ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ประสบการณ์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประสบการณ์, -ประสบการณ์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสบการณ์(n) experience, Syn. ความช่ำชอง, ความจัดเจน, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, Example: คุณครูคนใหม่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนมา 20 ปี, Thai Definition: ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา
มีประสบการณ์(v) have an experience
ประสบการณ์นิยม(n) empiricism, Syn. ประจักษนิยม, Example: จิตวิทยาที่เขาเรียนเป็นแนวพฤติกรรมนิยมและประสบการณ์นิยม, Thai Definition: การแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสังเกต การทดลอง และวิธีอุปนัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประสบการณ์(ปฺระสบกาน) น. ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา.
ประสบการณ์นิยม(ปฺระสบกาน-) น. ลัทธิทางปรัชญาที่ถือว่าประสบการณ์เป็นบ่อเกิดของความรู้ทุกอย่าง
ประสบการณ์นิยมการปฏิบัติที่เน้นประสบการณ์
ประสบการณ์นิยมการแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสังเกต การทดลอง และวิธีอุปนัย, ประจักษนิยม ก็ว่า.
กบในกะลาครอบน. ผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อยแต่สำคัญตนว่ามีความรู้มาก.
เก๋า ๒ว. เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์หรือความชำนาญมาก, เช่น คุณปู่เก๋ามากในเรื่องพระเครื่อง
ไก่อ่อน, ไก่อ่อนสอนขันน. ผู้มีประสบการณ์น้อยยังไม่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคน.
เขี้ยวลากดินว. มีเล่ห์เหลี่ยมมาก, มีประสบการณ์มาก.
คร่ำหวอดว. มีประสบการณ์สูง, มีความชำนาญสูงมาก, เช่น เขาคร่ำหวอดอยู่ในวงการเมือง.
ความรู้น. สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ เช่น ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์, สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพ ความรู้เรื่องนิทานพื้นบ้าน
ความรู้ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ เช่น ผู้ชายคนนี้เก่ง แต่ไม่มีความรู้เรื่องผู้หญิง.
จัดเจนก. สันทัด, ชำนาญ, มีประสบการณ์มาก, เจนจัด ก็ว่า.
เจนจัดก. สันทัด, ชำนาญ, มีประสบการณ์มาก, จัดเจน ก็ว่า.
ชั่วโมงบินน. ความชำนาญหรือประสบการณ์ในการทำงาน เช่น สู้เขาไม่ได้เพราะชั่วโมงบินเราน้อยกว่า.
โชกโชนว. ลักษณะที่ได้ผ่านการต่อสู้หรือมีประสบการณ์มาอย่างมากมาย เช่น ต่อสู้มาอย่างโชกโชน ผจญภัยมาอย่างโชกโชน.
เด็กเมื่อวานซืนน. คำกล่าวเชิงดูหมิ่นหรือเชิงสั่งสอนว่า มีความรู้หรือมีประสบการณ์น้อย.
ประจักษนิยมน. ประสบการณ์นิยม.
เปิดบริสุทธิ์ก. ร่วมประเวณีกับหญิงที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการร่วมเพศมาก่อน เดิมเป็นประเพณีของชาวเขาบางเผ่า เช่น อีก้อ เมื่อเด็กหญิงมีอายุย่างเข้าสู่วัยสาวต้องไปศึกษาเรื่องกามกิจโดยร่วมประเวณีเป็นครั้งแรกกับผู้ที่ชุมชนในเผ่านั้นคัดเลือกให้ทำหน้าที่นี้.
ผ่านโดยปริยายหมายความว่า เคยมีประสบการณ์ เช่น รายงานชิ้นนี้ผ่านตามาแล้ว เรื่องนี้ผ่านหูมาก่อน เขาผ่านงานมามาก
มองการณ์ไกลก. คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องหรือใกล้เคียง โดยอาศัยเหตุผลหรือประสบการณ์เป็นต้น, เห็นการณ์ไกล ก็ว่า.
รอบจัดว. มีเล่ห์เหลี่ยมมาก, มีประสบการณ์มาก, เจนจัด (ใช้ในทางไม่ดี).
เรียนรู้ก. เข้าใจความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยประสบการณ์.
วัตถุดิบโดยปริยายหมายถึงเรื่องราว ประสบการณ์ เป็นต้น ที่นักเขียนเสาะหาหรือตระเตรียมสะสมไว้เพื่อแต่งหนังสือ.
ศัพท์เฉพาะวิชาน. คำที่ตราหรือกำหนดขึ้นใช้ในแต่ละวิชา เช่น ปฏิชีวนะ ประสบการณ์ มลพิษ.
สอนขันว. เรียกไก่อ่อนที่เพิ่งหัดขันว่า ไก่อ่อนสอนขัน หรือ ไก่สอนขัน, โดยปริยายหมายถึงมีประสบการณ์น้อยยังรู้ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของคน.
สอบอารมณ์ก. สอบถามประสบการณ์ทางจิตของผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานว่าก้าวหน้าไปถึงขั้นใดแล้ว.
หนังเหนียวว. อยู่ยงคงกระพัน เช่น ลือกันว่าโจรคนนี้หนังเหนียว ยิงไม่ออกฟันไม่เข้า, โดยปริยายหมายความว่า มีประสบการณ์มากรู้เท่าทันไปทุกสิ่งทุกอย่าง.
เห็นการณ์ไกลน. คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องหรือใกล้เคียง โดยอาศัยเหตุผลหรือประสบการณ์เป็นต้น, มองการณ์ไกล ก็ว่า.
อ่อนความก. ขาดประสบการณ์.
อาบน้ำร้อนมาก่อนก. เกิดก่อนจึงมีประสบการณ์มากกว่า.
