ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ปูน*

   
377 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปูน, -ปูน-
Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
mezzo fresco[เมซโซ เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนชื้นซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt ) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูน[N] lime, See also: mortar, calcium oxide, quicklime, cement, Syn. ปูนซีเมนต์, Example: ปูนเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้าง
ปูน[N] age, See also: generation, period, time, Syn. รุ่น, คราว, อายุ, วัย, Example: ปู่ย่าตายายมีอายุปูนเดียวกัน
ปูน[N] field crab, See also: genus Para-telphusa, Example: ปูนาเป็นศัตรูของข้าว เพราะปูได้กัดกินต้นข้าวที่ปักดำใหม่ๆ, Count unit: ตัว
ปูนสอ[N] mortar, Example: ปูนสอใช้ทำปืนครก, Thai definition: ปูนขาวที่ผสมกับทรายและน้ำกาวหนัง หรือน้ำอ้อยเป็นต้น เพื่อเชื่อมอิฐหรือหิน
เทปูน[V] cement, See also: bond, mortar, plaster, Example: ช่างก่อสร้างกำลังเทปูนเพื่อสร้างถนน
ฉาบปูน[V] white-wash, See also: plaster, Example: ตอนนี้ช่างกำลังเรียงอิฐและฉาบปูนกำแพงบ้าน
ถือปูน[V] mortar, See also: be bound with cement, do cement work, plaster, Syn. โบกปูน, Example: เมื่อติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วจึงถือปูนผนังและปูพื้นไม้เข้าลิ้น, Thai definition: เอาปูนโบกอิฐหรือสิ่งที่ก่อขึ้น
ปูนขาว[N] lime, See also: calcium hydroxide, Syn. ปูน, Example: เขาใส่ปูนขาวลงในน้ำเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำ
ปูนดิบ[N] quick lime, See also: calcium oxide, Syn. ปูนไฟ, Example: ปูนดิบใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง, Thai definition: ปูนที่ได้จากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอยจนสลายตัว
ปูนผิว[N] slaked lime, Thai definition: ปูนขาวอย่างละเอียดใช้ฉาบทาพื้นนอกให้ขาวเป็นนวล
ปูนสุก[N] lime, Syn. ปูนขาว, Example: ปูนสุกใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
ปูนแดง[N] red lime, Example: คนในสมัยก่อนใช้ปูนแดงป้ายพลูกินกับหมาก, Thai definition: ปูนสุกที่เมื่อผสมกับผงขมิ้นและน้ำจะเป็นสีแดง
หินปูน[N] limestone, See also: tartar, lime, Example: จากการสำรวจพบว่าบนเขาหินปูนแห่งนี้มีพืชสมุนไพรมากมาย, Thai definition: หินที่มีเนื้อสารเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเกือบทั้งสิ้น สารประกอบหินดังกล่าวเกิดจากการตกตะกอนเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีก็มี และที่เกิดจากการตกจมรวมตัวเป็นพืดใหญ่ของสัตว์ประเภทมีเปลือกหุ้มตัว เป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตก็มี
ช่างปูน[N] mason, See also: bricklayer, tiler, plasterer, Example: ช่างปูนก่ออิฐโปร่งขึ้นภายในบ่อซึม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการโบกปูน, ผู้มีอาชีพการโบกปูน
ปูนปั้น[N] stucco, See also: stucco, molded lime, Example: ภาพถ่ายนี้เป็นภาพลายปูนปั้นที่เหนือเรือนธาตุของปรางค์วัดแห่งหนึ่ง
ปูนเพชร[N] stucco, See also: stuccowork, Example: ปูนเพชรเป็นวัสดุที่นำมาสร้างศิลปะประติมากรรมซึ่งแพร่เข้ามาในสมัยสุโขทัย, Thai definition: ปูนชนิดหนึ่งทำด้วยปูนขาวผสมทรายละเอียด น้ำกาว หนัง และน้ำเชื้อน้ำตาล ใช้ปั้นรูปต่างๆ
ปูนเปียก[N] fresco, Example: วัดเก่าแก่หลายวัดมีภาพปูนเปียกอยู่ภายในพระอุโบสถ
ปูนซีเมนต์[N] cement, Syn. ซีเมนต์, Example: ระยะนี้ปูนซีเมนต์ขาดตลาด
ปูนบำเหน็จ[V] reward (with a gift), See also: give, distribute, allot, bestow, mete, Syn. ให้รางวัล, Example: รัฐบาลได้ปูนบำเหน็จให้เขาในฐานะที่ปฏิบัติงานได้ผล
ภาพปูนปั้น[N] stucco, See also: stuccowork, Example: ภาพปูนปั้นปางเสด็จจากดาวดึงส์ในซุ้มทิศใต้ของพระมณฑป วัดตระพังทองหลาง มีลักษณะเป็นภาพปูนปั้นแบบสุโขทัยที่งดงามมาก, Thai definition: ภาพเขียนที่เป็นลวดลายต่างๆ บนฝาผนังหรือกำแพงซึ่งทำมาจากปูน
ภาพปูนเปียก[N] wet lime painting, Example: ช่างที่เขียนภาพปูนเปียกจะต้องมีฝีมือชำนาญและทำงานได้รวดเร็วด้วย, Thai definition: ภาพเขียนผนังอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เขียนขณะผนังยังชื้นอยู่
ปูนปลาสเตอร์[N] plaster, Example: ตุ๊กตาตัวนี้ทำด้วยปูนปลาสเตอร์
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน[N] rhombus, See also: rhombohedron, Syn. สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, Example: เขาออกแบบโต๊ะทำงานของเขาเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน แต่ไม่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน[N] rhombus, See also: rhomb, lozenge
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน[N] rhombus, Syn. รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน แต่ไม่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเบื้องขนมเปียกปูนน. กระเบื้องสำหรับมุงหลังคารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ทำด้วยปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำ, กระเบื้องว่าว กระเบื้องหน้าวัว หรือ กระเบื้องหน้างัว ก็เรียก.
ก่ออิฐถือปูนก. ก่ออิฐและฉาบปูนทับ.
กินปูนร้อนท้องก. ทำอาการมีพิรุธขึ้นเอง, แสดงอาการเดือดร้อนขึ้นเอง.
