Search result for

*บางราย*

(45 entries)
(3.3496 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บางราย, -บางราย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บางราย[N] some people, See also: some cases, Ant. ทุกราย, Example: กัญชาเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของบุคคลแตกต่างกัน บางรายใช้นิดหน่อยก็เกิดอาการเป็นพิษบางรายใช้มากก็ไม่เป็นไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุดทะราดน. ชื่อโรคติดต่อชนิดหนึ่ง เป็นแผลเรื้อรัง บางรายแผลนั้นบานเหวอะหวะออก มีกลิ่นเหม็น เป็นแม่แผลให้เกิดแผลอื่นจำพวกเดียวกันพุออกไปอีก.
รื่นเริงก. สนุกสนานเบิกบานใจ, เพลิน, เช่น ทุกคนรื่นเริงในวันปีใหม่ โทรทัศน์บางรายการทำให้ผู้ดูรื่นเริง.
สังคังน. โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อรา (Epidermophyton floccosum) บางรายเกิดจากเชื้อราในสกุล Trichophyton เกิดที่ถุงอัณฑะ ลักษณะเป็นผื่นแดง มีสะเก็ด มีอาการคันมาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
item vetoการยับยั้งบางรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veto, itemการยับยั้งบางรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
General Exceptionรายการยกเว้นทั่วไป สำหรับสินค้าบางรายการที่ไม่ต้องนำมาอยู่ในรายการลดอัตราภาษีศุลกากรของเขต การค้าเสรีอาเซียนตลอดไป ได้แก่ สินค้าที่มีผลต่อความมั่นคง ศีลธรรม ชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์และพืช ศิลปะและโบราณวัตถุ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're not making sense.มี บางรายที่เปลี่ยนอวัยวะ The Eye (2008)
Everyone there was struck with dementia, paralysis and eventually died.ทำให้ทุกคนในเมืองนั้นเกิดอาการวิกลจริต บางรายเป็นอัมพาต และเสียชีวิต Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
That may no longer be the case.ซึ่งเกิดขึ้นกับกรณีผู้ป่วยบางราย Mandala (2009)
In a few cases,ในสินค้าบางรายการ Mandala (2009)
Some victims have signs of torture, others killed immediately.เหยื่อบางรายมีร่องรอยการโดนทรมาณ บางรายโดนฆ่าตายทันที The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Some of the major internet corporationsบริษัทอินเตอร์รายใหญ่บางราย Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Some entrepreneurial huckster's attempt to sell us on the idea that the odds of the future happening can be "calculated."ผู้ประกอบการบางราย พยายามขายความคิด ให้กับเรา ค่าประมาณการคร่าวๆ ของอนาคตที่จะเกิดขึ้นนั่น สามารถคำนวนเอาได้ Playing Cards with Coyote (2009)
- Murdered them in some cases.บางราย ก็เป็นฆาตกร Shutter Island (2010)
We're having some trouble with a few members of the public on ward 28. SHOUTINGเรากำลังประสบปัญหาบางอย่าง ของคนไข้บางรายที่ตึกคนไข้ 28 Episode #1.4 (2010)
Some--บางรายการ... Fly (2010)
Certain details should be kept only between you and me.ในบางที บางรายละเอียดควรเก็บเอาไว้ ระหว่างคุณและผม Blood Brothers (2010)
You know how I describe some suspects as being off the grid?คุณก็รู้ว่าฉันเคยอธิบายผู้ต้องสงสัยบางราย ว่าหายตัวไปจากระบบ The Internet Is Forever (2010)
Can we maybe pick a few items that you might not need?เราอาจเอาข้าวของบางรายการ ที่แม่ไม่จำเป็นต้องใช้ไปเก็บได้ไหม? Dream Hoarders (2010)
They deal in slave labor for some of the major fashion houses.พวกนั้นจัดหาคนงานชาวสเลฟ ให้กับผู้ขายเสื้อผ้ารายใหญ่บางราย Rough Trade (2010)
I'm hearing rumblings about some big play down south.ฉันได้ยินมาว่าพ่อค้าใหญ่บางราย ยิงปะทะกันทางทิศใต้ Crawl Space (2011)
"but some studies suggest they may also be drawn to menstruating women."บางรายงานแนะว่า มันอาจได้กลิ่น หญิงที่มีประจำเดือนด้วย Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Yes, in some cases.ได้สิ บางรายนะ Cuffed (2011)
