ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผสม*

   
447 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผสม, -ผสม-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
escargot[เอ็สคาร์โกท์] (n ) เป็นอาหารเรียกน้ำย่อย (Appetizer) โดยการนำหอยทากชนิด รับประทานได้มายัดใส่เปลือกหอยประเภทหอยโข่งขนาดมะนาว ผลเล็ก แล้วยัดตามด้วยเนยที่มีส่วนผสมของกระเทียมสับและเครื่อง เทศอื่นๆ นำอบในเตาอบความร้อนสูงบนถาดหลุมโลหะ (Convection Oven) จนสุกหอมจึงนำมารับประทานด้วยคีมหนีบ กับส้อมที่ทำขึ้นเฉพาะอาหารจานนี้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผสม[V] mix, See also: blend, mingle, compound, combine, Syn. ประสม, ปน, เจือปน, รวม, Example: ผ้าพวกนี้แม่ใช้ผลมะเกลือผสมน้ำแล้วย้อมจะได้ผ้าดำสำหรับผ้านุ่งผู้หญิง, Thai definition: รวมกันเข้า, Notes: (เขมร)
คำผสม[N] compound word, Example: คำสองคำนี้ต่างก็เป็นคำเดี่ยวเมื่อมารวมกันถือว่าเป็นคำผสมหรือคำประสมในแง่ของโครงสร้าง
ของผสม[N] blend, See also: compound, fusion, mixture, composition, Example: คาร์โบไฮเดรตมีการสลายตัวออกมาในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะของผสมที่ซับซ้อนอันเป็นกลิ่นรสเฉพาะตัว
ผสมผเส[V] put together, See also: gather together, mix, Syn. ปนเป, ผสม, ผสมผสาน, Example: แม้แต่คุณป้าภรรยาของแกเองก็ยังผสมผเสหัวเราะตามเขาไปด้วย, Thai definition: ปนเปกัน
ผสมโรง[V] join, See also: take part, Example: เขาผสมโรงไปกับเราด้วย, Thai definition: ร่วมกระทำด้วย
สระผสม[N] combined vowel, Syn. สระประสม, Example: เด็กๆ มักเขียนสระผสมไม่ถูกตำแหน่ง
สวนผสม[N] mixed garden, Syn. สวนผสมผสาน
สวนผสม[N] joint garden
ผสมผสาน[V] integrate, See also: combine, blend, mix, Syn. ผสมผเส, รวม, ผสม, ปนเป, Example: รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ชาวสวนมะพร้าวในภาคใต้เลี้ยงโคผสมผสานกับการทำสวนมะพร้าว
สื่อผสม[N] mixed media, Syn. มัลติมีเดีย, Example: บริษัทจะเปิดอบรมวิธีการผลิตสื่อผสมให้กับบุคคลที่สนใจภายในเดือนหน้า, Count unit: ชนิด, Thai definition: งานศิลปะที่ใช้เทคนิคการสร้างงานโดยใช้สื่อ 2 อย่างหรือมากกว่า
สื่อผสม[N] mixed media, Thai definition: งานศิลปะที่ใช้เทคนิคการสร้างงานโดยใช้สื่อ 2 อย่าง หรือมากกว่า
ส่วนผสม[N] ingredient, See also: composition, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
ส่วนผสม[N] component, See also: ingredient, admixture, composition, Syn. ส่วนประกอบ, Example: ไอน้ำเป็นส่วนผสมสำคัญยิ่งของอากาศ เพราะไอน้ำเป็นต้นเหตุของการเกิดฝน ลมพายุ ฟ้าแลบและฟ้าร้อง, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: สิ่งต่างๆ ที่ผสมกันให้เกิดเป็นสิ่งรวม
โลหะผสม[N] alloy
ผสมเทียม[V] artificial insemination, Example: สัตวแพทย์สามารถผสมเทียมลูกวัวพันธุ์ใหม่ได้สำเร็จ, Thai definition: ผสมพันธุ์ด้วยวิธีฉีดน้ำอสุจิเข้าอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรีหรือสัตว์ตัวเมีย โดยไม่ได้ร่วมสัมพันธ์ทางเพศกัน
ผสมพันธุ์[V] breed, Syn. สืบพันธุ์, Example: ตามธรรมชาติ ผีเสื้อตัวผู้จะตามกลิ่นมาผสมพันธุ์กับตัวเมีย
พันธุ์ผสม[N] hybrid, See also: crossbreed, Syn. พันทาง, ลูกผสม, Example: ในช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 มีการค้นพบพันธุ์ผสมอันหลากหลายของธัญพืชที่ให้ผลิตผลสูงอย่างน่าพอใจ, Thai definition: ผลผลิตที่เกิดจากลักษณะของพันธุ์ที่ผสมกัน ไม่ใช่พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง
รัฐบาลผสม[N] coalition government, Example: รัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นรัฐบาลผสมระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ถึง 6 พรรค, Thai definition: รัฐบาลที่ตั้งขึ้นจากสมาชิกของพรรคการเมืองหลายพรรครวมกัน
ผสมกลมกลืน[V] combine, See also: harmonize, Example: ด้วยความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารวัฒนธรรมตะวันตกจึงเข้ามาผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมตะวันออกมากขึ้น, Thai definition: รวมกันเข้าได้เป็นอย่างดี
ไร่นาสวนผสม[N] joint plantation, Count unit: ไร่
เก็บเล็กผสมน้อย[V] save little by little, See also: pick up fragment by fragment, collect, Syn. เก็บหอมรอมริบ, เก็บเล็กประสมน้อย, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, Example: ถ้าคุณเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ตอนนี้ คุณจะมั่งมีขึ้นเอง, Thai definition: เก็บไว้ทีละเล็กละน้อย
การผสมพันธุ์สัตว์[N] animal breeding, See also: breeding, Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์, Example: การเลี้ยงสุกรไม่ควรใช้ใบกระถินเลี้ยงเพราะจะทำให้การผสมพันธุ์สัตว์ผลิตลูกไม่ดีเท่าที่ควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เก็บเล็กผสมน้อยก. เก็บไว้ทีละเล็กละน้อย.
ขนมผสมน้ำยาว. พอดีกัน จะว่าข้างไหนดีกว่ากันก็ไม่ได้.
คู่ผสมน. คำเรียกผู้เล่นกีฬาบางประเภทเช่นแบดมินตัน เทนนิส ที่ใช้ผู้ชายกับผู้หญิงเข้าคู่กัน.
ผสม(ผะ-) ก. รวมกันเข้า.
ผสมเทียมก. ผสมพันธุ์ด้วยวิธีฉีดนํ้าอสุจิเข้าอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรีหรือสัตว์ตัวเมียโดยไม่ได้ร่วมสัมพันธ์ทางเพศกัน.
ผสมผสานก. เก็บไว้ทีละเล็กทีละน้อย, เก็บเล็กผสมน้อย.
ผสมผเสว. ปนเปกัน.
ผสมพันธุ์ก. สืบพันธุ์, คัดเลือกพันธุ์ที่มีคุณภาพมาผสมกัน, ประสมพันธุ์ ก็ว่า.
ผสมโรงก. พลอยไปด้วย, ร่วมด้วย.
ผสมเสร็จดู สมเสร็จ.
ฤๅษีผสมน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br. ในวงศ์ Labiatae ใบมีสีต่าง ๆ ขอบใบจักเป็นรูปฟันปลา, ฤๅษีผสมแล้ว หรือ ฤๅษีผสมเสร็จ ก็เรียก.
ลูกผสมน. ต้นไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ต่างชนิดกัน เช่น กล้วยไม้ลูกผสม สุนัขลูกผสม, ลูกประสม ก็ว่า.
เลือดผสมน. ผู้ที่มีเลือดพ่อและแม่ต่างชาติกัน.
โลหะผสมน. โลหะเจือ.
วงเครื่องสายผสมน. ชื่อวงดนตรีประเภทหนึ่ง ใช้เครื่องสายยืนพื้น แต่นำเอาเครื่องดนตรีชนิดอื่นมาผสมด้วย เช่น นำออร์แกนมาผสมเรียกว่า เครื่องสายผสมออร์แกน นำเปียโนมาผสม เรียกว่า เครื่องสายผสมเปียโน.
ส่วนผสมน. สิ่งต่าง ๆ ที่ผสมกันให้เกิดเป็นสิ่งรวม เช่น ส่วนผสมของอาหาร ส่วนผสมของยา ส่วนผสมของปูนซีเมนต์.
สื่อผสมน. วัสดุที่ใช้สำหรับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ร่วมกันตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป เช่น สีน้ำที่มีคุณลักษณะบางสดใสกับสีโปสเตอร์ที่มีคุณสมบัติหนาทึบ ดินสอกับหมึก.