อาวุโสน. ความมีอายุมากกว่าหรือมีประสบการณ์ในอาชีพมากกว่าเป็นต้น เช่น เขามีอาวุโสในการทำงาน ผู้มีอาวุโสทางการเมือง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prospective ratingการกำหนดอัตราตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logical empiricismประสบการณ์นิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special records clauseข้อกำหนดพิเศษประสบการณ์ความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
a posterioriหลังประสบการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
a posteriori knowledgeความรู้หลังประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
a prioriก่อนประสบการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
a priori knowledgeความรู้ก่อนประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
method, empiricalระเบียบวิธีเชิงประสบการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
experience ratingการกำหนดอัตราตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
experience refundเงินคืนตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empiricalเชิงประจักษ์, เชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empirical knowledgeความรู้เชิงประจักษ์, ความรู้เชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empirical methodระเบียบวิธีเชิงประสบการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empirical truthความจริงเชิงประจักษ์, ความจริงเชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empiricismประสบการณ์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empiricismประสบการณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empiricism, logicalประสบการณ์นิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth, empiricalความจริงเชิงประจักษ์, ความจริงเชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge, a posterioriความรู้หลังประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge, a prioriความรู้ก่อนประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge, empiricalความรู้เชิงประจักษ์, ความรู้เชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knowledge brokerนายหน้าความรู้, นายหน้าความรู้ ทำหน้าที่เชื่อมโยงคน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์อย่างแคล่วคล่องมากขึ้น ซึ่งความรู้ได้นี้จะเป็นความรู้ในคนหรือความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) เป็นหลัก [การจัดการความรู้]
Empiricismประสบการณ์นิยม [TU Subject Heading]
Experienceประสบการณ์ [TU Subject Heading]
Experiential learningการเรียนจากประสบการณ์ [TU Subject Heading]
Spectatorsผู้รับสารจากประสบการณ์ตรง [TU Subject Heading]
ASEAN Free Trade Area - Mercado Común del Sur (Southern Common Market)ความร่วมมือระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียนกับตลาดร่วมอเมริกาใต้ ประกอบด้วยประเทศอาร์เจนตินา บราซิล อุรุกวัย ปารากวัย โดยความร่วมมือในชั้นนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการ รวมตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละฝ่าย [การทูต]
ASEAN Free Trade Area - North America Free Trade Areaความร่วมมือระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียนกับเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการจัดตั้ง เขตการค้าเสรีของแต่ละฝ่าย [การทูต]
Classes of Consulsเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ กงสุลอาชีพ (Consules de Carriere) กับกงสุลกิตติมศักดิ์ (Honorary Consuls) กงสุลอาชีพเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง และจะประจำทำงานเต็มเวลาในที่ทำการทางกงสุล ส่วนกงสุลกิตติมศักดิ์นั้นไม่มีฐานะเป็นกงสุลอาชีพ โดยมากเป็นนักธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งจะประจำทำงานเพียงส่วนหนึ่งของวัน (ไม่ใช่เต็มวัน) ในสถานที่ทำการทางกงสุลของตน และอาจจะเป็นคนชาติของรัฐที่เขาเป็นตัวแทนอยู่ หรือไม่เป็นคนชาติของรัฐนั้นก็ได้ ความแตกต่างอื่นๆ ระหว่างกงสุลอาชีพกับกงสุลกิตติมศักดิ์ มีดังนี้1. กงสุลอาชีพจะได้รับเงินเดือนประจำ แต่กงสุลกิตติมศักดิ์ไม่มีเงินเดือน2. กงสุลอาชีพมีตำแหน่งหน้าที่ถาวร ส่วนกงสุลกิตติมศักดิ์มีตำแหน่งว่าจ้างเพียงชั่วคราว 3. ส่วนมากกงสุลอาชีพจะต้องเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์มาก่อน ส่วนกงสุลกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเป็นเช่นนั้น4. กงสุลอาชีพมีสิทธิได้รับความคุ้มกัน (immunities) และการยกเว้นต่าง ๆ มากกว่ากงสุลกิตติมศักดิ์สำหรับบุคคลที่เป็นหัวหน้าในที่ทำการทางกงสุลนั้น มีตำแหน่งตามลำดับชั้น คือ1) กงสุลใหญ่ (Consuls-general)2) กงสุล (Consuls)3) รองกงสุล (Vice-consuls) [การทูต]
