ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บางลง*

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บางลง, -บางลง-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรเทา(บัน-) ก. ทุเลาหรือทำให้ทุเลา เช่น อาการโรคบรรเทาลง, ผ่อนคลายหรือทำให้ผ่อนคลายลง เช่น บรรเทาทุกข์, เบาบางหรือทำให้เบาบางลง เช่น บรรเทาความร้อน, ประเทา ก็ใช้.
เบาบางก. น้อยลง เช่น ผลไม้เบาบางลง, ทุเลาลง, บางเบา ก็ว่า.
ประเทาก. บรรเทา, ทุเลา, คลาย, เบาลง, ให้สงบ, ทำให้เบาบางลง.
ผ่อนปรนก. แบ่งหนักให้เป็นเบา, เอาไปทีละน้อย, ขยับขยายให้เบาบางลง.
สะเดาะทำให้หมดสิ้นไปหรือเบาบางลง เช่น ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ปล่อยนกปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atrophicฝ่อ, แบนลง, ฝ่อลง, บางลง [การแพทย์]
Atrophyความฝ่อลีบ, ความเหี่ยว, อะโทรฟีย์, การฝ่อลีบ, การเหี่ยวย่น, ลีบ, เนื้อที่น้อย, การเหี่ยว, ขนาดเล็กลง, การฝ่อ, ฝ่อลง, เนื้อฝ่อ, ฝ่อ, ลดขนาดลง, รอยบุ๋ม, เหี่ยวไป, แฟบ, ฝ่อลีบ, การฝ่อเหี่ยว, บางลง [การแพทย์]
Effacement, Stage ofระยะที่ปากมดลูกเริ่มบางลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I tell you, Victor, there's some kind of new life down there trying to get through all that ice.ฉันบอกคุณวิคเตอร์ มีชนิดของชีวิตใหม่บางลงไปที่ นั่น พยายามที่จะได้ผ่านทุกน้ำแข็ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
I had some pizza down here the other day.ฉันมีพิซซ่าที่บางลงที่นี่ในวันอื่น ๆ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I don't know, but it'll be nice to have some company down here for a change.ผมไม่ทราบ แต่มันจะดีที่จะมี บริษัท บางลงที่นี่สำหรับการเปลี่ยนแปลง The Shawshank Redemption (1994)
Diego, come on.ดีเอโก้ มาเถอะ น้ำแข้งอาจจะบางลง Ice Age: The Meltdown (2006)
My hair isn't getting any thicker.ผมผมจะบางลง That Night, a Forest Grew (2007)
Oh, the line's thinning.แถวบางลงแล้ว Turning Biminese (2008)
The ice is getting thinner every year.น้ำแข็งก็บางลงบางลงทุกปี Babylon A.D. (2008)
And as it did, Capricorn began to crackle and fade like the old page of a book growing transparent and thin as paper."และตอนนั้นเอง ร่างของคาปริคอร์นก็เริ่ม ปริแตกและจางลงเหมือนหน้ากระดาษเก่าๆ ...ร่างกายเริ่มจางลง และบางลงเหมือนกระดาษ Inkheart (2008)
Under the effect of global warming, the ice cap has lost 40% of its thickness in 40 years.เพราะผลกระทบจากภาวะโลกร้อน, แผ่นน้ำแข็งหายไป 40% และบางลงในเวลา 40 ปี Home (2009)
Only it wasn't rage, It was, uh, Arrogance. Like the alter ego Wanted me to know.คุณคิดว่าความเครียดจากการสอบปากคำ ทำให้เส้นกั้นระหว่างอดัมกับตัวตนที่สองของเขาบางลงเหรอ Conflicted (2009)
To ensure samuel's power remains subdued.เพื่อให้แน่ใจว่าพลังของแซมมวล ได้เบาบางลงตามมา Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
That would save me some mental stress.นั่นคงทำให้ความเครียดเบาบางลงบ้าง Episode #1.12 (2010)
Not to be too blunt about it, but he seems almost obsessed.มันไม่ได้เบาบางลง แต่เขาเข้าขั้นหมกมุ่นเลยล่ะ The Tell (2011)
Rachel, darken your eyebrows. Blaine, tone down the blush.เรเชล เขียนคิ้วเพิ่มอีก เบลนปัดแก้มบางลงหน่อย The First Time (2011)
Know that it was not given lightly.รู้หรือไม่ว่ามันไม่ได้ทำให้เบาบางลงเลย Blood Brothers (2013)
We use it to soften the battlefield.มันช่วยทำให้สนามรบเบาบางลง I Am Become Death (2014)
Listen, some shit went down.ฟังอึบางลงไป Chappie (2015)
