ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผู้จัดการ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผู้จัดการ, -ผู้จัดการ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์[ชุ-ติ-กาญน์ ศรี-วิ-บูลย์] (n, name) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบยาฟ้าทะลายโจร จํานวน ๕๐๐ ขวด จากคุณปรินดา ตั้งวิรุฬธรรม ผู้จัดการบริษัทฉมา แอ็สเซ็ท ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อนําไปใช้ในการดูแลสุขภาพของบุคลากร และประชาชนทั่วไปในคลินิคแพทย์แผนไทยวังสวนสุนันทา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้จัดการสาขา(n) branch manager, Example: ร้านสะดวกซื้อจะมีผู้จัดการสาขาอยู่ประจำทุกร้าน
ผู้จัดการทั่วไป(n) general manager, Example: ผู้สนใจสามารถส่งข้อความถึงผู้จัดการทั่วไปสาขาพันธ์ทิพย์
กรรมการผู้จัดการ(n) managing director, See also: manager of the board, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่มีนโยบายให้พนักงานทุกคนช่วยกันลดค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยการเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศในระหว่างเวลา 8.30-17.30 เท่านั้น, Count Unit: คน
ผู้จัดการฝ่ายขาย(n) sales manager
ผู้จัดการฝ่ายผลิต(n) manufacturing manager
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี(n) accounting manager
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(n) personnel manager, Example: ทุกคนมักเอาใจผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นพิเศษเพราะมีผลต่อการประเมิน
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก(n) export manager, Example: ผู้จัดการฝ่ายส่งออกจะคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการสั่งซื้อสินค้า
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน(n) plant manager, Example: พ่อของเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายโรงงานมากว่า 10 ปี แต่เงินเดือนน้อยมาก
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(n) marketing manager, Example: เขามีผู้จัดการฝ่ายการตลาดฝีมือดีที่ไม่ยอมเสียให้ใครไปง่ายๆ แน่
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(n) finance manager, Example: คณะกรรมการมีมติให้เอาผิดกับผู้จัดการฝ่ายการเงินของบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(n) purchasing manager, Example: การพิจารณาการซื้อขายอยู่ที่ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ(n) quality control manager, Example: โรงงานต้องการรับสมัครผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพที่มีความรู้และมีความรับผิดชอบสูง
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต(n) production control manager, Example: ทางบริษัทต้องการผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิตที่มีความสามารถอย่างเร่งด่วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้จัดการน. บุคคลที่มีหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลกิจการ.
ผู้จัดการมรดกน. บุคคลที่ตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมหรือโดยคำสั่งศาลให้มีสิทธิและหน้าที่จัดการมรดกโดยทั่วไป หรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดก.
จุ้นจู๊น. ผู้จัดการเรือ, หัวหน้าและผู้จัดการเรื่องสินค้าในเรือ.
ตำแหน่งฐานะ เช่น ตำแหน่งผู้จัดการ
พ่อบ้านน. ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัว, ชายผู้จัดการงานในบ้านเป็นต้น, ชายผู้จัดการงานธุรการในสถานที่เช่นโรงพยาบาลเป็นต้น, คู่กับ แม่บ้าน.
มรรคนายก(มักคะนายก) น. “ผู้นำทาง” คือ ผู้จัดการทางกุศล หรือ ผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและป่าวประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัด.
มัคนายกน. “ผู้นำทาง” คือ ผู้จัดการทางกุศล หรือผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและป่าวประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัด.
แม่บ้านน. ภรรยาของพ่อบ้าน, หญิงผู้จัดการงานในบ้านเป็นต้น, หญิงผู้จัดการงานธุรการในสถานที่เช่นโรงพยาบาลเป็นต้น, คู่กับ พ่อบ้าน.
หลงจู๊น. ผู้จัดการ.
