Search result for

*ผิวหน้า*

(130 entries)
(0.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผิวหน้า, -ผิวหน้า-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชะ ๑ก. ทำให้สิ่งสกปรกหรือสิ่งที่ติดอยู่บนผิวหน้าค่อย ๆ หลุดไปหรือหมดไปด้วยนํ้าเป็นต้น เช่น ชะแผล ฝนตกหนักชะหน้าดินไปหมด.
ตะไบน. เหล็กเครื่องมือใช้ถูไม้หรือโลหะอื่น ๆ ให้เกลี้ยงเกลาเป็นต้น ที่ผิวหน้าทั้ง ๒ ด้านบั้งเป็นรอยหยาบ ๆ มีหลายชนิด เช่น ตะไบท้องปลิง ตะไบหางหนู.
ตะไบเล็บน. อุปกรณ์แต่งเล็บมักทำด้วยโลหะ มีลักษณะแบนยาว ที่ผิวหน้าทั้ง ๒ ด้านบั้งเป็นรอยหยาบ ๆ สำหรับถูเล็บ.
ตื้นว. ตํ่าลงไปจากขอบน้อยกว่าปรกติ เช่น ชามก้นตื้น, หยั่งลงไปได้ไม่ไกลจากผิวหน้าหรือขอบบน เช่น นํ้าตื้น คลองตื้น, เข้าไปไม่ไกลจากขอบเป็นต้น เช่น ตรอกตื้น
น้ำค้างแข็งน. นํ้าค้างที่แข็งตัวอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้า เมื่ออุณหภูมิผิวหน้าของพื้นดินตํ่ากว่า ๐ ºซ.
ปาด ๒น. ชื่อสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Rhacophoridae รูปร่างใกล้เคียงกับกบหรือเขียด ขายาว ขาคู่หลังยาวกว่าขาคู่หน้ามาก ปลายนิ้วเป็นปุ่มแบนสามารถยึดเกาะติดกับพื้นผิวหน้าเรียบได้ มักพบอาศัยอยู่ตามต้นไม้ ตัวผู้ทำกองฟองสำหรับตัวเมียวางไข่ไว้ตามกิ่งไม้เหนือชายนํ้า กินแมลง เช่น ปาดบ้านหรือเขียดตะปาด [ Polypedates leucomystax (Gravenhorst)] ซึ่งพบทั่วไป, ปาดบินหรือปาดเขียวตีนดำ ( Rhacophorus nigropalmatus Boulenger), ปาดตะปุ่มจันทบุรี ( Theloderma stellatum Taylor), เขียดตะปาด ก็เรียก.
รองพื้น ๑อาการที่เอาครีมหรือแป้งเป็นต้นทาหน้าเพื่อให้ผิวหน้าเรียบก่อนแต่งหน้า, เรียกครีมหรือแป้งเป็นต้นที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ว่า ครีมรองพื้น แป้งรองพื้น.
ไร ๑น. ชื่อสัตว์ขาปล้องหลายชนิดหลายสกุล ในอันดับ Acarina มีขา ๘ ขา ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดหรือเล็กกว่า ลักษณะคล้ายพวกเห็บแต่ต่างกันที่ไม่มีหนามเล็ก ๆ คลุมรอบปาก และแผ่นแข็งของรูหายใจอยู่บริเวณด้านข้างของลำตัวเรียงกันไม่เลยโคนขาคู่ที่ ๔ ชนิดดูดกินเลือดสัตว์ เช่น ไรไก่ ชนิด Dermanyssus gallinae (De Geer) ในวงศ์ Dermanyssidae ชนิดที่อยู่ตามผิวหน้าคน ได้แก่ชนิด Demodex folliculorum (Simen) และชนิดที่ทำให้เกิดขี้เรื้อนเปียกในสุนัข คือ ชนิด D. canisLeydis ทั้ง ๒ ชนิดอยู่ในวงศ์ Dermodicidae ชนิดที่ทำลายพืช เช่น ไรสนิม ชนิด Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) ในวงศ์ Eriophyidae ทำลายผลส้ม ชนิดที่ทำให้เกิดอาการแพ้ในคน เช่น ไรฝุ่น ชนิด Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) ในวงศ์ Pyroglyphidae.
