Search result for

*พิธีศพ*

(64 entries)
(0.0581 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พิธีศพ, -พิธีศพ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิธีศพ[N] funeral rites, See also: funeral, funeral service, funeral ceremony, Syn. การฝังศพ, พิธีฝังศพ, งานศพ, Example: นายกรัฐมนตรีของปากีสถานเดินทางไปร่วมพิธีศพ นายราชีพ คานธี, Count unit: พิธี, Thai definition: การทำพิธีเผาหรือฝังศพให้ผู้ตายตามพิธีการทางศาสนานั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าพนักงานสนมพลเรือนน. ข้าราชการในราชสำนัก ทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีศพ ทำสุกำศพหีบ จัดดอกไม้ ดูแลรักษาเครื่องนมัสการ โกศ หีบ เป็นต้น, สนม ก็เรียก.
สนม ๒(สะหฺนม) น. ข้าราชการในราชสำนัก ทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีศพ ทำสุกำศพหีบ จัดดอกไม้ ดูแลรักษาเครื่องนมัสการ โกศ หีบ เป็นต้น, เจ้าพนักงานสนมพลเรือน ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burialพิธีศพ [TU Subject Heading]
Death and burialความตายและพิธีศพ [TU Subject Heading]
Military funeralsพิธีศพทางทหาร [TU Subject Heading]
morning coatชุดพิธีการกลางวัน " ที่มีลักษณะเป็นเสื้อสูทกางยาวสีดำ กางเกงลาย เสื้อเชิ้ตสีขาว ผ้าผูกคอ (necktie) สีเทาเงิน สีขาว หรือลายดำ-ขาว มีหมวกและถุงมือ ใช้สำหรับงานที่เป็นพิธีทางการสำคัญ เช่น การ เข้าเฝ้าฯ ถวายสาส์น พิธีศพ หรือพิธีสมรสในตอนเที่ยงหรือบ่าย " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With no word from the Batman, even as they mourn Commissioner Loeb these cops have to wonder if the Joker will make good on his threat in the obituary column of The Gotham Times to kill the mayor.ไม่มีข่าวแบทแมน แม้อยู่ในช่วงพิธีศพ ผ.บ โร๊บ ตำรวจยังสงสัยว่าโจ๊กเกอร์จะทำตามคำขู่ไหม The Dark Knight (2008)
- Oh, I think it's Saturday.-มีใครพอรู้บ้างว่าพิธีศพของอีไลมีวันไหน -ฉันว่าวันเสาร์นะ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
-It used to be a funeral home.-มันเป็นบ้านที่เคยใช้ทำพิธีศพด้วย Under the Mountain (2009)
Eddie Blake's funeral is today.วันนี้มีพิธีศพของเอ็ดดี้ เบลค Watchmen (2009)
- Funeral's starting soon. - I'm..- พิธีศพจะเริ่มในไม่ช้าแล้ว Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
He'll die a hero and be given a hero's funeral.เขาจะตายอย่างวีรชน และจะได้รับการจัดพิธีศพอย่างวีรชน Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Archbishop Dome didn't get this kind of turnout when he passed.หลวงพ่อไม่ได้ มาร่วมในพิธีศพของเขา So (2010)
Well, I have to take care of the funeral home, but I'll meet you back at the house.โอเคพี่ต้องไปคุยกับ บริษัทรับจัดพิธีศพก่อน Revelation Zero: Part 1 (2010)
Victim's mother,Jocelyn,came to see me to tell me that the New York coroner's office was releasing her daughter's remains for burial.โจเซลีน แม่ของผู้ตาย มาหาฉัน บอกว่าสำนักงานชันสูตรของนิวยอร์ก กำลังจะสั่งคืน ร่างของลูกสาวเธอเพื่อทำพิธีศพ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
You poisonous snake who didn't shed a single tear at the funeral.แกไม่เสียน้ำตาแม้ซักหยดนึงเลย ตลอดพิธีศพ แกมันเหมือนงูพิษ Episode #1.12 (2010)
Burial] [Contact:พิธีศพ ติดต่อ : Episode #1.17 (2010)
That sounds like classic water burial, right?ฟังดูเหมือนพิธีศพโดยการลอยน้ำใช่ไหม Today I Do (2011)
Most water burials are exclusively done by females.พิธีศพโดยการลอยน้ำส่วนใหญ่ จะทำโดยผู้หญิง Today I Do (2011)
I want the funeral feast to be the biggest the Kingdoms ever saw.ข้าอยากให้พิธีศพ เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ทั้งอาณาจักรเคยได้เห็น You Win or You Die (2011)
Baking some things for Nick's wake tomorrow.กำลังอบขนม สำหรับพิธีศพของนิควันพรุ่งนี้ Wake (2011)
People are bringing photos of Nick to the wake.ทุกคนกำลังนำรูปของนิค ไปที่พิธีศพ Wake (2011)
That wake was at the school gym.พิธีศพนั่น เคยเกิดขึ้นในโรงยิม Wake (2011)
And he didn't want a funeral.และพ่อก็ไม่อยากให้มีพิธีศพ Betrayal (2011)
The priest who officiated their funeral...บาทหลวงที่ทำพิธีศพให้กับพวกเขา... Cops & Robbers (2011)
What about morgues and funeral homes?แล้วห้องดับจิต และบ้านทำพิธีศพล่ะ There's No Place Like Home (2011)
