ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พราก*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พราก, -พราก-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
จากวาก(name) น. นกพวกเป็ดน้ำ ทางนิยายว่านกชนิดนี้ตัวผู้ต้องพรากตัวเมียในเวลาค่ำ จึงบินร้องหากัน, บางทีเรียก จากพราก หรือ จากวาก (เหมือน จักรพาก).

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พราก(adv) profusely, See also: abundantly, Syn. พรู, พรั่งพรู, Example: บางคนส่งเสียงหัวเราะทั้งๆ ที่น้ำตาของเขาไหลพราก, Thai Definition: อาการที่น้ำตาไหลออกมากๆ
พราก(v) part, See also: separate, deprive, Syn. จาก, แยก, Example: วันเวลาได้พรากเอาเสียงหัวเราะอันสดใสด้วยวัยสาวของเธอไปเสียแล้ว, Thai Definition: จากไป, เอาออกจากกัน, แยกออกจากกัน
กำพราก(n) bamboo stick, See also: bamboo spade, Syn. ไม้กำพราก, Thai Definition: ไม้รวกหรือไม้ไผ่ที่เสี้ยมปลายให้แหลม ใช้สำหรับขุด
พลัดพราก(v) be separated from, See also: be parted from, Syn. พลัด, จาก, Example: เขามีความกดดันทางอารมณ์จากการที่พ่อแม่พี่น้องและลูกหลานต้องพลัดพรากจากกัน, Thai Definition: จากกันไป, แยกออกจากกันไป
พรากจากกัน(v) be separated, See also: be scattered, be parted, be sundered, be apart, be divided, be dissociated, Syn. พลัดพราก, Example: เขาสองคนต้องพรากจากกันเพราะผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้รักกัน, Thai Definition: จากกันไปคนละทิศคนละทาง, แยกออกจากกันไป
การพลัดพราก(n) separation, See also: severance, separating, detaching, leaving, Syn. การแยก, การพราก, การจาก, การลาจาก, Example: การพลัดพรากจากคนที่รักเป็นทุกข์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำพราก(-พฺราก) น. ไม้รวกหรือไม้ไผ่ที่เสี้ยมปลายให้แหลม ใช้สำหรับขุด เรียกว่า ไม้กำพราก.
จากพราก, จากพาก(จากกะพรฺาก, จากกะพาก) <i>ดู เป็ดพม่า</i>.
จากพราก, จากพาก(จากกะพรฺาก, จากกะพาก) (ทางวรรณคดีนิยมว่า คู่ของนกนี้ต้องพรากจากกันจะครวญถึงกันในเวลากลางคืน), จักรพาก หรือ จักรวาก ก็เรียก.
พราก(พฺราก) ก. ทำให้จากไป, พาไปเสียจาก, ทำให้แยกออกจากกัน, (มักใช้เกี่ยวกับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของคนหรือของสัตว์บางชนิด) เช่น พรากลูกออกจากอกแม่ พรากลูกนกลูกกา
พรากแยกออกไป เช่น สองคนนี้ไม่เคยพรากจากกัน.
พรากเด็กน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำพาเอาเด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยปราศจากเหตุอันสมควร.
พรากผู้เยาว์น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำพาเอาผู้เยาว์ที่มีอายุเกิน ๑๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย.
พรากลูกนกลูกกา, พรากลูกนกฉกลูกกาก. ทำให้ลูกพลัดพรากจากพ่อแม่.
พราก ๒, พราก(พฺราก) ว. อาการที่น้ำตาไหลออกมาก ๆ เช่น น้ำตาไหลพราก.
พลัดพราก(-พฺราก) ก. แยกออกจากบุคคลหรือสถานที่ที่เคยผูกพัน.
คร่าโดยปริยายหมายความว่า พรากเอาไป ในคำว่า คร่าชีวิต เช่น โรคไข้หวัดนกคร่าชีวิตคนไปเป็นจำนวนมาก.
คลัง ๒(คฺลัง) ก. ผูกคอสัตว์ให้เข้าคู่กัน เพื่อไม่ให้พรากกัน หรือฝึกหัดตัวที่ไม่ชำนาญงาน เช่น เอาวัวไปผูกเข้าคู่กัน ว่า เอาวัวไปคลัง.