ลึกว. ตํ่าลงไปจากขอบมากกว่าปรกติ เช่น ชามก้นลึก, ไกลตํ่าลงไปจากผิวหน้าหรือขอบบน เช่น ทะเลลึก นํ้าลึก เหวลึก, ไกลเข้าไปจากขอบเป็นต้น เช่น ป่าลึก ซอยลึก
หน้ากร้านน. ผิวหน้าที่หยาบคล้ำ เช่น ตากแดดตากลมจนหน้ากร้าน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
face split coilคอยล์แยกผิวหน้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
facet๑. ผิวหน้าราบ๒. หน้าปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
facet pebbleกรวดผิวหน้าราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
unilateral surfaceผิวหน้าเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surface roughnessความขรุขระของผิวหน้า [TU Subject Heading]
Pleustic Organism สิ่งมีชีวิตที่อาศัยที่ผิวหน้าน้ำทะเล
สิ่งมีชีวิตพวกนี้มักมีโครงสร้างที่ใช้ลอยตัว ได้อย่างดี โดยอาจมีถุงลม มีองค์ประกอบของอิออนในของเหลวในตัวที่เป็นธาตุมีน้ำหนักเบา หรือ มีการปรับตัวอื่นๆ เช่น กระพรุนไฟ จะมีทุ่นลอยซึ่งภายในมีอากาศช่วย ให้ลอยตัวได้ และหอยทากทะเลมีฟองอากาศในกระเพาะช่วยให้ตัวเบา นอกจากนี้ยังมีจิงโจ้น้ำเค็มซึ่งจะพักตัวบนผิวน้ำทะเลช่วยทำให้ไม่จม สัตว์ที่อาศัยที่ผิวหน้าน้ำเหล่านี้มักเป็นพวกที่กินสัตว์เป็นอาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Bloomการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพหรือสีที่ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ยาง มีสาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายของของเหลวหรือของแข็งจากภายในเนื้อผลิตภัณฑ์ ยางไปยังผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ซัลเฟอร์บลูม แว๊กซ์บลูม เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Abdominal Striaeลายที่ผิวหน้าหน้าท้อง [การแพทย์]
Angle, Interfacialมุมระหว่างผิวหน้า [การแพทย์]
Electrochemical Interfacialผิวหน้าของเคมีไฟฟ้า [การแพทย์]
Erythema, Toxicผื่นผิวหน้า [การแพทย์]
Erythema, Toxicผื่นผิวหน้า [การแพทย์]
Face, Rejuvenatedความรู้สึกของความเป็นหนุ่มสาวของผิวหน้า [การแพทย์]
Facetผิวหน้ากระดูก,เอ็นหุ้มข้อฟาเซท [การแพทย์]
Facetectomyการตัดผิวหน้ากระดูกในข้อหลังกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Facial Clean Productsผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า [การแพทย์]
Filters, Screen Typeตัวกรองแบบกักอนุภาคไว้บนผิวหน้า [การแพทย์]
sheet erosionsheet erosion, การกัดเซาะผิวหน้าลักษณะเป็นแผ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
crystalผลึก, ของแข็งเนื้อเดียว มีผิวหน้าเรียบ มีรูปทรงและมุมระหว่างผิวหน้าแน่นอนจำแนกตามพันธะเคมีที่ยึดอะตอมต่าง ๆ ในผลึกไว้ด้วยกันได้ 3 ชนิด คือ ผลึกไอออนิก ผลึกโคเวเลนต์ และผลึกโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mud crackดินแตกระแหง, รอยแตกบนผิวหน้าดินที่เปลี่ยนแปลงโดยการหดตัวของดินโคลนเนื่องจากสภาพความแห้งแล้งของภูมิประเทศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interface Impedanceอิมปิแดนซ์ของผิวหน้าระหว่างร่างกายกับอีเล็คโตรด [การแพทย์]
Liquid Gas Interfaceผิวหน้าของของเหลวส่วนที่สัมผัสกับอากาศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, I don't wanna burn anything off.ฉันไม่อยากเผาผิวหน้าหรอกค่ะ Burn After Reading (2008)
