ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผลเสีย*

   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผลเสีย, -ผลเสีย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลเสีย[N] bad result, See also: disadvantage, Syn. ผลร้าย, Ant. ผลดี, Example: การเป็นเบาหวานแล้วไม่รู้ตัวไม่รักษาทำให้เกิดผลเสียต่อหัวใจหลอดเลือดและไต, Count unit: ข้อ, Thai definition: สิ่งไม่ดีที่เกิดตามมา
ผลเสียหาย[N] damage, See also: bad results, losses, Syn. ผลร้าย, ผลเสีย, ความสูญเสีย, Ant. ผลดี, Example: สงครามที่ยืดเยื้อระหว่างอิหร่าน-อิรักเกือบ 10 ปีก่อผลเสียหายต่อทั้งสองประเทศ, Thai definition: ความเสื่อมเสีย, ความสูญเสีย
เป็นผลเสียหาย[ADJ] be harmful, See also: be damaging, Syn. เป็นโทษ, Ant. เป็นผลดี, Example: ความหวาดระแวงก่อให้เกิดผลเสียหายทางใจและทางอารมณ์อย่างรุนแรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กินข้าวต้มกระโจมกลางก. ทำอะไรด้วยความใจร้อนไม่พิจารณาให้รอบคอบ มักเป็นผลเสียแก่ตน.
ดีดลูกคิดก. คำนวณผลได้ผลเสียหรือกำไรขาดทุนอย่างละเอียดแล้วจึงตัดสินใจลงมือกระทำ
ยับยั้งชั่งใจก. คิดทบทวนดูผลดีผลเสียให้รอบคอบก่อนที่จะทำอะไรลงไป.
เลียแผลก. พักฟื้น เช่น ไปนอนเลียแผลเสียหลายวัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consequential damage; consequential injuryผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential injury; consequential damageผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Speech processing systemsระบบประมวลผลเสียงพูด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer sound processingการประมวลผลเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Speech processing systemระบบประมวลผลเสียงพูด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Speech processing systemsระบบการประมวลผลเสียงพูด [TU Subject Heading]
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]
Does More Good Than Harmก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย [การแพทย์]
ตัวกระตุ้นทางใจตัวกระตุ้นทางใจ, สิ่งที่ไปเร้าจิตใจให้เกิดการกระทำจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่สิ่งนั้นอาจสร้างผลดีหรือผลเสียได้หลายรูปแบบ เช่น ความสับสน (Confusion) ความกดดัน (Pressure) ความเครียด (Stress) ความคับข้องใจ (Frustration) ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ย้ [สุขภาพจิต]
trial and errorการลองผิดลองถูก, พฤติกรรมที่สัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยที่ยังไม่ทราบแน่ว่าจะมีผลดีหรือผลเสียต่อตัวเอง ต่อเมื่อได้ทดลองตอบสนองสิ่งเร้านั้นแล้ว ภายหลังจะเลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่จะเป็นผลต่อตัวเองเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ideas, Morbidความคิดที่ก่อให้เกิดผลเสีย [การแพทย์]
Lethalผลเสียอย่างร้ายแรง, ทำให้ตาย, ถึงตาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Award him the damages we seek from this defendant.ให้รางวัลกับผลเสียหายของเขา จากจำเลยผู้นี้ Oh, God! (1977)
I'll be eradicating any potentially prejudicial conditions:เราจะขอใช้สิทธิ์ที่จะกำจัดข้อด้อยซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียเช่น-- Gattaca (1997)
Sure looks like it went over, too.ดูเหมือนจะได้ผลเสียด้วย As Good as It Gets (1997)
well, that's very admirable of you, Todd. Your youth definitely makes you an ass... ..set to the company.อันนี้ต้องขอชื่นชมคุณนะท็อด ความหนุ่มแน่นของคุณเป็นผลเสีย... Bringing Down the House (2003)
There's a cost to the cows.มันมีผลเสียต่อวัว (เจน เอเคร นักข่าวเชิงสืบสวน) The Corporation (2003)
And it said there will be dire consequences for Fox News if the story airs in Florida.ขู่ด้วยว่าจะมีผลเสียหายร้ายแรงต่อสถานีข่าวฟอกซ์นิวส์ ถ้าสารคดีเรื่องนี้ออกอากาศในฟลอริดา คราวนี้สถานีเลยเต้นเป็นเจ้าเข้า The Corporation (2003)
Honey, this look is hurting you, and it's hurting huckabees.ภาพลักษณ์นี้ ส่งผลเสียต่อเธอและฮัคคาบี้ส์ - นี่คือตัวฉัน I Heart Huckabees (2004)
