Search result for

*พันธุ์*

(425 entries)
(0.0515 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พันธุ์,-พันธุ์-, *พันธุ์*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชงโค (name ) ..............ชงโค................ ชื่อทางวิทยาศาสตร์............Bauhinia purpurea ชื่อวงศ์............................CAESALPINIACEAE ชื่อสามัญ..........................Orchid Tree, Purder ชื่ออื่นๆ............................เสี้ยวดอกแดง, เสี้ยวดอกขาว ถิ่นกำเนิด..........................ทวีปเอเซีย การขยายพันธุ์....................เพาะเมล็ด ประวัติและข้อมูลทั่วไป.........ดอกชงโคมีหลายสี เช่น ชมพู ขาว ม่วง ชาวอินเดียถือว่าเป็นไม้สวรรค์ขึ้นอยู่ในเทวโลกและถือว่าเป็นไม้ของพระลักษมี นิยมปลูกร่วมกับ กาหลง และ โยทะกา เพราะมีใบคล้ายกัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์......ชงโคเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นผลัดใบสูงประมาณ 15 เมตร ใบเป็นรูปไข่แยกเป็น 2 แฉกลึก ช่อดอกออกตามกิ่งข้างและจำนวนดอกน้อย กลีบดอกขาวหรือม่วง ลักษณะคล้ายดอกกล้วยไม้ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เกสรตัวผู้ 5 อัน ขนาดไม่เท่ากัน มีผลเป็นฝักขนาดกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 15-20 ซม. การปลูกและดูแลรักษา...........ชงโคเป็นไม้ที่ชอบแดด ควรปลูกในที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน ดินปลูกควรเป็นดินร่วนระบายน้ำดี มีความ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปลากระดี่[Pla-Kra-Di] (n ) Gourami (อินโดนีเซีย: Sepat, อีสาน: กระเดิด) เป็นสกุลปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง ในสกุล Trichogaster ในวงศ์ย่อย Luciocephalinae ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae มีรูปร่างโดยทั่วไป คือ แบนข้างคล้ายใบไม้ หัวมีขนาดเล็ก ปลายปากค่อนข้างแหลม ปากมีขนาดเล็ก มีครีบอกคู่แรกเป็นเส้นยาวใหญ่เห็นได้ชัด ซึ่งเรียกว่า "ตะเกียบ" เป็นอวัยวะช่วยในการสัมผัส มีก้านครีบแขนง 2-4 ก้าน ครีบหลังมีก้านครีบเดี่ยว 3-9 ก้าน และก้านครีบแขนง 7-11 ครีบ ครีบก้นมีก้านครีบเดี่ยว 9-14 ก้าน และมีก้านครีบแขนง 25-40 ก้าน ครีบท้องและครีบก้นต่อยาวเป็นแถวเดียวกัน โดยที่ไม่มีเส้นข้างลำตัว ปลายครีบหางไม่เว้ามากนัก[1] เป็นปลาที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบได้แทบทุกประเภทของแหล่งน้ำจืด มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 15 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่ พบทั้งสิ้น 4 ชนิด ได้แก่ ปลากระดี่มุก (Trichogaster leerii) ปลากระดี่นาง (Trichogaster microlepis) ปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) ปลากระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus)
Image:

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธุ์    [N] seeds, See also: strain, species, heredity, Syn. ชนิด, จำพวก, กลุ่ม, ตระกูล, ประเภท, พวก, สาย, Example: ทุเรียนพันธุ์หมอนทองเป็นที่นิยมที่สุดของนักกินผลไม้ไทย, Thai definition: ชนิดหรือวงศ์ของพืช
พันธุ์    [N] lineage, See also: descent, relationship, Syn. ตระกูล, พวก, สาย, เผ่าพันธุ์, Thai definition: เทือกเถา, เหล่ากอ, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
พันธุ์    [N] relatives, See also: kinsman, Syn. กำพืด, ตระกูล, พวก, สาย, Example: เขาคงหมดหวังที่จะมีลูกให้สืบพันธุ์สืบทายาดต่อไป, Thai definition: พวกพ้อง, พี่น้อง, วงศ์วาน, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
ผสมพันธุ์    [V] breed, Syn. สืบพันธุ์, Example: ตามธรรมชาติ ผีเสื้อตัวผู้จะตามกลิ่นมาผสมพันธุ์กับตัวเมีย
พันธุ์ผสม    [N] hybrid, See also: crossbreed, Syn. พันทาง, ลูกผสม, Example: ในช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 มีการค้นพบพันธุ์ผสมอันหลากหลายของธัญพืชที่ให้ผลิตผลสูงอย่างน่าพอใจ, Thai definition: ผลผลิตที่เกิดจากลักษณะของพันธุ์ที่ผสมกัน ไม่ใช่พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง
พันธุ์พืช    [N] seed, See also: grain, Syn. พืชพันธุ์, Example: ในแต่ละปีไทยมีการนำเข้าพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
พันธุ์แท้    [ADJ] pure breed, Example: เจ้าสุนัขคู่นั้นเป็นสุนัขพันธุ์แท้จากอเมริกา
พันธุ์ไม้    [N] seedling, See also: young plant, Syn. พืชพันธุ์ไม้, พันธุ์พืช, Example: คุณตาชอบเสาะหาพันธุ์ไม้แปลกๆ ที่หายากๆ มาปลูกที่บ้าน, Count unit: ต้น, พันธุ์, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
พืชพันธุ์    [N] seedling, Syn. พันธุ์ไม้, พันธุ์พืช, Example: อิทธิพลของภูมิอากาศแบบมรสุม เป็นที่มาของน้ำที่ใช้ในการปลูกพืชพันธุ์ เพื่อเป็นอาหารหลัก, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
พืชพันธุ์    [N] lineage, See also: descent, Syn. กำพืด, Thai definition: กำพืด, Notes: (โบราณ)
พ่อพันธุ์    [N] breeder, See also: stud (e.g. bull), Ant. แม่พันธุ์, Example: การเลี้ยงจิ้งหรีด 1 ชุด ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 3 ตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เพศผู้ที่ใช้ทำพันธุ์
สายพันธุ์    [N] gene
สายพันธุ์    [N] breed, See also: stock, strain, pedigree, race, species, type, Example: ซีพีเป็นกลุ่มบริษัทผูกขาดสายพันธุ์สัตว์และพืช, Count unit: สายพันธุ์
สืบพันธุ์    [V] reproduce, See also: beget young, multiply, procreate, produce offspring, Syn. แพร่พันธุ์, ขยายพันธุ์
สืบพันธุ์    [V] reproduce, See also: breed, procreate, Example: การหมดประจำเดือนหมายถึงการหมดความสามารถในการสืบพันธุ์, Thai definition: ทำให้เกิดลูกหลานสืบเนื่องต่อไป
สูญพันธุ์    [V] become extinct, Syn. สิ้นซาก, Ant. ขยายพันธุ์
สูญพันธุ์    [V] become extinct, See also: die out, Example: นกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปนานแล้ว
แม่พันธุ์ [N] breeder, Ant. พ่อพันธุ์
แม่พันธุ์ [N] breeder (animal), See also: parent breeding stock, Ant. พ่อพันธุ์, Example: ในแม่น้ำมีพันธุ์ปลาอยู่มากมาย ทำหน้าที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สำหรับเพิ่มจำนวนลูกปลาในแต่ละปี, Thai definition: สัตว์เพศเมียที่ใช้เป็นตัวขยายพันธุ์ เนื่องจากมีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์
แม่พันธุ์ [N] breeder (animal), See also: parent breeding stock, Ant. พ่อพันธุ์, Example: ในแม่น้ำมีพันธุ์ปลาอยู่มากมาย ทำหน้าที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สำหรับเพิ่มจำนวนลูกปลาในแต่ละปี, Thai definition: สัตว์เพศเมียที่ใช้เป็นตัวขยายพันธุ์ เนื่องจากมีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์
กรรมพันธุ์    [N] heredity, See also: inheritance, congenital, Syn. พันธุกรรม, Example: โรคเบาหวานเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่ง, Thai definition: ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากพ่อแม่
กลายพันธุ์    [V] mutate, Example: การกลายพันธุ์ของไวรัสจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งนั้นจะต้องค่อยๆ กลายพันธุ์ ซึ่งต้องใช้เวลานานเป็นปีๆ, Thai definition: การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรม
ขยายพันธุ์    [V] breed, See also: propogate species, Syn. แพร่พันธุ์, เพาะพันธุ์, Example: ปลานิลขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติตลอดทั้งปี, Thai definition: ทำให้พันธุ์มีจำนวนมากขึ้น
ชาติพันธุ์    [N] ethnic, See also: race, tribe, lineage, origin stock, Syn. เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, เผ่า, เชื้อสาย, Example: คนอินโดนีเซียและมาเลเซียมีชาติพันธุ์เดียวกัน, Count unit: ชาติพันธุ์, Thai definition: กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกัน และที่แสดงเอกลักษณ์ออกมา โดยการผูกพันลักษณาการของเชื้อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน
พงศ์พันธุ์    [N] lineage, See also: family, extraction, consanguinity, Syn. วงศ์, ตระกูล, เหล่ากอ, วงศ์วาน, โคตร, พงศ์, Example: การรับคนเข้าทำงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ต้องมีการสืบวงศ์พงศ์พันธุ์ของผู้นั้นอย่างละเอียด, Thai definition: พวกพ้องที่เนื่องมาแต่วงศ์, Notes: (สันสกฤต)
สงวนพันธุ์    [V] conserve, See also: preserve, reserve, save, sustain, Thai definition: ถนอมรักษาพันธุ์ไว้
เผ่าพันธุ์ [N] lineage, See also: ethnic group, origin, stock, clan, Syn. เชื้อสาย, Example: แรงขับทางเพศมีไว้เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์, Thai definition: กลุ่มชนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน
แพร่พันธุ์ [V] breed, See also: multiply, propagate, Example: เพลี้ยสามารถแพร่พันธุ์ได้ทุก 5 ชั่วโมง จึงสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อยาฆ่าแมลงได้ภายในชั่วฤดูเดียว, Thai definition: ขยายพันธุ์ออกไป
เจริญพันธุ์ [V] be fertile, See also: reproduce, Thai definition: มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์
เจริญพันธุ์ [ADJ] fertile, See also: reproductive, Example: การหาอัตราการเกิดในปีหนึ่งต่อสตรีในวัยเจริญพันธุ์เป็นการหาสัดส่วนเด็กเกิดต่อผู้อยู่ในวัยที่เป็นมารดาได้, Thai definition: มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์
เมล็ดพันธุ์ [N] seed, See also: seedstock, Example: เจ้าหน้าที่บรรยายสรุปให้พวกเราฟังถึงความสำคัญและวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว, Thai definition: เมล็ดที่เพาะขึ้นเป็นต้นได้
การสืบพันธุ์    [N] reproduction, Syn. การแพร่พันธุ์, การเพาะพันธุ์, การผสมพันธุ์, การขยายพันธุ์, Example: หลักสูตรการศึกษาควรบรรจุเรื่องการสืบพันธุ์ของมนุษย์เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างเปิดเผย, Thai definition: การทำให้เกิดลูกหลานสืบเนื่องต่อไป
การสูญพันธุ์    [N] extinction, Example: การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าสืบเนื่องมาจาการทำลายล้างของมนุษย์
การกลายพันธุ์    [N] mutation, See also: change, Example: การกลายพันธุ์ของส้มโอทำให้รสชาติเปลี่ยนไป
ทางกรรมพันธุ์    [ADJ] hereditary, Syn. ทางพันธุกรรม, Example: ยังมีโรคอีกมากมายหลายชนิดซึ่งเราทราบดีว่าเป็นโรคทางกรรมพันธุ์
การเจริญพันธุ์    [N] reproduction, See also: breeding
วัยเจริญพันธุ์    [N] reproductive age, Example: อัตรานี้ไม่ได้ระบุละเอียดถึงเปอร์เซ็นของวัยเจริญพันธุ์ หรือมีกี่คนที่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้
กลุ่มชาติพันธุ์    [N] ethnic group, See also: ethnography, Example: ลักษณะบุคคลอำนาจนิยมคือ ไม่สนใจความคิดใหม่ มีอคติ รังเกียจ กลุ่มชาติพันธุ์และเชื้อชาติ รักชาติอย่างรุนแรง, Count unit: กลุ่ม
ชาติพันธุ์วิทยา    [N] ethnology, Example: มหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาอภิปรายตั้งกองทุนเพื่อค้นคว้า และวิจัยตั้งพิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุ์วิทยา, Thai definition: วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งเชื้อชาติของมนุษย์ กำเนิดของเชื้อชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของเชื้อชาติต่างๆ
ภาวะเจริญพันธุ์    [N] fertility, Example: ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และสาธารณสุข มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ของมนุษย์, Thai definition: ช่วงที่มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์
ชาติพันธุ์วรรณนา    [N] ethnography, Thai definition: ชาติพันธุ์วิทยาสาขาหนึ่งที่พรรณนาถึงวัฒนธรรมแบบต่างๆ
การผสมพันธุ์สัตว์    [N] animal breeding, See also: breeding, Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์, Example: การเลี้ยงสุกรไม่ควรใช้ใบกระถินเลี้ยงเพราะจะทำให้การผสมพันธุ์สัตว์ผลิตลูกไม่ดีเท่าที่ควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรมพันธุ์(กำมะพัน) น. ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย หรือพ่อแม่, พันธุกรรม ก็ว่า
กรรมพันธุ์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ คือ เกี่ยวเนื่องด้วยกรรมของตนเอง.
เจริญพันธุ์ว. มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์.
ชาติพันธุ์(ชาดติพัน) น. กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกัน และที่แสดงเอกลักษณ์ออกมา โดยการผูกพันลักษณาการของเชื้อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน.
ชาติพันธุ์วรรณนา(ชาดติพันวันนะนา) น. ชาติพันธุ์วิทยาสาขาหนึ่งที่พรรณนาถึงวัฒนธรรมแบบต่าง ๆ.
ชาติพันธุ์วิทยา(ชาดติพันวิดทะยา) น. วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งเชื้อชาติของมนุษย์ กำเนิดของเชื้อชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของเชื้อชาติต่าง ๆ.
ประสมพันธุ์ก. ผสมพันธุ์.
ผสมพันธุ์ก. สืบพันธุ์, คัดเลือกพันธุ์ที่มีคุณภาพมาผสมกัน, ประสมพันธุ์ ก็ว่า.
เผ่าพันธุ์น. เชื้อสาย.
พงศ์พันธุ์น. พวกพ้องที่เนื่องมาแต่วงศ์.
พรหมพันธุ์น. “วงศ์พรหม” คือพราหมณ์โดยตระกูล คือ พราหมณ์เลว.
พ่อพันธุ์น. สัตว์ตัวผู้ที่ใช้ผสมพันธุ์.
พันธุ-, พันธุ์น. พวกพ้อง, เชื้อสาย, วงศ์วาน
พันธุ-, พันธุ์เทือกเถา, เหล่ากอ
พันธุ-, พันธุ์เชื้อ เช่น ข้าวเก็บไว้ทำพันธุ์ พันธุ์ข้าว.
พืชพันธุ์น. เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
พืชพันธุ์กำพืด เช่น ด้วยพืชพันธุ์มันไม่น่าจะอาลัย (ขุนช้างขุนแผน).
สืบพันธุ์ก. ทำให้เกิดลูกหลานสืบเนื่องต่อไป.
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก. สืบพันธุ์โดยไม่ต้องมีการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ เช่น การแบ่งตัวของแบคทีเรีย.
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก. สืบพันธุ์โดยการผสมของเซลล์สืบพันธุ์ เช่น การผสมของเชื้ออสุจิกับไข่ของเพศหญิง.
กบ ๕น. ชื่อทุเรียนพันธุ์หนึ่ง.
กรอก ๒(กฺรอก-) น. ชื่อนกยางขนาดเล็ก ในวงศ์ Ardeidae นอกฤดูผสมพันธุ์เพศผู้และเพศเมียสีลำตัวคล้ายกัน แต่ในฤดูผสมพันธุ์สีต่างกัน ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ ยางกรอกพันธุ์จีน [ Ardeola bacchus (Bonaparte)] หัวสีนํ้าตาลแดง หลังสีเทาดำ อกสีแดง ยางกรอกพันธุ์ชวา [ A. speciosa (Horsfield)] หัวและคอสีเหลือง หลังสีเทาดำ อกสีเหลือง และยางกรอกพันธุ์อินเดีย [ A. grayii (Sykes)] หัวและคอสีเหลือง หลังสีแดงเข้ม อกสีน้ำตาลเหลือง กินปลาและสัตว์น้ำ.
