ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พยาน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พยาน, -พยาน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยาน(n) witness, Syn. หลักฐาน, ผู้เห็นเหตุการณ์, Example: พยานในคดีฆาตกรรมต่างปิดปากเงียบ ไม่มีใครกล้าพูด, Count Unit: คน, ปาก, Thai Definition: ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์, ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้
คอกพยาน(n) witness-stand, See also: bar, Example: ผมไม่อยากที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม เพราะผมกลัวต้องไปยืนในคอกพยานให้ไอ้พวกทนายเฮงซวยมันซักถามผมไล่ต้อนผมจนจนมุม
พยานเอก(n) prime witness, Example: อัยการต้องเอาตัวพยานเอกไปซ่อนไว้เสียก่อน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพยานเอง, Count Unit: ปาก, คน
ฟอกพยาน(v) investigate the evidence, Syn. ซักพยาน, ซักฟอกพยาน, Example: ทนายฟอกพยานปากนี้นานกว่า 1 ชั่วโมง, Thai Definition: ไต่ถามไล่เลียงพยาน
สืบพยาน(v) investigate, See also: examine, question, Syn. สอบพยาน, Example: ี้วันนี้ศาลจะสืบพยาน 3 ปาก ในคดีอุ้มฆ่านักธุรกิจชื่อดัง, Thai Definition: สอบปากคำพยาน เพื่อให้เบิกความเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดี, Notes: (กฎหมาย)
ซ้อมพยาน(v) prime a witness, See also: rehearse a witness in how to testify, Example: ทนายถูกกล่าวหาว่าซ้อมพยาน, Thai Definition: ซักซ้อมพยานว่าจะให้การต่อศาลอย่างใดจึงจะสอดคล้องต้องกันดี
ทิพยพยาน(n) sacred witness, See also: reliable witness, Count Unit: ท่าน, Thai Definition: พยานที่ศักดิ์สิทธิ์, พยานที่เชื่อถือได้โดยแน่นอน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พยานเท็จ(n) false witness, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ให้การเท็จ
หลักพยาน(n) evidence, See also: proof, Syn. หลักฐาน, Example: ตำรวจสามารถหาหลักพยานมาประกอบคดีนี้ได้
เบิกพยาน(v) introduce a witness to a court, See also: call up a witness, Example: ขณะนี้ได้เวลาที่ศาลจะเบิกพยานปากต่อไปแล้ว, Thai Definition: นำพยานมาให้ถ้อยคำต่อศาล, Notes: (กฎหมาย)
พยานบุคคล(n) witness, See also: oral evidence, Example: ตำรวจได้บันทึกคำให้การของจ่าฤทธิ์หลายครั้งหลายหนในฐานะพยานบุคคล, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้
พยานวัตถุ(n) physical evidence, Example: ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพยานวัตถุต่างๆ มากมาย ที่ยืนยันในการกระทำความผิดของผู้ต้องหาทั้ง 3 รายนี้, Count Unit: สิ่ง, อย่าง, อัน, ชิ้น, Thai Definition: หลักฐาน หรือวัตถุที่ใช้ในการยืนยันหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
พยานโจทย์(n) witness for the prosecution, Count Unit: ปาก, คน, Thai Definition: ผู้รู้เห็นที่ให้การฝ่ายโจทก์
สักขีพยาน(n) eye-witness, See also: witness, Syn. พยาน, Example: การแต่งงานเป็นโอกาสสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชีวิตที่ควรค่าแก่การจดจำทั้งคู่บ่าวสาว ญาติ ผู้ใหญ่ และแขกที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน, Thai Definition: ผู้ร่วมรับรู้ หรือเห็นเหตุการณ์
สักขีพยาน(n) eye-witness, See also: witness, Syn. พยาน, Example: การแต่งงานเป็นโอกาสสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชีวิตที่ควรค่าแก่การจดจำทั้งคู่บ่าวสาว ญาติ ผู้ใหญ่ และแขกที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน, Thai Definition: ผู้ร่วมรับรู้ หรือเห็นเหตุการณ์
พยานเอกสาร(n) documentary evidence, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: เอกสารใช้ในการยืนยันหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
พยานเอกสาร(n) documentary evidence, Example: ดิวอี้เสนอหลักฐานต่อศาลทั้งพยานเอกสาร และพยานบุคคลได้ครบครัน, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หลักฐานอ้างอิงที่เป็นเอกสาร
พยานบอกเล่า(n) oral evidence, Example: หลักฐานชิ้นนี้เราได้มาจากพยานบอกเล่า, Count Unit: คน, ปาก
พยานหลักฐาน(n) evidence, See also: testimony, proof, Syn. หลักฐาน, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้การสืบสวนในการเข้าจับกุมคนร้ายพร้อมกับหาพยานหลักฐานทั้งบุคคลและวัตถุประกอบ
ประจักษ์พยาน(n) eyewitness, Syn. พยาน, พยานบุคคล, ผู้เห็นเหตุการณ์, ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์, Example: ้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล และสอบปากคำประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์หลายคน, Thai Definition: พยานบุคคลที่เป็นผู้ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลพยาน(กน-) ก. วานให้ไปถามเป็นคำนับ.
กลพยาน(กน-) น. บุคคลที่ทางการให้เจ้าหน้าที่ไปขอสัมภาษณ์และขอร้องให้ช่วยรับเป็นพยาน มี ๓ ประเภทคือ ทิพพยาน อุดรพยาน และอุตริพยาน เช่น อนึ่งกลพยานนั้น คือวานท่านไปถามเป็นคำนับ (สามดวง).
ซ้อมพยานก. ซักซ้อมพยานว่าจะให้การต่อศาลอย่างใดจึงจะสอดคล้องต้องกันดี.
ทิพพยาน(ทิบพะยาน) น. กลพยานประเภทหนึ่ง เป็นพยานที่เชื่อถือได้ เช่น ภิกษุผู้ทรงธรรม พราหมณาจารย์ผู้ทรงศีลพรต นักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ทรงธรรม ขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์, ในสามดวงเขียนเป็น ทิพญาณ หรือ ทิพพญาณ, ทิพยพยาน ก็ว่า.
ทิพยพยานน. กลพยานประเภทหนึ่ง เป็นพยานที่เชื่อถือได้ เช่น ภิกษุผู้ทรงธรรม พราหมณาจารย์ผู้ทรงศีลพรต นักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ทรงธรรม ขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์, ทิพพยาน ก็ว่า.
เบิกพยานก. นำพยานมาให้ถ้อยคำต่อศาล.
ประจักษ์พยานน. พยานบุคคลที่เป็นผู้ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรง.
พยาน(พะยาน) น. หลักฐานเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริง, ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้.
