Search result for

*ฟองสบู่*

(51 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฟองสบู่, -ฟองสบู่-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟองสบู่[N] soap-bubble, See also: soap suds, Example: เธออาบน้ำยังไง ฟองสบู่ยังติดที่ต้นคออยู่เลย, Thai definition: ของเหลวที่ฟูเป็นสีขาว เมื่อใช้สบู่ถู
เศรษฐกิจฟองสบู่[N] bubble economy, Example: เศรษฐกิจฟองสบู่ของโลกการเก็งกำไรใหญ่โตกว่าพื้นฐานจริงทางเศรษฐกิจ, Thai definition: เศรษฐกิจที่ขยายตัวเกินสมควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระด้าง ๓เรียกนํ้าที่ฟอกสบู่แล้วไม่มีฟองสบู่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อย ว่า นํ้ากระด้าง.
น้ำกระด้างน. นํ้าซึ่งเมื่อฟอกกับสบู่แล้วเกิดตะกอนขึ้น ซึ่งเรียกว่า ไคลสบู่ และไม่มีฟองสบู่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อย ทั้งนี้เพราะมีเกลือของแคลเซียมและแมกนีเซียมละลายอยู่.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soap bubblesฟองสบู่ [TU Subject Heading]
Bubble, Bubble Economy ฟองสบู่ เศรษฐกิจฟองสบู่
การเพิ่มขึ้นของราคาในทรัพย์สินต่างๆ อย่างมากติดต่อกันเป็นกระบวนการ กล่าวคือ การเพิ่มขึ้นครั้งแรกของราคาทรัพย์สินก่อให้เกิดการคาดคะเนต่อไปว่าจะมีการ เพิ่มขึ้นในราคาทรัพย์สินนั้นๆ อีก ซึ่งจะล่อใจให้ผู้ซื้อรายใหม่เข้ามา เกิดการเก็งกำไรจากการซื้อขายทรัพย์สิน มากกว่าที่จะเป็นการซื้อขายเพื่อการใช้ประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดรายได้จาก ทรัพย์สินนั้น ภาวะเศรษฐกิจในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ของประเทศญี่ปุ่น อาจเรียกได้ว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่การประกาศลดอัตราซื้อลง (discount rate) ของทางการอันเป็นนโยบายกอบกู้ภาวะเศรษฐกิจซบเซา เมื่อ พ.ศ. 2528 และต่อมาเริ่มมีการปล่อยเงินกู้ให้ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจที่ไม่ใช่ ธนาคาร ธุรกิจประเภทนี้ได้นำเงินจำนวนมากไปซื้อหุ้นและที่ดินในโตเกียวและ เมืองใหญ่ๆ ทำให้ราคาหุ้นและที่ดินในเมืองใหญ่มีราคาสูงมาก และเมื่อถึงเวลาชำระหนี้สินคืน ธุรกิจเหล่านี้จำเป็นต้องขายหุ้นและที่ดิน ออกมาในราคาต่ำลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าโดยรวมตกต่ำลง สินค้าต่างๆ มียอดขายตกต่ำลง โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจสบู่ก็มีผลในแง่บวกเช่นกัน กล่าวคือในช่วงดังกล่าวมีการสร้างที่พักมากขึ้น มีการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น และมีการลงทุนที่สร้างความทันสมัยและใช้เทคโนโลยีระดับสูง [สิ่งแวดล้อม]
Foamy Appearanceคล้ายกับเป็นฟองสบู่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Best hotels.โรงแรมหรูคุณรู้มั๊ยคุณอยู่แต่กับฟองสบู่... Taken (2008)
I'm sick of jumping through hoops to keep your princess in a bubble.ฉันเบื่อที่จะทำแต่แบบนี้และเบื่อที่ปกป้องเจ้าหญิงในฟองสบู่ The Art of the Deal (2008)
Well, as much as I enjoy bursting your bubble,มากเท่าที่ฉันชอบทำฟองสบู่ของเธอแตก The Grandfather (2009)
You didn't get sold when the real estate bubble burst?พ่อไม่ได้ขายตอนที่ฟองสบู่แตกหรอ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Roline: the sexy suds car wash is tomorrow.แคโรไลน์: งานสุดเซ็กซี่ล้างรถฟองสบู่พรุ่งนี้แล้ว You're Undead to Me (2009)
The event is called sexy suds, you know.มหกรรมนี้เรียกว่า "ฟองสบู่สุดเซ็กส์ซี่" รู้มั้ย You're Undead to Me (2009)
that's cute your boy can't even finish his battles bubbles and balloons that's so immatureนั่นดีแฮะ คนของนายแค่จะแข่งให้จบยังทำไม่ได้เลย ฟองสบู่กับลูกโป่งเหรอ มันปัญญาอ่อนดี Step Up 3D (2010)
Yeah, there we go.ถ้าลูกไม่อยากให้เปื้อนฟองสบู่น่ะนะ ลูกก็ต้องรอหน่อย If... (2010)
Right, right. Well, I hate to burst your bubble,เอาล่ะในตอนนี้ ผมเกลียดที่จะระเบิด ฟองสบู่ของนาย Miss Mystic Falls (2010)
I am going to make you a magical bath with a lot of bubbles and eastern spices and blue diamonds, green clovers...ผมจะสร้างเวทมนต์ของการอาบน้ำ ให้คุณ ด้วยฟองสบู่ และกลิ่นหอมตะวันออก Now What? (2010)
You know, like how I like meat, bubbly water, and beer.เช่น ฉันชอบเนื้อ,ฟองสบู่ และเบียร์ Episode #1.7 (2010)
♪ that her eyes are as big as her bubbly toes ♪#ว่าดวงตาของเธอประกายดั่ง# #เท้าฟองสบู่ของเธอ# A Night of Neglect (2011)