กระจาบน. ชื่อนกขนาดเล็ก วงศ์ย่อย Ploceinae ในวงศ์ Ploceidae ปากหนารูปกรวย ปลายหางมน ขนหัวและขนตัวลาย ในฤดูผสมพันธุ์ขนหัวเพศผู้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง มี ๓ ชนิด คือ กระจาบธรรมดาหรือกระจาบอกเรียบ[ Ploceus philippinus (Linn.)] กระจาบอกลาย [ P. manyar (Horsfield)] ทำรังด้วยหญ้าหรือฟางข้าวห้อยอยู่กับกิ่งไม้หรือต้นพืชน้ำเช่นกก ปากรังอยู่ด้านล่าง และกระจาบทอง [ P. hypoxanthu s (Sparrman)] ทำรังด้วยหญ้าหรือฟางข้าวโอบหุ้มกิ่งไม้หรือใบพืชน้ำ ปากรังอยู่ทางด้านข้าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช.
กระเจี๊ยวน. อวัยวะสืบพันธุ์เด็กชายเล็ก ๆ, เจี๊ยว หรือ อ้ายเจี๊ยว ก็ว่า.
กระดอน. อวัยวะสืบพันธุ์ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิด.
กระดังงาพรรณไม้ชนิดนี้มีพันธุ์หนึ่งเป็นไม้พุ่ม ดอกมักมีกลีบมากกว่า ๖ กลีบ หอมอ่อน เรียกว่า กระดังงาสงขลา [ Cananga odorata (Lam.) Hook. f. et Thomson var. fruticosa (Craib) J. Sinclair].
กระโปก ๑น. ส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของชายหรือสัตว์ตัวผู้.
กระสา ๑ชื่อนกยางขนาดใหญ่ ในวงศ์ Ardeidae ปากยาว ปลายแหลม ฤดูผสมพันธุ์เพศผู้มีขนยาวบริเวณท้ายทอย ๒ เส้น คอยาว เวลาบินคอโค้งงอ ขายาว เล็บของนิ้วกลางที่หันไปข้างหน้าหยักคล้ายซี่หวี ทำรังด้วยกิ่งไม้บนยอดไม้สูงปานกลาง กินปลาและสัตว์น้ำ ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ กระสานวล ( Ardea cinerea Linn.) กระสาแดง ( A. purpurea Linn.) และกระสาใหญ่ ( A. sumatrana Raffles).
กรัน ๒(กฺรัน) น. ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งของสกุล Musax paradisiaca L. ผลสั้นป้อม ไม่มีเมล็ด.
กล้วย ๑(กฺล้วย) น. ชื่อไม้ล้มลุกหลายปีในสกุล Musa วงศ์ Musaceae จัดแยกออกได้เป็น ๒ จำพวก จำพวกที่แตกหน่อเป็นกอ ผลสุกเนื้อนุ่ม กินได้ มีหลายชนิดและหลายพันธุ์ เช่น กล้วยนํ้าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม บางชนิดผลสุกเนื้อแข็ง มักเผา ต้ม หรือเชื่อมกิน เช่น กล้วยกล้าย กล้วยหักมุก, จำพวกที่ไม่แตกหน่อเป็นกอ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ใบประดับไม่ร่วง เช่น กล้วยนวล กล้วยผา.
กล้าย(กฺล้าย) น. ชื่อกล้วยลูกผสมพันธุ์หนึ่งในสกุล Musa วงศ์ Musaceae ผลใหญ่โค้ง เป็นเหลี่ยมและยาวกว่ากล้วยหอม เปลือกหนา เนื้อเหนียว ไส้แข็งสีส้ม รสหวาน นิยมกินเมื่อทำให้สุกแล้ว, กล้วยกล้าย ก็เรียก.
กวางป่าน. ชื่อกวางชนิด Cervus unicolor Kerr ในวงศ์ Cervidae เป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดในหมู่กวางในประเทศไทย ขนยาวหยาบสีน้ำตาล ตัวผู้มีเขาเป็นแขนงข้างละ ๓ กิ่ง ผลัดเขาปีละครั้ง มักแยกอยู่ตามลำพังยกเว้นฤดูผสมพันธุ์จึงจะรวมกลุ่ม กินใบไม้อ่อน หญ้าอ่อน, กวางม้า ก็เรียก.
กะเพรา(-เพฺรา) น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Ocimum tenuiflorum L. ในวงศ์ Labiatae กลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหาร พันธุ์ที่กิ่งและก้านใบสีเขียวอมแดงเรียก กะเพราแดง ใช้ทำยาได้.
กะหลาป๋า ๒น. ชื่อชมพู่พันธุ์หนึ่งของชนิด Syzygium samarangense (Blume) Merr. et L. M. Perry ผลสีเขียว รสหวาน เรียกว่า ชมพู่กะหลาป๋า เป็นพรรณไม้ชวา.
กะหล่ำน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Brassica oleracea L. ในวงศ์ Cruciferae มีหลายพันธุ์ เช่น กะหลํ่าปลีหรือกะหลํ่าใบ ( B. oleracea L. var. capitataL.) กะหลํ่าดอกหรือกะหลํ่าต้น ( B. oleracea L. var. botrytis L.) กะหลํ่าดาวหรือกะหลํ่าหัวลำต้น [ B. oleracea L. var. gemmifera (DC.) Thell.] และกะหลํ่าปม ( B. oleracea L. var. gongylodes L .) .
กะหำแพะน. ชื่อมะเขือพันธุ์หนึ่งของชนิด Solanum melongena L. ผลมีสีม่วง สั้นและป้อมกว่ามะเขือยาว.
กัญญา ๓(กันยา) น. เรียกข้าวเหนียวดำพันธุ์หนึ่งที่เมล็ดดำเป็นมัน ว่า ข้าวกัญญา.
ก้านยาวน. ชื่อทุเรียนพันธุ์หนึ่ง
กาวางน. ชื่อมะปรางพันธุ์หนึ่ง รสเปรี้ยวจัด.
กำปั่น ๓น. ชื่อทุเรียนพันธุ์หนึ่ง.
กำพืดน. เทือกเถา, เผ่าพันธุ์, (มักใช้เป็นทำนองหยาม) เช่น รู้กำพืด.
กำมะหยี่ ๒น. ชื่อดาวเรืองพันธุ์หนึ่ง.
กำยาน ๒ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่ง มีกลิ่นหอม เรียกว่า กล้วยกำยาน.
กินดิบ ๒น. ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่ง.
กุ ๒น. ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่ง, กล้วยสั้น ก็เรียก.
กุหลาบ(-หฺลาบ) น. ชื่อไม้พุ่มในสกุล Rosa วงศ์ Rosaceae ต้นตรงหรือทอดเลื้อย ลำต้นและกิ่งมีหนาม ขอบใบจัก ดอกสีต่าง ๆ กลิ่นหอม มีมากชนิดและมากพันธุ์ เรียกชื่อต่าง ๆ กัน ดอกของกุหลาบบางชนิด เช่น กุหลาบมอญหรือยี่สุ่น ( R. damascena Mill.) ใช้กลั่นนํ้าหอม.
กูปรี(-ปฺรี) น. ชื่อวัวป่าขนาดใหญ่ชนิด Bos sauveli Urbain ในวงศ์ Bovidae เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้สีดำ มีเขาขนาดใหญ่ ส่วนปลายบิดชี้ขึ้นข้างบน ใช้เขาขุดดินและแทงต้นไม้ทำให้ปลายแตกเป็นเส้น ๆ ร่นลงไปมองเห็นเป็นพู่ ตัวเมียสีน้ำตาลอมเทาหรือน้ำตาลเข้ม เขาเล็กกว่า ปลายไม่แตกเป็นพู่ มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณอีสานใต้ตามชายแดนไทย–กัมพูชา ลาว เวียดนาม เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยที่ใกล้จะสูญพันธุ์, โคไพร ก็เรียก.
เก๊กฮวยน. ชื่อไม้ล้มลุก ๒ ชนิดในสกุล Chrysanthemum วงศ์ Compositae ได้แก่ ชนิด C. indicum L. ดอกเล็ก สีเหลือง กลิ่นหอม, เบญจมาศสวน ก็เรียก, และชนิด C. morifolium Ramat. พันธุ์ดอกเล็ก สีขาว กลิ่นหอม, เบญจมาศหนู ก็เรียก, ทั้ง ๒ ชนิดใช้ดอกตากแห้งชงหรือต้มกับนํ้าตาล ใช้ดื่มแก้กระหาย.
