ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผ่อนคลาย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผ่อนคลาย, -ผ่อนคลาย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่อนคลาย(v) relax, See also: alleviate, ease up, moderate, mitigate, relieve, Syn. ทุเลา, บรรเทา, ผ่อน, Ant. ตึงเครียด, Example: หมอต้องการให้เขาผ่อนคลายความวิตกกังวลลงบ้าง, Thai Definition: ลดความตึงเครียด
การผ่อนคลาย(n) relaxation, See also: ease, abatement, relief, leisure, recreation, resting, Syn. การคลายเครียด, การคลายอารมณ์, Example: การออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่ง, Thai Definition: การลดความตึงเครียด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ่อนคลายก. ลดความตึงเครียด เช่น เหตุการณ์ผ่อนคลาย.
กดจุดก. ใช้นิ้วกดตามตำแหน่งหรือจุดต่าง ๆ บนร่างกายเพื่อบำบัดโรคหรือเพื่อผ่อนคลายเป็นต้น.
กีฬาน. กิจกรรมหรือการเล่นที่มีกฎกติกากำหนด เพื่อความสนุกเพลิดเพลินผ่อนคลายความเครียด หรือเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และอาจใช้เป็นการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ เช่น ฟุตบอล ว่ายน้ำ หมากรุก ปีนเขา ล่าสัตว์. (ป.). <i> (ดู กรีฑา ๑)</i>.
ความเครียดลักษณะอาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลายเพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป, ลักษณะอาการที่จิตใจมีอารมณ์บางอย่างมากดดันความรู้สึกอย่างรุนแรง.
เครียด(เคฺรียด) ว. จัด เช่น ตึงเครียด, อาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลายเพราะครํ่าเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป เช่น หน้าเครียด อารมณ์เครียด.
นันทนาการ(นันทะ-) น. กิจกรรมที่ทำตามสมัครใจในยามว่าง เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียด, การสราญใจ.
บรรเทา(บัน-) ก. ทุเลาหรือทำให้ทุเลา เช่น อาการโรคบรรเทาลง, ผ่อนคลายหรือทำให้ผ่อนคลายลง เช่น บรรเทาทุกข์, เบาบางหรือทำให้เบาบางลง เช่น บรรเทาความร้อน, ประเทา ก็ใช้.
พักสมองก. หยุดทำงานที่ทำจำเจหรือหมกมุ่นอยู่ไปทำอย่างอื่นชั่วคราวเพื่อผ่อนคลายสมอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relax๑. ผ่อนคลาย, หย่อน, ลดความตึง๒. บรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxant๑. -ผ่อนคลาย, -หย่อน, -ลดความตึง๒. ยาคลายกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxation๑. การผ่อนคลาย, การหย่อน, การลดความตึง๒. การบรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxation method๑. วิธีผ่อนคลาย๒. วิธีผ่อนปรน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
detente; d&eacute;tente (Fr.)การผ่อนคลายความตึงเครียด (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
d&eacute;tente (Fr.); detenteการผ่อนคลายความตึงเครียด (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deregulationการผ่อนคลายกฎระเบียบ [TU Subject Heading]
Mind-body and relaxation fechniqueจิตใจและร่างกายกับเทคนิคการผ่อนคลาย [TU Subject Heading]
Music for relaxationดนตรีเพื่อการผ่อนคลาย [TU Subject Heading]
Relaxationการผ่อนคลาย [TU Subject Heading]
Gorbachev doctrineนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ เป็นศัพท์ที่สื่อมวลชนของประเทศฝ่ายตะวันตกบัญญัติขึ้น ในตอนที่กำลังมีการริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของโซเวียตในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอภิมหา อำนาจตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของ นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ในระยะนั้น โซเวียตเริ่มเปลี่ยนทิศทางของสังคมภายในประเทศใหม่ โดยยึดหลักกลาสนอสต์ (Glasnost) ซึ่งหมายความว่า การเปิดกว้าง