♪ that her eyes are as big as her bubbly toes ♪#ว่าดวงตาของเธอประกายดั่ง# #เท้าฟองสบู่ของเธอ# A Night of Neglect (2011)
A five-day bubble bath and a time machine. ♪ Thrasher?อาบน้ำฟองสบู่ห้าวันกับไทม์แมชชีน แทรเชอร์ มาทำอะไรที่นี่ Raging Fae (2011)
Everything's better after a bubble bath.ทุกอย่างจะดีขึ้น หลังจากการเล่นฟองสบู่ Once Upon a Time... (2011)
No, no, no, no, Jess. No bubbles, no bubbles, please.ไม่ๆๆๆ เจส ไม่ ไม่เป่าฟอง ไม่เอาฟองสบู่ Wedding (2011)
I love bubbles.ฉันชอบฟองสบู่ Wedding (2011)
I accidentally saw Nick's pee-pee and his bubbles.ฉันบังเอิญเห็น น้องนิค.. น้อย แล้วก็ฟองสบู่ของนิค Naked (2011)
I just thought it would be a shame to let all those lovely bubbles go to waste.ฉันแค่คิดว่ามันมันน่าเสียดาย ที่จะทิ้งฟองสบู่พวกนี้ไว้เปล่าๆ Halloween: Part 2 (2011)
One day, this bubble is gonna burst.วันหนึ่ง ฟองสบู่นี้ก็จะต้องแตก Legacy (2012)
Only to see their dreams of turning this swamp into a thriving Metropolis burst like a proverbial bubble.เห็นแค่เพียงความฝันของเขา ที่จะเปลี่ยนที่ดินนี่เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง แต่กลับเป็นฟองสบู่แตก Intuition (2012)
Look, I know that her first day back wasn't exactly a bubble bath.นี่ ฉันรู้ว่าวันแรกของเธอไม่ค่อยจะเหมือนการอาบน้ำในฟองสบู่ She's Better Now (2013)
♪ Con los terroristas. College is like this perfect little bubble between being a kid and being an adult.ทุกคนหาทางที่จะสนุก มหาลัยก็เหมือนกับฟองสบู่ เล็กๆที่อยู่ระหว่าง Sweet Dreams (2013)
She thinks that I'll be able to sleep through the night if I just take a nice bubble bath and lay in my own bed?แม่ยังเชื่อว่าฉันจะหลับได้สนิททั้งคืน ถ้าฉันได้อาบน้ำฟองสบู่ และนอนในเตียงตัวเอง? I'm Your Puppet (2013)
Uh, that the -- the guy, he smelled like ground chuck and soap suds and old-lady cream.เอ่อ เจ้านั่นกลิ่นเหมือนเนื้อบด และฟองสบู่ กับยาหม่องยายแก่ Dog Dean Afternoon (2013)
Stay home, get a movie, order takeout, have a bubble bath and go to bed.อยู่บ้าน นอนดูหนัง สั่งของมากิน เล่นฟองสบู่ แล้วก็เข้านอนซะ Before We Go (2014)
When you're washing your hand (te), it will be filled with bubbles (awa) and your hand will become itchy! (nure te de - wet hand)เวลาล้างมือ (เตะ) แล้วมีฟองสบู่ (อาวะ) มากๆ ก็จะคันไปหมด (นึเระ เตะ เดะ) A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
i am telling you-steam,a little soap in your eyes... st. elmo's still on fire.ฉันจะบอกให้ ไอน้ำ มีฟองสบู่นิด ๆ ในตาของเธอ เซนต์เอลโม่ยังลุกเป็นไฟเลย How Betty Got Her Grieve Back (2007)
What's it like, living in a bubble?รู้สึกยังไงบ้างหละ อาศัยอยู่ในฟองสบู่ Captivity (2007)
Clam it, sudsy.ว่ามาซิ เจ้าฟองสบู่ Alvin and the Chipmunks (2007)
I got smoke machines, bubble machines I even got love marines, and still the hat goes deeper.ฉันมีเครื่องทำควัน เครื่องทำฟองสบู่ แถมฉันยังมีทหารเรือด้วย แล้วหมวกฉันยังมีมากกว่านั้นอีก RocknRolla (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather   FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]
ฟองสบู่แตก[v. exp.] (føng sabū taēk) EN: the soap bubble has burst   FR: la bulle a éclaté
เศรษฐกิจฟองสบู่[n. exp.] (sētthakit føng sabū) EN: bubble economy   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lather[N] ฟองสบู่, See also: ฟอง, Syn. bubbles, foam, suds
soap bubble[N] ฟองสบู่
soapsuds[N] ฟองสบู่, Syn. bubble, suds
soapy[ADJ] ซึ่งมีฟองสบู่, See also: เต็มไปด้วยฟองสบู่, Syn. barmy, foamy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lather(แลธ'เธอะ,ลา'เธอะ) n. ฟองสบู่,ฟอง,ภาวะที่ตื่นเต้น,ภาวะที่เร่าร้อน,ช่างกลึง vi. กลายเป็นฟอง,เป็นฟอง vt. ใส่ฟอง,ปกคลุมไปด้วยฟอง
soap bubblen. ฟองสบู่,สิ่งที่ไม่ปฎิเสธ,สิ่งที่ไม่ถาวร

English-Thai: Nontri Dictionary
lather(n) ฟอง,ฟองสบู่
soapsuds(n) ฟองสบู่
suds(n) น้ำสบู่,ฟองสบู่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lather (n ) 1. ฟองสบู่; 2. ฟองเหงื่อบนตัวม้า (เนื่องจากเหนื่อยมาก); 3. ภาวะร้อนรนด้วยความวิตกกังวล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top