ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บัญชีธนาคาร*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บัญชีธนาคาร, -บัญชีธนาคาร-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bank overdraftเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A Lisbon bank account, my dears!บัญชีธนาคารลิสบอน Dears ของฉัน! The Russia House (1990)
Payments were made to the contracting organization or a Hong-Kong bank account.การชำระเงินผ่านมือที่สาม หรือบัญชีธนาคารฮ่องกง The Jackal (1997)
And what he really wants is to open his own bank account.และเขาอยากจะเปิดบัญชีธนาคารส่วนตัว Bicentennial Man (1999)
It is everything in one's bank account.เป็นเรื่องบัญชีธนาคารของตน Bicentennial Man (1999)
Driver's license, passport, social security number, bank account, will all be erased.ทั้งใบขับขี่, พาสปอร์ต, บัตรประกันสังคม, บัญชีธนาคารทั้งหมด ฉันจะลบทิ้งแบบไม่ให้เหลือซาก X-Ray (2001)
Call your bank. See if your account still exists.ลองโทรเช็คบัญชีธนาคารนายดูสิ ว่ายังอยู่ดีหรือเปล่า X-Ray (2001)
as you can see there's a lot of paperwork, a number of different offshore accounts we haven't yet found.อย่างที่คุณเห็นว่ามันมีเอกสารต่างๆมากมาย บัญชีธนาคารต่างประเทศอีกหลายแห่ง ที่เรายังไม่พบ The O.C. (2003)
You know, I would never really tell your ex-wife anything about your bank accounts.คุณก็รู้ ฉันไม่เคยบอกเมียเก่าของคุณ เกี่ยวกับบัญชีธนาคารของคุณเลย Mr. Monk Gets Fired (2004)
- We are tracing his bank account, -เรากำลังตรวจสอบบัญชีธนาคารของเขาอยู่ Arang (2006)
About your offshore bank account... the one with $10 million in it?เกี่ยวกับบัญชีธนาคารต่างชาติของคุณ ที่มีเงินอยู่สิบล้านเหรียญ Smiles of a Summer Night (2007)
MY BANK ACCOUNT--บัญชีธนาคาร Poison Ivy (2007)
Um, yeah, I was--I was checking my accounts, and I came acrosswhat I assume to be an error, in that my trust seemsto have a zero balance.อื้ม ใช่ ผมได้เช็คบัญชีธนาคารของผม และผมข้ามไปแล้ว ที่ที่ยอมรับในความผิดพลาด ซึ่งความเชื่อใจของผมดูเหมือน จะไม่มีเลย Bad News Blair (2007)
Everyone knows you can't choose your family, but you can choose your friends, and in a world ruled by bloodlines and bank accounts, it pays to have a pal.ทุกคนรู้ว่าเราไม่สามารถเลือกครอบครัวได้ แต่เราสามารถเลือกคบเพื่อนได้ ในโลกที่อยู่ใต้กฎเกณฑ์ของสายเลือดและบัญชีธนาคาร การมีเพื่อนก็มีค่าไม่แพ้กัน Bad News Blair (2007)
I want all his phones, his Blackberry, his apartment, his car, bank accounts, credit cards, travel patterns.ผมต้องการข้อมูลการโทรศัพท์ทุกสาย /Nในแบล็คเบอรี่ของเขา ห้องพัก รถ บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต รูปแบบการเดินทาง The Bourne Ultimatum (2007)
You access this charge site and put the money from your bank account back here.คุณเพียงแค่เข้าไปในเว็บไซต์การเบิก/ถอนเงินนี้... ...และใส่จำนวนเงินจากบัญชีธนาคารลงไปตรงนี้ Eiga: Kurosagi (2008)
When he types in his bank account details and adds money, it will look like he has charged money through that site.เมื่อเขาลงบัญชีธนาคารลงไปและเติมเงิน, มันจะเหมือนกับว่าเขาได้เติมเงินลงในเว็ปไซต์นั้นแล้ว Eiga: Kurosagi (2008)
The 2, 000, 000 that was transfered to your bank account belonged to that gang.เงินสองล้านที่เข้าไปในบัญชีธนาคารของคุณนั่นเป็นของพวกนั้น Eiga: Kurosagi (2008)
We found a Social Security number, a bank account in the Caymans credit cards, and a flight itinerary out of the country for tomorrow morning.เราเจอเลขประกันสังคม, บัญชีธนาคารใน caymans เครดิตการ์ด และไฟล์ที่เค้าจะเดินทาง Deal or No Deal (2008)
But I want you to have my truck.กับบัญชีธนาคาร You'll Be the Death of Me (2008)
- Bank accounts. Contingency plans. Weapons stash.บัญชีธนาคาร แผนสำรอง ที่ซ่อนอาวุธ ใช่แล้ว Samson & Delilah (2008)
His house was put into foreclosure and the IRS froze his bank accounts.บ้านของเขาถูกยึด และIRS อายัด เงินในบัญชีธนาคารของเขา Resurrection (2008)
I got a pretty good idea what you bank account looks like.ฉันรู้เรื่องดี เงินในบัญชีธนาคารเธอมีมากเเค่ไหน The Pull (2008)
As soon as our accounts are unfrozen.ทันทีที่บัญชีธนาคารยกเลิกการระงับ The Dark Night (2008)
But bank accounts don't lie.แต่บัญชีธนาคารโกหกไม่ได้ Adverse Events (2008)
Your wife has a separate bank account In her name only.เมียนายแยกบัญชีธนาคารเป็นชื่อเธอคนเดียว Adverse Events (2008)
A bank account?บัญชีธนาคาร Adverse Events (2008)
You'd call it "the" bank account.คุณก็ต้องเรียกมันอย่างเจาะจง\ ว่าบัญชีธนาคาร Adverse Events (2008)
I just couldn't make it to the bank the day we opened it.เราแค่ยังไม่ได้ทำมัน\ ในวันที่เราเปิดบัญชีธนาคาร Adverse Events (2008)
My wife has her own bank accountเมียผมมีบัญชีธนาคารของเธอเอง Adverse Events (2008)