เกสร(-สอน) น. ส่วนในของดอกไม้โดยมากเป็นเส้น ๆ เช่น เกสรบัว, เรณูหรือผงเหลืองที่มีอยู่ในดอกไม้ ติดอยู่กับก้านเกสรก็มี ติดกับเมล็ดเกาะอยู่กับดอกก็มี, ส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้
แก้มแดงน. ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica L.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phylogenetic classificationการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phylogenyวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polyphyleticจากหลายชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
propagate๑. แผ่๒. แพร่ขยาย๓. แพร่พันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
propagation๑. การแผ่๒. การแพร่ขยาย๓. การแพร่พันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubescent๑. -เริ่มเจริญพันธุ์๒. -มีขนอ่อน, -มีขนอุย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prereproductive-ก่อนวัยเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent infertilityภาวะไม่เจริญพันธุ์ถาวร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
propagationการขยายพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
propaguleหน่อพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pubertas; pubertyวัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertas praecox; puberty, precociousภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puberty; pubertasวัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertyวัยแรกรุ่น, ดรุณวัย, วัยเริ่มเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
puberty, precocious; pubertas praecoxภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubescenceภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parity-specific fertility rateอัตราเจริญพันธุ์จำเพาะอันดับการคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
period fertilityภาวะเจริญพันธุ์ตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
period gross reproduction rateอัตราเกิดทดแทนรวมตามช่วงเวลา, อัตราสืบแทนพันธุ์รวมตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
puberal; pubertal-วัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertal; puberal-วัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polycentric-สร้างส่วนสืบพันธุ์จากหลายจุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternal reproduction rateอัตราเกิดทดแทนเพศพ่อ, อัตราสืบแทนพันธุ์เพศพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perfect fungiราสืบพันธุ์ได้สองแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
progametangiumเซลล์สร้างอับเซลล์สืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parthenogenesisการเกิดโดยไม่ผสมพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
precocious puberty; pubertas praecoxภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lifetime fertilityภาวะเจริญพันธุ์ชั่วชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate fertilityภาวะเจริญพันธุ์ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproduceเจริญพันธุ์, สืบแทนพันธุ์, เกิดทดแทน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproduction๑. การสืบพันธุ์๒. การผลิตซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reproductive organอวัยวะสืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive periodระยะเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductivityภาวะการเกิดทดแทน, ภาวะการสืบแทนพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductionการเจริญพันธุ์, การสืบแทนพันธุ์, การเกิดทดแทน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductionการสืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproduction rateอัตราเกิดทดแทน, อัตราสืบแทนพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive ageวัยเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reproductive ageวัยเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive behaviourพฤติกรรมการสืบแทนพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive budตาสร้างอวัยวะสืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive historyประวัติการเจริญพันธุ์, ประวัติการสืบแทนพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
raceเผ่าพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subvarietyพันธุ์ย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
syndrome, fertile eunuchกลุ่มอาการขันทีเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scionกิ่งพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sexual reproduction; gametic reproduction; gamogonyการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
serum, foreignเซรุ่มสัตว์ต่างพันธุ์ [มีความหมายเหมือนกับ serum, heterologous ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, heterologous๑. เซรุ่มสัตว์ต่างพันธุ์ [มีความหมายเหมือนกับ serum, foreign]๒. เซรุ่มเชื้อต่างพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่
วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “เวกเตอร์” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 77-105. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regeneration (Biology)การสืบต่อพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hybrid riceข้าวพันธุ์ผสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hybrid cornข้าวโพดพันธุ์ผสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Speciesชนิดพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ethnoscienceชาติพันธุ์ศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germplasm resourcesเชื้อพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germplasm resources, Plantเชื้อพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germmplasm resources, Animalเชื้อพันธุ์สัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Germ cellเซลล์ืสืบพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reproductive technologyเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human reproductive technologyเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์มนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hybridizationพันธุ์ผสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mutagenesisฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant varietiesพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal breedพันธุ์สัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endangered plantพืชใกล้สูญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transgenic plantพืชข้ามพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mutation (Biology))การกลายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant mutationการกลายพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reproductionการขยายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plants, Protection ofการคุ้มครองพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Molecular geneticsการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [คอมพิวเตอร์]
Fertilization of plants by insectsการผสมพันธุ์พืชโดยแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nurseries (Horticulture))การเพาะชำพันธุ์ไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sterile Insect Technique เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน, เอสไอที, การควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงชนิดเดียวกันที่ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ จำนวนมากต่อเนื่องกันหลายรุ่น เมื่อแมลงตัวเมียผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งทำให้ประชากรแมลงค่อยๆ ลดลง วิธีการนี้ ไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ และไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม [นิวเคลียร์]