จรุง, จรูง(จะรุง, จะรูง) ก. จูง, ชักชวน, เช่น ปลดยากพรากทุกข์ยุคเขิน จรุงราษฎร์ดำเนิน สู่ศุขสวัสดีโดยไว (ดุษฎีสังเวย)
จักรพาก, จักรวาก(จักกฺระ-) น. นกจากพราก. <i> (ดู จากพราก, </i> <i> จากพาก และ เป็ดพม่า)</i>.
จาป ๒(จาบ) น. ลูกสัตว์ เช่น แม่นกจากพรากพราก แลนา จากจาปน้อยแนบอก แลนา (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
จำงายว. ห่าง, ไกล, เช่น หากให้เจ้าตูฉิบหาย จำงายพรากพระบุรี ท่านนี้ (ม. คำหลวง ชูชก).
ทิ้งขว้างก. ไม่เอาใจใส่ดูแล, พรากหนีไป.
บ้านแตกสาแหรกขาดน. สภาพที่ต้องกระจัดกระจายพลัดพรากกันเพราะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขึ้นในครอบครัวหรือในบ้านเมือง.
บำราศ(บำราด) ก. หายไป, จากไป, พรากไป, ปราศจาก, โบราณเขียนเป็น บำราส ก็มี เช่น ใจรักบำราสนฤบดีเปลือง จิตตข้าทุราทวา (อนิรุทธ์). (แผลงมาจาก ปราศ)
ประจากก. พรากไป, จากไป.
เป็ดพม่าน. ชื่อนกเป็ดน้ำขนาดใหญ่ชนิด <i> Tadorna ferruginea</i> (Pallas) วงศ์ย่อย Anatinae ในวงศ์ Anatidae ขนาดและรูปร่างคล้ายห่าน ลำตัวสีน้ำตาลแดง ตัวผู้มีลายคล้ายสร้อยคอเล็ก ๆ สีแดงเข้ม, จากพราก จากพาก จักรพาก หรือ จักรวาก ก็เรียก.
พรัด(พฺรัด) ก. พรากออกจากกัน.
พลัดที่นาคาที่อยู่ก. พลัดพรากจากถิ่นฐานเดิม, ระหกระเหิน.
พิธุร(-ทุน) ว. ลำบาก, พรากกัน.
พิโยคก. พลัดพราก, จากไป.
ภูตคาม(พูตะ-) น. พืชพันธุ์อันอยู่กับที่ มี ๕ ชนิด คือ พืชที่เกิดจากเหง้า ๑ ที่เกิดจากต้น ๑ ที่เกิดจากข้อ ๑ ที่เกิดจากยอด ๑ และที่เกิดจากเมล็ด ๑, คู่กับ พืชคาม คือ พืชพันธุ์ที่แม้จะถูกพรากจากที่แล้ว ก็ยังจะเป็นได้อีก.
วิปโยค, วิประโยค(วิบปะโยก, วิปฺระโยก) น. ความพลัดพราก, ความกระจัดกระจาย, ความจากกัน.
วิประวาส, วิปวาส(วิปฺระวาด, วิบปะ-) น. การพลัดพราก, การจากไป, การไปอยู่ที่อื่น.
วิโยคน. การจากไป, การพลัดพราก, ความร้าง, ความห่างเหิน.
โศกสลดว. เศร้ารันทดใจเพราะต้องพลัดพรากจากกัน เวลาพูดถึงมักจะทำให้น้ำตาไหล.
โศลก(สะโหฺลก) น. คำประพันธ์ในวรรณคดีสันสกฤต ๔ บาท เป็น ๑ บท ตามปรกติมีบาทละ ๘ พยางค์ เรียกว่า โศลกหนึ่ง เช่น กามโกฺรธวิยุกฺตานามฺ ยตีนำ ยตเจตสามฺ อภิโต พฺรหฺมนิรฺวาณมฺ วรฺตเต วิทิตาตฺม-นามฺ ผู้บำเพ็ญพรต พรากจากกามและโกรธ ข่มใจได้ รู้แจ้งอาตมัน ย่อมมีนิพพาน คือพรหมโดยทั่วไป (ศรีมัทภควัทคีตา), บทสรรเสริญยกย่อง
ห่างเหว. จากไป, พรากไป, เช่น นิราศร้างห่างเหเสนหา ปางอิเหนาเศร้าสุดถึงบุษบา (นิ. อิเหนา).