To allow for purchase on a surfaceหรือสติดเกอร์ติดพื้นผิวหน้า The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Now, this technique involves coating a thin layer of thermalized metallic dust onto the evidence.ด้วยเทคนิคจะมีการปกป้อง ชั้นผิวหน้าด้วยชั้นบางๆ ของฝุ่นแป้งโลหะที่ถูก ให้ความร้อน ตรงหลักฐาน The Bones That Weren't (2010)
Yippie-yi-yo-ki-yay.สิ่งที่สำคัญ! มากสำหรับผิวหน้าขาด? Happy Feet Two (2011)
I quit drinking because it dries my skin. My poor face.แอลกอฮอล์ทำให้ผิวหน้าฉันขาดความชุ่มชื้นหมด จะทำไงดีล่ะเนี่ย? Episode #1.19 (2011)
I have the exact same problem.ตอนผิวหน้าแห้ง ฉันก็ฉีดสเปรย์น้ำแร่บ่อยๆหมือนกันค่ะ Episode #1.19 (2011)
For a general purpose product I think the level two ...provide visible all-round improvement ...without adverse effects.ผิวหน้าโดยรวม ตึง กระชับดีขึ้น โดย ไม่มีผลลัพท์ที่ไม่ต้องการ แต่ ครีม No.5 ความเข้มข้นสูงสุด สามารถ สร้างปาฏิหาริย์ได้ Upside Down (2012)
Now, bone is an ideal surface for crystalline solute particles to adhere and grow.กระดูกเป็นผิวหน้า ที่ผลึกใช้ยึดอนุภาคที่เหนียวแน่นทนทาน The Diamond in the Rough (2013)
Monthly juice cleanse.การดูแลผิวหน้าด้วย Monthly juice cleanse น่ะ Selfless, Brave and True (2013)
Does wonders for the skin.สร้างความมหัศจรรย์แก่ผิวหน้า Selfless, Brave and True (2013)
Removing it in our normal manner would slow down making a facial reconstruction.เคลื่อนย้ายมันลงใน สภาพปกติของเรา อย่างช้าๆ เพื่อทำการฟื้นฟูผิวหน้า The Blood from the Stones (2013)
And then the Shea butter on his tush before his PJs and then 20 minutes with the nebulizer while I read his Learning Factory Phonics book to him.แล้วทา มอยเจอไรเซอร์ ที่ก้นก่อนสวมชุดนอน จากนั้นให้อบผิวหน้า 20 นาที อ่านแบบเรียน ออกเสียงก.กาให้ฟังด้วย Hotel Transylvania 2 (2015)
Ah, negative energy density with positive surface pressure.อ่า ความหนาแน่นของพลังงานด้านลบ คาวมกดดันของผิวหน้าด้านบวกโคตรอัจฉริยะเลย Family of Rogues (2015)
After these preliminaries, he opens the window and places a girl standing in the middle of the room, facing the windowขั้นต้นเหล่านี้หลังจาก,\ Nhe เปิดหน้าต่าง... ...และสถานที่ตำแหน่งเด็กผู้หญิงในของ the middle ห้อง, ชั้นพื้นผิวหน้าต่าง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You got three seconds before I break your face in!คุณมีสามวินาทีก่อนที่ผมจะทำลายผิวหน้าของคุณ First Blood (1982)
We have oil and it seeps through the ground...เรามีน้ำมัน มันซึมขึ้นมา ถึงผิวหน้าดิน There Will Be Blood (2007)
Well, our oil sits right up on top of the ground.แต่น้ำมันของเรามาอยู่บน ผิวหน้าดินแล้ว There Will Be Blood (2007)
The fabric has been melted to the surface.เนื้อผ้ามันละลายไปที่ผิวหน้า Won't Get Fueled Again (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิวหน้า[n. exp.] (phiu nā) EN: surface [f]   FR: surface [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aileron[N] พื้นผิวหน้าที่เคลื่อนไหวได้
