ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ประโยชน์ส่วนตน*

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประโยชน์ส่วนตน, -ประโยชน์ส่วนตน-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For self interest.แต่เพื่อประโยชน์ส่วนตน Chapter Ten '1961' (2009)
For a guy who put his needs before the team's?สำหรับคนที่เห็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม เนี่ยนะ Duets (2010)
Maybe we were so distracted by all the other times you two put yourselves before the group.บางทีคงเพราะพวกเราถูกทำให้ไขว้เขว ด้วยตลอดเวลาที่คุณสองคน เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่ากลุ่ม Paradigms of Human Memory (2011)
When have we ever put ourselves before the group?เราเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่ากลุ่มตอนไหนกัน? Paradigms of Human Memory (2011)
I did hear from many people:ซุนยัตเซ็น เป็นคนไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน 1911 (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
politician[N] ผู้แสวงตำแหน่งอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
self-centered[ADJ] เห็นแก่ตัวเอง, See also: ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน, ซึ่งเอาแต่ใจตนเอง, ซึ่งคิดถึงแต่ตนเอง, Syn. selfish, self-important, unconcerned, egoistic
selfishness[N] ความเห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน, Syn. self-regard, parsimony, vanity, greed
self-sacrifice[N] การเสียสละประโยชน์ส่วนตน, See also: การอุทิศตน, การเสียสละตน, การถวายตัว, การมีเมตตา, Syn. offering, oblation, generosity, benevolence

English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ,การเสียสละประโยชน์ส่วนตน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top