ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผู้จัดการ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผู้จัดการ, -ผู้จัดการ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้จัดการสาขา(n) branch manager, Example: ร้านสะดวกซื้อจะมีผู้จัดการสาขาอยู่ประจำทุกร้าน
ผู้จัดการทั่วไป(n) general manager, Example: ผู้สนใจสามารถส่งข้อความถึงผู้จัดการทั่วไปสาขาพันธ์ทิพย์
กรรมการผู้จัดการ(n) managing director, See also: manager of the board, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่มีนโยบายให้พนักงานทุกคนช่วยกันลดค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยการเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศในระหว่างเวลา 8.30-17.30 เท่านั้น, Count Unit: คน
ผู้จัดการฝ่ายขาย(n) sales manager
ผู้จัดการฝ่ายผลิต(n) manufacturing manager
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี(n) accounting manager
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(n) personnel manager, Example: ทุกคนมักเอาใจผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นพิเศษเพราะมีผลต่อการประเมิน
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก(n) export manager, Example: ผู้จัดการฝ่ายส่งออกจะคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการสั่งซื้อสินค้า
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน(n) plant manager, Example: พ่อของเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายโรงงานมากว่า 10 ปี แต่เงินเดือนน้อยมาก
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(n) marketing manager, Example: เขามีผู้จัดการฝ่ายการตลาดฝีมือดีที่ไม่ยอมเสียให้ใครไปง่ายๆ แน่
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(n) finance manager, Example: คณะกรรมการมีมติให้เอาผิดกับผู้จัดการฝ่ายการเงินของบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(n) purchasing manager, Example: การพิจารณาการซื้อขายอยู่ที่ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ(n) quality control manager, Example: โรงงานต้องการรับสมัครผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพที่มีความรู้และมีความรับผิดชอบสูง
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต(n) production control manager, Example: ทางบริษัทต้องการผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิตที่มีความสามารถอย่างเร่งด่วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้จัดการน. บุคคลที่มีหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลกิจการ.
ผู้จัดการมรดกน. บุคคลที่ตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมหรือโดยคำสั่งศาลให้มีสิทธิและหน้าที่จัดการมรดกโดยทั่วไป หรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดก.
จุ้นจู๊น. ผู้จัดการเรือ, หัวหน้าและผู้จัดการเรื่องสินค้าในเรือ.
ตำแหน่งฐานะ เช่น ตำแหน่งผู้จัดการ
พ่อบ้านน. ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัว, ชายผู้จัดการงานในบ้านเป็นต้น, ชายผู้จัดการงานธุรการในสถานที่เช่นโรงพยาบาลเป็นต้น, คู่กับ แม่บ้าน.
มรรคนายก(มักคะนายก) น. “ผู้นำทาง” คือ ผู้จัดการทางกุศล หรือ ผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและป่าวประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัด.
มัคนายกน. “ผู้นำทาง” คือ ผู้จัดการทางกุศล หรือผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและป่าวประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัด.
แม่บ้านน. ภรรยาของพ่อบ้าน,หญิงผู้จัดการงานในบ้านเป็นต้น, หญิงผู้จัดการงานธุรการในสถานที่เช่นโรงพยาบาลเป็นต้น, คู่กับ พ่อบ้าน.
หลงจู๊น. ผู้จัดการ.
