ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ภาษาเปอร์เซีย*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ภาษาเปอร์เซีย, -ภาษาเปอร์เซีย-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Persian languageภาษาเปอร์เซีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
i also speak farsi.ผมบังเอิญพูดภาษาเปอร์เซียได้ด้วย Pilot (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Iranian[ADJ] เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิหร่าน, See also: เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาเปอร์เซีย
Iranian[N] ภาษาอิหร่าน, See also: ภาษาเปอร์เซีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
persian(เพอ'เ?ิน,เพอ'เชิน) adj. เกี่ยวกับเปอร์เซีย,ภาษาเปอร์เซีย,ชาวเปอร์เซีย. n. ชาวเปอร์เซีย., Syn. Iranian

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top