Search result for

*ฝีมือดี*

(56 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฝีมือดี, -ฝีมือดี-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝีมือดี[ADJ] skillful, See also: able, expert, proficient, Syn. ชำนาญ, เก่ง, Example: ในประกาศรับสมัครงานเขียนว่าต้องการช่างถักเปียร้อยลูกปัดฝีมือดีเพื่อไปทำงานที่สิงคโปร์, Thai definition: ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้วยมือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แน่ ๑เก่ง, มีฝีมือดี, เช่น คนนี้มือแน่มาก.
ประพิณว. ฉลาด, มีฝีมือดี.
ประวีณว. ฉลาด, มีฝีมือดี.
ปวีณ(ปะ-) ว. ฉลาด, มีฝีมือดี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go and find a good kungfu fighter and bring him here.ไปหานักสู้ฝีมือดีแล้วพามาหาข้าที่นี่ Iljimae (2008)
You were recognized as a top grade conductor overseas.คุณเป็นที่ยอมรับในต่าประเทศว่าเป็น วาทยากรฝีมือดีอันดับต้นๆ Beethoven Virus (2008)
Teacher said that you have improved.อาจารย์บอกว่า นายฝีมือดีขึ้น Beethoven Virus (2008)
They had the finest clockmaker in all of the South to build that glorious clock.พวกเขานำช่างนาฬิกาฝีมือดีที่สุดจากทางใต้ มาสร้างนาฬิกาที่สง่างามเรือนนั้น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You're a skilled driver. Your chances are goodคุณเป็นนักแข่งฝีมือดี และมีโอกาสมาก Death Race (2008)
and yet you already have good skills.และ เธอก็มีฝีมือดีแล้ว Episode #1.9 (2008)
- Them Yankees need some pitching. - Hi, Daddy.พวกแยงกี้ส์แม่งต้องการพิชฝีมือดีๆว่ะ สวัสดีค่ะ พ่อ New York, I Love You (2008)
A better fighter than me?ฝีมือดีกว่าข้าเหรอ ? Three Kingdoms (2008)
I hope you're doing better than me, baby, what are you making?หวังว่าจะฝีมือดีกว่าพ่อนะ ลูก Law Abiding Citizen (2009)
Really?ฝีมือดีนี่ Negro Y Azul (2009)
So how about we get him a real attorney? I mean, what the hell is this?แล้วถ้าหาทนายฝีมือดีให้เขาล่ะ ฉันหมายถึง นี่มันห่าเหวอะไรกัน Better Call Saul (2009)
All those who came today are the best staff.แต่คนพวกนั้นที่มาล้วนแต่ฝีมือดีที่สุดนะครับ Episode #1.2 (2009)
Come back as a greater potter.พี่จะต้องเป็นนักปั้นฝีมือดีแน่ๆ Episode #1.25 (2009)
Connor and his tech-comm unit have an excellent record.คอนเนอร์ กับทีมเทค-คอม ของเขา ฝีมือดีเยี่ยม Terminator Salvation (2009)
You know, we have better dancers.รู้มั้ย เรามีนักเต้นฝีมือดีกว่านี้ Burlesque (2010)
But I’m the best thing you will have to catching him.แต่ผมคือคนที่มีฝีมือดีที่สุด ที่จะตามจับตัวเขา Blame It on Rio Bravo (2010)
I am the best in my class, you know.รู้ปะ หนูน่ะฝีมือดีที่สุดในห้องเลยนะ The Man from Nowhere (2010)
St. Thomas needs good surgeons.โรงพยาบาลเซนต์โทมัสต้องการหมอผ่าตัดฝีมือดี Oiled (2010)
I got a great guy.ฉันมีลูกน้องฝีมือดี Caregiver (2010)
A good one.ฝีมือดีซะด้วย Batman: Under the Red Hood (2010)
Many fine officers are working on the case.มีเจ้าหน้าที่หน้าที่ตำรวจฝีมือดีมากมาย ทำคดีได้เยี่ยม Episode #1.3 (2010)
Clearly, his taste in women is the same as his taste in lawyers-- only the very best with just the right amount of dirty.เห็นได้อย่างชัดเจน เขามีสรนิยมในการเลือกผู้หญิง เช่นเดียวกันกับที่เขามีรสนิยม ในการเลือกทนาย ที่มีฝีมือดีที่สุดเท่านั้น Abiquiu (2010)
They didn't exactly send their A players.อันที่จริงแล้วพวกมันไม่ได้ส่ง ลูกน้องฝีมือดีมา Full Measure (2010)
They got the right guy for the job, specially since the bean-speak comes natural and all.พวกเขาได้คนที่มีฝีมือดีเหมาะกับงาน พิเศษตรงที่ว่าจะภาษาเม็กซิกัน ได้โดยธรรมชาติและทั้งหมด Más (2010)
I'll get him the best lawyer, and then we'll learn the truth.ผมจะจ้างทนายฝีมือดีที่สุดให้เขา แล้วจากนั้น เราจะได้รู้ความจริงกันซักที I See You (2010)
That's why I sent my best guy after him.นั่นแหละคือว่าทำไม ผมส่งคนฝีมือดีสุดไปตามล่าเขา The Body and the Bounty (2010)