กรอก ๒(กฺรอก-) น. ชื่อนกยางขนาดเล็ก ในวงศ์ Ardeidae นอกฤดูผสมพันธุ์เพศผู้และเพศเมียสีลำตัวคล้ายกัน แต่ในฤดูผสมพันธุ์สีต่างกัน ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ ยางกรอกพันธุ์จีน [ Ardeola bacchus (Bonaparte)] หัวสีนํ้าตาลแดง หลังสีเทาดำ อกสีแดง ยางกรอกพันธุ์ชวา [ A. speciosa (Horsfield)] หัวและคอสีเหลือง หลังสีเทาดำ อกสีเหลือง และยางกรอกพันธุ์อินเดีย [ A. grayii (Sykes)] หัวและคอสีเหลือง หลังสีแดงเข้ม อกสีน้ำตาลเหลือง กินปลาและสัตว์น้ำ.
กระจาบน. ชื่อนกขนาดเล็ก วงศ์ย่อย Ploceinae ในวงศ์ Ploceidae ปากหนารูปกรวย ปลายหางมน ขนหัวและขนตัวลาย ในฤดูผสมพันธุ์ขนหัวเพศผู้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง มี ๓ ชนิด คือ กระจาบธรรมดาหรือกระจาบอกเรียบ[ Ploceus philippinus (Linn.)] กระจาบอกลาย [ P. manyar (Horsfield)] ทำรังด้วยหญ้าหรือฟางข้าวห้อยอยู่กับกิ่งไม้หรือต้นพืชน้ำเช่นกก ปากรังอยู่ด้านล่าง และกระจาบทอง [ P. hypoxanthu s (Sparrman)] ทำรังด้วยหญ้าหรือฟางข้าวโอบหุ้มกิ่งไม้หรือใบพืชน้ำ ปากรังอยู่ทางด้านข้าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช.
กระทงทองน. ของว่างชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นกระทงใส่ไส้ กระทงทำจากแป้งสาลีผสมกับไข่เป็ด หัวกะทิ เป็นต้น เอาพิมพ์กระทงจุ่มแป้งลงทอดในกระทะให้เป็นรูปกระทงตามพิมพ์ ใส่ไส้ทำด้วยเนื้อไก่ หอมใหญ่ มันฝรั่ง ผัดปรุงรสเค็มหวาน.
กระเบื้องซีเมนต์ใยหินน. กระเบื้องที่ทำจากปูนซีเมนต์โดยมีแร่ใยหิน และน้ำ เป็นส่วนผสมหลัก มีหลายชนิด ชนิดที่เป็นแผ่นเรียบเรียก กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ ใช้ทำผนังหรือฝ้าเพดาน ชนิดที่เป็นลอนเรียก กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน ซึ่งมีทั้งแบบลอนคู่ และลอนลูกฟูก ใช้ทำหลังคา.
กระสา ๑ชื่อนกยางขนาดใหญ่ ในวงศ์ Ardeidae ปากยาว ปลายแหลม ฤดูผสมพันธุ์เพศผู้มีขนยาวบริเวณท้ายทอย ๒ เส้น คอยาว เวลาบินคอโค้งงอ ขายาว เล็บของนิ้วกลางที่หันไปข้างหน้าหยักคล้ายซี่หวี ทำรังด้วยกิ่งไม้บนยอดไม้สูงปานกลาง กินปลาและสัตว์น้ำ ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ กระสานวล ( Ardea cinerea Linn.) กระสาแดง ( A. purpurea Linn.) และกระสาใหญ่ ( A. sumatrana Raffles).
กระสุนปรายน. ลูกตะกั่วหรือลูกเหล็กเล็ก ๆ สำหรับยัดใส่ในลำกล้องปืนครั้งละหลายลูก เมื่อยิงไปครั้งหนึ่ง ๆ ลูกจะกระจายไป, กระสุนปืนชนิดที่มีลูกตะกั่วหรือลูกเหล็กเล็ก ๆ หลาย ๆ ลูกผสมปนอยู่กับดินปืนในนัดเดียวกัน เวลายิงจะกระจายออก, (ปาก) ลูกปราย.
กล้วยแขกน. กล้วยนํ้าว้า ฝานเป็นชิ้น ชุบแป้งข้าวเจ้าที่ผสมหัวกะทิ มะพร้าวขูดละเอียด น้ำตาล เกลือ แล้วนำไปทอด.
กลองติ๋งน. ชื่อกลองชนิดหนึ่ง รูปร่างและการตีเหมือนกับกลองทัด แต่มีขนาดเล็กกว่าและเสียงสูงกว่า ใช้บรรเลงผสมวงปี่พาทย์รวมกับกลองทัดในการแสดงหนังใหญ่เท่านั้น.
กล้าย(กฺล้าย) น. ชื่อกล้วยลูกผสมพันธุ์หนึ่งในสกุล Musa วงศ์ Musaceae ผลใหญ่โค้ง เป็นเหลี่ยมและยาวกว่ากล้วยหอม เปลือกหนา เนื้อเหนียว ไส้แข็งสีส้ม รสหวาน นิยมกินเมื่อทำให้สุกแล้ว, กล้วยกล้าย ก็เรียก.
กวางป่าน. ชื่อกวางชนิด Cervus unicolor Kerr ในวงศ์ Cervidae เป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดในหมู่กวางในประเทศไทย ขนยาวหยาบสีน้ำตาล ตัวผู้มีเขาเป็นแขนงข้างละ ๓ กิ่ง ผลัดเขาปีละครั้ง มักแยกอยู่ตามลำพังยกเว้นฤดูผสมพันธุ์จึงจะรวมกลุ่ม กินใบไม้อ่อน หญ้าอ่อน, กวางม้า ก็เรียก.
กะรุนน. แร่ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยธาตุอะลูมิเนียมกับออกซิเจน แต่มักมีสิ่งอื่นผสมอยู่ทำให้มีสีต่าง ๆ เช่น ถ้าเป็นสีแดง เรียกว่า ทับทิม, ถ้าเป็นสีนํ้าเงิน เรียกว่า พลอยสีนํ้าเงิน, ถ้าเป็นสีเขียว เรียกว่า เขียวส่องหรือ เขียวมรกต.
กะลอจี๊น. ชื่อขนมของจีนชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวจี่ไฟอ่อน ๆ ตัดเป็นชิ้น ๆ เวลากินคลุกงาดำผสมนํ้าตาลทรายขาว.
กากรุน, กากกะรุนน. ผงของกะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็งเช่นป้าน.
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก. เก็บเล็กผสมน้อย, ทำอะไรที่ประกอบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อย โน่นบ้างนี่บ้าง จนสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา.
แกนทรายน. แกนที่ใช้ในการหล่อพระพุทธรูปหรืองานประติมากรรมไทยด้วยวิธีสูญขี้ผึ้ง ทำด้วยทรายผสมดินเหนียว หมักให้ชุ่มและเหยียบให้เข้ากันจนเหนียว จึงปั้นขึ้นเป็นรูปเลา ๆ เรียกว่า โกลน แล้วผึ่งให้แห้ง จากนั้นเอาขี้ผึ้งพอกและปั้นส่วนผิวจนเป็นรูปตามที่ต้องการ.
โก๋น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมนํ้าตาลทราย อัดใส่พิมพ์เป็นรูปต่าง ๆ.
ไก่บ้านน. ชื่อไก่ชนิด Gallus gallus (Linn.) ในวงศ์ Phasianidae เป็นไก่ที่มีสายพันธุ์มาจากไก่ป่า แตกต่างจากไก่ป่าที่ขนลำตัวมีสีต่าง ๆ กัน เช่น สีดำ ขาว น้ำตาลอมแดง มีแข้งสีแตกต่างกัน เช่น สีเหลือง ขาว โดยที่ไก่ป่ามีสีเทาเข้ม เนื่องจากการคัดและผสมพันธุ์ทำให้มีสายพันธุ์แตกต่างกันมาก เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหาร.
ไก๋ ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด T ernstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Bedd . ในวงศ์ Theaceae ขึ้นตามป่าโปร่งและป่าเขาสูง ดอกคล้ายสารภีป่า ผลสีแดง เปลือกมีนํ้าเมือกเหนียว ๆ ใช้ผสมปูนโบก, ไก๋แดง ก็เรียก.
ขนมคันหลาวน. ขนมทำด้วยแป้งข้าวเจ้า นวด ปั้นเป็นตัวยาว ๆ หัวแหลมท้ายแหลม ต้มให้สุกแล้วคลุกกับมะพร้าวทึนทึกขูดผสมเกลือ เป็นเครื่องกระยาบวช.
ขนมค้างคาวน. ของว่างชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งสาลีผสมแป้งถั่วทอง นวดกับหัวกะทิและเกลือ แผ่เป็นแผ่นห่อไส้ทำด้วยกุ้งสับผัดกับรากผักชีตำ พริกไทย เกลือ แล้วทอดน้ำมัน.
ขนมเทียนน. ขนมทำด้วยแป้งข้าวเหนียวนวดกับกะทิและน้ำตาล ใส่ไส้ถั่วเขียวนึ่งบดผสมเกลือ พริกไทย ห่อด้วยใบตองสดแล้วนำไปนึ่ง ถ้าเป็นขนมเทียนแบบจีน นิยมใส่หญ้าชิวคั่กในแป้ง, ขนมเทียนนมสาว ก็เรียก.
ขนมเทียนแก้วน. ขนมทำด้วยแป้งข้าวเจ้าและแป้งเท้ายายม่อมผสมน้ำตาล กวนจนสุกและใส มีไส้เหมือนไส้ขนมเทียนปั้นเป็นก้อนกลมห่อด้วยใบตองสด.
