ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผ่อนผันให้*

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผ่อนผันให้, -ผ่อนผันให้-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประนีประนอมยอมความน. ชื่อสัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้ง ๒ ฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน.
ยอมก. อาการที่แสดงออกบอกให้รู้ว่าเห็นด้วย ไม่ขัด ตกลงปลงใจ เช่น ยอมตามที่สั่ง ยอมนั่ง ยอมตาย, ผ่อนผันให้ เช่น ยอมให้ทำได้ ยอมให้ไป, ไม่สู้ เช่น เรื่องนี้ผมยอมเขา.
วันผ่อนน. จำนวนวันที่ผ่อนผันให้บุคคลกระทำการหรือชำระหนี้ภายหลังระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ได้สิ้นสุดลงแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scale toleranceส่วนแตกต่างของเครื่องวัดที่ยอมผ่อนผันให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual concessionการยอมผ่อนผันให้แก่กัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think you should establish a good line of credit.นี่ชั้นอุตส่าห์ผ่อนผันให้แล้วนะ Good Will Hunting (1997)
Mr. Linderman wants to be nice about this.คุณลินเดอร์แมน ก็อยากผ่อนผันให้หรอกนะ Chapter One 'Genesis' (2006)
He's not granting clemency.เขาไม่ผ่อนผันให้ The Rat (2006)
Mrs Ganush ... sorry, mrs Ganush, but a delay is not possible.คุณกานุช ดิฉันเสียใจ คุณกานุช เราคงผ่อนผันให้เงินกู้ไม่ได้แล้วค่ะ Drag Me to Hell (2009)
And should you fall behind, there is a three-month grace period.และหากคุณค้างชำระ เรามีระยะผ่อนผันให้ถึงสามเดือน Repo Men (2010)
No, just let this one week slide. Then I'll move out.ไม่ ขอแค่ผ่อนผันให้ซักอาทิคย์ แล้วฉันจะย้ายออกแน่ค่ะ Oh! My Lady (2010)
I let this slide until now because of the kid.ที่ฉันยอมผ่อนผันให้ถึงตอนนี้ ก็เพราะลูกเธอ Oh! My Lady (2010)
Why are we so lenient toward those drunk people?ทำไมพวกเราถึงผ่อนผันให้กับขี้เมาเหล่านั้นล่ะคะ Me Too, Flower! (2011)
Ask your landlord to cut you a break.ขอร้องผู้ให้เช่า ให้ผ่อนผันให้สิ Dreamy (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relent[VI] ผ่อนปรนให้, See also: ยอมให้, ผ่อนผันให้, ลดหย่อนให้, ยกโทษให้, Syn. forgive, unbend, show mercy
tolerant[ADJ] ซึ่งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, See also: ซึ่งยอมผ่อนผันให้, Syn. broad-minded

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top