Search result for

*ปลายเท้า*

(90 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปลายเท้า, -ปลายเท้า-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระบำปลายเท้าน. การเต้นรำแบบหนึ่งของชาวตะวันตก แสดงเป็นเรื่องราวหรือแสดงเดี่ยวก็ได้, บัลเลต์ ก็ว่า.
กระหย่ง ๒ว. อาการที่เดินหรือวิ่งไม่เต็มเท้า คือ จดแต่ปลายเท้า เพื่อทำให้ตนสูงขึ้นหรือเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง เช่น เดินกระหย่ง วิ่งกระหย่ง, เรียกรอยเท้าที่ไม่เต็มเห็นแต่ปลายเท้าและส้นเท้า ว่า รอยเท้ากระหย่ง, อาการที่นั่งเอาปลายเท้าตั้งลงที่พื้น ส้นเท้าทั้ง ๒ รับก้น เรียกว่า นั่งกระหย่ง, กระโหย่ง หย่ง หย่ง ๆ โหย่ง หรือ โหย่ง ๆ ก็ว่า.
กระโหย่ง ๒(-โหฺย่ง) ว. อาการที่เดินหรือวิ่งไม่เต็มเท้า คือ จดแต่ปลายเท้า เพื่อทำให้ตนสูงขึ้น หรือเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง เช่น เดินกระโหย่ง วิ่งกระโหย่ง, เรียกรอยเท้าที่ไม่เต็ม เห็นแต่ปลายเท้าและส้นเท้า ว่า รอยเท้ากระโหย่ง,อาการที่นั่งเอาปลายเท้าตั้งลงที่พื้น ส้นเท้าทั้ง ๒ รับก้นเรียกว่า นั่งกระโหย่ง, กระหย่ง หย่ง หย่ง ๆ โหย่ง หรือ โหย่ง ๆ ก็ว่า.
กำบดก. บัง เช่น มีโลมกำบดบัง ปลายเท้า สองแฮ (โชค-โบราณ).
ขึงอูดก. นอนหงายเหยียดตรง แล้วใช้ผ้าที่ขมวดปมหัวท้ายคลุมศีรษะด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งใช้ปลายเท้ายันผ้าให้ตึงเพื่อกันยุงเป็นต้น.
เขยก(ขะเหฺยก) ก. อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ, อาการที่เดินหรือวิ่งเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างคนขาพิการ.
เขย่ง(ขะเหฺย่ง) ก. ยืนด้วยปลายเท้า, พยุงตัวให้สูงขึ้น.
คอนเสิร์ตน. การแสดงดนตรีต่อหน้าผู้ชม โดยกำหนดรายการแสดงที่แน่นอน มักมีผู้แสดงหลายคน ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแสดงดนตรีประกอบพิธีทางศาสนาหรือการแสดงบนเวที เช่นอุปรากร ระบำปลายเท้า.
จิก ๑ก. กิริยาที่เอาจะงอยปากสับอย่างอาการของนกเป็นต้น, กิริยาที่เอาสิ่งมีปลายคมหรือแหลมกดลงพอให้ติดอยู่ เช่น เอาเล็บจิกให้เป็นรอย เอาปลายเท้าจิกดินให้อยู่
นั่งขัดสมาธิ(-สะหฺมาด) ก. นั่งพับขาทั้ง ๒ ข้างให้แบะลงที่พื้น ให้ปลายเท้าสอดไขว้อยู่ใต้หัวเข่า, (ปาก) นั่งขัดตะหมาด.
นั่งพับเพียบก. นั่งพับขาทั้ง ๒ ข้าง ให้ปลายเท้าไปทางเดียวกัน.
บัลเลต์น. ระบำปลายเท้า.
ปลายตีนน. ด้านปลายเท้าของผู้นอน, ตรงข้ามกับ หัวนอน.
พับเพียบว. อาการที่นั่งพับขาให้ปลายเท้าไปทางเดียวกัน.