International Finance Corporationคือบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1956 และเริ่มมีฐานะเป็นองค์การชำนัญพิเศษที่มีสัมพันธ์กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1957 แม้บรรษัทจะดำเนินงานใกล้ชิดกับธนาคารโลก แต่ก็มีฐานะเป็นสิ่งที่มีตัวตนทางกฎหมายแยกต่างหาก และมีกองทุนที่แตกต่างจากกองทุนของธนาคารโลกด้วยวัตถุประสงค์ของบรรษัทคือ ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนให้การผลิตของวิสาหกิจของเอกชนในประเทศสมาชิกเจริญเติบโตยิ่ง ขึ้น การที่จะกระทำตามวัตถุประสงค์นี้ได้ บรรษัทจะนำเงินไปลงทุนในวิสาหกิจด้านการผลิตฝ่ายเอกชน โดยดำเนินงานร่วมกับเอกชนผู้ลงทุน ทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี (Clearing House) คล้ายกับเป็นแหล่งรวมโอกาสต่าง ๆ ของการลงทุนฝ่ายเอกชนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งฝ่ายจัดการที่มีประสบการณ์ชำนาญ นอกจากนั้น ยังช่วยกระตุ้นการลงทุนด้านการผลิตของเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศด้วย บรรษัทยังได้รับอนุญาตให้ทำการกู้ยืมเงินโดยใช้วิธีขายพันธบัตรของตนเอง รวมทั้งตั๋วสัญญาการใช้เงินบรรษัทการเงินระหว่างประเทศดำเนินงานโดยองค์กร ต่าง ๆ ของตน คืออำนาจทั้งหมดของบรรษัทจะขึ้นอยู่กับคณะผู้ว่าการ (Board of Govemors) ประกอบด้วยผู้ว่าการและผู้ว่าการสำรอง (Altemates) จากธนาคารโลกซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศต่าง ๆ อันเป็นสมาชิกของบรรษัทด้วย คณะผู้ว่าการจะคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบรรษัทให้ถูกต้อง ตัวประธานธนาคารโลก จะทำหน้าที่เป็นประธานคณะผู้ว่าการของบรรษัทโดยตำแหน่งด้วย บรรษัทมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซี [การทูต]
The Netherlands Fellowship Progrmmesแผนงานด้านทุนของเนเธอร์แลนด์ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ให้ความร่วมมือด้านทุนการศึกษา และฝึกอบรมในระดับหลังปริญญาตรีแก่ผู้สนใจในประเทศกำลังพัฒนา โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ดังรายละเอียดใน http://www.nuffic.nl โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผุ้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต้องทำงานไม่ ต่ำกว่า 2 - 3 ปี เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงานและเพื่อนำสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนา งานของตน ทั้งนี้เน้นการให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้มากกว่าการศึกษา [การทูต]
Configurationโครงแบบ, รูปร่าง, คอนฟิกเกอเรชั่น, การจัดประสบการณ์, การเปลี่ยนแปลงในลักษณะ, การจัดเรียงหมู่, สัณฐาน [การแพทย์]
Experienceประสบการณ์ [การแพทย์]
Experience, Directประสบการณ์โดยตรง [การแพทย์]
Experience, Immunological, Priorประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของโรคมาก่อน [การแพทย์]
Experience, Medical, Priorประสบการณ์ด้านรักษาพยาบาลมาก่อน [การแพทย์]
Experience, Pathologicalประสบการณ์ที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Experience, Previousประสบการณ์ในอดีต [การแพทย์]
Experience, Sensoryประสบการณ์จากการเร้าภายนอก [การแพทย์]
Experience, Static, Man'sประสบการณ์คงที่ของคน [การแพทย์]
Experience, Traumaประสบการณ์รุนแรง [การแพทย์]
Experienced Factorsปัจจัยทางด้านประสบการณ์ [การแพทย์]
Learning from past experienceการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต [การจัดการความรู้]
imprintingการเรียนรู้แบบฝังใจฝังใจ, พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิต  โดยเฉพาะในระยะเยาว์วัย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
acquired behaviorพฤติกรรมที่ได้มา, พฤติกรรมส่วนใหญ่ที่พบในสัตว์ที่มีระบบประสาทเจริญดี เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝนหรือมีประสบการณ์มาก่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
blogบล็อก, ระบบการบันทึกข้อมูลลำดับเหตุการณ์ในแต่ละวัน ประสบการณ์ ความคิดของผู้เขียนบล็อกผ่านเว็บไซต์ ในรูปแบบการนำเสนอหัวข้อ ซึ่งผู้อื่นสามารถอ่านและแสดงความเห็นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
social networking Web sitesเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม, เว็บไซต์ที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ โดยอาจเชื่อมโยงผ่านกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้มีความสนใจร่วมกัน เช่น การแบ่งปันวีดิทัศน์ การเล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์ที่ได้รับ การแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
creativityความคิดสร้างสรรค์, ความสามารถทางสมองของมนุษย์ที่คิดได้กว้างไกล หลายแง่มุม หลายทิศทาง นำไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งของ และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ โดยอาศัยข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Learning, Experientialการสอนแบบประสบการณ์ [การแพทย์]
Life Experiencesประสบการณ์ชีวิต [การแพทย์]
Motivationแรงผลักดัน, แรงจูงใจ, เหตุจูงใจ, การจูงใจ, แรงผลักดันตามประสบการณ์แรงผลักดัน, แรงดลใจ, การตั้งใจ, การกระตุ้นและยั่วยุ, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To be perfectly frank with you, my dear, I can't see you doing it.บอกตามตรงนะหนูฉันมองไม่เห็น ว่าเธอจะทําได้ เธอไม่มีประสบการณ์ Rebecca (1940)
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้ Rebecca (1940)
In the boy's place, do you think you could remember details after an upsetting experience such as being slapped by your father?ในสถานที่ของเด็กที่คุณคิดว่าคุณสามารถจำรายละเอียด หลังจากประสบการณ์ที่กวนใจเช่นถูกตบโดยคุณพ่อของคุณ? 12 Angry Men (1957)