หัวเรือใหญ่น. ผู้ออกรับแทนผู้อื่นเสียเอง, ผู้จัดการทุกอย่างให้ผู้อื่นด้วยตนเอง, ผู้ที่ชอบเจ้ากี้เจ้าการทำเรื่องต่าง ๆ เสียเอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
president๑. ประธาน, ประธานที่ประชุม (ก. ทั่วไป)๒. กรรมการผู้จัดการ (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procuratorผู้จัดการงานแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plene administravit (L.)คำให้การแก้ฟ้องโดยผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plan, city-manager; plan, council-managerเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, commission-managerเทศบาลแบบคณะเทศมนตรีและผู้จัดการนคร (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, council-manager; plan, city-managerเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procuration๑. การเป็นผู้จัดการงานแทน (ก. แพ่ง)๒. การจัดหาหญิงไปเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real representationผู้จัดการกองมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administratorผู้จัดการมรดก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrator๑. นักปกครอง, นักบริหาร (ก. ปกครอง)๒. ผู้จัดการมรดก (ที่ศาลตั้ง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administratrixผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง (เพศหญิง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration suitคดีขอเป็นผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
managerผู้จัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
manager, cityผู้จัดการนคร, ปลัดเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
managing directorกรรมการผู้จัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
council-manager planเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
co-administratorผู้จัดการมรดกร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
city managerผู้จัดการนคร, ปลัดเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city-manager planเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commission-manager planเทศบาลแบบคณะเทศมนตรีและผู้จัดการนคร (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
director, managingกรรมการผู้จัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
devastavit (L.)การที่ผู้จัดการมรดกใช้จ่ายไปโดยไม่คุ้มค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grant of representationการให้อำนาจตั้งผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
farm managerผู้จัดการไร่นา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
executorผู้จัดการมรดก(มีพินัยกรรม) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
executorผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม [ ดู administrator ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
executrixผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม (เพศหญิง) [ ดู administratrix ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trusteeผู้จัดการทรัสต์, ผู้จัดการดูแลทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-intervention willพินัยกรรมที่ผู้จัดการมรดกไม่ต้องขออำนาจศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knowledge managerผู้จัดการความรู้ [การจัดการความรู้]
Fund managerผู้จัดการกองทุน, Example: ผู้จัดการกองทุนรวม ได้แก่ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Private fund managerผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล, Example: ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก บลจ. ให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Private fund managerผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล, Example: ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก บลจ. ให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Bank directorsผู้จัดการธนาคาร [TU Subject Heading]
City managersผู้จัดการเทศบาล [TU Subject Heading]
Executors and administratorsผู้จัดการมรดก [TU Subject Heading]
Hotelkeepersผู้จัดการโรงแรม [TU Subject Heading]
Municipal government by city managerการบริหารงานเทศบาลโดยระบบผู้จัดการ [TU Subject Heading]
