Search result for

*พึมพำ*

(108 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พึมพำ, -พึมพำ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พึมพำ[V] mumble, See also: mutter, murmur, Syn. งึมงำ, พึมๆ พำๆ, Example: หล่อนได้ยินเขาพึมพำอยู่คนเดียว, Thai definition: เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พึมพำก. พูดค่อย ๆ จับความไม่ได้ เช่น เขาพึมพำอยู่คนเดียว.
งึมงำว. เสียงพูดหรือบ่นพึมพำ.
ชัปนะ(ชับปะนะ) น. การพูดพึมพำ, การสวดมนต์พึมพำ.
พำพึม, พำ ๆ, พึม ๆว. เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อย ๆ, พึมพำ.
ลปนะ(ละปะนะ) น. การพูด, การบ่นพึมพำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(PEOPLE murmuring)บ่นพึมพำ Fighting (2009)
(MURMURlNG)เสียงพึมพำ Fighting (2009)
- Don't mumble, Adam. Enunciate./ อย่าพึมพำอดัม พูดชัดๆ Did You Hear About the Morgans? (2009)
The drone or whatever?สิ่งพูดพึมพำหรืออะไร? Desert Cantos (2009)
I'm calling the police.(พึมพำพร้อมกัน) Chuck Versus the Beefcake (2009)
Why are you mumbling to yourself, as if you're out of your mind?ทำไมนายถึงพึมพำกับตัวเอง อย่างใจไม่อยู่กับตัวล่ะ? Episode #1.8 (2009)
[murmurs of surprise][บ่นพึมพำอย่างประหลาดใจ] Air: Part 1 (2009)
She-Shwas mumbling her words.เธอพูดพึมพำ Bad Seed (2009)
No. He just muttered something about my childhood.ไม่เลย เขาแค่พึมพำอะไรซักอย่างเกี่ยวกับวัยเด็กของฉัน Of Human Action (2009)
I... I stammer.ทุกคนต่างเคยพึมพำกับตัวเองกันทั้งนั้น เบอร์ตี้ The King's Speech (2010)
(mumbles)(พูดพึมพำThe Bozeman Reaction (2010)
Whispering the words to "old macdonald had a farm"พูดพึมพำกับตัวเอง "ฟาร์มเก่าแมคโดนัล" ซ้ำแล้วซ้ำอีก Lovely (2010)
(groans)(ส่งเสียงพึมพำDuets (2010)
Why are you grumbling there?ทำไมลูกเอาแต่พึมพำอยู่ตรงนั้นล่ะ? Hanamizuki (2010)
(humming Indian music)(พึมพำ เพลงอินเดีย) The Zazzy Substitution (2010)
What are you mumbling about over there?นายพึมพำอะไรตรงนั้น? Masquerade (2010)
When I found him, he was mumbling.ตอนข้าพบพระองค์, ทรงพึมพำ The Tears of Uther Pendragon (2010)
He kept mentioning your mother's name.พระองค์ทรงพึมพำชื่อพระมารดาของท่าน The Tears of Uther Pendragon (2010)
- She said that? -She slurred it.เธอบอกเหรอ เธอพึมพำน่ะ Down the Block There's a Riot (2010)
(blubbering)(บ่นพึมพำHello Ghost (2010)
Come out and show yourself!หยุดพึมพำแล้วออกมาซะที Haunters (2010)
Actually what I want for...จริงสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับ font color = "# 808080" [พึมพำ] วันเกิดของทุก... Tangled (2010)
Rapunzel please, stop with the mumbling.ราพันเซลกรุณาหยุด กับพึมพำ Tangled (2010)
You know how I feel about the mumbling. Blah, blah, blah,... blah.คุณรู้ว่าฉันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ พึมพำ Tangled (2010)
Oh, please, speak up, Rapunzel. You know how I hate the mumbling.โอ้โปรดพูดขึ้น, ราพันเซล คุณก็รู้ว่าฉันเกลียดพึมพำ Tangled (2010)
Did I mumble, Mother?ไม่ฉันพึมพำแม่? Tangled (2010)
wild blaberings about eh.. risky trade, vikings.บ่นพึมพำเรื่อง เอ่อ.. สับเปลี่ยน The Switch (2010)
Pfft. He was talking madness.เขาพึมพำเรื่องไร้สาระ Winter Is Coming (2011)
All that mumbling and groaning,เสียงพึมพำกับเสียงร้องครวญ Careful What U Wish 4 (2011)
How would it be, then, that you disappear when your brain is still there and buzzing along?ว่ามันจะเป็นไปได้แล้วว่าคุณหายไป เมื่อสมองของคุณยังคงมีและพึมพำ พร้อม? Is There Life After Death? (2011)