รวมทั้งหลักเปเรสตรอยก้า (Perestroika) อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึง 1986 บุคคลสำคัญชั้นนำของโซเวียตผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนี้ ได้เล็งเห็นและสรุปว่าการที่ประเทศพยายามจะรักษาสถานภาพประเทศอภิมหาอำนาจ และครองความเป็นใหญ่ในแง่อุดมคติทางการเมืองของตนนั้นจำต้องแบกภาระทาง เศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง แต่ประโยชน์ที่จะได้จริง ๆ นั้นกลับมีเพียงเล็กน้อย เขาเห็นว่า แม้ในสมัยเบรสเนฟ ซึ่งได้เห็นความพยายามอันล้มเหลงโดยสิ้นเชิงของสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม การปฏิวัติทางสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในแองโกล่า โมซัมบิค และในประเทศเอธิโอเปีย รวมทั้งกระแสการปฏิวัติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในแถบประเทศละตินอเมริกา ก็มิได้ทำให้สหภาพโซเวียตได้รับประโยชน์ หรือได้เปรียบอย่างเห็นทันตาแต่ประการใด แต่กลับกลายเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเสียอีก แองโกล่ากับโมแซมบิคกลายสภาพเป็นลูกหนี้อย่างรวดเร็ว เอธิโอเปียต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างสาหัส และการที่โซเวียตใช้กำลังทหารเข้ารุกรานประเทศอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1979 ทำให้ระบบการทหารและเศรษฐกิจของโซเวียตต้องเครียดหนักยิ่งขึ้น และการเกิดวิกฤตด้านพลังงาน (Energy) ในยุโรปภาคตะวันออกระหว่างปี ค.ศ. 1984-1985 กลับเป็นการสะสมปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันโซเวียตตกอยู่ในฐานะต้องพึ่งพาอาศัยประเทศภาคตะวันตกมากขึ้นทุก ขณะ ทั้งในด้านวิชาการทางเทคโนโลยี และในทางโภคภัณฑ์ธัญญาหารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพลเมืองของตน ยิ่งไปกว่านั้น การที่เกิดการแข่งขันกันใหม่ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแผนยุทธการของสหรัฐฯ ที่เรียกว่า SDI (U.S. Strategic Defense Initiative) ทำให้ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งทางการเงินด้วยเหตุนี้โซเวียตจึงต้องทำการ ประเมินเป้าหมายและทิศทางการป้องกันประเทศใหม่ นโยบายหลักของกอร์บาซอฟนี่เองทำให้โซเวียตต้องหันมาญาติดี รวมถึงทำความตกลงกับสหรัฐฯ ในรูปสนธิสัญญาว่าด้วยกำลังนิวเคลียร์ในรัศมีปานกลาง (Intermediate Range Force หรือ INF) ซึ่งได้ลงนามกันในกรุงวอชิงตันเมื่อปี ค.ศ. 1987เหตุการณ์นี้ถือกันว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญที่สุดในด้านการควบคุม ยุทโธปกรณ์ตั้งแต่เริ่มสงครามเย็น (Cold War) ในปี ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา และเริ่มมีผลกระทบต่อทิศทางในการที่โซเวียตเข้าไปพัวพันกับประเทศ อัฟกานิสถาน แอฟริกาภาคใต้ ภาคตะวันออกกลาง และอาณาเขตอ่าวเปอร์เซีย กอร์บาชอฟถึงกับประกาศยอมรับว่า การรุกรานประเทศอัฟกานิสถานเป็นการกระทำที่ผิดพลาด พร้อมทั้งถอนกองกำลังของตนออกไปจากอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1989 อนึ่ง เชื่อกันว่าการที่ต้องถอนทหารคิวบาออกไปจากแองโกล่า ก็เป็นเพราะผลกระทบจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ ซึ่งได้เปลี่ยนท่าทีและบทบาทใหม่ของโซเวียตในภูมิภาคตอนใต้ของแอฟริกานั้น เอง ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลาง นโยบายหลักของกอร์บาชอฟได้เป็นผลให้ นายเอ็ดวาร์ด ชวาดนาเซ่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกอร์บาชอฟ เริ่มแสดงสันติภาพใหม่ๆ เช่น ทำให้โซเวียตกลับไปรื้อฟื้นสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศอิสราเอล ทำนองเดียวกันในเขตอ่าวเปอร์เซีย โซเวียตก็พยายามคืนดีด้านการทูตกับประเทศอิหร่าน เป็นต้นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ทั้งหลายนี้ ถือกันว่ายังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ ด้านสังคมของโซเวียต อันสืบเนื่องมาจากนโยบาย Glasnost and Perestroika ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองในที่สุด เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นำไปสู่การล่มสลายอย่างกะทันหันของสหภาพ โซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 พร้อมกันนี้ โซเวียตเริ่มพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้ทันสมัยอย่างขนานใหญ่ นำเอาทรัพยากรที่ใช้ในด้านการทหารกลับไปใช้ในด้านพลเรือน พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดจิตใจ (Spirit) ของการเป็นมิตรไมตรีต่อกัน (Détente) ขึ้นใหม่ในวงการการเมืองโลก เห็นได้จากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งโซเวียตไม่เล่นด้วยกับอิรัก และหันมาสนับสนุนอย่างไม่ออกหน้ากับนโยบายของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนัก วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างประเทศหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า การที่เกิดการผ่อนคลาย และแสวงความเป็นอิสระในยุโรปภาคตะวันออกอย่างกะทันหันนั้น เป็นผลจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟโดยตรง คือเลิกใช้นโยบายของเบรสเนฟที่ต้องการให้สหภาพโซเวียตเข้าแทรกแซงอย่างจริง จังในกิจการภายในของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก กระนั้นก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยกันไม่น้อยว่า อนาคตทางการเมืองของกอร์บาชอฟจะไปได้ไกลสักแค่ไหน รวมทั้งความผูกพันเป็นลูกโซ่ภายในสหภาพโซเวียตเอง ซึ่งยังมีพวกคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงหลงเหลืออยู่ภายในประเทศอีกไม่น้อย เพราะแต่เดิม คณะพรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตนั้น เป็นเสมือนจุดรวมที่ทำให้คนสัญชาติต่าง ๆ กว่า 100 สัญชาติภายในสหภาพ ได้รวมกันติดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 6 ส่วนของพื้นที่โลก และมีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 280 ล้านคนจึงสังเกตได้ไม่ยากว่า หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว พวกหัวเก่าและพวกที่มีความรู้สึกชาตินิยมแรง รวมทั้งพลเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆ เกิดความรู้สึกไม่สงบ เพราะมีการแก่งแย่งแข่งกัน บังเกิดความไม่พอใจกับภาวะเศรษฐกิจที่ตนเองต้องเผชิญอยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิของโซเวียตต้องแตกออกเป็นส่วน ๆ เช่น มีสาธารณรัฐที่มีอำนาจ ?อัตตาธิปไตย? (Autonomous) หลายแห่ง ต้องการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐยูเกรน ไบโลรัสเซีย มอลดาเวีย อาร์เมเนีย และอุสเบคิสถาน เป็นต้น แต่ก็เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ มากกว่า และอธิปไตยที่เป็นอยู่ขณะนี้ดูจะเป็นอธิปไตยที่มีขอบเขตจำกัดมากกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะสาธารณรัฐมุสลิมในสหภาพโซเวียตเดิม ซึ่งมีพลเมืองรวมกันเกือบ 50 ล้านคน ก็กำลังเป็นปัญหาต่อเชื้อชาติสลาฟ และการที่พวกมุสลิมที่เคร่งครัดต่อหลักการเดิม (Fundamentalism) ได้เปิดประตูไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประะเทศอิหร่านและตุรกีจึงทำให้มีข้อ สงสัยและครุ่นคิดกันว่า เมื่อสหภาพโซเวียตแตกสลายออกเป็นเสี่ยง ๆ ดังนี้แล้ว นโยบายหลักของกอร์บาชอฟจะมีทางอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงและอภิปรายกันอยู่พักใหญ่และแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1991 ก็ได้เกิดความพยายามที่จะถอยหลังเข้าคลอง คือกลับนโยบายผ่อนเสรีของ Glasnost และ Perestroika ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยมีผุ้ที่ไม่พอใจได้พยายามจะก่อรัฐประหาร ขึ้นต่อรัฐบาลของนายกอร์บาชอฟ แม้การก่อรัฐประหารซึ่งกินเวลาอยู่เพียงไม่กี่วันจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดผลสะท้อนลึกซึ้งมาก