Farm Managerผู้จัดการไร่นา, Example: บุคคลที่ทำงานเกษตรโดยได้รับเงินเดือน จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มชาวไร่ชาวนาหรือเกษตรกร [สิ่งแวดล้อม]
Immunity from Jurisdiction of Diplomatic Agentsความคุ้มกันจากอำนาจศาลของตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 31 ว่า?1. ให้ตัวแทนทางการทูตได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางอาญาของรัฐผู้รับ ตัวแทนทางการทูตยังจะได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางแพ่ง และทางการปกครองของรัฐผู้รับด้วย เว้นแต่ในกรณีของก) การดำเนินคดีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับนอกจากตัวแทนทางการทูตครอบครองไว้ในนามของ รัฐผู้ส่งเพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนข) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสืบมรดกซึ่งเกี่ยวพันถึงตัวแทนทางการทูตในฐานะผู้ จัดการมรดกโดยพินัยกรรม ผู้จัดการมรดกโดยศาลตั้งทายาท หรือผู้รับมรดกในฐานะเอกชน และมิใช่ในนามของรัฐผู้ส่งค) การดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกรรมใดในทางวิชาชีพ หรือพาณิชย์ ซึ่งตัวแทนทางการทูตได้กระทำในรัฐผู้รับ นอกเหนือจากการหน้าที่ทางการของตน 2. ตัวแทนทางการทูตไม่จำเป็นต้องให้การในฐานะพยาน 3. มาตรการบังคับคดี ไม่อาจดำเนินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแทนทางการทูต เว้นแต่ในกรณีซึ่งอยู่ภายใต้อนุวรรค (ก) (ข) และ (ค) ของวรรค 1 ของข้อนี้ และโดยมีเงื่อนไขว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินไปได้โดยปราศจากการละเมิด ความละเมิดมิได้ในตัวบุคคลของตัวผู้แทนทางการทูต หรือที่อยู่ของตัวแทนทางการทูต 4. ความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้รับ ไม่ยกเว้นตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้ส่ง?เกี่ยวกับความคุ้มกันตัว แทนทางการทูตจากขอบเขตของอำนาจศาลทางแพ่ง อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ว่า ตัวแทนทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทน ทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทนทางการ ทูตจะถูกฟ้องมิได้ และถูกจับกุมมิได้เกี่ยวกับหนี้สิน รวมทั้งทรัพย์สินของเขา เช่น เครื่องเรือน รถยนต์ ม้า และสิ่งอื่นๆ ทำนองนั้นก็จะถูกยืดเพื่อใช้หนี้มิได้ ตัวแทนทางการทูตจะถูกกีดกันมิให้ออกไปจากรัฐผู้รับในฐานะที่ยังมิได้ชดใช้ หนี้สินของเขานั้นก็มิได้เช่นกัน อนึ่ง นักกฎมายบางกลุ่มเห็นว่า ตัวแทนทางการทูตจะถูกหมายศาลเรียกตัว (Subpoenaed) ไม่ได้ หรือแม้แต่ถูกขอร้องให้ไปปรากฎตัวเป็นพยานในศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็ไม่ได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากตัวแทนทางการทูตสมัครใจที่จะไปปรากฏตัวเป็นพยานในศาล ก็ย่อมจะทำได้ แต่จะต้องขออนุมัติจากรัฐบาลในประเทศของเขาก่อน [การทูต]
Managersผู้จัดการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was a great manager.เขาเป็นผู้จัดการที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
If Durocher had continued coming here your father would think he was the greatest manager.หาก ดูโรเชอ ก็ยังคงมาที่นี่ คุณพ่อของคุณจะคิดว่า เขาเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด The Old Man and the Sea (1958)
Who is the greatest manager, really?ใครเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จริงๆ? The Old Man and the Sea (1958)
I've got to meet the District Produce Manager.ต้องไปพบกับผู้จัดการเขตฝ่ายผลิต Oh, God! (1977)
-...with the last district manager.ผมเถียงอย่างเดียวกันนี้ กับผู้จัดการเขตคนก่อน Oh, God! (1977)
How did you get to be an assistant manager?คุณเป็นผู้ช่วยผู้จัดการได้ยังไง Oh, God! (1977)
-Think you can handle a store as manager?วันนึงคุณคิดว่าจะเป็นผู้จัดการร้านได้มั้ย Oh, God! (1977)
God may have been interested in you as an assistant manager we'll just see how he feels about you as a bag stuffer.พระเจ้าอาจคุยกับคุณในฐานะที่ คุณเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ แล้วเราจะรู้ว่าท่านรู้สึกยังไง ถ้าคุณเป็นเด็กหยิบของใส่ถุง Oh, God! (1977)
She's gonna tell her management boyfriend and then we'll all get fired.เดี๋ยวเธอก็ไปบอกเจ้าผู้จัดการน้อย แฟนเธอหรอก หาเรื่องโดนไล่ออกแล้ว Dirty Dancing (1987)
- Six weeks?ผู้จัดการฝ่ายบุคคลขอพบคุณค่ะ Big (1988)
