ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*น้ำตก*

   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น้ำตก, -น้ำตก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำตก[N] waterfall, See also: cascade, falls, cataract, Example: หน้าน้ำอย่างนี้ต้องไปเที่ยวน้ำตกถึงจะสวย, Thai definition: น้ำที่ขังอยู่บนเขา ตกลงมาที่หน้าผา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำตกน. นํ้าที่ขังอยู่บนเขาตกลงมาที่หน้าผา, เรียกนํ้าที่ทำให้ตกลงมาในลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
น้ำตกอาหารอย่างหนึ่งใช้เนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูหรือเนื้อวัว ย่างพอสุกเล็กน้อย หั่นเป็นชิ้นบาง ๆ แล้วปรุงด้วยพริกป่น หอมแดงซอย ข้าวคั่ว น้ำมะนาว น้ำปลา เป็นต้น
น้ำตกเรียกก๋วยเตี๋ยวน้ำที่ใส่เลือดวัวสดหรือเลือดหมูสด ว่า ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก.
จงโคร่ง, โจงโคร่ง(-โคฺร่ง) น. ชื่อสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกชนิด Bufo asper Gravenhorst ในวงศ์ Bufonidae เป็นคางคกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผิวหนังเป็นตุ่มขรุขระทั่วตัว ตุ่มที่หลังมีขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ลำตัวสีน้ำตาลดำและน้ำตาลเหลือง ท้องสีขาวหม่นบางตัวมีจุดสีแดงเล็ก ๆ ยางขาวมีฤทธิ์ทำให้มึนเมา อาศัยในป่าบริเวณริมลำธารหรือน้ำตก, กระทาหอง กระหอง หรือ กง ก็เรียก.
เจ้าฟ้า ๒น. ชื่อปูน้ำจืดชนิด Phricotelphusa sirindhorn Naiyanetr ในวงศ์ Potamidae กระดองและขาก้ามสีขาว เบ้าตาและขาสีม่วงอมดำ อาศัยอยู่บริเวณน้ำตกตามซอกหินบนภูเขาระดับสูง พบในจังหวัดระนอง ราชบุรี และเพชรบุรี.
ดึงดูดก. เหนี่ยวเข้ามาด้วยกำลังอย่างหนึ่งอย่างแม่เหล็ก, โดยปริยายหมายถึงทำให้สนใจ เช่น น้ำตกแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยว.
ตาด ๒น. ที่ที่มีนํ้าตก เช่น น้ำตกตาดโตน.
ปอเข็มน. ชื่อแมลงอันดับย่อย Zygoptera ในอันดับ Odonata ลักษณะทั่วไปคล้ายแมลงปอแต่ลำตัวผอมเรียวกว่า ตาโตใหญ่ ๒ ข้างอยู่ห่างกัน ปีก ๒ คู่บางใสขนาดเท่ากัน โคนปีกคู่หลังเรียวเมื่อเกาะปีกตั้งขึ้น เช่น ชนิด Neurobasis chinensis (Linn.) ในวงศ์ Calopterygidae ปีกสีเขียวเหลือบ พบมากบริเวณน้ำตก.