ขนมเปียกปูนน. ขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าผสมกาบมะพร้าวเผาให้เป็นถ่านบดละเอียด ตั้งไฟกวนกับน้ำตาล กะทิ และน้ำปูนใส เมื่อสุกเทลงใส่ถาด ตัดเป็นชิ้น ๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง ๔ ยาวเท่ากัน แต่ไม่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก
ขนมเปียกปูนเรียกรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง ๔ ยาวเท่ากัน แต่ไม่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก ว่า สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ก็เรียก.
ขมิ้นกับปูนว. ชอบวิวาทกันอยู่เสมอเมื่ออยู่ใกล้กัน, ไม่ถูกกัน.
จำปูนน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Anaxagorea javanica Blume ในวงศ์ Annonaceae มีตามป่าดิบทางปักษ์ใต้ กลีบดอกแหลมหนาแข็ง ด้านนอกสีเขียว ด้านในสีขาวนวล กลิ่นหอมมาก.
ถือปูนก. เอาปูนเชื่อมอิฐแต่ละแผ่นหรือสิ่งอื่นอย่างศิลาแลงขึ้นเป็นกำแพงหรือเสาเป็นต้น.
เถาวัลย์ปูนน. ชื่อไม้เถาชนิด Cissus repanda Vahl ในวงศ์ Vitaceae เถามีคราบขาว.
เทปูนก. เอาปูนซีเมนต์ ทราย และปูนขาวผสมกับนํ้าแล้วเทให้เป็นพื้น เสา เป็นต้น.
ปูนน. หินปูนหรือเปลือกหอยเมื่อถูกเผาจนสลายตัว, ปูนกินกับหมากหรือปูนแดง ในคำเช่น ป้ายปูน ปูนกัดปาก, ปูนขาว ในคำว่า ฉาบนํ้าปูน
ปูนปูนซีเมนต์ ในคำเช่น เทปูน โบกปูน.
ปูนขาวน. ปูนสุก ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์ ทราย และนํ้า สำหรับฉาบทาฝาผนัง.
ปูนซีเมนต์น. วัสดุใช้ในการก่อสร้างชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง เมื่อผสมคลุกกับนํ้าแล้วทิ้งไว้จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นผลให้เกิดการก่อตัวและแข็งตัวได้ องค์ประกอบเคมีที่สำคัญคือ แคลเซียมซิลิเกต แคลเซียมอะลูมิเนต และแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ ใช้ประโยชน์เพื่อทำคอนกรีต ปูนฉาบ หรือ ปูนก่อ.
ปูนดิบน. ปูนที่ได้จากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอยจนสลายตัว, ปูนไฟ ก็เรียก.
ปูนแดงน. ปูนสุกที่เมื่อผสมกับผงขมิ้นและนํ้าจะเป็นสีแดง สำหรับป้ายพลูกินกับหมาก.
ปูนปลาสเตอร์น. แคลเซียมซัลเฟต (CaSO4· H2O) ที่มีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายปูนขาว ได้จากการเผายิปซัม (CaSO4·2H2O) ให้ร้อนถึง ๑๒๐ °-๑๓๐ °ซ. เมื่อนำไปผสมกับนํ้าแล้วทิ้งไว้จะแข็งตัวได้เร็วมาก ใช้ประโยชน์ในการนำไปทำแม่พิมพ์ รูปปั้น เป็นต้น หรือพอกอวัยวะไม่ให้เคลื่อนไหวในการรักษากระดูกหัก.
ปูนปั้นน. เรียกลวดลายประดับตามอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ทำจากปูน ว่า ลายปูนปั้น.
ปูนเปียกน. เรียกภาพเขียนผนังอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เขียนขณะผนังยังชื้นอยู่ ว่า ภาพปูนเปียก.
ปูนผิวน. ปูนขาวอย่างละเอียดใช้ฉาบทาพื้นนอกให้ขาวเป็นนวล.
ปูนเพชรน. ปูนชนิดหนึ่ง ทำด้วยปูนขาวผสมทรายละเอียด นํ้ากาวหนัง และนํ้าเชื้อนํ้าตาล ใช้ปั้นรูปต่าง ๆ เช่น หน้าบัน ลายกระหนก หัวนาค.
ปูนไฟน. ปูนที่ได้จากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอยจนสลายตัว, ปูนดิบ ก็เรียก.
ปูนสอน. ปูนขาวที่ผสมกับทรายและนํ้ากาวหนังหรือนํ้าอ้อยเป็นต้น สำหรับเชื่อมอิฐหรือหิน, ปูนขาวหรือปูนซีเมนต์ผสมกับทรายและนํ้า สำหรับเชื่อมอิฐหรือหิน.
ปูนสุกน. ปูนดิบที่ถูกความชื้นในอากาศหรือพรมนํ้าแล้วแตกละเอียดเป็นผงขาว, ปูนขาว ก็เรียก.
ปูนแห้งน. เรียกสีชมพูอย่างหนึ่งคล้ายสีปูนกินกับหมากเมื่อแห้ง ว่า สีปูนแห้ง.
ปูนน. คราว, รุ่น, เช่น คนมีอายุปูนพ่อปูนแม่.
ปูนว. เทียบ, เทียม, ปาน, เปรียบ, เพียง.
ปูนก. แจก, ปัน, ให้, เช่น ปูนบำเหน็จ.
ปูนน. เถาวัลย์ปูน.
เปียกปูนน. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าผสมกาบมะพร้าวเผาให้เป็นถ่านบดละเอียด ตั้งไฟกวนกับน้ำตาล กะทิ และน้ำปูนใส เมื่อสุกเทลงใส่ถาด ตัดเป็นชิ้น ๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง ๔ ยาวเท่ากัน แต่ไม่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก โรยด้วยมะพร้าวขูด.
พระอิฐพระปูนว. นิ่งเฉย, วางเฉย ไม่เดือดร้อน, ไม่รู้สึกยินดียินร้าย.
ภาพปูนเปียกน. ภาพเขียนผนังอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เขียนขณะผนังยังชื้นอยู่.
ไม้ควักปูนน. ไม้หรือโลหะที่ทำรูปร่างคล้ายพายแต่เล็กมาก สำหรับควักปูนในเต้ามาป้ายพลู.
สอปูนก. นำปูนสอมาเชื่อมอิฐหรือหินให้ติดกัน.
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนน. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง ๔ ยาวเท่ากัน แต่ไม่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก, สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ก็เรียก.
