ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ปราด*

   
114 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปราด, -ปราด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปราด[ADV] swiftly, See also: quickly, speedily, rapidly, Syn. ปรี่, พุ่ง, Example: มีรถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาจอดชิดกับขอบถนน, Thai definition: อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว
ปราด[V] rush, See also: dash, hasten, hurry, Syn. ปรี่, พุ่ง, Example: แมวลายตั้งท่าจะกระโจนหนีแต่แมวดำปราดเข้าขย้ำคอกดไว้และส่งเสียงขู่, Thai definition: แล่นอย่างฉับไว
ปรูดปราด[ADV] swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรูด, ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, Example: เด็กชายวิ่งปรูดปราดตัดหน้ารถยนต์, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
ปราดเปรียว[ADV] nimbly, See also: spryly, actively, lively, swiftly, quickly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, แคล่วคล่องว่องไว, Ant. เชื่องช้า, Example: แมวกระโดดข้ามกิ่งไม้อย่างปราดเปรียว
ปราดเปรื่อง[ADJ] brilliant, See also: bright, sharp, quick-witted, smart, clever, sagacious, intelligent, Syn. หลักแหลม, ฉลาด, เฉลียวฉลาด, หัวดี, หัวแหลม, Ant. โง่, Example: เขาไม่ใช่คนฉลาดปราดเปรื่องแต่ความมีมานะและขยันขันแข็งต่างหากที่ทำให้ผลการเรียนของเขาดีขึ้น, Thai definition: มีความคิดแคล่วคล่องว่องไว
เปรื่องปราด[ADJ] smart, See also: brilliant, clever, intelligent, astute, shrewd, sagacious, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เก่ง, เชี่ยวชาญ, เปรื่อง, ปราดเปรื่อง, Ant. โง่, Example: ท่านเป็นนักปกครองที่เปรื่องปราดคนหนึ่งแห่งยุค

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปราด, ปร๊าด(ปฺราด, ปฺร๊าด) ก. เดินหรือวิ่งตรงเข้าไปหรือออกมาอย่างรวดเร็ว เช่น ปราดเข้าไป ปร๊าดออกมา.
ปราด, ปร๊าด(ปฺราด, ปฺร๊าด) ว. อาการที่เดินหรือวิ่งตรงเข้าไปหรือออกมาอย่างรวดเร็ว เช่น เดินปราด วิ่งปร๊าด.
ปราดเปรียว(-เปฺรียว) ว. ว่องไว, คล่องแคล่ว.
ปราดเปรื่อง(-เปฺรื่อง) ว. มีความคิดแคล่วคล่องว่องไว, เปรื่องปราด ก็ว่า.
เปรื่องปราด(-ปฺราด) ว. มีความคิดแคล่วคล่องว่องไว, ปราดเปรื่อง ก็ว่า.
จำหุดก. แม่น, ปรากฏ, เที่ยง, แข็งแรง, เปรื่องปราด, ศักดิ์สิทธิ์, สำคัญ, เช่น อันหนึ่งให้จำหุดให้กระทำบุญ (ไตรภูมิ).
ตะลาน ๑น. ชื่องูขนาดกลางชนิด Ptyas korros (Schlegel) ในวงศ์ Colubridae ตาโต ลำตัวสีน้ำตาลปลอด มีลายเล็กน้อยเห็นไม่ชัด นิสัยว่องไวปราดเปรียว ออกหากินตามพื้นดินในเวลากลางวัน ไม่มีพิษ, สิงตาโต หรือ ตาลาน ก็เรียก.
ประเปรียว(-เปฺรียว) ว. มีรูปร่างหรือท่าทางปราดเปรียว, มีลักษณะแคล่วคล่องว่องไว.
เปรี้ยวมีลักษณะปราดเปรียว ทันสมัย อิสระ มั่นใจ ชอบการคบหาสมาคม (ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น ผู้หญิงคนนี้เปรี้ยว, เรียกลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงที่แต่งตัวสีฉูดฉาด รัดรูป เป็นต้น ว่า แต่งตัวเปรี้ยว.