Stop whining.เลิกพึมพำซักทีเถอะ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
What are you grinding about?นายพึมพำอะไรน่ะ The Skank Reflex Analysis (2011)
( Groaning )(เสียงพึมพำSave the Date (2011)
[ Mumbling ][ พึมพำThe Girl Next Door (2011)
You can't just mumble nonsense.เธอพึมพำไร้สาระไม่ได้ Geography of Global Conflict (2011)
You've been walking around campus asking people weird questions and then staring at them while slightly moving your lips?ได้ข่าวว่านายเดินไปทั่ววิทยาลัย ถามคนนู้นคนนี้แปลกๆ แล้วจากนั้นก็เอาแต่จ้องพวกเขา ขณะที่ขยับปากพึมพำอะไรไม่รู้? Competitive Ecology (2011)
(FITZHUGH GRUNTING)(เสียงพึมพำTower Heist (2011)
(ALL MURMURING)(พึมพำTower Heist (2011)
She can't stop mumbling nonsense and even the neurologist said he'd never seen anything like it in all his years.เธอพูดพึมพำไม่หยุด ขนาดหมอประสาท ยังบอกเลยว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ School's Out (2012)
(Blaine yelling, groaning)(เบลน โห่ร้อง,เสียงพึมพำMichael (2012)
Come on, it's a lawyer party... the classic fifth date.พึมพำๆๆ มาเร็ว นี้ปาร์ตี้ของพวกทนาย The Story of the 50 (2012)
Yo... you look awesome.(บ่นพึมพำ) คุ... คุณ สุดยอด The Landlord (2012)
He just kept hacking at it and muttering "Take that, Karen!" under his breath.แล้วก็ไม่หยุดฟันต้นนไม้นั่นเลย แถมพึมพำตลอดว่า "นี่แหน่ะ แคเรน" Get Out of My Life (2012)
So I e-mailed an audio file of Arthur's mumbling to Dr. Morrison.ฉันได้เมลไฟล์เสียงที่อาเธอร์พึมพำ ไปให้ดร. มอริสัน Heartache (2012)
He's mum about the council fire and he's not saying anything about this greater evil we're all supposed to be shivering over.เขาพึมพำเกี่ยวกับไฟไหม้ที่สภา แต่ไม่ได้พูดเรื่องปีศาจอะไรนั่น ที่เราควรจะกลัวหัวหด The Five (2012)
He couldn't look at me when he talked, and he kept yapping about a magnificent light.เขาไม่ยอมมองมาที่ผม ตอนที่เขาพูด และเขาเอาแต่คอยบ่นพึมพำ เกี่ยวกับแสงสว่างอันเจิดจ้า Magnificent Light (2012)
What say you? Why do you mutter?เจ้าพูดอะไร ทำไมต้องเจ้ากระซิบพึมพำ With All My Heart (2012)
- (ROLAND MUTTERS) - (YVONNE) Oh, do be quiet.ROLAND พึมพำ) YVONNE) โอ้จะเงียบ. One Chance (2013)
(DOOR BUZZES OPEN)ประตูพึมพำ Open] 2 Guns (2013)
(DOOR BUZZES OPEN)ประตูพึมพำ Open] 2 Guns (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่นพึมพำ[v. exp.] (bon pheumpham) FR: grommeler ; bougonner
พึมพำ[v.] (pheumpham) EN: mumble ; mutter ; murmur ; grumble ; complain   FR: marmonner ; ronchonner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buzz[N] เสียงเหมือนผึ้งร้องหึ่งๆ, See also: กระซิบกระซาบ, เสียงพึมพำ, Syn. bumble
drone on[PHRV] พูดเสียงต่ำ, See also: ร่ายยาวด้วยเสียงต่ำๆ, พูดพึมพำ
drone[VI] ส่งเสียงหึ่งๆ, See also: ทำเสียงพึมพำ
drone[N] เสียงต่ำๆ, See also: เสียงพึมพำ, Syn. drone, whir, buzz
grouch[VI] บ่น, See also: พึมพำ, Syn. grumble, mutter
grumble[VI] บ่น, See also: ชอบบ่น, บ่นพึมพำ, คร่ำครวญ, Syn. fuss, murmur, whine
moan[VI] บ่น, See also: บ่นพึมพำ, Syn. complain, mutter
moan[N] การบ่น (คำไม่เป็นทางการ), See also: การบ่นพึมพำ, Syn. complaint
mumble[VI] พูดพึมพำ, See also: พูดอู้อี้, พูดไม่ชัด, Syn. mutter, murmur, Ant. articulate
mumble[N] คำพูดอู้อี้, See also: การพูดพึมพำ, การพูดไม่ชัด, Syn. mutter, murmur
mumbler[N] ผู้พูดพึมพำ, See also: ผู้พูดไม่ชัด
mumblingly[ADV] อย่างพึมพำ
murmur[VI] บ่นพึมพำ, See also: บ่นอุบอิบ, Syn. babble, meander, whisper, Ant. clang, noise, peal
murmur[N] เสียงพึมพำ, See also: เสียงบ่นอุบอิบ, Syn. buzz, whiz
