ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พิมพ์ดีด*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พิมพ์ดีด, -พิมพ์ดีด-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิมพ์ดีด(v) type, See also: typewrite, Syn. พิมพ์, Example: กว่าที่จะได้เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งออกมา เขาต้องพิมพ์ดีดสองครั้งเป็นอย่างน้อย, Thai Definition: ใช้ปลายนิ้วเคาะแป้นอักษรบนพิมพ์ดีด
พิมพ์ดีด(n) typewriter, Example: ถ้าพิมพ์ออกมาตัวอักษรเหมือนกันหมดเหมือนพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดธรรมดาก็จะทำให้เอกสารนั้นไม่เป็นที่สนใจเท่าที่ควร, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งใช้ปลายนิ้วเคาะแป้นอักษร
พนักงานพิมพ์ดีด(n) typist
เครื่องพิมพ์ดีด(n) typewriter, Example: ผมอยากซื้อเครื่องพิมพ์ดีดชนิดหิ้วสักเครื่องหนึ่ง, Count Unit: เครื่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิมพ์ดีดน. เครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่ง ใช้ปลายนิ้วเคาะแป้นอักษรให้ตัวอักษรไปกดผ้าหมึกให้กระทบกระดาษปรากฏเป็นตัวอักษร.
พิมพ์ดีดก. พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด.
ข้าวตอกแตกข้าวเปลือกที่คั่วเมื่อสุกจะแตกแล้วเกิดเสียงดังรัว, ใช้เปรียบเสียงที่ดังรัวเช่นนั้น เช่น เสียงพิมพ์ดีดดังอย่างข้าวตอกแตก.
คีย์บอร์ดน. แผงแป้นนิ้วของเปียโน พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์
แคร่ ๒(แคฺร่) น. ส่วนบนของเครื่องพิมพ์ดีดที่เลื่อนไปมาได้ ใช้สอดกระดาษสำหรับพิมพ์.
ดีด ๑เล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายโดยใช้ปลายนิ้วมือหรืออุปกรณ์สะกิดให้เกิดเสียง เช่น ดีดจะเข้ ดีดพิณ ดีดกีตาร์, เอานิ้วมือแตะแล้วเขี่ยให้เลื่อนไป เช่น ดีดลูกคิด, เอาปลายนิ้วกดแล้วปล่อย เช่น ดีดพิมพ์ดีด ดีดเปียโน, (โบ) ทำห่างเหินผู้ใหญ่ ไม่เข้าหน้า เช่น หมู่นี้ชักดีดไปไม่เข้าหน้า.
ดีดพิมพ์ก. พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด.
โทรพิมพ์น. ระบบโทรคมนาคมที่ใช้เครื่องรับส่งสัญญาณโทรเลข ประกอบด้วยแป้นพิมพ์และแคร่พิมพ์ ลักษณะคล้ายเครื่องพิมพ์ดีด สามารถรับส่งสัญญาณโทรเลขเพื่อพิมพ์เป็นตัวอักษรบนกระดาษพิมพ์ และส่งตัวอักษรที่พิมพ์เป็นสัญญาณโทรเลขผ่านวงจรโทรเลขที่ต่ออยู่กับเครื่องโทรพิมพ์นั้นได้.