The manager, or someone.ผู้จัดการ หรือใครสักคนน่ะ A Short Film About Love (1988)
You'll have to ask the manageress. I don't know.คุณต้องสอบถามจากผู้จัดการหญิง ผมไม่รู้หรอก A Short Film About Love (1988)
I'm telling the manager not to let you in!ฉันจะบอกผู้จัดการ ว่าไม่ให้นายเข้ามาอีกแล้ว ! Cinema Paradiso (1988)
Father's the bank manager.พ่อเป็นผู้จัดการธนาคาร. Cinema Paradiso (1988)
I have to call my manager.ผมต้องโทรหาผู้จัดการ Punchline (1988)
Well, I am the manager of a major...ผมเป็นผู้จัดการของ Mannequin: On the Move (1991)
- That's what her manager thinks.ผู้จัดการเขาคิด The Bodyguard (1992)
If you want, you could run the company for me.นายเป็นผู้จัดการก็ได้ Schindler's List (1993)
My plant manager is somewhere on this train.ผู้จัดการโรงงานฉันอยู่บนรถไฟ Schindler's List (1993)
Manager. He don't give a fuck.ผู้จัดการ เขาไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ Pulp Fiction (1994)
I'm the manager here, and there's no problem. No problem at all.ฉันผู้จัดการที่นี่และไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาเลย Pulp Fiction (1994)
- I'm just a coffee shop manager.- ฉันแค่ผู้จัดการร้านกาแฟ Pulp Fiction (1994)
I don't think the store manager likes me very much.ผมไม่คิดว่าผู้จัดการร้านชอบผมมาก The Shawshank Redemption (1994)
I could shoot the manager, while I was at it.ผมสามารถยิงผู้จัดการในขณะที่ผมอยู่ที่นั้น The Shawshank Redemption (1994)
I met the manager.ฉันพบผู้จัดการ Heat (1995)
Your campaign manager is calling. He says he has to talk to you.ผู้จัดการแคมเปญของคุณโทร เขาบอกว่าเขาได้พูดคุยกับคุณ The Birdcage (1996)
...their President is a crook. Well, I'm not a crook.กรรมการผู้จัดการใหญ่ของพวกเขา คือการโกง ดีฉันไม่ได้โกง Contact (1997)
Now, the only thing I need right now is your driving licence, your credit card and I'll check this with the credit manager.แล้วก็บัตรเครดิต ผมจะไปสอบถามกับผู้จัดการก่อนนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างคงเรียบร้อยนะครับ คุณเมอร์ด็อค The Jackal (1997)
Can I have the manager, please?ขอสายผู้จัดการหน่อยครับ The Red Violin (1998)
Yes, the manager. Well, fine, put him on.ใช่ครับผู้จัดการ ต่อสายเข้ามาเลยครับ The Red Violin (1998)
I was the youngest copy editor at the Chicago Sun-Times.ฉันเป็นผู้จัดการสำเนาที่อายุน้อยที่สุด/ของ ชิคาโก้ ซันไทม์ Never Been Kissed (1999)
- There's no jobs for manager. It's just for counter.-ไม่มีตำแหน่งผู้จัดการว่างค่ะ มีแต่แผนกขาย American Beauty (1999)
Well, actually, Janine is senior drive-thru manager, so you are on her turf.จานีนเป็นผู้จัดการใหญ่ร้านนี้ ตอนนี้คุณอยู่ในร้านเธอ American Beauty (1999)
Sorry. He's no longer the manager.เสียใจ เขาไม่ใช่ผู้จัดการอีกแล้ว Woman on Top (2000)
I'll be starting there as a manager next week.ฉันเองก็จะไปเริ่มงานเป็นผู้จัดการ ในอาทิตย์หน้านะ Autumn in My Heart (2000)
What is this about Manager Kim Moon-jung getting fired because of you?ว่าแต่ที่ผู้จัดการคิม มูนจุน โดนไล่จากตำแหน่ง เพราะเธออย่างนั้นรึ? Autumn in My Heart (2000)
I fired a manger who was giving Eun-suh a hard time.ฉันถึงย้ายตำแหน่งผู้จัดการแม่บ้าน เพื่อให้เธอได้งานคืนนะ Autumn in My Heart (2000)
Did you see the new manager that came with Shin-ae?เธอเห็นผู้จัดการใหม่ที่มากับ ชินเน่ไหม? Autumn in My Heart (2000)
Manager Kim?ผู้จัดการคิมหรือคะ? Autumn in My Heart (2000)
This is Mr. Darby, whom you know... and this is the director, Adam Kesher... and his, uh, manager, Robert Smith.นี่คือคุณดาร์ดี้ ซึ่งพวกคุณรู้จักอยู่แล้ว และนี่คือผู้กำกับ อดัม เคชเชอร์ และผู้จัดการของเขา โรเบิร์ต สมิทธ์ Mulholland Dr. (2001)
Because my manager is gonna be bugging you day and night.เพราะผู้จัดการฉันจะจิกคุณทั้งวันทั้งคืน โอเคมั้ย รวมทั้งฉันด้วย Mulholland Dr. (2001)
Emily.ถ้าเธอยังต้องการเป็นผู้จัดการเราอยู่ ..ก็ไม่มีปัญหานะ Rock Star (2001)
-My manager.-ผู้จัดการผมเอง Rock Star (2001)
From the looks of you, I had good reason.-ผมคิดว่าไม่ -นี่แม็ตส์ .. ผู้จัดการวง Rock Star (2001)