หินปูนน. หินที่มีเนื้อสารเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเกือบทั้งสิ้น สารประกอบหินดังกล่าวเกิดจากการตกตะกอนเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีก็มี และที่เกิดจากการตกจมรวมตัวเป็นพืดใหญ่ของสัตว์ประเภทมีเปลือกหุ้มตัวเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตก็มี.
อาภัพเหมือนปูนทำดีแต่มักถูกมองข้ามไปหรือไม่มีใครมองเห็น คล้ายในการกินหมาก จะต้องมีหมาก พลู ปูน ๓ อย่างประกอบกัน แต่คนมักพูดว่า กินหมากกินพลู โดยมิได้พูดถึงปูนเลย จะพูดถึงบ้างก็เป็นไปในทางที่ไม่ดีว่า ปูนกัดปาก.
เอาปูนหมายหัวก. ผูกอาฆาตไว้, คาดโทษไว้, เชื่อแน่ว่าจะเป็นไปตามที่คาดหมายไว้, ประมาทหน้าว่าไม่มีทางจะเอาดีได้.
กรอบเค็มน. ชื่อขนมทำด้วยแป้งหมี่นวดกับน้ำมัน ตัดเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ริมเป็นจัก ๆ ทอดให้กรอบ เคล้ากับน้ำตาลเคี่ยว ใส่เกลือ และรากผักชี กระเทียมพริกไทยโขลก มีรสหวานเค็ม.
กระบูนเลือดน. ชื่อว่านชนิดหนึ่ง หัวและต้นดั่งขมิ้นอ้อย ต้นและใบเขียว หัวขนาดหัวเผือก กลมเกลี้ยงเป็นมัน มีปล้องห่าง ๆ เนื้อขาว ฉุนร้อน ถ้าเคี้ยวจะทำให้ฟันโยก เชื่อกันว่าใช้ฝนกับนํ้าปูนใสหรือต้มเสียก่อนก็ได้ กินแก้ดานเลือด ดานลม และกระชับมดลูกให้แห้งสนิท.
กระเบื้องซีเมนต์ใยหินน. กระเบื้องที่ทำจากปูนซีเมนต์โดยมีแร่ใยหิน และน้ำ เป็นส่วนผสมหลัก มีหลายชนิด ชนิดที่เป็นแผ่นเรียบเรียก กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ ใช้ทำผนังหรือฝ้าเพดาน ชนิดที่เป็นลอนเรียก กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน ซึ่งมีทั้งแบบลอนคู่ และลอนลูกฟูก ใช้ทำหลังคา.
กระเบื้องว่าวน. กระเบื้องสำหรับมุงหลังคารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ทำด้วยปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำ, กระเบื้องขนมเปียกปูน กระเบื้องหน้าวัว หรือ กระเบื้องหน้างัว ก็เรียก.
กระเบื้องหน้าวัวกระเบื้องสำหรับมุงหลังคารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ทำด้วยปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำ, กระเบื้องหน้างัว กระเบื้องว่าว หรือ กระเบื้องขนมเปียกปูน ก็เรียก.
กระแหนะ(-แหฺนะ) น. ลายปูนปิดทอง
กระแอม ๒น. ลายที่ผูกเป็นตัวลอย ๆ อยู่ในรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน คล้ายลายกระหนกหางโต ใช้สำหรับอุดหรือปิดช่องไฟระหว่างปลายกระหนกเครือวัลย์ เรียกว่า ลูกกระแอม หรือ ตัวกระแอม.
ก่อสร้างก. ก่อและสร้างโดยใช้อิฐและปูนเป็นส่วนใหญ่.
ก่ออิฐเปลือยก. ก่ออิฐโดยไม่ฉาบปูน.
กะส้าหอยน. เปลือกซากหอยต่าง ๆ ที่ทับถมกันอยู่ ใช้ทำปูนขาวที่เรียกว่า ปูนหอย. (ไกลบ้าน), กะซ้าหอย ก็ว่า.
กัด ๑ก. เอาฟันกดไว้โดยแรง เพื่อไม่ให้สิ่งที่กดไว้หลุดไป เช่น กัดสำลีไว้ให้แน่น หรือเพื่อให้เข้าไป ให้ทะลุ ให้ฉีกขาด เป็นต้น เช่น สุนัขกัดเข้าไปถึงกระดูก หนูกัดผ้าเป็นรู, โดยปริยายหมายความว่า ทำให้กร่อนสลายหรือจางไป เช่น สนิมกัดเหล็ก กัดสิวกัดฝ้าออกให้หมด, ทำให้เปื่อยเป็นแผล เช่น ปูนกัดปาก น้ำกัดเท้า
กุฏิ ๒(กุด) น. ที่บรรจุศพที่ก่ออิฐถือปูนเป็นหลัง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placenta, stone; placenta, calcifiedรกมีหินปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, calcified; placenta, stoneรกมีหินปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pothole๑. กุมภลักษณ์๒. ปล่องหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plaster castเฝือกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plaster of Paris๑. ปูนทำเฝือก๒. ปูนปลาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plaster of Parisปูนปลาสเตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaster of parisปูนปลาสเตอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaster of Paris bandageผ้าเฝือกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limy-เนื้อผสมปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limestoneหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limestone sink; limesink; sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limesink; limestone sink; sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rhombusรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhombusรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rhombohedronทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rhomboidรูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sink; limesink; limestone sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stuccoปูนแต่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
secco๑. กลวิธีวาดภาพปูนแห้ง๒. ภาพปูนแห้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stone placenta; placenta, calcifiedรกมีหินปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odontolith; calculus, dental; tophus, dentalหินน้ำลาย, หินปูน (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aven; cenoteปล่องหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
algal limestoneหินปูนสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