ย่อง ๑ก. เดินอย่างใช้ปลายเท้าจดลงเบา ๆ.
ยุบข้อน. ท่ากายบริหารอย่างหนึ่งมี ๒ แบบ แบบหนึ่งเริ่มด้วยท่านอนทอดตัวลงเกือบถึงพื้น มือและปลายเท้าทั้ง ๒ ข้างยันพื้นไว้ งอแขนให้ศอกแนบลำตัว หน้าเงย แล้วเหยียดแขนพร้อมกับยกตัวขึ้น แล้วงอแขนพร้อมทั้งลดตัวลงกลับไปอยู่ในท่าเดิม อีกแบบหนึ่งเริ่มด้วยท่านอน มือและปลายเท้าทั้ง ๒ ข้างยันพื้นไว้ แขนเหยียดตรง หน้าเงย แล้วงอแขนให้ศอกแนบลำตัวพร้อมกับทอดตัวลงเกือบถึงพื้น แล้วเหยียดแขนพร้อมทั้งยกตัวขึ้นกลับไปอยู่ในท่าเดิม, ภาษาปากว่า วิดพื้น.
วิดพื้นน. ท่ากายบริหารอย่างหนึ่งมี ๒ แบบ แบบหนึ่งเริ่มด้วยท่านอนทอดตัวลงเกือบถึงพื้น มือและปลายเท้าทั้ง ๒ ข้างยันพื้นไว้ งอแขนให้ศอกแนบลำตัว หน้าเงย แล้วเหยียดแขนพร้อมกับยกตัวขึ้น แล้วงอแขนพร้อมทั้งลดตัวลงกลับไปอยู่ในท่าเดิม อีกแบบหนึ่งเริ่มด้วยท่านอน มือและปลายเท้าทั้ง ๒ ข้างยันพื้นไว้ แขนเหยียดตรง หน้าเงย แล้วงอแขนให้ศอกแนบลำตัวพร้อมกับทอดตัวลงเกือบถึงพื้น แล้วเหยียดแขนพร้อมทั้งยกตัวขึ้นกลับไปอยู่ในท่าเดิม, เรียกเป็นทางการว่า ยุบข้อ.
สะดุด ๑ก. อาการที่เดินหรือวิ่ง ปลายเท้าไปกระทบสิ่งที่ขวางหน้า ทำให้ก้าวผิดจังหวะ เซ ถลา หรือหกล้ม เป็นต้น เช่น เขาสะดุดก้อนหินล้มลง เด็กวิ่งไปสะดุดตอไม้.
หย่ง ๒, หย่ง ๆว. อาการที่เดินหรือวิ่งไม่เต็มเท้า คือ จดแต่ปลายเท้า เพื่อทำให้ตนสูงขึ้นหรือเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง เช่น เดินหย่ง ๆ วิ่งหย่ง ๆ, เรียกรอยเท้าที่ไม่เต็ม เห็นแต่ปลายเท้าและส้นเท้า ว่า รอยเท้าหย่ง หรือ รอยเท้าหย่ง ๆ, อาการที่นั่งเอาปลายเท้าตั้งลงที่พื้น ส้นเท้าทั้ง ๒ รับก้น เรียกว่า นั่งหย่ง หรือ นั่งหย่ง ๆ, กระหย่ง กระโหย่ง โหย่ง หรือ โหย่ง ๆ ก็ว่า.
เหน็บชาน. ชื่อโรคชนิดหนึ่ง เกิดจากขาดวิตามินบี ๑ ทำให้มีอาการชาปลายมือปลายเท้าเป็นต้น.