-Yeah, right. -She's okay. She's all right.ฉันเป็นแฟนของคริส ..ผู้จัดการส่วนตัว Rock Star (2001)
-I'm his mother.-แฟนของอิซซี่ ผู้จัดการของเขา Rock Star (2001)
But, manager.แต่ ผู้จัดการ Platonic Sex (2001)
My lashes are precious.ผู้จัดการของฉัน Platonic Sex (2001)
Speaking of which, you hand in your application? Management?พูดถึง นี่เธอยื่นใบสมัครเป็นผู้จัดการหรือยัง Maid in Manhattan (2002)
I think you'll make a wonderful manager someday.ผมคิดว่าคุณจะทำหน้าที่ ผู้จัดการได้ดีสักวัน Maid in Manhattan (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมการผู้จัดการ[kammakān phūjatkān] (n, exp) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president
กรรมการผู้จัดการใหญ่[kammakān phūjatkān yai] (n, exp) EN: director and general manager
ผู้ช่วยผู้จัดการ[phūchūay phūjatkān] (n, exp) EN: assistant manager
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านตรวจสอบ[phūchūay phūjatkān dān trūatsøp] (n, exp) EN: assistant audit manager
ผู้จัดการ[phūjatkān] (n) EN: manager ; administrator  FR: patron [ m ] ; manager [ m ] ; manageur [ m ] ; manageuse [ f ] ; directeur [ m ] ; directrice [ f ] ; gérant [ m ] ; gérante [ f ]
ผู้จัดการ[Phūjatkān] (tm) EN: Manager   FR: Manager [ m ]
ผู้จัดการด้านคุณภาพ[phūjatkān dān khunnaphāp] (n, exp) EN: quality manager ; QA manager  FR: directeur de la qualité [ m ]
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี[phūjatkān fāi banchī] (n, exp) EN: accounting manager  FR: directeur de la comptabilité [ m ]
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล[phūjatkān fāi bukkhon] (n, exp) EN: personnel manager  FR: directeur du personnel [ m ] ; directeur des ressources humaines [ m ]
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ[phūjatkān fāi jatseū] (n, exp) EN: purchasing manager  FR: directeur des achats [ m ]
ผู้จัดการฝ่ายขาย[phūjatkān fāi khāi] (n, exp) EN: sales manager  FR: directeur des ventes [ m ]
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน[phūjatkān fāi kān-ngoen] (n, exp) EN: finance manager  FR: directeur financier [ m ]
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด[phūjatkān fāi kāntalāt] (n, exp) EN: marketing manager
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต[phūjatkān fāi khūapkhum kān phalit] (n, exp) EN: production control manager  FR: directeur du contrôle de la production [ m ]
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ[phūjatkān fāi khūapkhum khunnaphāp] (n, exp) EN: quality control manager  FR: directeur du contrôle de la qualité [ m ]
ผู้จัดการฝ่ายผลิต[phūjatkān fāi phalit] (n, exp) EN: manufacturing manager  FR: directeur de production [ m ]
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน[phūjatkān fāi rōng-ngān] (n, exp) EN: plant manager  FR: directeur d'entreprise [ m ]
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก[phūjatkān fāi song-øk] (n, exp) EN: export manager  FR: directeur des exportations [ m ]
ผู้จัดการการเงิน[phūjatkān kānngoen] (n, exp) EN: treasurer ; finance manager  FR: directeur financier [ m ]
ผู้จัดการขาย[phūjatkān khāi] (n, exp) EN: sales manager  FR: directeur des ventes [ m ]
ผู้จัดการโครงการ[phūjatkān khrōngkān] (n, exp) EN: project manager  FR: directeur de projet [ m ]
ผู้จัดการมรดก[phūjatkān møradok] (n, exp) EN: executor of a will ; administrator of an estate
ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม[phūjatkān møradok tām phinaikam] (n, exp) EN: executor ; executrix ; administrator  FR: exécuteur testamentaire [ m ]
ผู้จัดการผลิต[phūjatkān phalit] (n, exp) EN: production manager  FR: directeur de production [ m ]
ผู้จัดการแผนก[phūjatkān phanaēk] (n, exp) EN: departemental manager
ผู้จัดการรายวัน[phūjatkān rāi wan] (n, exp) EN: chief editor  FR: rédacteur en chef [ m ]
ผู้จัดการโรงงาน[phūjatkān rōng-ngān] (n, exp) EN: factory manager ; plant manager  FR: chef d'entreprise [ m ]
