ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*น้อย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น้อย, -น้อย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ออเจ้า(pron) คุณ หรือ เธอ ใช้กับผู้ที่อาวุโสน้อยกว่า
อีแดกแห้งเป็นคำด่าประจานเด็กผู้หญิงที่ผัวตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น ด่าเด็กที่ยังไม่มีประจำเดือนแต่มีผัวแล้ว เป็นต้น

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
PET Scan(n, vt) PET Scan ย่อมาจาก Positron Emmision Tomography เป็นเครื่องมือใหม่ที่ใช้เพื่อ ตรวจหาการกระจายและปริมาณความผิดปกติของสารเภสัชรังสีโพสิตรอน ทำให้ข้อมูลที่ได้จาก PET มีความแตกต่างจากเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งเรารู้จักกันดี เช่น การตรวจด้วย ultrasound, CT และ MRI ที่ส่วนใหญ่จะแสดงเพียงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค การตรวจด้วย PET เป็นการถ่ายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีที่สลายตัวให้โพสิตรอน (positron) สารเภสัชรังสีเหล่านี้จะสัมพันธ์และแสดงถึงขบวนการชีววิทยาต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เราสามารถตรวจขบวนการเผาผลาญ (metabolism) ของเซลล์ได้ หลักการของเครื่องตรวจนี้คือ ใช้้ในการตรวจหาเซลล์ที่มีเมตะบอลลิสม์ผิดปกติ เป็นการตรวจหาการทำงานของเซลล์และผ่านกลวิธีทำให้ออกมาเป็นรูปให้เราเห็น ในการตรวจมะเร็งปอดเราใช้น้ำตาล เมื่อเราทำให้น้ำตาลนั้นจับกับสารกัมมันตภาพ (Glucose 2-fluoro-2-deoxy-D-glucose หรือ FDG) ฉีดเข้าไปในเลือด เซลล์ไหนที่มีเมตะบอลลิสม์สูงจะใช้น้ำตาลมาก เช่น เซลล์ของมะเร็ง เซลล์ไหนที่ตายหรือมีเมตะบอลลิสม์ต่ำจะใช้น้ำตาลน้อย เมื่อใช้ Radiotracer จับปริมาณกัมมันตภาพ เราจะพบว่าก้อนมะเร็งนั้นมีกัมมันตภาพสูงกว่าเนื้อธรรมดาและใช้ตรวจทั้งตัว ก็ได้

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
กุศล(n, adj, adv) การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ชงโค(name) ..............ชงโค................ ชื่อทางวิทยาศาสตร์............Bauhinia purpurea ชื่อวงศ์............................CAESALPINIACEAE ชื่อสามัญ..........................Orchid Tree, Purder ชื่ออื่นๆ............................เสี้ยวดอกแดง, เสี้ยวดอกขาว ถิ่นกำเนิด..........................ทวีปเอเซีย การขยายพันธุ์....................เพาะเมล็ด ประวัติและข้อมูลทั่วไป.........ดอกชงโคมีหลายสี เช่น ชมพู ขาว ม่วง ชาวอินเดียถือว่าเป็นไม้สวรรค์ขึ้นอยู่ในเทวโลกและถือว่าเป็นไม้ของพระลักษมี นิยมปลูกร่วมกับ กาหลง และ โยทะกา เพราะมีใบคล้ายกัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์......ชงโคเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นผลัดใบสูงประมาณ 15 เมตร ใบเป็นรูปไข่แยกเป็น 2 แฉกลึก ช่อดอกออกตามกิ่งข้างและจำนวนดอกน้อย กลีบดอกขาวหรือม่วง ลักษณะคล้ายดอกกล้วยไม้ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เกสรตัวผู้ 5 อัน ขนาดไม่เท่ากัน มีผลเป็นฝักขนาดกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 15-20 ซม. การปลูกและดูแลรักษา...........ชงโคเป็นไม้ที่ชอบแดด ควรปลูกในที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน ดินปลูกควรเป็นดินร่วนระบายน้ำดี มีความ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
สาวน้อย(n) freshy
เล็กน้อยslightly

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
หิดๆหุ้ยๆนิดๆหน่อยๆ, เล็กๆน้อย
หิดๆหุ้ยๆเล็กๆน้อย
ฮี้ด(adj) เล็กน้อย, ปริมาณเล็กน้อย

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
เจ็บหัว(jargon) ในภาษาเหนือจะแปลว่า อาการปวดหัว มึนหัว วิงเวียน (ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหรือมีบาดแผลที่หัว) เช่น เมื่อฉันคืนนอนน้อยตื่นมาเลยเจ็บหัวมาก แปลว่า เมื่อคืนฉันนอนน้อยตื่นมาเลยเวียนหัว