cleanser[N] สิ่งที่ใช้ทำความสะอาดผิวหน้า, Syn. cleansing agent, soap
coat[VT] ปกป้องผิวหน้าด้วยชั้นบางๆ, See also: เคลือบผิว, ฉาบ, หุ้ม, Syn. surface, glaze
coat[N] สิ่งที่ปกคลุมผิวหน้าไว้บางๆ, Syn. layer, sheet, film, glaze, priming, overlay
cold cream[N] ครีมล้างหน้า (ที่มีน้ำมันเพื่อป้องกันผิวหน้าแห้ง)
deep[ADJ] ลึก (เช่น บ่อลึก), See also: ลึกจากผิวหน้า, ลึกจากด้านนอก, Syn. extending far down from the top or surface, Ant. shallow
face cream[N] ครีมทำความสะอาดผิวหน้า
facial[N] การบำรุงผิวหน้า, See also: การนวดหน้า, Syn. beauty treatment
florid[ADJ] ที่มีผิวหน้าแดงก่ำ, Syn. red-faced, ruddy, Ant. pale, pallid
gradient[N] เนินลาด, See also: ทางลาด, ผิวหน้าลาด, Syn. slope, Ant. plane
plane[N] พื้นราบ, See also: ที่ราบ, แนวราบ, ผิวหน้าที่ราบ
resurface[VT] เปลี่ยนผิวหน้าใหม่
war paint[SL] ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า
seep[N] บริเวณที่มีน้ำไหลซึมจากดินสู่ผิวหน้าดิน (ทางธรณีวิทยา), See also: บ่อน้ำเล็ก
skim[VT] ตักจากผิวหน้าของเหลว, Syn. scoop
skin[N] ผิวหนัง, See also: ผิวหน้า, Syn. epithilium, epidermis, dermis, trueskin
spirit level[N] เครื่องปรับระดับผิวหน้าให้ตรง, Syn. level
superglacial[ADJ] เชื่อว่ามาจากผิวหน้าของธารน้ำแข็ง
superglacial[ADJ] บนผิวหน้าธารน้ำแข็ง
surface[N] ผิวหน้า, See also: ผิวภายนอก, ด้านนอก, Syn. covering, exterior, face, outside
surficial[ADJ] เกี่ยวกับพื้นผิวดิน, See also: เกี่ยวกับผิวหน้าดิน
villosity[N] ผิวหน้าเป็นขนปุย, See also: ปุยขน, สภาพที่เป็นปุยขน, Syn. hairiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
aileron(เอ' ละรอน) n. ผิวหน้าที่เคลื่อนไหวได้, ปีกเสริม, ปีกประกอบ (...airplane wing)
allover(ออล' โอเวอะ) adj. เต็มผิวหน้า
arctic zoneส่วนผิวหน้าของโลกที่อยู่ระหว่าง Arctic Circle กับขั้วโลกเหนือ
are(อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
arris(แอร์'ริส) n. สันคม,สันหรือแนวที่เกิดจากสองผิวหน้าพบกันที่มุมนอก, Syn. piend)
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,รูปการ,ด้าน (ปัญหา) ,หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง,ทิศทาง,ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage)
atherosclerosis(แอธธะโรสเคลอโร'ซิส) n. arteriosclerosis แบบหนึ่งที่มีการสะสมไขมันที่ผิวหน้าและหลอดโลหิต. -atherosclerotic adj. (a form of arteriosclerosis)
bevel(เบฟ'เวิล) {bevelled,bevelling,bevels} n. ส่วนลาดหรือเอียงของเส้นหรือผิวหน้าที่ไม่เป็นมุมฉากซึ่งกันและกัน,เครื่องมือวาดมุมกับส่วนลาดเอียง adj. ลาด,เอียง,มุมเอียง vt. ทำให้เป็นมุมเอียง,เอียงตัด,ลาดตัว vi. เป็นมุมเอียง, See also: bevelled adj. เอียง
boardingn. ไม้กระดานทั้งหมด,ผิวหน้าไม้กระดาน,การขึ้นเรือ,เครื่องบิน รถไฟหรือยานพาหนะอื่น
catacausticadj. เกี่ยวกับผิวหน้าหรือความโค้งที่เกิดจากการสะท้อนของแสง
ciliate(ซิล'ลีเอท) n. โปรโตซัวที่มีขนบนผิวหน้าของร่าง adj. มีขนตา,มีขน, See also: ciliation n.