ผู้จัดการสาขา[phūjatkān sākhā] (n, exp) EN: branch manager  FR: directeur d'unité [ m ]
ผู้จัดการสินค้า[phūjatkān sinkhā] (n, exp) EN: merchandise manager
ผู้จัดการธนาคาร[phūjatkān thanākhān] (n, exp) EN: bank manager
ผู้จัดการทั่วไป[phūjatkān thūapai] (n, exp) EN: general manager  FR: directeur général [ m ] ; directrice générale [ f ]
ผู้จัดการใหญ่[phūjatkān yai] (n, exp) EN: general manager
รองผู้จัดการ[røng phūjatkān] (n, exp) EN: assistant manager
ตำแหน่งผู้จัดการ[tamnaeng phūjatkān] (n, exp) EN: manager
ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ[tamnaeng phūjatkān fāi patibatkān] (n, exp) EN: operation manager
ตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์[tamnaeng phūjatkān phalittaphan] (n, exp) EN: product manager

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administrator(n) ผู้บริหาร, See also: ผู้บริหารกิจการ, ผู้ดำเนินการ, ผู้จัดการ
conductor(n) ผู้ควบคุม, See also: ผู้ทำ, ผู้จัดการ, Syn. manager, guide, leader
director(n) ผู้อำนวยการ (ทางธุรกิจ), See also: ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, Syn. manager, executive, supervisor, head
handler(n) ผู้จัดการ, See also: ผู้ดูแล, Syn. manager
rule the roost(idm) เป็นผู้จัดการดูแล (สิ่งต่างๆภายในบ้าน)
innkeeper(n) ผู้ควบคุมดูแลโรงแรม, See also: เจ้าของโรงแรม, ผู้จัดการโรงแรม, Syn. host, landlord, hotelier
management(n) คณะผู้บริหาร, See also: คณะผู้จัดการ, คณะที่ปรึกษา, Syn. directors, administrators, executives
manager(n) ผู้จัดการ, See also: ผู้ควบคุม, ผู้บริหาร, Syn. director, handler, supervisor, chief, Ant. worker, Laborer
manageress(n) ผู้จัดการที่เป็นหญิง
managerial(adj) เกี่ยวกับการจัดการ, See also: เกี่ยวกับงานของผู้จัดการ, ซึ่งมีลักษณะของการจัดการ, Syn. administrative, executive
managerialism(n) การจัดการ, See also: งานของผู้จัดการ, ลักษณะของการจัดการ
managing(adj) เกี่ยวกับการจัดการ, See also: เกี่ยวกับงานของผู้จัดการ, ซึ่งมีลักษณะของการจัดการ, Syn. managerial
managing director(n) กรรมการผู้จัดการ
manipulator(n) ผู้จัดการ, See also: ผู้ปรับให้เหมะสม, ผู้เปลี่ยนแปลง, Syn. handler, agent, operator, conductor
restauranteur(n) ผู้จัดการของภัตตาคาร, See also: ผู้จัดการร้านอาหาร, Syn. host
restaurateur(n) ผู้จัดการของภัตตาคาร, See also: ผู้จัดการร้านอาหาร, Syn. host
secretary(n) ผู้จัดการ (ของสมาคม)
settler(n) ผู้จัดการ, See also: ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้, Syn. planter, homesteader, immigrant
showman(n) ผู้จัดการแสดง, See also: ผู้จัดมหรสพ, Syn. impresario
superintendent(n) ผู้จัดการ, See also: ผู้ควบคุม, ผู้ดูแล, ผู้อำนวยการ, Syn. manager, controller, supervisor
undertaker(n) สัปเหร่อ, See also: ผู้จัดการศพ, Syn. mortician, funeral director
wharfinger(n) เจ้าของท่าเรือ, See also: ผู้ควบคุมท่าเรือ, ผู้จัดการท่าเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive
beautician(บิวทิช'เชียน) n. ผู้เสริมสวย, ผู้จัดการร้านเสริมสวย
circuit(เซอ'คิท) { circuited, circuiting, circuits } n. วงจร, วงจรไฟฟ้า, การเคลื่อนรอบ, ผู้เดินทางรอบ, เส้นทางครบรอบ, กลุ่มโรงภาพยนตร์ (ไนต์คลับหรืออื่น ๆ) ที่มีเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดียวกัน, สมาคม, สมาคมกีฬา vt., vi. เดินรอบ, เคลื่อนที่รอบ, โคจรรอบ, See also: circuita
coexecutorn. ผู้จัดการมรดกร่วม
computer personnelบุคลากรคอมพิวเตอร์หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ผู้ควบคุมเครื่อง พนักงานเตรียมข้อมูล ๆ บางทีเรียกรวม ๆ ว่า นักคอมพิวเตอร์ (computerese) หรือ peoplewareมีความหมายเหมือน liveware
dispensatorn. ผู้แจกจ่าย, ผู้จ่ายยา, เภสัชกร, ผู้จัดการ, Syn. pharmacist
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร, นายช่าง, คนขับ, รถไฟ, ผู้สร้างเครื่องจักร, ทหารช่าง, ผู้จัดการ, ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน, สร้าง, จัดการ, ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor
executor(เอคเซค'คิวเทอะ) n. ผู้ปฎิบัติการ, ผู้บริหาร, ผู้ดำเนินการตามคำสั่ง, ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม., See also: executorial adj.