หัวเรือใหญ่น. ผู้ออกรับแทนผู้อื่นเสียเอง, ผู้จัดการทุกอย่างให้ผู้อื่นด้วยตนเอง, ผู้ที่ชอบเจ้ากี้เจ้าการทำเรื่องต่าง ๆ เสียเอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
president๑. ประธาน, ประธานที่ประชุม (ก. ทั่วไป)๒. กรรมการผู้จัดการ (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procuratorผู้จัดการงานแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plene administravit (L.)คำให้การแก้ฟ้องโดยผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plan, city-manager; plan, council-managerเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, commission-managerเทศบาลแบบคณะเทศมนตรีและผู้จัดการนคร (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, council-manager; plan, city-managerเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procuration๑. การเป็นผู้จัดการงานแทน (ก. แพ่ง)๒. การจัดหาหญิงไปเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real representationผู้จัดการกองมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administratorผู้จัดการมรดก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrator๑. นักปกครอง, นักบริหาร (ก. ปกครอง)๒. ผู้จัดการมรดก (ที่ศาลตั้ง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administratrixผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง (เพศหญิง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration suitคดีขอเป็นผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
managerผู้จัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
manager, cityผู้จัดการนคร, ปลัดเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
managing directorกรรมการผู้จัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
council-manager planเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
co-administratorผู้จัดการมรดกร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
city managerผู้จัดการนคร, ปลัดเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city-manager planเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commission-manager planเทศบาลแบบคณะเทศมนตรีและผู้จัดการนคร (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
director, managingกรรมการผู้จัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
devastavit (L.)การที่ผู้จัดการมรดกใช้จ่ายไปโดยไม่คุ้มค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grant of representationการให้อำนาจตั้งผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
farm managerผู้จัดการไร่นา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
executorผู้จัดการมรดก(มีพินัยกรรม) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
executorผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม [ดู administrator ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
executrixผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม (เพศหญิง) [ดู administratrix ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trusteeผู้จัดการทรัสต์, ผู้จัดการดูแลทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-intervention willพินัยกรรมที่ผู้จัดการมรดกไม่ต้องขออำนาจศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knowledge managerผู้จัดการความรู้ [การจัดการความรู้]
Fund managerผู้จัดการกองทุน, Example: ผู้จัดการกองทุนรวม ได้แก่ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Private fund managerผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล, Example: ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก บลจ. ให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Private fund managerผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล, Example: ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก บลจ. ให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Bank directorsผู้จัดการธนาคาร [TU Subject Heading]
City managersผู้จัดการเทศบาล [TU Subject Heading]
Executors and administratorsผู้จัดการมรดก [TU Subject Heading]
Hotelkeepersผู้จัดการโรงแรม [TU Subject Heading]
Municipal government by city managerการบริหารงานเทศบาลโดยระบบผู้จัดการ [TU Subject Heading]
Farm Managerผู้จัดการไร่นา, Example: บุคคลที่ทำงานเกษตรโดยได้รับเงินเดือน จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มชาวไร่ชาวนาหรือเกษตรกร [สิ่งแวดล้อม]
