Search result for

*พุ่งออกมา*

(69 entries)
(0.6627 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พุ่งออกมา, -พุ่งออกมา-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กัมมันตภาพรังสี(กำมันตะ-) น. การเสื่อมสลายโดยตัวเองของนิวเคลียสของอะตอมที่ไม่เสถียร เป็นผลให้ได้อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา รังสีแกมมา ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงคลื่นสั้นมากและมีพลังงานสูง ทั้งหมดนี้พุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงมาก ในบางกรณีอาจมีพลังงานความร้อนและพลังงานแสงเกิดตามมาด้วย เช่น การเสื่อมสลายของนิวเคลียสของธาตุเรเดียมไปเป็นธาตุเรดอน.
จรวด ๒(จะหฺรวด) น. อาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงมาก โดยใช้เชื้อเพลิงในตัวเองเผาไหม้เป็นแก๊สพุ่งออกมาจากส่วนท้าย มีทั้งชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งและชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว.
จาม ๒ก. อาการของลมที่พุ่งออกมาทางจมูกและปาก มักจะเป็นห้วง ๆ ในทันทีทันใดโดยไม่ตั้งใจ เพราะเกิดระคายเคืองในจมูก
บีตาน. ชื่ออนุภาคที่พุ่งออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมกัมมันตรังสี มี ๒ ชนิด คือ อิเล็กตรอน และ โพซิตรอน. (อ. beta particle), มักเรียกกระแสอนุภาคบีตาว่า รังสีบีตา ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ กิโลเมตรต่อวินาที มีอำนาจในการเจาะทะลุมากกว่ารังสีแอลฟา แต่น้อยกว่ารังสีแกมมา.
ปรี๊ด(ปฺรี๊ด) ว. อาการที่นํ้าหรือของเหลวพุ่งออกมาโดยแรงจากช่องแคบ ๆ มีเสียงดังเช่นนั้น เช่น น้ำพุ่งปรี๊ด บ้วนนํ้าลายปรี๊ด
ป่อง ๒ว. ตุงเป็นกระพุ้งออกมา เช่น พุงป่อง.
ฝนแสนห่า ๑ชื่อดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีประกายไฟพุ่งออกมาคล้ายไฟพะเนียง แต่หมุนรอบตัว.
พลุ่ง(พฺลุ่ง) ก. อาการที่ไอน้ำหรือควันดันตัวพุ่งออกมาโดยแรง เช่น น้ำเดือดไอน้ำพลุ่งขึ้นมา ไฟไหม้ควันพลุ่งขึ้นมา, โดยปริยายหมายถึง อาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น โทสะพลุ่งขึ้นมา อารมณ์เดือดพลุ่ง.
มีดสปริงน. มีดที่มีปุ่มสำหรับกดให้ใบมีดพุ่งออกมาหรือถอยกลับเข้าที่เดิมได้.
แอลฟาน. ชื่ออนุภาคที่พุ่งออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมกัมมันตรังสี เป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม มักเรียกกระแสอนุภาคแอลฟาว่า รังสีแอลฟา ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตรต่อวินาที มีอำนาจในการเจาะทะลุได้น้อย เมื่อกระทบกับฉากเรืองแสงจะทำให้เกิดแสงเรืองขึ้นได้.
ไอพ่นน. ชื่อเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งซึ่งเผาเชื้อเพลิงให้เป็นแก๊สพุ่งออกมาตามท่อด้วยความดันสูงมาก ทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนได้, เรียกเครื่องบินที่ใช้กำลังด้วยเครื่องยนต์เช่นนั้น ว่า เครื่องบินไอพ่น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blowoutการพุ่งออกมาของน้ำมัน ก๊าซ น้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ จากหลุมในระหว่างการเจาะ, การพุ่งออกมาของน้ำมัน ก๊าซ น้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ จากหลุมในระหว่างการเจาะ โดยไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องมาจากแรงดันภายในแหล่งกักเก็บ [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Nice toss... for a fish out of water. - Thanks.โยนได้สวย สำหรับปลาที่พุ่งออกมาจากนั้นน่ะนะ ขอบใจ Odyssey (2008)
Let me tell you, it comes out so fast, right?ทำไมมันพุ่งออกมาเร็วจัง The Ugly Truth (2009)
A hot spring appeared!น้ำพุร้อนพุ่งออกมาแล้ว! Summer Wars (2009)
We heard little explosions, like fireworks going off.เราได้ยินเสียงระเบิดเล็กๆ คล้ายดอกไม้ไฟพุ่งออกมา The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Blood out of carotid artery would be like a fountain.เลือดออกมาจากเส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอครับ พุ่งออกมาเหมือนน้ำพุเลยทีเดียว The Case of Itaewon Homicide (2009)