Now, make fake accounts for half a dozen of the brothers and start transferring money to them from Sadiki's fake receiver account.เดี๋ยวทำบัญชีธนาคารปลอม ให้พวกภราดรห่านั่นซักครึ่งโหล แล้วโอนเงินให้พวกมัน จากบัญชีของซาดิกิ Body of Lies (2008)
We traced money through several of his bank accounts around the world That's pretty thin.และตามแกะรอยบัญชีธนาคารของเค้าไปทั่วโลก Quantum of Solace (2008)
No, I simply cannot get into my banking files.ไม่ ฉันแค่เข้าบัญชีธนาคารไม่ได้ WarGames: The Dead Code (2008)
He said he was having problems with his online banking.เขาบอกว่ามีปัญหากับบัญชีธนาคาร WarGames: The Dead Code (2008)
Put the money in my account tomorrow morning. I have everything done...โอนเงินใส่บัญชีธนาคารพรุ่งนี้ อรุณสวัสดิ์ฉันทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะ.. The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
In addition, your father's bank accounts have been frozen, pending further investigation.ตอนนี้... บัญชีธนาคารของพ่อเธอ Nก็เลยถูกอายัดไปด้วย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนภายภาคหน้า Gamer (2009)
If anything should happen to me on my way out of the country, a data file with all the names and bank transactions of all those involved will be sent to the justice department.ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับผม ระหว่างที่ผมออกนอกประเทศ ข้อมูลทั้งหมด ทั้งชื่อและการโอนบัญชีธนาคาร ของคนที่เกี่ยวข้องทุกคน จะถูกส่งไปให้อัยการเขต Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
It's actually right there in the PayPal account.อันที่จริงแล้ว นั่นเป็นบัญชีธนาคารออนไลน์ ABQ (2009)
Bank accounts, tax records, emails, everything.บัญชีธนาคาร บันทึกภาษี อีเมล์ ทุกอย่าง Pleasure Is My Business (2009)
Closed his bank accounts, Canceled his credit cards, Cell phone, apartment, Everything.ปิดบัญชีธนาคาร ยกเลิกบัตรเครดิต โทรศัพท์มือถือ อพาร์ตเมนต์ ทุกอย่าง Omnivore (2009)
Start with the cell phone records, then go to the bank accounts.เริ่มจากประวัติการใช้โทรศัพท์กับบัญชีธนาคาร A Shade of Gray (2009)
As your bank accounts close, ในขณะที่บัญชีธนาคารของคุณปิดลง Bulletproof (2009)
Only it's not in Santorini anymore, it's in Fiji.เชคบัญชีธนาคาร เงินเธอคืนอยู่ในบัญชีแล้ว The Goodbye Gossip Girl (2009)
So, he's going to arrange to have his monthly Air Force check directly deposited into your bank account.ดังนั่นเขาได้เตรียมการ ให้เช็คเงินเดือนทหารอากาศของเขา ส่งตรงไปที่บัญชีธนาคารของคุณ Life (2009)
Yeah, but there's no, uh, Cayman or Swiss bank accounts that have any record of doing business with Burgess.ใช่ แต่ไม่มี... อ่า บัญชีธนาคารที่เคย์แมน หรือสวิสเลย พวกนั้นไม่มีบันทึก การทำธุรกรรมกับเบอร์เกส In Plane Sight (2009)
Bank accounts, pension funds...และฉันจะไม่หยุดแค่นั้น บัญชีธนาคาร... Boom Crunch (2009)
Friends, family, bank accounts, whatever.เพื่อน ครอบครัว บัญชีธนาคาร อะไรก็ตามที Playing Cards with Coyote (2009)
Then she asked if I wanted to open up a bank account.แล้วเธอก็ถามผมว่า จะเปิดบัญชีธนาคารมั้ย? Brothers (2009)
You didn't think we knew about that bank account in Liechtenstein.นายคงไม่คิดว่าเราจะรู้เรื่อง บัญชีธนาคารที่ลิกเตนสไตน์ The Tourist (2010)
24 million wired to a Brazilian surgeon from a numbered Swiss bank account.24 ล้าน โอนให้ศัลยแพทย์ชาวบราซิล จากบัญชีธนาคารของสวิตซ์ The Tourist (2010)
two receipts for bank accounts, both with a lot of money and a contract for some kind of a loft down at the docks.แล้วฉันก็ค้นเจอใบเสร็จรับเงินบัญชีธนาคาร ทั้งสองบัญชีมีเงินก้อนใหญ่มาก และสัญญาเช่าประเภท เช่าห้องพักที่ท่าเรือ Fírinne (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีธนาคาร[banchī thanākhān] (n, exp) EN: deposit account  FR: compte bancaire [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account(n) บัญชีเงินฝาก, See also: บัญชีธนาคาร

German-Thai: Longdo Dictionary
Konto(n) |das, pl. Konten| บัญชีธนาคาร
ein Konto auflösenปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto eröffnenเปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto abschließenปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto schließenปิดบัญชีธนาคาร
Kontonummer(n) |die, pl. Kontonummern| เลขที่บัญชีธนาคาร

French-Thai: Longdo Dictionary
RIB(n, abbrev) (relevé d'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวับบัญชีธนาคาร มีระบุหมายเลขบัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี หมายเลขสาขา เป็นต้น เช่น Vous recevrez un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)., Depuis les années 1970, c'est le R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires domestiques.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top