ลูกหม้อน. ชื่อพันธุ์ของปลากัด (Betta splendensRegan) ในวงศ์ Belontiidae ที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์จากปลากัดป่าแล้วดูแลรักษาและคัดกันต่อมาอีกจนมีลักษณะเด่นพิเศษเพื่อการต่อสู้ คือ มีรูปร่างล่ำสัน ครีบต่าง ๆ สั้น ทำให้ปราดเปรียวและอดทนกว่าปลากัดจีนซึ่งเป็นชื่อปลากัดอีกพันธุ์หนึ่ง ปลาลูกหม้อโดยทั่วไปมีสีแดงเข้ม เขียว ฟ้า หรือน้ำเงิน เหลือบเป็นประกายอยู่ในตัวเดียวกัน
ว่องไวก. รวดเร็ว, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, ปราดเปรื่อง, เช่น ทำงานว่องไว มีปฏิภาณว่องไว.
สายม่านน. ชื่องูขนาดกลางหลายชนิด ในวงศ์ Colubridae ยาวประมาณ ๑.๕ เมตร ส่วนมากลำตัวสีนํ้าตาล เกล็ดสันหลังมักวาวคล้ายสีทองเหลือง ว่องไวปราดเปรียว ออกหากินเวลากลางวันตามป่าหญ้าและบนต้นไม้ กินกบ เขียด กิ้งก่า พบทุกภาคของประเทศไทย ไม่มีพิษ เช่น สายม่านลิ้นแดง [Dendrelaphis pictus (Gmelin)] สายม่านหลังทอง [D. formosus (Boie)].

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have the instinct of a cat.ปราดเปรียว ว่องไว ฉันมีสัญชาตญาณแมว An American Tail (1986)
Ten years from now, some hunter's gonna go in the woods to take a leak, wind up pissing on his bones.สิบปีนับจากนี้ จะมีนายพรานเข้าไปฉี่ในป่า ลมพัดฉี่ไปราดบนกระดูกเข้า Stand by Me (1986)
You have an amazing agility.คุณมีความปราดเปรียวที่น่าอัศจรรย์ Bicentennial Man (1999)
So now ladle some hot water over it, and squeeze.ต่อไปราดน้ำร้อนให้ชุ่ม แล้วคั้น Woman on Top (2000)
- That was bloody brilliant!- แบบนั้นปราดเปรื่องมากเลย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Don't stomp your little last-season Prada shoes at me.อย่ามาทำเป็นเคาะรองเท้าปราด้าตกรุ่นใส่ฉัน นังหนู Legally Blonde (2001)
Majorek used to be in the Army. Brilliant man.มาโยเร็คเคยอยู่ในกองทัพ เขาปราดเปรื่อง The Pianist (2002)
They gave you a Prada bag for your birthday.พวกเขาให้กระเป๋าปราดา เป็นของขวัญวันเกิดเธอ A Cinderella Story (2004)
Now it's Munez. The youngster's got some great skill.ลูกอยู่ที่มูเนซ เขาปราดเปรียวมาก ทักษะดี Goal! The Dream Begins (2005)
She only can address herself effectually to the feelings of others whose mind glows with the warmth of sensibility and whose arguments result from conviction.เธอปฎิบัติตนอย่างมีเหตุผล กับความรู้สึกของผู้อื่น ด้วยความปราดเปลื่อง และด้วยสติปัญญา และถ่อยแถลง ออกมาจากความเชื่อมั่นใจ Pride & Prejudice (2005)
Also made what I believe to be a thoroughly promotion-worthy breakthrough.และด้วยความปราดเปรื่อง บวกกับการวิเคราะห์อันถี่ถ้วน ก็คุ้มค่ากับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ Mission: Impossible III (2006)
Just a talent I have for the way things work...แค่ปราดเปรื่องเกี่ยวกับกลไกต่างๆ Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
One look and I knew we had the same crazy idea.แค่มองปราดเดียวก็รู้ว่า เราทั้งคู่มีความคิดเพี้ยนๆเหมือนกัน Ratatouille (2007)
Where is my pink Prada tote?# ปราด้าสีชมพูของฉันอยู่ไหน High School Musical 2 (2007)
He was an incredibly learned man. From what I understand, Ravana was...เขาเป็นผู้ปราดเปรื่องเลยล่ะ Sita Sings the Blues (2008)