พยานบอกเล่าน. พยานบุคคลซึ่งให้การในเรื่องที่ตนมิได้เห็น ได้ยิน หรือรู้มาด้วยตนเอง แต่ได้ยินหรือได้ฟังจากผู้อื่น รวมตลอดถึงข้อความที่บันทึกไว้ในเอกสารหรือวัตถุก็ถือเป็นพยานบอกเล่า.
พยานบุคคลน. บุคคลซึ่งรู้ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับคดีไม่ว่าจะรู้โดยวิธีใด ซึ่งอาจเป็นประจักษ์พยาน หรือพยานบอกเล่า ก็ได้.
พยานวัตถุน. วัตถุที่อ้างเป็นพยานหลักฐาน.
พยานแวดล้อมกรณีน. พยานหลักฐานทางอ้อมที่อนุมานมาจากพฤติการณ์ต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นโดยตรง.
พยานหลักฐานน. ในทางแพ่งหมายถึง สิ่งที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ในทางอาญาหมายถึง สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยหรือผู้ต้องหามีความผิดหรือบริสุทธิ์.
พยานเอกสารน. เอกสารที่อ้างเป็นพยานหลักฐาน.
ฟอกพยานก. ไต่ถามไล่เลียงพยาน.
โมกษะพยานน. พยานที่พ้นแล้ว ได้แก่ พระภิกษุหรือสามเณรในพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่จำต้องไปศาลตามหมายเรียก และแม้มาเป็นพยานก็ไม่ต้องสาบานตนก่อนเบิกความ และจะไม่ยอมเบิกความหรือตอบคำถามใด ๆ ก็ได้.
วันสืบพยานน. วันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยาน.
สอบพยานก. ซักถามพยานเพื่อหาข้อเท็จจริง.
สอบสวนทวนพยานก. สอบพยาน.
สักขีพยานน. พยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตาตนเอง.
สืบพยานก. กระบวนการแสวงหาความจริงในศาล โดยวิธีแสดงพยานหลักฐานต่อศาลหรือนำพยานมาให้ถ้อยคำต่อศาล.
หลักพยานน. เครื่องประกอบการพิสูจน์ ได้แก่ พยานบุคคล พยานวัตถุ และพยานเอกสาร.
อุดรพยานน. กลพยานประเภทหนึ่ง เป็นพยานที่พอถือเอาเป็นมูลความได้ เช่น นายหัวพันหัวปากภูดาษ พะทำมะรง จ่าเสมียนนักการ พ่อค้าแม่ค้า คนทำไร่ไถนา (สามดวง).
อุตริพยานน. กลพยานประเภทหนึ่ง เช่น ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ยาจกวนิพก คนโรคเรื้อน หูหนวก ตาบอด (สามดวง).
กัน ๓ก. กีดขวางไว้ไม่ให้เข้ามาหรือออกไป หรือไม่ให้เกิดมีขึ้น เช่น กันฝน กันสนิม กันภัย, แยกไว้ เช่น กันเงินไว้ ๕๐๐ บาทเพื่อจ่ายในสิ่งที่จำเป็น กันเอาไว้เป็นพยาน. น. ชื่อช้างศึกพวกหนึ่ง มีหน้าที่ป้องกันและล้อมทัพ, เรียกเรือซึ่งกำหนดให้เข้ากระบวนเสด็จทางชลมารค ตั้งเป็นแถวขนาบกระบวนเรือพระที่นั่งทั้ง ๒ ข้าง ทำหน้าที่ถวายอารักขา ว่า เรือกัน.
แกงไดน. รอยขีดเขียนซึ่งบุคคลทำไว้เป็นสำคัญแทนการลงลายมือชื่อ ในทางกฎหมายถ้าจะให้มีผลเสมอกับลงลายมือชื่อต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง ๒ คน หรือได้ทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่.
ของกลางสิ่งของที่เจ้าพนักงานได้ยึดหรืออายัดไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญา.
คล้องจองไม่ขัดกัน เช่น พยานให้การคล้องจองกัน.
คอกน. ที่ล้อมขังสัตว์บางชนิด เช่น วัว ควาย ม้า หมู, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คอกพยาน
ค่าป่วยการน. ค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เช่น ค่าป่วยการพยาน.
ค่าฤชาธรรมเนียม(-รึชา-) น. ค่าธรรมเนียมที่กฎหมายบังคับให้ต้องเสียและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินคดี รวมถึงค่าป่วยการพยาน ค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมศาลอื่น ๆ.
คำถามนำน. คำถามพยานโดยแนะคำตอบไว้ในคำถามนั้นด้วย.
จารีตนครบาลน. วิธีไต่สวนพิจารณาคดีนครบาลซึ่งเป็นคดีโจรผู้ร้ายหรือคดีที่มีโทษหลวง เมื่อคนร้ายจนต่อพยานหลักฐานแล้วแต่ยังไม่ยอมรับสารภาพ โดยให้ใช้ได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เช่น เฆี่ยน แต่ไม่ให้ถึงแก่ชีวิต.
เจือสมก. มีความสอดคล้องหรือสนับสนุนให้น่าเชื่อ เช่น คำให้การของพยานโจทก์กับพยานจำเลยเจือสมกัน.
ชี้สองสถานก. กระบวนการที่ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทในคดี และระบุให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำพยานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลัง.
ซัก ๒ก. ไล่เลียงให้กระจ่างแจ้ง เช่น ทนายซักพยาน ซักถาม.
ต้องกันว. ตรงกัน, พ้องกัน, ถูกกัน, เช่น ฤๅวาสนาน้องจะต้องกัน (อิเหนา), พยานให้การต้องกัน.
ถามค้านก. การที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซักถามพยาน เมื่อคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานได้ซักถามพยานเสร็จแล้ว, ซักค้าน ก็ใช้.
ถามติงก. การที่คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานซักถามพยานอีกครั้งหนึ่ง เมื่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งถามค้านพยานเสร็จแล้ว.
ถามนำก. ถามพยานโดยแนะคำตอบไว้ในคำถามนั้นด้วย.
แถลงปิดคดีก. การที่โจทย์และจำเลยแถลงด้วยปากหรือหนังสือ หรือทั้ง ๒ อย่างเมื่อสืบพยานจำเลยเสร็จแล้ว เพื่อสรุปประเด็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายต่อศาลก่อนมีคำพิพากษา.
แถลงเปิดคดีก. การที่โจทย์แถลงถึงลักษณะของฟ้อง อีกทั้งพยานหลักฐานที่จะนำสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย หรือการที่จำเลยแถลงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายซึ่งตั้งใจอ้างอิงพร้อมทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนำสืบ.
ทิพญาณ, ทิพพญาณ<i>ดู ทิพพยาน</i>.
นำสืบก. นำพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง.