The last episode of my drama... it airs tonight, but you're all here instead of home watching it.บางรายการทีวีโชว์ยังไม่ถ่ายทำในวันนี้ แด่ทุกคนที่มาฟังคอนเสิร์ตของผม ผมขอขอบคุณจริงๆจากใจเลยครับ Episode #1.20 (2011)
Looks like some sort of hit list.ดูเหมือนบางรายการถูกเขียนไว้ Break on Through (2012)
Some of the vics were shot in the leg.เหยื่อบางราย ถูกยิงที่ขา I Love You, Tommy Brown (2012)
Due to recent events, some of our high-rolling investors are a little jittery.เหตุการณ์เมื่อเร็วๆ นี้ทำให้ ผู้ลงทุนรายใหญ่ของเราบางราย กระวนกระวายเล็กน้อย Intuition (2012)
No, just going over some details for your pitch to the board.ไม่เลย ก็แค่ตรวจทาน บางรายละเอียดให้ถูกต้อง สำหรับตำแหน่งของคุณให้กับคณะกรรมการ Revelations (2012)
But with others, he'd be verbally abusive for no reason.กับลูกค้าบางราย\\แต่กับคนอื่น เขาใช้คำพูดไม่เหมาะสม ไม่มีเหตุผลเอาเลย Magnificent Light (2012)
And victims can sometimes broadcast victimhood involuntarily.แล้วเหยื่อบางรายก็แสดงอาการออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว Oeuf (2013)
Yeah... and some of the vics are missing their organs.เหยื่อบางราย อวัยวะหายไป Hail, Hale (2013)
Is it the policy to leave patients unclothed and unclean, some of them smeared in their own feces?เป็นนโยบายหรือเปล่าคะที่ทิ้งให้ผู้ป่วยไม่สวมเสื้อผ้า และเนื้อตัวสกปรก ผู้ป่วยบางราย ก็ละเลงอุจจาระตัวเองเล่น Madness Ends (2013)
My organization has been contracted to eliminate a certain high profile individual.องค์กรของฉันได้ทำสัญญา เพื่อขจัดบุคคลบางรายที่สูงส่ง Dead to Rights (2013)
over to the White House just to powwow, where we get maybe some more specifics about how exactly you're hunting the enemy Decepticons left.ไปที่ทำเนียบขาวเพียงเพื่อคุย, ที่เราได้รับอาจมีบางรายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี ว่าคุณกำลังล่าศัตรูพติคอนส์ที่เหลือ Transformers: Age of Extinction (2014)
"Quarantine." Enforced isolation to prevent contamination that could lead to disease, or, in some cases, death.กักกันโรค" การบังคับแยกผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคที่ร้ายแรง หรือบางรายถึงตาย Big Hero 6 (2014)
Far beneath in some cases.และลึกมาก... ในบางราย Moana (2016)
This is the house on Parkhill Lane. I'd like to order some items.นี่คือบ้าน ที่ พาคิล เลน ฉัน Iike การสั่งซื้อ บางรายการ I Spit on Your Grave (1978)
Okay, wait. Some of these items were sold at a police auction / Yep!โอเค เดี๋ยวก่อน บางรายการเหล่านี้ถูกกรมตำรวจขายประมูลไป Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
someone who could give you a hand, perhaps someone who might even marry you.มีบางคนถึงกับฉกชิงวิ่งราว บางรายปล้นแล้วฆ่า ผมจึงอยากขอแต่งงานกับคุณ Golden Door (2006)
Some,he'd suffocate.บางรายหายใจไม่ออก No Exit (2006)
Some CEP funnels, some head with a thermometer holder.กรวยวัดปริมาตรบางรายการ หัวเครื่องวัดอุณหภูมิ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Getting some of those items may be challenging.ของพวกนั้นบางรายการ อาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
master fileแฟ้มหลักหมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ทำไว้ค่อนข้างถาวร และมีข้อมูลเก็บไว้อย่างสมบูรณ์ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักนี้ (เช่น ถ้าเป็นแฟ้มประวัติพนักงานของบริษัท ที่จะมีการแก้ไขเฉพาะรายการเงินเดือน ส่วนรายการอื่นไม่มีการแก้) มักจะใช้วิธีสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะบางรายการ เรียกว่า "แฟ้มรายการ เปลี่ยนแปลง " (transaction file) แล้วเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์อ่านแฟ้มข้อมูล ใหม่นี้ เข้าไปจัดการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มหลักให้ ดู transaction file เปรียบเทียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top