Which is kind of interesting because everything else about him seems to be, like he was this really learned guy, he knows all these weapons he prays to the right Gods... so all this stuff!ซึ่งค่อนข้างน่าสนใจนะ ...การจับนางสีดา ลักพาตัวนางสีดา เพราะเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเขาเป็นการยืนยัน ว่าเขาเป็นผู้ปราดเปรื่องจริงๆ ทั้งเชี่ยวชาญศาสตราวุธ Sita Sings the Blues (2008)
We should not keep the wise and powerful Jabba waiting.ไม่ควรให้แจ๊บบ้าผู้ปราดเปรื่อง และทรงพลังต้องราอคอย Star Wars: The Clone Wars (2008)
Self-absorbed, twisted, abusive, brilliant, myopic son of a bitch on the planet.ของความเอาแต่ใจตัว สติแตก ปากร้าย และปราดเปรื่อง เป็นที่สุดในโลกของ\ ไอ้สารเลวใจแคบ Pilot (2008)
That was right after he finished lecturing me on how I'd squandered my above-average intellect and my substantial education, all while he was standing there naked.มันถูกเลยหลังจากที่เขาหยุดสาธยาย ถึงการใช้ความฉลาดปราดเปรื่องของผมอย่างฟุ่มเฟีอย รวมถึงเรื่องเรียนด้วย The Arrival (2008)
Take all that pent up sexual energy you'd waste thinking about hot, young,naked available interns,and put it back into your genius...ทุ่มไปให้หมดเพื่อจะได้เก็บแรงขับดันทางเพศ ที่คุณมัวเสียเวลาคิดเรื่องสาวฮอต เอ๊าะๆ เปลือยกาย คุณต้องเลิกใช้สมองอันปราดเปรื่องคิดถึงเรื่องนี้ All by Myself (2008)
Dr. Mohinder Suresh is a brilliant yet tortured man...ด๊อกเตอร์โมฮินเดอร์ ซูเรส ปราดเปรื่องแต่ก็ทุกข์ทรมาน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
He's a brilliant guy.เขาเป็นคนที่ปราดเปรื่อง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
But I am not depressed, because I have the gift of knowledge.แต่ผมก็ไม่ได้เครียดอะไร \ เพราะผม มีพรสวรรค์ ที่ ความปราดเปรื่อง Superhero Movie (2008)
- Nor his good sense.- ความปราดเปรื่องของพระองค์ก็เช่นเดียวกัน The Other Boleyn Girl (2008)
You speak Prada?คุณพูดภาษาปราด้า? Confessions of a Shopaholic (2009)
These are real Prada shoes, ladies.มีรองเท้าปราด้าของแท้ด้วย สาวๆ Confessions of a Shopaholic (2009)
Brilliant.ปราดเปรื่อง Emotional Rescue (2009)
Absolutely brilliant.ปราดเปรื่องที่สุด Emotional Rescue (2009)
Brilliant.ปราดเปรื่อง Emotional Rescue (2009)
Absolutely brilliant.ปราดเปรื่องที่สุด Emotional Rescue (2009)
Mina...- ออส นายปราดเปรื่อง Some Kinda Love (2009)
The guy's a genius.หมอนี่มันปราดเปรื่องปานนี้ Bound (2009)
Just, when Aunt Bree started bragging about her Prada bag, mommy kind of lost it.แต่พอป้าบรีพูดเรื่องกระเป๋าปราด้า แม่เลยลืมตัวไปนะ Marry Me a Little (2009)
He's a brilliant man, he just became possessed by his work.แต่พ่อน่ะปราดเปรื่อง จนไร้สติ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Very perceptive, padawan.ปราดเปรื่องมาก พาดาวัน Jedi Crash (2009)
You were a brilliant composer, weren't you?คุณเป็น... ...นักแต่งเพลงที่ปราดเปรื่องใช่ไหมครับ? Episode #1.5 (2009)
The world of greenwich village intelligentsia is Dan Humphrey's natural habitat.โลกของหมู่บ้านผู้ปราดเปรื่อง คือที่พักของแดน ฮัมฟรีย์ The Freshmen (2009)
She looked so perky in her little short shorts.เธอดูปราดเปรียวดีในกางเกงขาสั้น สั้น... Friday Night Bites (2009)