Do you think the blood sprayed out like a fountain, could get on Alex's clothes while he was washing his hands on the sink?คุณว่าเลือด ที่พุ่งออกมาเหมือนน้ำพุ มันไปเปื้อนเสื้ออเล็กซ์ ในขณะที่เขากำลังล้างมืออยู่ที่อ่างล้างหน้าได้งั้นหรอ? The Case of Itaewon Homicide (2009)
The blood doesn't pour out like water even if sprayed... and if there was someone in front...เลือดไม่ไหลเหมือนน้ำ หรอก แม้ว่ามันจะพุ่งออกมา.. และถ้ามีคนยืนบังอยู่ข้างหน้าด้วย อืม... The Case of Itaewon Homicide (2009)
Miracles do take habit of shooting out of your ass.ก็ปาฏิหาริย์มันพุ่งออกมาจากตูดเจ้านี่นา Delicate Things (2010)
Uh, the light seems to be emitting from a spilled liquid.อ่า ดูเหมือนแสงที่สว่างออกมาจะมาจากของเหลวที่พุ่งออกมา The X in the File (2010)
there was a gas main rupture.แก๊สมันพุ่งออกมา Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
It's a pretty messy process what with all that blood squirting and muscles and sinews tearing...มันเป็นกระบวนการยุ่งเหยิงและสกปรกมาก ทำให้เลือดพุ่งออกมา แล้วกล้ามเนื้อและเอ็นไหลออกมา... The Death of the Queen Bee (2010)
For if you lose that opportunity, the only blood spilled will be yours.สำหรับการเสียโอกาสนั้นไป เลือดที่พุ่งออกมานั้นอาจเป็นเลือดของเสด็จพี่เองก็ได้ Episode #1.4 (2010)
It's coming out of me like lava!มันกำลังพุ่งออกมายังกะลาวา! Bridesmaids (2011)
Blood spurted out of his mouth, okay?เลือดพุ่งออกมาจากปากนะ โอเค? Night School (2011)
It's spurting!พุ่งออกมาแล้ว Naked (2011)
And she makes it through, folks. No cookie toss.และเธอก็ทำสำเร็จ ไม่มีอะไรพุ่งออกมาอีกแล้ว Pitch Perfect (2012)
Another story of bats down by the docks, streaming out of their cave in the middle of the day.อีกเรื่องก็คือค้างคาวตรงท่าเรือ พุ่งออกมาจากถ้ำกลางวันแสกๆ Lachlan's Gambit (2012)
Your fully-grown, adult baby when he pops out of your birth canal, before he hurries off to the high-powered law firm where he has just made partner.ลูกน้อยวัยผู้ใหญ่ที่โตเต็มที่ของเธอ เมื่อเขาพุ่งออกมาจากช่องคลอดของเธอ ก่อนที่จะรีบออกไป บริษัทกฏหมายขั้นสูงซึ่งเขาเพิ่งหาคู่ได้ Big Brother (2012)
This force comes rushing out.มันมีบางอย่างพุ่งออกมา All Out of Blood (2012)
I hope your mom got Paige coming off the platform.ฉันอยากให้แม่ของเธอเห็นตอนเพจพุ่งออกมาจากแท่นจัง CTRL:A (2012)
Billions of years, until a volcano blows it to the surface.เป็นพันๆล้านปี จนกระทั่งเกิดภูเขาไฟระเบิด แล้วไหลพุ่งออกมาที่ผิวโลก Flesh and Blood (2012)
I mean, the whole heart jumping out of the guy's chest, the -- the -- the delayed fall -- that's straight-up Bugs Bunny.ฉันหมายถึง หัวใจทั้งดวงพุ่งออกมาจากอกเขา และตกลงไปอย่างช้าๆ นั่นแปลกขึ้นมาหน่อย เจ้ากระต่าย Hunteri Heroici (2012)
Did you get a terrible fright? Yes. My heart nearly jumped out through my mouth.เจ้าตกใจมากขนาดนั้นเชียว ใช่ มากซะจนหัวใจข้าแทบพุ่งออกมาจากปากทีเดียว The Death Song of Uther Pendragon (2012)
It was only a matter of time before she struck out.มันเป็นเพียงเรื่องของเวลา ก่อนที่จะพุ่งออกมา The Diamond of the Day: Part One (2012)
I have a particularly explosive ejaculate. It just goes everywhere.ตอนมันพุ่งออกมา มันก็พุ่งไปทุกทางเหมือนกันว่ะ This Is the End (2013)
You've ruined it! Look at how you sprayed the blood!ทำไมปล่อยให้มันพุ่งออกมาแบบนี้ Journey to the West (2013)
But when so much blood spurted out and he didn't suspect anything that shows his low level of intelligence.ถึงเลือดจะพุ่งออกมามากผิดปกติ เขาก็ยังไม่เอะใจ แสดงว่าระดับสติปัญญาของเขาต่ำมาก Journey to the West (2013)
Not to mention the occasional upheavals that erupted from within our planet and the apocalyptic bolts that come from the blue.ไม่ต้องพูดถึงความวุ่นวายโอกาสที่ พวยพุ่งออกมาจากภายในดาว เคราะห์และกลอนสันทรายของเรา The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Space is so vast that it would take billions of years for a rock ejected from the Earth to collide with a planet circling another star.มีพื้นที่กว้างใหญ่ว่าจะ ใช้เวลาหลายพันล้านปี สำหรับหินพุ่งออกมาจากโลก ชนกับดาวเคราะห์ ที่โคจรรอบดาวอื่น The Immortals (2014)