Spontaneous mutationsการกลายพันธุ์เกิดเอง, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิต ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น แสงแดด อุณหภูมิ หรือเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการสร้างและซ่อมแซมดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตนั้น [นิวเคลียร์]
Radiation sterilization in insectsการทำหมันแมลงด้วยรังสี, การฉายรังสีแมลงในระยะใดๆ ของการเจริญเติบโต เพื่อทำให้เป็นหมัน โดยแมลงตัวเมียไม่สามารถผลิตไข่ หรือตัวผู้ไม่สามารถสร้างสเปิร์ม หรือสเปิร์มไม่แข็งแรงไม่สามารถผสมกับไข่ได้ หรือแมลงไม่สามารถจับคู่ผสมพันธุ์ได้ หรือไข่ที่ปฏิสนธิแล้วไม่ฟักออกเป็นตัว เนื่องจากการกลายของเซลล์สืบพันธุ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิด ระยะการเจริญเติบโตของแมลง และปริมาณรังสีที่ใช้
(ดู sterile insect technique (SIT) ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
Radiation induced F1-sterilityการชักนำให้เป็นหมันในรุ่นลูกด้วยรังสี, การใช้รังสีชักนำให้แมลงศัตรูพืชในกลุ่มผีเสื้อเป็นหมันแบบไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะถ่ายทอดความเป็นหมันแบบสมบูรณ์ในรุ่นลูก โดยไม่ทำให้พฤติกรรมและความสามารถในการผสมพันธุ์เสียไป ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมประชากรแมลงอีกวิธีหนึ่ง
วิธีการนี้ประสบความสำเร็จใน หนอนเจาะสมอฝ้ายสีชมพู (pink bollworm) และหนอนทำลายแอปเปิล (codling moth) โดยใช้รังสีแกมมาที่ปริมาณ 80-200 เกรย์

(ดู sterile insect technique ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radiation disinfestationการยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแมลงด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารหรือผลิตผลการเกษตรด้วยปริมาณรังสีไม่เกิน 1 กิโลเกรย์ เพื่อทำลายแมลงและยับยั้งการแพร่พันธุ์ ทั้งนี้อาหารหรือผลิตผลการเกษตรจะต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันแมลงที่จะมาทำลายหลังการฉายรังสีแล้ว อาหารหรือผลิตผลการเกษตรที่ใช้กรรมวิธีนี้ เช่น มะม่วง มะละกอ เมล็ดโกโก้ ถั่ว ข้าว ข้าวสาลี ปลาแห้ง ปลารมควัน ดอกกล้วยไม้
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Mutation rateอัตราการกลายพันธุ์, จำนวนการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นต่อยีนต่อหน่วยเวลา [นิวเคลียร์]
Mutationการกลายพันธุ์, การกลาย, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ(DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
[นิวเคลียร์]
Mutant varietyพืชพันธุ์กลาย, พืชพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้รังสีหรือสารเคมีเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นที่ยอมรับและมีการปลูกอย่างกว้างขวาง
[นิวเคลียร์]
Mutant cultivarพืชพันธุ์กลาย, พืชพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้รังสีหรือสารเคมีเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นที่ยอมรับและมีการปลูกอย่างกว้างขวาง [นิวเคลียร์]
Mutant frequencyความถี่พันธุ์กลาย, สัดส่วนของพันธุ์กลายในประชากรแต่ละกลุ่ม [นิวเคลียร์]
Mutantพันธุ์กลาย, ผลจากการกลาย, สิ่งมีชีวิตที่สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นหนึ่งลักษณะหรือมากกว่า สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นถัดไป และสังเกตเห็นผลที่เกิดจากการกลายพันธุ์ได้ [นิวเคลียร์]
Mutagenic agentสิ่งก่อการกลาย, สิ่งก่อกลายพันธุ์, สิ่งที่ทำให้ความถี่ของการกลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นจากที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น สารเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (ethylmethane sulfonate) และรังสีแกมมา [นิวเคลียร์]
Mutagenesisกระบวนการกลายพันธุ์, กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ ของเซลล์สิ่งมีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เซลล์นั้นหรือเซลล์ที่เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ดังกล่าวมีรูปร่างลักษณะหรือพฤติกรรมต่างไปจากเดิม กระบวนการนี้อาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการเหนี่ยวนำโดยสิ่งก่อกลายพันธุ์ ถ้าเกิดที่เซลล์สืบพันธุ์ จะมีการส่งผ่านหรือถ่ายทอดลักษณะผิดปกติไปยังรุ่นถัดไป แต่ถ้าเกิดที่เซลล์ร่างกาย การกลายจะจำกัดเฉพาะที่เนื้อเยื่อส่วนนั้น [นิวเคลียร์]
Mutagenสิ่งก่อการกลาย, สิ่งก่อกลายพันธุ์, สิ่งที่ทำให้ความถี่ของการกลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นจากที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น สารเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (ethylmethane sulfonate) และรังสีแกมมา
[นิวเคลียร์]
Induced mutationการกลายพันธุ์จากการเหนี่ยวนำ, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ของเซลล์สิ่งมีชีวิต โดยการใช้รังสีแกมมา หรือสารเคมีบางชนิด เหนี่ยวนำให้เกิดการกลาย [นิวเคลียร์]
Hereditary effectผลต่อพันธุกรรม, ผลกระทบของรังสีต่อสารพันธุกรรมของเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ที่ได้รับรังสี แล้วถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปยังรุ่นถัดไป [นิวเคลียร์]
กรรมพันธุ์ลักษณะนิสัย โรคบางชนิดที่สืบทอดทางสายเลือด
คำที่มักเขียนผิด คือ กรรมพันธ์ [คำที่มักเขียนผิด]
Biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพ, ความหลากหลายทางชีวภาพ จัดเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ความหลากหลายของชนิดหรือชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (species diversity) และความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecological diversity) [Assistive Technology]
Food irradiationการฉายรังสีอาหาร, การนำอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อที่เหมาะสม ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรือลำอิเล็กตรอนจากเครื่องเร่งอนุภาค ด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม เพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือพยาธิ ยับยั้งการทำลายหรือแพร่พันธุ์ของแมลง ยืดอายุการเก็บรักษา ยับยั้งการงอก และชะลอการสุก [นิวเคลียร์]
Gamma greenhouseเรือนรังสีแกมมา, เรือนเพาะเลี้ยงพืชที่มีหลังคาโปร่งแสง บริเวณตรงกลางเรือนหรือด้านใดด้านหนึ่งของห้องติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมา มีกำแพงคอนกรีตหนาเพื่อป้องกันไม่ให้รังสีออกสู่ภายนอก และมีเครื่องควบคุมการฉายรังสีอยู่ด้านนอก ใช้สำหรับศึกษาผลของรังสีต่อพืชและการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยให้พืชที่ปลูกในกระถางได้รับรังสีปริมาณต่ำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน [นิวเคลียร์]
Animal breedingการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ [TU Subject Heading]
Animal mutation breedingการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยทำให้กลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Animal pedigreesประวัติสายพันธุ์สัตว์ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะสืบพันธุ์[n. exp.] (awaiyawa seūpphan) EN: reproductive organ   FR: organe reproducteur [m]
ใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย[n. exp.] (bai yāsūp phan Woējinīa) EN: Virginia tobacco   
ชาติพันธุ์[n.] (chāttiphan) EN: race ; ethnic ; tribe ; lineage ; origin stock   FR: race ]f] ; ethnie [f]
โดยถือชาติพันธุ์[adv.] (dōi theū chattiphan) EN: racially   FR: de manière raciste
เจริญพันธุ์[v.] (jaroēnphan) EN: be fertile ; reproduce   FR: être fertile
เจริญพันธุ์[adj.] (jaroēnphan) EN: fertile ; reproductive   FR: fertile
จตุพร พรหมพันธุ์[n. prop.] (Jatuphon Phromphan) EN: Jatuporn Phromphan ; Jatuporn Prompan   FR: Jatuporn Phromphan
กรรมพันธุ์[n.] (kammaphan) EN: heredity ; inheritance   
กรรมพันธุ์[adj.] (kammaphan) EN: inherited ; congenital   
การเจริญพันธุ์[n. exp.] (kān jaroēnphan) EN: reproduction ; breeding   FR: reproduction [f]
การโคลนนิงเพื่อการสืบพันธุ์[n. exp.] (kān khlōnning pheūa kān seūpphan) EN: reproductive cloning   FR: clonage reproductif [m]
การผสมพันธุ์สัตว์[n. exp.] (kān phasomphan sat) EN: animal breeding ; breeding   
การสืบพันธุ์[n.] (kān seūpphan) EN: reproduction   FR: reproduction [f]
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ[n. exp.] (kān seūpphan baēp āsai phēt) EN: sexual reproduction   FR: reproduction sexuée [f]
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ[n. exp.] (kān seūpphan baēp mai āsai phēt) EN: asexual reproduction   