คือเป็นการแสดงว่า อำนาจของรัฐบาลกลางย้ายจากศูนย์กลางไปอยู่ตามเขตรอบนอกของประเทศ คือสาธารณรัฐต่างๆ ซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหานานัปการ จากการที่ประเทศเป็นภาคีอยู่กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งสหภาพโซเวียตเดิมได้ลงนามไว้หลายฉบับผู้นำของสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือ นายบอริส เยลท์ซินได้ประกาศว่า สหพันธ์รัฐรัสเซียยังถือว่า พรมแดนที่เป็นอยู่ขณะนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขเสียมิได้และในสภาพการณ์ด้านต่างประทเศที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ การที่โซเวียตหมดสภาพเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ทำให้โลกกลับต้องประสบปัญหายากลำบากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ ที่เคยสังกัดอยู่ในสหภาพโซเวียตเดิม จึงเห็นได้ชัดว่า สหภาพโซเวียตเดิมได้ถูกแทนที่โดยการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ อย่างหลวมๆ ในขณะนี้ คล้ายกับการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐภายในรูปเครือจักรภพหรือภายในรูป สมาพันธรัฐมากกว่า และนโยบายหลักของกอร์บาชอฟก็ได้ทำให้สหภาพโซเวียตหมดสภาพความเป็นตัวตนใน เชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) [การทูต]
Die swellปรากฏการณ์ของการผ่อนคลายความเค้นที่อยู่ในพอลิเมอร์หลอม ซึ่งเกิดขณะที่พอลิเมอร์หลอมเริ่มเคลื่อนตัวออกสู่หัวดาย และมีผลทำให้พอลิเมอร์หลอมที่ออกจากหัวดายบวมตัวใหญ่กว่าขนาดของรูดาย [เทคโนโลยียาง]
Exercise to Teach Relaxationการออกกำลังเพื่อการผ่อนคลาย [การแพทย์]
Muscle Relaxant Effectฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย [การแพทย์]
Muscle Relaxantsยาที่ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย, ยาทำให้กล้ามเนื้อหย่อน, ยาคลายกล้ามเนื้อ, ยาผ่อนคลายกล้ามเนื้อ, ยาที่ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว, ยาที่ทำให้กล้ามเนื้อหย่อนตัว, ยาลดการเกร็งกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Muscle Relaxationคลายกล้ามเนื้อ, กล้ามเนื้อคลายตัว, กล้ามเนื้อผ่อนคลาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just relax.แค่ผ่อนคลาย Chapter Two 'Ink' (2009)
Relax.ผ่อนคลายไว้ State of Independence (2012)
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา The Great Dictator (1940)
I am easing the fuse in now.ฉันกำลังผ่อนคลายฟิวส์ในขณะนี้ อะไร? Help! (1965)
Now there's rarely any tenseness.มันผ่อนคลายคุณคำประกาศ How I Won the War (1967)
With the Second Army linking up, the men of the Airborne can afford to relax a little.กับกองทัพที่สองการเชื่อมโยง ขึ้น ผู้ชายของอากาศ สามารถที่จะผ่อนคลายเล็กน้อย How I Won the War (1967)
Relax, lads. Not a Meanie in sight.ผ่อนคลายเด็ก ไม่ มีนี ในสายตา Yellow Submarine (1968)
Make them relax.คุณกินพูดคุยในขณะที่คุณผ่อนคลาย ทำให้พวกเขาผ่อนคลาย The Godfather (1972)
And you'll discover How relaxed you can beเธอจะรู้ว่ามันผ่อนคลายได้แค่ไหน The Little Prince (1974)
- Stop it! - Okay, relax, damn it.หยุดมัน โอเค ผ่อนคลาย ด่า มัน I Spit on Your Grave (1978)
Relax, damn it.ผ่อนคลาย ด่า มัน I Spit on Your Grave (1978)
You will. Just relax.คุณ จะ เพียงผ่อนคลาย I Spit on Your Grave (1978)
That's good advice. You relax, and I'll be back after we take off.นั่นเป็นคำแนะนำที่ดี ผ่อนคลายนะจ๊ะ พอเครื่องบินขึ้นแล้วฉันจะกลับมา Airplane! (1980)
Relax and enjoy your flight.ขณะเดียวกัน ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ Airplane! (1980)