น้ำหนักน. ความหนักของสิ่งต่าง ๆ, ความสำคัญ เหตุผล หรือพยานหลักฐาน เป็นต้น ที่ควรแก่การเชื่อถือ หรือที่จูงใจให้เชื่อถือ.
โนตารีปับลิกน. ผู้มีอำนาจรับรองลายมือชื่อ เอกสาร วัตถุ หรือบุคคล ในบางประเทศโนตารีปับลิก หรือแมยิสเตร็ดมีหน้าที่จัดทำเอกสารสำคัญบางชนิดให้แก่ประชาชนด้วย ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทย กำหนดให้ใบมอบอำนาจที่ทำในเมืองต่างประเทศที่มีกงสุลไทย ต้องให้กงสุลนั้นเป็นพยาน ถ้าไม่มีกงสุลไทย ต้องให้เจ้าพนักงานโนตารีปับลิกหรือแมยิสเตร็ด เป็นพยาน.(อ. notary public).<i>(ดู แมยิสเตร็ด ประกอบ)</i>.
บอกกล่าวก. ร้องบอกให้ผู้อื่นเป็นพยานรับรู้ไว้.
ปั้น ๑สร้างขึ้น, เสกสรรขึ้น, เช่น ปั้นพยาน ปั้นเรื่อง
ปากใช้เป็นลักษณนามของสิ่งบางอย่างเช่นแหอวนหรือพยานบุคคล เช่น แหปากหนึ่ง อวน ๒ ปาก พยาน ๓ ปาก.
ปากคำน. ถ้อยคำที่บุคคล คู่กรณี หรือพยานให้ไว้กับเจ้าพนักงาน ศาล หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
probable evidenceพยานหลักฐานที่น่ารับฟัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probative evidenceพยานหลักฐานในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prima facie evidence; preliminary evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper evidenceพยานหลักฐานที่ถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
principle of oralityหลักการสืบพยานด้วยปาก, หลักการสืบพยานบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive evidenceพยานหลักฐานโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parol evidenceพยานบุคคล, คำพยานบุคคล [ดู oral evidence] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading, trial withoutการพิจารณาโดยไม่ต้องสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary evidence; prima facie evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presumptive evidenceพยานหลักฐานที่เป็นข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public hearing; hearing๑. การให้มาชี้แจง (ต่อคณะกรรมาธิการของสภา)๒. การสืบพยาน๓. การฟังความคิดเห็นของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary evidenceพยานชั้นหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privilege of witnessเอกสิทธิ์ของพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preponderance of evidenceพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักยิ่งกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial evidenceพยานหลักฐานเพียงบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lack of evidenceขาดพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead evidence, toนำพยานหลักฐานมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of requestหนังสือส่งประเด็นไปสืบพยาน (ในศาลต่างประเทศ) [ดู rogatory letter] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal evidenceพยานหลักฐานที่รับฟังได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law of evidenceกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leading questionคำถามนำ (พยาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebuttable evidenceพยานหลักฐานที่อาจหักล้างได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevant evidenceพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remoteness of evidenceพยานหลักฐานไกลจากประเด็น, พยานหลักฐานไม่เกี่ยวแก่ประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rogatory letterหนังสือส่งประเด็นไปสืบพยาน (ในศาลต่างประเทศ)[ดู letter of request] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
requesting courtศาลที่ส่งประเด็นไปขอให้สืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real evidenceพยานวัตถุ, วัตถุพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substitutionary evidenceพยานหลักฐานแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary evidence of documentพยานเอกสารที่ใช้แทนต้นฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spoliationการทำลายพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppression hearingการพิจารณาตัดพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppression of evidenceการตัดพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substantial evidenceพยานหลักฐานสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service of subpoenasการส่งหมายเรียกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
swift witnessพยานเอนเอียงอย่างออกนอกหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satisfactory evidenceพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อฟังได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary listบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subpoenaหมายเรียกพยาน [ดู summons ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subpoenaหมายเรียกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subornation of perjuryการสร้างพยานเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subscribing witnessพยานรับรองลายมือชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summon a witnessเรียกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
system, evidence ofพยานหลักฐานแสดงการกระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sequestration๑. การอายัดทรัพย์ระหว่างคดี๒. การแยกตัวพยานหรือลูกขุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral evidenceพยานบุคคล, คำพยานบุคคล [ดู parol evidence] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orality, principle ofหลักการสืบพยานด้วยปาก, หลักการสืบพยานบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
opinions in evidenceความเห็นตามคำพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath in litemคำสาบานเพื่อพิสูจน์พยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adduce counter evidenceนำพยานหลักฐานมาสืบแก้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adduce evidenceนำพยานหลักฐานมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Admissible evidenceพยานหลักฐานที่ยอมรับได้ [TU Subject Heading]
Child witnessesพยานเด็ก [TU Subject Heading]