ขนมเบื้องน. อาหารว่างชนิดหนึ่ง ทำโดยละเลงแป้งถั่วทองที่ผสมหัวกะทิลงบนกระทะแบนที่เรียกว่า กระเบื้อง ให้เป็นแผ่นกลม ๆ และบางเสมอกัน ใส่ไส้หวานหรือเค็มแล้วพับ ๒, ขนมเบื้องไทย ก็เรียก.
ขนมปังน. อาหารชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งสาลี แป้งข้าวไรย์ แป้งข้าวบาร์เลย์ เป็นต้น ผสมยีสต์ นวดให้เข้ากัน ทิ้งไว้จนขึ้นฟู ใส่พิมพ์ แล้วอบให้สุก.
ขนมปังหน้าหมูน. ของว่างอย่างหนึ่ง ใช้หมูสับผสมเครื่องมีกระเทียม พริกไทย เกลือหรือน้ำปลา รากผักชี ใส่ไข่ ทาหน้าขนมปังแล้วทอดให้สุก กินกับอาจาด.
ขนมเปียกปูนน. ขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าผสมกาบมะพร้าวเผาให้เป็นถ่านบดละเอียด ตั้งไฟกวนกับน้ำตาล กะทิ และน้ำปูนใส เมื่อสุกเทลงใส่ถาด ตัดเป็นชิ้น ๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง ๔ ยาวเท่ากัน แต่ไม่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก
ขนมหูช้างน. ขนมทำด้วยแป้งข้าวเจ้า นวดทำเป็นแผ่นแบน ๆ ต้มให้สุกแล้วคลุกกับมะพร้าวทึนทึกขูดผสมเกลือ เป็นเครื่องกระยาบวช
ขนมหูช้างขนมทำด้วยแป้งข้าวเจ้าผสมน้ำตาล นวดแล้วคลึงเป็นแผ่น ทอดกรอบ.
ขนมผักกาด, ขนมหัวผักกาดน. ของคาวชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งผสมหัวผักกาด นึ่งให้สุก แล้วผัดกับถั่วงอก ผักกุยช่าย.
ขนุนนกน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Palaquium obovatum (Griff.) Engl. ในวงศ์ Sapotaceae มีนํ้ายางขาว จับเป็นก้อนแข็งเมื่อผสมกับยางอื่น ๆ ใช้ยาเรือได้.
ขลุ่ยกรวดน. ชื่อขลุ่ยชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายขลุ่ยเพียงออแต่เล็กกว่า มีระดับเสียงเทียบโน้ตสากล จึงใช้ร่วมบรรเลงกับวงเครื่องสายผสมเครื่องดนตรีสากล.
ขันลงหินน. ขันที่ทำด้วยโลหะผสมทองแดงกับดีบุก แล้วขัดให้เป็นมัน.
ขันสาครน. ขันขนาดใหญ่ทำด้วยโลหะผสม ได้แก่ สัมฤทธิ์ ทองเหลือง ตัวขันเป็นทรงลูกมะนาวตัด ก้นขันมีเชิง ข้างขันทำเป็นรูปหน้าสิงโตปากคาบห่วงซึ่งใช้เป็นหูหิ้วข้างละหู ใช้บรรจุน้ำสำหรับทำน้ำมนต์ หรือสำหรับผู้มีบรรดาศักดิ์ใช้อาบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pine-dipterocarp forestป่าเต็งรังผสมสนเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palette knifeเกรียงผสมสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
portal-cantilever cutting machineเครื่องตัดแบบผสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parthenogenesisการเกิดโดยไม่ผสมพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
portfolio mixยอดรวมผสม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limy-เนื้อผสมปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rotary reflectionการสะท้อนผสมการหมุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
self-incompatible-ผสมตัวเองไม่ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
solid solution; mixed crystalผลึกผสมเนื้อเดียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
syntexisการหลอมละลายผสม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
syngamyการผสมเซลล์สืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
saponatus-ผสมสบู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-compatible-ผสมตัวเองได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
open injector-mixerหัวฉีดผสมแบบเปิด [มีความหมายเหมือนกับ bunsen-type mixer] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
oögamy; heterogamyการผสมพันธุ์ต่างแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
autocarpผลเกิดจากการผสมตัวเอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial inseminationการผสมเทียม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial inseminationการผสมเทียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admixture๑. การเพิ่มผสม๒. สิ่งเพิ่มผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air-fuel mixture; fuel mixture; mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air-fuel mixture; fuel mixture; mixtureไอดี, สารผสมอากาศกับเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assimilationการผสมกลมกลืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assimilationการผสมกลมกลืน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
assemblageการผสมผเส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
autogamyการผสมตัวเอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial fecundation; insemination, artificialการผสมเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial fertilizationการทำให้มีลูกโดยการผสมเทียม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial insemination; fecundation, artificialการผสมเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quota surplus reinsuranceการประกันภัยต่อตามส่วนผสมส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bunsen type mixerหัวผสมแบบบุนเซน [มีความหมายเหมือนกับ open injector-mixer] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bulk breedingการผสมพันธุ์คละ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
backcrossการผสมกลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breeding๑. การผสมพันธุ์๒. การปรับปรุงพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed policyกรมธรรม์ผสม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed policyกรมธรรม์ผสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed propertyทรัพย์สินผสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed questionsปัญหาผสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixing boxกล่องผสมลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
medicine, compoundยาผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mistura; mixtureยาร่วม, ยาผสม, ยาน้ำผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mixed airลมผสม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed companyบริษัทประกันชีวิตแบบผสม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed crystal; solid solutionผลึกผสมเนื้อเดียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
multimedia; intermedia; mixed mediaสื่อผสม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
miscibilityสภาพผสมเข้ากันได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
miscible-ผสมเข้ากันได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moist deciduous forestป่าผสมผลัดใบชื้น, ป่าเบญจพรรณชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed deciduous forestป่าผสมผลัดใบ, ป่าเบญจพรรณ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed dentition periodระยะปรากฏของชุดฟันชุดผสม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed fundกองทุนผสม (ระหว่างสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hybrid riceข้าวพันธุ์ผสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hybrid cornข้าวโพดพันธุ์ผสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ready-mixed concreteคอมกรีตผสมเสร็จ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hybridizationพันธุ์ผสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cobalt alloysโลหะผสมโคบอลต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Shape memory alloyโลหะผสมจำรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heat resistant alloyโลหะผสมทนความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gold alloyโลหะผสมทอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Titanium alloyโลหะผสมไทเทเนียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nickel alloyโลหะผสมนิเกิล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nickel-titanium alloyโลหะผสมนิเกิล-ไทเทเนียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial inseminationการผสมเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Blendingการผสมผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน
เพื่อให้ได้ชนิดและคุณภาพของน้ำมันตามความต้องการของตลาดและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด [ปิโตรเลี่ยม]
Bottled Gasก๊าซโปรเพน (C3) มีก๊าซบิวเทนเป็นส่วนน้อย, ก๊าซโปรเพน (C3) มีก๊าซบิวเทนเป็นส่วนน้อย หรือเป็นส่วนผสมระหว่างโปรเพนและบิวเทน ถูกอัดให้อยู่ในสภาพของเหลว
Bottled gas จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในชนบทสำหรับทำความอบอุ่นในบ้านเรือน การหุงต้ม การเกษตรกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ง bottled gas ก็คือก๊าซ LPG [ปิโตรเลี่ยม]
Liquefied Petroleum Gasก๊าซธรรมชาติเหลวหรือก๊าซหุงต้ม, ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ รู้จักกันในนาม "ก๊าซหุงต้ม" เป็นก๊าซโปรเพน (C3H8) ผสมกับก๊าซบิวเทน (C4H10)
นำมาอัดให้เป็นของเหลวใส่ถังเพื่อความสะดวกในการขนส่ง ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มในครัวเรือน หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ หรือเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ [ปิโตรเลี่ยม]
Artificial insemination, Humanการผสมเทียมมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fertilization of plants by insectsการผสมพันธุ์พืชโดยแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Burnable poisonสารพอยซันเสื่อมสภาพได้, สารดูดกลืนนิวตรอน เช่น โบรอน ที่ผสมไว้ในแท่งเชื้อเพลิงหรือเปลือกแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ในระยะแรก ซึ่งมีปริมาณเชื้อเพลิงมาก หลังจากใช้งานไประยะหนึ่งจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสารที่ไม่ดูดกลืนนิวตรอน เป็นการชดเชยผลจากเชื้อเพลิงที่ถูกใช้ไป และการสะสมตัวของผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสที่ดูดกลืนนิวตรอนที่เกิดขึ้นในเชื้อเพลิง ทำให้อายุการใช้งานของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ยาวนานขึ้น [นิวเคลียร์]
Claddingเปลือกหุ้มเชื้อเพลิง, โลหะที่ใช้ห่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื้อเชื้อเพลิงจากตัวทำให้เย็น และป้องกันผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสไม่ให้ออกมาปนในตัวทำให้เย็น วัสดุที่ใช้ เช่น อะลูมิเนียม โลหะผสมของอะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสมของเซอร์โคเนียม [นิวเคลียร์]
Coolantตัวทำให้เย็น, สารระบายหรือถ่ายโอนความร้อนที่หมุนเวียนในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เช่น น้ำ น้ำมวลหนัก อากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ โซเดียมเหลว และโลหะผสมโซเดียม-โพแทสเซียม [นิวเคลียร์]
Fly ash concreteคอนกรีตผสมขี้เถ้าลอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Yellow cakeเค้กเหลือง, สารผสมของยูเรเนียมออกไซด์หลายชนิด (โดยเทียบออกไซด์ทุกชนิดให้อยู่ในรูปของ U3O8) มีลักษณะเป็นผงละเอียด ได้จากกระบวนการสกัดสินแร่ยูเรเนียมจากเหมือง มีสีเหลือง ส้ม หรือเขียวคล้ำ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนชนิดของออกไซด์ และอุณหภูมิที่ใช้ขณะผลิต โดยอุณหภูมิที่สูงกว่าจะทำให้มีสีเข้มขึ้น เค้กเหลืองใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Waste immobilizationการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว
[นิวเคลียร์]
Sterile Insect Technique เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน, เอสไอที, การควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงชนิดเดียวกันที่ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ จำนวนมากต่อเนื่องกันหลายรุ่น เมื่อแมลงตัวเมียผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งทำให้ประชากรแมลงค่อยๆ ลดลง วิธีการนี้ ไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ และไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม [นิวเคลียร์]
Blogบล็อก, บล็อก เป็นคำผสมจากคำว่า Web และ Log [การจัดการความรู้]
Scintillatorตัวเปล่งแสงวับ, วัสดุโปร่งแสง ทั้งของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่งเปล่งแสงวับเมื่อทำอันตรกิริยากับรังสีชนิดก่อไอออน เช่น ผลึกโซเดียมไอโอไดด์ ส่วนผสมของไทรเอทิลเบนซีนกับเทอร์เฟนิล แก๊สซีนอน [นิวเคลียร์]
Radiation sterilization in insectsการทำหมันแมลงด้วยรังสี, การฉายรังสีแมลงในระยะใดๆ ของการเจริญเติบโต เพื่อทำให้เป็นหมัน โดยแมลงตัวเมียไม่สามารถผลิตไข่ หรือตัวผู้ไม่สามารถสร้างสเปิร์ม หรือสเปิร์มไม่แข็งแรงไม่สามารถผสมกับไข่ได้ หรือแมลงไม่สามารถจับคู่ผสมพันธุ์ได้ หรือไข่ที่ปฏิสนธิแล้วไม่ฟักออกเป็นตัว เนื่องจากการกลายของเซลล์สืบพันธุ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิด ระยะการเจริญเติบโตของแมลง และปริมาณรังสีที่ใช้
(ดู sterile insect technique (SIT) ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
Radiation induced F1-sterilityการชักนำให้เป็นหมันในรุ่นลูกด้วยรังสี, การใช้รังสีชักนำให้แมลงศัตรูพืชในกลุ่มผีเสื้อเป็นหมันแบบไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะถ่ายทอดความเป็นหมันแบบสมบูรณ์ในรุ่นลูก โดยไม่ทำให้พฤติกรรมและความสามารถในการผสมพันธุ์เสียไป ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมประชากรแมลงอีกวิธีหนึ่ง
วิธีการนี้ประสบความสำเร็จใน หนอนเจาะสมอฝ้ายสีชมพู (pink bollworm) และหนอนทำลายแอปเปิล (codling moth) โดยใช้รังสีแกมมาที่ปริมาณ 80-200 เกรย์

(ดู sterile insect technique ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Computer integrat manufacturing systemคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบผสมผสาน [คอมพิวเตอร์]
Nuclear materialวัสดุนิวเคลียร์, วัสดุเฟอร์ไทล์ พลูโทเนียมที่มีพลูโทเนียม-238 น้อยกว่าร้อยละ 80 ยูเรเนียม-233 ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ยูเรเนียมที่มีส่วนผสมของไอโซโทปต่างไปจากที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ ที่ไม่ใช่แร่หรือกากแร่ และวัสดุใดๆ ที่เป็นส่วนผสมวัสดุดังกล่าวข้างต้น
[นิวเคลียร์]
MOXม็อกซ์, เชื้อเพลิงออกไซด์ผสม, เชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีส่วนผสมของยูเรเนียมออกไซด์และ พลูโทเนียมออกไซด์ ซึ่งต่างจากเชื้อเพลิงทั่วไปที่ใช้ยูเรเนียมออกไซด์อย่างเดียว [นิวเคลียร์]
Mixed oxide fuelเชื้อเพลิงออกไซด์ผสม, ม็อกซ์, เชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีส่วนผสมของยูเรเนียมออกไซด์และพลูโทเนียมออกไซด์ ซึ่งต่างจากเชื้อเพลิงทั่วไปที่ใช้ยูเรเนียมออกไซด์อย่างเดียว [นิวเคลียร์]
Immobilization, wasteการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว [นิวเคลียร์]
integrationบูรณาการ, การรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, บูรณาการ มี ๒ ความหมาย

ความหมายที่ ๑ คือ ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยรวมหรือผสมผสานส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การสอนภาษาแบบบูรณาการ หมายถึง การรวมทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ไว้ในวิชาเดียวกัน, หลักสูตรแบบบูรณาการสำหรับภิกษุสามเณร เป็นหลักสูตรที่รวมหลักสูตรธรรมศึกษา บาลีศึกษา และสามัญศึกษา ให้เป็นหลักสูตรเดียว

ความหมายที่ ๒ หมายถึงเชื่อมหรือประสานกับสิ่งอื่นหรือหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียนหลายแห่งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีรากฐานจากความเป็นไทยและนำไปสู่การ พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน [การจัดการความรู้]

Mixed fundกองทุนรวมผสม
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอื่น โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ หรือกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม [ตลาดทุน]
ชอล์ก1. ชื่อแร่ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต มีซิลิกาปนอยู่เล็กน้อย เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยการรวมตัวของหินปูนจากซากสัตว์ พืช และเปลือกหอยในทะเล 2. เครื่องเขียนกระดานดำชนิดหนึ่งที่เป็นสีขาวทำจากแคลเซียมซัลเฟต ซึ่งได้จากเกลือจืดหรือยิปซัมผสมน้ำ
คำที่มักเขียนผิด คือ ชอคล์ [คำที่มักเขียนผิด]
Zine alloys สังกะสีผสม [TU Subject Heading]
Workshop recipes สูตรผสมที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Acculturationการผสมผสานทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Additivesสารผสมเพิ่ม [TU Subject Heading]
Additivesสารผสมเพิ่ม [TU Subject Heading]
Additivesสารผสมเพิ่ม [TU Subject Heading]
Alloysโลหะผสม [TU Subject Heading]
Aluminum alloysอะลูมิเนียมผสม [TU Subject Heading]
Anti-knock and anti-knock mixturesส่วนผสมป้องกันการน้อก [TU Subject Heading]
Artificial inseminationการผสมเทียม [TU Subject Heading]
Artificial insemination, Humanการผสมเทียมมนุษย์ [TU Subject Heading]
Artificial insemination, Human (Islamic law)การผสมเทียมมนุษย์ (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Asphalt emulsion mixturesสารผสมแอสฟัลต์อิมัลชั่น [TU Subject Heading]
Assemblage (Art)การผสมผเส (ศิลปะ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A thunderbolt to mix it well.สายฟ้า ผสมให้เข้ากัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ivory and gold. A lovely combination.งาช้างและทองคำ เป็นการผสมผสานที่สุดยอด The Great Dictator (1940)
Tell us what you're thinking. We might be able to show you where you're mixed up.บอกเราว่าคุณกำลังคิด เราอาจจะสามารถที่จะแสดงที่คุณกำลังผสมขึ้น 12 Angry Men (1957)
He was born in a slum. Slums are breeding grounds for criminals.เขาเกิดในสลัม สลัมจะผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับอาชญากร 12 Angry Men (1957)
Come on. You're like everybody else. You think too much, you get mixed up.มาใน คุณเป็นเหมือนคนอื่น คุณคิดว่ามากเกินไปคุณจะได้รับการผสมขึ้น 12 Angry Men (1957)
And of their mating too, and of their friendliness with each other, and their play.และการผสมพันธุ์ของมันมาก ด้วย และเป็นมิตรของมันกับแต่ละ อื่น ๆ และการเล่นของมัน The Old Man and the Sea (1958)