โหยหาก. คร่ำครวญถึงบุคคลผู้เป็นที่รักซึ่งพลัดพรากจากไปเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orbationการพราก (ผู้เยาว์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anaclitic depressionภาวะทารกซึมเศร้าเหตุพรากแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depression, anacliticภาวะทารกซึมเศร้าเหตุพรากแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
take awayพราก, ชักพาไป, เอาไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxiety Disorders, Separationโรคประสาทหวั่นวิตกจากการพลัดพราก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I apologize for depriving you of your companion in this abrupt way.ผมต้องขออภัยที่พรากเอาเพื่อนของคุณ มาแบบกะทันหันอย่างนี้ Rebecca (1940)
They wait for the mud or snow to take their life.พวกเค้าต่างรอให้โคลน หรือหิมะ มาพรากเอาชีวิตไป Night and Fog (1956)
murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Away from meอย่าพรากรอยยิ้มนั้นไปจากฉันเลย The Little Prince (1974)
Don't take your smile away from meอย่าพรากรอยยิ้มของเธอไปจากฉันเลย The Little Prince (1974)
# I lost my true love fair #ฉันพลัดพรากจากคู่รัก An American Tail (1986)
HonestJohn, he's lost his family.คุณจอห์นผู้ซื่อสัตย์คะ เขาพลัดพรากจากครอบครัวมา An American Tail (1986)
You know, I lost my family, too.นายรู้มั้ย ฉันก็พลัดพราก จากครอบครัวมาเหมือนกัน An American Tail (1986)
I have fought my way to the castle beyond the Goblin City... to take back the child that you have stolen.ข้าต่อสู้หาหนทาง มุ่งสู่ดินแดนแห่งปิศาจ เพื่อตามหาเด็กน้อยที่ท่านพรากจากไป Labyrinth (1986)
The beauty about antisocial behavior is that it takes you away from other people, however briefly.ความงามเกี่ยวกับ มารยาททางสังคม... ...คือสิ่งที่พรากคุณออกไปจากผู้คน ยังไงก็ตาม สั้นๆ Basic Instinct (1992)
He had taken from me my innocence, my youth, my heart, everything.เขาได้พรากเอาความไร้เดียงสาของฉันไป วัยสาวของฉัน หัวใจของฉัน ทุกอย่าง The Joy Luck Club (1993)
So I took from him the only thing I could.ฉันเลยพรากสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวของเขาที่ฉันทำได้ไป The Joy Luck Club (1993)
The next time you get the urge to take over someone else's holiday, I'd listen to her.ครั้งหน้านายคงต้องพรากวันหยุดคนอื่นแล้วล่ะ ฉันได้ยินมาจากเธอ The Nightmare Before Christmas (1993)
Overtures like that get my juices flowing.เพลงโหมโรงทำน้ำตาฉันไหลพราก Léon: The Professional (1994)
that we'll live here on this beach... always... and that should circumstance ever separate us, ซึ่งเราจะอยู่ที่นี่บนชายหาดนี้ ตลอดไป และหากมีสิ่งใดมาพรากเราจากกัน Don Juan DeMarco (1994)
It's never easy taking a life... but you saved one, too.การพรากชีวิตคนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คุณก็ช่วยชีวิตผมเอาไว้ The Jackal (1997)
The world stood still for that stolen kiss.ทั้งโลกตะลึงกับจูบที่ถูกพรากไป The Truman Show (1998)
For it was I who took the second of your twin sons away from you.ข้าคือผู้พรากโอรสองค์หนึ่งไป The Man in the Iron Mask (1998)
-... tilldeathdo youpart?-... จนกว่าความตายจะมาพราก? The Story of Us (1999)
They fell so madly in love that they knew nothing could ever keep them apart.ทั้งสองต่างตกหลุมรัก อย่างไม่มีอะไรจะพรากจากกันได้ Woman on Top (2000)
People who kill reverends' wives aren't exactly ushered to the front of the line in Heaven.ที่พรากเมียบาทหลวง หมดทางขึ้นสวรรค์ไปหลายชาติแน่ คุณจะไปไหน เรย์ Signs (2002)