สอบ ๑ก. ตรวจ ทดลอง เปรียบเทียบ หรือไล่เลียง เพื่อหาข้อเท็จจริง หรือวัดให้รู้ว่ามีความรู้หรือความสามารถแค่ไหน เช่น สอบตาชั่งให้ได้มาตรฐาน สอบราคาสินค้า สอบปากคำผู้ต้องหา สอบพิมพ์ดีด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
teletypewriterเครื่องพิมพ์ดีดโทรพิมพ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Braille Typewriterเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์, เครื่องพิมพ์ที่ผลิตจุดนูนที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด  มีแป้นพิมพ์จำนวน ๖ แป้นเพื่อสร้างรหัสอักษรเบรลล์ โดยการกดแป้นคีย์พร้อมกัน ๑ ถึง ๖ แป้น ก็จะสามารถสร้างรหัสอักษรเบรลล์ได้ครั้งละ ๖ จุด นอกจากนั้นก็มีแป้นเว้นวรรค, แป้นลบถอยหลัง และแป้นขึ้นบรรทัดใหม่, Example: ความหมายเดียวกับ Perkins Brailler [Assistive Technology]
Perkins Braillerเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์, เครื่องพิมพ์ที่ผลิตจุดนูนที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด  มีแป้นพิมพ์จำนวน ๖ แป้นเพื่อสร้างรหัสอักษรเบรลล์ โดยการกดแป้นคีย์พร้อมกัน ๑ ถึง ๖ แป้น ก็จะสามารถสร้างรหัสอักษรเบรลล์ได้ครั้งละ ๖ จุด นอกจากนั้นก็มีแป้นเว้นวรรค, แป้นลบถอยหลัง และแป้นขึ้นบรรทัดใหม่, Example: ความหมายเดียวกับ Braille Typewriter [Assistive Technology]
Typewritersเครื่องพิมพ์ดีด [TU Subject Heading]
Typewritingการพิมพ์ดีด [TU Subject Heading]
Diplomatic Secretariesตำแหน่งเลขานุการทางการทูตในสถานเอกอัครราชทูต ตำแหน่งเลขานุการทางการทูตจะมีอยู่ 3 ระดับ คือ เลขานุการเอก เลขานุการโท และเลขานุการตรี ทั้งสามระดับอยู่รองลงมาจากตำแหน่งที่ปรึกษา (Counselor) ระดับทั้งหมดนี้มีฐานะทางการทูต มีเอกสิทธิ และความคุ้มกันทางการทูตทั้งมวล และชื่อจะปรากฎอยู่ในสมุดเอกสารรายชื่อบุคคลในคณะทูตตำแหน่งเลขานุการทางการ ทูตเหล่านี้ อย่าไปปนกับตำแหน่งเลขานุการส่วนตัวของเอกอัครราชทูต ซึ่งแม้จะมีฐานะสำคัญในสถานเอกอัครราชทูต แต่ไม่มีสถานภาพทางการทูตแต่อย่างใด รวมทั้งตำแหน่งเลขานุการ ซึ่งทำหน้าที่เสมียนจดชวเลขและพิมพ์ดีด [การทูต]
Typewriterเครื่องพิมพ์ดีด [การบัญชี]
Eliteแบบอีลิต(ตัวพิมพ์ดีด) [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And there's nothing wrong with your stenotype machine?เครื่องพิมพ์ดีดของคุณ ไม่ได้เป็นอะไรใช่มั้ย Oh, God! (1977)
Put his name in the Teletype.ใส่ชื่อของเขาในตัวพิมพ์ดีด First Blood (1982)
Just came over the Teletype a few minutes ago.เดินเข้ามาตัวพิมพ์ดีดไม่กี่นาทีที่ผ่านมา First Blood (1982)
Then I found out that the guy we roughed up... turned out to have a sister working as a typist for the FBI.กลับกลายเป็นว่า ชายคนที่เราไปขู่มา มีน้องสาวทำงานพิมพ์ดีดให้เอฟบีไออยู่ Goodfellas (1990)
Typing, obviously.พิมพ์ดีด Schindler's List (1993)
And your very slow typing... and your very bad driving.และวิธีพิมพ์ดีดช้าๆของคุณ Love Actually (2003)
But it's typed.แต่นี่ตัวอักษรพิมพ์ดีดนะค่ะ Mr. Monk Gets Fired (2004)
What, you think a bunch of nerds with typewriters are gonna protect you from Griffin?ว่าไงนะ คุณคิดว่าไอ้พวกงี่เง่า นั่งโต๊ะจิ้มเครื่องพิมพ์ดีด มันจะคุ้มครองคุณจากกิฟฟินได้งั้นเหรอ Hollow Man II (2006)
...in any position or publication-- I can type 100 words a minute!..ได้ทำงานในวงการสิ่งพิมพ์- - ฉันพิมพ์ดีดได้100คำต่อนาทีนะคะ! Pilot (2006)
The original manuscript. Look at that! Typewritten, can you imagine?ต้นฉบับน่ะสิ ดูสิ ยังเป็นตัวพิมพ์ดีดอยู่เลย Inkheart (2008)