ขยายพันธุ์[v. exp.] (khayāi phan) EN: breed ; propogate species   
โคพันธุ์โฮลสไดน์[n. exp.] (khō phan Hōlsdain) FR: boeuf Holstein [m]
โคพันธุ์บังคาลา[n. exp.] (khō phan Bangkhālā) FR: boeuf Bangkhala (?)
เกี่ยวกับชาติพันธุ์[adj.] (kīokap chattiphan) EN: racial   FR: racial
กลุ่มชาติพันธุ์[n. exp.] (klum chāttiphan) EN: ethnic group   FR: groupe ethnique [m]
ลิ่นพันธุ์เหนือ[n. exp.] (lin phan neūa) EN: Chinese Pangolin   
ลิ่นพันธุ์ใต้[n. exp.] (lin phan tāi) EN: Sunda Pangolin   
เมล็ดพันธุ์[n. exp.] (malet phan) EN: seed ; seedstock   FR: graine [f] ; semence [f]
เมล็ดพันธุ์ผัก[n. exp.] (malet phan phak) EN: vegetable seeds   FR: semences de légumes [fpl]
นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย[n. exp.] (nok aen phan Himālai) EN: Himalayan Swiftlet   FR: Salagane de l'Himalaya [f]
นกเด้าดินพันธุ์ไซบีเรีย[n. prop.] (nok daodin phan Saibīrīa) EN: Buff-bellied Pipit ; American Pipit   FR: Pipit d'Amérique [m] ; Pipit farlousane [m] ; Pipit à ventre roux [m]
นกเด้าดินทุ่งพันธุ์รัสเซีย[n. exp.] (nok daodin thung phan Rassīa) EN: Blyth's Pipit   FR: Pipit de Godlewski [m] ; Pipit de Blyth [m]
นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok doēn dong phan Yīpun) EN: Japanese Thrush   FR: Merle du Japon [m] ; Grive du Japon [m] ; Merle japonais [m]
นกจับแมลงพันธุ์จีน[n. exp.] (nok jap malaēng phan Jīn ) EN: Chinese Blue Flycatcher ; Malaysian Blue Flycatcher   FR: Gobemouche malais [m] ; Cyornis malais [m]
นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย[n. exp.] (nok khakkhū phan Himālai) EN: Oriental Cuckoo   FR: Coucou oriental [m] ; Coucou d’Orient [m] ; Coucou de l’Himalaya [m]
นกคัคคูพันธุ์อินเดีย[n. exp.] (nok khakkhū phan Indīa) EN: Indian Cuckoo   FR: Coucou à ailes courtes [m] ; Coucou indien [m]
นกคัคคูพันธุ์ยุโรป[n. exp.] (nok khakkhū phan Yurōp) EN: Eurasian Cuckoo ; Common Cuckoo   FR: Coucou gris [m] ; Coucou d’Europe [m] ; Coucou commun cendré [m] ; Coucou chanteur [m]
นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์อินเดีย[n. exp.] (nok khakkhū yīo phan Indīa) EN: Common Hawk Cuckoo   FR: Coucou shikra [m] ; Coucou varié [m]
นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล[n. exp.] (nok khao yai phan Nēpān) EN: Spotted-bellied Eagle Owl   FR: Grand-duc du Népal [m]
นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา[n. exp.] (nok khao yai phan Sumāttrā) EN: Barred Eagle Owl   FR: Grand-duc bruyant [m] ; Grand-duc de Malaisie [m]
นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น[n. exp.] (nok khēn nøi phan Yīpun) EN: Japanese Robin   FR: Rossignol akahigé [m] ; Rossignol du Japon [m] ; Rougegorge akahigé [m] ; Rougegorge du Japon [m]
นกขี้เถ้าพันธุ์ชวา[n. exp.] (nok khīthao phan Chawā) EN: Javan Cuckooshrike   FR: Échenilleur de Java [m]
นกกิ้งโครงพันธุ์ยุโรป[n. exp.] (nok kingkhrōng phan Yurōp) EN: Common Starling   FR: Étourneau sansonnet [m] ; Sansonnet [m]
นกกระจิ๊ดพันธุ์หิมาลัย[n. exp.] (nok krajit phan Himālai) EN: Hume's Warbler   FR: Pouillot de Hume [m]
นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน[n. exp.] (nok krajit phan Jīn ) EN: Chinese Leaf Warbler   FR: Pouillot du Sichuan ? [m]
นกกระจ้อยพันธุ์จีน[n. exp.] (nok krajøi phan Jīn) EN: Chinese Bush Warbler   FR: Bouscarle de Taczanowski [f] ; Fauvette de Chine [f] ; Bouscarle à ventre pâle [f]
นกกระเรียนพันธุ์ยุโรป[n. exp.] (nok krarīen phan Yurōp) EN: Common Crane   FR: Grue cendrée [f] ; Grue commune [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้[n. exp.] (nok nāng-aen mātin phan Ēsīa tāi) EN: Asian House Martin   FR: Hirondelle de Bonaparte [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล[n. exp.] (nok nāng-aen mātin phan Nēpān) EN: Nepal House Martin   FR: Hirondelle du Népal [f] ; Hirondelle de Hodgson [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย[n. exp.] (nok nāng-aen mātin phan Saibīrīa) EN: Northern House Martin ; Common House Martin   FR: Hirondelle de fenêtre [f] ; Chélidon de fenêtre [m] ; Cul-blanc [m]
นกนางนวลหลังดำพันธุ์รัสเซีย[n. exp.] (nok nāng-nūan lang dam phan Rassīa) EN: Heuglin's Gull   FR: Goéland d’Heuglin [m]
นกนางนวลพันธุ์มองโกเลีย[n. exp.] (nok nāng-nūan phan Møngkōlīa) EN: Mongolian Gull   FR: Goéland de Mongolie [m]
นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน[n. exp.] (nok nintawā thøng sī som phan Jīn) EN: Fujian Niltava   FR: Gobemouche de David [m] ; Niltava de David [m] ; Niltava chinois [m] ; Niltava de Chine [m]
นกปากกบพันธุ์ชวา[n. exp.] (nok pākkop phan Chawā) EN: Javan Frogmouth   FR: Podarge de Java [m]
นกพญาไฟพันธุ์เหนือ[n. exp.] (nok phayāfai phan neūa) EN: Long-tailed Minivet   FR: Minivet rouge [m] ; Minivet à longue queue [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
carambola(n) มะเฟือง ผลไม้ไทยชนิดหนึ่ง ผลเป็น 5 แฉก มีทั้งพันธุ์หวาน และเปรี้ยว, S. starfruit
Image:
Hmong(n) กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เช่น After breakfast, it is also interesting visit the morning market in town, where some Hmong hill tribe people come to sell and buy things there.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cattle breeder (n phrase ) คนผสมพันธุ์ปศุสัตว์
endangered species (n ) สัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ถ้าแปลตรงตัวคือ สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในอันตราย)
four-leaf clover (n ) พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างจากใบโครเวอร์โดยปกติที่มีสามแฉก โดยชนิดนี้จะมีใบสี่แฉก ซึ่งเชื่อกันว่ามันจะนำโชคดีมาให้แก่ผู้ที่หามันพบเพราะความบังเอิญ
See also: R. clover
generation (n) สายพันธุ์
ichthyosaur (n ) ฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานคล้ายปลาชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
mayfly (n name uniq ) ชีปะขาว หรือชีผะขาวก็เรียก ชีผ้าขาวก็เรียก หรือเมย์ฟลายส์ (mayflies) ชื่อวิทยาศาสตร์ เอพฮีมีรอบเทอรา (Ephemeroptera) ตัวขนาดเล็กถึงกลาง ปีกบางมีเส้นมากมาย ปีกคู่แรกใหญ่กว่าคู่หลัง ตัวเมียวางไข่ในน้ำ ตัวอ่อนรูปร่างเรียวยาวอาศัยในน้ำนาน 1-2 ปี ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นแมลงโตเต็มวัย มีปีก ชอบเล่นไฟ มันมีอายุเพียง 1-2 วันเท่านั้น ไม่กินอาหาร ผสมพันธุ์แล้วตาย ฤดูกาลวางไข่อยู่ในราวกลางเดือนเมษายน พบใกล้แหล่งน้ำ บ่อน้ำ ลำธาร ตัวแก่เต็มที่จะลอกคราบออกพร้อมบินขึ้นจากผิวน้ำไปยังแสงสว่าง เป็นการบินขึ้นมาดูโลกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิต
overlapping territorial claims area (n ) พื้นที่ทับซ้อน, พื้นที่ทางบกหรือทางทะเลซึ่งมีประเทศมากกว่า ๑ ประเทศ อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สงคราม ความเชื่อทางศาสนา ที่ตั้งของชุมชนทางชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย หรือผลประโยชน์แห่งรัฐ เช่น พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา. หมู่เกาะสแปรตลีที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน มีหลายประเทศต่างอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะทั้งหมดหรือบางส่วนของหมู่เกาะ ได้แก่ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน บูรไน และ มาเลเซีย
paddy seedsพันธุ์ข้าวปลูก
plant seedเมล็ดพันธุ์พืช
replicant (n slang ) สิ่งที่คล้ายมนุษย์, หุ่นยนต์ที่คล้ายมนุษย์ ,สิ่งที่ถูกสร้างโดยกลไกทางพันธุ์กรรมให้ดูเหมือนมนุษย์ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. android,robot,
reproductive cycle[รี-โพร-ดัค-ทีฟ ไซ-เคิล] (n ) สำหรับสัตว์หมายถึงวงจรการเจริญพันธุ์ หรือ วงจรการผสมพันธุ์
sanctuary (n) เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า, เขต/ศูนย์อนุรักษ์สัตว์
speciation (n) (พืช)สายพันธุ์ใหม่