ศักยภาพ(สักกะยะพาบ) น. ภาวะแฝง, อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่าง ๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ เช่น เขามีศักยภาพในการทำงานสูง น้ำตกขนาดใหญ่มีศักยภาพในการให้พลังงานได้มาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fall lineแนวน้ำตก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waterfallน้ำตก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waterfallsน้ำตก [TU Subject Heading]
Cascade Systemการทำงานแบบ"ขั้นน้ำตก" [การแพทย์]
Crabs, Waterfallปูน้ำตก [การแพทย์]
Clouds from waterfallsเมฆที่เกิดจากน้ำตก [อุตุนิยมวิทยา]
dropdrop, อาคารน้ำตก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
vertical dropvertical drop, อาคารน้ำตก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
check dropcheck drop, อาคารน้ำตกทดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
pipe droppipe drop, อาคารน้ำตกแบบท่อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
inclined dropinclined drop, อาคารน้ำตกเอียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mind is a raging torrent flooded with rivulets of thought cascading into a waterfall of creative alternatives.สมองฉันกำลังไหลแล่น... ...ไปตามแม่น้ำแห่งความคิด ...แล้วตกลงสู่น้ำตกแห่งความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
Remind me not to take my honeymoon at Niagara Falls.ช่วยเตือนหนูด้วยว่าไม่ควรไปฮันนี่มูล ที่น้ำตก ไนเองกาล่า Dirty Dancing (1987)
We go out the front door, into Cyprus Street... down to Falls Road, up the Antrim Road... to Cave Hill.เราไปออกประตูหน้า ในไซปรัส Street ... ลงไปน้ำตกถนน ขึ้นแอนทริมถนน ... เพื่อฮิลล์ถ้ำ In the Name of the Father (1993)
Overhead is the Rekiak Glacier and a difficult climb up the icefall.บนหัวเราคือธารน้ำแข็งเรคิอัก และการปีนน้ำตกน้ำแข็งอันยากลำบาก Seven Years in Tibet (1997)
I grew up there, near Chippewa Falls.ผมเติบโตใกล้น้ำตกชิพเพว่า Titanic (1997)
Kevin and I took a great hike up to that waterfall.เควิน กับ ผม ปีนขึ้นไปที่น้ำตกด้วย The Story of Us (1999)
- I mean, I think "lagoon," I think waterfall, tropical.- ฉันหมายถึงลากูนที่มีน้ำตกกับต้นไม้เมืองร้อน American Beauty (1999)
By river you have the chance of outrunning the enemy to the Falls of Rauros.ถ้าเจ้าเดินทางไปทางแม่น้ำนี่ เจ้าพอที่จะออกไปได้เร็วกว่าพวกมัน ไปที่น้ำตกแห่งเรารอส The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- I lost it over the falls.- ฉันหลงกับเขาที่น้ำตกIce Age (2002)
We went over a waterfall.พวกเราตกลงมาจากหน้าผาบนน้ำตก Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
The waterfall is most important.น้ำตกนั่น Charlie and the Chocolate Factory (2005)
By the way no other factory in the world mixes its chocolate by waterfall, my dear children.อย่างไรก็ตาม ไม่มีโรงงานที่ไหนในโลกนี้แล้วที่ผสมช็อกโกแลตด้วยน้ำตก Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Over there, by the waterfall.ตรงนั้นใกล้ๆน้ำตก Charlie and the Chocolate Factory (2005)
-lt's great. -That's because it's mixed by waterfall.เยี่ยมเลย เพราะมันผสมด้วยน้ำตก Charlie and the Chocolate Factory (2005)
