ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บุตรชาย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บุตรชาย, -บุตรชาย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา รัสเซีย (RU) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
сын[ซึน] (n) ลูกชาย บุตรชาย

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
儿子[ér zi, ㄦˊ ㄗ˙, ] (n) บุตรชาย, ลูกชาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุตรชาย(n) son, Syn. ลูกชาย, บุตร, Example: การนิยมมีบุตรชายสะท้อนให้เห็นลักษณะสังคมไทย ที่ถือว่าผู้ชายสำคัญกว่าผู้หญิง, Thai Definition: ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่และมีเพศชาย
บุตรชายคนโต(n) oldest son, Syn. ลูกชายคนหัวปี, ลูกชายคนโต, ลูกชายคนแรก, Example: เขาเคี่ยวเข็ญบุตรชายคนโตให้รับกิจการไปดูแลแทนเขาทั้งหมด, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่เป็นคนแรก และมีเพศชาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เด็กชาน. บุตรชายของข้าราชการหรือคหบดีที่ยังเยาว์วัยได้รับการนำขึ้นถวายตัวแด่พระเจ้าอยู่หัวสำหรับทรงใช้สอยโดยการเข้าสังกัดอยู่ในกรมมหาดเล็กแต่ยังมิใช่ข้าราชการ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fathers and sonsบิดาและบุตรชาย [TU Subject Heading]
Mothers and sonsมารดาและบุตรชาย [TU Subject Heading]
Sonsบุตรชาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May God give them a long and happy life, and two daughters and three sons.ขอให้พระเจ้าทรงมอบชีวิตอั- นยาวนานและมีความสุขแก่พวกเขา และลูกสาวสองคนแ- ละบุตรชายทั้งสามคน Idemo dalje (1982)
Those sons of bitches!บุตรชายของผู้หญิงเหล่านั้น 2010: The Year We Make Contact (1984)
Right, son.บุตรชายขวา In the Name of the Father (1993)
It's not your fault, son, all right?มันไม่ใช่ความผิดของคุณ บุตรชาย, โอเค? In the Name of the Father (1993)
Could your son not give you a hand?บุตรชายของคุณได้ ไม่ให้มือ? In the Name of the Father (1993)
Do you know her son Vincent who served five years?คุณรู้หรือไม่ว่าบุตรชายของเธอ Vincent ผู้ให้บริการห้าปี? In the Name of the Father (1993)
Billy Raye was a preacher's son and when his daddy would visit he'd come alongบิลลี่เรย์เป็นบุตรชายของพระและเมื่อพ่อของเขาจะไปเยี่ยมเขาจะมาพร้อม Pulp Fiction (1994)
Was the son of a preacher manเป็นบุตรชายของคนนักเทศน์ Pulp Fiction (1994)
Was the son of a preacher man Yes, he wasเป็นบุตรชายของคนนักเทศน์ใช่เขาเป็น Pulp Fiction (1994)
Was the son of a preacher manเป็นบุตรชายของคนนักเทศน์ Pulp Fiction (1994)
Was the son of a preacher man Yes, he wasเป็นบุตรชายของคนนักเทศน์ใช่เขาเป็น Pulp Fiction (1994)
So, the daughter of the Wachati chief is set to wed the first son of the Wachootoo tribe.. ดังนั้น บุตรสาวของหัวหน้าเผ่าวาชาติ... ...จึงต้องวิวาห์กับบุตรชายคนแรกของเผ่าวาชูตู Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The daughter of the Wachati chief is set to wed the first son of the Wachootoo tribe.บุตรสาวของหัวหน้าเผ่าวาชาติ... ...ต้องวิวาห์กับ... ...บุตรชายคนแรกของเผ่าวาชูตู Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