Look, there's good and bad to everybody. Right?ฟังนะ มันเกิดผลดีและผลเสีย ต่อทุกคน ใช่มั้ย? Mean Girls (2004)
We didn't spent much time thinking about it.เราเลยไม่ได้คิดถึงผลได้ผลเสียอะไร.. The Great Raid (2005)
Miss, attacking BiRyu now will ruin us.คุณหนู การโจมตีไบรุตอนนี้จะเป็นผลเสียกับเรา Episode #1.41 (2006)
Notice how we led you to believe that your daughter would be sacrificed due to the failure of the crops last year.เราทำให้คุณเชื่อว่าลูกสาวคุณ.. ถูกบูชายัญเพราะพืชผลเสียหายปีก่อน The Wicker Man (2006)
I saw the photo. Yes, they failed, all right. Disastrously so.ใช่พืชผลเสียหายมันเป็นหายนะเลยละ The Wicker Man (2006)
Going to those meetings will do more harm than good,I swear to you.ให้ผมไปที่มิตติ้งจะส่งผลเสียมากกว่าดีนะ สาบานเลย An Inconvenient Lie (2007)
That you were right about lila. She was bad for me.ว่าเธอถูกเรื่องไลล่า เธอส่งผลเสียกับฉัน Resistance Is Futile (2007)
-Should we do pros and cons?เราควรจะคำนวนผลดีผลเสียกันไหม? Music and Lyrics (2007)
Well, that's got to have done some damage.นั่นต้องมีผลเสียกับนายแน่ RocknRolla (2008)
But make the mistake of giving that same pregnant woman the left-handed isomer of the drug thalidomide and her child will be born with horrible birth defects.แต่ก็มีผลเสีย ต่อผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เช่นเดียวกัน อีกด้านหนึ่งของอาการไอโซเมอร์ จากยาเสพติดชนิดกล่อมประสาท และลูกของเธอที่คลอดออกมา จะมีข้อบกพร่องที่น่ากลัว Cat's in the Bag... (2008)
But by calling him this,you are detrimentally influencing the investigation.แต่การเรียกเขาแบบนี้ มันจะเกิดผลเสียในการสืบสวน Catching Out (2008)
Need a big Jew brain to figure out these Bluebird losses.น่าจะหัดใช้หัวสมองพวกยิวในการใช้หัวคิดการโกง ผลเสียหายพวกบลูเบิร์ด Seeds (2008)
You thought about damage control?คุณคิดถึงเรื่องควบคุมผลเสียหายหรือยัง Old Bones (2008)
Deal always was outlaws live in Charming, shit beyond the borders.แลกผลประโยชน์คือ โจรผู้ร้ายอาศัยอยู่ในชาร์มมิ่ง ผลเสียขยายไปสู่พรมแดน Hell Followed (2008)
We fire back... we can't stop the blowback from hitting home.เราแก้เเค้นคืน... เราไม่สามารถหยุดผลเสียย้อนกลับ ทำลายบ้านตัวเอง Hell Followed (2008)
Try not to get upset, Your Highness. It's bad for your blood pressure.อย่าFกรธเลยครับท่านประมุข \\\ จะเป็นผลเสียต่อเรื่องความดันน่ะครับ Babylon A.D. (2008)
I just want to impress upon you how crucially important this moment is and how many potentially devastating consequences unplanned emotional disclosures could have.ผมเพียงอยากจะให้ท่านรู้ว่า ช่วงเวลานี้สำคัญมากแค่ไหน และอาจจะมีผลเสียหายใหญ่หลวงตามมาอีกมากแค่ไหน Frost/Nixon (2008)
Inevitably, it'll come to light that I sanctionedแน่นอนครับว่ามันจะส่งผลเสียต่อท่าน จากการที่ผม Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Unless I step down immediately, the damage to your office, and you personally, will be extensive.ถ้าหากผมไม่ลาออกเดี๋ยวนี้ จะเกิดผลเสียหายกับคณะรัฐบาล และตัวท่านเอง อย่างมาก Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Didn't Dad tell you that one day something bad would happen because of these electromagnetic waves?พ่อเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือ ว่าเล่นคอมมากๆ ซักวันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะส่งผลเสียกับแกน่ะ? Episode #1.5 (2009)
Sergeant Spencer was a disruptive force, that his attitude was damaging to morale and was only getting worse?จ่าสเปนเซอร์ เป็นแรงทำลาย ที่ทัศนคติ เป็นผลเสียหายกับขวัญของเขา และเป็นเพียง เริ่มแย่ลง? Justice (2009)
Look, we caught it early enough that, if we can repair the duct, there should be no long-term damage.ฟังนะ เราเจอมันช่วงต้นๆ ถ้าเราสามารถซ่อมท่อน้ำดีได้ มันจะไม่มีผลเสียระยะยาว New History (2009)