coatingn. ชั้นเหนือผิวหน้า,สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม
concavity(คอนเคฟ'วิที) n. ภาวะหรือลักษณะที่เว้าเข้าข้างใน,ผิวหน้าเว้า,สิ่งที่มีผิวหน้าเว้า,โพรง,ช่อง
convexity(คันเวค'ซิที) n. ภาวะที่นูนออก,ผิวหน้านูน,สิ่งที่นูนออก
cord(คอร์ด) n. เชือก,ด้าย,สายเคเบิล,ริ้วบนผิวหน้าผ้า,หน่วยปริมาตรที่เท่ากับ 128ลูกบาศก์ฟุตหรือขนาดยาว8ฟุต กว้าง4ฟุตและสูง4ฟุต vt. ผูกด้วยเชือก,มัดด้วยเชือก, Syn. bind,tie
cove(โคฟว) n. ส่วนเว้าเล็ก ๆ เข้าแนวชายฝั่งของทะเล ทะเลสาบหรือแม่น้ำ,ส่วนเว้าเข้าของภูเขา,ถ้ำ,ทางเล็ก ๆ ในป่าหรือระหว่างเนินเขา,ผิวหน้าที่เว้าเข้า. vt.,vi. ทำให้เว้า,กลายเป็นเว้า
crackle(แครค'เดิล) {crackled,crackling,crackles} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) ปะทุ,มีเสียงดังเปรี้ยง (โครม,ตูมตาม) ,เป็นรอยแตกละเอียดผิวหน้า,ร่างแหของรอยแตกละเอียด,เครื่องเคลือบ, Syn. crack,snap
craze(เครซ) {crazed,crazing,crazes} vt. ทำให้บ้า,ทำให้ผิวหน้าแตกเป็นเส้นร่างแหเล็ก ๆ ,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสื่อม. vi. กลายเป็นบ้า,เกิดเป็นรอยร่างแห,แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย n. ความบ้า,ความนิยมที่แพร่หลาย,รอยเส้นแตกเป็นร่างแหบนเครื่องเคลือบซีแรมมิคส์ คำที่มีความห
deface(ดิเฟส') vt. ทำให้ใบหน้าเสีย,ทำให้เสียโฉม,เอาผิวหน้าออก, See also: defaceable adj. defacement n., Syn. mar
directrix(ดิเรค'ทริคซ) n. เส้นคงที่แสดงเกี่ยวกับเส้นโค้งหรือผิวหน้า,เส้นแม่นยำ -pl. directrixes,directrics
disconformity(ดิสคันฟอม'มิที) n. ความไม่ลงรอยกัน,ผิวหน้าของชั้นหินที่ไม่ลงรอยกัน
dorsal(ดอร์'เซิล) adj. เกี่ยวกับส่วนหลัง,ซึ่งอยู่บนส่วนหลัง,เกี่ยวกับผิวหน้าที่ไกลจากแกน
exposure(อิคซฺโพ'เวอะ) n. การเผย, การเปิดเผย,การเปิดโปง,การผึ่ง,การนำออกแสดง,การให้ถูกแสง,ระยะเวลาที่ให้ถูกแสง,การทอดทิ้ง,ผิวหน้าที่เผยออก., Syn. disclosure
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
finish(ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา, See also: fi
flexible diskหมายถึง แผ่นบันทึกที่ใช้เป็นสื่อเก็บข้อมูลที่เรียกว่า floppy disk เป็นจานแบน ๆ ที่เคลือบสารแม่เหล็กไว้บนผิวหน้า ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์
