ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ฟูก*

   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฟูก, -ฟูก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟูก[N] mattress, Syn. เบาะ, ที่นอน, Example: ถ้าฉันไม่ได้นอนบนฟูกหนาๆ คงนอนไม่หลับ, Count unit: แผ่น, ลูก, หลัง, Thai definition: ที่นอนใหญ่ที่ยัดด้วยนุ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟูกน. ที่นอนที่ยัดด้วยนุ่นเป็นต้น มักทำเป็นลูกฟูก.
ลูกฟูกน. ลอนของฟูกเป็นต้น, เรียกกระเบื้อง สังกะสี หรือกระดาษ เป็นต้น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กระเบื้องลูกฟูก สังกะสีลูกฟูก กระดาษลูกฟูก.
กระเบื้องซีเมนต์ใยหินน. กระเบื้องที่ทำจากปูนซีเมนต์โดยมีแร่ใยหิน และน้ำ เป็นส่วนผสมหลัก มีหลายชนิด ชนิดที่เป็นแผ่นเรียบเรียก กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ ใช้ทำผนังหรือฝ้าเพดาน ชนิดที่เป็นลอนเรียก กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน ซึ่งมีทั้งแบบลอนคู่ และลอนลูกฟูก ใช้ทำหลังคา.
ที่นอนน. ฟูก, เบาะ, เครื่องปูลาดสำหรับนอน, ราชาศัพท์ว่า พระที่.
ฟื้นฟูก. ทำให้กลับเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่ เช่น ฟื้นฟูศิลป-วัฒนธรรมไทย ฟื้นฟูการละเล่นของไทย.
เมาะ ๑น. ที่นอนทำคล้ายฟูก แต่ยัดนุ่นหลวม ๆ สำหรับเด็ก.
ยี่ภู่น. ที่นอน, ฟูก, ผ้าปู, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระยี่ภู่.
รุนก. ดุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยกันโดยที่ตนเองเคลื่อนที่ไปด้วย เช่น รุนหลังให้รีบเดินไปข้างหน้า, ใช้พายดันส่วนผสมของขนมหม้อแกงไปข้างหน้าในกระทงทองเพื่อให้เนื้อขนมนุ่มฟูก่อนใส่ถาดผิง, กิริยาที่ไสเครื่องช้อนกุ้ง ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่สานเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีด้ามยาว ช้อนกุ้งหรือเคย เช่น รุนกุ้ง รุนเคย
ลอนน. ส่วนที่มีลักษณะสูง ๆ ตํ่า ๆ อย่างลูกคลื่นติดต่อสลับกันไปบนพื้นราบ เช่น ลอนฟูก ลอนสังกะสี, เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ลอนตาล ลอนผม.
ศยนะที่นอน, ฟูก, เบาะ.
ศัยยาน. ที่นอน, ฟูก, เบาะ.
สังกะสีเหล็กชุบสังกะสีบาง ๆ เป็นแผ่นเรียบหรือเป็นลอนอย่างลูกฟูก ใช้มุงหลังคาเป็นต้น เช่น หลังคาสังกะสี รั้วสังกะสี.