Teddy's a brilliant surgeon, but I...เท็ดดี้เป็นหมอผ่าตัดที่ฉลาดปราดเปรื่อง Holidaze (2009)
Bin Laden in Prada?บิน ลาเดน ในชุดปราด้า? Black Swan (2009)
I think nathaniel was brilliant tonight, don't you?ฉันคิดว่านาธานาเนียลช่างปราดเปรื่อง\คุณคิดว่ายังไง? The Grandfather: Part II (2009)
Brilliant?ปราดเปรื่อง? The Grandfather: Part II (2009)
- (Gidget) Okay, so it wasn't my brightest idea.- โอเค มันไม่ใช่ความคิดอันปราดเปรื่องของฉัน The Dwarf in the Dirt (2009)
Isn't she brilliant, Leonard?ท่านปราดเปรื่องว่าไหม ลีโอนาร์ด The Maternal Congruence (2009)
Lily. Lovely Lily. She was exceedingly bright, your mother.ลิลี่ ลิลี่คนดี แม่เธอเป็นคนปราดเปรื่อง Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Intelligent, funnyฉลาด, ปราดเปรื่อง Surrogates (2009)
Nick called me "little miss brilliant"นิคเรียกฉันว่า \"สาวน้อยผู้ปราดเปรื่อง\" Sabotage (2010)
"Mr. Brilliant" a few times, but I don't think he ever got the hint."นายปราดเปรื่อง" สองสามครั้ง แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะรู้สึกอะไร Sabotage (2010)
Little miss brilliant...สาวน้อยผู้ปราดเปรื่อง... Sabotage (2010)
Bottom line, you guys need a chubby, agile guy.แบบสรุปละกัน พวกคุณต้องการคนอ้วนซักคนที่ปราดเปรียว Investigative Journalism (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปราดเปรื่อง[adj.] (prātpreūang) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
active[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ซึ่งมีพลัง, คล่อง, ไว, ว่องไว, กระตือรือร้น, ปราดเปรียว, กระฉับกระเฉง, Syn. energetic, lively, Ant. sluggish, lazy
brisk[ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: ไว, กระวีกระวาด, รวดเร็ว, ปราดเปรียว, Syn. nimble, Ant. slow
dash[VT] โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, See also: เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, โถม, ถลา, ปราด, ปรี่, พุ่งชน, พุ่งไปอย่างเร็ว, Syn. bolt, bound, dart, race, run, rush, scoot, scud, speed, Ant. linger
fly[VI] พุ่งไปอย่างรวดเร็ว, See also: ปราด, โผ, รีบเร่ง, แล่น, Syn. rush, dash, hurry, Ant. delay, slow
politic[ADJ] ซึ่งมีไหวพริบ, See also: เฉียบแหลม, ปราดเปรื่อง, สุขุม, Syn. crafty, diplomatic, shrewd
rakish[ADJ] เพรียวลม (เรือ), See also: ปราดเปรียว, ว่องไว
roe[N] กวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง สง่างามและปราดเปรียว, Syn. roe deer
sagacity[N] ความฉลาดและความสามารถในการตัดสินใจได้ดี, See also: ความหลักแหลม, ความปราดเปรื่อง, การมีไหวพริบ
sage[ADJ] ฉลาด, See also: รอบรู้, ปราดเปรื่อง, Syn. philosophic
sapient[ADJ] ปราดเปรื่อง, See also: ฉลาด, Syn. discriminating, sagacious, wise
sapiently[ADV] อย่างปราดเปรื่อง
snell[ADJ] ฉลาด, See also: หลักแหลม, ปราดเปรื่อง
vivace[ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: ปราดเปรียว, Syn. lively, vital, vivacious
vivace[ADV] มีชีวิตชีวา, See also: ปราดเปรียว, Syn. vivaciously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agile(แอจ' ไจลฺ, แอจ' จิล) adj. คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับ กระเฉง ,ปราดเปรียว. -agility n. -agileness n., Syn. nimble, lithe, quick)