- I don't know this metal.นี้ไม่ได้คือโลหะ ภายในทรงกลมของประสบการณ์ Help! (1965)
My experience is limited.ฉันก็ไม่รู้ ประสบการณ์ของฉันถูกจำกัดไว้ The Little Prince (1974)
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God.ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า... Oh, God! (1977)
I'm sorry, I was just looking for someone with flying experience.ขอโทษค่ะ ฉันกำลังหา คนที่มีประสบการณ์การบิน Airplane! (1980)
- What's your flying experience?- คุณมีประสบการณ์การบินแค่ไหน Airplane! (1980)
This guy has no airline experience.หมอนี่ไม่มีประสบการณ์การบินสายการบิน Airplane! (1980)
He's an experienced air-force pilot. No cause for alarm. Take over.เขาเป็นนักบินที่มีประสบการณ์ของ กองทัพอากาศ ไม่ต้องตกใจ รับต่อซิ Airplane! (1980)
-ls that part of the experiment?- เป็นการหาประสบการณ์หรือไงครับ Gandhi (1982)
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace.และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ Gandhi (1982)
Of course, only an experienced teacher can make them laugh.แน่นอนว่าเฉพาะครูที่มีประสบการณ์เท- ่านั้นที่สามารถทำให้พวกเขาหัวเราะได้ Idemo dalje (1982)
Those who are always thinking about something bad, and... those with experience, who don't say unnecessary things.แบบแรกจะเป็น พวกที่คิดแต่เรื่องแย่ๆ อีกแบบคือ มีประสบการณ์มาก จนไม่จำเป็นต้องพูด Vampire Hunter D (1985)
I know so many people who've had awful experiences with you!ฉันรู้ว่ามีคน ต้องเจอประสบการณ์ เลวร้ายก็เพราะนาย! Vampire Hunter D (1985)
I guess a more experienced shopper could've gotten more for your seven cents.โทษที เวิร์น ฉันว่านักช๊อปที่มี ประสบการณ์มากกว่าคงซื้อได้มากกว่า สำหรับ เจ็ดเซ็นต์ของนายว่ะ Stand by Me (1986)
- I had with a woman came very early in life.ประสบการณ์กับผู้หญิงครั้งแรก ตอนนั้นผมอายุยังน้อย Punchline (1988)
Not a good experience?ประสบการณ์แย่สินะ Punchline (1988)
Well, I do not know who you really are, but by the way you look, I can see you have no experience in war.เอาล่ะ ฉันไม่รู้จริงๆ ว่านายเป็นใคร แต่จากที่เห็น ฉันว่านายไม่มีประสบการณ์Nเกี่ยวกับสงครามสักเท่าไร ใช่ไหม Rambo III (1988)
The Nam's a trip.ประสบการณ์นะ Casualties of War (1989)
Maybe if you had experienced even a little bit of the '60s, you might feel the same way, too.ถ้าคุณมีประสบการณ์เพียงนิดน้อย ของยุค 60 ล่ะก็ คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกันกับฉัน Field of Dreams (1989)
I experienced the '60s.ฉันมีประสบการณ์ในยุค 60 Field of Dreams (1989)
You know, sharing your adventures is an interesting experience.ลูกรู้มัย, การร่วมผจญภัยกับลูก เป็นประสบการณ์ ที่น่าประทับใจ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It's a new experience for me.มันเป็น ประสบการณ์ใหม่ สำหรับฉัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Have you ever had any homosexual experiences, Mr Blair?คุณเคยมีประสบการณ์ความรักใด ๆ ที่นายแบลร์? The Russia House (1990)
That confession led the police to the ringleader, Conlon... and his terrorist family... his aunt, Annie Maguire, the experienced bomb maker... who wore rubber gloves when handling explosives... in the kitchen of her home in Harlesden.คำสารภาพที่ทำให้ตำรวจ เพื่อหัวโจก, Conlon ... การก่อการร้ายและครอบครัวของเขา ... ป้า, แอนนี่ Maguire ของเขา ผู้ผลิตระเบิดประสบการณ์ ... In the Name of the Father (1993)
No.เวลาที่หายไป คุณเคย มีประสบการณ์หรือปล่าว? Deep Throat (1993)
It is the most wonderful experience. I had such a wonderful time.มันเป็นประสบการณ์ที่แสนวิเศษนะ ฉันเคยประสบมาแล้ว Junior (1994)
My girlfriends told me they hated their first experience.เพื่อนของฉันบอกว่าเขาเกลียด ประสบการณ์ครั้งแรกของเขา Léon: The Professional (1994)
Hopefully... you'll never have to experience this yourself, but when two men are in a situation like me and your dad were... for as long as we were, you take on certain responsibilities of the other.หวังว่า ... คุณจะไม่เคยมีประสบการณ์นี้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อชายสองคนที่อยู่ในสถานการณ์เช่นฉันและพ่อของคุณได้ ... Pulp Fiction (1994)
Now, whether or not what we experienced... was an according-to-Hoyle miracle is insignificant.ตอนนี้หรือไม่ว่าสิ่งที่เรามีประสบการณ์ ... เป็นตามที่ Hoyle มิราเคิลเป็นสำคัญ Pulp Fiction (1994)
You have experience.คุณมีประสบการณ์ Wild Reeds (1994)
- A tale of a fateful trip - Hello!เรื่องราวประสบการณ์เฉียดเป็นเฉียดตาย Jumanji (1995)
What's a simulated experience again?อะไรคือประสบการณ์เสมือน? Ghost in the Shell (1995)
They're a simulated experience, a fantasy.ทั้งภรรยาและลูกคุณเป็นประสบการณ์เสมือน Ghost in the Shell (1995)
Even a simulated experience or a dream is simultaneous reality and fantasy.ประสบการณ์เสมือนหรือความฝัน ก็คือความจริงเสมือนและความเพ้อฝัน Ghost in the Shell (1995)