But I'm going to sit at that typewriter until something exciting comes out.แต่ฉันจะไปนั่งหน้าแป้นพิมพ์ดีด ปั่นต้นฉบับออกมาให้ได้ ขอบคุณ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I don't think we need to take both typewriters.ฉันคิดว่าเราไม่จำเป้นต้องใช้ เครื่องพิมพ์ดีดทั้งสองอัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I was only able to locate two typewriters and both have problems with certain letters.ผมเพียงสามารถ มองหาชื้อเครื่องพิมพ์ดีดสองอัน และมีปัญหาทั้งสองเครื่อง กับตัวอักษรบางตัว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
At secretarial college, in history class, we were told of a former time, before computers, when typing was done on machines and our country was called Bechuanaland and dinosaurs roamed the earth!ณ มหาลัยเลขานุการ ในชั้นเรียนประวัติศาสตร์ เราได้บอกเล่าครั้งอดีต ก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ ตอนที่เราพิมพ์เสร็จจากเครื่องพิมพ์ดีด The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It transpires we have no H on either typewriter.เราไม่มีระบบจัดการฐานข้อมูลอย่างเปิดเผย ไม่มีเครื่องพิมพ์ดีด The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I'm a typist.ฉันเป็นเสมียนพิมพ์ดีด The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You are not a typist. I don't believe you!เธอไม่ใช่เสมียนพิมพ์ดีด ฉันไม่เชื่อเธอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And on one typewriter only.และเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเดียวเท่านั้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I'm looking for a selectric.ผมกำลังมองหาเครื่องพิมพ์ดีด A New Day in the Old Town (2009)
[ typing ][ พิมพ์ดีด ] A New Day in the Old Town (2009)
[ ball rumbles down lane ] [ pins clatter ] [ keys clacking ][ เสียง โยนลูกบอล ] [ เสียง พิณล้ม ] [ เสียงพิมพ์ดีด ] Night of Desirable Objects (2009)
[ typewriter keys ticking ] [ gas hissing ] MAN:[ พิมพ์ดีด ] รังเกียจมั้ยถ้าเราช่วย ให้เร็วขึ้นอีก เคิร์ด? Momentum Deferred (2009)
[ keypad beeping ][ พิมพ์ดีด ] Momentum Deferred (2009)
[ keypad beeping ][ พิมพ์ดีด ] Momentum Deferred (2009)
Grab the typewriter!เอาพิมพ์ดีดมาด้วย Repo Men (2010)
I just wish I could have brought my typewriter.จริงๆผมอยากเอาเครื่องพิมพ์ดีดไปด้วย.. Guadalcanal/Leckie (2010)
I'm looking for a typewriter.ฉันต้องการเครื่องพิมพ์ดีด Over There: Part 2 (2010)
I've got my typewriter. I've got my books. I'm in London.ฉันมีพิมพ์ดีด ฉันมีหนังสือ ฉันอยู่ลอนดอน One Day (2011)
A monkey with a typewriter... Or maybeจะทำให้เขากลายเป็นลิง หิ้วเครื่องพิมพ์ดีด Damien Darko (2011)
An invisible monkey with a typewriter.หรือไม่ก็ลิงล่องหน หิ้วเครื่องพิมพ์ดีด Damien Darko (2011)
Well, how many words can you type per minute?เออ! คุณพิมพ์ดีดได้นาทีและกี่คำ? Deadline (2011)
Look it up in a typewriter, old man.33, 710 ลองหาคำนี้ดู ในเครื่องพิมพ์ดีดนะ ผู้เฒ่า ห๊ะ? Wedding (2011)
Uh, typing, computer lab, home ec...พิมพ์ดีด.. คอมแลป.. งานบ้าน Hecking Order (2011)
Greendale has the most advanced typing class in the southwestern Greendale area.กรีนเดลมีคลาสพิมพ์ดีดที่ทันสมัยที่สุด ในตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่กรีนเดล Documentary Filmmaking: Redux (2011)
I should just go back to typewriters.ฉันน่าจะกลับไปใช้เครื่องพิมพ์ดีด P.S. You're an Idiot (2012)
Typewriter wrapped in an enigma wrapped in stubble. Why?มีเครื่องพิมพ์ดีดภายใต้ความลึกลับที่อยู่ ภายใต้หนวดเครานั่น ทำไมเหรอ The Return (2012)
My typewriter is now but a...เครื่องพิมพ์ดีดผมยังมี แต่ Doubt (2012)