Meanwhile, relax and enjoy your flight, OK?ในระหว่างนี้ ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ Airplane! (1980)
And while you guys are dragging your candy asses half-way across the state and back, I'll be waiting for you on the other side relaxing with my thoughts.และตอนที่พวกนายย้ายตูดอ้อมรัฐไป ได้สักครึ่งทางและวกกลับมา ฉันคงจะคอยพวกนายอยู่อีกฝั่งนึง ผ่อนคลาย ไปตามอารมณ์ Stand by Me (1986)
Just relax.เพียงผ่อนคลาย Bloodsport (1988)
But when I see Kaoru I'm relievedแต่เมื่อไรที่ผมมองคาโอรุผม... ผ่อนคลาย 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Relax.ผ่อนคลายได้แล้พ่อ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Hey, Danny, will you tell your father to relax?Hey, แดนนี่คุณจะบอกคุณพ่อของคุณที่จะผ่อนคลาย? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Not for you. It's just a place to hang.คุณไม่ต้องทำ ไว้เป็นแค่ที่ผ่อนคลาย Goodfellas (1990)
Have a good time. Take some time for yourself.ออกไปลุย ใช้เวลากับตัวเองบ้าง ผ่อนคลาย Goodfellas (1990)
Now, relax. We're rolling.ผ่อนคลายซะ เราจะเริ่มแล้ว Mannequin: On the Move (1991)
You need to loosen up.นายต้องผ่อนคลายบ้าง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You look different today. More relaxed.คุณดูต่างออกไปนะวันนี้ ดูผ่อนคลายขึ้น Basic Instinct (1992)
The more nervous I am, the more relaxed people think I am.ยิ่งฉันกังวลมากเท่าไหร่ คนก็คิดว่าฉันดูผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้น Basic Instinct (1992)
Relax.ผ่อนคลายเข้าไว้ Basic Instinct (1992)
OK, just relax your arm. Relax your arm. Relax.เอาล่ะ อย่าเกร็งแขน ผ่อนคลายซะ The Lawnmower Man (1992)
Just relax.ผ่อนคลาย The Lawnmower Man (1992)
Just breathe and relax. That's it.หายใจและผ่อนคลาย อย่างงั้นแหละ The Lawnmower Man (1992)
Just relax. Just breathe.ผ่อนคลายและหายใจ The Lawnmower Man (1992)
You know, when the Swiss want to get relaxed...พวกนายรู้มั้ย เวลาที่พวกสวิส ทำให้ทีมผ่อนคลาย... Cool Runnings (1993)
Well, most importantly here, when you do get in the sled, you have to get in with catlike movements; you need to get relaxed.สิ่งสำคัญเวลาคุณจะเข้าไปในสเลด คุณต้องเคลื่อนไหวเหมือนแมว คุณต้องผ่อนคลายไม่เกร็ง Cool Runnings (1993)
Try to relax.พยายามผ่อนคลาย In the Name of the Father (1993)
Just relax and enjoy it. That's the ticket.เกร็ดเล็กๆคือ ผ่อนคลายและสนุกกับมัน นั่นล่ะ Junior (1994)
- Just relax. All right?- ผ่อนคลายสิ Junior (1994)
We want you to completely relax while you're here.เราต้องการให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจริงๆ Junior (1994)
That's really good news because that's exactly what Alexandra needs... to just totally relax.นั่นดีมากเลยนะ เพราะผมก็อยากให้อเล็กซานดราเป็นอย่างนั้น ผ่อนคลายสุดๆ Junior (1994)
Relax. Just relax.ผ่อนคลาย ผ่อนคลายไว้ Junior (1994)
Just relax. Think about the baby. Okay?ผ่อนคลายไว้ คิดถึงเด็กเอาไว้ โอเคนะ Junior (1994)
Put your head down. It's okay. Relax.เอาหัวคุณลง ไม่เป็นไร ผ่อนคลายไว้ Léon: The Professional (1994)
It's scary, but a relief.มันชวนผวา แต่ก็ผ่อนคลาย Wild Reeds (1994)
They loved the scenery, so they loosened up.พวกพี่ชอบวิวที่นี่ มันทำให้ผ่อนคลาย Wild Reeds (1994)
Come on. Sit down. Relax.มานี่ แล้วนั่งลง ผ่อนคลาย American History X (1998)
Why can't I have a little drink to unwind myself?ทำไมจะดื่มผ่อนคลายให้ตัวเองไม่ได้ Rushmore (1998)