And there's no chance that you had this experience because some part of you needed to have it?และมีโอกาสที่ คุณมีประสบการณ์เพราะ ส่วนหนึ่งของคุณบางอย่าง จำเป็นต้องมีมันได้หรือไม่ Contact (1997)
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable course of action.แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้ Contact (1997)
Due to the effect of general relativity, what I experienced as 18 hours passed instantaneously on Earth.เนื่องจากผลกระทบจากการ สัมพัทธภาพทั่วไป สิ่งที่ฉันมีประสบการณ์ เป็น 18 ชั่วโมง ผ่านทันทีบนโลก Contact (1997)
Or that your experience is the result of being the unwitting star in the farewell performance of one S.R. Hadden?คุณกลับบ้านโดยไม่ต้อง ฉีกเดียวของหลักฐาน? หรือว่าประสบการณ์ ของคุณเป็นผลมาจากการที่ ดาวเจตนาในการปฏิบัติ งานอำลาของหนึ่ง Contact (1997)
I had an experience.ฉันมีประสบการณ์ Contact (1997)
However, I have learned through bitter experience... that these decisions are not to be made lightly.แต่ผมได้เรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ที่ขมขื่น ... ว่าการตัดสินใจเหล่านี้ ไม่ได้ที่จะทำเบา ๆ Dante's Peak (1997)
- Why? Have you had any, uh, experience with that?คุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนไหม Good Will Hunting (1997)
An operative, with your experience, with a clean passport, and a lot of cash.ด้วยประสบการณ์และหนังสือเดินทางที่ดี พร้อมเงินมากมาย ผมพนันว่าถ้าคุณหนีไปน่ะ The Jackal (1997)
- We could benefit from your experience.- ประสบการณ์ของนายอาจช่วยเราได้ Seven Years in Tibet (1997)
My experience of such things is limited.ประสบการณ์ของเราในเรื่องนี้ ยังมีไม่มากพอ Seven Years in Tibet (1997)
Of course, the experience of it... was somewhat different.แต่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิง Titanic (1997)
Twenty-six years of experience working against him.ประสบการณ์ 26 ปีทำให้เขาชะล่าใจ Titanic (1997)
These heated comments aside, it's been a very positive experience.เสียงค้านโหวกเหวกจากคนส่วนน้อยนิด ไม่อาจลบล้างประสบการณ์ด้านดีได้ The Truman Show (1998)
Europe, America and back always soaking in the oceanระหว่างยุโรปกับอเมริกา ซึมซับประสบการณ์ในมหาสมุทร The Legend of 1900 (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ประสบการณ์[dāi prasopkān] (v, exp) EN: get experiences  FR: acquérir de l'expérience
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[kān feuk prasopkān wichāchīp] (n, exp) EN: field expérience  FR: expérience de terrain [ f ]
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[kān feuk prasopkān wichāchīp kotmāi] (n, exp) EN: field experience in law
การขาดประสบการณ์[kān khāt prasopkān] (n, exp) EN: inexperience  FR: inexpérience [ f ]
การไม่มีประสบการณ์[kān mai mī prasopkān] (n, exp) EN: inexperience  FR: inexpérience [ f ]
การเรียนจากประสบการณ์[kān rīenrū jāk prasopkān] (n, exp) EN: experiential learning
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[kān trīem feuk prasopkān wichāchīp] (n, exp) EN: preparation for professional experience
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[kān trīem feuk prasopkān wichāchīp kotmāi] (n, exp) EN: preparation for professional experience in law
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม[kān trīem feuk prasopkān wichāchīp thāng dān watthanatham] (n, exp) EN: preparation for professional experience in cultural studies
ขาดประสบการณ์[khāt prasopkān] (v, exp) EN: lack experience  FR: manquer d'expérience
ขาดประสบการณ์[khāt prasopkān] (adj) EN: inexperienced  FR: inexpérimenté
ความรู้ก่อนประสบการณ์[khwāmrū køn prasopkān] (n, exp) EN: a priori ; a priori knowledge
ไม่มีประสบการณ์[mai mī prasopkān] (adj) EN: inexperienced
มีประสบการณ์[mī prasopkān] (x) EN: experienced  FR: expérimenté
ประสบการณ์[prasopkān] (n) EN: experience  FR: expérience [ f ] ; enrichissement [ m ]
ประสบการณ์นิยม[prasopkānniyom] (n) EN: empiricism

English-Thai: Longdo Dictionary
green(adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, Syn. naive
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquaintance(n) ความรู้, See also: ประสบการณ์, Syn. familiarity, experience
adventure(n) ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น, Syn. exploit, venture, escapade
apprentice(n) ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์, See also: มือสมัครเล่น
babe in the woods(idm) ผู้บริสุทธิ์, See also: คนซื่อ, คนไม่มีประสบการณ์
baptism of fire(idm) ประสบการณ์ครั้งแรก
be within(phrv) มีประสบการณ์, See also: รู้, อยู่ในอำนาจ, อยู่ในขอบเขต, Syn. fall within
callow(adj) ที่เด็กและขาดประสบการณ์, Syn. inexperienced, immature
colt(n) คนหนุ่มที่ไม่มีประสบการณ์
conversant(adj) ที่มีประสบการณ์, See also: ที่มีความเชี่ยวชาญ, Syn. experienced, skilled
cub(n) เด็กหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์, See also: คนอ่อนหัด