executrix(เอคเซค'คิวทริคซฺ) n. ผู้บริหารหญิง, ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมที่เป็นหญิง -pl. executrices, executrixes
gerent(เจอ'รันท) ผู้ปกครอง, ผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ
handler(แฮน'เดลอะ) n. ผู้จัดการ, ผู้ดูแล, ผู้ปฏิบัติ', Syn. manipulator
host(โฮสทฺ) n. เจ้าบ้าน, เจ้าภาพ, เจ้าของบ้าน, ผู้จัดการ, สัตว์หรือพืชที่ซึ่งปรสิตอาศัยกินอยู่. vt. ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าภาพ, Syn. publican, landlord
hosteler(ฮอส'ทะเลอะ) n. ผู้จัดการโรงแรมหรือที่พัก, เจ้าของผู้ดูแลโรงงานหรือที่พัก
hotelier(-เย') n. ผู้จัดการหรือเจ้าของโรงแรม
impersonality(อิมเพอซะแนล' ลิที) n. การขาดลักษณะของมนุษย์, การไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้อง, การขาดความห่วงต่อความต้องการของแต่ละบุคคล, การขาดผู้ติดต่อหรือผู้จัดการ, การขาดบุคลิกภาพ
industry(อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร, ความอุตสาหะ, อุตสาหกรรม, ธุรกิจการค้าทั่วไป, เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป, การทำงานที่มีระบบ, Syn. diligence
innkeeper(อิน'คีพเพอะ) n. ผู้ดูแลโรงแรม, เจ้าของโรงแรม, ผู้จัดการโรงแรม., Syn. innholder
maitre d'hotel(เม'เทอะ โดเทล') n. หัวหน้าคนใช้, เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม pl. maitres d'hotel
management(แมน'นิจเมินทฺ) n. การจัดการ, การบริหาร, การควบคุม, การปกครอง, ผู้จัดการ, คณะผู้จัดการ, คณะผู้บริหาร, Syn. government
manager(แมน'นิจเจอะ) n. ผู้จัดการ, ผู้บริหาร., See also: managership n.
manageress(แมน'นิเจอริส) n. ผู้จัดการหญิง,
managerial(แมนนิเจอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้จัดการ, เกี่ยวกับการจัดการ.
managing directorn. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
managing editorn. บรรณาธิการผู้จัดการ
mortician(มอร์ทิช'เชิน) n. สัปเหร่อ, ผู้จัดการศพ
publican(พับ'ละเคิน) n. เจ้าของหรือผู้จัดการโรงขายเหล้า
restaurateur(เรสเทอระเทอ') n. เจ้าของภัตตาคาร, ผู้จัดการภัตตาคาร pl. restaurateurs
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ, ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้, เครื่องกรอง, ลักษณะเด็ดขาด, ลักษณะชี้ขาด
steward(สทู'เอิด) n. เจ้าหน้าที่บริการในเครื่องบินหรือเรือโดยสารหรือรถไฟ, เจ้าหน้าที่จัดการอาหารของโรงแรม โรงพยาบาลเป็นต้น, ผู้พิ-ทักษ์ทรัพย์สินของผู้อื่น, มหาดเล็ก, พ่อบ้าน, ผู้จัดการแข่งขันงานเต้นรำ, งานชุมนุม. vt., vi. เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว, จัดการ
superintendent(ซูเพออินเทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม, ผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ, ผู้ดูแล, ผู้คุมงานก่อสร้าง. adj. ควบคุม, จัดการ, ผู้อำนวยการ, ดูแล, Syn. supervise
trustee(ทรัล'ที) n. ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล (ทรัพย์สินหรือกิจการหรือมรดก) , ผู้จัดการมรดก, ผู้จัดการทรัพย์สิน, กรรมการบริษัททรัสต์ (board of trustees) . vt. มอบหมายให้จัดการ, ตั้งให้เป็นผู้จัดการ (ทรัพย์สินหรือมรดกหรือกิจการ)