athletic(แอธเลท'ทิค) adj. มีร่างกายที่แข็งแรง,ปราดเปรียว, เกี่ยวกับนักกีฬาหรือกรีฑา,มีร่างกายที่เหมือนนักกีฬา, Syn. physically strong, robust)
brio(บรี'โอ) adj. ร่าเริง,เบิกบาน,ปราดเปรื่อง
brisk(บริสคฺ) {brisked,brisking,brisks} adj. รวดเร็ว,ปราดเปรียว,ว่องไว,แรง (ลม) vt. ทำให้รวดเร็ว,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้รุ่งเรือง vi. ว่องไว,กระวีกระวาด,รุ่งเรือง, See also: briskness n., Syn. quick
cobby(คอบ'บี) adj. ปราดเปรียว,หัวดื้อ
dapper(แดพ'เพอะ) adj. เรียบร้อย,ฉลาด,เล็กและปราดเปรียว., See also: dapperness n., Syn. trim ###A. sloppy
dynamic(ไดแนม'มิค) adj. เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับฤทธิ์,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,จลนะ,เกี่ยวกับแรง,เกี่ยวกับอำนาจ,เคลื่อนที่ได้,มีพลัง,ปราดเปรียว. n. อำนาจหรือแรงเคลื่อนที่,พลวัต, Syn. motive,kinetic
incandescent(อิน' คัพเดส' เซินทฺ) adj. ลุกโชติช่วง, เกี่ยวกับแสงไฟที่ลุกโชติช่วง, สว่างจ้า, ปราดเปรื่อง, เร่าร้อน (glowing with heat)
ingenious(อินเจน'เยิส) adj. ช่างประดิษฐ์,เฉลียวฉลาด,คล่องแคล่ว,ปราดเปรียว,เจ้าความคิด., See also: ingeniousness n., Syn. adroit
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
perky(เพิร์ค'คี) adj. ทะลึ่ง,เสือก,อวดดี,ว่องไว,ปราดเปรียว., See also: perkily adv. perkiness n., Syn. spirited
politic(พอล'ลิทิค) adj. ฉลาด,มีไหวพริบ,เฉียบแหลม,ปราดเปรื่อง,สุขุม,มีเล่ห์.
sagacity(ซะแกส'ซิที) n. ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,ความหลักแหลม,ไหวพริบ,ความปราดเปรื่อง, Syn. acumen,judgment
sage(เซจฺ) n. คนที่ฉลาดมาก,นักปราชญ์,บัณฑิต,พืชจำพวก Salvia adj. ฉลาดมาก,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ, See also: sagely adv. sageness n., Syn. intellectual,pundit
sapient(เซ'เพียนทฺ) adj. ฉลาด,ปราดเปรื่อง,วางท่าฉลาด., See also: sapience,sapiency n., Syn. sagacious,wise
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
trigger(ทริก'เกอะ) n. ไกปืน,นกสับ,อุปกรณ์นกสับ,สิ่งกระตุ้น vt. ลั่นไกปืน,ยิง,ระเบิด. -Phr. (quick on the trigger ว่องไว ปราดเปรียว คล่องแคล่ว) ., Syn. cause,elicit
vivace(วิวา'เช) adj. คล่องแคล่ว,มีชีวิตชีวา,รวดเร็ว,ปราดเปรียว, Syn. lively,vital
waff(แวฟ,วาฟ) n. การพัดของลม,การมองปราด,การมองผาด ๆ ,การชำเลือง
yare(แยร์) adj.,adv. เร็ว,คล่องตัว,คล่องแคล่ว,รวดเร็ว,ปราดเปรียว,เตรียมพร้อม,พร้อม, See also: yarelyadv., Syn. yar

English-Thai: Nontri Dictionary
agile(adj) คล่องแคล่ว,ว่องไว,กระฉับกระเฉง,ปราดเปรียว
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว
clever(adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว
cleverness(n) ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความปราดเปรื่อง,ความเก่ง
glimpse(n) การมองผาด,การเห็นแวบหนึ่ง,การมองผ่าน,การมองปราด
glimpse(vi) มองผาด,เห็นแวบหนึ่ง,มองผ่าน,มองปราด
politic(adj) รอบคอบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ
sage(adj) หลักแหลม,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ
sapience(n) ความฉลาดปราดเปรื่อง,ความฉลาด
sapient(adj) ฉลาดปราดเปรื่อง,ฉลาด
smart(adj) ฉลาด,องอาจ,โก้เก๋,ผึ่งผาย,ปราดเปรื่อง,เก่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top