Search result for

*ฟูมฟาย*

(46 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฟูมฟาย, -ฟูมฟาย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟูมฟาย[ADV] lavishly, See also: extravagantly, Example: เธอจะคิดฟูมฟายให้กลุ้มใจไปก่อนทำไม ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอก, Thai definition: อย่างมากมายล้นเหลือ
ฟูมฟาย[ADV] tearfully, Syn. อาบน้ำตา, Example: น้องจะร้องไห้ฟูมฟายไปทำไม หมาตายแค่นี้, Thai definition: มีน้ำตาอาบหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟูมฟายก. ทำฟองให้มาก, เล่นฟองนํ้า.
ฟูมฟายว. อาการที่มีนํ้าตานองหน้า เช่น ร้องไห้ฟูมฟาย
ฟูมฟายมากมาย, ล้นเหลือ, สุรุ่ยสุร่าย เช่น ใช้เงินฟูมฟาย คือ จับจ่ายใช้สอยเกินสมควร.
ฟูมฟายน้ำตาก. เอามือทั้ง ๒ ข้างเช็ดน้ำตาที่ไหลอาบหน้าเพราะความเศร้าโศกเสียใจอย่างหนัก.
กระเดื่อง ๓กระดาก เช่น ไป่กระเดื่องสะดุ้ง ฟูมฟาย (นิทราชาคริต), นิยมใช้เข้าคู่กันเป็น กระดากกระเดื่อง.
กระฟูมกระฟายก. ฟูมฟาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's no use if you cry tomorrow, because I'm not going to let you off easy anymore.นับจากพรุ่งนี้ไป ต่อให้เธอร้องไห้ฟูมฟายมากแค่ไหน ฉันก็จะไม่เหลียวมองเธออีกต่อไป Episode #1.8 (2009)
Stop being so emotional.- เลิกฟูมฟาย Preggers (2009)
Hodgins found some 3,000-year-old bugs, so he's all weepy.ฮอดจิ้นส์เจอแมลงปีกแข็งอายุ 3,000 ปี เขาเลยก็ร้องไห้ฟูมฟาย A Night at the Bones Museum (2009)
Apparently, it was a great year for blubber.อันที่จริง,มันเป็นปีที่ยอดเยี่ยม สำหรับการฟูมฟาย August (2009)
Was the little boy who ran away crying really the same person who talked tough in those videos?เด็กผู้ชายตัวเล็กที่วิ่งร้องไห้ฟูมฟายใช่คนเดียวกับ\ ที่พูดจาขึงขังในวิดิโอนั่นรึเปล่านะ Confessions (2010)
McDow's gonna blow a gasket if we separate him from Olivia.แมคโดว์คงฟูมฟายแย่ หากเราแยกเขาออกจากโอลิเวีย The Negotiation (2010)
I threatened him and he cried and sobbed like a girl.ฉันพูดข่มขู่เขา และเขาร้องไห้ฟูมฟายเหมือนเด็กผู้หญิง Episode #1.2 (2010)
I am lying. He didn't cry and he didn't sob.ฉันโกหก เขาไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟาย Episode #1.2 (2010)
I did what I did. I don't cry over spilled blood.ฉันทำสิ่งที่ฉันทำ ฉันไม่ร้องไห้ฟูมฟายหรอกนะ And Then There Were None (2011)
Same misty-eyed milksop you always were.กลับมาเป็นเด็ก ร้องไห้ฟูมฟายเหมือนเดิม Let It Bleed (2011)
And if a couple of same-sex parents end up crying at home in their silk kimonos, so be it.แล้วยิ่งถ้าทำให้เจ้าพ่อแม่เกย์คู่นั้น กลับบ้านไปร้องไห้ฟูมฟายใส่ผ้าไหมกิโมโนได้ยิ่งดี Searching (2011)
Soggy.ฟูมฟาย Dog Eat Dog (2011)
Or a sniveling boy?หรือเด็กผู้ชายที่ร้องไห้ฟูมฟาย Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Same misty-eyed milksop you always were.กลับมาเป็นเด็ก ร้องไห้ฟูมฟายเหมือนเดิม The Man Who Knew Too Much (2011)