Early days yet, sir. Therefore it must be an alloy.ดังนั้นมันจะต้องคือโลหะผสม Help! (1965)
Yes, let us mix, Max.ใช่ให้เราผสม แม็กซ์ Yellow Submarine (1968)
Maybe we shouldn't get Mike mixed up in this too directly.บางทีเราไม่ควรจะได้รับไมค์ผสมขึ้นมาในนี้โดยตรงเกินไป The Godfather (1972)
Nice college boy. Didn't want to get mixed up in the family business.มีความสุขเด็กวิทยาลัย ไม่ได้ต้องการที่จะได้รับการผสมขึ้นมาในธุรกิจของครอบครัว The Godfather (1972)
I'm talking about a cop who's mixed up in drugs, a dishonest cop.ผมกำลังพูดถึงตำรวจผู้ที่ผสมขึ้นมาในยาเสพติดตำรวจที่ไม่สุจริต The Godfather (1972)
A cop who got mixed up in the rackets and got what was coming.ตำรวจที่ได้ผสมขึ้นมาในไม้และได้สิ่งที่ได้มา The Godfather (1972)
In puberty's ambush, maidens bloom, all unaware of impending doomในการซุ่มโจมตีของวัยที่เริ่มสามารถผสมพันธุ์ได้, ดอกไม้เด็กผู้หญิง,\ Nall ที่ไม่รู้ตัวของเคราะห์ร้ายใกล้เข้ามา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"...they will intermingle...เขาจะผสมเข้าด้วยกัน... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Trim, mixture. Wash, soap, rinse, spin.การทรงตัว ผสมกัน ซัก สบู่ ล้าง ปั่น Airplane! (1980)
Singles. Mixed singles. Gay singles.โสด โสดที่ผสมกัน เกย์ก็โสด The Blues Brothers (1980)
When combined with oxygen and a little heat... it will cause a rapid expansion.เมื่อผสมกับออกซิเจนและความร้อนเล็กน้อย สาเหตุคือการระเบิด The Blues Brothers (1980)
They like the new peelings mixed in with the rotting ones.มันชอบเปลือกใหม่ๆ ผสมกับที่เริ่มเสียแล้ว Gandhi (1982)
There's a little lemon juice in it.ผสมน้ำมะนาวนิดหน่อย Gandhi (1982)
The more you mix it, the bigger it gets.ยิ่งคุณผสมมากเท่า- ไหร่ก็ยิ่งใหญ่เท่าไร Idemo dalje (1982)
Come on, mix it!มาผสมIdemo dalje (1982)
There's been a mix-up. This is not my grandma.มีการผสมขึ้น นี่ไม่ใช่ยายของฉัน Idemo dalje (1982)
Thin your mixture, add CO2.บางส่วนผสมของคุณ เพิ่ม ซีโอ2 2010: The Year We Make Contact (1984)
Mating customs.ศุลกากรผสมพันธุ์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
He was born of mixed blood.เขาเกิดมาเป็น สายเลือดผสม Vampire Hunter D (1985)
And what do you see? What do I see? I see a mysterious counterplay of light and dark.เห็นอะไรเหรอ ผมเห็นการผสมผสาน อย่างลึกลับของแสงและความมืด *batteries not included (1987)
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ Akira (1988)
Mr. Harris, the so-called novels of Terence Mann ... endorse promiscuity, godlessness, the mongrelization of the races, and disrespect to high-ranking officers of the United States Army.คุณแฮร์ริส นวนิยาย ของเทอเรนซ์ แมนน์... สนับสนุนความสำส่อน ความไม่เชื่อในพระเจ้า การผสมข้ามเผ่าพันธุ์... Field of Dreams (1989)
Three kinds of meat in the meatballs:สามส่วนผสมของเนื้อ Goodfellas (1990)
Also, I had to get to Sandy's to give the package a whack with quinine.และต้องไปหาแซนดี้ เพื่อเอาของไปผสมกับยา Goodfellas (1990)
Yes!การผสมกันระหว่างบ้องกัญชากับเครื่องทำกาแฟ Aladdin (1992)
You didn't make a very good job of the mix, mate.พวกเธอผสมปูนได้ไม่ดีเลยนะ The Cement Garden (1993)
"Mix blood of owl with the herb that's red."ผสมเลือดนกฮูก กับสมุนไพรสีแดง. Hocus Pocus (1993)
I don't remember the ingredients.ฉันจำส่วนผสมนั่นไม่ได้. Hocus Pocus (1993)
Goddamn, that's a pretty fuckin' good milkshake!Goddamn ที่สวย fuckin 'นมผสมไอศกรีมที่ดี! Pulp Fiction (1994)
a yearning... combined with the most indescribable bliss... but what was it?ผสมกับความสุขที่เกินบรรยาย แล้วมันคืออะไร Don Juan DeMarco (1994)
Canadian moose during mating season.เสียงกวางมูสในฤดูผสมพันธ์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
We should move along. It's their mating season and they can get rather hostile.เรารีบไปดีกว่า นี่ฤดูผสมพันธุ์ พวกมันจะหวงที่ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
All of that blends to create a mixture that forms me and gives rise to my conscience.สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดผสมผสานกันมาเป็นฉัน และทำให้ฉันรู้สึกผิดชอบชั่วดี Ghost in the Shell (1995)
- I want us to merge. ͧüҹҴ¡ѹ. Ghost in the Shell (1995)
- Merge? ҹ? ! Ghost in the Shell (1995)
A unification.การผสมผสาน. Ghost in the Shell (1995)
They are a terillium-carbonic alloy, and I can fly.มันเป็นส่วนผสมของ เทริลเลียมกับคาร์บอน และ ฉันบินได้ Toy Story (1995)
You do an eclectic celebration of the dance!ที่คุณทำผสมผสานของการเฉลิมฉลองเต้นรำ! The Birdcage (1996)
He's not terrible in that way. He won't get mixed up in some scandal.เขาไม่ได้น่ากลัวในทางที่ เขาจะไม่ได้รับการผสมขึ้นมาในเรื่องอื้อฉาวบาง The Birdcage (1996)
You're an interesting species an interesting mix.คุณสายพันธุ์ที่น่าสนใจ ส่วนผสมที่น่าสนใจ Contact (1997)
Some fellows, and this is what gives whiskey-making a bad name, some fellows use potash or even lye to make the mash quick.สำหรับคนบางคน นี่คือสิ่งที่ ทำให้การทำวิสกี้เสียชื่อ บางคนใช้น้ำด่าง เพื่อที่จะทำให้ผสมกันเร็วขึ้น The Education of Little Tree (1997)
They're mating'.พวกมันกำลังผสมพันธุ์กัน The Education of Little Tree (1997)
You can see right off they're mating'. The buck deer is jumpin' the does.เห็นชัดๆ ว่ามันกำลังผสมพันธุ์กัน กวางตัวผู้กำลังกระโดดขึ้นหลังกวางตัวเมีย The Education of Little Tree (1997)
Your extracted eggs, Marie have been fertilized with Antonio's sperm.ไข่ของคุณนะ, มารี จะถูกผสมกับ สเปิร์มของอันโตนิโอ Gattaca (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผสม[n.] (kān phasom) FR: mélange [m] ; mixture [f]
การผสมพันธุ์สัตว์[n. exp.] (kān phasomphan sat) EN: animal breeding ; breeding   
คอนกรีตผสมสำเร็จรูป [n. exp.] (khønkrīt phasom samretrūp) EN: ready-mixed concrete   
เครื่องยนต์ลูกผสม[n. exp.] (khreūangyon lūk phasom) EN: hybrid engine   FR: moteur hybride [m]
กองทุนผสม[n. exp.] (køngthun phasom) EN: mixed fund   FR: fonds mixte [m]
กระเทียมผสมเกลือ[n. exp.] (krathīem phasom kleūa) EN: garlic salt [m]   
โลหะผสม[n. exp.] (lōha phasom) EN: alloy   FR: alliage [m]
ลูกผสม[n.] (lūkphasom) EN: hybrid   FR: hybride [m]
พรรครัฐบาลผสม[n. exp.] (phak ratthabān phasom) EN: coalition partner   FR: parti de la coalition [m] ; partenaire de la coalition [m]
พันธุ์ผสม[n. exp.] (phan phasom) EN: hybrid ; crossbreed   FR: métis [m] ; hybride [m]
ผสม[v.] (phasom) EN: mix ; blend ; combine ; merge ; mingle   FR: mélanger ; combiner ; mixer ; composer
ผสมพันธุ์[v.] (phasomphan) EN: breed ; mate   FR: se reproduire
ผสมผสาน[v.] (phasomphasān) EN: integrate ; combine ; blend ; mix   FR: composer ; harmoniser
ผสมสัตว์[v. exp.] (phasom sat) EN: breed animals   FR: élever des animaux
ผสมเสร็จ[n.] (phasomset) EN: Asian Tapir   
ไร่นาสวนผสม[n. exp.] (rainā suan phasom) EN: mixed agriculture   
รัฐบาลผสม[n. exp.] (ratthabān phasom) EN: coalition government   FR: gouvernement de coalition [m]
ฤาษีผสม [n. exp.] (reūsī phasom) EN: Coleus ; Painted nettle   
รถลูกผสม[n. exp.] (rot lūkphasom) EN: hybrid car   FR: voiture hybride [f]
สารเนื้อผสม[n. exp.] (sān neūa phasom) EN: compound   FR: substance composée [f] ; corps composé [m]
สารผสม[n.] (sānphasom) EN: mixture   FR: mélange [m] ; mixture [f]
เศรษฐกิจแบบผสมผสาน[n. exp.] (sētthakit baēp phasomphasān) EN: mixed economy   FR: économie mixte [f]
เศรษฐกิจผสม[n. exp.] (sētthakit phasom) EN: mixed economy   
สีฝุ่นผสมกาว[n. exp.] (sīfun phasom kāo) EN: tempera   
ส่วนผสม[n.] (suanphasom) EN: ingredient ; composition ; component ; constituent ; contents   FR: ingrédient [m] ; composant [m]
สวนผสม[n. exp.] (sūan phasom) EN: mixed garden ; joint garden   
สวนผสมผสาน[n. exp.] (sūan phasomphasān) EN: mixed garden   
ทศนิยมผสม[n. exp.] (thotsaniyom phasom) EN: mixed decimal   

English-Thai: Longdo Dictionary
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
heterogeneous(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสม, ที่ไม่เข้ากัน, A. homogeneous
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
hodgepodge(n) การผสมที่สับสนของสิ่งต่างๆ(เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน) เช่น I think in that location it is very appropriate because it marries the hodgepodge of architectural styles in that area., S. hotchpotch, hotch pot, hodge podge
coleus(n) ต้นฤาษีผสม เช่น Information on how to grow Coleus (Coleus blumei) in your garden.
