Search result for

*น้ำลง*

(69 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น้ำลง, -น้ำลง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวน้ำลง[N] start of the ebb tide, See also: turn of the tide, Ant. หัวน้ำขึ้น, Example: ปลาพวกนี้จะชุมตรงหัวน้ำลง, Thai definition: น้ำที่เริ่มไหลในระดับลดลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำลงน. นํ้าในทะเลและแม่นํ้าลำคลองที่มีทางติดต่อโดยตรงกับทะเลหรือได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเลเป็นต้นที่มีระดับนํ้าตํ่าลง ในวันหนึ่ง ๆ ตามปรกตินํ้าจะลง ๒ ครั้ง และนํ้าลงครั้งแรกจะมีระดับตํ่ากว่าลงครั้งที่ ๒.
หัวน้ำลงน. นํ้าที่เริ่มไหลลง.
กั้นซู่รั้วไซมานน. เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้จับปลา ลักษณะเป็นถุงตาข่ายยาว ใช้หลักขนาดใหญ่ ๒ ต้น ปักห่างกันประมาณ ๖ เมตร เพื่อกางปากถุงไว้ใต้น้ำสำหรับดักปลาที่ว่ายตามกระแสน้ำลง มีไม้จริงขนาดเล็กหรือไม้รวกปักเป็นระยะออกจากปากถุงเป็นปีก ๒ ข้าง ให้ปีกกางเฉียงออกทำมุมประมาณ ๔๕-๙๐ องศา, ซู่กั้นรั้วไซมาน หรือ รั้วไซมาน ก็เรียก.
ซู่กั้นรั้วไซมานน. เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้จับปลา ลักษณะเป็นถุงตาข่ายยาว ใช้หลักขนาดใหญ่ ๒ ต้น ปักห่างกันประมาณ ๖ เมตร เพื่อกางปากถุงไว้ใต้น้ำสำหรับดักปลาที่ว่ายตามกระแสน้ำลง มีไม้จริงขนาดเล็กหรือไม้รวกปักเป็นระยะออกจากปากถุงเป็นปีก ๒ ข้าง ให้ปีกกางเฉียงออกทำมุมประมาณ ๔๕-๙๐ องศา, กั้นซู่รั้วไซมาน หรือ รั้วไซมาน ก็เรียก.
ดำน้ำก. ทำตัวให้จมไปใต้ผิวน้ำ เช่น ดำน้ำลงไปจับกุ้ง, ดำ ก็ว่า, โดยปริยายหมายถึงร้องเพลงโดยจำเนื้อเพลงได้บ้างไม่ได้บ้าง
น้ำตายน. น้ำขึ้นและน้ำลงที่เกิดขึ้นในวันขึ้น ๘ ค่ำ หรือแรม ๘ ค่ำ ซึ่งช่วงระหว่างความสูงของน้ำขึ้นกับน้ำลงมีระยะต่างกันน้อยมาก.
น้ำทรงน. นํ้าในแม่น้ำลำคลองที่หยุดขึ้นหรือหยุดลงช่วงเวลาหนึ่ง ขณะที่นํ้ากำลังจะเปลี่ยนระดับจากนํ้าขึ้นเต็มที่มาเป็นนํ้าลง หรือจากน้ำลงเต็มที่มาเป็นน้ำขึ้น.
มุดน้ำก. จมตัวลงและเคลื่อนไปใต้ผิวน้ำในทางราบ เช่น ปลาโผล่ขึ้นมาหายใจ แล้วมุดน้ำลงไป.