Finally, his equally exhausted wife, forced to share a bed with this genius, convinces him to take a bath, to relax.ในที่สุด ภรรยาผู้อ่อนล้าเช่นเดียวกับเขา ผู้จำต้องร่วมเตียงกับอัจฉริยะผู้นี้ เธอแนะนำให้เขาไปอาบน้ำ เพื่อผ่อนคลาย Pi (1998)
You know, it´s not gonna kill you to relax and have some fun.เธอรู้มั้ย มันไม่ได้ฆ่าเธอให้ตายไปจาก/การผ่อนคลายและก็หาเรื่องสนุกไปวันๆ หรอกนะ Never Been Kissed (1999)
The vagina has to be relaxed in order to open and receive.ช่องจะต้องผ่อนคลาย เพื่อที่จะให้เปิด และยอมรับ The Story of Us (1999)
Just – Just relax.แค่ผ่อนคลาย Mulholland Dr. (2001)
Oh... A fragrant bath coming up Relax and enjoy...อ่างน้ำหอมกำลังมาแล้ว ผ่อนคลายและสนุก... Spirited Away (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ่อนคลาย[phøn khlāi] (v) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate  FR: se relaxer

English-Thai: Longdo Dictionary
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
able to breathe again(idm) ค่อยผ่อนคลาย (ใช้ can แทน able to ได้), See also: ค่อยบรรเทา
blessing(n) สิ่งที่ทำให้ดีใจ, See also: สิ่งที่ทำให้ผ่อนคลายหรือบรรเทาเบาบาง
cool(adj) ซึ่งมีจังหวะที่ผ่อนคลาย (บทเพลง)
ease off(phrv) ผ่อนคลาย, Syn. ease up, slacken off
ease up(phrv) ผ่อนคลาย, Syn. ease off, slacken off
ease(vi) บรรเทา, See also: ผ่อนคลาย, Syn. alleviate, lessen
laxative(adj) ที่ทำให้ผ่อนคลาย, Syn. relaxing, loosening, Ant. confining, binding
light(adj) ไม่เคร่งเครียด, See also: ผ่อนคลาย, Syn. amusing
loosen(vt) ลดหย่อน, See also: ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน, Syn. relax, Ant. stiffen
lubricate(vt) ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, คลาย, Syn. ease
mitigation(n) การผ่อนคลาย, See also: การบรรเทา, Syn. alleviation, moderation, reduction
palliate(vt) ทำให้บรรเทา, See also: ทำให้ลดน้อยลง, ผ่อนคลาย, Syn. alleviate, vindicate, justify
play(vi) พักผ่อน, See also: ผ่อนคลาย
relax(vi) ผ่อนคลาย, See also: พักผ่อน, Syn. calm down, rest, repose
relax(vt) ทำให้ผ่อนคลาย, See also: คลายเครียด, คลายอารมณ์, Syn. ease, loosen, slacken
relaxant(adj) ซึ่งช่วยผ่อนคลาย
relaxation(n) การผ่อนคลาย
relaxed(adj) ซึ่งผ่อนคลาย, See also: ซึ่งรู้สึกสบาย, Syn. untroubled, ease, comfortable
relaxedly(adv) อย่างผ่อนคลาย
relaxer(n) คนหรือสิ่งช่วยผ่อนคลาย
relaxing(adj) ซึ่งช่วยให้ผ่อนคลาย
relent(vi) ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, Syn. be moderate, relax
relief(n) การผ่อนคลาย, See also: การปลดเปลื้อง, Syn. easing, easement, alleviation, softening
relievable(adj) ซึ่งผ่อนคลาย, See also: ซึ่งปลดปล่อย
relieve(vt) ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, ปลอดเปลื้อง, ทุเลา, Syn. ease, comfort, relax
reliever(n) ผู้ช่วยผ่อนคลาย
remission(n) การผ่อนคลาย, See also: การบรรเทา, Syn. abatement, lessening, release
remit(vt) ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, Syn. ease, relax
reprieve(vt) ทำให้บรรเทา, See also: ทำให้ผ่อนคลาย, ปลดเปลื้อง, Syn. abate, relieve
restful(adj) ซึ่งเงียบสงบและผ่อนคลาย
Easy does it.(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ, ผ่อนคลาย
take a chill pill(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ, ผ่อนคลาย
chilled(sl) ผ่อนคลาย
salve(n) สิ่งที่ช่วยให้ผ่อนคลาย
salve(n) การทำให้ผ่อนคลาย
salve(vt) ช่วยให้บรรเทา, See also: ช่วยให้พ้นจากอันตราย, ช่วยให้ผ่อนคลาย, ช่วยให้พ้นจากความสูญเสีย
salvo(n) สิ่งที่ทำให้ผ่อนคลาย
sedate(adj) ช้า, See also: ไม่รีบร้อน, ผ่อนคลาย, Syn. unhurried, slow