floppy diskจานบันทึกอ่อนหมายถึง จานแบน ๆ ที่เคลือบสารแม่เหล็กไว้บนผิวหน้า ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ใน ปัจจุบันนี้ มีอยู่สองขนาด คือขนาด 5.25 นิ้ว ซึ่งจะมีปลอก กระดาษหุ้ม กับขนาด 3.5 นิ้วซึ่งจะอยู่ในปลอกพลาสติก ทำให้แข็งและทนกว่า มีความจุในการบันทึกต่าง ๆ กัน ชนิดที่มีความหนาแน่นสองเท่า (double density) จะจุ 360 - 720 K (ประมาณ 360,000 - 720,000 ตัว อักขระ) ชนิดความหนาแน่นสูง (high density) จะจุ 1.2 - 1.44 เมกะไบต์ (ประมาณ 1.2 ล้าน - 1.4 ล้านตัวอักขระ) บางทีเรียก diskette เพื่อให้แตกต่างกับจานบันทึกที่ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า disk มีความหมายเหมือน diskette
flour(เฟลา'เออะ) n. แป้ง,แป้งหมี่,แป้งข้าว,ผงละเอียดอ่อน. vt. ทำให้เป็นแป้ง,บดให้ป่นเป็นแป้ง,โรยแป้ง,ลงแป้ง vi. ไม่ยอมรวมตัวกับโลหะอื่นเลยเป็นเม็ดเล็ก ๆ อยู่บนผิวหน้าของโลหะนั้น
geoid(จี'ออยดฺ) n. ผิวหน้าที่บรรจบกับระดับน้ำทะเลเฉลี่ย,รูปโลกตามผิวหน้าดังกล่าว
gilding(กิล'ดิง) n. การชุบทอง,การปิดทอง,แผ่นทองสำหรับปิดทอง,ผิวหน้าเป็นทอง,ผิวหน้าที่สุกปลั่งคล้ายทอง
glare(แกลร์) n. แสงเจิดจ้าที่เข้าตา,การจ้องเขม็ง,ผิวหน้าเรียบที่เจิดจ้า,ความครึกโครม vi. ส่องแสงเจิดจ้า,จ้องเขม็ง
glazing(เกล'ซิง) n. การติดกระจก,แผ่นกระจกที่ใช้ติด,ผิวหน้าที่เรียบเป็นเงามัน
going(โก'อิง) n. การไป,สภาพของผิวหน้าถนนหนทาง., See also: goings n. นิสัย,ความประพฤติ adj. เคลื่อนที่,กระฉับกระเฉง,มีชีวิต,ทั่วไป,ตามปกติ,ปัจจุบัน,ซึ่งกำลังจากไป, Syn. departure,ongoing
gradient(เกร'เดียนทฺ) n. เนินลาด,ทางลาด,ผิวหน้าลาด. adj. ลาดขึ้น,ลาดลง,เหมาะสำหรับการเดิน, Syn. incline,
griddle(กรีด'เดิล) n. กะทะก้นแบนมีที่ถือสำหรับปิ้งขนมหรืออาหาร,ผิวหน้าร้อน และแบนของภาชนะสำหรับหุง ต้ม ปิ้งหรือทอดอาหาร
grime(ไกรม) n. สิ่งสกปรก,ฝุ่นบนผิวหน้า vt. ปกคลุมด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก, Syn. soot,dirt
incidence(อิน' ซิเดินซฺ) n. การบังเกิด, เหตุการณ์, การที่รังสีหรือลำแสงกระทบผิวหน้า
inclination(อินคละเน' เชิน) n. ความโน้มเอียง, ความโน้มน้าว, การเบี่ยงเบน, ผิวหน้าที่เอียงลาด, มุมระหว่างเส้น 2 เส้นหรือที่ราบ 2 ที่ราบ, สิ่งที่ชอบ, Syn. tendency,disposition
incline(อินไคลนฺ') vi. โน้มเอียง, โน้มน้าว, เบี่ยงเบน, ออกจะ, ค่อนข้าง, เอียงลาด, พิง. -vt. ทำให้โน้มเอียง, โค้ง, งอ, ทำให้โค้งหรืองอ. -n. ผิวหน้าที่ลาดเอียง, See also: inclinometer n., Syn. slope, slant, decline
locus(โล'คัส) n. สถานที่,ตำแหน่ง,ตำแหน่งของ genes ในโครโมโซม, (คณิตศาสตร์) ชุดของจุดทั้งหมดเส้นทั้งหมดหรือผิวหน้าทั้งหมด ที่มีลักษณะตามที่ต้องการ pl. -loci, Syn. site,place