Court-appointed expertsพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง [TU Subject Heading]
Evidence (Law)พยานหลักฐาน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Evidence preservationการสงวนและรักษาวัตถุพยาน [TU Subject Heading]
Evidence tamperingการยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐาน [TU Subject Heading]
Evidence, Criminalพยานหลักฐานในคดีอาญา [TU Subject Heading]
Evidence, Documentaryพยานเอกสาร [TU Subject Heading]
Evidence, Expertพยานหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญ [TU Subject Heading]
Evidence, Hearsayพยานบอกเล่า [TU Subject Heading]
Examination of witnessesการซักถามพยาน [TU Subject Heading]
Exclusionary rule (Evidence)การไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐาน [TU Subject Heading]
Witnessesพยานบุคคล [TU Subject Heading]
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งในด้าน พาณิชย์ การเดินเรือ คุ้มครองความเป็นอยู่อันดีของพลเมืองของประเทศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่บางอย่างด้านธุรการ หรือวางระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ ตลอดจนด้านการเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย (Notary) การให้การตรวจลงตรา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่แท้จริง (มิใช่เอกสารปลอม) และจัดการการสัตย์สาบานตนหรืออีกนัยหนึ่ง ภาระหน้าที่ของกงสุลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้1 ทำหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ของประเทศที่ตนเป็นผู้แทนอยู่2 ควบคุมดูแลผลประโยชน์ด้านการเดินเรือ3 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่4 ทำหน้าที่สักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทาง กฎหมาย5 ทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ หรือระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ เช่น การออกหนังสือเดินทาง การให้การตรวจลงตรา (Visas) การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ฯลฯอนุสัญญากรุงเวียนนา ภาคที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลข้อที่ 5 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายกงสุลไว้ดังต่อไปนี้ ก. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่ง และของคนในชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งเอกชนและบรรษัทในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตข. เพิ่มพูนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาการ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันในทางอื่น ตามบทแห่งอนุสัญญานี้ค. สืบเสาะให้แน่โดยวิถีทางทั้งปวงอันชอบด้วยกฎหมายถึงภาวะและความคลี่คลายใน ทางพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาการของรัฐผู้รับ แล้วรายงานผลของการนั้นไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง และให้ข้อสนเทศแก่บุคคลที่สนใจง. ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนในชาติของรัฐผู้ส่ง ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่งจ. ช่วยเหลือคนในชาติของรัฐผู้ส่งทั้งเอกชนและบรรษัทฉ. ทำหน้าที่นิติกรและนายทะเบียนราษฎร์ และในฐานะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการหน้าที่บางประการอันมีสภาพทางธุรการ หากว่าการหน้าที่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับช. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขีดจำกัดที่ได้ตั้งบังคับไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีความปกครองหรือภาวะทรัสตีใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นฌ. แทนคนชาติของรัฐผู้ส่ง หรือจัดให้มีการแทนอย่างเหมาะสมในองค์กรตุลาการ และต่อเจ้าหน้าที่ที่อื่นของรัฐผู้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มา ซึ่งมาตรการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนในชาติเหล่านี้ ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ ในกรณีที่คนในชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าทำการป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของ ตนในเวลาอันเหมาะสมได้ เพราะเหตุของการไม่อยู่หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในข้อบังคับแห่งทางปฏิบัติ และวิธีดำเนินการซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับญ. ส่งเอกสารทางศาล หรือเอกสารที่มิใช่ทางศาล หรือปฏิบัติตาม หนังสือของศาลของรัฐผู้ส่งที่ขอให้สืบประเด็น หรือตามการมอบหมายให้สืบพยานให้แก่ศาลของรัฐผู้ส่งนั้น ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ หรือเมื่อไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น โดยทำนองอื่นใดที่ต้องด้วยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด. ใช้สิทธิควบคุมดูแลและตรวจพินิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ รัฐผู้ส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือที่มีสัญชาติของของรัฐผู้ส่ง หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือของเรือและอากาศยานดังกล่าวต. ให้ความช่วยเหลือแก่เรือและอากาศยานที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ด) ของข้อนี้ รวมทั้งลูกเรือของเรือและอากาศยานนั้น บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการเดินทางของเรือ ตรวจดูและประทับตรากระดาษเอกสารของเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนายเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใดๆ ที่ได้เกิดขั้นในระหว่างนายเรือ เจ้าพนักงาน และกะลาสี ตราบเท่าที่การนี้อาจได้อนุมัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับถ. ปฏิบัติการหน้าที่อื่นใดที่รัฐผู้ส่งมอบหมายแก่สถานีทำการทางกงสุล ซึ่งมิได้ต้องห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ หรือซึ่งไม่มีการแสดงข้อคัดค้านโดยรัฐผู้รับ หรือซึ่งมีอ้างถึงไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ [การทูต]