smooth over(phrv) ทำให้บรรเทา, See also: ทำให้ผ่อนคลาย
unbend(vi) ผ่อนคลาย, Syn. rest, relax, Ant. work
unbend(vt) ทำให้ผ่อนคลาย, Syn. relax, Ant. work
unbendable(adj) ซึ่งทำให้ผ่อนคลาย, Syn. flexible
unloose(vt) คลายออก, See also: ปล่อยออก, ทำให้หลวม, ผ่อนคลาย, Syn. unfasten, untie, disengage, loosen
unloosen(vt) คลายออก, See also: ปล่อยออก, ผ่อนคลาย, แก้ออก, Syn. loose, loosen, undo, disengage, release, unfasten, untie, unlock, unleash, Ant. fasten, bind, lock, chain, hitch
unmitigated(adj) ไม่ลดน้อยลง, See also: ไม่บรรเทา, ไม่ผ่อนคลาย
unwind(vi) ผ่อนคลาย, See also: คลายเครียด, Syn. relax

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apres-ski(เอ'พริสดี') n. ระยะผ่อนคลายหลังการเล่นสกี
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา, ทำให้สงบ, ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ, แก้หิว, แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease, moderate, Ant. irritate, aggravate
bagged(แบกดฺ) adj. ผ่อนคลายลง, เบา
buffer(บัฟ'เฟอะ) { buffered, buffering, buffers } n. ตัวกันชน, สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง, เครื่องขัดเงา, คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง, ผ่อนคลาย, ปกป้อง, กันชน, Syn. cushion ที่พัก ข้อมูล กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ พิมพ์ตามไม่ทัน เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
bumper(บัม'เพอะ) { bumpered, bumpering, bumpers } n. คนหรือสิ่งที่กระทบ, เครื่องกันชน, เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ, มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ, ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร
chalasian. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
chalasisn. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ
lessen(เลส'เซิน) { lessened, lessening, lessens } vi. น้อยลง. vt. ทำให้น้อยลง, ลดลง, ลดคุณค่า, บรรเทา, ผ่อนคลาย
obtund(อับทันดฺ) vt. ทำให้เฉื่อยชา, ผ่อนคลาย, บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง, Syn. blunt. dull, deaden
obtundent(อับทัน'เดินทฺ) adj. ซึ่งทำให้เฉื่อยชา, ซึ่งผ่อนคลาย, ซึ่งบรรเทาความเจ็บปวด, ซึ่งทำให้ลดน้อยลง n. ยาบรรเทาปวด, ยาผ่อนคลาย
overhaul(โอ'เวอะฮอล) vt., n. (การ) ยกเครื่อง (ยนต์) , ปรับปรุงใหม่, ยกหรือพลิกขึ้นเพื่อทำการตรวจ, ตามทัน, ไล่ทัน, ผ่อนคลาย, คลาย, ชำระ, สะสาง, Syn. inspect, repair
relaxant(รีแลค'เซินทฺ) adj. ซึ่งผ่อนคลาย, n. ยาผ่อนคลาย
relaxation(รีแลคเซ'เชิน) n. การผ่อนคลาย, การผ่อนคลายอารมณ์, การถ่ายท้อง, ความหลวม, การผ่อนผัน, Syn. abatement, slackening, easing
relent(รีเลนทฺ') vi., vt. (ทำให้) ผ่อนคลาย, บรรเทา, ยกโทษ, See also: relentingly adv., Syn. soften, weaken
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย, ความบรรเทา, ความโล่งอก, การผ่อนคลาย, การปลดปล่อย, การปลดเปลื้อง, การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การบรรเทาทุกข์, เงินช่วยเหลือ, การเปลี่ยนเวร, การเปลี่ยนอารมณ์, สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์, ภาพนั้นแกะสลัก, ภาพนูน, ความเด่น, ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา, ลด, ผ่อนคลาย, ปลดปล่อย, บรรเทา, แบ่งเบา, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, ทำให้นูน, เปลี่ยนเวร, เปลี่ยนยาม, เปลี่ยนบรรยากาศ, เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.
remissible(รีมิส'ซะเบิล) adj. ยกโทษให้ได้, ยกหนี้ได้, เลิกล้มได้, ผ่อนคลายได้, ยกเว้นภาษีได้, See also: remissibility n.