But being in a country with so many unique customs, if I am to raise my son to be like his father, which I very much hope he will be, then I must feel free to follow our own traditions.แต่การที่ได้อยู่ในประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางประเพณีที่หลากหลาย ถ้าหม่อมฉันจะเลี้ยงดูบุตรชายของหม่อมฉัน ให้เป็นเหมือนพ่อของเขา ซึ่งหม่อมฉันเอง ก็ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะเป็น เมื่อนั้น หม่อมฉันก็จะต้องรู้สึกเป็นอิสระที่จะปฎิบัติตามธรรมเนียมของพวกหม่อมฉันเองเพค่ะ Anna and the King (1999)
This video was taken yesterday afternoon at his son's 7 th birthday in the city of Passo Fundo, Brazil.ถ่ายโดยโรเมโร่ วาลาราเรซ วัย 42 ปี เมื่อบ่ายวานนี้ ในงานวันเกิดของบุตรชายอายุ 7 ปี Signs (2002)
You will make a fine bride for my eldest son, เจ้าจะเป็นเจ้าสาวของบุตรชายคนโตของข้า Mulan 2: The Final War (2004)
Let the God bless you with the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.และในนามของบุตรชาย และวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ อาเมน Ladder 49 (2004)
The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified and the third day, rise again.บุตรชายของพระเจ้าจะถูกส่งตัว ไปให้สาวกที่บาปหนา และต้องเสียสละชีพบนไม้กางเขน และในวันที่สาม ท่านก็ฟื้นชีพขึ้นมา Pilot (2005)
Ju-Mong is Hae Mo-Su's son.จูมงเป็นบุตรชายของแฮโมซู Episode #1.43 (2006)
Instead ask yourself, my dearest love what should a free man do?- นี่คือทั้งหมดหรือ - ตามบัญชาท่าน สามร้อยนาย ทุกนายต่างมีบุตรชาย เพื่อรักษาสกุลสืบไป 300 (2006)
Spartans, citizen-soldiers, freed slaves.พี่น้อง บิดา บุตรชาย เรายาตราไป 300 (2006)
No.บุตรชาย บุตรสาว คนเฒ่าแก่ 300 (2006)
No prisoners.ข้าเกรงว่าท่าน ไม่ควรมา - ข้าเสียใจ บุตรชายข้า... 300 (2006)
- I was afraid you might not come.โปรดอย่าขอโทษ บุตรชายท่านจะเริ่ม หลักสูตรอโกกีปีหน้า 300 (2006)
Day wears on.แล้วระหว่างมองดูร่างอัน ไร้เศียรของบุตรชายผู้เยาว์วัย 300 (2006)
And upon seeing the headless body of his own young son the captain breaks rank.เสียงนายกองร่ำร้องถึงความเจ็บปวด ที่สูญเสียบุตรชาย ยังน่าสะพรึงต่อข้าศึก ยิ่งกว่ามโหระทึกเสียงทุ้มต่ำ 300 (2006)
I am not here to represent Leonidas.มารดา บุตรสาว บิดา บุตรชายเอย 300 (2006)
Over the next three days, you will test your bravery, your skills as warriors and, of course, challenge the reigning champion, my son, Prince Arthur.นับจากนี้ไปเป็นเวลาสามวัน เราจะได้วัดความกล้าหาญของท่าน และทักษะในการรบของท่าน และ แน่นอนที่สุด ได้ประลองกับ แชมป์เก่า บุตรชายข้า, เจ้าชายอาร์เธอร์ Valiant (2008)
Grimond, second son of Wessex.บุตรชายคนที่สองแห่งเวสเซก Lancelot (2008)
And ever since that day, only sons of noble families have served as knights.และตั้งแต่นั้นมา ก็มีแต่เพียงบุตรชายของตระกูลเท่านั้น ที่ได้เป็นอัศวิน Lancelot (2008)
I give you Lancelot, fifth son of Lord Eldred of Northumbria.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ผมขอแนะนำ แลนซาลอต บุตรชายคนที่ 5 ของ ลอร์ดเอลเดร็ด แห่ง นอร์ธทัมเบรีย Lancelot (2008)
There is no record of a fifth son of Lord Eldred of Northumbria.เพราะว่าไม่มีการบันทึกของ บุตรชายคนนที่ห้าของลอร์ดเอลเดร็ดแห่งนอร์ทธัมเบรีย Lancelot (2008)
You are my only son.เจ้าคือบุตรชายคนเดียวของข้า Excalibur (2008)