fall within(phrv) เป็นเรื่องที่รู้หรือมีประสบการณ์, Syn. be within, bring within, come within
dean(n) ผู้อาวุโส, See also: ผู้มีประสบการณ์และโดดเด่นในกลุ่ม, Syn. doyen, senior, person of higher rank
empirical(adj) ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองมากกว่าทฤษฎี, See also: เชิงประจักษ์, Syn. experiental, observation
empiricism(n) การนำประสบการณ์หรือการทดลองมาประยุกต์ใช้, See also: การกระทำสิ่งต่างๆ โดยอาศัยประสบการณ์
empiricism(n) ความเชื่อว่าความรู้มาจากประสบการณ์, Syn. experientialism, induction
experience(n) ประสบการณ์, See also: ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความรู้จากประสบการณ์
experience(vt) มีประสบการณ์, See also: ได้รับประสบการณ์, ประสบกับ, พบกับ, Syn. endure, feel, undergo
experienced(adj) ซึ่งได้รับการฝึกฝน, See also: ซึ่งมีประสบการณ์, ชำนาญ, ช่ำชอง, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, โชกโชน, ซึ่งจัดเจน, Syn. skillful
experimental(adj) เกี่ยวกับประสบการณ์, Syn. analytic, probative, verification
expert(adj) ซึ่งเชี่ยวชาญ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, ซึ่งมีประสบการณ์, Syn. practiced, proficient, skillful
expert(n) ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ชำนาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, ผู้มีประสบการณ์, Syn. professional, specialist
fellowship(n) กลุ่มที่มีประสบการณ์ความรู้สึก ความสนใจและกิจกรรมร่วมกัน, See also: สมาคม, กลุ่ม, Syn. alliance, club, league
first-hand(adj) โดยตรง (ประสบการณ์), See also: ได้รับโดยตรงด้วยตัวเอง
foretaste(n) สิ่งที่แสดงล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา, See also: การมีประสบการณ์มาก่อน, การคาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. preview, sample
foretaste(vt) มีประสบการณ์มาก่อน
fresh(adj) ไม่มีประสบการณ์
fright(n) ประสบการณ์ของการหวาดกลัว
gall(n) ประสบการณ์ที่ขื่นขม, See also: สิ่งที่ขมขื่น, Syn. bitterness, rancor
greenhorn(n) คนอ่อนหัด, See also: คนด้อยประสบการณ์, Syn. apprentice, beginner, Ant. expert
hard-bitten(adj) แข็งแกร่งจากประสบการณ์, See also: แข็งแกร่งจากการต่อสู้มามาก
horizon(n) ขอบเขตความรู้, See also: ประสบการณ์
have a good head on one's shoulders(idm) มีสามัญสำนึก, See also: มีการตัดสินใจดี มาจากประสบการณ์มากกว่าการเรียน
have been around(idm) มีประสบการณ์ (คำไม่เป็นทางการ)
in someone else's place(idm) อยู่ในสถานการณ์เดียวกับ (บางคน), See also: มีประสบการณ์แบบเดียวกับ
in someone else's shoes(idm) อยู่ในสถานการณ์เดียวกับ (บางคน), See also: มีประสบการณ์แบบเดียวกับ
know something only too well(idm) รู้จักดีมาก, See also: เข้าใจบางสิ่งเพราะเคยมีประสบการณ์มา
learn something the hard way(idm) เรียนรู้จากประสบการณ์
never in one's life(idm) ไม่เลยในชีวิต, See also: ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
not born yesterday(idm) มีประสบการณ์, See also: มีความรู้
We live and learn.(idm) เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้มาในแต่ละวัน
wet behind the ears(idm) ที่ไม่มีประสบการณ์
idyll(n) ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขสงบในชนบท
impressionable(adj) พร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น, See also: ซึ่งประทับใจผู้อื่นง่าย, Syn. impressible, receptive, susceptible
inexperience(n) ความอ่อนหัด, See also: ความไม่มีประสบการณ์, Syn. unfamiliarity, ignorance, Ant. experience
inexperienced(adj) ซึ่งไร้ประสบการณ์, See also: ซึ่งไม่มีทักษะ, ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. ignorant, unskilled, inexpert
innocence(n) ความไร้เดียงสา, See also: ความอ่อนประสบการณ์, Syn. naivety
learn from(phrv) ฉลาดขึ้นเพราะ, See also: มีประสบการณ์มากขึ้นเนื่องจาก, เรียนรู้มากขึ้นจาก
know(vt) เรียนรู้, See also: รู้, มีประสบการณ์
lesson(n) สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์, See also: บทเรียนในชีวิต
meet with(phrv) เผชิญกับ, See also: มีประสบการณ์เกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt., vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
amateur(แอม' มะเทอะ) n., adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
au fait(โอฟี') fr. มีประสบการณ์
autobiographic(al) (ออโทไบโอกราฟ'ฟิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับประสบการณ์หรือชีวประวัติของตัวเอง, เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
callow(แคล'โล) adj. ไร้ประสบการณ์, อ่อนหัด, ยังบินไม่ได้ (นกตัวอ่อน) , ต่ำและเปียกชื้น n. สนามที่ต่ำและเปียกชื้น, Syn. youthful
chicken(ชิค'เคิน) n. ลูกไก่, ลูกนก, ลูกเป็ด, เด็ก, ผู้ที่อายุน้อย, ผู้ที่ด้อยประสบการณ์, เนื้อไก่, เนื้อนก, เนื้อเป็ด. -adj. ทำด้วยเนื้อไก่ -vi. chicken out หดหนีหรือไม่ทำเพราะความกลัว, Syn. sissy
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) , เพียงพอ, Syn. capable, able
cub(คับ) ลูกสัตว์, ลูกสุนัขจิ้งจอก, เด็กหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์, คนอ่อนหัด, ลูกมือฝึกหัด, See also: cubbish adj. -S...