I have taken from you.ฉันพรากพวกเขาไปจากเธอ Underworld (2003)
She has the myelodysplastic syndromes, the same illness that took away your wife.เธอป่วยเป็นโรค myelodysplastic syndromes ซึ่งเป็นโรคเดียวกับที่พรากชีวิต ภรรยาของคุณไปน่ะครับ Crazy First Love (2003)
I'm gonna cure her illness and we're gonna live happily together till our deaths do us apart teeth fall out.ผมจะต้องหาทางรักษาโรคของเธอให้หาย แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป จนกว่าเราจะแก่เฒ่า หรือจนกว่าความตายจะทำให้เราสองคนต้องพรากจากกัน Crazy First Love (2003)
It is the case in every period of history where injustice based on falsehoods based on taking away the right and freedoms of people to live and survive with dignity that eventually when you call a bluff the tables turn.ในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่มีความไม่ยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนความเท็จ ตั้งอยู่บนการพรากสิทธิและเสรีภาพไปจากประชาชน The Corporation (2003)
When what you love gets taken from you... you want to know the truth.เมื่ออะไรที่เธอรัก ถูกพรากจากไป... เธอก็ต้องอยากที่จะรู้ความจริง The Bourne Supremacy (2004)
I just couldn't stand to see that man take away your dignity.ฉันแค่ทนเห็นคนๆ นั้น พรากศักดิ์ศรีไปจากคุณ Crash (2004)
The promise they'd made...พรากมันมา Crying Out Love in the Center of the World (2004)
They're readyฉันเป็นคนพรากมันมา Crying Out Love in the Center of the World (2004)
We'll be together till death parts usพวกเราจะอยู่ด้วยกัน จนกว่าความตายจะมาพรากเรา Sorry, I Love You (2004)
Let's not part again alright?เราจะไม่พรากจากกันอีก ตกลงไหม? Sorry, I Love You (2004)
Please don't take Denzel away.อย่าได้พรากเดนเซลไปจากหนูอีกเลย Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
And to resist tothis frost which was taking everythingและสู้ทนกับความเหน็บหนาว ที่พรากทุกอย่างให้จากเราไป March of the Penguins (2005)
With a single jawbite, the monster erased two lives ...the life of the trapped mother and that of her baby who will never be fed.แค่งับเดียว เจ้าสัตว์ร้ายก็พรากเราไป สอง ชีวิต ชีวิตแม่ที่ยังเหลือยู่ กับลูกของเธอ ผู้ซึ่งจะไม่มีใครให้อาหารอีกต่อไป March of the Penguins (2005)
They took your parents from you. They took your brother from you.พวกนั้นพรากพ่อแม่ไปจากคุณ พรากน้องชายไปจากคุณ V for Vendetta (2005)
I sat paralyzed in the jail cell. I lost my wife and the most precious time with my son... because of you!ฉันต้องพลัดพรากจากลูกเมียของฉัน House of Fury (2005)
Lost and found?พรากแล้วพบ My Girl and I (2005)
let's meet again, and never separate.ขอเราเจอกันอีกครั้ง และอย่าได้พรากจากกันเลย My Girl and I (2005)
It is always startling when the Lord takes one of our young so unexpectedly.ที่พระองค์ได้พรากเธอไป ด้วยวัยอันเยาว์นัก Mission: Impossible III (2006)
This love is not to be diminished by difficult circumstances and it is only to be dissolved by death.ให้ความรักนี้มิอาจถูกบั่นทอน ด้วยสถานการณ์อันยากลำบาก และจักถูกพรากไปด้วยเพียงความตาย Mission: Impossible III (2006)
At age 7, as is customary in Sparta the boy was taken from his mother and plunged into a world of violence.ครั้นอายุได้เจ็ดขวบ ตามมณเฑียรบาลแห่งสปาร์ทา เด็กชายจะถูกพรากไปจากมารดา และถูกผลักไสเข้าสู่โลกที่อำมหิต 300 (2006)
Vengeance against the killer, who to your surprise and dismay, was set free after a hasty trial.ความแค้น ต่อคนที่พรากลูกคุณไปไม่ทันตั้งตัว ถูกปล่อยตัวหลังจากทนทุกข์ได้ไม่นาน Saw III (2006)