buildupหินปูนก่อตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bianco sangiovanniสีขาวน้ำปูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Bedford limestoneหินปูนเบดฟอร์ด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bahamiteหินปูนบาฮาไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bandage, plaster of Parisผ้าเฝือกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
median rhomboid glossitisกลางลิ้นอักเสบรูปขนมเปียกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
magnesian limestoneหินปูนแมกนีเซียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareniteหินปูนเนื้อทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareousมีหินปูน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
calcareous-เนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareous algaeสาหร่ายเนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareous oozeเลนเนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareous tufaทูฟาเนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calculus, dental; odontolith; tophus, dentalหินน้ำลาย, หินปูน (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chemical limestoneหินปูนเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calciphile; calcicoleพืชดินปูน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
calciphlugeพืชไม่ทนหินปูน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
calciruditeหินปูนเนื้อหยาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcisiltiteหินปูนเนื้อทรายแป้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcitic dolomiteหินโดโลไมต์ปนปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carphology; tilmusอาการทึ้งผ้าปูนอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calcicole; calciphileพืชดินปูน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
calcification๑. การแทนที่ด้วยปูน๒. การสะสมสารคาร์บอเนต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcified placenta; placenta, stoneรกมีหินปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calcilutiteหินปูนเนื้อแป้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cast, plasterเฝือกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cave coralตะกอนปูนถ้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limeปูนขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cementปูนซีเมนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Portland cementปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชอล์ก1. ชื่อแร่ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต มีซิลิกาปนอยู่เล็กน้อย เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยการรวมตัวของหินปูนจากซากสัตว์ พืช และเปลือกหอยในทะเล 2. เครื่องเขียนกระดานดำชนิดหนึ่งที่เป็นสีขาวทำจากแคลเซียมซัลเฟต ซึ่งได้จากเกลือจืดหรือยิปซัมผสมน้ำ
คำที่มักเขียนผิด คือ ชอคล์ [คำที่มักเขียนผิด]
Bricklayersช่างปูน [TU Subject Heading]
Cementปูนซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Cement industriesอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Cement sculptureประติมากรรมปูนซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Freshwater crabsปูน้ำจืด [TU Subject Heading]
Limeปูนขาว [TU Subject Heading]
Liming of soilsการใส่ปูนขาวในดิน [TU Subject Heading]
Linestoneหินปูน [TU Subject Heading]
Plaster sculptureqประติมากรรมปูนพลาสเตอร์ [TU Subject Heading]
Portland cementปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ [TU Subject Heading]
Stuccoปูนปั้น [TU Subject Heading]
Calcareous Soil ดินเนื้อปูน, ดินด่างจัด
ดินซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตและ หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตอิสระมากพอ ที่จะสังเกตเห็นปฏิกิริยากับกรดเกลือ 0.1 โมลาร์ เป็นฟองฟู่ ดินเหล่านี้จะพบแคลเซียมคาร์บอเนตเทียบเท่า 10-200 กรัมต่อกิโลกรัมของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Lime stone หินปูน
หินเนื้อแน่นละเอียดทึบ มีสีต่างๆ กัน ประกอบด้วยแร่แคลไซท์ [สิ่งแวดล้อม]
Fast Trackกลุ่มสินค้าที่จะต้องเร่งลดภาษี (ในกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน) " ซึ่งมีอยู่ 15 รายการ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย เยื่อกระดาษ เฟอร์นิเจอร์ไม้และหวาย ผลิตภัณฑ์หนัง สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันพืช เคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้ว และแคโทดที่ทำจากทองแดง " [การทูต]
Burns, Limeปูนขาวทำให้เกิดแผลไหม้ [การแพทย์]
Calcific Changeการเปลี่ยนแปลงมีหินปูนจับ [การแพทย์]
Calcific Shadowเงาของหินปูน [การแพทย์]
Calcificationหินปูนเกาะ,การแข็งตัวของกระดูก,หินปูนจับ,การมีหินปูน,หินปูนมาจับ,การเกาะของแคลเซียม,การพอกตัวของแคลเซี่ยม,การจับเกาะของแคลเซียมที่กระดูก,มีแคลเซี่ยมมาหุ้ม,การเกิดหินปูนจับ,หินปูนเกาะจับ,การมีแคลเซี่ยม,การเติมแคลเซียม,มีหินปูนจับ [การแพทย์]
Calcification, Dystrophicหินปูนจับ [การแพทย์]
Calcification, Intracranialการมีหินปูนในช่องกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Calcification, Intracranial, Pathologicหินปูนภายในช่องกะโหลกศีรษะในโรคต่างๆ [การแพทย์]
Calcification, Intracranial, Physiologicหินปูนภายในช่องกะโหลกศีรษะในภาวะปกติ [การแพทย์]