empiric(เอมเพอ'ริค) n. ผู้ที่อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ (ไม่ใช่ความรู้) . ผู้อาศัยความสังเกต (ไม่ใช่อาศัยเหตุผล) หมอเถื่อน, หมอกำมะลอ. adj. ดูempirical, See also: empiricism n. ดูempiric empiricist n. ดูempiric
empirical(เอมพี'ริเคิล) adj. ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองหรือการสังเกต (โดยไม่อาศัยวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎี), See also: empiricalness n. ดูempirical
experience(อิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. ประสบการณ์, ความชัดเจน, vt. ประสบ, พบ, รู้สึก., Syn. exposure
experienced(อิคเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. มีประสบการณ์, ชัดเจน, ฉลาด, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ
expert(เอค'ซฺเพิร์ทฺ) adj. ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้มีประสบการณ์ adj. เกี่ยวกับความชำนาญ., See also: expertness n., Syn. master
fare(แฟรฺ) { fared, faring, fares } n. ค่าโดยสาร, โภชนาอาหาร. vi. กินอาหาร, มีประสบการณ์, ปรากฎ, ไป, ท่องเที่ยว., See also: farer n., Syn. food, get on
fledgeling(เฟลดจฺ'ลิง) n. ลูกนกที่เริ่มมีปีก, คนที่ไม่มีประสบการณ์, Syn. tyro
fledgling(เฟลดจฺ'ลิง) n. ลูกนกที่เริ่มมีปีก, คนที่ไม่มีประสบการณ์, Syn. tyro
fresh(เฟรช) adj. สด, ใหม่, สดใส, สีไม่ตก, ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่, เมื่อเร็ว ๆ นี้, เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง, ไม่มีมารยาท, See also: freshly adv. freshness n., Syn. recent, new
gosling(กอช'ลิง) n. ลูกห่าน, คนโง่ที่ไร้ประสบการณ์
green(กรีน) adj. สีเขียว, เขียวชอุ่ม, ประกอบด้วยผัก, ยังไม่สุก, ยังไม่โตเต็มที่, อ่อนหัด, ไร้ประสบการณ์, ใหม่, สด, เร็ว ๆ นี้, ขีด, ซึ่งถูกฆ่าใหม่ ๆ , ไม่ติดไฟ. n. สีเขียว, วัตถุสีเขียว, ทุ่งหญ้าสีเขียว, ใบไม้สด ๆ , กิ่งไม้และใบไม้ที่ใช้เป็นอาหาร., Syn. li
greenhornn. คนที่อ่อนหัด, คนที่ไม่มีประสบการณ์., Syn. greenhand
groove(กรูฟว) n. ร่อง, ราง, ท่อ, เพลา, ช่อง, เวลาที่เพลิดเพลิน, ประสบการณ์ที่เพลิดเพลิน. -in the groove ทันสมัย. vt. ทำเป็นร่อง, ใส่ในร่อง. vi. เพลิดเพลินมาก, ไปด้วยกันได้ดีกับ, เข้าใจ, เห็นคุณค่ายิ่ง, Syn. channel, furrow
handsel(แฮน'เซิล) n. ของขวัญ, ประสบการณ์แรกเริ่ม vt. ให้ของขวัญแก่, ทำพิธีเปิดกิจการ, ใช้เป็นครั้งแรก, พยายามหรือประสบเป็นครั้งแรก., Syn. hansel
have(แฮฟว) { have, had, had, having, has } vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ), Syn. possess, own, suffer
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
inexperience(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. การไม่มีประสบการณ์, ความอ่อนหัด, การขาดความชำนาญ, Syn. immaturity
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์, อ่อนหัด, ขาดความชำนาญ
learning(เลิร์น'นิง) n. การเรียนรู้, การศึกษา, ความรู้, การปรับบุคลิกภาพจากการปฏิบัติฝึกฝนหรือประสบการณ์, Syn. education
memoir(เมม'วาร์, เมม'วอร์) n. บันทึกชีวิตและประสบการณ์ของคน ๆ หนึ่ง, ประมวลรายงานเรื่องทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่น ๆ , บันทึกความจำ, ชีวประวัติบุคคล, See also: memoirist n.
naive(นาอีฟว') adj. ง่าย ๆ ซื่อ ๆ , ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่มีมารยา, ขาดประสบการณ์., Syn. simple, artless
neural networkเครือข่ายเส้นประสาทหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ ที่เรียกว่า นิวโรน ในสมองมนุษย์ ซึ่งมีนับจำนวนล้าน ๆ ตัว การประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะแบบขนาน (ไม่ใช่แบบอนุกรม) หมายถึง ทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบอันเดียว ทั้งนี้หมายถึง การที่ต้องสามารถทำงานที่สลับซับซ้อนมาก ๆ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง ฉะนั้นการที่เครือข่ายแบบนิวโรนนี้จะให้คำตอบได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งปัญหาต่าง ๆ เข้าไปให้ลองทำมาก ๆ เครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เฉพาะในงานประมวลผลงานบางประเภท เช่น เรื่องการประมวลผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด หรือการหาความคล้ายคลึงระหว่างภาพหลาย ๆ ภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น ดู artificial intelligence ประกอบ
newbie(นิว' บี) n. ผู้ไร้ประสบการณ์หรือผู้เริ่มเล่นอินเทอเนต
nostalgia(นอสแทล'เจีย) n. การครุ่นคิดอยากให้กลับมาซึ่งประสบการณ์, สิ่งของหรือความคุ้นเคยในอดีต, See also: nostalgic adj.
old handn. คนชำชอง ผู้มีประสบการณ์
ordeal(ออร์เดียล') n. การทดสอบอย่างทรหดที่สุด, ประสบการณ์ที่แสนสาหัส, Syn. test
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง, สะพานลอย, ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม, ผ่าน, ผ่านเหนือ, เกิน, รุกราน, รุกล้ำ, มีเกิน, ชนะ, ดีกว่า, มีประสบการณ์, มองข้าม, เพิกเฉย
practiced(แพรค'ทิสทฺ) adj. ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, มีสมรรถภาพ., Syn. practised, experienced
practician(แพรคทิช'เชิน) n. ผู้ชำนาญ, ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้มีประสบการณ์, ผู้ปฏิบัต', Syn. practitioner
raw(รอ) adj. ดิบ, ยังไม่ได้เสริมแต่ง, หยาบ, ไร้ประสบการณ์, ยังไม่ได้รับการฝึกฝน, ยังไม่คุ้น, (หนัง) ยังไม่ได้ฟอก, (แผล) สด, หนาวเหน็บ, เย็นแสบ, ยังไม่ได้ผสมให้เจือจาง, (ชายผ้า) ยังไม่ได้เย็บ, โหด, หยาบคาย, ต่ำช้า, ทารุณ, ไม่ยุติธรรม n. แผลถลอก, , See also: rawly adv.