รั้วไซมานน. เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้จับปลา ลักษณะเป็นถุงตาข่ายยาว ใช้หลักขนาดใหญ่ ๒ ต้น ปักห่างกันประมาณ ๖ เมตร เพื่อกางปากถุงไว้ใต้น้ำสำหรับดักปลาที่ว่ายตามกระแสน้ำลง มีไม้จริงขนาดเล็กหรือไม้รวกปักเป็นระยะออกจากปากถุงเป็นปีก ๒ ข้าง ให้ปีกกางเฉียงออกทำมุมประมาณ ๔๕-๙๐ องศา, กั้นซู่รั้วไซมาน หรือ ซู่กั้นรั้วไซมาน ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tidal currentน้ำขึ้นน้ำลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tidal currentsน้ำขึ้นน้ำลง [TU Subject Heading]
Tidal powerพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง [TU Subject Heading]
reservoir basinreservoir basin, พื้นที่รับน้ำลงอ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diversion damเขื่อนทดน้ำ, สิ่งก่อสร้างขวางแม่น้ำหรือทางน้ำเพื่อกักน้ำให้มีระดับสูงต่ำตามความต้องการที่จะส่งน้ำลงสู่คลองส่งน้ำไปยังทุ่งนา สิ่งก่อสร้างนี้มีประตูปิดเปิดให้น้ำไหลผ่านไปตามแม่น้ำหรือทางน้ำสายเดิมได้ เช่น เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจบุรี เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tides, currents, waves, wind...น้ำขึ้นน้ำลง กระแสน้ำ คลื่น ลม... Slack Tide (2009)
They could fill these with water and drop them off the roof.พวกเขาเติมน้ำลงไป.. \ และทิ้งมันลงมาจากหลังคาได้ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Water goes in the top, and food comes out the bottom.ใส่น้ำลงไปข้างบน อาหารก็ออกมาข้างล่าง Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
You have been saying that the sky is falling forever.คุณเองก็เคยพูดว่า แม่น้ำยังมีน้ำขึ้นน้ำลงเป็นธรรมดา Burlesque (2010)
Just like we did before, kick, then in water-- one-two-three breathe, one-two-three breathe.ดำน้ำลงไป 1 2 3 หายใจ 1 2 3 หายใจ Let Me In (2010)
If anyone caught adding water to his piss, he will regret it, all understood?ถ้าถูกจับได้ว่าพวกแกผสมน้ำลงในฉี่ อย่ามาเสียใจภายหลังล่ะ เข้าใจไหม The Man from Nowhere (2010)
We could spangle the walls with that. Let's put litle bit more water in that, don't you think?เราปามันติดกำแพงได้เลย ใส่น้ำลงไปหน่อยดีกว่ามั้ย The Switch (2010)
With the tide.ทันทีที่น้ำลง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Jeremy broke his arm diving off this dock when he was 6.เจอเรมี่แขนหักตอนกระโดดน้ำลงจากท่าเรือ ตอนเขา 6 ชวบ Crying Wolf (2011)
We checked the tidal charts and the uh...เราเช็คตารางน้ำขึ้นน้ำลง และ เออ... Will (2011)
I made the bald man cry into the turtle stew, which I do believe my sister ate.บังคับให้ชายกล้า ปล่อยน้ำลงในสตูว์นกเขา ที่ข้าเชื่อว่า พี่สาวที่รักได้กิน A Golden Crown (2011)
At low tide we'd lay you on your back on the beach, your hands and feet chained to four stakes.เวลาน้ำลงเราจะวางร่างเจ้า นาบกับชายหาด ตรึงมือและเท้า ด้วยโซ่ทั้งสี่ด้าน You Win or You Die (2011)
Oh, they line it with lead, fill it with water.อ๋อ พวกเขาใส่ตะกั่วแล้วเติมน้ำลงไป Promise (2012)
I'm just pouring myself another glass of water to wash down that dry-ass Cinnamon Toast Crunch.ฉันกำลังเทน้ำลงในแก้วน้ำอีกใบไง จะล้าง Cinnamon Toast Crunch ออกไป This Is the End (2013)
That's very nice, but you can't just pour yourself another glass of water, man!มันก็ดีหรอกนะ แต่แกไม่ต้อง เทน้ำลงแก้วอีกใบหรอกน่าเพื่อน This Is the End (2013)
I like the tides.หนูชอบน้ำขึ้นน้ำลง Closer (2013)
I brought you a book on tides.ฉันเอาหนังสือเกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงมาให้หนูด้วย Closer (2013)
Like watering down liquor, except in this case, the water kills you.เหมือนเติมน้ำลงในเหล้า เว้นแต่กรณีนี้ น้ำนั่นฆ่าคุณได้ Brothers Hotchner (2013)
It's three feet of water down there!มันเป็นสามฟุตของน้ำลงไปที่ นั่น! The Wolf of Wall Street (2013)
Over the eons, tidal friction within the Earth pushed the moon away.กว่ามหายุคแรงเสียดทาน น้ำขึ้นน้ำลงภายในโลก ผลักดวงจันทร์อยู่ห่างออกไป Standing Up in the Milky Way (2014)