Calcification, Medialหินปูนเกาะจับในผนังชั้นกลาง [การแพทย์]
Calcification, Physiologicการมีหินปูนเกาะทางสรีรวิทยา [การแพทย์]
Calcifiedมีหินปูนจับ,หินปูนจับ [การแพทย์]
Calcified Bodyก้อนหินปูน [การแพทย์]
Calcified, Popcornเงาหินปูนลักษณะคล้ายเม็ดข้าวโพดคั่ว [การแพทย์]
Calciumธาตุหินปูน,แคลเซียม,แคลเซียมในโลหิตและปัสสาวะ,หินปูน,เกลือแคลเซียม [การแพทย์]
Calcium Hydroxideแคลเซียมไฮดร็อกไซด์,น้ำปูนใส,แคลเซียมไฮดร๊อกไซด์ [การแพทย์]
Calculi, Supragingivalหินปูนเหนือเหงือก [การแพทย์]
Cervical Spondylosisข้อสันหลังระดับคอเสื่อม,สปอนดัยโลซิสของกระดูกสันหลังส่วนคอ,หินปูนเกาะอยู่ [การแพทย์]
Crabs, Ricefieldปูน[การแพทย์]
Crabs, Waterfallปูน้ำตก [การแพทย์]
Critical Setting Periodเฝือกปูนกำลังแข็งตัว [การแพทย์]
Dental Calculusหินปูนฟัน,หินน้ำลาย,จับเป็นแผ่นติดแน่นกับฟัน [การแพทย์]
Dental Prophylaxisฟัน,การป้องกันโรค,ฟัน,การขูดหินปูน [การแพทย์]
Eliptical Shapeรูปสามเหลี่ยมขนมเปียกปูน [การแพทย์]
Fecalithก้อนหินปูน [การแพทย์]
cement pastecement paste, ปูนซีเมนต์เหลว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
quicklimequicklime, ปูนดิบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
air-blown mortarair-blown mortar, ปูนพ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
gunitegunite, ปูนพ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
shotcreteshotcrete, ปูนพ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
mortarmortar, ปูนสอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rhombusรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,   รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่ไม่มีมุมใดเป็นมุมฉาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
calcium hydroxide [slaked lime]แคลเซียมไฮดรอกไซด์, สารประกอบชนิดหนึ่ง สูตรเคมี คือ Ca(OH)2 เป็นของแข็งสีขาว ละลายน้ำได้เล็กน้อย มีชื่อสามัญว่าปูนขาว ได้จากแคลเซียมออกไซด์หรือปูนดิบทำปฏิกิริยากับน้ำ ใช้ในการทำปูนซีเมนต์ ใช้แก้ดินเป็นกรดหรือดินเปรี้ยว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน The Great Dictator (1940)
Even the concrete was scratched up.แม้เป็นปูน ก็ยังเห็นรอยชัดเจน Night and Fog (1956)
- Limestone pie and hot melted silver.พายหินปูน และน้ำแร่เงินร้อนๆ Return to Oz (1985)
Unbelievable! I love the whole thing, especially the sconces and corbellings, the moldings, the relief!โดยเฉพาะที่วางเทียนและคาน ปูนหล่อ ดูแล้วสบายตา *batteries not included (1987)
Aren't you ashamed at your age to play with a boy?คุณไม่ละอายหรือไงที่อายุปูนนี้ แล้วยังมาเล่นกับเด็กๆ อีก ? Cinema Paradiso (1988)
Now you're going to dig the hole. I got no fucking lime.มึงได้ไปขุดหลุมแน่ กูไม่มีปูน Goodfellas (1990)
Now, the second bullet penetrated the plaster wall above the front door.และ กระสุนลูกที่ 2 ทะลุผนังปูน เหนือประตูทางเข้า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Cement?ส่งปูนครับ? The Cement Garden (1993)
Cement?ส่งปูนครับ The Cement Garden (1993)
I really think you should... you should send the cement back, dear.คุณน่าจะส่งปูนคืนนะ ที่รัก The Cement Garden (1993)
You didn't make a very good job of the mix, mate.พวกเธอผสมปูนได้ไม่ดีเลยนะ The Cement Garden (1993)
Limestone.หินปูน The Shawshank Redemption (1994)
The remnants of plaster on your shoe pointed to a careless mason.เศษปูนปลาสเตอร์บนรองเท้า แสดงว่ามาจากเขตก่อสร้าง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Witherspoon, have the Montreal Police go through their logs for the last 48 hours.วิธเทอร์สปูน ให้ตำรวจมอนเทรียล ตรวจรายชื่อด้วยในช่วง 48 ชั่วโมงสุดท้าย The Jackal (1997)
Witherspoon, take Waveland.วิธเทอร์สปูน ไปทางเวฟแลนด์ The Jackal (1997)
I ordered Witherspoon to keep it out of the report. No way Jackal knows.ฉันสั่งให้วิธเทอร์สปูนกันเธอ ออกจากรายงาน และแจ็คกอลก็ไม่รู้ด้วย The Jackal (1997)
And I'm in a hurry, operator.ของเจ้าหน้าที่ทิโมธี่ วิธเทอร์สปูน และผมกำลังรีบ The Jackal (1997)
Witherspoon, you fool ashole!- ไอ้วิธเทอร์สปูน - แกมันเถรตรงนี่ The Jackal (1997)
Witherspoon!วิธเทอร์สปูน The Jackal (1997)
Witherspoon!วิธเทอร์สปูน The Jackal (1997)
Witherspoon!วิธเทอร์สปูน The Jackal (1997)
I locked it. Where is Witherspoon?ประตูล็อคหมด วิธเทอร์สปูนอยู่ไหน The Jackal (1997)
- Don´t touch the sheet, please.อย่าแตะผ้าปูนั่น Nothing to Lose (1997)
This is a cement hole. Uh... I have some tiki torches in the garage.แต่นี่มันรูปูนซีเมนต์ ชั้นมีโคมไฟเล็กสำหรับสวนด้วยนะคะ เงียบนะ เงียบนะ นังคนอ่อนแอ American Beauty (1999)
It's just plasterมันก็แค่ปูนปลาสเตอร์ Spirited Away (2001)
'I envy you to run away at that age'ฉันอิจฉาคุณนะ ที่ยังหนีออกจากบ้านได้ในวัยปูนนี้แล้ว My Tutor Friend (2003)
- Great crab, isn't it? - Smells deliciousปูนี่ดีนะครับ กล่ินก็หอมเชียว Saving Face (2004)
- Plaster...-ปูนปลาสเตอร์... Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
She's under there, covered in quicklime.เธออยู่นั่น เอาปูนขาวโปะไว้ The Constant Gardener (2005)