Immunity from Jurisdiction of Diplomatic Agentsความคุ้มกันจากอำนาจศาลของตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 31 ว่า?1. ให้ตัวแทนทางการทูตได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางอาญาของรัฐผู้รับ ตัวแทนทางการทูตยังจะได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางแพ่ง และทางการปกครองของรัฐผู้รับด้วย เว้นแต่ในกรณีของก) การดำเนินคดีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับนอกจากตัวแทนทางการทูตครอบครองไว้ในนามของ รัฐผู้ส่งเพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนข) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสืบมรดกซึ่งเกี่ยวพันถึงตัวแทนทางการทูตในฐานะผู้ จัดการมรดกโดยพินัยกรรม ผู้จัดการมรดกโดยศาลตั้งทายาท หรือผู้รับมรดกในฐานะเอกชน และมิใช่ในนามของรัฐผู้ส่งค) การดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกรรมใดในทางวิชาชีพ หรือพาณิชย์ ซึ่งตัวแทนทางการทูตได้กระทำในรัฐผู้รับ นอกเหนือจากการหน้าที่ทางการของตน 2. ตัวแทนทางการทูตไม่จำเป็นต้องให้การในฐานะพยาน 3. มาตรการบังคับคดี ไม่อาจดำเนินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแทนทางการทูต เว้นแต่ในกรณีซึ่งอยู่ภายใต้อนุวรรค (ก) (ข) และ (ค) ของวรรค 1 ของข้อนี้ และโดยมีเงื่อนไขว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินไปได้โดยปราศจากการละเมิด ความละเมิดมิได้ในตัวบุคคลของตัวผู้แทนทางการทูต หรือที่อยู่ของตัวแทนทางการทูต 4. ความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้รับ ไม่ยกเว้นตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้ส่ง?เกี่ยวกับความคุ้มกันตัว แทนทางการทูตจากขอบเขตของอำนาจศาลทางแพ่ง อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ว่า ตัวแทนทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทน ทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทนทางการ ทูตจะถูกฟ้องมิได้ และถูกจับกุมมิได้เกี่ยวกับหนี้สิน รวมทั้งทรัพย์สินของเขา เช่น เครื่องเรือน รถยนต์ ม้า และสิ่งอื่นๆ ทำนองนั้นก็จะถูกยืดเพื่อใช้หนี้มิได้ ตัวแทนทางการทูตจะถูกกีดกันมิให้ออกไปจากรัฐผู้รับในฐานะที่ยังมิได้ชดใช้ หนี้สินของเขานั้นก็มิได้เช่นกัน อนึ่ง นักกฎมายบางกลุ่มเห็นว่า ตัวแทนทางการทูตจะถูกหมายศาลเรียกตัว (Subpoenaed) ไม่ได้ หรือแม้แต่ถูกขอร้องให้ไปปรากฎตัวเป็นพยานในศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็ไม่ได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากตัวแทนทางการทูตสมัครใจที่จะไปปรากฏตัวเป็นพยานในศาล ก็ย่อมจะทำได้ แต่จะต้องขออนุมัติจากรัฐบาลในประเทศของเขาก่อน [การทูต]
Evidences, Circumstantialพยานแวดล้อมกรณี [การแพทย์]
Evidences, Directพยานหลักฐานตรง [การแพทย์]
Evidences, Documentaryพยานเอกสาร [การแพทย์]
Evidences, Indirectพยานหลักฐานที่ไม่ตรง [การแพทย์]
Evidences, Oralพยานบุคคล [การแพทย์]
Evidences, Physicalพยานวัตถุ [การแพทย์]
Evidences, Realพยานหลักฐานที่แท้จริง [การแพทย์]
Expert's Witnessพยานผู้เชี่ยวชาญ [การแพทย์]
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey.ไงNตามที่พยานบอก Goodnight, Sweet Grimm (2013)
Rebecca's dead. She can't speak. She can't bear witness.รีเบคคาตายเเล้ว หล่อนพูดไม่ได้ เป็นพยานไม่ได้ทําร้ายคุณไม่ได้อีกแล้ว Rebecca (1940)
- Have you any witnesses?- คุณมีพยานรู้เห็นมั้ย Rebecca (1940)
Here she is, the missing link, the witness who will help supply the motive.นี่ไงครับ ตัวเชื่อมที่ขาดหายไป พยานที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเเรงจูงใจ Rebecca (1940)
Anyway, that testimony from those people across the hall from the kid's apartment, that was very powerful.อย่างไรก็ตามพยานหลักฐานที่ได้จากคนเหล่านั้นข้ามห้องโถงจากอพาร์ตเมนต์ของเด็กที่ 12 Angry Men (1957)
I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to.ฉันต้องการนายของฉันจะฉีกพยานโจทก์ที่จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออย่างน้อยพยายามที่จะ 12 Angry Men (1957)
Look, there was one alleged eyewitness to this killing.ดูมีเป็นหนึ่งในสักขีพยานถูกกล่าวหาในการฆ่านี้ 12 Angry Men (1957)
But those two witnesses were the entire case for the prosecution.แต่พยานทั้งสองเหล่านั้นทั้งหมดสำหรับกรณีการฟ้องคดี 12 Angry Men (1957)
What do you mean? What's the point of having witnesses at all?สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร สิ่งที่จุดของการมีพยานที่ทั้งหมดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
I will. Now, let's take two pieces of testimony and try to put them together.ฉันจะ ตอนนี้ขอใช้เวลาสองชิ้นส่วนของพยานหลักฐานและพยายามที่จะนำพวกเขาเข้าด้วยกัน 12 Angry Men (1957)
Testimony that could put a boy into the electric chair shou/d be that accurate.พยานหลักฐานที่จะนำเด็กเข้าไปในไซต์เก้าอี้ไฟฟ้า / d เป็นไปได้ว่าถูกต้อง 12 Angry Men (1957)
- Witnesses can make mistakes.- พยานสามารถทำผิดพลาด 12 Angry Men (1957)
He walks slowly. He needed help into the witness chair.เขาเดินอย่างช้าๆ เขาต้องการความช่วยเหลือล​​งไปในเก้าอี้พยาน 12 Angry Men (1957)
There were no witnesses.แต่ไม่มีพยาน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Mr, Ponce, as I said, is an expert at eyewitness sketches for the LA Police Department.คุณพอนเซเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่แผนกสเก๊ตช์ภาพพยาน จากกรมตร.แอลเอค่ะ Oh, God! (1977)
Call your witnesses, please, Mr. Landers.เชิญพยานของคุณได้ครับ Oh, God! (1977)
Yes, Your Honor, I would like to call one witness and one witness only.ครับ ท่านที่เคารพ ผมขอเชิญพยาน 1 คนเท่านั้นครับ Oh, God! (1977)
Your Honor, I'd like permission to question this witness.ผมขออนุญาตซักถามพยานคนนี้ครับ Oh, God! (1977)
Your Honor, I'd like permission to question this witness.ผมขออนุญาตซักถามพยานคนนี้ครับ Oh, God! (1977)
My grandson, your pupil is your witness.หลานชายของฉันลูกศิษ- ย์ของคุณเป็นพยานของคุณ Idemo dalje (1982)
Will the first witness sign the register?พยานคนแรกจะลงทะเบียนหรือไม่? Idemo dalje (1982)
Will the second witness step forward?ขั้นตอนที่สองจะเ- ป็นพยานไปข้างหน้า? Idemo dalje (1982)
Dear witnesses, dear best man and dear guests.ผู้เป็นพยานที่น่ารักคนที- ่รักที่ดีที่สุดและแขกที่รัก Idemo dalje (1982)
My witnesses.พยานของฉัน Idemo dalje (1982)
They'll have 18 witnesses saying they were somewhere else.พวกเขาจะมีพยาน 18 คน บอกว่าพวกเขาอยู่ที่อื่น *batteries not included (1987)
I got an eyewitness and the kid has no alibi.ฉันมีพยาน แล้วข้ออ้างหมอนั่นก็ฟังไม่ขึ้น Dirty Dancing (1987)
He's got witnesses, five or six of them.เขามีพยาน, 5-6 คน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