He said he wouldn't have left him there half-dead, blubbering for his girlfriend.เขากล่าวว่าเขาจะไม่ปล่อยให้นอนรอความตาย ให้แฟนสาวต้องมาร้องไห้ฟูมฟาย Pilot (2011)
Shouldn't go crying all over the customers.ฉันไม่ควรจะมาฟูมฟายต่อหน้าลูกค้าเลย Mission Creep (2011)
Don't snivel, Mrs Hudson, it'll do nothing to impede the flight of a bullet.-อย่าฟูมฟาย มิสฮัดสัน มันไม่มีอะไรขวางวิถีลูกกระสุนได้หรอก A Scandal in Belgravia (2012)
But I didn't come to the bathroom and cry about it.แต่ผมก็ไม่ได่วิ่งมา ฟูมฟายเรื่องนั้นในห้องน้ำหรอกนะ Meet the New Boss (2012)
The kid blubbered like a baby during the interrogation, during the trial-- suckered the jury.เด็กนี่ร้องฟูมฟายอย่างกับทารก ระหว่างการสอบปากคำ ระหว่างศาลตัดสิน ก็หลอกลวงคณะลูกขุน Killer Within (2012)
If you hadn't cried over that mirror he wouldn't have risked...ถ้าหากเธอไม่ฟูมฟายยกใหญ่ เขาคงไม่ต้องเสี่ยงขนาดนั้น A Muse (2012)
Carrie, you can't sabotage this because you're scared.แคร์รี่, เธอมาฟูมฟายอย่างนี้เพราะเธอกลัวไม่ได้นะ The Great Unknown (2013)
Are you blubbering again?นี่เธอฟูมฟายอีกแล้วเหรอ? The Replacements (2013)
And my husband was trying to calm my mother in the parking lot because she lost it.และสามีฉันพยายามปลอบแม่ฉันในลานจอดรถ เพราะแม่ฟูมฟายมาก Collateral Beauty (2016)
You're overwrought, madam. I've opened a window for you.คุณฟูมฟายมากเกินไปนะคะ คุณผู้หญิง ฉันเปิดหน้าต่างไว้ให้ Rebecca (1940)
No bribe attempts or blubbering.ไม่มีการติดสินบน หรือ ร้องฟูมฟาย The Princess Bride (1987)
Don't sniveI before me.อย่ามาฟูมฟายต่อหน้าฉัน Wuthering Heights (1992)
Even if I could get it together enough to ask a woman out who am I gonna ask?ที่สำคัญก็คือ ถึงฉันจะหายฟูมฟายแล้ว แล้วคิดจะนัดสาวไปเที่ยว ฉันจะไปชวนใคร The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
And, now you return and cry like a girl.แล้วเป็นไง แกดันกลับมาร้องไห้ฟูมฟายยังกับเด็กผู้หญิง Crazy First Love (2003)
Will keep her from causing a scene,จะทำให้เธอไม่ฟูมฟาย Mirror, Mirror (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blubber[VI] ร้องไห้ฟูมฟาย, Syn. sob
dissolve into tears[PHRV] ร้องไห้ฟูมฟาย, Syn. dissolve in, melt into
lament for[PHRV] คร่ำครวญถึง, See also: ร้องไห้ฟูมฟายถึง, Syn. grieve for, mourn for
lament over[PHRV] คร่ำครวญเกี่ยวกับ, See also: ร้องไห้ฟูมฟายเกี่ยวกับ, Syn. grieve over, sorrow over
maudlin[ADJ] สะอึกสะอื้น, See also: ฟูมฟาย, ร้องไห้คร่ำครวญ, Syn. mawkish, teary, weepy, Ant. unsentimental
misty-eyed[ADJ] ซึ่งร้องไห้ฟูมฟาย, See also: ซึ่งอ่อนไหว
snivel[VI] ร้องไห้ฟูมฟาย, See also: ้สะอึกสะอื้น, คร่ำครวญ, Syn. whine, whimper
snivel[N] การฟูมฟาย, See also: การสะอึกสะอื้น, การคร่ำครวญ

English-Thai: Nontri Dictionary
snivel(vi) พูดเลอะเทอะ,สั่งน้ำมูก,ร้องฟูมฟาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top