Immunity from Jurisdiction of Diplomatic Agentsความคุ้มกันจากอำนาจศาลของตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 31 ว่า?1. ให้ตัวแทนทางการทูตได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางอาญาของรัฐผู้รับ ตัวแทนทางการทูตยังจะได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางแพ่ง และทางการปกครองของรัฐผู้รับด้วย เว้นแต่ในกรณีของก) การดำเนินคดีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับนอกจากตัวแทนทางการทูตครอบครองไว้ในนามของ รัฐผู้ส่งเพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนข) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสืบมรดกซึ่งเกี่ยวพันถึงตัวแทนทางการทูตในฐานะผู้ จัดการมรดกโดยพินัยกรรม ผู้จัดการมรดกโดยศาลตั้งทายาท หรือผู้รับมรดกในฐานะเอกชน และมิใช่ในนามของรัฐผู้ส่งค) การดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกรรมใดในทางวิชาชีพ หรือพาณิชย์ ซึ่งตัวแทนทางการทูตได้กระทำในรัฐผู้รับ นอกเหนือจากการหน้าที่ทางการของตน 2. ตัวแทนทางการทูตไม่จำเป็นต้องให้การในฐานะพยาน 3. มาตรการบังคับคดี ไม่อาจดำเนินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแทนทางการทูต เว้นแต่ในกรณีซึ่งอยู่ภายใต้อนุวรรค (ก) (ข) และ (ค) ของวรรค 1 ของข้อนี้ และโดยมีเงื่อนไขว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินไปได้โดยปราศจากการละเมิด ความละเมิดมิได้ในตัวบุคคลของตัวผู้แทนทางการทูต หรือที่อยู่ของตัวแทนทางการทูต 4. ความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้รับ ไม่ยกเว้นตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้ส่ง?เกี่ยวกับความคุ้มกันตัว แทนทางการทูตจากขอบเขตของอำนาจศาลทางแพ่ง อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ว่า ตัวแทนทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทน ทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทนทางการ ทูตจะถูกฟ้องมิได้ และถูกจับกุมมิได้เกี่ยวกับหนี้สิน รวมทั้งทรัพย์สินของเขา เช่น เครื่องเรือน รถยนต์ ม้า และสิ่งอื่นๆ ทำนองนั้นก็จะถูกยืดเพื่อใช้หนี้มิได้ ตัวแทนทางการทูตจะถูกกีดกันมิให้ออกไปจากรัฐผู้รับในฐานะที่ยังมิได้ชดใช้ หนี้สินของเขานั้นก็มิได้เช่นกัน อนึ่ง นักกฎมายบางกลุ่มเห็นว่า ตัวแทนทางการทูตจะถูกหมายศาลเรียกตัว (Subpoenaed) ไม่ได้ หรือแม้แต่ถูกขอร้องให้ไปปรากฎตัวเป็นพยานในศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็ไม่ได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากตัวแทนทางการทูตสมัครใจที่จะไปปรากฏตัวเป็นพยานในศาล ก็ย่อมจะทำได้ แต่จะต้องขออนุมัติจากรัฐบาลในประเทศของเขาก่อน [การทูต]
Managersผู้จัดการ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมการผู้จัดการ[kammakān phūjatkān] (n, exp) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president
กรรมการผู้จัดการใหญ่[kammakān phūjatkān yai] (n, exp) EN: director and general manager
ผู้ช่วยผู้จัดการ[phūchūay phūjatkān] (n, exp) EN: assistant manager
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านตรวจสอบ[phūchūay phūjatkān dān trūatsøp] (n, exp) EN: assistant audit manager
ผู้จัดการ[phūjatkān] (n) EN: manager ; administrator  FR: patron [m] ; manager [m] ; manageur [m] ; manageuse [f] ; directeur [m] ; directrice [f] ; gérant [m] ; gérante [f]
ผู้จัดการ[Phūjatkān] (tm) EN: Manager   FR: Manager [m]
ผู้จัดการด้านคุณภาพ[phūjatkān dān khunnaphāp] (n, exp) EN: quality manager ; QA manager  FR: directeur de la qualité [m]
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี[phūjatkān fāi banchī] (n, exp) EN: accounting manager  FR: directeur de la comptabilité [m]
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล[phūjatkān fāi bukkhon] (n, exp) EN: personnel manager  FR: directeur du personnel [m] ; directeur des ressources humaines [m]
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ[phūjatkān fāi jatseū] (n, exp) EN: purchasing manager  FR: directeur des achats [m]
ผู้จัดการฝ่ายขาย[phūjatkān fāi khāi] (n, exp) EN: sales manager  FR: directeur des ventes [m]
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน[phūjatkān fāi kān-ngoen] (n, exp) EN: finance manager  FR: directeur financier [m]
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด[phūjatkān fāi kāntalāt] (n, exp) EN: marketing manager
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต[phūjatkān fāi khūapkhum kān phalit] (n, exp) EN: production control manager  FR: directeur du contrôle de la production [m]
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ[phūjatkān fāi khūapkhum khunnaphāp] (n, exp) EN: quality control manager  FR: directeur du contrôle de la qualité [m]
ผู้จัดการฝ่ายผลิต[phūjatkān fāi phalit] (n, exp) EN: manufacturing manager  FR: directeur de production [m]
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน[phūjatkān fāi rōng-ngān] (n, exp) EN: plant manager  FR: directeur d'entreprise [m]
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก[phūjatkān fāi song-øk] (n, exp) EN: export manager  FR: directeur des exportations [m]
ผู้จัดการการเงิน[phūjatkān kānngoen] (n, exp) EN: treasurer ; finance manager  FR: directeur financier [m]
ผู้จัดการขาย[phūjatkān khāi] (n, exp) EN: sales manager  FR: directeur des ventes [m]