His son, son-in-law and nephew all got caught!บุตรชาย, ลูกเขย, และก็หลานต่างก็โดนจับหมด Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I guess I'm the most fortunate here for not having a son!ข้าเดาว่าข้าโชคดีที่สุดแล้วที่ไม่ได้มีบุตรชาย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
like the son of the Hong family?... ชอบบุตรชายของตระกูลฮองนั่น ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
He was married to a Creole of Evangeline Parish and they had a son.เขาแต่งงานกับชาวครีโอลแห่งแคว้นอีแวนจีไลน์ แล้วพวกเขามีบุตรชายคนหนึ่ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
When their son was old enough, he joined the army.เมื่อบุตรชายพวกเขาโตเป็นหนุ่ม เขาไปร่วมรบกับกองทัพ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And their son came home.และแล้วบุตรชายของพวกเขาก็กลับบ้าน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They burried him in a family plot where he would be with them when their time came.พวกเขาฝังบุตรชายในที่ดินของครอบครัว ที่ซึ่งเขาจะได้อยู่กับพวกเขา เมื่อเวลาของพวกเขามาถึง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He took for himself a wife... and a boy, who became as his own son.เขามีภรรยา... และบุตรชาย เด็กชายเสมือนเป็นบุตรของเขาเอง Outlander (2008)
William, their eldest son.ให้แก่บุตรชายคนโต วิลเลี่ยม The Other Boleyn Girl (2008)
Katherine of Aragon will never give Henry Tudor a son.แคทเธอรีนแห่งอารากอนไม่สามารถ ให้กำเนิดบุตรชายแก่เฮนรี่ ทิวดอร์ ได้ The Other Boleyn Girl (2008)
But if Mary could give him a child, and that child could be a boy...แต่ถ้าแมรี่สามารถให้บุตรแก่พระองค์ และถ้าเป็นบุตรชายด้วยแล้ว.. The Other Boleyn Girl (2008)
A male bastard. A son.บุตรนอกกฏหมายนั่นเป็นเพศชาย บุตรชายนะ The Other Boleyn Girl (2008)
The queen may yet give birth to a son.พระราชินีก็อาจจะให้กำเนิดบุตรชายได้เหมือนกัน The Other Boleyn Girl (2008)
The moment this family provides a son he turns his back on it on your account.แต่ในขณะที่คนตระกูลเราให้บุตรชายแก่พระองค์ได้ แต่ฝ่าบาทกลับหันหลังให้ เพราะฝีมือของเจ้า The Other Boleyn Girl (2008)
If I give the king a son, he will not bear the name "bastard."หากข้าให้บุตรชายแก่พระองค์ ลูกข้าจะไม่ขึ้นชื่อว่าลูกนอกกฏหมาย The Other Boleyn Girl (2008)
Somehow, I need to make him understand that this will be worth it when I am his queen and give him a son.แต่ยังไงก็ตาม ข้าจะเป็นผู้ทำให้พระองค์เข้าใจ ..ว่ามันจะคุ้มค่า... เมื่อข้าขึ้นเป็นราชินี และให้กำเนิดบุตรชายแก่พระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตรชาย[butchāi] (n) EN: son  FR: fils [ m ]
บุตรชายคนโต[butchāi khontō] (n, exp) EN: oldest son  FR: fils aîné [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nephew(n) หลานชาย, See also: บุตรชายของพี่หรือน้อง, Syn. brother's son
son(n) ลูกชาย, See also: บุตรชาย, Syn. male child, offspring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fils(ฟี'ซฺ) n., Fr. บุตรชาย
man-child(แมน'ไชดฺ) n. เด็กผู้ชาย, บุตรชาย pl. men-children
son(ซัน) n. บุตรชาย, คำที่ใช้เรียกคนผู้ชายหรือเด็กผู้ชายที่มีอาวุโสน้อย, The Son พระเยซูคริสต์.
stepson(สเทพ'ซัน) n. บุตรชายของสามีหรือภรรยา (กับภรรยาหรือสามีคนก่อน)

English-Thai: Nontri Dictionary
son(n) ลูกชาย, บุตรชาย, โอรส

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top