Spooner?ปูนเนอร์? The Fog (2005)
- Spooner. - Can't get it. It's not coming loose.ปูนเนอร์ สายโซ่ไม่ยอมหลุดออกมา The Fog (2005)
- Mr. Spooner?-คุณสปูนเนอร์? The Fog (2005)
Spooner. Spooner.ปูนเนอร์ สปูนเนอร์ The Fog (2005)
Ladies, the spooner wait is over.สาวๆ การรอคอยสปูนเนอร์จบลงแล้ว The Fog (2005)
Hey, spooner. You see any fog out there?เฮ้ สปูนเนอร์ นายเห็นหมอกบ้างรึเปล่า The Fog (2005)
Spooner, the engine's dead.ปูนเนอร์ เครื่องมันหยุดเดิน The Fog (2005)
Yeah. You all wanna see spooner get low? Let me get low.เย่ พวกเธอต้องดูนี่ ดูสปูนเนอร์เต้น ให้ฉันเต้นให้ดู The Fog (2005)
Hey, spooner. What's going on out there, man?เฮ้ สปูนเนอร์ เกิดอะไรข้างนอกนั่น เพื่อน The Fog (2005)
Spooner.ปูนเนอร์ The Fog (2005)
Spooner took the seagrass out and never came back.ปูนเนอร์เอาเรือซีกราสออกทะเล นี่ยังไม่กลับเข้าฝั่งเลย The Fog (2005)
Spooner!ปูนเนอร์ The Fog (2005)
Spooner?ปูนเนอร์ The Fog (2005)
Spooner?ปูนเนอร์ The Fog (2005)
All right, spooner, just relax.เอาล่ะ สปูนเนอร์ พักผ่อนเถอะ The Fog (2005)
It might prove that spooner's innocent.มันจะช่วยพิสูจน์ได้ว่า สปูนเนอร์บริสุทธิ์ The Fog (2005)
I can't right now. Spooner's really in trouble.ผมยังไปตอนนี้ไม่ได้ สปูนเนอร์กำลังเจอข้อหาหนัก The Fog (2005)
Elizabeth, three people were just found dead on my boat my business is shot, and malone's trying to nail spooner for murder.อลิซาเบธ คนสามคนถูกพบว่าตายบนเรือของผม... ...ธุรกิจของผมต้องชงัก แล้วมาโลนยังพยายามจะยัดข้อหาให้สปูนเนอร์ The Fog (2005)
Father malone's leaving. And spooner wasn't lying.คุณพ่อมาโลนไม่ยอมพูดอะไร แล้วสปูนเนอร์ก็ไม่ได้โกหกด้วย The Fog (2005)
Spooner said he saw a clipper ship last night in the fog.ปูนเนอร์บอกว่าเขาเห็นเรือใบ ในคืนที่หมอกเข้ามา The Fog (2005)
- Spooner?- สปูนเนอร์ The Fog (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบกปูน[v. exp.] (bōk pūn) EN: apply cement (over a surface)   FR: appliquer du ciment (sur une surface)
โบกปูนขาว[v. exp.] (bōk pūnkhāo) FR: blanchir à la chaux ; chauler
ช่างฉาบปูน[n. exp.] (chang chāp pūn) EN: plasterer   FR: plâtrier [m]
ช่างปูน[n.] (chang pūn) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer   FR: maçon [m]
หินปูน[n.] (hinpūn) EN: limestone ; tartar ; lime   FR: calcaire [m] ; pierre calcaire [f] ; roche calcaire [f] ; pierre à chaux [f]
ขมิ้นกะปูน[n. exp.] (khamin ka pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
ขมิ้นกับปูน[n. exp.] (khamin kap pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
ขมิ้นกับปูน[xp] (khamin kap pūn) EN: be incompatible as curcuma and lime ; be incompatible as water and fire   
กรดปูน[n. exp.] (krot pūn) EN: tartaric acid   FR: acide tartrique [m]
ลายประดับปูนปั้น[n. exp.] (lāi pradap pūnpan) EN: stucco decorations   
น้ำปูนใส[n. exp.] (nām pūnsai)
นกจู๋เต้นเขา(หิน)ปูน[n. exp.] (nok jū ten khao (hin) pūn) EN: Limestone Wren-Babbler   FR: Turdinule des rochers [f] ; Timalie à calcaire
ผีเสื้อขมิ้นกับปูนแถบแคบ[n. exp.] (phīseūa khamin kap pūn thaēp khaēp) EN: Restricted Purple Sapphire   
ผีเสื้อขมิ้นกับปูนแถบทอง[n. exp.] (phīseūa khamin kap pūn thaēp thøng) EN: Golden Sapphire   
ผีเสื้อขมิ้นกับปูน(ธรรมดา)[n. exp.] (phīseūa khamin kap pūn (thammadā)) EN: Purple Sapphire   
ปูน[n.] (pūn) EN: cement ; lime ; mortar ; calcium oxide ; quicklime ; plaster ; Portland cement   FR: ciment [m] ; mortier [m] ; plâtre [m] ; chaux [f]
ปูน[v.] (pūn) EN: distribute ; give   FR: distribuer ; accorder ; donner ; octroyer
ปูน[X] (pūn) EN: as ; like ; such   FR: comme
ปูน[n. exp.] (pū nā) EN: field crab   
ปูนบำเหน็จ[v. exp.] (pūn bamnet) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete   FR: récompenser
ปูนฉาบ[n. exp.] (pūn chāp) FR: plâtre [m]
ปูนขาว[n.] (pūnkhāo) EN: lime ; calcium hydroxide   FR: chaux [f]
ปูนหล่อรูป[n. exp.] (pūn lø rūp) FR: plâtre [m]
ปูนเม็ด[n. exp.] (pūn met) EN: clinker   
ปูนปั้น[n.] (pūnpan) EN: stucco ; molded lime   
ปูนปลาสเตอร์[n. exp.] (pūn plāstoē) EN: plaster   FR: plâtre [m]
ปูนซีเมนต์ [n. exp.] (pūn sīmēn) EN: cement   FR: ciment [m]
ปูนสอ[n.] (pūnsø) EN: mortar   FR: mortier [m]
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน[n. exp.] (rūp sīlīem khanompīekpūn) EN: rhombus ; rhomb ; lozenge   FR: losange [m]
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน[n.] (sīlīemkhanompīekpūn) EN: rhombus   
สีปูนแห้ง[n. exp.] (sī pūn haēng) EN: colour of a faded lotus   
เตาปูน[n. exp.] (tao pūn) EN: limekiln   
ถือปูน[v.] (theūpūn) EN: do cement work   

English-Thai: Longdo Dictionary
fresco(n) ภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก, เทคนิคการวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก เช่น Fresco painting defined with images of examples from throughout history, great quotations, and links to other resources.