So good, in fact, that there appear to be no eyewitnesses to any of these crimes.ดังนั้นที่ดีในความเป็นจริงว่ามีปรากฏจะไม่มีพยาน ... ... ใด ๆ ของอาชญากรรมเหล่านี้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
In fact, police have yet to come up with a single eyewitness.ในความเป็นจริงตำรวจยังไม่ได้เกิดขึ้นกับพยานเดียว Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
April O'Neil, Channel 3 Eyewitness News.เมษายนโอนีล, ช่อง 3 ประจักษ์พยานข่าว Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
If it'll make him a better witness, I'd like you to be with him.แต่ถ้าทำให้เขาเป็นพยานที่ดีขึ้น ผมอยากให้คุณไป Goodfellas (1990)
Your Honor, I have a document...ศาลที่เคารพ ผมมีพยานหลักฐาน Goodfellas (1990)
Chief, Chief, any witnesses?หัวหน้า มีพยานบ้างไม๊ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The guy who said he sold her the DTC the judge found out he 'd perjured himself in another case and disqualified him as a witness.ผู้ชายคนที่พูดว่า เขาขาย DTC ให้เธอ... ...ผู้พิพากษาพบว่าเขาให้ความเท็จ ในข้อหาอื่น... ...และปลดเขาจากการเป็นพยาน แต่ผมพนันได้เลย Basic Instinct (1992)
Witnesses say they saw you arguing. She was crying.พยานบอกว่าพวกเขาเห็นคุณมีปากเสียงกัน เธอร้องไห้ Basic Instinct (1992)
If you go down, you break a bone, you're gone.เรามีพยานยืนยันได้ว่าเค้าได้พบกับคนดังคนนั้น เค้าไปเจอกัน พูดคุย แล้วก้อดื่มสองสามแก้วแล้วก้อไป Hero (1992)
I wouldn't even do this if I didn't have legal problems.เบอร์ติดต่อพยาน คนที่จะคอนเฟิร์มรูปปลอมๆพวกนี้ Hero (1992)
I just didn't really feel too presentable.แต่เราต้องให้พี่สาวของเธอเปนพยานนะ Hero (1992)
My first witness is Inspector Robert Dixon.พยานแรกที่ใช้คือ Dixon โรเบิร์ตผู้ตรวจราชการ In the Name of the Father (1993)
Standing up in that witness box, making faces to your mates.ยืนขึ้นเป็นพยานในกล่องนั้น ทำให้ใบหน้าเพื่อเพื่อนข? In the Name of the Father (1993)
What we've just witnessed, what we've read in your field reports, the scientific basis and credibility just seem wholly unsupportable.ไม่ต้องกลัว Billy พวกเราอยู่ที่นี่ เพื่อช่วยคุณ เราเพิ่งเป็นพยานการพบเห็นอะไร อะไร ในรายงานการลงพื้นที่ ที่เราอ่าน Deep Throat (1993)
As God is my witness, he did!ขณะที่พระเจ้าทรงเป็นพยานของฉันเขาได้! The Shawshank Redemption (1994)
You witnessed the shooting, I believe.คุณยังเป็นพยานในเหตุการณ์นั้นอยู่เลย In the Mouth of Madness (1994)
Police continue to describe barely coherent witnesses... all reporting having read... horror novelist Sutter Cane's latest novel...ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวว่าพยาน เห็นผู้อ่านทุกคนที่ได้อ่าน นิยายสยองขวัญเล่มล่าสุดของซัทเตอร์ เคนที่มีชื่อว่า In the Mouth of Madness (1994)
Arrest him!คุณจะเป็นพยานว่า... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Pride is an abomination.พวกเขาจะอยู่กินกัน โดยมีชาวเผ่าเป็นสักขีพยาน Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
We got three motorists.มีพยาน 3 ปาก Heat (1995)
Why leave a living witness?จะเหลือพยานเอาไว้ทำไม Heat (1995)
Why don't you check the entry log. alibis, grudges.อยากให้คุณเช็คหลักฐานการเข้าออก พยาน เหตุจูงใจ Gattaca (1997)
Only once or twice in the life of each one of us comes such a day as this... when we know that we are watching history in the making... when we know that generations to come will look back on this day... for May 12, 1937, will be one of the dates in history... that schoolchildren will learn about maybe a thousand years from now.เพียงครั้งหรือสองครั้งในชีวิตเท่านั้น ที่เราจะได้มาร่วมกันในวันสำคัญนี้ เป็นพยานของประวัติศาสตร์ ที่สำคัญหน้าหนึ่ง และชนรุ่นหลังจะต้องจดจำ วันสำคัญวันนี้ Seven Years in Tibet (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างพยาน[āng phayān] (v, exp) EN: name a witness
เอาพยานมายันกัน[ao phayān mā yan kan] (v, exp) EN: confront the witnesses
เบิกพยาน[boēk phayān] (v, exp) EN: put a witness on the stand ; produce a witness
ฟอกพยาน[føkphayān] (v) EN: investigate the evidence ; examine a witness
การอ้างพยานหลักฐาน[kān āng phayān lakthān] (n) EN: adduction
การให้การของพยาน[kān haikān khøng phayān] (n, exp) EN: deposition  FR: déposition [f]
การหาพยานหลักฐานสนับสนุน[kān hā phayān lakthān sanapsanun] (n, exp) EN: corroboration
การไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน[kān mai sāmāt sadaēng phayān lakthān] (n, exp) EN: inability to produce proof
การสอบปากคำพยาน[kān søppākkham phayān] (n, exp) EN: examination of witnesses
คำเบิกความ(ของ)พยาน[kham boēkkhwām (khøng) phayān] (n, exp) EN: testimony
ค่าป่วยการพยาน[khāpūaykān phayān] (n, exp) EN: conduct money ; compensation to witnesses
ขาดพยานหลักฐาน[khāt phayān lakthān] (x) EN: lack of evidence
คอกพยาน[khøk phayān] (n, exp) EN: witness box ; witness stand  FR: banc des témoins [m] ; box des témoins [m]
กฎหมายลักษณะพยาน[kotmāi laksana phayān] (n, exp) EN: law of evidence
หลักพยาน[lakphayān] (n, exp) EN: judicial evidence ; evidence ; proof
หมายพยาน[māi phayān] (n, exp) EN: writ of subpoena
เป็นพยาน[pen phayān] (v, exp) FR: témoigner ; attester
เป็นพยานเท็จ[pen phayān thet] (v, exp) EN: perjure
พยาน[phayān] (n) EN: testmony ; evidence ; proof  FR: témoignage [m]
พยาน[phayān] (n) EN: witness  FR: témoin [m]
พยานบอกเล่า[phayān bøk lāo] (n, exp) EN: oral evidence ; hearsay witness  FR: témoignage verbal [m]
พยานบุคคล[phayān bukkhon] (n, exp) EN: witness  FR: témoin [m]
พยานชั้นหนึ่ง[phayān chan neung] (n, exp) EN: key witness  FR: témoin-clé [m]
พยานเอก[phayān ēk] (n, exp) EN: principal witness ; prime witness ; key witness  FR: témoin principal [m] ; témoin-clé [m]
พยานเอกสาร[phayān ekkasān] (n, exp) EN: documentary evidence
พยานจำเลย[phayān jamloēi] (n, exp) EN: witness for the defence/defense (Am.)