remit(รีมิท') vt., vi. ส่งเงิน, อภัยโทษ, ยกโทษ, ยกหนี้, ละเว้น, ผ่อนคลาย, บรรเทา, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, ให้กลับ, ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า n. การส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า, การส่งบันทึกจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง, See also: remittable adj. S. forward, excuse
salve(แซฟว, ซาฟว) n. ขี้ผึ้งทาแผล, ขี้ผึ้ง, น้ำมันขี้ผึ้ง, ยาบรรเทา, สิ่งบรรเทา, การทำให้ผ่อนคลาย, การประจบสอพลอ, การปลอบใจ -v. บรรเทา, บำรุงขวัญ, ทำให้ผ่อนคลาย, กู้, กอบกู้, ช่วยให้รอดพ้นจากภัยหรือการสูญเสีย, ช่วยเหลือ, ช่วยชีวิต, Syn. ointment
toy(ทอย) n. ของเล่น, เครื่องเล่น, ของเด็กเล่น, สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย, ของกระจอก, สัตว์ที่มีขนาดเล็ก, บุคคลร่างเตี้ย, สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ , การผ่อนคลายอารมณ์, การละเล่น, หมวกผู้หญิงสก๊อตแลนด์สมัยก่อนที่มีส่วนที่ยาวคลุมถึงไหล่. adj. ใช้เป็นของเล่น, เหมือนของเล่น. vi. เล่น
unbridle(อันโบร'เคิล) vt. ปลดบังเหียน, ปลด, ปล่อย, ทำให้ผ่อนคลาย, ไม่ควบคุม
unloose(อันลูส') vt. คลายออก, ปล่อยออก, ทำให้หลวม, แก้, ขยาย, ทำให้อิสระ, ผ่อนคลาย
unloosen(อันลู'เซิน) vt. คลายออก, ปล่อยออก, ผ่อนคลาย, Syn. unloose, loosen
unstrung(อันสทรัง') vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ unstring. adj. ผ่อนคลายประสาท, ผ่อนคลาย, หย่อน, แก้สายออก, Syn. unnerved
unwind(อันไวนดฺ') vt., vi. ม้วนออก, คลี่ออก, แก้, คลาย, ปล่อย, ขยาย, ผ่อนคลาย.
vent 2(เวนทฺ) n. การแสดงออก, การเปล่งเสียง, การขับออก. vt. แสดงออก, ปล่อยอารมณ์, ระบาย, ทำให้บรรเทา, จัดให้มีทางออก. vi. ระบาย, ผ่อนคลาย, บรรเทาลง, Syn. expression, utterance, outlet, passage, express, air

English-Thai: Nontri Dictionary
assuage(vt) ทำให้บรรเทา, ทำให้ผ่อนคลาย
ease(vt) ทำให้สะดวก, ทำให้สบาย, ทำให้หายกังวล, ผ่อนคลาย, พักผ่อน
lessen(vt) ทำให้น้อยลง, ทำให้ลดลง, แบ่งเบา, บรรเทา, ผ่อนคลาย
palliate(vt) เยียวยา, รักษา, ทำให้ผ่อนคลาย
palliative(adj) บรรเทา, เบาบางลง, ทุเลา, ผ่อนคลาย
relax(vi, vt) ผ่อนคลาย, หย่อนลง, ผ่อน, ปล่อย, ระบาย
relaxation(n) การผ่อนคลาย, ความหย่อน, การพักผ่อน
remit(vt) งดเว้น, ผ่อนคลาย, บรรเทาลง, อภัยโทษ
salve(vt) ทำให้ผ่อนคลาย, ทำให้อ่อนลง, บรรเทา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
stressed(adj) เครียด, อยู่ในภาวะวิตกกังวล หรือ เหนื่อยจนไม่สามารถผ่อนคลายได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
安心[あんしん, anshin] (n, adj) ผ่อนคลาย, สบายใจ, สงบจิตสงบใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ストレス発散[すとれすはっさん, sutoresuhassan] การผ่อนคลายความเครียด

German-Thai: Longdo Dictionary
entspannen(vt) |entspannte, hat entspannt| คลาย, ผ่อนคลาย, ทำให้ไม่ตึง, See also: Related: sich entspannen
sich entspannen(vt) |sich entspannte, hat sich entspannt| ผ่อนคลาย (ตัวเอง)
absehen(vi) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen, von etw.| มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ใช้ในรูปของ Partizip Perfekt คือ abgesehen von) เช่น Abgesehen von innerer Ruhe und Entspanntheit, bringt die Meditation uns dazu, die Dinge die uns umgeben zu betrachten. ถ้ามองข้ามความสงบภายในและการผ่อนคลายแล้ว การทำสมาธิทำให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบกาย, Deshalb habe ich vom Kauf bei dieser Firma abgesehen. ดังนั้นฉันจึงไม่เคยคิดจะซื้อของจากบริษัทนี้เลย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top