magnetic diskจานแม่เหล็กหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนจาน เคลือบผิวด้วยไอออนออกไซด์ ทำให้เกิดกระแสแม่เหล็กบนผิวหน้าของจานแม่เหล็ก จะมีสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบ สถานะสองขั้วนี้เองที่เรานำมาใช้แทนรหัสเลขฐานสอง (คือ 0 กับ 1) และทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลซึ่งแตกออกเป็นดิจิต (digit) ได้อย่างง่ายดาย นับเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีทั้งจานอ่อน (floppy disk หรือ diskette) และจานแข็ง (hard disk) จานบันทึกเหล่านี้จะต้องนำมาจัดรูปแบบการบันทึก (format) คือกำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ดู track และ sector ประกอบ
masking tapeเทปปิดคลุมผิวหน้าหรือบริเวณที่ไม่ต้องการถูกสีทาหรือสีพ่น
mat(แมท) n. พรมเช็ดเท้า,เสื่อ,ที่รองจานอาหาร (หรือตะเกียง แจกันหรืออื่น ๆ) ,พรมปูพื้น. vt. ปูพรม,ปูเสื่อ,ทำเป็นเสื่อหรือพรม. vi. พัวพัน,ยุ่งเกี่ยว- adj. ด้าน,ไม่เป็นเงา,n. ผิวหน้าที่ด้าน เอ็มเอที <คำอ่าน>ย่อมาจาก machine aided translation (การแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
matted(แมท'ทิด) adj. ปกคลุมไปด้วยก้อนที่สานกันยุ่ง,ปูพรม,ปูเสื่อ,เป็นก้อนหนา,มีผิวหน้าที่ด้าน
matting(แมท'ทิง) n. สิ่งทอที่ใช้ทำเสื่อ พรมและผ้าปูคลุมหรือห่อต่าง ๆ ,ผิวหน้าด้านที่ค่อนข้างหยาบ
millepore(มิล'ละพอร์,-โพ) n. hydrozoan (ดู) จำพวกหนึ่งที่มีผิวหน้าเรียบและมีรูมาก
obverse(ออบ'เวอซ) n. ด้านหัวของเหรียญ,ผิวหน้า,ด้านที่เด่นชัด,ด้านตรง,ด้านที่มีผลกระทบ
over(โอ'เวอะ) prep. เหนือ,บน,เหนือกว่า,สูงกว่า,เกินกว่า,มากกว่า,เกิน,ตลอด,ทั่ว,ตลอด,ทั่วตัว,ให้ตลอด,หมด,ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ,ข้าม,เลย,พลิก,เปลี่ยนข้าง,อีกครั้ง,ต่อเนื่อง,เกิน,ตลอด,ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้า ทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป,เบื้องบน,เกิน,ส่วนใหญ่,มากเกินไป,เลย,ผ่าน,อดีต n. ส่วนเกิน
paraboloidn. รูปหรือผิวหน้าที่เกิดจากการหมุนรอบแกนของ parabola.

English-Thai: Nontri Dictionary
coat(n) เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ชั้นผิวหน้า
complexion(n) ผิวหน้า,สีหน้า,สีผิว,ท่าทาง,เค้า,ความหมาย
face(n) หน้า,โฉมหน้า,ผิวหน้า,ชื่อเสียง,การเผชิญหน้า
obverse(n) แง่,ผิวหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
epitay (n ) เป็นชื่อกระบวนการปลูกฟิล์มเป็นผลึกเชิงเดี่ยวบนผิวหน้าฐานรองที่เป็นผลึกเชิงเดี่ยว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地面[じめん, jimen] Thai: ผิวหน้าดิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top