What happened to that know-it-all kid who wouldn't leave me alone until I gave him a seat at the typewriter?เกิดอะไรขึ้นก็รู้ดีไปซะหมดเจ้าหนู ใครเป็นคนที่ทิ้งฉันไว้ให้นั่งที่เขา ที่โต๊ะพิมพ์ดีดนั่น The Road Not Taken (2012)
Do you have any clerical skills? Can you type?เธอทำงานธุรการได้ไหม พิมพ์ดีดเป็นไหม American Hustle (2013)
I made it myself from this old typewriter my mom and I found at a garage sale.ฉันทำเองกับมือโดยเอามาจากแป้นพิมพ์ดีดเก่าๆ ที่ฉันกับแม่เจอที่งานเปิดท้ายขายของลดราคาน่ะ I Do (2013)
She couldn't type. Never learned.เธอพิมพ์ดีดไม่เป็น เธอไม่เคยเรียน Black-Winged Redbird (2013)
So I bought a typewriter and set myself up as a public stenographer.ฉันได้ซื้อเครื่องพิมพ์ดีด และผันตัวเองไปเป็นนักพิมพ์เอกสาร Predestination (2014)
You don't see a lot of guys using these anymore.เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นพวกผู้ชาย ใช้เครื่องพิมพ์ดีดแบบนั้นแล้วนะ Predestination (2014)
Well, you're interested in this gorgeous '40 Royal Portable.ก็ คุณสนใจเครื่องพิมพ์ดีด เลอค่านี้ที่อยู่ในปี 1940 Predestination (2014)
You will be a hero of the revolution, as soon as you put a sheet of paper in a typewriter.คุณจะได้เป็นวีรบุรุษของการปฏิวัติเลย ทันทีที่คุณใส่กระดาษลงในพิมพ์ดีด Guernica (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างพิมพ์ดีด[chang phimdīt] (n, exp) EN: typist
เครื่องพิมพ์ดีด[khreūangphimdīt] (n, exp) EN: typewriter  FR: machine à écrire [ f ]
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า[khreūangphimdīt faifā] (n, exp) EN: electric typewriter  FR: machine à écrire électrique [ f ] ; machine à écrire électronique [ f ]
พิมพ์ดีด[phimdīt] (v) EN: type ; typewrite  FR: taper à la machine
ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีด[ripbin khreūangphimdīt] (n, exp) EN: typewriter ribbon  FR: ruban pour machine à écrire [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backspace(n) เคาะกลับหรือไปข้างหน้า (เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ดีด)
bang out(phrv) รีบพิมพ์ (ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด)
demy(n) ขนาดกระดาษสำหรับพิมพ์ดีดหรือเขียน
elite(n) ตัวพิมพ์ดีดแบบหนึ่ง มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้ว, See also: แบบของตัวพิมพ์ที่มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อ 1 นิ้ว น้อยกว่า 5 ตัวอักษรต่อ 1 เซนติเมตร
hammer out(phrv) เคาะ (แป้นเปียโน, พิมพ์ดีด)
keyboard(n) แป้นพิมพ์, See also: แป้นพิมพ์ดีด, แถวก้านเปียโน, ก้านเสียงบนเปียโน
platen(n) ลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์ดีด
stenotype(n) เครื่องพิมพ์ดีดชวเลข
tab(n) ปุ่มบนแป้นพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์
tabulator(n) แป้นเลื่อนบนพิมพ์ดีด, See also: เครื่องพิมพ์ดีดที่มีอุปกรณ์พิมพ์ตัวอักษรลงตารางได้
touch-type(vi) พิมพ์สัมผัส, See also: พิมพ์ดีดโดยไม่มองที่แป้นพิมพ์
typewrite(vt) พิมพ์ดีด, See also: พิมพ์
typewriter(n) เครื่องพิมพ์ดีด
typewriting(n) การพิมพ์ดีด
typist(n) พนักงานพิมพ์ดีด, See also: ผู้พิมพ์ดีด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
computerize(-พิว'ทะไรซ) vt. คำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: computerization n. ทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หมายถึง งานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วย แทนที่จะทำด้วยมือ Manual ซึ่งจะให้ผลที่รวดเร็ว แน่นอน และมีความผิดพลาดน้อย ตัวอย่างเช่นการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ย่อมจะสู้การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะเร็วกว่า แก้ไขง่ายกว่า เก็บบันทึกไว้ใช้ใหม่ก็ได้ เป็นต้น