murmur[N] การบ่นพึมพำ, See also: การบ่น, การบ่นอุบอิบ
murmuration[N] การบ่นพึมพำ, See also: การพูดอุบอิบ
murmurer[N] คนบ่นพึมพำ, Syn. complainer, grumbler
murmuring[ADJ] ซึ่งพูดพึมพำ, Syn. mourning, rustling, sounding
murmurous[ADJ] ซึ่งพูดพึมพำ, Syn. indistinct, muffled
murmurously[ADV] อย่างพูดพึมพำ
mutterer[N] ผู้บ่น, See also: ผู้พึมพำ
purr[VI] พูดเสียงแผ่วเบา, See also: พูดพึมพำ, Syn. mutter, drone, sigh
purr[VT] พูดเสียงแผ่วเบา, See also: พูดพึมพำ, Syn. mutter, drone, sigh
rumble[N] เสียงพึมพำไม่พอใจ, Syn. grumble, brone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burble {burbledvi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
burbles}vi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
burblingvi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
buzz(บัซ) {buzzed,buzzing,buzzes} n. เสียงผึ้งร้องหึ่ง,เสียงเครื่องบิน,เสียงพึมพำ,ข่าวลือ,รายงาน,เสียงกระซิบกระซาบ,เสียงโทรศัพท์ vi.,vt. ทำเสียงหึ่ง,ร้องเสียงหึ่ง,กระซิบกระซาบ,โทรศัพท์,บินต่ำ
buzzer(บัซ'เซอะ) n. สิ่งที่ทำเสียงหึ่ง,คนที่พึมพำ,เครื่องไฟฟ้าที่ให้สัญญาณเรียก
drone(โดรน) n. ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล,เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ,การพูดเสียงต่ำ,เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ,คนที่พูดเสียงที่น่าเบื่อ v. (ทำ) เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ,การพูดเสียงต่ำ,เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ,ค
groan(โกรน) n.,v. (ส่ง) เสียงครวญคราง,เสียงพึมพำแสดงความไม่พอใจหรืออื่น ๆ ,ปรารถนา,ถูกบีบคั้น,รับน้ำหนักมากเกินไป, See also: groaner n. groaningly adv., Syn. lament,moan
jabber {jabberedvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabberingvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabbers}vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
mumble(มัม'เบิล) vi. พูดพึมพำ,พูดไม่ชัด vt. พูดพึมพำ,อ้ำอึ้งอยู่ในปาก. n. เสียงพึมพำ,เสียงพูดที่ไม่ชัด,คำพูดอู้อี้., See also: mumbler n. mumblingly adv., Syn. murmur ###A. speak up
murmur(เมอ'เมอ) n. เสียงพึมพำ,การบ่น,การบ่นอุบอิบ,เสียงเต้นของหัวใจที่มีลิ้นผิดปกติที่ได้ยินผ่านเครื่องฟันเสียง (stethoscope) vi. ทำเสียงต่ำที่ไม่ชัดเจน,บ่น,บ่นอุบอิบ. vt. บ่น., See also: murmurer n. murmuring adj. murmuringly adj.
mutter(มัท'เทอะ) v. (การ) พูดพึมพำ,บ่น., See also: mutterer n. mutteringly adv.
ripple(ริพ'เพิล) vi.,vt. (ทำให้) เป็นระลอกคลื่น,กระเพื่อม,ไหลเป็นระลอกคลื่น,เป็นลอน, (เสียง) สูง ๆ ต่ำ ๆ ,ดังพึมพำ n. คลื่นเล็ก ๆ ,ระลอกคลื่น,ลอน,เสียงคลื่น,เสียงพึมพำ,เสียงน้ำไหลระลอก, Syn. purl
whine(ไวน์) vi. vt. (สุนัข) คราง,ร้องเสียงต่ำ,หอน,บ่นอู้อี้,ส่งเสียงครวญคราง,พูดเสียงสะอื้น,พูดอย่างหงุดหงิด,บ่นพึมพำ,n. การส่งเสียงดังกล่าว,เสียงดังกล่าว, See also: whiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
buzz(n) เสียงหึ่ง,เสียงพึมพำ,เสียงกระซิบ,ข่าวลือ
drone(vi) ทำเสียงอย่างผึ้ง,พูดพึมพำ
mumble(vi,vt) บ่นพึมพำ,พูดอู้อี้,พูดไม่ชัด,อ้ำอึ้ง,เคี้ยวเอื้อง
murmur(n) เสียงพึมพำ,เสียงหึ่ง,เสียงบ่น
murmur(vi) บ่น,บ่นอุบอิบ,พูดพึมพำ
mutter(vi) พูดพึมพำ,บ่น
ripple(n) เสียงพึมพำ,ระลอกคลื่น,ลอน,เสียงน้ำไหล
ripple(vt) ทำให้กระเพื่อม,ทำให้เป็นระลอก,ดังพึมพำ
whine(n) การคราง,การหอน,การสะอื้น,เสียงบ่นพึมพำ
whine(vi) ร้องคราง,หอน,บ่นพึมพำ,บ่นอู้อี้,สะอื้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
呟く[つぶやく, tsubuyaku] Thai: บ่นพึมพำ English: to mutter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top