ผู้จัดการโครงการ[phūjatkān khrōngkān] (n, exp) EN: project manager  FR: directeur de projet [m]
ผู้จัดการมรดก[phūjatkān møradok] (n, exp) EN: executor of a will ; administrator of an estate
ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม[phūjatkān møradok tām phinaikam] (n, exp) EN: executor ; executrix ; administrator  FR: exécuteur testamentaire [m]
ผู้จัดการผลิต[phūjatkān phalit] (n, exp) EN: production manager  FR: directeur de production [m]
ผู้จัดการแผนก[phūjatkān phanaēk] (n, exp) EN: departemental manager
ผู้จัดการรายวัน[phūjatkān rāi wan] (n, exp) EN: chief editor  FR: rédacteur en chef [m]
ผู้จัดการโรงงาน[phūjatkān rōng-ngān] (n, exp) EN: factory manager ; plant manager  FR: chef d'entreprise [m]
ผู้จัดการสาขา[phūjatkān sākhā] (n, exp) EN: branch manager  FR: directeur d'unité [m]
ผู้จัดการสินค้า[phūjatkān sinkhā] (n, exp) EN: merchandise manager
ผู้จัดการธนาคาร[phūjatkān thanākhān] (n, exp) EN: bank manager
ผู้จัดการทั่วไป[phūjatkān thūapai] (n, exp) EN: general manager  FR: directeur général [m] ; directrice générale [f]
ผู้จัดการใหญ่[phūjatkān yai] (n, exp) EN: general manager
รองผู้จัดการ[røng phūjatkān] (n, exp) EN: assistant manager
ตำแหน่งผู้จัดการ[tamnaeng phūjatkān] (n, exp) EN: manager
ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ[tamnaeng phūjatkān fāi patibatkān] (n, exp) EN: operation manager
ตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์[tamnaeng phūjatkān phalittaphan] (n, exp) EN: product manager

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administrator(n) ผู้บริหาร, See also: ผู้บริหารกิจการ, ผู้ดำเนินการ, ผู้จัดการ
conductor(n) ผู้ควบคุม, See also: ผู้ทำ, ผู้จัดการ, Syn. manager, guide, leader
director(n) ผู้อำนวยการ (ทางธุรกิจ), See also: ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, Syn. manager, executive, supervisor, head
handler(n) ผู้จัดการ, See also: ผู้ดูแล, Syn. manager
rule the roost(idm) เป็นผู้จัดการดูแล (สิ่งต่างๆภายในบ้าน)
innkeeper(n) ผู้ควบคุมดูแลโรงแรม, See also: เจ้าของโรงแรม, ผู้จัดการโรงแรม, Syn. host, landlord, hotelier
management(n) คณะผู้บริหาร, See also: คณะผู้จัดการ, คณะที่ปรึกษา, Syn. directors, administrators, executives
manager(n) ผู้จัดการ, See also: ผู้ควบคุม, ผู้บริหาร, Syn. director, handler, supervisor, chief, Ant. worker, Laborer
manageress(n) ผู้จัดการที่เป็นหญิง
managerial(adj) เกี่ยวกับการจัดการ, See also: เกี่ยวกับงานของผู้จัดการ, ซึ่งมีลักษณะของการจัดการ, Syn. administrative, executive
managerialism(n) การจัดการ, See also: งานของผู้จัดการ, ลักษณะของการจัดการ
managing(adj) เกี่ยวกับการจัดการ, See also: เกี่ยวกับงานของผู้จัดการ, ซึ่งมีลักษณะของการจัดการ, Syn. managerial
managing director(n) กรรมการผู้จัดการ
manipulator(n) ผู้จัดการ, See also: ผู้ปรับให้เหมะสม, ผู้เปลี่ยนแปลง, Syn. handler, agent, operator, conductor
restauranteur(n) ผู้จัดการของภัตตาคาร, See also: ผู้จัดการร้านอาหาร, Syn. host
restaurateur(n) ผู้จัดการของภัตตาคาร, See also: ผู้จัดการร้านอาหาร, Syn. host
secretary(n) ผู้จัดการ (ของสมาคม)
settler(n) ผู้จัดการ, See also: ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้, Syn. planter, homesteader, immigrant
showman(n) ผู้จัดการแสดง, See also: ผู้จัดมหรสพ, Syn. impresario
superintendent(n) ผู้จัดการ, See also: ผู้ควบคุม, ผู้ดูแล, ผู้อำนวยการ, Syn. manager, controller, supervisor
undertaker(n) สัปเหร่อ, See also: ผู้จัดการศพ, Syn. mortician, funeral director
wharfinger(n) เจ้าของท่าเรือ, See also: ผู้ควบคุมท่าเรือ, ผู้จัดการท่าเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive
beautician(บิวทิช'เชียน) n. ผู้เสริมสวย,ผู้จัดการร้านเสริมสวย
circuit(เซอ'คิท) {circuited,circuiting,circuits} n. วงจร,วงจรไฟฟ้า,การเคลื่อนรอบ,ผู้เดินทางรอบ,เส้นทางครบรอบ,กลุ่มโรงภาพยนตร์ (ไนต์คลับหรืออื่น ๆ) ที่มีเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดียวกัน,สมาคม,สมาคมกีฬา vt.,vi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจรรอบ, See also: circuita
coexecutorn. ผู้จัดการมรดกร่วม
computer personnelบุคลากรคอมพิวเตอร์หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ผู้ควบคุมเครื่อง พนักงานเตรียมข้อมูล ๆ บางทีเรียกรวม ๆ ว่า นักคอมพิวเตอร์ (computerese) หรือ peoplewareมีความหมายเหมือน liveware
dispensatorn. ผู้แจกจ่าย,ผู้จ่ายยา,เภสัชกร,ผู้จัดการ, Syn. pharmacist
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor
executor(เอคเซค'คิวเทอะ) n. ผู้ปฎิบัติการ,ผู้บริหาร,ผู้ดำเนินการตามคำสั่ง, ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม., See also: executorial adj.