console(คันโซล') { consoled, consoling, consoles } vt. ปลอบโยน, ปลอบขวัญ, ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ , ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น, หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง, หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
elite(อีลีท', เอลีท') n. ชั้นยอด, หัวกะทิ, บุคคลที่ยอดเยี่ยม, สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว, กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด, หัวกะทิ, เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต <คำอ่าน>เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา pica ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
fixed pitchช่องไฟเท่ากันหมายถึง การพิมพ์ตัวอักษรแต่ละตัวโดยกำหนดให้มีช่องไฟ กว้างเท่า ๆ กัน บางทีใช้คำว่า monospaced โดยปกติ จอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) ชนิดราคาถูก ๆ จะพิมพ์หรือให้ภาพตัวอักษรที่มี ความกว้างเท่ากันหมด ตรงข้ามกับคำ fixed pitch นี้ เราจะใช้คำว่า proportional pitch เครื่องพิมพ์ดี ๆ จะต้องปรับ ขนาดของตัวอักษรไม่ให้เท่ากัน เช่น ตัว I, L, T ไม่ควร จะกว้างเท่ากับ O, W, M ILT OWM
key(คี) n. ลูกกุญแจ, กุญแจ, กุญแจไขรหัส, กุญแจไขปัญหา, คู่มือ, คำไขปัญหา, อุปกรณ์, หัวใจ, สิ่งสำคัญ, คานดีดแป้นเปียโน, แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด, ระดับเสียง, น้ำเสียง, สลัก, หินโค้ง adj. สำคัญ, แก่นสาร, หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม, ใส่สลัก, ปรับ, ปรับสี, ปรับภาพ, ปรับเสียง, ใช
keyboard(คี'บอร์ด) n. แถวก้านดีดของเปียโน, แถวก้านดีดที่มีตัวอักษรของเครื่องพิมพ์ดีด, แป้นพิมพ์ดีด
keystroke(คี'สโทรค) n. การเคาะก้านพิมพ์ดีดหรือก้านดีดเปียโน
knurl(เนิร์ล) n. ลูกบิดลูกกลิ้งของพิมพ์ดีด, ปุ่ม, ปุ่มบนต้นไม้, ตุ่มไม้, สัน vt. ทำ, เป็นปุ่ม, ทำเป็นปม, ทำเป็นสัน., Syn. gnarl
letter qualityคุณภาพคมชัดแปลตามตัวอักษรว่า เหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นศัพท์ที่บอกคุณภาพของการพิมพ์ว่า คมชัดเหมือนกับพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด มักใช้กับเครื่องพิมพ์ประเภทจุด (dot matrix printer) เท่านั้น สมัยเมื่อยังไม่มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ การพิมพ์เป็นจุดห่าง ๆ ทำให้ดูไม่สวย เครื่องพิมพ์ที่มีจุดถี่มาก ๆ ก็จะทำให้คุณภาพการพิมพ์เหมือนตัวพิมพ์ดีดได้มากขึ้นดู dot matrix printer ประกอบ
near-letter qualityคุณภาพเกือบคมชัดใช้ตัวย่อว่า NLQ แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า มีคุณภาพเกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ดูมีความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
nlq(เอ็นแอลคิว) ย่อมาจาก near letter quality (คุณภาพเกือบคมชัด) แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า สามารถพิมพ์ได้เกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
platen(แพลท'เทิน) n. ลูกกลิ้งแท่นพิมพ์กดเรียบ, ลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์ดีด
punched cardบัตรเจาะรูหมายถึง บัตรที่นำมาเจาะเป็นรู เพื่อเป็นข้อมูลที่จะส่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม การเจาะบัตรให้เป็นรูนี้ต้องเจาะด้วยเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ซึ่งมีลักษณะคล้ายพิมพ์ดีด เช่น ถ้าเจาะตัวอักษร A ก็จะมีรูที่คอลัมน์ 1 และ 12 รูต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ (โดยใช้แปรงไฟฟ้าปัดผ่าน) แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ วิธีส่งข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์แบบนี้ เกือบจะเป็นแบบแรกที่ใช้กัน เดี๋ยวนี้ถือว่าล้าสมัยไปเสียแล้วเพราะไม่สะดวกในการเก็บรักษา กับทั้งสิ้นเปลืองมาก จุข้อมูลน้อยถ้าเทียบกับจานบันทึก นอกจากนั้น ใช้แล้วนำมาใช้อีกไม่ได้ เจาะผิดก็แก้ไขไม่ได้ ต้องทิ้งไป แล้วทำใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองดู card ประกอบ