snake juice(Australian slang) สุรา, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดแรง เช่น On the counter at the bar, the owner draws shots of snake juice out of the jar. , S. whisky, R. เหล้า
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้
dyslacxia(n ) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
add[VI] เติมส่วนผสม, See also: เพิ่มส่วนผสม, Syn. be an addition
add[VT] เติมส่วนผสม, See also: เพิ่มส่วนผสม
admix[VI] คลุกเคล้ากับ, See also: ผสม
admix[VT] คลุกเคล้ากับ, See also: ผสม, Syn. mingle, mix
admixture[N] ส่วนผสม, Syn. ingredient
aggregate[N] ส่วนผสมของคอนกรีต
aggregate[N] ส่วนผสมของแร่(หรือเศษหิน)ที่มีลักษณะคล้ายหิน
alcoholic[ADJ] ผสมแอลกอฮอล์, See also: ที่มีสุราอยู่, ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
alloy[VT] ผสมโลหะ, See also: เจือโลหะ
alloy[N] โลหะผสม, Syn. compound, admixture
alloy[N] สิ่งเจือปน, See also: ของผสม
alloy steel[N] เหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ
aloe[N] ว่านหางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe vera
aloe[N] หางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe vera
aloe vera[N] ว่านหางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe
aloe vera[N] หางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe
amalgam[N] การผสม, See also: การรวมกัน, Syn. mixture, blend
artificial insemination[N] การผสมเทียม
absorb into[PHRV] รวมเข้าเป็น, See also: ทำให้กลมกลืน, ผสมเข้าเป็น, Syn. assimilate into
amalgamate with[PHRV] รวมกัน, See also: รวม, ผสมกัน, Syn. combine with, merge together, merge with
bath salts[N] เกลือหรือสารละลายน้ำที่ใช้ผสมน้ำในอ่างอาบน้ำ
batter[N] ส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่, See also: ส่วนผสมของแป้งเค้กที่ผสมเสร็จแล้ว
batter[VT] เคลือบด้วยส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่, See also: คลุมหรือหุ้มด้วยแป้งเค้ก
benzine[N] น้ำมันเบนซิน, See also: น้ำมันซึ่งกลั่นจากต้นไม้ สัตว์หรือถ่านหิน ไวไฟ มีกลิ่นหอม ใช้ผสมน้ำมันและทำสี
biathlon[N] การแข่งขันกีฬาที่ผสมระหว่างสกีและการยิงปืน
bitter-sweet[ADJ] ซึ่งนำมาซึ่งความสุขผสมความเศร้า
blend[VT] ผสม, See also: ผสมให้เข้ากัน, รวมกัน, Syn. mix
blend[N] การผสม, See also: การรวมตัว, Syn. mixture
blend[N] ส่วนผสม
blender[N] ผู้ผสมหรือเครื่องปั่น
breed[VI] ผสมพันธุ์, See also: เลี้ยง, ต่อพันธุ์
breeder[N] ผสมพันธุ์สัตว์
breeding[N] การผสมพันธุ์สัตว์เพื่อขยายพันธุ์
buttercream[N] ส่วนผสมของเนยและน้ำตาลที่ใช้แต่งหน้าเค้ก
beat in[PHRV] ต ี(ส่วนผสม) ให้เข้ากัน
beat into[PHRV] ตีให้เข้ากัน, See also: ผสมด้วยการตี
beat up[PHRV] ตีให้เข้ากัน, See also: ผสมให้เข้ากันด้วยการตี
blend in[PHRV] ทำให้เข้ากันได้, See also: ผสมผสาน, คลุกเคล้า
blend together[PHRV] กลมกลืนกัน, See also: ผสมผสานกัน, เข้ากัน, Syn. blend with
cacophony[N] เสียงดังที่ผสมปนเปกัน (คำเป็นทางการ), Syn. dissonance, discord
cement mixer[N] เครื่องผสมปูนซีเมนต์, Syn. concrete mixer
cheesecake[N] ชีสเค้ก, See also: เค้กชนิดหนึ่งที่มีชีสเป็นส่วนผสม
chord[VT] ผสมผสาน, See also: สัมพันธ์, คล้องจอง, ประสาน, Syn. harmonize, blend, arrange
coalition[N] รัฐบาลผสม, See also: รัฐบาลร่วม
cobalt blue[N] สารสีน้ำเงินเข้มที่เป็นส่วนผสมของโคบอลท์และอลูมิเนียมออกไซด์
cocktail[N] เครื่องดื่มเหล้าผสมผลไม้, See also: ค็อกเทล
coloring[N] สีผสมอาหาร, Syn. colouring, food coloring, food colouring
colouring[N] สีผสมอาหาร, Syn. coloration, colouration
combination[N] การรวมกัน, See also: การผนึกกัน, การผสมกัน, Syn. combine, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
commingle[VT] ผสมผสาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acerose(แอส' เซอโรส) adj. คล้ายเข็ม, คล้ายแกลบ, ซึ่งผสมกับแกลบ (acerate, acerous)
acetum(อะซี' ทัม) n. สารที่ผสม acetic acid
admix(แอดมิคซฺ') vt.,vi. คลุกเคล้ากับ, ผสมกับ, เติม, Syn. mix, mingle with)
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
agar(อา' การ์, แอก' การ์) n. ผลิตผลคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล, อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อ ที่ผสมด้วย agar., Syn. agar-aga
agitator(แอจ'จิเทเทอะ) n. ผู้ยุแหย่, ผู้ปลุกปั่น, เครื่องเขย่าและผสม. -agitatorial adj.
albite(แอล' ไบทฺ) n. แร่จำพวก Feldspar ที่มีธาตุโซเดียมผสมอยู่ -albitic adj.
alcohol(แอล' กะฮอล) n. แอลกอฮอล์, ethyl alcohol, เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์, สารประกอบเคมีที่มีสูตร ROH.
aleatoric(เอลิอะทอ' ริค) adj. ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) = aleatory
aleatory(เอลิอะทอ' รี) adj. แล้วแต่เหตุการณ์, แล้วแต่ดวง, ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) (of luck)
alec(แอล' ลิค) n. ปลา herring, เครื่องปรุงอาหารที่ผสมปลา herring
allogamy(อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj.
alloy(อะลอย') n. โลหะผสม, ส่วนผสม, สิ่งที่ใช้ลดคุณภาพหรือความบริสุทธิ์. -vt. ผสมให้เป็นโลหะผสม,เจือปน, Syn. mixture, compound)
alloy steelเหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ เช่น โครเมียม โคบอลท์, ทองแดง, แมงกานีส, นิเกิล, ทั้งสเตน
alnico(แอล' ไนโด) n. โลหะผสมที่เป็นแม่เหล็กและมีส่วนผสมของอะลูมินัม นิเกิลและโคบอลท์
aluminate(อะลู' มิเนท) Chem., n. เกลือของ aluminum hydroxide, แร่อ๊อคไซด์ที่มีโลหะผสมกับ alumina
aluminise(อะลู' มะไนซ) ใส่หรือผสมด้วยอะลูมินัม (treat with aluminum)
amalgam(อะแมล' เกิม) n. โลหะผสมของปรอทกับโลหะอื่น, แร่หายากชนิดหนึ่งที่เป็นโลหะ ผสมของเงินและปรอท, การรวมกัน, Syn. mixture, combination ###A. separation
amalgamate(อะแมล' กะเมท) vt. ทำให้รวมกัน,ผสม,ผสมกับปรอท.