แสม ๒(สะแหฺม) น. ชื่อปูน้ำกร่อยหลายชนิดในสกุล Episesarma วงศ์ Grapsidae ลักษณะกระดองเป็นรูปสี่เหลี่ยม สีคล้ำค่อนไปทางน้ำตาลดำ ระหว่างตามีลักษณะเป็นลอนคล้ายลูกฟูก อาศัยอยู่ตามป่าชายเลน เช่น ชนิด E. mederi (H. Milne Edwards) ชนิดนี้ถ้านำมาดองน้ำเกลือ เรียก ปูเค็ม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
synclinoriumชั้นหินโค้งรูปประทุนหงายลูกฟูก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anticlinoriumชั้นหินโค้งรูปประทุนลูกฟูก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
corrugate-ลูกฟูก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rehabilitationการฟื้นฟูกิจการ
การปรับโครงสร้างธุรกิจอาจโดยเป็นทั้งการปรับโครงสร้างทางการเงินและการบริหารงาน เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถกลับมาดำเนินงานทางธุรกิจและสามารถสร้างผลกำไรได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดหมวด rehabilitation company สำหรับบริษัทที่ต้องเข้าข่ายถูกเพิกถอน แต่กำลังอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ หรือแก้ไขปัญหาให้พ้นจากเหตุแห่งการถูกเพิกถอน [ตลาดทุน]
Corrugated paperboardแผ่นกระดาษลูกฟูก [TU Subject Heading]
State Peace and Development Councilสภาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของพม่าในปัจจุบัน เดิมมีชื่อว่าสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ (SLORC - State Law and Order Restoration Council) อันเป็น กลุ่มทหารพม่าที่เข้ายึดอำนาจการปกครองในวันที่ 18 กันยายน 2531 ภายหลังจากที่ประชาชนชาวพม่าได้ออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลภายใต้การนำของ พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า การเข้ายึดอำนาจรัฐในครั้งนั้นเป็นไปอย่างนองเลือดและคณะทหารดังกล่าวได้ให้ สัญญาว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้ง แต่ภายหลังการเลือกตั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2533 SLORC กลับปฏิเสธที่จะมอบอำนาจการปกครองให้แก่พรรค National League for Democracy (NLD) และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540 SLORC ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น SPDC [การทูต]
Fibers, Centrifugalเซนตริฟูกาลไฟเปอร์ [การแพทย์]
Fugacarฟูกาคา [การแพทย์]
corrugation irrigationcorrugation irrigation, ชลประทานลูกฟูก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You check the mattress?- นายดูที่ฟูกรึยัง Léon: The Professional (1994)
Fukatsu's cool, isn't he."ฟูกัทสุ" เขาน่ารักดีนะ, ใช่ไหม? April Story (1998)
It's no crime to be good at kung fu!ที่นี่ไม่มีอาชญากรให้ใช้วิชากังฟูกำหราบหรอก Kung Fu Hustle (2004)
Now, I hear they have the softest mattresses out there.ฉันได้ยินว่าฟูกที่นั่นนุ๊มนุ่มนะ The Longest Yard (2005)
Not as soft as the ones at West Texas Mental Institution.ไม่นุ่มเท่าฟูก รพ.บ้าที่เวสต์เท็กซัสหรอก The Longest Yard (2005)
- Let's finish this conversation later.- เอาเรื่องฟูกไปคุยกันทีหลังนะ The Longest Yard (2005)
Mr. Kaminofsky is the small blind, $5000 and Mr. Fukutu, the big blind, $ 1 0,000.คุณคามินอร์ฟกี้ เดิมพัน 5,000 เหรียญ ..และคุณฟูกูตุ ก้องใหญ่ 10,000 เหรียญ Casino Royale (2006)
It's your play, Monsieur Fukutu.ตาคุณแล้วครับ มองซิเออ ฟูกุตุ Casino Royale (2006)
I always think the first person is great like Fugu (fish) the first person that ate that so good of himฉันคิดเสมอว่าคนแรกเยี่ยมเสมอ เหมือน ฟูกุ(ปลา) คนแรกที่ ได้กิน อืมม ดีต่อเขา น่ะ Sapuri (2006)
I did do a functional muscle transfer to restore elbow function once.ฉันเพิ่งผ่าถ่ายโอนกล้ามเนื้อฟื้นฟูการทำงานของข้อศอก Let the Truth Sting (2007)
