ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ปากเรือ*

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปากเรือ, -ปากเรือ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากเรือ[N] deck, See also: sundeck, Syn. ดาดฟ้าเรือ
ปากเรือ[N] deck, See also: sundeck, Syn. ดาดฟ้าเรือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าปากเรือน. ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากเรือบรรทุกสินค้าขาเข้าโดยวัดขนาดกว้างตอนกลางเรือเป็นกำหนด, ภาษีปากเรือ หรือ จังกอบเรือ ก็เรียก.
ปากเรือน. ดาดฟ้าเรือ.
ภาษีปากเรือดู ค่าปากเรือ.
กระซับน. ชื่อพนักงานพวกหนึ่งในเรือเดินทะเล มีหน้าที่รักษาพัสดุตลอดจนสินค้าทั่วไปในระวางเรือด้วย เรียกเต็มว่า กระซับปากเรือ.
จกอบ(จะกอบ) น. ภาษีสินค้าผ่านด่าน, ภาษีปากเรือ, จังกอบ ก็เรียก.
จังกอบน. ภาษีสินค้าผ่านด่าน, ภาษีปากเรือ, จกอบ ก็เรียก.
จังกอบเรือดู ค่าปากเรือ.
เชิงกอบน. ภาษีผ่านด่าน, ภาษีปากเรือ, ภาษีที่เก็บเพื่อใช้บำรุงท้องถิ่น, จังกอบ ก็เรียก.
เบิกเรือก. ถ่างปากเรือที่ขุดเป็นรางให้ผายออกโดยวิธีสุมไฟให้ร้อน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell us of the accommodations in steerage, Mr. Dawson.เล่าเรื่องห้องพักคุณที่ปากเรือหน่อยสิ Titanic (1997)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deckhand[N] กลาสีปากเรือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top