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์
glory lilyดองดึง หรือบางที่เรียกว่า ดอกก้ามปูนา มีชื่อวิยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba (ชื่อวิทยาศาตร์ต้องเขียนด้วยตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้เท่านั้น)
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alabaster[N] หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็นยิปซัมลื่นและขาวสะอาด
award[VT] ให้รางวัล, See also: มอบรางวัล, ปูนบำเหน็จ, Syn. grant, give, confer
bricklayer[N] ช่างปูน
bulge[VI] นูน, See also: โปง, พอง, ตุง, ปูน
cement[N] ปูนซีเมนต์
cement[N] ปูนสำหรับอุดฟัน
cement mixer[N] เครื่องผสมปูนซีเมนต์, Syn. concrete mixer
diamond[N] รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Syn. lozenge, rhombus, quadrilateral
facing[N] ชั้นพื้นผิวภายนอก, See also: ชั้นฉาบปูน, Syn. outer layer
fresco[N] ภาพเขียนบนกำแพงหรือฝาผนังที่เขียนตอนปูนยังไม่แห้ง
frescos[N] ภาพเขียนบนกำแพงหรือฝาผนังที่เขียนตอนปูนยังไม่แห้ง
grout[N] ปูน, See also: ซีเมนต์, Syn. cement
grout[VT] ยาปูน, See also: ฉาบปูน
lime[N] ปูนขาว, Syn. calcium
limestone[N] หินปูน, Syn. motar, cement
lute[N] เกรียง, See also: เกรียงฉาบปูน
marl[N] ดินเหนียวผสมหินปูน, See also: ดินร่วน, Syn. bole, loam
mason[VT] ก่ออิฐ, See also: ก่อปูน, ก่อสร้าง
mortar[N] ส่วนผสมของปูนขาวหรือซีเมนต์กับทรายและน้ำ
mortar[VT] โบกปูน, See also: ฉาบปูน
plane[N] ไม้ปาดปูน
plaster[N] ปูนฉาบผนัง
plaster[N] ปูนปลาสเตอร์
plaster[VT] ฉาบด้วยปูนฉาบผนัง, See also: โบกปูน, Syn. coat, cement, daub
plaster of Paris[N] ปูนขาวที่ใช้ปั้น หล่อ ฉาบ พอกหรืออุด, Syn. plaster
plasterer[N] ช่างปูน, Syn. builder
putty[N] ปูนอุดรอยรั่ว
quicklime[N] ปูนขาวที่ยังไม่ได้ผสมกับน้ำ, Syn. lime
render[VT] ฉาบปูน
rendering[N] การฉาบปูน, Syn. facing
rhomb[N] สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Syn. rhombus
rhomboid[N] สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Syn. rhombus, rhomb
rhombus[N] สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Syn. rhomb
roughcast[N] ปูนฉาบ
rubble[N] เศษหินเศษปูน, See also: เศษอิฐ, เศษเหล็ก, เศษเล็กเศษน้อย, Syn. debris, leavings
slush[VT] โปะด้วยซีเมนต์, See also: โปะด้วยปูนฉาบ
stucco[N] ปูนฉาบผนัง, Syn. plaster, concrete, pebbliedash, cement
tartar[N] หินปูนที่เกาะอยู่ตามซอกฟัน, See also: หินปูนที่เกาะอยู่ตามไรฟัน
tufa[N] หินปูน
tufaceous[ADJ] เกี่ยวกับหินปูน
whitewash[N] ปูนขาวทาผนัง
whitewash[N] น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังหรือกำแพง
whitewash[VT] ทากำแพงให้เป็นสีขาว (โดยการใช้น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังหรือกำแพง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
calcareousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous
calcariousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous
calcification(แคลซิฟิเค'เชิน) n. การเปลี่ยนเป็นหินปูนหรือแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,การกลายเป็นกระดูก
calculus(แคล'คิวลัส) n. แคลคิวลัส (การคำนวณระบบหนึ่ง) ,นิ่ว,ก้อนหินปูน -pl. calculi,calculuses
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal ###A. separate
chalk(ชอล์ก) n. ชอล์ก,ปูนขาว -vt. เขียนด้วยชอล์ก -Phr. chalk up ทำคะแนน,ได้รับ
coral ragn. หินปูนปะการัง
diamond(ได'อะเมินดฺ) n. เพชร,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,รูปข้าวหลามตัด
facing(เฟ'ซิง) n. ชั้นพื้นผิว,ชั้นฉาบปูน,ชั้นปกคลุม,การปะหน้า,การฉากปูน,การเย็บขอบ,เครื่องหมายทหารบนบ่าเสื้อแขนเสื้อ คอเสื้อหรือที่อื่น ๆ adj. ซึ่งอยู่ตรงกันข้าม
generation(เจนเนอเร'เชิน) n. การกำเนิด,การก่อให้เกิด,การแพร่พันธุ์,ยุค,สมัย,ปูน,ชั้นอายุ,รุ่น., See also: generational adj.
grout(เกราทฺ) n. ปูนสำหรับเทลงยึดก้อนหินหรือข้อต่ออื่น ๆ ของกำแพงหรือเขื่อน,กาก,ตะกอน vt. ตาปูนดังกล่าว., See also: grouter n.
gypsum(จิบ'ซัม) n. แร่ยิปซัมซึ่งเป็นแคลเซี่ยมซัลเฟต ใช้ทำปูนปลาสเตอร์
hod(ฮอด) n. รางน้ำปูน,ถังน้ำปูน,ปุ้งกี๋ขนถ่าน
hoe(โฮ) n. จอบ,เกรียงโบกปูน,เหล็กเกลี่ยไฟ. vt. ขุด,ขุดหญ้า,พรวน,สับด้วยจอบ., See also: hoer n.
lime(ไลม์) n. ปูนขาว,แคลเซียมออกไซด์
limelight(ไลมฺ'ไลทฺ) n. ไฟแก๊สสำหรับฉายตัวละครบนเวทีสมัยก่อน,แสงไฟหินปูน,จุดที่ประชาชนสนใจ,สายตาของประชาชน., See also: limelighter n.
limestone(ไลมฺ'สโทน) n. หินปูน
limewater(ไลมฺ'วอ'เทอะ) n. น้ำปูนใส,น้ำที่มีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตหรือแคลเซียมซัลเฟตมากกว่าปกติ'
lozenge(ลอซ'ซินจฺ) n. ยาอม,ลูกกวาด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
marl(มาร์ล) n. ดินร่วนที่ประกอบด้วยดินเหนียวกับแคลเซียมคาร์บอเนต (ปูน) ,ดิน
marlite(แมร์'ไลทฺ) n. ดินปูนหรือดินชนิดหนึ่ง
mortar(มอร์'ทาร์) n. โกร่ง,ครก,ปืนครก,เครื่องยิงดอกไม้ไฟ,ปูนขาวหรือปูนซีเมนต์หรือส่วนผสมของมัน,ทราย,น้ำ
parget(พาร์'จิท) n. ปูนฉาบ ,สิ่งที่ฉาบด้วยปูน
plane(เพลน) n. พื้นราบ,หน้าราบ,แนวราบ,เครื่องบิน,กบ,กบไสไม้,ไม้ปาดปูน adj. ราบ,แบน vt. ไสกบ,ทำให้เรียบ
planer(เพลน'เนอะ) n. กบไส,เครื่องไสโลหะ,ไม้ปาดปูน,ไม้ตอกตัวพิมพ์
plaque(เพลค,พลาค) n. แผ่นจารึกตัวหนังสือหรือภาพ,สารสะสมบนผิวหน้าซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่แบคทีเรียเจริญได้หรือเกิดหินปูนขึ้น
plaster(พลาส'เทอะ) n. ปูนปลาสเตอร์,ปูนฉาบผนัง,ผ้ายางปิดแผล,ยาพอก,ยาเหนียวปิดแผล,ผงยิปซั่ม (gypsum) ,=plaster of Paris (ดู) . vt. ปิดแผล,ฉาบปูน,พอกแป้ง,แนบ,พอก,ฉาบ,ปลอบโยน, See also: plasterer n. plastery adj.