โหย่ง ๒, โหย่ง ๆ(โหฺย่ง) ว. อาการที่เดินหรือวิ่งไม่เต็มเท้า คือ จดแต่ปลายเท้า เพื่อทำให้ตนสูงขึ้น หรือเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง เช่น เดินโหย่ง ๆ วิ่งโหย่ง ๆ, เรียกรอยเท้าที่ไม่เต็ม เห็นแต่ปลายเท้าและส้นเท้า ว่า รอยเท้าโหย่ง หรือ รอยเท้าโหย่ง ๆ, อาการที่นั่งเอาปลายเท้าตั้งลงที่พื้น ส้นเท้าทั้ง ๒ รับก้น เรียกว่า นั่งโหย่ง หรือ นั่งโหย่ง ๆ, กระหย่ง กระโหย่ง หย่ง หรือ หย่ง ๆ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acroparaesthesia; acroparesthesiaอาการเหน็บปลายมือปลายเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acroparesthesia; acroparaesthesiaอาการเหน็บปลายมือปลายเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acrocyanosisเลือดคั่ง, ปลายมือปลายเท้าเขียว, อาการเขียวที่พบที่ปลายมือปลายเท้า, อาการเขียวที่มือและเท้า, อาการเขียวที่ปลายมือปลายเท้า, เขียวเฉพาะที่ปลายมือปลายเท้า, เขียวตามปลายมือปลายเท้า [การแพทย์]
Amputation, Heyการตัดปลายเท้าออก [การแพทย์]
Amputation, Transmetatarsalตัดปลายเท้า [การแพทย์]
Anesthesia, Glove and Stockingการเสียความรู้สึกเริ่มบริเวณปลายเท้าปลายมือค่อย [การแพทย์]
Arterial Insufficiencyขาดเลือดหล่อเลี้ยงที่ปลายมือปลายเท้า [การแพทย์]
Cephalocaudalจากศีรษะลงมาหาปลายเท้า,จากหัวมาหาง [การแพทย์]
Cephalocaudal Directionการเติบโตของศีรษะไปสู่เท้า,จากส่วนศีรษะลงสู่ร่างกายส่วนล่าง,จากศีรษะไปสู่ปลายเท้า [การแพทย์]
Cyanosisซัยอะโนซิส;ตัวเขียว,ภาวะ;อาการเขียว;ผิวเขียวคล้ำ;ไซยาโนซีส;เขียวคล้ำ;ผิวหนังซีดเขียว;ภาวะเขียว;เขียวจากการขาดเลือด;อาการแสดงของการขาดออกซิเจน;ตัวเขียวคล้ำ;การขาดอ๊อกซิเจน;เขียวที่ริมฝีปากและปลายมือปลายเท้า;ผิวหนังเขียว;ผิวหนังมีสีคล้ำ;ตัวเขียวจากการขาดออกซิเจน [การแพทย์]
Cyanosis, Peripheralปลายมือปลายเท้าเขียว [การแพทย์]
Dorsiส่วนหลัง,กระดกปลายเท้าขึ้น [การแพทย์]
Equinus Feetปลายเท้าตก [การแพทย์]
Footdropปลายเท้าตก,ยกเท้าไม่ขึ้น [การแพทย์]
Forefootเท้าส่วนหน้า,ปลายเท้า [การแพทย์]
beriberiโรคเหน็บชา, โรคที่มีอาการชาบริเวณปลายเท้าและปลายมือ โรคนี้เกิดขี้นเนื่องจากร่างกายขาดวิตามิน B1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gait, Toe Heelเดินบนปลายเท้า [การแพทย์]
Metatarsal Deficiencyกระดูกปลายเท้าหายไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He could be contaminated. He's been in the Unknown Region.เค้าอาจจะมีเชื้อโรคก็ได้ เค้าเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้า City of Ember (2008)
He's too busy caring about his own style that I bet he wouldn't remember how a girl is dressed.หมอนั่นสนใจแต่ตัวเองตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า คงจำไม่ได้หรอกว่าคุณจะใส่อะไร Episode #1.16 (2009)
You're giving out my dad's stuff to a total stranger,แม่จะเอากีตาร์ของพ่อไปให้คนที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเนี่ยนะ My Two Young Men (2010)