STD (slang ) ย่อมาจาก sexually transmitted disease แปลว่า คนที่มีโรคติดต่ดทางเพศสัมพันธุ์
Stoneflies (n) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect)
See also: S. Plecoptera, Stonefly, R. Plecoptera, Stonefly
Strain (n) สายพันธุ์
varietal (n) การจำแนกประเภทของไวน์ตามสายพันธุ์องุ่น เช่น SHIRAZ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Afrikander [N] ชื่อพันธุ์วัวขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
Airedale [N] ชื่อพันธุ์สุนัขชนิดหนึ่ง มีขายาวขนแข็งเหมือนเส้นลวดมีสีแทนคาดดำ
Alsatian [N] ชื่ออีกชื่อหนึ่งของสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด
amoeba [N] ตัวอะมีบา (สัตว์เซลล์เดียว ขยายพันธุ์ด้วยการแบ่งตัว), See also: อะมีบา, Syn. ameba
bass [N] พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง
basset [N] สุนัขพันธุ์หนึ่ง ขาสั้น ลำตัวและหูยาว, Syn. basset hound
basset hound [N] สุนัขพันธุ์หนึ่ง ขาสั้น ลำตัวและหูยาว, Syn. basset
beagle [N] สุนัขพันธุ์เล็กขาสั้น ใช้ในการล่าสัตว์
bloodhound [N] สุนัขพันธุ์หนึ่งมีหูยาว
bloodstock [N] ม้าพันธุ์ที่ใช้วิ่งแข่งขัน
boxer [N] สุนัขพันธุ์บอกเซอร์
breed [N] พันธุ์, Syn. species
breed [VI] ผสมพันธุ์, See also: เลี้ยง, ต่อพันธุ์
breeder [N] ผสมพันธุ์สัตว์
breeding [N] การผสมพันธุ์สัตว์เพื่อขยายพันธุ์
bulldog [N] สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนสั้น รูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยม และมีขาสั้น
birds and the bees [IDM] การสืบพันธุ์ของมนุษย์ (คำเลี่ยงในการพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์)
chow [N] สุนัขพันธุ์เชาเชา, Syn. chowchow
chowchow [N] สุนัขพันธุ์เชาเชา, Syn. chow
clover [N] พันธุ์ไม้เตี้ยชนิดหนึ่ง ใช้เป็นอาหารของม้าและวัวควาย ใบมีสามแฉก, Syn. trefoil
cob [N] ม้าพันธุ์เตี้ย, Syn. short-legged riding horse
cocker spaniel [N] สุนัขพันธุ์หนึ่งตัวเล็กขาสั้นหูยาว
cross [N] การผสมข้ามพันธุ์, See also: ลูกผสม, Syn. hybrid, mongrel, crossbreed
cross [VT] ผสมข้ามพันธุ์
crossbred [ADJ] ที่ผสมข้ามพันธุ์
crossbred [N] พันธุ์ผสม, Syn. hybrid, mongrel, cross, crossbreed
crossbreed [VI] ผสมข้ามพันธุ์
crossbreed [VT] ผสมข้ามพันธุ์, Syn. hybridize
crossbreed [N] พันธุ์ผสม, Syn. hybrid, mongrel, cross, crossbred
crossed [ADJ] ที่ผสมข้ามพันธุ์, Syn. hybrid, intercrossed
cross-fertilize [VT] ทำให้ผสมข้ามพันธุ์
cross-fertilize [VI] ผสมข้ามพันธุ์
crossing [N] การผสมข้ามพันธุ์, Syn. hybridization, interbreeding, cross-fertilization
cur [N] สุนัขพันธุ์ทาง, See also: สุนัขพันธุ์ผสม, Syn. mongrel, mutt
Dalmatian [N] สุนัขพันธุ์ดัลเมเชี่ยน
dam [N] แม่พันธุ์ (ทางปศุสัตว์), See also: สัตว์สี่เท้าตัวเมีย
dead [ADJ] สูญพันธุ์, See also: สาบสูญ, สูญสิ้น, Syn. defunct, done for, extinct, vanished
desegregate [VT] ขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์, Syn. unite, bond, link, Ant. segregate, separate
desegregate [VI] ขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์, Syn. unite, bond, link, Ant. segregate, separate
desegregation [N] การขจัดการแบ่งแยกผิวหรือเผ่าพันธุ์
die out [VI] สูญพันธุ์, See also: สาบสูญ, Syn. perish
dinosaur [N] สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่มากที่สูญพันธุ์ไปแล้ว, See also: ไดโนเสาร์, Syn. extinet volcano
discriminate [VI] แบ่งแยกเชื้อชาติ, See also: แบ่งแยกสีผิวหรือเผ่าพันธุ์, Syn. exclude, isolate, Ant. unite, integrate
dysgenesis [N] อำนาจการสืบพันธุ์เสื่อม
ern [N] นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla, Syn. sea eagle
erne [N] นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla, Syn. sea eagle
espalier [N] พันธุ์ไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่ถูกทำให้เลื้อยเกาะไปตามกำแพงรั้วหรือเส้นลวด, Syn. hedge, hedgerow
estrus [N] ช่วงที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศเมียมีความต้องการทางเพศ (ซึ่งอยู่ในช่วงที่สัตว์หาคู่ผสมพันธุ์), Syn. oestrus
ethnic [ADJ] เกี่ยวกับชาติพันธุ์, See also: เกี่ยวกับเชื้อชาติ, เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์
ethnic group [N] กลุ่มชาติพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
affenpinscher(แอฟ' เฟนพิน' เซอะ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนาดเล็ก (monkey pinscher)
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
agamete(เอแกม' มีท) n. เซลล์สืบพันธุ์ที่ไร้เพศเช่น สปอร์
agamogenesis(แอกกะโมเจน' นิซิส) n. การสืบพันธุ์แบบไร้เพศ. -agamogenetic adj.
agrimony(แอก' กริโมนี) n. หญ้าพันธุ์มังกรจำพวก Agrimonia
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
allele(อะลีล') n. รูปแบบของยีน (gene) ซึ่งมีบทยาทสำคัญต่อลักษณะต่าง ๆ ทางกรรมพันธุ์ -allelic adj. -allelism n.
allogamy(อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj.
allograft(แอล' โลกราฟทฺ' , -แกรฟทฺ) n. homograft, การย้ายปะตอนของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสิ่งมีชีวิตไปยังอีกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์เดียว (species) กัน
amalgamation(อะแมลกะเม' เชิน) n. การรวมกับปรอท, ผลที่เกิดจากการรวมกับปรอท, การรวมบริษัทกัน, การร่วมกันทางชีวภาพของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, การสกัดโลหะจากแร่ด้วยปรอท (union, blend)
ammonite 1(แอม' โมไนทฺ) n. เปลือกหอยชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้ว. -ammonitic adj. -ammonitoid adj.
amphidiploid(แอมไฟดิพ' ลอยดฺ) n. พืชที่มีจำนวนโครโมโซมรวมสองพันธุ์พ่อและแม่
amphimictic(al) (แอมฟิมิค' ทิคัล) adj. ซึ่งผสมพันธุ์กันอย่างเสรี แต่พันธุ์รุ่นหลังจะแพร่พันธุ์กันมากขึ้น
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
angora(แองโก' ระ) n. ขนแพะของชนกระค่ายพันธุ์ Angora, สิ่งทอที่ทำจากขนดังกล่าว. =Ankara., Syn. Angora wool
angora cat ###S. Angora แมวพันธุ์หนึ่งมีขนยาวเป็นสัตว์เลี้ยง
angora goatแพะพันธุ์หนึ่งมีขนยาวคล้ายไหมที่เรียกว่า mahair., Syn. Angora
appaloosa(แอพพะลู'ชา) n. ชื่อพันธุ์ม้าในอเมริกา (riding horses)
archegonium(อาดิโก'เนียม) n., (pl. -hia) อวัยวะสืบพันธุ์ตัวเมียของต้นไม้จำพวกเฟิร์น และมอส -archegonial, archegoniate adj.
ascogonium(แอสคะโก'เนียม) n., (pl. -nia) อวัยวะสืบพันธุ์ตัวเมียในเชื้อราบางชนิด. -ascogonial adj. (fungi)
athetic supporterที่ปกคลุมอวัยวะสืบพันธุ์ของนักกีฬา., Syn. jockstap
aurtralopithecine(ออสเทรโลพิ'ธิไซน์) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกมนุษย์ จำพวก Australopithecus ที่สูญพันธุ์ไป (a primate)
australoid(อสส'พระลอยด์) n. มนุษย์เผ่าพันธ์หนึ่งที่รวมทั้งชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย Papuans คนแระในฟิลิปปินส์ มาเลเซีย. -adj. เกี่ยวกับมนุษย์เผ่าพันธุ์ดังกล่าว
aymara(ไอ'มารา) n. ชาวอินเดียแดงเผ่าพันธุ์หนึ่ง, ภาษาของคนพวกนี้. -Aymaran adj. (of an Indian people)
beagle(บี'เกิล) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหูยาว ขาสั้น
blooded(บลัด'ดิด) adj. มีเลือด,เป็นพันธุ์ที่ดี
bloodhound(บลัด'เฮาดฺ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหูยาวและดมกลิ่นเก่ง
bloodline(บลัด'ไลน์) n. สายโลหิต,พันธุ์
borzoi(บอร์ 'ซอย) n. สุนัขสูงพันธุ์หนึ่ง
boxer(บอค'เซอะ) n. นักมวย,สุนัขพันธุ์บ๊อคเซอะ,คนทำกล่องหรือหีบ
breed(บรีด) {bred,bred,breeding,breeds} v. ออกลูก,ทำให้เกิด,แพร่พันธุ์,เพาะ,ฟักไข่,เลี้ยง,อบรม,ทำให้ท้อง n. พันธุ์,ชนิด,กลุ่ม,พันธุ์ผสม, Syn. generate
breeder(บรีด'เดอะ) n. คนผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์,สัตว์หรือพืชที่ออกลูก,คนเลี้ยง,คนอบรม, Syn. originator
brood(บรูด) {brooded,brooding,broods} n. คอกหนึ่ง,กลุ่มหนึ่ง,พันธุ์หนึ่ง,ชนิดหนึ่ง vi. กก (ไข่) ,ใช้ปีกโอบคุ้มกัน (ลูกสัตว์) ,ครุ่นคิด. adj. สำหรับไว้กกไข่
broodmaren. ม้าตัวเมียสำหรับผสมพันธุ์
bull-mastiffn. สุนัขพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์dulldogกับ mastiff
bulldog(บูล'ดอก) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหน้าและคอใหญ่/ตัวเตี้ย/ขนสั้น/บึกบึน,หมาแตร adj. มีคอใหญ่และสั้น.