When Riley laughed so hard, milk came out of her nose.ตอนที่ ไรลี่ย์ ขำสุดๆ จนนมพุ่งออกมาทางจมูก Inside Out (2015)
More like a cartoon puppy dog with its heart beating outside its chest.แต่ออกแนวการ์ตูนลูกหมา ที่หัวใจเต้นจนพุ่งออกมานอกหน้าอก Closure (2015)
At that very moment I was immersed in a white jet, drenching me from head to toeที่เวลาชั่วครู่มากนั้น... ...lคือ immersed ในสิ่งที่พุ่งออกมาเป็นลำขาว,\ Ndrenching ที่ฉันจากหัวถึงนิ้วเท้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
One, the flame spurt.อย่างแรก ไฟที่พุ่งออกมาThe Princess Bride (1987)
All of a sudden, 50 yards down the road, there's this huge fuckin' boom.เท่านั้นแหละพ่อก็อ้วกพุ่งออกมา 50 หลาได้ Good Will Hunting (1997)
Yeah. I saw the lights go out. It was a beautiful thing, man.ใช่ ฉันเห็นประกายไฟพุ่งออกมา มันสวยมากเลย พวก Mr. Monk and the Blackout (2004)
So I explained to him that it meant blood was gushing from my you-know-where.ดังนั้นฉันจึงอธิบายให้พ่อฟัง ว่ามันคืออะไร เลือดกำลังไหลพุ่งออกมา จากส่วนที่ที่คุณก็น่าจะรู้ Charlie Bartlett (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พุ่งออกมา[v. exp.] (phung øk mā) FR: jaillir ; gicler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow out[PHRV] ผลิตน้ำมันออกมาไม่หยุด, See also: พุ่งออกมาไม่หยุด
erupt into[PHRV] ปะทุ, See also: พุ่งออกมา, ระเบิด
ejaculate[VT] พุ่งออกมา (น้ำอสุจิ), See also: หลั่งน้ำกาม (ขณะที่ถึงจุดสุดยอดของผู้ชายขณะร่วมเพศ), Syn. come, climax
gush forth[PHRV] (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก, See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก, Syn. gush out
gush from[PHRV] (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก, See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก
gush out[PHRV] (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก, See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก, Syn. gush forth
jet[VT] ไหลพุ่งออกมา, See also: พ่นออกมาเป็นสาย
spurt[N] การพุ่งออกมา, See also: การทะลัก, การไหลกระฉูด, Syn. jet, squirt, outbreak
squirt[N] ของเหลวที่พุ่งออกมา, Syn. outflow, stream
start out of[PHRV] พุ่งออกมา, See also: พรวดออกมา, ออกมาทันที, Syn. start from
vomit out[PHRV] ทำให้ไหลพุ่งออกมา, See also: ทำให้อาเจียนออกมา, อาเจียนออกมา
well[VI] ท่วมท้น, See also: พุ่งออกมา, ทะลักออกมา, เอ่อล้น, ไหลออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ejaculate(อีแจค'คิวเลท) vt.,vi. พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้น ๆ ,ร้องอุทาน,พุ่งน้ำกามออกมา -n. น้ำกามที่พุ่งออกมา., See also: ejaculator n. ดูejaculate ejaculation n. ดูejaculate
eruption(อีรัพ'เชิน) n. การแตกออก,การระเบิดออก,การปะทุ,สิ่งที่พุ่งออกมา,การเกิดผื่นผิวหนัง, Syn. outburst
eruptive(อีรัพ'ทิฟว) adj. ซึ่งแตกออก,ซึ่งระเบิดออก,ซึ่งพุ่งหรือพ่นออกมา,ซึ่งเป็นผื่นผิวหนัง. n. หินที่พุ่งออกมาจากภูเขาไฟ, See also: eruptivity n. ดูeruptive
jet(เจท) {jetted,jetting,jets} n. สิ่งที่พุ่งออกมาเป็นลำ,หัว,ท่อ,หัวท่อแก๊ส,เครื่องบินเจ๊ท,เครื่องยนต์เจ๊ท vt.,vi. พุ่งออกเป็นลำ,พ่นออก,เป็นลำ,ฉีดออกมา,ฉีดออกมา. adj. เกี่ยวกับjet,เกี่ยวกับหรือทำ,ด้วยถ่านหินดังกล่าว,ดำและมัน, See also: jettingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
ejaculate(vi) ร้องอุทาน,พุ่งออกมาอย่างเร็ว,สำราก
ejaculation(n) การอุทาน,การพุ่งออกมา
spurt(vi) พ่น,พุ่งออกมา,โหมกำลัง,ปล่อยฝีเท้าเต็มที่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飛び出す[とびだす, tobidasu] Thai: พุ่งออกมา English: to rush out

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top