putty(พัท'ที) n., (pl. -ties) ปูนน้ำมันอุดรูหรือฉาบตัวถังรถ,ปูนหรือสารที่ใช้อุดรูรั่วหรือรอย ต่อของท่อน้ำ. vt. ใช้ปูนดังกล่าวอุดรูหรือฉาบตัว
quicklime(ควิค'ไลมฺ) n. ปูนขาว (ที่ยังไม่ผสมน้ำ)
render(เรน'เดอะ) vt. ทำให้,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดให้มี,แสดง,ทำรายงาน,แสดงบัญชี,เสนอ,จ่าย,ส่ง,ส่งคน,ถอดความ,แปล,สละ,ฉาบปูน vi. ให้รางวัล,หลอมสกัด n. ปูนที่ฉาบครั้งแรก, See also: rendesable adj. renderer n.
rhomboid(รอม'บอยดฺ) n. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน adj. เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
scale 1(สเคล) n. ตาชั่ง,เครื่องชั่ง,ตาชู,จานตาชั่ง,น้ำหนัก,สะเก็ด,เกล็ดปลา,เกล็ด,กาบ,คราบ,เปลือก,หินปูนที่เกาะฟัน, (ตา) ต้อ,สนิมน้ำ,คราบน้ำ vt. เอาสะเก็ดหรือเกล็ดออก,เอาเกล็ดออก,เอาคราบออก,เอาเปลือกออก vi. ตกสะเก็ด (สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,คราบ) ร่วงหล่น
slake(สเลค) vi.,vt. (ทำให้) บรรเทา,เย็นลง,รู้สึกสดชื่น,เฉื่อยชาลง, (หินปูน) แตกตัวด้วยน้ำ., See also: slakable,slakeable adj. slaker n., Syn. allay
stucco(สทัค'โค) n. ไม้ฉาบปูน,ปูนพอกผนัง,ปูนฉาบ,การฉาบปูน,การพอกปูน. vt. ฉาบปูน,พอกปูน pl. stuccoes,stuccos
tartar(ทาร์'ทาร์) n. หินปูนน้ำลายที่เกาะอยู่ตามซอกฟัน, See also: tartarous adj
trowel(เทรา'เอิล) n. เกรียงหรือเหล็กโบกปูน vt. โบกปูน,ปาดปูน
whitewash(ไวท์'วอช) n. น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังกำแพงให้เป็นสีขาว,สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง,การอำพรางความพ่ายแพ้, See also: whitewasher n., Syn. gilding,cover-up

English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง
cement(n) ปูนซีเมนต์,เครื่องเกาะ,เครื่องเชื่อม
cement(vt) อุดด้วยปูนซีเมนต์,เชื่อม,ทำให้ยึดแน่น,ประสาน
chalk(n) ชอล์ก,ปูนขาว
column(n) เสาหิน,เสาปูน,แนว,แถวตอน,ปล่อง,คอลัมน์
concrete(n) คอนกรีต,ปูนซีเมนต์แข็ง
diamond(n) เพชร,แหวนเพชร,รูปข้าวหลามตัด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
drab(adj) สีปูนแห้ง,สีน้ำตาลปนเหลือง,น่าเบื่อ,สีมอๆ,จืดชืด,ไม่สดใส
facing(n) เครื่องประดับภายนอก,ชั้นพื้นผิว,การฉาบปูน,การปะหน้า
fresco(n) การเขียนภาพบนผนังปูน
hoe(n) เสียม,จอบ,เกรียงโบกปูน,เหล็กเขี่ยไฟ
honour(vt) ปูนบำเหน็จ,ติดยศ,ให้เกียรตินิยม
lime(n) มะนาว,ปูนขาว,หินปูน
limestone(n) หินปูน
limewater(n) น้ำปูนใส
lozenge(n) รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,ลูกกวาด,ยาดม
mortar(n) ปืนครก,ปูนขาว,เครื่องยิงดอกไม้เพลิง,โกร่ง
pink(adj) สีชมพู,สีแดงเรื่อ,สีปูนแห้ง
plaster(n) พลาสเตอร์ปิดแผล,ปูนพลาสเตอร์,ยาพอก
rhombus(n) รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
scale(n) สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,มาตราส่วน,ตาชั่ง,อัตรา,คราบหินปูน
stucco(n) ปูนฉาบ,ปูนขาว
tartar(n) การเคลือบฟัน,หินปูนตามขอบฟัน
trowel(n) เครื่องมือโบกปูน
whitewash(n) ปูนขาวทาผนัง
whitewash(vt) โบกปูนขาว,ล้างบาป,ล้างความผิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clinkerปูนเม็ด
drapery (n ) ม่านหินปูน, หินที่มีลักษณะคล้ายม่าน เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตสูงที่ไหลตามผนังที่เอียง หยดน้ำทีละหยดที่ไหลผ่านไปตามแนวเดิม เมื่อน้ำเกิดสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จึงทำให้เกิดการตกตะกอนของแร่แคลไซต์มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และมักจะโปร่งแสงงอกยาวขึ้นเรื่อยๆ
Giornata[จอร์นาตา] (n ) งานเขียนบนปูนเปียกที่เขียนเสร็จในแต่ละวัน (เกี่ยวกับวิธีเขียนจิตรกรรมฝาผนัง)
See also: R. Buon fresco
helictite (n ) เกลียวหินปูน, ตะกอนปูนที่มีลักษณะคล้ายหลอดที่บิดเกลียว เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางการเติบโตของผลึกแร่แคลไซต์ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากลมที่พัดผ่าน
rimstone poolทำนบหินปูน, ตะกอนหินปูนที่ก่อตัวขึ้นแล้วมีลักษณะคล้ายเขื่อนหรือทำนบ หรือขั้นบันไดที่กั้นน้ำไว้ เกิดในบริเวณพื้นถ้ำหรือตามแนวทางน้ำไหล เมื่อน้ำไหลจะทิ้งตะกอนหินปูนเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top