He's been recruiting, we've been attempted to do the same.-มันกำลังฟื้นฟูกองกำลังของมัน -พวกเราก็กำลังทำอย่างเดียวกัน Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Yeah, I'm proud to say I'm completely rehabilitated.ครับ ผมภูมิใจที่จะพูดว่า ผมฟื้นฟูกลับมาได้อย่างสมบูรณ์ Charlie Bartlett (2007)
Directed by Yohei Fukudaกำกับโดย โยเฮ ฟูกุดะ Oneechanbara: The Movie (2008)
I've never slept on an air mattress before.ฉันไม่เคยนอนบนฟูกอากาศมาก่อน The Bad Fish Paradigm (2008)
A COUPLE CHAIRS, LAMP, FUTON.เก้าอี้2-3ตัว โคมไฟ ฟูกนอน There's Always a Woman (2008)
SO WHY DOES TOM NEED A BED IN HIS REHEARSAL SPACE?ทอมอยากได้ฟูกนอนไว้ที่ซ้ออมดนตรีทำไมนะ There's Always a Woman (2008)
NOT A BED--A FUTON, LIKE A COUCH. THAT FOLDS OUT TO A BED.ไม่ใช่เตียงน แค่ฟูกนอนที่เหมือนโซฟาที่กางออกมาเป็นเตียงได้ There's Always a Woman (2008)
We lived on that mattress.เราชอบอยู่บนฟูกนอนนั่น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Soon, but I have to make the whipped cream first and let it set.อีกเดี๋ยว แต่ฉันต้องทำวิปครีมและให้มันขึ้นฟูก่อน Julie & Julia (2009)
Don't you mean futon, and don't you mean kicking your assนายคงไม่ได้หมายถึง นอนบนฟูก น้ำลายไหลย้อย The Gift (2009)
-l brought a mattress.ผมซื้อฟูกนี่มาให้ The Haunting in Connecticut (2009)
Sean says all the pro athletes use futons if they can't find a bed big enough.ชอนบอกว่าพวกนักกีฬาจะใช้ฟูกนอน ถ้าหาที่นอนพอดีตัวไม่ได้ The Blind Side (2009)
I think an air mattress would have sufficed.ที่จริงใช้ฟูกเปล่าลมเอาก็ได้ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Okawa City, Fukuokaโอกาว่า ฟูกูโอกะ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I've always found work to be restorative.ฉันเจองานที่จะช่วยฟื้นฟูกำลังอยู่ตลอดเลยน่ะ Johari Window (2010)
Here, they would recover and wait while the United States built up its military forces.เพื่อที่พวกเค้าจะได้พักฟื้น.. และเพื่อให้สหรัฐ.. ทำการฟื้นฟูกองทัพขึ้นมาใหม่ Melbourne (2010)
It would take close to a year to build the force large enough to launch the next major American offensive in the Pacific.อาจต้องใช้เวลากว่า 1 ปี.. ในการระดมพลให้ได้จำนวนมากเพียงพอ.. ที่จะสามารถฟื้นฟูกองทัพมารับมือ.. Melbourne (2010)
It was progressive surgery that restored Jazz Gunn's ability to walk.มันเป็นการผ่าตัดที่เจริญก้าวหน้า นั่นไปฟื้นฟูการเดินของแจ๊ซซ กันน์ The Predator in the Pool (2010)
Who keeps a quilt in the oven?ใครใส่ฟูกในเครื่องอบหล่ะ Errand Boy (2010)
So what, you always keep your life savings in a mattress?คุณเก็บเงินไว้ในฟูกเหรอ? Mercury Retrograde (2010)
You got some chop-socky, boy?พวกนายเป็นเจ้าหนูกังฟูกันรึไง? Chuck Versus the Anniversary (2010)
I mean, how can kung fu stop something that stops kung fu?จะให้ข้าใช้กังฟูกับสิ่งที่ถูกสร้างมาทำลายกังฟู Kung Fu Panda 2 (2011)
Kung fu is dead?กังฟูกำลัง... .. ตายเหรอ? Kung Fu Panda 2 (2011)
Bad mattress.ฟูกไม่ดี.. 50/50 (2011)
- It was easy. Easy as buying a used futon.- ง่ายจะตายเหมือนหาซื้อฟูกมือสอง Horrible Bosses (2011)
Aha! The tear-stained air mattress in the back of the van.ไม่ต่างจากฟูกที่เปื้อนคราบน้ำตาหลังรถตู้ The Benefactor Factor (2011)
If I had more than a box of baking soda in my refrigerator,ถ้าในตู้เย็นฉันมีอะไรให้กิน นอกจากผงฟูกล่องนึง The Cohabitation Formulation (2011)
Isn't it more important that we restore order?แต่ที่สำคัญ คือเราฟื้นฟูกฎขึ้นมาใหม่มิใช่หรือ? Going Dutch (2011)