พยานโจทก์[phayān jōt] (n, exp) EN: witness for the prosecution ; witness for the Crown  FR: témoin de l'accusation [m]
พยานหลักฐาน[phayān lakthān] (n, exp) EN: evidence ; testimony ; proof  FR: témoignage [m] ; preuve [f]
พยานหลักฐานชัดแจ้ง[phayān lakthān chatjaēng] (n, exp) EN: clear evidence
พยานหลักฐานโดยอ้อม[phayān lakthān dōi øm] (n, exp) EN: indirect evidence ; extrinsic evidence ; extraneous evidence
พยานหลักฐานโดยตรง[phayān lakthān dōitrong] (n, exp) EN: direct evidence
พยานหลักฐานไม่พอ[phayān lakthān mai phø] (n, exp) EN: insufficient evidence
พยานหลักฐานอ่อน[phayān lakthān øn] (n, exp) EN: insufficient evidence
พยานหลักฐานเพื่อหักล้าง[phayān lakthān pheūa haklāng] (n, exp) EN: evidence in rebuttal
พยานหลักฐานสนับสนุน[phayān lakthān sanapsanun] (n, exp) EN: corroborating evidence ; corroborative evidence
พยานหลักฐานที่รับฟังได้[phayān lakthān thī rapfang dāi] (n, exp) EN: admissible evidence
พยานหลักฐานแวดล้อมกรณี[phayān lakthān waētløm karanī = phayān lakthān waētløm køranī] (n, exp) EN: circumstancial evidence
พยานผู้เชี่ยวชาญ[phayān phūchīochān] (n, exp) EN: expert witness
พยานเท็จ[phayān thet] (n, exp) EN: false witness  FR: faux témoin [m]
พยานวัตถุ[phayān watthu] (n, exp) EN: piece of evidence ; physical evidence ; exhibit  FR: preuve matérielle [f]
ประจักษ์พยาน[prajak phayān] (n, exp) EN: eye witness = eyewitness  FR: témoin oculaire [m]
สักขีพยาน[sakkhīphayān] (n) EN: eye-witness ; witness  FR: témoin [m]
สืบพยาน[seūp phayān] (v, exp) EN: examine witnesses ; examine a witness ; interrogate a witness
ซ้อมพยาน[søm phayān] (v, exp) EN: suborn a witness
สอบพยาน[søpphayān] (n) EN: make a preliminary examination of witnesses ; interrogate a witness  FR: analyser les témoignages
ไต่สวนพยาน[taisūan phayān] (v, exp) EN: examine a witness
ถามค้านพยาน[thāmkhān phayān] (v, exp) EN: cross-examine a witness
ถามติงพยาน[thāmting phayān] (v, exp) EN: reexamine a witness
ต้อนพยาน[tøn phayān] (v, exp) EN: keep as a witness ; trap a witness
วัตถุพยาน[watthu phayān] (n, exp) EN: tangible evidence

English-Thai: Longdo Dictionary
deponent(n) ผู้ให้ถ้อยคำเป็นพยาน เช่น In ensuring that the deponent's evidence is recorded in full, the court or the examiner may permit it to be recorded on audiotape.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in at the death(idm) เป็นพยาน, See also: ร่วมเป็นสักขีพยาน, Syn. be in at the kill
be in at the kill(idm) เป็นพยาน, See also: ร่วมเป็นสักขีพยาน, Syn. be in at the death
cross-examine(vt) ซักค้านพยาน
cross-question(n) การซักค้านพยาน
depose to(phrv) ให้การเป็นพยานในเรื่อง
forswear oneself(idm) สาบานเท็จ, See also: เป็นพยานเท็จ, Syn. perjure oneself
declaration(n) การยืนยัน, See also: คำยืนยัน, การลงนามเป็นพยาน, คำให้การ, หลักฐาน, Syn. affirmance, affirmation, assertion, attestation, deposition, statement, testimony, avowal, Ant. denial, disavowal, negation
defense(n) คำให้การ, See also: คำแก้ตัว, คำอ้างเหตุผล, คำแก้ต่าง, การแสดงหลักฐาน, หลักฐาน, การเป็นพยาน, Syn. argument, excuse, justification
deposition(n) คำให้การของพยาน, Syn. legal evidence
evidence(n) หลักฐาน, See also: พยานหลักฐาน, Syn. proof, sign
eyewitness(n) ผู้เห็นเหตุการณ์, See also: ประจักษ์พยาน, Syn. onlooker
give of(phrv) เป็นพยานพิสูจน์ (บางสิ่ง)
take the stand(idm) นั่งในคอกพยาน (ในศาล)
perjury(n) การให้การเป็นพยานเท็จ, See also: การเบิกความเท็จ, การสาบานเท็จ, Syn. untruthfulness, misrepresentation, Ant. truthfulness
prima facie evidence(n) พยานหลักฐานที่พอเพียง
stand down(phrv) ออกจากคอกพยาน (ในศาล)
testify(vi) ให้การเป็นพยาน, See also: เป็นพยาน, ให้การยืนยัน, Syn. warrant, witness
testify against(phrv) ให้การแย้ง, See also: เป็นพยานยืนยันความผิดของ
testify for(phrv) เป็นพยานให้
testify to(phrv) เป็นพยานยืนยัน, Syn. witness to
voucher(n) ผู้รับรอง, See also: ผู้รับประกัน, ผู้ค้ำประกัน, ผู้ยืนยัน, พยานสนับสนุน, Syn. guarantor
witness(n) พยาน, See also: ผู้รู้เห็น, ผู้รับรู้, Syn. beholder, eyewitness, observer
witness(n) ผู้ลงชื่อเป็นพยาน, See also: พยาน
witness(vt) เป็นพยาน (โดยเฉพาะการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ), See also: รู้เห็น, Syn. behold, observe
witness(vt) ลงนามเป็นพยาน, See also: ลงชื่อเป็นพยาน, Syn. countersign
witness(vt) ร่วมเป็นพยาน (ในเหตุการณ์สำคัญ), See also: เป็นสักขีพยาน
witness box(n) คอกพยาน, Syn. witness stand
witness stand(n) คอกพยาน, Syn. witness box
witnesser(adj) ผู้เป็นพยาน (คำโบราณ), See also: พยาน, Syn. witness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attest(อะเทสทฺ') vt.,vi. เป็นพยาน,รับรอง,พิสูจน์,ให้การ,ยืนยัน,ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ,เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor,attestator n.
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
certify(เซอ'ทิไฟ) v. รับรอง,พิสูจน์,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น, See also: certifier n., Syn. testify
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
cry(ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสียง) ร้อง,ร้องเรียก,ร้องขอ,แผดเสียงร้อง,ร้องไห้,หลั่งน้ำตา,การป่าวประกาศ,การเรียกพยานในศาล
depone(ดีโพน') vt.,vi. เป็นพยาน
deposal(ดิโพ'เซิล) n. การปลด ,การขับไล่,การให้การเป็นพยาน
depose(ดีโพซ') vt. ปลด,ขับไล่,ให้การเป็นพยาน. vi. ให้การเป็นพยาน., See also: deposable adj. deposer n.
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน
document(ดอก'ยะเมินทฺ) n. เอกสาร,สาร,เอกสารหลักฐาน,ภาพยนต์บันทึกเหตุการณ์,หลักฐานพยาน,เครื่องพิสูจน์. vt. มีเอกสารประกอบ,, See also: documentary adj.
documentationn. การใช้เอกสารพยานประกอบ,การจัดให้มีเอกสารพยานประกอบ
evidence(เอฟ'วิเดินซฺ) n. หลักฐาน,ความชัดแจ้ง. -Phr. (in evidence ชัดแจ้ง) . vt. ทำให้ชัดแจ้ง, พิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐาน, Syn. proof
evidential(เอฟวิเดิน'เชิล) adj. ซึ่งเป็นพยานหลักฐาน,ซึ่งเป็นเครื่องแสดง
exhibit(เอกซิบ'บิท) vt. แสดง,แสดงนิทรรศการ,ออกแสดง,อธิบาย,แสดงต่อศาล (พยานหลักฐาน) n. นิทรรศการ,สิ่งที่นำมาแสดงนิทรรศการ., See also: exhibitor, exhibiter n., Syn. display
eyewitnessn. พยาน,ประจักษ์พยาน. -vt. มองด้วยกับตา
king's evidencen. หลักฐานพยานจากจำเลย
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
obtest(ออบเทสท) vt. ขอร้องให้มาเป็นพยาน,ขอร้องขอ. vi. คัดค้าน., See also: obtestation. n., Syn. beseech. protest
perjure(เพอ'เจอะ) vt. ให้การเป็นพยานเท็จ,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ., See also: perjurer n.