executrix(เอคเซค'คิวทริคซฺ) n. ผู้บริหารหญิง,ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมที่เป็นหญิง -pl. executrices,executrixes
gerent(เจอ'รันท) ผู้ปกครอง,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
handler(แฮน'เดลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้ดูแล,ผู้ปฏิบัติ', Syn. manipulator
host(โฮสทฺ) n. เจ้าบ้าน,เจ้าภาพ,เจ้าของบ้าน,ผู้จัดการ,สัตว์หรือพืชที่ซึ่งปรสิตอาศัยกินอยู่. vt. ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าภาพ, Syn. publican, landlord
hosteler(ฮอส'ทะเลอะ) n. ผู้จัดการโรงแรมหรือที่พัก,เจ้าของผู้ดูแลโรงงานหรือที่พัก
hotelier(-เย') n. ผู้จัดการหรือเจ้าของโรงแรม
impersonality(อิมเพอซะแนล' ลิที) n. การขาดลักษณะของมนุษย์, การไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้อง, การขาดความห่วงต่อความต้องการของแต่ละบุคคล, การขาดผู้ติดต่อหรือผู้จัดการ, การขาดบุคลิกภาพ
industry(อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร,ความอุตสาหะ,อุตสาหกรรม,ธุรกิจการค้าทั่วไป,เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป,การทำงานที่มีระบบ, Syn. diligence
innkeeper(อิน'คีพเพอะ) n. ผู้ดูแลโรงแรม,เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม., Syn. innholder
maitre d'hotel(เม'เทอะ โดเทล') n. หัวหน้าคนใช้,เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม pl. maitres d'hotel
management(แมน'นิจเมินทฺ) n. การจัดการ,การบริหาร,การควบคุม,การปกครอง,ผู้จัดการ,คณะผู้จัดการ,คณะผู้บริหาร, Syn. government
manager(แมน'นิจเจอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้บริหาร., See also: managership n.
manageress(แมน'นิเจอริส) n. ผู้จัดการหญิง,
managerial(แมนนิเจอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้จัดการ,เกี่ยวกับการจัดการ.