Leonard's putting disgusting memories in my memory foam mattress.เลนเนิร์ดประทับรอยควมทรงจำ น่าเกลียดบนฟูกความจำของฉัน The Roommate Transmogrification (2011)
I now know why nobody sleeps on a futon after college.รู้แล้วทำไมคนนอนฟูกถึงหลับไม่ลง The Wake-Up Bomb (2011)
I changed all the bed cover and blankets.ฉันเปลี่ยนผ้าคลุมเตียงและฟูกให้ใหม่แล้ว  ()
Yeah so you came for that 2% rehabilitation...ใช่ งั้นนายมาเพื่อ 2% ของฟื้นฟูกิจการนั่น Fermentation Family (2011)
He's turning my mattress.เขาจะเปลี่ยนด้านฟูกที่นอนให้ฉัน The Landlord (2012)
All right. This place is definitely not futon-friendly.โอเค ที่นี่ไม่เหมาะกับฟูกนอนแน่ ๆ Pilot (2012)
You can return the fuckin' mattress.แม่เอาฟูกบ้านั่นไปคืนได้นะ Gone, Gone, Gone (2012)
Bought you a new mattress, too.ซื้อ ฟูกชิ้นใหม่ให้ด้วย Gone, Gone, Gone (2012)
The futon flips out into a bed.ฟูกอันนั้นสามารถพลิกออกเป็นเตียงนอนได้ I Told You So (2012)
Well, then he explained his conditions with respect to your sobriety?เขาได้ อธิบายข้อตกลง เรื่องการฟื้นฟูกลับสู่ปกติมั้ย Pilot (2012)
Did you ever hear of Fukushima?นายไม่เคยได้ยินเรื่องฟูกูชิม่าเลยหรือ? Gyre, Part 1 (2012)
Reconstruction process initiating.กระบวนการฟื้นฟูการเริ่มต้น Elysium (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟูก[n.] (fūk) EN: mattress   FR: matelas [m]
สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค[n. exp.] (sathāpattayakam feūnfū Køthik) EN: Neo-Gothic architecture ; Gothic Revival architecture   FR: architecture néogothique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bed[N] เตียงนอน, See also: ที่สำหรับนอน, หมอน, ฟูก, Syn. divan, cot
corrugate[VT] ทำให้มีพื้นผิวเป็นลูกฟูก
corrugate[VI] มีพื้นผิวเป็นลูกฟูก
corrugation[N] การมีพื้นผิวเป็นลูกฟูก
futon[N] ที่นอนหรือฟูก (แบบญี่ปุ่น)
mattress[N] ที่นอน, See also: ฟูก, เบาะ, Syn. pallet, cushing
quilt[N] ฟูก, See also: ที่นอน, Syn. mattress, puff
quilting[N] การเย็บผ้าปูที่นอน, See also: การทำฟูก, Syn. stuffing
recreate[VI] พักผ่อนหย่อนใจ, See also: ฟื้นฟูกายหรือจิตใจ, Syn. recuperate, refresh

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corrugate(คอ'ระเกท) vt.,vi. ทำให้ย่น,ทำให้เป็นลูกฟูก adj. เป็นรอยย่น,เป็นลูกฟูก,เป็นร่อง, Syn. furrowed,ridged
corrugated ironn. สังกะสีลูกฟูก
corrugation(คอระเก'เชิน) n. การทำให้เป็นลูกฟูก,การทำให้เป็นรอยย่น,ภาวะที่เป็นลูกฟูก,รอยย่น,ร่อง
crepe(เครพ) n. แพรย่น,ไหมย่น,ผ้าย่น,กระดาษลูกฟูก,ด้ายย่นสีดำ (สำหรับไว้ทุกข์)
crepe papern. กระดาษลูกฟูก,กระดาษย่น
crepe rubbern. ยางย่น,แผ่นยางลูกฟูก
mattress(แมท'ทริส) n. ฟูก,แผ่นวัตถุคลุมผิว หน้าเขื่อนและอื่น ๆ เพื่อกันการสึกกร่อน
paillasse(แพลแยส'แพล'แยส) n. ฟูกฟาง
recreate(เรค'ริเอท) vt. พักผ่อน,หย่อนใจ,หาความสำราญ,ฟื้นฟูกายหรือจิต,สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh,restore
revitalise(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่,ให้พลังใหม่,ให้กำลังใหม่,ทำให้สดชื่นอีก,ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive
revitalize(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่,ให้พลังใหม่,ให้กำลังใหม่,ทำให้สดชื่นอีก,ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive

English-Thai: Nontri Dictionary
mattress(n) ฟูก,เบาะ
recruit(vi) บำรุง,ฟื้นสภาพ,ฟื้นฟูกำลัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rehabilitation courtศาลฟื้นฟูกิจการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top