It is also the key that will bring you closer to the man accountable for taking your child.เป็นกุญแจที่จะพาคุณเข้าใกล้ชาย ที่มีส่วนในการพรากลูกคุณ Saw III (2006)
Your rage and your vengeance will only hurt the ones you love.ความโกรธและความแค้น จะพรากคนที่คุณรัก Saw III (2006)
He's taking you from me. He'll understand.พระเจ้าเป็นคนพรากหนูไปจากฉัน พระเจ้าท่านเข้าใจดี A Millionaire's First Love (2006)
So he'll take his time taking you from me.มาพรากเธอไปจากฉัน A Millionaire's First Love (2006)
...Who took lives of innocent people, and live without being punished.ที่พรากคนบริสุทธิและชีวิตโดยปราศจากการลงโทษ Death Note: The Last Name (2006)
And I can take your lives away.และชั้นสามารถพรากชีวิตของพวกนายไปได้ Death Note: The Last Name (2006)
I think it's taking them... you know, when... when their time is just up.ฉันว่ามันพรากคน... แบบว่า... เมื่อคนเหล่านั้นหมดอายุขัยนะ In My Time of Dying (2006)
They took veronica, they're not going to take my son.พวกเขาพรากเวโรนิก้าไป, แต่ไม่มีทางเอาลูกฉันไปได้ Otis (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลัดพราก[phlatphrāk] (v) EN: be separated from ; be parted from  FR: être séparé ; être éloigné
พราก[phrāk] (v) EN: separate ; part ; bereave  FR: se séparer ; quitter
พราก[phrāk] (adj) FR: séparé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bereave(vt) ทำให้สูญเสีย, See also: พลัดพราก
gush from(phrv) พรั่งพรู (น้ำตา), See also: ไหลพราก
stray(vi) พลัดหลง, See also: หลงทาง, พลัดพราก, Syn. straggle
take away from(phrv) เอาไป, See also: พรากไปจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt., n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
dispossessed(ดิสพะเซสทฺ') adj. ถูกขับออก, ถูกริบหรือยึดทรัพย์, ถูกพลัดพราก
prague(พราก) n. ชื่อเมืองหลวงของเชโกสโลวะเกีย
reave(รีฟว) { reaved/reft, reaving, reaves }v. ชิง, แย่งชิง, ช่วงชิง, ปล้น, ฉีก, ทำให้แตก, พราก, แยก, ตัด
sever(เซฟ'เวอะ) vt., vi. แยกออก, ตัดขาด, พราก, ขาด, แบ่งแยก, See also: severedly adv. severingly adv. rable adj.
straggle(สแทรก'เกิล) vi. หลงทาง, หลงพวก, พลัดฝูง, พลัดพราก, ล้าหลัง, กระจัดกระจาย, เรี่ยราด -straggler n., See also: stragglingly adv.
straggly(สแทรก'ลี) adj. พลัดพราก, กระจัดกระจาย, Syn. straggling
stray(สเทร) vi. บ่ายเบน, หันเห, หลงทาง, พลัดพราก, เร่ร่อน, พเนจร.adj., n. (ผู้) หลงทาง, พลัดพราก, พเนจร, ร่อนเร่., See also: strayer n., Syn. rove, roam, lose, deviate
tear(เทียร์) n. น้ำตา, ของเหลวที่คล้ายน้ำตา vi. น้าตาไหลออกมา (แทร์) vt., vi., n. (การ) ฉีก, ฉีกขาด, ฉีกออก, ดึง, ทิ้ง, รื้อ, รื้อทิ้ง, รื้อออก, รูด, พราก, ถูกฉีก, ถูกดึง, เร่งรียไป, รอยฉีก, ช่องที่ฉีกออก adj. น้ำตาไหล, น้ำตาคลอ, ทำให้น้ำตาไหล, โศกเศร้า -Phr. (tear into โจมตีอย่างแรง กล่
wrest(เรสทฺ) vt., n. (การ) บิด, ขัน, ขันชะเนาะ, ดึง, กระชาก, แย่ง, พราก, เอาไปโดยการใช้แรง, See also: wrester n.

English-Thai: Nontri Dictionary
lovelorn(adj) อกหัก, พลัดพราก, ถูกทอดทิ้ง
part(vi) จากกัน, แยกทาง, พรากจากกัน, ทอดทิ้ง, แตกออก
parting(adj) แยกทางกัน, จากกันไป, พรากจากกัน, ขาด, แตก
rend(vt) พราก, ฉีก, แยก, ตัด, ถอน, ผ่า, แตก
straggle(vi) เรี่ยราด, กระจัดกระจาย, หลงทาง, พลัดพราก
stray(adj) กระจัดกระจาย, หลงทาง, พลัดพราก, เร่ร่อน
tear(vt) ดึง, พราก, รูด, ฉีก, รื้อออก, ทึ้ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
別れる[わかれる, wakareru] TH: พรากจากกัน  EN: to separate

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top