We're diving down deep into the Kraken Sea named for the mythic Norse sea monster.เรากำลังดำน้ำลงลึกเข้า ไปในคราเคนทะเล ชื่อของสัตว์ทะเลนอร์สเทพนิยาย Some of the Things That Molecules Do (2014)
Everywhere I've been in this country they slap down a cup of tepid nonsense you know with the teabag lying beside it which means I've got to go through the ridiculous business of dunking it in the lukewarm piss waiting for the slightest change of color to occur.ทุกแห่งที่ฉันไปในประเทศนี้ มีแต่คนเทน้ำลงในถ้วยแบบส่งๆ และวางถุงชาไว้ข้างๆ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
"ALL". Just add water!เหลือแค่เติมน้ำลงไป The Space Between Us (2017)
fetch me that pitcher.หยิบเหยือกน้ำลงมาให้หน่อยสิ The Princess Bride (1987)
It falls to me now to appeal to you... the members of the jury, not to get caught up in this... tide of mass hysteria.ว่าตรงกับผมตอนนี้ อุทธรณ์ต่อคุณ ... สมาชิกของคณะลูกขุน, ที่จะไม่ได้รับจมอยู่นี้ ... น้ำขึ้นน้ำลงของฮิสทีเรียมวล In the Name of the Father (1993)
The bathroom is down the hall.ห้องน้ำลงไปทางห้องโถงครับ Brokedown Palace (1999)
Put the skillet back on the fire and add a little bit of water to the glazing.เอากะทะไปตั้ง แล้วเติมน้ำลงไปในเกล็ดน้ำตาล Woman on Top (2000)
Draw my bath. Warm my towel.ปล่อยน้ำลงอ่าง เตรียมผ้าเช็ดตัว Mulan 2: The Final War (2004)
I don't know. A two-day hike down the river.ผมไม่แน่ใจ อาจต้องใช้เวลา 2 วันถ้าเดินตามน้ำลงไป Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
At night. And the tide kept coming in and out.ตอนกลางคืน น้ำขึ้นน้ำลงสลับไปมา Primer (2004)
Listen up. Got a low-tide warning in the a.m. For you.รับฟังพยากรณ์น้ำขึ้น-น้ำลง สำหรับวันพรุ่งนี้เช้า The Fog (2005)
I want divers down in the river.ฉันต้องการนักดำน้ำลงไปในแม่น้ำ Manhunt (2006)
They found his body at low tide.กว่าจะพบศพเขาก็เป็นตอนน้ำลงแล้ว The Orphanage (2007)
I think the tide's the least of our problems.เรื่องน้ำขึ้นน้ำลงนั้น ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของเรา Rogue (2007)
you should have dumped water on his head.ถ้าเธออยากจะช่วยเขา เธอน่าจะราดน้ำลงบนหัวเขาเลยนะ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
I want both the divers in that water!ส่งนักประดาน้ำลงไปค้นหา! Eagle Eye (2008)
When the beaker fills up, the door opens.เมื่อไหร่ที่เราเติมน้ำลงในบีกเกอร์ไปให้เต็ม ประตูมันจะเปิดออก Saw V (2008)
And when the radiator overheats, you fill it up.ถ้าหม้อน้ำมันร้อนเมื่อไหร่ก็เทน้ำลงไป Kids Ain't Like Everybody Else (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide   FR: début de la marée descendante [m]
น้ำขึ้นน้ำลง[n.] (nāmkheun-nāmlong) FR: marée [f]
น้ำลง[n.] (nāmlong) EN: ebb tide   FR: marée descendante [f] ; reflux [m]
พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง[n. exp.] (phalang-ngān nāmkheun nāmlong) FR: énergie marémotrice [f]
หย่อนถังน้ำลง[v. exp.] (yǿn thang nām long) EN: lower a bucket   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ebb tide[N] กระแสน้ำลง, See also: น้ำลง
low tide[N] เวลาที่น้ำลง
tidal[ADJ] เกี่ยวข้องกับน้ำขึ้นน้ำลง
tide[N] ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง, See also: กระแสน้ำขึ้นน้ำลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ebb tideกระแสน้ำลง,น้ำลง
tide(ไทดฺ) n. น้ำขึ้นน้ำลง,กระแสน้ำ,สิ่งที่ขึ้น ๆ ลง ๆ สลับกัน,แนวโน้ม,วิกฤติกาล,ฤดู,เทศกาล,โอกาสที่เหมาะ,ช่วงระยะเวลาหนึ่ง, -Phr. (turn the tide กลับทิศทาง) vi. ไหลตามกระแสน้ำ,ไหลไปไหลมา,ลอยไปตามกระแสน้ำ vt. ทำให้ลอยไปตามกระแสน้ำ, -Phr. (tide over ช่วยให้พ้นความลำบาก
wane(เวน) vi.,n. (การ) (ดวงจันทร์) แหว่ง,ลด,ถอย,เสื่อม,ตกต่ำ,ค่อย ๆ สลาย,ค่อย ๆ สิ้นสุด,ระยะเสื่อม,ระยะตกต่ำ,น้ำลง -Phr. (on the wane ลดลง เสื่อมลง), Syn. diminish

English-Thai: Nontri Dictionary
EBB ebb tide(n) น้ำลด,น้ำลง,น้ำแห้ง
ebb(n) น้ำลด,น้ำลง,การไหลกลับ,การลดลง,ความเสื่อม,จุดเสื่อม
tidal(adj) เกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飛び込む[とびこむ, tobikomu] Thai: ดำน้ำลงไป English: to dive

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top