You know what I feel with my foot there?คุณรู้ไหม ผมรู้สึกว่าอะไร อยู่ตรงปลายเท้าตรงนี้? The Bones That Weren't (2010)
Ballet!ระบำปลายเท้าMemory Lane (2010)
How could she be so pretty from head to toe?ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า สมบูรณ์แบบ Episode #1.7 (2010)
Please check him from his head to his toes to make sure nothing is wrong.ตั้งแต่หัวของเขา ตลอดจนถึงปลายเท้า ถ้ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับเขา โปรดตรวจอย่างละเอียดด้วยนะครับ... Episode #1.9 (2010)
Do you know who he is?เธอเคยลองสืบหัวนอนปลายเท้าเค้ารึยัง? Episode #1.3 (2010)
No need for a cowry, juts take her home!ถึงแม้ข้าจะไร้หัวนอนปลายเท้า The Sorcerer and the White Snake (2011)
They are toe shoes full of crazy.พวกระบำปลายเท้าบ้ากันทั้งนั้น Out with the Old (2012)
Toes facing out.ปลายเท้าหันออก It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
You sliced her from the feet up.คุณแล่เธอตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมา Welcome to Briarcliff (2012)
Your toe.ที่ปลายเท้าคุณน่ะ Devil's Cherry (2012)
Sam is a mess.แซมเป็นไม่มีหัวนอนปลายเท้า Hunteri Heroici (2012)
Who punches a guy while he's on his tippy toes?ใครต่อยคนกำลังเต้นด้วยปลายเท้าได้ลงคอ? Thanksgiving IV (2012)
The fighters exchange a flurry. Brutal stuff. Finally, toe-to-toe!สู้แลกเปลี่ยนวุ่นวาย สิ่งที่โหดร้าย สุดท้ายปลายเท้าจรดปลายเท้าGrudge Match (2013)
Toe, heel, step back.ปลายเท้า ส้นเท้า ถอยหลัง Madness Ends (2013)
Toe, heel, step back.ปลายเท้า ส้นเท้า ถอยหลัง Madness Ends (2013)
Why on earth do I need to care about a girl that I don't even know!-ทำไมฉันต้องไปสนใจผู้หญิงที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้า... Episode #1.2 (2013)
Rapidly becommig a phone booth figth!และพวกเขาจะไปจรดปลายเท้า จรดเท้า Creed (2015)
I've got that sunshine in my pocket got that good soul in my feetตะวันสดใสเก็บในกระเป๋าเรา และปลายเท้าดังมีชีวิต Trolls (2016)
Up in the air! Touch your toes!ชี้ขึ้นฟ้า แตะปลายเท้า Sing (2016)
- No. It's just masculine.- เปล่า แค่สมชายจรดปลายเท้า T2 Trainspotting (2017)
In Scotland, the leader of a religious sect claims the mysterious hero is, in fact, an angel anticipated in scripture.แล้วก้อเพื่อที่จะไปดูแลคนที่ไม่รุจักหัวนอนปลายเท้า มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอ มันเป็นเรื่องจริงที่ว่า โจยังด๊อก เป็นอาวุธที่มีชีวิต เราไม่รุว่าเค้าจะทำอะไรต่อไป Hero (1992)
Grip with your toes.ต้องจิกปลายเท้า Cool Runnings (1993)
- 'And when you face a challenge' - Gotta grip with your toes!ใช้จิกปลายเท้าCool Runnings (1993)
You just want to have your little fling with the guy from the other side of town.คุณอยากบินไปกับผู้ชายที่ไม่มี หัวนอนปลายเท้า Good Will Hunting (1997)