We have brought you the finest chefs in China.พ่อครัวฝีมือดีของเมืองจีนมาพบท่าน Kung Fu Panda Holiday (2010)
Even as a barista, Dong Wook has said that I've got the skills.ดองวุกยังบอกว่าบาริสต้านั่นฝีมือดี Episode #1.12 (2010)
Such a talent. You must make something for me.ฝีมือดี เจ้าต้องเย็บให้ข้าบ้าง Winter Is Coming (2011)
Mrs. Latham, I'd like you to meet three of our outstanding young researchers.คุณนายแลแธม ผมอยากแนะนำให้รู้จัก นักวิจัยหนุ่มฝีมือดีสามคนของเรา นี่ดร.ลีโอนาร์ด ฮอฟสเต็ดเตอร์ The Benefactor Factor (2011)
You could get a great player.คุณอาจจะได้ผู้เล่นฝีมือดีเลยก็ได้ Secrets That I Never Want to Know (2011)
Get your best tactical assault team.ใช้ทีมจู่โจมยุทธวิธีฝีมือดีที่สุดของคุณ Turnabout (2011)
I'm inclined to give you a shot, but what if I decide to go another way?และเป็นทนายฝีมือดีที่สุดที่คุณเคยเจอ ผมมีแนวโน้มว่าจะให้โอกาสคุณ แต่ถ้าผมเปลี่ยนใจล่ะ Pilot (2011)
You had a bag full of weapons and a teacher with an eternity ring.คุณมีอาวุธเต็มถุง กับอาจารย์ฝีมือดี ที่มีแหวนอมตะ The Hybrid (2011)
The city produced such greats as Tyrone Everett and the late Joe Frazier, who developed the Philly style of punching people.เมืองนี่ผลิตนักมวยฝีมือดี อย่างไทโรน เอเวอร์เรท และโจ เฟรเซอร์ผู้ล่วงลับ ผู้ที่พัฒนา การชกสไตล์ฟิลลี่ The Bittersweet Science (2011)
As if I wasn't humiliated enough already. Brienne is a very capable warrior.หยั่งกับว่าข้าอับอายไม่พอ บริแอนน์เป็นนักรบฝีมือดี What Is Dead May Never Die (2012)
We should bury them.เรือพร้อมด้วย กัปตันฝีมือดี The Prince of Winterfell (2012)
Can you assure me my money's in good hands?คุณรับรองผมได้ไหมว่า เงินจะอยู่กับคนฝีมือดี It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
Even if I'm lucky enough to get off due to temporary insanity, they'll still put me in some psych ward.ฉันจะหาทนาย ที่ฝีมือดีที่สุดในเมืองให้พี่ แต่ถึงฉันจะโชคดีหลุดข้อหา เพราะตกอยู่ในสภาวะ จิตไม่ปกติชั่วคราว Are You...? (2012)
Anyone with talent can become one of the capital's Four Supreme Constables.ใครฝีมือดี จะได้เป็นหนึ่งในมือปราบ 4 มณฑล The Four (2012)
You know, supposed to be the best profiler we have.คุณควรเป็นนักวิเคราะห์พฤติกรรม ฝีมือดีที่สุดที่เรามี The Don't in the Do (2012)
He's in good hands.เขาเป็นคนฝีมือดี คนหนึ่ง Family Time (2012)
Much as I hate losing a good field man, that's the job, and you need to be okay with it.มากที่สุดเท่ากับที่ผมเกลียดการสูญเสีย คนที่ฝีมือดีในแผนกไป นั่นมันคือหน้าที่ และคุณจำเป็นจะต้องยอมรับมัน Fifty-One (2012)
Maybe adding a woman to their team improved their game.บางทีการเพิ่มผู้หญิงเข้าไป จะทำให้พวกเขาฝีมือดีขึ้น Hit (2012)
Prints taken off Eddie's car belong to Riley Cavanaugh, one of Massey's top enforcers.รอยนิ้วมือที่ได้จากรถเอ็ดดี้ เป็นของไรลีย์ คาวานอฟ หนึ่งในพวกฝีมือดีของแมสสีย์ Triggerman (2012)
With good police work, especially from the Seattle P.D.ด้วยตำรวจฝีมือดี โดยเฉพาะจากสถานีซีแอตเทิล Profiling 101 (2012)
When I wasn't praying for you to find a halfway decent haberdasher.ขณะที่ฉันไม่ได้ภาวนาให้คุณ หาช่างตัดเสื้อที่ฝีมือดีๆ Tricks and Treats (2012)
New York General will finally have a surgical unit as good as the talented staff of doctors who utilize it.ในที่สุดนิวยอร์กเจเนรัลก็จะมีห้องผ่าตัด ที่ดีเยี่ยมพอๆกับแพทย์ฝีมือดีผู้ใช้มัน Critical (2012)
You'll be sitting pretty, hiring chefs from all over the world.คุณจะได้นั่งพักสบายเลือกจ้าง เชฟฝีมือดีจากรอบโลกมาทำงาน De Marathon (2012)
' It's not that. He's an excellent swordsman.ก็ไม่ใช่ เขาเป็นนักดาบฝีมือดี The Disir (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted   FR: doué ; habile ; expérimenté

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top