But what they don't tell us is that it also produced a leaner population and gave birth to the Renaissance.แต่ไม่บอกว่า นั่นทำให้ประชากรเบาบางลง และทำให้เกิดยุคแห่งการเกิดใหม่ Inferno (2016)
Somewhere down the line a human being's going to have to push the buttons.บางลงเส้นมนุษย์ จะต้องกดปุ่ม Hidden Figures (2016)
If you could attenuate to every strand of quivering data, the future would be entirely calculable.ถ้านายทำให้เส้นใยของข้อมูลที่สั่นไหวนั้นบางลงได้ อนาคตก็คงจะคำนวณได้อย่างสิ้นเชิง The Six Thatchers (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางลง[v. exp.] (bāng long) FR: amincir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ease off[PHRV] น้อยลง, See also: เบาบางลง, บรรเทา, Syn. ease up, slacken off
ease up[PHRV] ซาลง, See also: บางลง, Syn. ease off
find wanting[PHRV] ทำให้แบนบาง, See also: ทำให้บางลง
de-escalate[VT] ทำให้ลดลง (ขนาด, ขอบเขต, ความรุนแรง), See also: ทำให้น้อยลง, ทำให้เบาบางลง, Syn. lower, lesson
grind down[PHRV] ลับ (มีด), See also: ขัดให้บางลง, ถูอย่างแรง
immitigable[ADJ] ที่ไม่บรรเทาเบาบางลง (ทางวรรณคดี), See also: ที่ไม่ลดน้อยลง, ที่ไม่ทุเลา
mince[VT] พูดอ้อมค้อม, See also: พูดให้เบาบางลง, พูดอ้อมแอ้ม, Syn. alleviate, lessen
modulate[VT] ทำให้เบาบางลง, See also: ปรับเปลี่ยน, ทำให้ลดลง, Syn. adjust, adapt, change, modify
slim down[PHRV] ทำให้น้อยลง, See also: บางลง
thin[VI] บางลง, See also: น้อยลง
thin down[PHRV] ทำให้บางลง, Syn. thin out
wiredraw[VT] ดึงหรือขึงเส้นลวดให้บางลง, Syn. elongate
wiredrawer[N] เครื่องหรือคนที่ใช้ดึงหรือขึงเส้นลวดให้บางลง
wiredrew[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ wiredraw, See also: ทำให้เป็นเส้นลวดที่บางลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laptopขนาดวางตัก <คำแปล>แล็ปทอป <คำแปล>ใช้บอกขนาดของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่มีขนาดเล็กจนวางบนตักได้ในขณะใช้ ปัจจุบัน นิยมเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนี้ว่า ขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) เพราะสามารถนำติดตัวไปไหนมาไหนได้เหมือนสมุดบันทึก มีน้ำหนักน้อย และทำได้บางลงมาก
modulate(มอด'ดิวเลท) v. ปรับ,ลดหย่อน,ทำให้เบาบางลง,ปรับเสียง,ปรับคลื่นวิทยุ., See also: modulability n. modulative adj. modulator n. modulatory adj., Syn. regulate,adjust
modulation(มอดดิวเล'เชิน) n. การปรับ,การลดหย่อน,การทำให้เบาบางลง,การปรับเสียง,การปรับคลื่นวิทยุ, Syn. adjustment
plasma(พลาซ'มะ,แพลซ'มะ) n. ส่วนของเหลวของน้ำเหลืองและของโลหิต,โปรโตปลาสซึม,หางนม, See also: plasmatic adj. plasmic adj., Syn. plasm พลาสมาหมายถึง จอภาพที่นิยมใช้กันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น ขนาดวางตัก (laptop) หรือขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) จอภาพพลาสมานี้จะมีลักษณะค่อนข้างแบน เพราะไม่ใช้หลอดภาพ (tube) ทำให้มีขนาดเล็ก และใช้ก๊าซอัดระหว่างแก้วสองชั้น คล้าย ๆ จอแอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว) ปัจจุบันนำมาใช้เป็นจอโทรทัศน์กันบ้างแล้ว ทำให้บางลงมาก
rarefy(แร'ริไฟ) vt.,vi. (ทำให้) (กลายเป็น) หายาก,เบาบางลง,บริสุทธิ์, See also: rarefiable adj. rarefier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา
moderate(vi) เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง
mollify(vt) ทำให้เบาบางลง,ปลอบ,ระงับอารมณ์,ทำให้สงบ
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
控え目[ひかえめ, hikaeme] เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง,ลดลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top