umbยูเอ็มบี <คำอ่าน>ย่อมาจาก upper memory block หมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่อยู่ตอนบนที่อาจเก็บไว้ใช้งานเฉพาะอย่าง ทำให้เหมือนกับมีหน่วยความจำมากขึ้น โปรแกรมในระบบดอส (DOS) ที่ชื่อ EMM 386. EXE เป็นผู้จัดการสร้างส่วนนี้ในหน่วยความจำให้
undertaker(อันเดอะเทค'เทอะ) n. ผู้รับหน้าที่, ผู้รับผิดชอบ, สัปเหร่อ, ผู้จัดการศพ, นักวิสาหกิจ
upper memory blockupper memory block หน่วยความจำส่วนบนใช้ตัวย่อว่า UMB (อ่านว่า ยูเอ็มบี) หมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่อยู่ตอนบน ที่อาจเก็บไว้ใช้งานเฉพาะอย่าง ทำให้เหมือนกับมีหน่วยความจำมากขึ้น โปรแกรมในระบบดอส (DOS) ที่ชื่อ EMM 386. EXE เป็นผู้จัดการสร้างส่วนนี้ในหน่วยความจำให้
usenetยูสเน็ต <คำอ่าน>ย่อมาจาก user network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหญ่ เป็นตัวอำนวยความสะดวกในอินเตอร์เน็ต (internet) อีกทีหนึ่ง เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้กับระบบยูนิกซ์ (UNIX)
victualer(วิท'ทะเลอะ) n. ผู้จัดเสบียงอาหาร, เรือเสบียง, ผู้จัดการโรงแรมหรือร้านเครื่องดื่ม.
victualler(วิท'ทะเลอะ) n. ผู้จัดเสบียงอาหาร, เรือเสบียง, ผู้จัดการโรงแรมหรือร้านเครื่องดื่ม.

English-Thai: Nontri Dictionary
administrator(n) ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ปกครอง
executor(n) ผู้บริหารงาน, ผู้ดำเนินการ, ผู้ปฏิบัติการ, ผู้จัดการมรดก
innkeeper(n) เจ้าของโรงแรม, ผู้จัดการโรงแรม
intendant(n) ผู้จัดการ, เจ้าหน้าที่, ข้าหลวง, ผู้ตรวจการ, ผู้ดูแล
manager(n) ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, ผู้ควบคุม, ผู้ปกครอง
ministrant(n) ผู้รับใช้, ผู้ปรนนิบัติ, ผู้จัดการ, ผู้ช่วยเหลือ
president(n) ประธานาธิบดี, ประธาน, ประมุข, ผู้อำนวยการ, ผู้จัดการใหญ่
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้จัดการ, ผู้ชำระเงิน
superintendent(n) ผู้ดูแล, ผู้ควบคุม, ผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ
trustee(n) ผู้ดูแล, ผู้จัดการมรดก, ผู้จัดการทรัพย์สิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
DBAผู้จัดการฐานข้อมูล
letter of administration(n) หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล
micromanager(n, org) ผู้จัดการแบบจู้จึ้จุกจิก ประเภทจับตามองพนักงานแบบไม่วางตา ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนและทุกเรื่อง
real representative(n) ผู้จัดการมรดก
Regional Manager(n) ผู้จัดการประจำภูมิภาค
trust(n) ผู้จัดการทรัพย์สิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
工場長[こうじょうちょう, koujouchou] (n) ผู้จัดการโรงงาน
支配人[しはいにん, shihainin] (n) ผู้จัดการทั่วไป (มักใช้กับโรงแรม หรือร้านอาหาร)
社長[しゃちょう, shachou] (n) ประธานบริษัท, กรรมการผู้จัดการ
課長[かちょう, kachou] (n) ผู้จัดการแผนก, หัวหน้าแผนก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
頭取[とうどり, toudori] กรรมการผู้จัดการใหญ่
頭取[とうどり, toudori] (n) กรรมการผู้จัดการใหญ่
総務部[そうむぶ, soumubu] (n) ผู้จัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top