Who did this?ด้วยปลายเท้าชี้ขึ้นฟ้า และหัวปักพื้น Fight Club (1999)
Heel, toe, toe-toe, toe, heel, toe-toe,ส้นเท้า ปลายเท้า ปลายเท้า-ปลายเท้า ปลายเท้า ส้นเท้า ปลายเท้า-ปลายเท้า Shall We Dance (2004)
- you don't even know?-ที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าได้ยังไง Enchanted (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบำปลายเท้า[n. exp.] (rabam plāi thāo) EN: ballet ; toe dancing   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ballerina[N] นักเต้นบัลเลต์หญิง, See also: นักเต้นระบำปลายเท้าหญิง, Syn. ballet dancer
ballet[N] ระบำปลายเท้า, See also: การเต้นบัลเลต์, Syn. toe dancing, choregraphy
ballet dancer[N] นักเต้นระบำปลายเท้า, See also: นักเต้นบัลเลต์, Syn. coryph?e
on tiptoe[IDM] ยืนเขย่ง, See also: เดินปลายเท้า
pirouette[N] จังหวะการหมุนตัวบนเท้าเดียวหรือปลายเท้า, Syn. turn
pirouette[N] การหมุนตัวบนเท้าเดียวหรือปลายเท้า, Syn. turn
tiptoe[VI] เดินด้วยปลายเท้า, See also: เขย่ง, เดินย่อง
tiptoe[N] ท่ายืนด้วยปลายเท้า
tiptoe[ADV] เขย่งเท้า, See also: ยืนบนปลายเท้า
toe[N] นิ้วเท้า (ของคนและสัตว์), See also: ปลายเท้า, หัวแม่เท้า
toe[VI] ยืนหรือเดินด้วยปลายเท้า
toe[VT] แตะด้วยปลายเท้า, See also: แตะนิ้วเท้าลงบน
toe dance[VI] ระบำปลายเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ballet(บาเล') n. ระบำปลายเท้า,ระบำบาเล่ห์, See also: balletic adj. ดูballet
corps de ballet(คอดะบะเล') n. คณะระบำปลายเท้า
danseur(ดานเซอ') n. นักเต้นระบำปลายเท้าหญิง
toe(โท) n. นิ้วเท้า,ปลายเท้า,หัวแม่เท้า,ส่วนที่คล้ายหัวแม่เท้า,ปลายนอกของไม้ตีกอล์ฟ,เชิงเนิน,ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า vt. ทำให้มีปลายเท้า,แตะด้วยปลายเท้า,เตะด้วยปลายเท้า. vi. เดินหรือยืนเขย่งบนปลายเท้า,แตะหรือสัมผัสด้วยปลายเท้า. -Phr. (on one's toes มีพลัง ตื่นตัว กระฉับกระเฉง

English-Thai: Nontri Dictionary
ballet(n) การฟ้อนรำ,ระบำปลายเท้า,การเต้นบัลเล่ย์
toe(n) นิ้วเท้า,ปลายเท้า,กีบม้า,หัวรองเท้า,ปลายไม้ตีกอล์ฟ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
RSV (abbrev ) ไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหลอดลมฝอยอักเสบ (Acute bronchiolitis) และอาจทำให้ปอดอักเสบติดเชื้อได้ (Pneumonia) โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กที่มีโรคประจำตัว คลอดก่อนกำหนด ฯลฯ อาการเริ่มแรกเหมือนไข้หวัด คือ มีไข้ ไอ น้ำมูกไหล แต่จะมีไอมาก เสมหะเยอะและเหนียวข้น หายใจหอบเหนื่อย หน้าอกบุ๋ม อาจมีเสียหงายใจดังวี๊ดๆ ซึม ไม่กินน้ำ หงุดหงิด กระวุนกระวาย มีสีเขียวคล้ำบริเวณริมฝีปาก หรือ ปลายมือปลายเท้า เนื่องจากร่างกายขาดออกซิเจน หากมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ ที่มา: เอกสารแผ่นพับจากโรงเรียนอนุบาลชนานันท์ เรียบเรียงโดยก้านแก้ว จากการสัมภาษณ์ เรืออากาศเอกแพทย์หญิงหฤทัย กมลาภรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top