bullterrier(บูลเทอ'รีเออร์) n. สุนัขพันธุ์ผสมระหว่างbulldog กับ terrier
cacognicsn. การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสื่อมของพันธุ์
castration complexn. โรคกลัวสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
chimera(คิเม'ระ) n. สัตว์ประหลาดน่ากลัว,ความเพ้อผัน,พันธุ์ต่อกิ่งผสม, Syn. chimaera
chow chow(โช'โช) n. สุนัขจีนพันธุ์หนึ่งมีลิ้นดำ, Syn. chow
chromosome(โคร'มะโซม) n. โครโมโซม ซึ่งเป็นตัวกำหนดลักษณะทางกรรมพันธุ์
clan(แคลน) n. เผ่า,เผ่าพันธุ์,วงศ์,วงศ์ตะกูล,ชาติวงศ์,ครอบครัว,กลุ่มคน,พวก,พ้อง
clean-bredadj. เป็นพันธุ์บริสุทธิ์
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) แมคอินทอช (Macintosh) และคอมแพค (Compaq) ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ (compatible) หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน (Epson) ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"
cochin(โค'ชิน) n. ไก่เอเซียพันธุ์หนึ่ง
cocker spanieln. สุนัขเล็กขนปุยหูยาวพันธุ์หนึ่งที่ใช้เก็บนกที่ยิงตก
coelacanthn. ปลาโบราณที่สูญพันธุ์
collie(คอล'ลี) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งในสก๊อตแลนด์ ใช้ต้อนฝูงแกะ

English-Thai: Nontri Dictionary
bloodline(n) สายเลือด,พันธุ์
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
breed(n) พันธุ์,พืชพันธุ์,ชนิด,กลุ่ม
breed(vt) เพาะ,เลี้ยง,อบรม,ออกลูก,ผสมพันธุ์,ทำให้เกิด
breeder(n) ผู้เพาะ,ผู้ผสมพันธุ์,ผู้เลี้ยง
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา
brood(n) พันธุ์,พงศ์พันธุ์,ชนิด,ครอบครัว,ครอก(สัตว์),ลูกไก่
bulldog(n) สุนัขพันธุ์บูลด๊อก
cereal(adj) เกี่ยวกับธัญญาหาร,เกี่ยวกับพืชพันธุ์,เกี่ยวกับข้าว
cereal(n) ธัญญาหาร,พืชพันธุ์,ข้าว,เมล็ดข้าว
clan(n) สกุล,แซ่,ตระกูล,เผ่าพันธุ์,ครอบครัว
cross(vt) ข้าม,กากบาท,ขีดฆ่า,ผสมข้ามพันธุ์,ไขว้,ขัดขวาง,ต่อต้าน
crossbreed(vt) ผสมข้ามพันธุ์
dachshund(n) สุนัขพันธุ์ดัชชุน
ethnography(n) ชาติพันธุ์วรรณนา,ชาติวงศ์วรรณนา
ethnology(n) ชาติพันธุ์วิทยา,ชนชาติวิทยา,ชาติวงศ์วิทยา
extinct(adj) สูญพันธุ์,สูญสิ้น,หมดสิ้น,ดับสูญ
extinction(n) การสูญพันธุ์,การสูญสิ้น,การดับ,การทำลาย
fertilization(n) การทำให้อุดม,การทำให้เกิดผล,การทำให้มีผล,การผสมพันธุ์
fertilize(vt) เพาะพันธุ์,ทำให้มีผล,ทำให้เกิดผล,ทำให้อุดม
FOX fox terrier(n) สุนัขพันธุ์หนึ่ง
gene(n) ยีน,เซลล์สืบพันธุ์ที่ถ่ายทอดพันธุกรรม
generate(vt) ทำให้เกิดขึ้น,ให้กำเนิด,ผลิต,แพร่พันธุ์
generation(n) การให้กำเนิด,การแพร่พันธุ์,ชั่วอายุคนหนึ่ง,ยุคสมัย,รุ่น
genetics(n) พันธุศาสตร์,ลักษณะทางกรรมพันธุ์
genus(n) ชนิด,ประเภท,แบบ,พันธุ์,จำพวก
herb(n) รากไม้,สมุนไพร,พันธุ์ไม้
hereditary(adj) ตามพันธุ์,มาจากบรรพบุรุษ
heredity(n) กรรมพันธุ์,การสืบทอด,มรดก
heritable(adj) ตามพันธุ์,เป็นกรรมพันธุ์,เป็นมรดกตกทอด
hermaphrodite(n) สัตว์หรือพันธุ์ไม้ที่เป็นเพศคู่,กะเทย
hybrid(adj) ที่มีพันธุ์ผสม,พันทาง,เป็นลูกผสม
hybrid(n) พันธุ์ผสม,พันทาง,ลูกผสม,คำผสม
hybridization(n) การผสมพันธุ์,การผสม
hybridize(vt) ผสมพันธุ์,ผสม,ทำให้เกิดลูกผสม
ingraft(vt) ผสมพันธุ์,ทาบกิ่ง,ฝังแน่น,สอดใส่
interbreed(vt) เพาะพันธุ์,ผสมพันธุ์
kind(n) ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แบบ,พันธุ์,คุณสมบัติ
mastiff(n) สุนัขพันธุ์หนึ่ง
mongrel(adj) พันธุ์ผสม,พันทาง
nursery(n) สถานเลี้ยงเด็ก,สวนเพาะพันธุ์ไม้
nurseryman(n) คนเพาะพันธุ์ไม้
origin(n) สาเหตุ,ต้นตอ,พืชพันธุ์,แหล่งกำเนิด
patrimony(n) มรดก,การสืบทอดทางกรรมพันธุ์
pedigree(n) ตระกูล,เชื้อสาย,เทือกเถาเหล่ากอ,พืชพันธุ์
poodle(n) สุนัขพันธุ์พูเดิ้ล
propagation(n) การเผยแผ่,การเผยแพร่,การแพร่พันธุ์,การถ่ายทอด
pure(adj) บริสุทธิ์,สะอาด,หมดจด,เกลี้ยงเกลา,พันธุ์แท้
racial(adj) เกี่ยวกับผิว,เกี่ยวกับเชื้อชาติ,เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์
reproduce(vi,vt) จำลอง,ถอดแบบ,คัดลอก,พิมพ์ใหม่,สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
メロン[めろん, meron] (n) แตงเมลอน หรือ มาส์กเมลอน ออกผลในฤดูร้อน เนื้อมีทั้งสีเขียวอ่อน และสีส้ม ตามพันธุ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chocobo[โจโคโบะ, ] (n) นกพันธุ์ขนาดใหญ่ในเทพนิยายกรีก โบร๊านโบราณ ! ลักษณะคล้ายกับนกกระจอกเทศแต่คอสั้นและหัวใหญ่ทั่วไปมักมีสีเหลือง นิสัยขี้กลัว ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง นกชนิดนี้เป็นสัตว์สังคม
滅菌[めっきん, mekkin, mekkin , mekkin] การทำให้ปราศจากเชื้อ - การทำลายเซลล์ สปอร์ หรือไข่ ของสิ่งมีชีวิต จนทำให้ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้อีก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人種[じんしゅ, jinshu] Thai: เผ่าพันธุ์ English: race
豊年[ほうねん, hounen] Thai: ปีที่พืชพันธุ์ออกดอกออกผลสมบูรณ์ English: fruitful year

German-Thai: Longdo Dictionary
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*üchten | züchtend | gezüchtet | er/sie züchtet* (vi) เพราะพันธุ์ ผสมพันธุ์
Pangasiusปลาหนัง ปลาตระกูลที่ไม่มีเกล็ด มีหลายสายพันธุ์ เช่น ปลายสวาย(Pangasius Sutchi), ปลาสายยู (Pangasius conchophilus), ปลาบึก(Pangasius gigas, Chevey),ปลาเผาะ(Pangasius bocourti), ปลาเทโพหรือปลาปึ่ง(Pangasius Iarnaudiei),ปลาเทพา (Pangasius sanitwongsei),ปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage), ปลาดูก,ปลากด หลายชนิดนิยมนามาทำอาหาร
See also: S. Catfish,

Are you satisfied with the result?

Go to Top