ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ปฏิบัติธรรม*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปฏิบัติธรรม, -ปฏิบัติธรรม-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิบัติธรรม(v) practice the dharma, Syn. ประพฤติตามธรรม, เจริญภาวนา, Example: ผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด, Thai Definition: ประพฤติตามคำสอนของศาสนา
สถานปฏิบัติธรรม(n) dhamma retreat, Syn. สถานที่ปฏิบัติธรรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิบัติธรรมก. ประพฤติตามธรรม
ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา.
เข้าวัดเข้าวาก. ไปวัดเพื่อฟังเทศน์ฟังธรรม, ไปอยู่ที่วัดเพื่อปฏิบัติธรรม, ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรม.
เซน, เซ็น ๑น. นิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน แพร่หลายในญี่ปุ่น เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุความรู้แจ้งอย่างฉับพลัน โดยการทำสมาธิและใช้ปัญญาขบคิดปริศนาธรรม.
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะหลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา เช่น ปฏิบัติธรรม ประพฤติธรรม
อารัณยกะ ๒(-รันยะกะ) น. ชื่อคัมภีร์ศาสนาพราหมณ์คู่กับคัมภีร์พราหมณะ สำหรับผู้ที่สละทางโลกเข้ามาปฏิบัติธรรมในป่า ลักษณะเนื้อหาไม่แตกต่างกับคัมภีร์พราหมณะมากนัก.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For I am sorely needed here at the ashram.ผมปฏิบัติธรรม... ...ที่นี่... ...ในอารามแห่งแสง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Do you practise?คุณปฏิบัติธรรมหรือเปล่า ? Pi (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิบัติธรรม[patibattham] (v) EN: practice the dharma
สถานที่ปฏิบัติธรรม[sathānthī patibattham] (n, exp) EN: dhamma retreat

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eremite(n) ฤๅษี, See also: คนถือสันโดษ เพื่อปฏิบัติธรรม, Syn. hermit, recluse, anchorite

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top