shift key(แป้นพิมพ์) แป้นเปลี่ยน (ชุดอักษร) แป้นยกเป็นแป้นหนึ่งที่มีใช้ทั้งในแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด และแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (แป้นนี้ มักจะมีเครื่องหมายลูกศรบนแป้น) โดยปกติแผงแป้นอักขระจะมีไว้ให้ 2 แป้น ทั้งทางด้านซ้ายและขวา การกดแป้นนี้เพียงลำพังแป้นเดียว จะไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้น แต่ถ้ากดพร้อมกับแป้นตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษ จะทำให้พิมพ์ตัวอักษรนั้นออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ถ้าเป็นภาษาไทย ก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างบน เช่น ฤ ฆ ฏ ฑ ฒ นอกจากนั้น ในบางโปรแกรม เช่น โปร แกรมวาดภาพ การกดแป้นนี้พร้อมกับ ลากเส้น จะทำให้ลากได้เป็นเส้นตรง ถ้ากดพร้อมกับลากรูปสี่เหลี่ยม ก็จะทำให้รูปที่วาด เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นต้น
spool(สพูล) n. แกนม้วนสาย, หลอดม้วน, สายม้วน, ผ้าหมึกพิมพ์ดีด, สิ่งที่พันรอบแกนหรือหลอด. vt. ม้วน, พัน, เอาสายพันออก. ที่เก็บพัก (ข้อมูล) หมายถึง ที่ที่ใช้เก็บข้อมูลไว้ชั่วคราวก่อนที่จะสั่งให้พิมพ์ออกมาให้ดูทางเครื่องพิมพ์, Syn. reel
stenotype(สเทน'นะไทพฺ) n. เครื่องพิมพ์ดีดชวเลข, สัญลักษณ์ชวเลข
tabulate(แทบ'ยะเลท) vt. ใส่ลงในตาราง, จัดเป็นตาราง, ทำให้หน้าเรียบ. vi. กดแป้นพิมพ์ดีดให้เลื่อน. adj. เป็นแผ่น, เป็นตาราง, เป็นชั้นบาง ๆ, See also: tabulable adj. tabulation n.
type(ไทพฺ) n. รูปแบบ, แบบ, ชนิด, ประเภท, จำพวก, ตัวอย่าง, ตัวพิมพ์ vt. พิมพ์ดีด, พิมพ์, หากลุ่มเลือด, เป็นสัญลักษณ์, เป็นแบบอย่าง, เป็นตัวแทน. vi. พิมพ์ดีด
typer(ไท'เพอะ) n. ผู้พิมพ์, พนักงานพิมพ์ดีด
typescript(ไทพฺ'สคริพทฺ) n. เอกสารหรือฉบับที่พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด, สิ่งที่พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด
typewrite(ไทพฺ'ไรทฺ) vt., vi. พิมพ์ดีด, พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด, Syn. type
typewriter(ไทพฺ'ไรเทอะ) n. เครื่องพิมพ์ดีด, คนพิมพ์ดีด, แบบตัวพิมพ์ดีด, นักชก, นักต่อยตี
typewriting(ไทพฺ'ไรทิง) n. การพิมพ์ดีด, งานพิมพ์ดีด
typist(ไท'พิสทฺ) n. พนักงานพิมพ์ดีด, ผู้พิมพ์ดีด
word wrapยกคำไปขึ้นบรรทัดใหม่หมายถึง การบรรจุข้อความลงในขอบเขตหนึ่ง ๆ เมื่อถึงจุดสิ้นสุดเขตที่กำหนด ข้อความก็จะไหลลงมาขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องกดแป้น <RETURN> เมื่อสิ้นสุดบรรทัดหนึ่ง ๆ เหมือนการใช้พิมพ์ดีดโดยจะไหลมาลงบรรทัดล่างเป็นคำ (ลงมาทั้งคำ) การทำเช่นนี้ จะทำให้ข้อความที่อยู่ในบรรทัดล่างไหลกลับขึ้นไปบรรทัดบนได้เอง ถ้ามีที่ว่าง (เช่น มีการลบข้อความบางตอนในบรรทัดบนออก)

English-Thai: Nontri Dictionary
platen(n) ลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์, แคร่พิมพ์ดีด
spool(n) หลอด, หลอดด้าย, ฟิล์มถ่ายรูป, ผ้าหมึกพิมพ์ดีด
type(vi, vt) พิมพ์ดีด, เป็นตัวอย่าง, เป็นตัวแทน
typewrite(vi, vt) พิมพ์ดีด
typewriter(n) เครื่องพิมพ์ดีด, คนพิมพ์ดีด
typewriting(n) การพิมพ์ดีด
typist(n) เสมียนพิมพ์ดีด, พนักงานพิมพ์ดีด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
เครื่องพิมพ์ดีด(n) [ N ] typewriter, Example: ผมอยากซื้อเครื่องพิมพ์ดีดชนิดหิ้วสักเครื่องหนึ่ง, Count unit: เครื่อง

German-Thai: Longdo Dictionary
tippen(vt) |tippte, hat getippt| พิมพ์ดีด
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top