perjury(เพอ'จะรี) n. การให้การเป็นพยานเท็จ,การเบิกความเท็จ,การสาบานเท็จ, See also: perjurious adj., Syn. lie
prima facie casen. คดีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนประกอบภายนอก
prima facie evidencen. พยานหลักฐาน ที่พอเพียง
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์,การทดสอบ,กำลัง,ความเข้มข้นของแอลกอฮอล,การตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้,ต้านทาน,กันทะลุ,กันน้ำ,ไม่ซึม,ไม่หวั่นไหว,ป้องกันไฟได้,ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ต้านทาน
reexamine(รีอิกแซม'มิน) vt. ตรวจสอบใหม่,สอบพยานใหม่,adj., See also: reexamination n. re-examiner n.
stand(สแทนดฺ) {stood,stood,standing,stands} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ยืน,ยืนตรง,ตั้ง,ตั้งอยู่,ติดอยู่,ค้างอยู่,ยืนหยัด,ทนฝ่า,มีผลต่อไป,เป็นม้าพันธุ์,เผชิญ,อดทน,เลี้ยงดู,ปฎิบัติหน้าที่,จุดยืน,ตำแหน่ง,พยานในศาล,แท่นพูด,บัลลังก์,ที่จอดรถ,แผงหนังสือพิมพ์,แผง,แผงลอย,
suborn(ซะบอร์น') vt. ให้สินบน,ตัดสินบน,ยุยงส่งเสริม,ชักนำให้เป็นพยานเท็จ. -subornation n., See also: subornative adj. suborner n.
substantiate(ซับสแทน'ชิเอท) vt. พิสูจน์,ยืนยันด้วยหลักฐานพยาน,ทำให้มีลักษณะเป็นของจริง,ยืนยัน,ทำให้มีแก่นสาร. -substantiation n., See also: substantiative adj. substantiator n., Syn. confirm, affirm
testify(เทส'ทะไฟ) vi.,vt. พิสูจน์,เป็นพยาน,สาบานตัว,แถลง,ยืนยัน., See also: testification, testifier n., Syn. witness, bear, affirm
testimony(เทส'ทะโมนี) n. หลักฐาน,พยาน,การยืนยันโดยการสาบานตัว,การแถลงโดยเปิดเผย,บัญญัติ10ประการของโมเซส., Syn. evidence
token(โท'เคิน) เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,พยาน,หลักฐาน,ลักษณะเฉพาะ,ดัชนี,เครื่องรำลึก,เครื่องแสดง,เหรียญโดยสาร,เงินตรา,บัตรเงินตรา,กษาปณ์, -Phr. (in token of เป็นหลักฐาน เป็นสัญลักษณ์) adj. เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์,เล็กน้อย,ไม่สำคัญ.
trump(ทรัมพฺ) n. ไพ่ตัวคิง,แตร,เสียงแตร,บุคคลที่ดี,คนที่กล้าหาญ vt. เล่นไพ่ชนะด้วยการตีไพ่ตังคิงออก,ชนะ,เหนือกว่า,เป่าเสียงแตร trump up ประดิษฐ์ออกอุบาย,เสกสรรปั้นแต่ง,ทำพยานเท็จ.
vouch(เวาชฺ) vi.,vt.,n. (การ) รับรอง,รับประกัน,ค้ำประกัน,ประกัน,เป็นพยาน,สนับสนุน,ยืนยัน., Syn. support, guarantee
witness(วิท'นิส) n. พยาน,ผู้เห็น,ผู้เซ็นชื่อรวมเป็นพยาน,หลักฐาน,คำให้การเป็นพยาน vt.,vi. ดู,เห็น,เห็นด้วยตา,เป็นผู้ลงนามร่วม,เป็นพยาน,ลงนามเป็นพยาน,เป็นหลักฐาน, See also: witnessable adj. witnesser n., Syn. testifier, evidence
witness standn. ที่นั่งของพยาน
witness-box(วิท'นิสบอคซฺ) n. คอกพยาน,ที่นั่งของพยาน, Syn. witness stand

English-Thai: Nontri Dictionary
attest(vi, vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
certify(vt) รับรอง,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
evidence(n) หลักฐาน,ข้อแสดง,พยานหลักฐาน,พยานบุคคล
eyewitness(n) ประจักษ์พยาน,พยาน
forswear(vt) ทวนสาบาน,เบิกความเท็จ,เป็นพยานเท็จ
proof(n) ข้อพิสูจน์,การพิสูจน์,ตัวอย่าง,หลักฐาน,พยาน,การตรวจปรู๊ฟ
sign(n) เครื่องหมาย,เครื่องแสดง,สัญลักษณ์,สัญญาณ,พยาน,การบอกใบ้
testify(vi) เป็นพยาน,แสดงหลักฐาน,ให้การ,ยืนยัน,พิสูจน์
testimony(n) พยาน,ข้อพิสูจน์,หลักฐาน,บัญญัติ 10 ประการของโมเสส
token(n) เครื่องหมาย,เหรียญ,เบี้ย,ของขวัญ,พยานหลักฐาน,เครื่องแสดง,ของที่ระลึก
witness(n) หลักฐาน,ผู้เห็น,พยาน
witness(vt) มองเห็น,ลงนามเป็นพยาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chain of custodyลำดับการครอบครองรักษาวัตถุพยาน
hostile witness(n) พยานปรปักษ์
produce evidenceนำเสนอพยานหลักฐาน
prospectant(adj) พยานแวดล้อม
teste(n) พยานที่เป็นทางการ
wittness(n) พยาน

German-Thai: Longdo Dictionary
vernehmen(vt) |vernimmt, vernahm, hat vernommen, jmdn.| ตั้งคำถามหรือไต่สวนพยานหรือผู้ต้องสงสัย เช่น Die Polizei vernimmt den Verdächtigen. ตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัย
zweifeln(vi) |zweifelte, hat gezweifelt, an etw.(D)/jmdm.| สงสัย, เคลือบแคลง เช่น Die Polizei hat an der Aussage des Zeugen gezweifelt. ตำรวจสงสัยคำให้การของพยาน
Augenzeuge(n) |der, pl. Augenzeugen| พยานที่เห็นเหตุการณ์, พยานที่อยู่ในเหตุการณ์, See also: die Augenzeugin
Zeuge[ซอย-เก] (n) |der, pl. Zeugen| พยาน ผู้เห็นเหตุการณ์, See also: die Zeugin

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top