amatol(แอม' มะทอล) n. ;ัตถุระเบิดผสมของ ammonium nitrate กับ TNT
amerasian(แอมมิเร' เชียน) n. ลูกผสมระหว่างชาวอเมริกันและเอเชีย
amphimictic(al) (แอมฟิมิค' ทิคัล) adj. ซึ่งผสมพันธุ์กันอย่างเสรี แต่พันธุ์รุ่นหลังจะแพร่พันธุ์กันมากขึ้น
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
antimonic(แอนทิโม' นิค -มอน' นิค) adj. ประกอบหรือผสมด้วยพลวง, สารผสมหรือสารประกอบพลวง, Syn. antimonial, antimounous, antimonious
argentiferous(อาร์เจนทิพ'เฟอรัส) adj. มีเงินผสม (silverbearing)
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
blackstrapn. เหล้าอ้อยผสมน้ำผึ้งชนิดหนึ่ง
blend(เบลนดฺ) {blended/blent,blended/blent, blending,blends} vt.,vi.,n. (การ) ผสม,คลุก,กลมกลืน vi. คลุกเคล้าให้เข้ากันจนแยกไม่ออก,ทำให้เหมาะกับ,คำสนธิ,ของผสม,ของเจือปน, Syn. mix
blender(เบลน'เดอะ) n. ผู้ผสม,สิ่งเจือปน,ตัวผสมเครื่องผสม,เครื่องปั่นผสม
booze(บูซ) {boozed,boozing,boozes} n. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์,วิสกี้ vt.,vi. ดื่มเหล้ามากเกินไป, See also: boozer n.
brann. รำข้าว. vt. ต้มในน้ำผสมรำข้าว, See also: branner n. ดูbran
brandied(แบรน'ดิด) adj. ผสมด้วยบรั่นดี,มีบรั่นดีผสมอยู่,จุ่มอยู่ในบรั่นดี
breed(บรีด) {bred,bred,breeding,breeds} v. ออกลูก,ทำให้เกิด,แพร่พันธุ์,เพาะ,ฟักไข่,เลี้ยง,อบรม,ทำให้ท้อง n. พันธุ์,ชนิด,กลุ่ม,พันธุ์ผสม, Syn. generate
breeder(บรีด'เดอะ) n. คนผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์,สัตว์หรือพืชที่ออกลูก,คนเลี้ยง,คนอบรม, Syn. originator
brioche(บรี'โอช) n. ขนมปังที่ผสมด้วยไข่,ยีสต์และเนย
broodmaren. ม้าตัวเมียสำหรับผสมพันธุ์
bull-mastiffn. สุนัขพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์dulldogกับ mastiff
bullterrier(บูลเทอ'รีเออร์) n. สุนัขพันธุ์ผสมระหว่างbulldog กับ terrier
carburet(คาร์'บะเรท) vt. ผสมกับคาร์บอนหรือไฮโดรคาร์บอน
carburetor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.
carburettor(คาร์'บะเรเทอะ) n. เครื่องผสมไอเชื้อเพลิงกับอากาศให้ได้สารผสมที่สันดาปหรือระเบิดได้,คาร์บูเรเตอร์, See also: carburetion n.
cast ironn. โลหะผสมของเหล็กคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ ,เหล็กหล่อ
cga(ซีจีเอ) ย่อมาจาก color gragphic adapter แปลว่า ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิก ที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ๆ ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วอาจจะปวดศรีษะได้ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA ดู EGA และ VGA ประกอบ
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
chimera(คิเม'ระ) n. สัตว์ประหลาดน่ากลัว,ความเพ้อผัน,พันธุ์ต่อกิ่งผสม, Syn. chimaera
cim(ซีไอเอ็ม) 1. ย่อมาจาก computer input from microfilm (ไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์) หมายถึง เทคโนโลยีในการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ในไมโครฟิล์มเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (โดยต้องแปลงเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้) 2. ย่อมาจาก computer integrated manufacturing (การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์) หมายถึงการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมด้วย
cmykย่อมาจาก cyan (ฟ้าอมเขียว) magenta (แดงอมม่วง) yellow (เหลือง) key (ดำ) ซึ่งเป็นชื่อสีที่นำมาใช้ การผสมสีทั้ง 4 นี้ จะทำให้เกิดสีได้อีกหลายร้อยสี นำมาใช้ในการพิมพ์สีต่าง ๆ ดู RGB ประกอบ
coalition(โคอะลิช'เชิน) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,สัมพันธมิตร,รัฐบาลผสม,การประสานกัน., See also: coalitionist,coalitoiner n., Syn. alliance

English-Thai: Nontri Dictionary
admix(vt) ผสม,คลุกเคล้า,เติม
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม
alloy(n) โลหะผสม,สิ่งเจือปน
alloy(vt) เจือ,ผสม,เจือปน
amalgamate(vt) ทำให้รวมกัน,ผสม
amalgamation(n) การรวม,การผสม,การปน
apothecary(n) ผู้ผสมยา,เภสัชกร
blend(n) การคลุกเคล้า,การผสมผสาน
blend(vt) คลุก,คลุกเคล้า,ผสมผสาน
breed(vt) เพาะ,เลี้ยง,อบรม,ออกลูก,ผสมพันธุ์,ทำให้เกิด
breeder(n) ผู้เพาะ,ผู้ผสมพันธุ์,ผู้เลี้ยง
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
commingle(vt) ผสมกัน,คลุกเคล้า,ปนเป
compound(vt) รวมกัน,คลุกเคล้า,ผสม,เจือ,ประกอบ
cross(vt) ข้าม,กากบาท,ขีดฆ่า,ผสมข้ามพันธุ์,ไขว้,ขัดขวาง,ต่อต้าน
crossbreed(vt) ผสมข้ามพันธุ์
decoct(vt) ผสมขึ้น,ต้มยา,เคี่ยวยา,สกัดยา
dispense(vt) จ่ายยา,จ่ายแจก,ปรุงยา,ผสมยา,จัดการให้
drug(vt) ให้ยา,ทำให้ติดยา,ผสมยา
emulsion(n) ของเหลวคล้ายนม,น้ำมันผสมน้ำ
engraft(vt) ผสมกัน,ต่อ,นำมาปะ,ตอน,ทาบกิ่ง
fertilization(n) การทำให้อุดม,การทำให้เกิดผล,การทำให้มีผล,การผสมพันธุ์
fold(vt) พับ,ไขว้,ทบ,กอดรัด,ใส่คอก,ปิดผนึก,ผสม,ห่อ,หุ้ม
fuse(vt) หลอมรวมกัน,ทำให้ละลาย,ผสมกัน,เชื่อม
fusion(n) การเชื่อม,การรวมกัน,การผสม,การหลอมละลาย
glean(vt) เก็บรวบรวม,รวบรวม,สะสม,เก็บสะสม,ผสมผเส
HALF-half-caste(n) ลูกครึ่ง,ลูกผสม
hash(n) ของผสมกัน,กัญชา,ความยุ่งเหยิง
hybrid(adj) ที่มีพันธุ์ผสม,พันทาง,เป็นลูกผสม
hybrid(n) พันธุ์ผสม,พันทาง,ลูกผสม,คำผสม
hybridization(n) การผสมพันธุ์,การผสม
hybridize(vt) ผสมพันธุ์,ผสม,ทำให้เกิดลูกผสม
ingraft(vt) ผสมพันธุ์,ทาบกิ่ง,ฝังแน่น,สอดใส่
ingredient(n) ส่วนผสม,ส่วนประกอบ,เครื่องปรุง
interbreed(vt) เพาะพันธุ์,ผสมพันธุ์
interfuse(vt) ผสม,คลุกเคล้า,ละลายให้เข้ากัน
intermingle(vi,vt) ผสม,เคล้า,คลุกเคล้า,ปนกัน,มั่วสุม
intermix(vt) ผสมผเส,คลุกเคล้า,ทำให้ปนเป
intermixture(n) การผสมผเส,การปนเป
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน,การผสมผสาน,การคลุกเคล้า
interweave(vt) ร้อยเข้าด้วยกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า
mash(n) ส่วนผสม,ส่วนประกอบ
mash(vt) ผสมกัน,คลุกเคล้า,ทำให้เละ,บด,ป่น
medley(n) การผสมผสาน,เพลงเมดเล่ย์
merge(vi,vt) กลมกลืนกัน,รวมตัวกัน,ผสมกับ,กลายเป็น
merger(n) การรวมกันเข้า,การรวมตัว,การผสม
metal(n) โลหะ,โลหะผสม,หินโรยถนน
mingle(vt) ผสม,ระคน,ปน,มั่วสุม,ผสมผสาน
mix(vt) ผสม,ปะปน,ปรุง,ทำให้ยุ่งเหยิง
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน,ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง,หลายหลาก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adsthai[แอดส์-ไทย] (n ) มาจากคำ 2 คำผสมกัน ads มาจาก ADvertiSing หมายถึง โฆษณา, สิ่งโฆษณา thai มาจาก Thailand หมายถึง ประเทศไทย รวมความแล้ว adsthai หมายถึง ผู้โฆษณาสินค้าหรือสื่อโฆษณาในประเทศไทย สามารถเข้าไปโฆษณาสินค้ากันได้ที่ http://www.adsthai.net
See also: R. adsthai
AI (n) ผสมเทียม
anodize (n ) เป็นการปรับสภาพของผิวโลหะที่มีส่วนผสมของ allumimium โดยให้ Al ทำปฎิกิริยากับ O2 ให้กลายเป็น alluminium-oxide ทำให้มีความคงทนต่อการขูดขีดสูงขึ้น ตัวอย่างที่อาจจะเห็นชัดเจนก็เช่น หัวน๊อต สีดำๆ หรือ หัวน๊อตมอเตอร์ไซต์ ที่ทำเป็นสีสันต่างๆ ซึ่งสีสันนั้น เกิดจากการผสมออกไซต์ของโลหะบางชนิดเข้าไป
Image:
aquaponicเกษตรผสมผสานพึ่งพากัน ปลูกพืช เลี้ยงปลา แบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน
aquaponic (n ) เกษตรผสมผสานแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน เช่น ปลูกพืช ให้เป็นอาหารปลา ปลาขี้ใส่ลงในน้ำกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืช
cattle breeder (n phrase ) คนผสมพันธุ์ปศุสัตว์
chromatograph (n ) กรรมวิธีในการวิเคราะห์ทางวิชาเคมี : เทคนิคสำหรับการแยกส่วนประกอบในสารผสม
conflate (vt ) รวม 2 สิ่งเป็น 1 สิ่งใหม่, รวมกัน, ผสมกัน, ปนรวมกัน, He conflate stories of 2 people in his book.