He used the body from the funeral home to develop his M.O.จากสถานที่จัดพิธีศพ เพื่อพัฒนาวิธีการของเขา There's No Place Like Home (2011)
After the service.- หลังพิธีศพ Afterbirth (2011)
Even when we were putting on the funeral,ในพิธีศพ.. Poseidon (2011)
Your funeral was lovely, though.แม้ใน งานพิธีศพคุณ Lucky (2012)
I hustled the hair from my uncle's mortuary.ผมแอบเอาผมมาจาก โรงพิธีศพ The Don't in the Do (2012)
Funeral's today.งานพิธีศพ Fast Times (2012)
Funeral parlor. Too soon.พิธีศพจัดเร็วเกินไป Memorial (2012)
To a ceremony for Finn Walden's dad.ไปงานพิธีศพ พ่อของฟินน์ วอลเดน The Choice (2012)
I'm overseeing Nazir's ceremony.ฉันมาสังเกตุการณ์ \ พิธีศพของนาซีร์ The Choice (2012)
Hey, are we at a funeral right now?เฮ้ นี่เราอยู่ในพิธีศพเรอะ? Hotel Transylvania (2012)
- Give him the contract. - We're in. We're off.การจัดพิธีศพและอื่นๆ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
It's just the usual.จัดพิธีศพเหรอ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
We'll travel to the funeral together.เราจะเดินทางไปร่วม พิธีศพด้วยกัน Dark Wings, Dark Words (2013)
Will I be wearing manacles when I lay my father to rest?แม่ต้องใส่โซ่ตรวนเข้าร่วมพิธีศพ พ่อของแม่หรือเปล่า Dark Wings, Dark Words (2013)
My grandfather's funeral is not a distraction.พิธีศพของตาข้าไม่ใช่ สิ่งที่ทำให้เราไขว้เขว Dark Wings, Dark Words (2013)
Then you know his memorial service is coming up.- ใช่ งั้นนายก็รู้ว่าใกล้จะมีพิธีศพของเขาแล้วสิ The Teens, They Are a Changin' (2013)
There's gonna be a memorial service for that.เดี๋ยวเราก็จะมีการจัดพิธีศพแล้วครับ The Teens, They Are a Changin' (2013)
- It's a funeral home, so... mourners aren't that messy, so the place is easy to keep clean and... ah...- มันเป็นบ้านจัดพิธีศพก็เลย... คนไว้ทุกข์ไม่ได้วุ่นวายนัก ที่นั่นก็เลยดูแลได้ง่ายและอ่า... Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
That's what you get, working in a funeral home.นี่คือสิ่งที่เธอได้รับ ในการทำงานที่บ้านจัดพิธีศพ Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
Ok, well, first, this is a funeral home.โอเค เรื่องแรก ที่นี่คือบ้านจัดพิธีศพ Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
No more sex in the funeral home.ไม่มีเซ็กส์กันในบ้านจัดพิธีศพอีก Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
I've planned for a Celestial Funeral.ฉันวางแผนสำหรับพิธีศพสวรรค์ The Twist in the Plot (2013)
Also known as a Tibetan Sky Funeral.ที่รู้จักกันในนาม พิธีศพ ทิเบตัน สกาย The Twist in the Plot (2013)
And I hate that there will only be a few people coming to her funeral.และฉันไม่ชอบเลยที่จะมี แค่ไม่กี่คน จะไปในพิธีศพของเธอ Retribution (2013)
I'll see you at the service.แล้วเจอกันที่งานพิธีศพนะ Retribution (2013)
- Funeral.-พิธีศพ Episode #1.2 (2013)
Funeral words. I don't know how the free folk do it.ҾԸȾ k The Children (2014)
They're worried about an outdoor procession. They think it's a security risk.พวกเขาห่วงเรื่องขบวนพิธีศพ มันไม่ปลอดภัย Jackie (2016)
Before the funeral, the day you moved the casket to the Capitol, well, your children were on full display for the whole world to see.ก่อนพิธีศพ วันที่เคลื่อนโลงไปตึกรัฐสภา... คุณให้ทั้งโลกได้เห็นลูก ๆ อย่างเต็ม ๆ Jackie (2016)
And this parade? Who is it really for? For Jack?ขบวนพิธีศพนี่ เพื่อใครแน่ เพื่อแจ็ครึ Jackie (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิธีศพ[n. exp.] (phithī sop) EN: funeral ; funeral rites ; funeral service ; funeral ceremony   FR: cérémonie funèbre [f] ; funérailles [fpl] ; rites funéraires [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undertaking[N] การจัดงานศพ, See also: สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพิธีศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
burial(adj) เกี่ยวกับพิธีศพ
funeral(adj) เกี่ยวกับพิธีศพ,เกี่ยวกับงานศพ,เกี่ยวกับการฝังศพ
obsequies(n) การฌาปนกิจ,การฝังศพ,พิธีศพ
obsequy(n) การฌาปนกิจ,การฝังศพ,พิธีศพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
葬儀[そうぎ, sougi] (n) พิธีศพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top