I did, however, go on to summarise that the benefits of Iron Man far outweigh the liabilities. -And that it would be in our interest...ใช่ แต่ผมจะสรุปว่าไอออนแมนจะสร้างปรธโยชน์ในกับประเทศมากว่าก่อผลเสีย Iron Man 2 (2010)
It kind of damages the reputations of our member businesses.มันจะเกิดผลเสีย ต่อสมาชิกของเรา Devil (2010)
No, not yet - all he's got so far are the data handles, but he's processing the voice matrix now.ไม่ ยังไม่ ทั้งหมดที่เขาได้ อีกนานข้อมูลจะเรียบร้อย แต่เขากำลังประมวลผลเสียงอยู่ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
That is the putrid stench of failure.(เสียงจาม) นั้นมันเป็นผลเสียของการล้มเลว Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Dropping out for six months will hurt your career.ขอหยุดงานกลางคัน 6 เดือน มันจะมีผลเสียต่ออาชีพของเธอนะ Oiled (2010)
Yeah, well, it's working.ใช่ มันจะใช้ได้ผลเสียด้วยนะสิ Caregiver (2010)
It worked. We're done.มันก็ได้ผลเสียด้วย เราเลิกกันแล้ว Widening Gyre (2010)
It worked. We're done.มันก็ได้ผลเสียด้วย เราเลิกกันแล้ว Lochan Mor (2010)
Well, it worked.ดีจัง ได้ผลเสียด้วย Revelation Zero: Part 1 (2010)
Mm-hmm. But we always start with the corners and work in.- แต่เราก็เริ่มต้นเล่น จากหัวมุมภาพเสมอ แล้วได้ผลเสียด้วยสิ Revelation Zero: Part 1 (2010)
The Intersect- it can have a negative effect on the brain.อินเตอร์เซ็คนั้น มันอาจจะส่งผลเสีย ต่อสมองได้ Chuck Versus the Living Dead (2010)
She was concerned that the delay in regressing Milo might compromise the results.เธอเป็นห่วงว่าการที่ยืดเวลา ในการทำให้ไมโลกลับไปเป็นเหมือนเดิมนั้น อาจส่งผลเสียต่อผลการทดลองได้ The Plateau (2010)
Some of them expanded into micro black holes with devastating consequences.บางแห่งได้ขยายตัว เป็นหลุมดำขนาดย่อม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา Amber 31422 (2010)
He also says the Viagra commercials won't hurt his campaign to nail Heather Locklear.ไม่ส่งผลเสียต่อการลงสมัครประธานาธิบดี และไม่กระเทือน แผนจ้ำจี้กับฮีทเตอร์ ล็อคเลียร์ด้วย Love & Other Drugs (2010)
It does work.และมันได้ผลเสียด้วย Rise of the Planet of the Apes (2011)
Smart, that could cause some serious damage.ฉลาดนะ,ซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงบางอย่างได้ Careful What U Wish 4 (2011)
Same bad results.ผลเสียก็เหมือนกัน Bloodletting (2011)
I find it hard to believe that Blake Sterling would participate in any action that would harm this country.มันยากที่จะเชื่อว่าเบลค สเตอร์ลิงค์ จะเข้าร่วมการกระทำที่ทำให้เกิดผลเสียต่อประเทศนี้ One Will Live, One Will Die (2011)
Lucky for us, she asked that they keep it quiet so it doesn't reflect badly on the school.โลคดีมาก แม่ขอให้ ตำรวจปิดเรื่องนี้ไว้ จะได้ไม่ส่งผลเสียต่อโรงเรียน Loner (2011)
Rossi: Sometimes collateral damage can't be avoided.บางครั้งผลเสียหายข้างเคียง ก็เลี่ยงไม่ได้ Dorado Falls (2011)
Arrests at this time would be of negative value.จับกุมตัวตอนนี้มีแต่ผลเสีย Semper I (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่งน้ำหนักผลได้ผลเสีย[xp] (chang nāmnak phondāi phonsīa) EN: weigh the pros and cons   FR: peser le pour et le contre
ผลได้ผลเสีย[n. exp.] (phondāi phonsīa) EN: advantages and disadvantages ; upsides and downsides ; pros and cons   FR: le pour et le contre
ผลเสีย[n.] (phonsīa) EN: bad effect ; harmful effect ; bad result   
ผลเสียหาย[n. exp.] (phon sīahāi) EN: damage ; loss   
ส่งผลเสียต่อ[v. exp.] (songphon sīa tø) EN: have a negative influence on   FR: avoir une influence négative sur

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damage[N] ความเสียหาย, See also: ผลเสียหาย, ผลร้าย, ผลเสีย
damage[VI] ทำความเสียหาย, See also: ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ, Syn. harm, hurt, ruin
damage[VT] ทำความเสียหาย, See also: ทำให้เสียหาย, ก่อผลเสียหาย, ส่งผลร้าย, ทำลาย, ล้างผลาญ, Syn. harm, hurt, ruin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top