receive(รีซีฟว') vt. รับ, ได้มาซึ่ง, รับ, ต้อนรับ, ประสบ, ประสบการณ์, รับภาระ, รับเข้ามา, รับน้ำหนัก, ต้านไว้, รับฟัง, รับพิจารณา, ยอมรับความจริง, ยอมรับว่าถูกต้อง vi. รับ, ยอมรับ, ต้อนรับ, Syn. hold, contain, Ant. reject, tell avoid
resum? (เรซ'ซูมเม') n. ผลสรุป, เรื่องย่อ, ประวัติย่อของผู้สมัครงานที่เกี่ยวกับการศึกษาประสบการณ์และอื่น ๆ, Syn. resume
season(ซี'เซิน) n. ฤดู, คราว, กาล, ฤดูกาล, เทศกาล, หน้า, ตัวกำหนดเวลา, ตั๋วฤดู, ระยะเวลา, ช่วงเวลา vt. ปรุง, ปรุงรส, เพิ่มรสชาด, คุ้นเคย, ประสบการณ์, ตากให้แห้ง. vi. ปรุง, ปรุงรส, คุ้นเคย., See also: seasonedly adv. seasoner n. -Phr. in season หน้า มะม่วง, ลิ้นจี่
simple(ซิม'เพิล) adj. ง่าย ๆ , ง่าย, ไม่ยุ่งยาก, ไม่สลับซับซ้อน, เข้าใจยาก, ชัดแจ้ง, เรียบ, ถ่อมตัว, บริสุทธิ์, เซ่อ ๆ , ขาดประสบการณ์หรือความรู้, ประกอบด้วยสารหรือธาตุเดียว, ไม่เจือปน, ไม่แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ , มีองค์ประกอบเดียว, เกี่ยวกับเส้นตรง n.. คนเรียบ ๆ , คนเซ่อ, คนโง่, สิ่งที่ง่าย ๆ
simplicity(ซิมพลิส'ซิที) n. ความง่าย ๆ , ความเรียบ ๆ , ความไม่สลับซับซ้อน, ความเข้าใจได้ง่าย, ความชัดเจน, ความตรงไปตรงมา, ความมีใจซื่อ, ความจริงใจ, ความไม่มีใจคิดโกง, ความไม่หรูหรา, ความไม่มีอะไร, ความด้อยปัญญาหรือประสบการณ์, Syn. easiness
tact(แทคทฺ) n. ประสานสัมผัส, การที่ไหวพริบหรือปฎิภาณดี, การมีประสบการณ์ในชีวิตมาก
tactless(แทคทฺ'ลิส) adj. ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักกาลเทศะ, ไม่มีประสบการณ์ในชีวิต, ไม่ฉลาด, ไม่เหมาะ, See also: tactlessness n., Syn. undiplomatic, rude
tenderfoot(เทน'เดอะฟูท) n. คนอ่อนหัด, คนไร้ประสบการณ์, มือใหม่, Syn. beginner
unfledged(อันเฟลดจฺดฺ') adj. ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่, (ขน) ยังไม่งอกเต็มที่, ไม่สุก, ด้อยประสบการณ์, Syn. immature
unpracticed(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ, ไม่ได้ฝึก, ไม่ชำนาญ, ไม่ได้ความ, ไม่ได้ผล, ไม่มีประสบการณ์
unpractised(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ, ไม่ได้ฝึก, ไม่ชำนาญ, ไม่ได้ความ, ไม่ได้ผล, ไม่มีประสบการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
chick(n) ลูกไก่, ลูกนก, เด็ก, ผู้ด้อยประสบการณ์
chicken(n) ลูกไก่, ลูกนก, เด็ก, ผู้ด้อยประสบการณ์
colt(n) ลูกม้า, เด็กหนุ่ม, คนอ่อนหัด, คนด้อยประสบการณ์
empirical(adj) เกี่ยวกับการทดลอง, ชัดเจน, โดยอาศัยการสังเกต, ซึ่งได้จากประสบการณ์คี
experience(n) ความเคยชิน, ประสบการณ์, ความเจนจัด
experienced(adj) ชำนาญ, มีประสบการณ์, จัดเจน, เชี่ยวชาญ
experimental(adj) เป็นการทดลอง, เกี่ยวกับประสบการณ์
fare(vi) ปรากฏ, มีประสบการณ์, เป็นไป, เกิดขึ้น, ท่องเที่ยวไป, จินตนาการ
fledgling(n) ลูกนก, คนด้อยประสบการณ์
foretaste(vt) ลิ้มรส, ลองชิม, มีประสบการณ์มาก่อน
greenhorn(n) คนอ่อนหัด, คนหน้าใหม่, มือใหม่, คนหนุ่ม, คนด้อยประสบการณ์
inexperience(n) การขาดประสบการณ์, ความอ่อนหัด
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน, อ่อนหัด, ขาดประสบการณ์, ขาดความชำนาญ
novelty(n) ความใหม่, ของใหม่, ของแปลก, ประสบการณ์ใหม่
practised(adj) คล่อง, มีประสบการณ์, มีสมรรถภาพ
versed(adj) ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์
veteran(adj) เก่าแก่, มีประสบการณ์, จัดเจน, ช่ำชอง
veteran(n) ทหารผ่านศึก, ผู้มีประสบการณ์
way(n) ทาง, นิสัย, ท่าทาง, สภาพ, แผน, ประสบการณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Experience compared individual subjectรายวิชาที่เทียบประสบการณ์
image schemaภาพร่าง -- เป็นความเข้าใจพื้นฐานที่เราสร้างขึ้นจากประสบการณ์การรับรู้ที่ผ่านมา
quackery(n) หมอเถื่อน; การรักษาและคำแนะนำของหมอเถื่อนที่ "มั่ว" ไปตามข้อสังเกตและประสบการณ์ โดยไม่คำนึงถึงหลักทางวิทยาศาสตร์, ความมั่ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
経験[けいけん, keiken] (n) ประสบการณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
経験者[けいけんしゃ, keikensha] (n) ผู้มีประสบการณ์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
踏む[ふむ, fumu] TH: ผ่านประสบการณ์
経る[へる, heru] TH: มีประสบการณ์  EN: to experience

German-Thai: Longdo Dictionary
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top