See also: S. blend, combine, merge,
doggy (n aux. verb abbre) เป็นรูปแบบการ ผสมพันธ์แบบหมา รูปที่ยกมาให้เป็นแบบ doggy หมู่
See also: S. cat, A. catty, R. sex
Image:
essential oil (n) นำมันหอมที่สกัดมาจากพืช ใช้เป็นหัวเชื้อเพื่อผสม หรือใช้แบบเข้มข้น ขึ้นกับชนิดและการนำไปใช้
See also: S. volatile oil, R. essence
inseminate (vt) ผสมเทียม
Jackalope (n name ) ชื่อสัตว์ในเทพนิยาย รูปร่างเหมือนกระต่ายแต่มีเขา มีลักษณะที่เป็นส่วนผสมของ กระต่าย, ละมั่ง, กวาง, แพะ ในตำนานบอกว่า มีความสามารถทำเสียงเลียนแบบส่งต่างๆ ได้รวมถึงเสียงคน ปกติเป็นสัตว์ที่ขี้อายแต่ถ้าไปยุ่งกับมันก็อาจจะอันตรายได้ เพิ่มเติม http://en.wikipedia.org/wiki/Jackalope
Lipoprotein {n} [biochem.][ไลโปโปรตีน] (n) สารผสมของโปรตีนและไขมันไลปิด
mayfly (n name uniq ) ชีปะขาว หรือชีผะขาวก็เรียก ชีผ้าขาวก็เรียก หรือเมย์ฟลายส์ (mayflies) ชื่อวิทยาศาสตร์ เอพฮีมีรอบเทอรา (Ephemeroptera) ตัวขนาดเล็กถึงกลาง ปีกบางมีเส้นมากมาย ปีกคู่แรกใหญ่กว่าคู่หลัง ตัวเมียวางไข่ในน้ำ ตัวอ่อนรูปร่างเรียวยาวอาศัยในน้ำนาน 1-2 ปี ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นแมลงโตเต็มวัย มีปีก ชอบเล่นไฟ มันมีอายุเพียง 1-2 วันเท่านั้น ไม่กินอาหาร ผสมพันธุ์แล้วตาย ฤดูกาลวางไข่อยู่ในราวกลางเดือนเมษายน พบใกล้แหล่งน้ำ บ่อน้ำ ลำธาร ตัวแก่เต็มที่จะลอกคราบออกพร้อมบินขึ้นจากผิวน้ำไปยังแสงสว่าง เป็นการบินขึ้นมาดูโลกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิต
mulled wine[มัลด-ไวน์] (n ) ไวน์ผสมเครื่องเทศ เป็นเครื่องดื่มที่มักจะทำจากไวน์แดงอุ่นให้ร้อนผสมเครื่องเทศ น้ำตาลเล็กน้อย และผลไม้เช่นส้มฝานบาง เสิร์ฟร้อนหรืออุ่น นิยมดื่มกันระหว่างฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรป (ข้อมูลจาก wikipedia.org)
Polydrugการใช้ยาสองตัวหรือมากกว่าในการรวมกันเพื่อให้ผลเฉพาะ. ในหลายกรณียาที่ใช้เป็นตัวแรกหรือยาหลัก,กับยาเพิ่มเติมในส่วนผสมส่าเหล้า หรือใช้แทนสำหรับผลข้างเคียงของยาหลักและทำให้มีผลมากขึ้นกับผลกระทบต่อยา,หรืออาหารเสริมสำหรับยาหลักเมื่ออยู่ในระดับต่ำ
reproductive cycle[รี-โพร-ดัค-ทีฟ ไซ-เคิล] (n ) สำหรับสัตว์หมายถึงวงจรการเจริญพันธุ์ หรือ วงจรการผสมพันธุ์
Stoneflies (n) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect)
See also: S. Plecoptera, Stonefly, R. Plecoptera, Stonefly

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
材料[ざいりょう, zairyou] (n) ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, วัตถุดิบ (เช่นในการปรุงอาหาร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
含まれる[ふくまれる, fukumareru] (vi) เป็นส่วนประกอบ,มีรวมอยู่(ด้วย),มีผสมอยู่
シアン[しあん, shian] (n) เป็นสีหนึ่งในหมวด CMYK (สีที่เกิดจากการผสมแสงสี ให้นึกถึงตราสัญลักษณ์ของช่อง 7)
Cyan (ภาษาฮอลลันดา) สีออกฟ้า = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน
Magenta สีออกชมพูเข้ม = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับสีน้ำเงิน
Yellow สีเหลือง = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีแดง
K เป็นสีดำ = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน(เอา RGB มาผสมกันหมด)
マジェンタ[まじぇんた, majienta] (n) เป็นสีหนึ่งในหมวด CMYK (สีที่เกิดจากการผสมแสงสี ให้นึกถึงตราสัญลักษณ์ของช่อง 7)
Cyan (ภาษาฮอลลันดา) สีออกฟ้า = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน
Magenta สีออกชมพูเข้ม = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับสีน้ำเงิน
Yellow สีเหลือง = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีแดง
K เป็นสีดำ = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน(เอา RGB มาผสมกันหมด)
マジェンタ[まじぇんた, majienta] (n) เป็นสีหนึ่งในหมวด CMYK (สีที่เกิดจากการผสมแสงสี ให้นึกถึงตราสัญลักษณ์ของช่อง 7)
Cyan (ภาษาฮอลลันดา) สีออกฟ้า = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน
Magenta สีออกชมพูเข้ม = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับสีน้ำเงิน
Yellow สีเหลือง = เกิดจากการผสมแสงสีเขียวกับสีแดง
K เป็นสีดำ = เกิดจากการผสมแสงสีแดงกับแสงสีเขียวกับสีน้ำเงิน(เอา RGB มาผสมกันหมด) , See also: R. シアン
七味唐辛子[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n ) เครื่องปรุงชนิดผงมีส่วนผสมจากเครื่องเทศ7ชนิด
添加物[てんかぶつ, tenkabutsu] (n ) สารผสมอาหาร
かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (vt ) ผสม、คนให้เข้ากัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การผสม English: mixing
混ぜる[まぜる, mazeru] Thai: ผสม English: to mix

German-Thai: Longdo Dictionary
Inhaltsstoff(n) |der, pl. Inhaltsstoffe| ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, See also: die Zutat
Zutat(n) |die, pl. Zutaten| เครื่องปรุง, ส่วนผสม
Mischung(n) |die, pl. Mischungen| ส่วนผสม, ของผสม เช่น Diese Bonbons ist eine traditionelle Mischung aus zehn gesunden Schweizer Bergkräutern. ลูกอมนี้เป็นส่วนผสมดั้งเดิมจากสมุนไพรสิบอย่างที่ได้ตามเทือกเขาในสวิส , See also: S. Gemisch,
Gemisch(n) |das, pl. Gemische| ของผสม , See also: S. die Mischung,
heterogen(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสมไม่เข้ากัน, See also: S. verschiedenartig, A. homogen,
Zitronenmelisse(n) |die, pl. Zitronenmelissen| เลมอนบาล์ม, ยาหม่องหรือน้ำมันนวดผสมกลิ่นมะนาว

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*üchten | züchtend | gezüchtet | er/sie züchtet* (vi) เพราะพันธุ์ ผสมพันธุ์
glühwein (n ) ไวน์ผสมเครื่องเทศ เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากไวน์แดงอุ่นให้ร้อนผสมเครื่องเทศและผลไม้เช่นส้มฝานบาง เสิร์ฟร้อนหรืออุ่น นิยมดื่มกันระหว่างฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรป (ข้อมูลจาก wikipedia.org)
Holunderblüte {f} [bot.][ดอกโฮลุนเดอร์] ทางเหนือ(ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่)เรียก "ดอกตูน" ทางยุโรปใช้ดอกแช่ในน้ำเย็นเพื่อนำมาผสมน้ำตาลทำน้ำเชื่อม, ทำไวน์, ทำ Schaumwein(GER), นอกจากดอกแล้ว ต้นและรากยังเป็นสมุนไพรโบราณของชาว Celtig fh;p

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top