managing directorn. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
managing editorn. บรรณาธิการผู้จัดการ
mortician(มอร์ทิช'เชิน) n. สัปเหร่อ,ผู้จัดการศพ
publican(พับ'ละเคิน) n. เจ้าของหรือผู้จัดการโรงขายเหล้า
restaurateur(เรสเทอระเทอ') n. เจ้าของภัตตาคาร,ผู้จัดการภัตตาคาร pl. restaurateurs
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้แก้ปัญหา,ผู้ตั้งรกราก,ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้ชำระหนี้,เครื่องกรอง,ลักษณะเด็ดขาด,ลักษณะชี้ขาด
steward(สทู'เอิด) n. เจ้าหน้าที่บริการในเครื่องบินหรือเรือโดยสารหรือรถไฟ,เจ้าหน้าที่จัดการอาหารของโรงแรม โรงพยาบาลเป็นต้น,ผู้พิ-ทักษ์ทรัพย์สินของผู้อื่น,มหาดเล็ก,พ่อบ้าน,ผู้จัดการแข่งขันงานเต้นรำ,งานชุมนุม. vt.,vi. เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว,จัดการ
superintendent(ซูเพออินเทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ,ผู้ดูแล,ผู้คุมงานก่อสร้าง. adj. ควบคุม,จัดการ,ผู้อำนวยการ,ดูแล, Syn. supervise
trustee(ทรัล'ที) n. ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล (ทรัพย์สินหรือกิจการหรือมรดก) ,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน,กรรมการบริษัททรัสต์ (board of trustees) . vt. มอบหมายให้จัดการ,ตั้งให้เป็นผู้จัดการ (ทรัพย์สินหรือมรดกหรือกิจการ)
umbยูเอ็มบี <คำอ่าน>ย่อมาจาก upper memory block หมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่อยู่ตอนบนที่อาจเก็บไว้ใช้งานเฉพาะอย่าง ทำให้เหมือนกับมีหน่วยความจำมากขึ้น โปรแกรมในระบบดอส (DOS) ที่ชื่อ EMM 386. EXE เป็นผู้จัดการสร้างส่วนนี้ในหน่วยความจำให้
undertaker(อันเดอะเทค'เทอะ) n. ผู้รับหน้าที่,ผู้รับผิดชอบ,สัปเหร่อ,ผู้จัดการศพ,นักวิสาหกิจ
upper memory blockupper memory block หน่วยความจำส่วนบนใช้ตัวย่อว่า UMB (อ่านว่า ยูเอ็มบี) หมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่อยู่ตอนบน ที่อาจเก็บไว้ใช้งานเฉพาะอย่าง ทำให้เหมือนกับมีหน่วยความจำมากขึ้น โปรแกรมในระบบดอส (DOS) ที่ชื่อ EMM 386. EXE เป็นผู้จัดการสร้างส่วนนี้ในหน่วยความจำให้
usenetยูสเน็ต <คำอ่าน>ย่อมาจาก user network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหญ่ เป็นตัวอำนวยความสะดวกในอินเตอร์เน็ต (internet) อีกทีหนึ่ง เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้กับระบบยูนิกซ์ (UNIX)
victualer(วิท'ทะเลอะ) n. ผู้จัดเสบียงอาหาร,เรือเสบียง,ผู้จัดการโรงแรมหรือร้านเครื่องดื่ม.
victualler(วิท'ทะเลอะ) n. ผู้จัดเสบียงอาหาร,เรือเสบียง,ผู้จัดการโรงแรมหรือร้านเครื่องดื่ม.

English-Thai: Nontri Dictionary
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
executor(n) ผู้บริหารงาน,ผู้ดำเนินการ,ผู้ปฏิบัติการ,ผู้จัดการมรดก
innkeeper(n) เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม
intendant(n) ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่,ข้าหลวง,ผู้ตรวจการ,ผู้ดูแล
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง
ministrant(n) ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้จัดการ,ผู้ช่วยเหลือ
president(n) ประธานาธิบดี,ประธาน,ประมุข,ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการใหญ่
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้จัดการ,ผู้ชำระเงิน
superintendent(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
trustee(n) ผู้ดูแล,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
DBAผู้จัดการฐานข้อมูล
letter of administration(n) หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล
micromanager(n, org) ผู้จัดการแบบจู้จึ้จุกจิก ประเภทจับตามองพนักงานแบบไม่วางตา ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนและทุกเรื่อง
real representative(n) ผู้จัดการมรดก
Regional Manager(n) ผู้จัดการประจำภูมิภาค
trust(n) ผู้จัดการทรัพย์สิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
工場長[こうじょうちょう, koujouchou] (n) ผู้จัดการโรงงาน
支配人[しはいにん, shihainin] (n) ผู้จัดการทั่วไป (มักใช้กับโรงแรม หรือร้านอาหาร)
社長[しゃちょう, shachou] (n) ประธานบริษัท,กรรมการผู้จัดการ
課長[かちょう, kachou] (n) ผู้จัดการแผนก, หัวหน้าแผนก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
頭取[とうどり, toudori] กรรมการผู้จัดการใหญ่
頭取[とうどり, toudori] (n) กรรมการผู้จัดการใหญ่
総務部[そうむぶ, soumubu] (n) ผู้จัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top