ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ปลาหมึกยักษ์*

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปลาหมึกยักษ์, -ปลาหมึกยักษ์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลาหมึกยักษ์[N] octopus, Example: วันนี้ชาวประมงจับปลาหมึกยักษ์ได้ มีน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาหมึกชนิดหนึ่งที่มีหนวด 8 เส้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยักษ์ว. โดยปริยายหมายความว่า มีลักษณะหรืออาการอย่างยักษ์ เช่น ใจยักษ์ หน้ายักษ์, มีลักษณะใหญ่เป็นพิเศษในพวก เช่น ปลาหมึกยักษ์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barracudas, stingrays, electric eel, trout, hammerheads, piranhas, giant squid, octopi...บาราคูด้าปลากระเบนปลาไหลไฟฟ้า เทร้าท์ ฉลามหัวค้อน ปิรันย่า - ปลาหมึกยักษ์ แมงกะพรุน Rushmore (1998)
Octopus.ปลาหมึกยักษ์ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
She gave me an octopus.เธอให้ปลาหมึกยักษ์มา Departures (2008)
Octopus, octopus!ปลาหมึยักษ์ ปลาหมึกยักษ์Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Squid. Octopus.ปลาหมึก ปลาหมึกยักษ์ The Day the Earth Stood Still (2008)
"Addie the Octopus"..."ยัยปลาหมึกยักษ์แอดดี้... This Is Why We Stay (2010)
You're -- you're saying an octopus did this?คุณ - - คุณบอกว่า ปลาหมึกยักษ์ทำใช่ไหม Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
Not just any octopus.ไม่ใช่แค่ปลาหมึกยักษ์ Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
I hate octopi...ฉันเกลียดปลาหมึกยักษ์ An Evil Within (2012)
Holy Octopussy...แม่เจ้าปลาหมึกยักษ์ Faes Wide Shut (2013)
- Octopus.- ปลาหมึกยักษ์ Happy Endings (2013)
One octopus coming up.ปลาหมึกยักษ์มาแล้ว Happy Endings (2013)
Give me the spear. Uhh! A squid?เอาหอกมา ปลาหมึกยักษ์Nasty Habits (2013)
You went to a long-dead octopus for advice, and you're going to blame me for your problems?เธอไปขอคำปรึกษาจาก ปลาหมึกยักษ์ที่ตายไปนานแล้ว แล้วยังจะมีหน้ามาโทษฉัน กับปัญหาของเธอหรอ? Ariel (2013)
If you think summoning a giant squid is the answer,ถ้าคิดว่าการเรียกประชุมปลาหมึกยักษ์ เป็นคำตอบ Ariel (2013)
The octopus is one of the great symbols of Hydra... supremely intelligent, highly adaptable, and they are ruthless killers.ปลาหมึกยักษ์มันเป็นสัญลักษณ์ของพวกไฮดร้า.. มันมีสติปัญญาชั้นสูง ปรับตัวได้เก่งกาจ และเป็นนักฆ่าที่ไร้ความปราณี Many Heads, One Tale (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลาหมึกยักษ์[n.] (plāmeuk yak) EN: octopus   FR: poulpe [m] ; pieuvre [f] ; calmar géant [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
octopus[N] ปลาหมึกยักษ์

English-Thai: Nontri Dictionary
octopus(n) ปลาหมึกยักษ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top