The waterfall is most important.สำคัญมากนะน้ำตกนี่ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Nicolai's wracked up on the rocks above the falls. He's in bad shape.นิโคไล โดนก้อนหินอัดอยู่เหนือน้ำตก สภาพเขาดูแย่ บอบช้ำมาก The Cave (2005)
Is that a waterfall?น้ำตกใช่ไหม Rescue Dawn (2006)
Waterfall! Waterfall, bail out!น้ำตก ออกมา Rescue Dawn (2006)
First, they came for the fountains,มาอย่างแรกเรื่องน้ำตก Art Isn't Easy (2007)
And i did not speak out because i had no fountain.- แล้วฉันไม่ได้ออกเสียงเพราะฉันไม่มีน้ำตก Art Isn't Easy (2007)
You here about the fountain?คุณมาเรื่องน้ำตกเหรอ Art Isn't Easy (2007)
Oh, good. We're in agreement. The fountain stays.ดี เรามีข้อตกลงกันนะ น้ำตกอยู่ได้ Art Isn't Easy (2007)
Well, at least it stopped raining.อย่างน้อยก็ไม่มีน้ำตกลงมาล่ะ Dex, Lies, and Videotape (2007)
They went to sleep in a motel outside cascade.เขาไปหาที่นอน แถว ๆ น้ำตก Next (2007)
Uh, last year we went with a cascade of pink and white roses.อ่า ปีที่แล้ว เราทำน้ำตกเล็กๆสีชมพูกับดอกกุหลาบขาว In Buddy's Eyes (2008)
Not since the waterfall.ไม่ค่อยรู้จักตั้งแต่ตรงน้ำตกแล้ว The Two in Tracksuits (2008)
Especially that waterfall effect.โดยเฉพาะลายน้ำตก We're So Happy You're So Happy (2008)
Through eyes in tears. We got to go through that waterfall!ผ่านม่านน้ำตา เราต้องเข้าไปในน้ำตกIndiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
There's a ford near Beruna. How do you feel about swimming?มีน้ำตกใกล้ๆแม่น้ำ ท่านคงไม่ว่าถ้าต้องว่ายน้ำ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Niagara Falls is amazing.น้ำตกไนแองการ่านี่น่าทึ่งจริงๆ The Love Guru (2008)
I'm hoping that it'll be that of a cascade of candor.ผมเพียงหวังว่าท่าน จะไหลหลั่งดั่งสายน้ำตก Frost/Nixon (2008)
"A cascade of candor"?ไหลหลั่งดั่งสายน้ำตก Frost/Nixon (2008)
- Drop! - [ Doon ] Hold on.!ผาน้ำตก เกาะไว้ City of Ember (2008)
Waterfalls, water vapor, clouds, rain, springs, rivers, seas, oceans, glaciers...น้ำตก, ไอน้ำ, เมฆ, ฝน, บ่อน้ำพุ, แม่น้ำ, Home (2009)
Lurking in the shadow of majestic Paradise Falls, it sports plants and animals undiscovered by science.ที่ซ่อนอยู่ในผาน้ำตกสวรรค์ เต็มไปด้วยพืชและสัตว์ ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยพบ Up (2009)
Gentlemen, I give you the monster of Paradise Falls!ท่านทั้งหลาย ผมขอเสนอ สัตว์ประหลาดแห่งน้ำตกสวรรค์ Up (2009)
Humiliated, Muntz vows a return to Paradise Falls and promises to capture the beast alive!ด้วยความอับอาย เขาสาบานว่าจะกลับไปน้ำตกสวรรค์อีกครั้ง พร้อมทั้งสัญญาว่า จะนำสิ่งนี้กลับมาเป็นๆ Up (2009)
"Paradise Falls, a land lost in time.""น้ำตกสวรรค์ ดินแดนที่สูญหายไปกับกาลเวลา Up (2009)
I'm gonna move my clubhouse there and park it right next to the falls.ฉันจะย้ายที่ตั้งชมรมไปอยู่นั่น ตั้งมันตรงหน้าน้ำตกเลย Up (2009)
So long, boys! I'll send you a postcard from Paradise Falls!ลาก่อนหนุ่มๆ เดี๋ยวจะส่งโปสการ์ด จากน้ำตกสวรรค์มาให้ Up (2009)
"Paradise Falls, a land lost in time.""น้ำตกสวรรค์ ดินแดนที่สูญหายไปกับกาลเวลา" Up (2009)
- We could walk your house to the falls.-เราเดินจูงบ้านไปที่น้ำตกได้ Up (2009)
CARL: Now, we're gonna walk to the falls quickly and quietlyเอาล่ะ เราจะเดินไปที่น้ำตก แบบเร็วๆ และเงียบๆ Up (2009)
And if we're not at the falls when that happens...ถ้าเราไปไม่ถึงน้ำตก ก่อนแล้วล่ะก้อ Up (2009)
RUSSELL: Wait. Why are we going to Paradise Falls again?เดี๋ยวก่อน ทำไมเราต้องไปที่น้ำตกนั่นด้วย Up (2009)
It's just a weird trick or something. Let's get to the falls.ก็แค่ปาหี่หรือของเล่นกล ไปที่น้ำตกกันเถอะ Up (2009)
Russell, at this rate, we'll never get to the falls.รัสเซลล์ ถ้าเป็นอย่างงี้ เราไม่มีวันไปถึงน้ำตกแน่ Up (2009)
Wait. We're not going with you! We're going to the falls!เดี๋ยวก่อน เราไม่ไปกับแก เราจะไปน้ำตก Up (2009)
You know, it's because of you she had this dream to come down here and live by Paradise Falls.รู้มั้ย เพราะคุณ เธอจึงมีความฝัน อยากมาที่นี่ และอาศัยอยู่ที่น้ำตกสรวงสวรรค์ Up (2009)
An old man taking his house to Paradise Falls.กับผู้ชายแก่ๆ ที่พยายาม ย้ายบ้านมาที่น้ำตก Up (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำตก[n.] (nāmtok) EN: waterfall ; cascade ; falls ; cataract   FR: cascade [f] ; chute d'eau [f] ; chutes [fpl] ; cataracte [f] ; cascatelle [f] (litt.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cascade[VI] ตกลงมาเหมือนน้ำตก
cascade[N] น้ำตก (โดยมากเป็นน้ำตกเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกใหญ่), Syn. waterfall, watercouse
cascade[N] ลักษณะเหมือนน้ำตก
cataract[N] น้ำตกที่สูงชัน, Syn. waterfall, rapids
chute[N] น้ำตก, Syn. waterfall
Niagara[N] น้ำตกไนการ่า
waterfall[N] น้ำตก, Syn. cascade, cataract, falls

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cascade(แคส'เคด) {cascaded,cascading,cascades} n. น้ำตกเล็กที่ตกจากหน้าผาที่สูงชัน,น้ำตกเป็นหลั่น ๆ ,การต่อไฟฟ้าเป็นหลั่น ๆ ,การเชื่อมโยง,ใบพะเนียด vt.,vi. ตกลงมาเหมือนน้ำตก,ต่อเนื่องกันเป็นขั้นบันได, Syn. cataract แบบต่อเรียงการจัดเรียงวินโดว์บนจอภาพนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้เป็นแบบต่อเรียง ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นชื่อของแต่ละวินโดว์ที่เรียงต่อกัน หรือแบบแผ่เรียง (tile) ซึ่งจะทำให้มองเห็นทุกวินโดว์บนจอพร้อม ๆ กันในขนาดเล็ก ๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่คำสั่งของผู้ใช้เครื่อง (คอมพิวเตอร์) ว่าจะสั่งให้เป็นแบบ cascade หรือ tileดู tile เปรียบเทียบ
cataract(แคท'ทะแรคทฺ) n. น้ำตกขนาดใหญ่,การไหลเชี่ยวของน้ำ,ฝนที่เทกระหน่ำลงมา,น้ำป่า,แก่งในแม่น้ำ,ต้อกระจก
chute(ชูท) {chuted,chuting,chutes} n. ทางลาด,ทางเอียง,ราง,รางลาด,ทางน้ำไหล,ทางหรือรางน้ำส่งน้ำ,เมล็ดข้าวหรือถ่านหิน,ทางน้ำตก,ร่มชูชีพ vt.,vi. นำส่งด้วยทางลาดหรือรางลาด
waterfall(วอ'เทอะฟอล) n. น้ำตก,ผมย้อย
waterworksn. ระบบการเก็บการทำให้บริสุทธิ์และการจ่ายน้ำ,การประปา,น้ำตก

English-Thai: Nontri Dictionary
cascade(n) น้ำตก
fall(n) การตก,การร่วงหล่น,ความเสื่อม,การล้ม,ฤดูใบไม้ร่วง,น้ำตก
waterfall(n) น้ำตก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たき, taki] (n) น้ำตก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top