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
番荔枝[ฟาน-ลี่-จือ, ˙,   ] (n) ผลน้อยหน่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้อย(adj) few, See also: a few, little, small, less, sparse, scant, scanty, Syn. นิดหน่อย, น้อยนิด, Ant. มาก, Example: เขาหยิบเนื้ออันน้อยส่งให้เด็กชายที่ยืนอยู่ข้างโต๊ะ
น้อยลง(adv) less, See also: lower, Syn. ลดลง, ลดน้อยลง, Ant. มากขึ้น, Example: เด็กสาวๆ กลัวว่าจะได้เงินเดือนน้อยลงถ้าเปลี่ยนบริษัท
น้อยลง(v) be smaller, Syn. ลดลง, ลดน้อยลง, Ant. มากขึ้น
น้อยใจ(v) hurt, See also: feel neglected by, feel slight, Syn. น้อยอกน้อยใจ, Example: อมรน้อยใจเพื่อนๆ ที่ลืมวันเกิดของเขา, Thai Definition: รู้สึกเสียใจที่ไม่สมหวัง
ใจน้อย(v) be touchy, See also: be easily offended, be sensitive, Syn. โกรธง่าย, แสนงอน, Ant. หนักแน่น, Example: หญิงที่ตั้งครรภ์มักจะใจน้อยง่ายกว่าปกติ, Thai Definition: สะเทือนใจง่าย
ใจน้อย(adj) touchy, See also: sensitive, easily offended, peevish, Syn. โกรธง่าย, แสนงอน, Ant. หนักแน่น, Example: น้องมีนิสัยใจน้อย โกรธง่ายแต่หายเร็ว
ทวดน้อย(n) a brother or sister of one's great-grandfather or great-grandmother, See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother, Syn. ชวดน้อย, Count Unit: คน, Thai Definition: น้องของทวด
น้อยแง่(adj) trickless, Example: ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพวกน้อยแง่ที่ไม่สามารถตามเขาทัน, Thai Definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
ปู่น้อย(n) younger brother of the paternal grandfather, Example: ปู่น้อยเป็นคนสอนฉันตีขิม, Count Unit: คน, Thai Definition: น้องชายของปู่
ผู้น้อย(n) inferior, See also: junior, subordinate, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, Ant. ผู้บังคับบัญชา, ผู้อาวุโส, Example: เขาเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมาหลายปีแล้ว ยังไม่มีแววว่าจะได้เลื่อนตำแหน่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอายุอ่อน, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
มักน้อย(adj) unambitious, See also: modest, unostentatious, Ant. มักมาก, Thai Definition: เกี่ยวกับการปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
มักน้อย(v) be unambitious, See also: be modest, be content with what one has, be unostentatious, Ant. มักมาก, Example: อุปนิสัยของราษฎรภูมิภาคแถบนี้ คือ ไว้ใจคนง่าย หูเบา ถือโชคลาง ซื่อสัตย์ สุภาพ สันโดษ มักน้อย, Thai Definition: ปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
มักน้อย(adv) unambitiously, See also: modestly, unostentatiously, Ant. มักมาก, Example: เขาใช้ชีวิตอย่างมักน้อย รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่, Thai Definition: อย่างปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
สาวน้อย(n) girl, See also: young woman, Syn. สาวรุ่น, Ant. สาวแก่, Example: เธอเปลี่ยนบุคลิกจากทอมบอยเป็นสาวน้อยไปเสียแล้ว, Count Unit: คน
อันน้อย(adj) minor, See also: little, small
ไม่น้อย(adv) quite a bit, See also: quite a lot, Example: ผมทุ่มเทสติปัญญาลงไปในเรื่องนั้นไม่น้อยเลย
ข้างน้อย(adj) minority, Ant. ข้างมาก, Example: แม้รัฐบาลของเธอจะมีเสียงข้างน้อยในรัฐสภา แต่เธอก็ไม่หวาดหวั่นประการใด
ความน้อย(n) fewness, See also: smallness, littleness, diminutive
ช้างน้อย(n) name of a constellation, Syn. ดาวฤกษ์มูล, ดาวแมว, ดาวมูล, ดาวมูละ, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์มูลา มี 9 ดวง
ทีละน้อย(adv) gradually, See also: little at a time, little by little, Syn. ทีละเล็กทีละน้อย
ท้องน้อย(n) underbelly, See also: lower abdomen, Example: เขารู้สึกเจ็บที่ท้องน้อย จนแทบจะขาดใจ, Thai Definition: ส่วนของท้องระหว่างสะดือกับหัวหน่าว
น้อยกว่า(conj) less than, Ant. มากกว่า, Example: ดาวเรืองสวยน้อยกว่าทานตะวัน
น้อยหน่า(n) custard apple, See also: sweep-sop, sugar apple, Annona squamosa, Count Unit: ผล, Thai Definition: ชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด ในวงศ์ Annonaceae ดอกสีเหลืองแกมเขียว กลีบดอกหนา มี 3 กลีบ ผลสีเขียว ผิวนูนเป็นตาๆ เนื้อในผลหนาขาว รสหวาน มีเมล็ดมาก
น้อยหน้า(v) be inferior, See also: feel small, feel cheap, humiliated, Example: คุณหญิงแมวรู้สึกน้อยหน้าที่ไม่ได้สวมเครื่องประดับราคาแพง, Thai Definition: ไม่เทียมหน้าเขา
ลดน้อยลง(v) decrease, See also: reduce, lower, subside, recede, cut down, diminish, bring down, lessen, Syn. ลดลง, Ant. เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้ฝุ่นผงลดน้อยลงไป, Thai Definition: ลดปริมาณลงไป
ส่วนน้อย(n) minority, See also: lesser part, Ant. ส่วนมาก
ส่วนน้อย(adj) a few, See also: small number of, Syn. ฝ่ายข้างน้อย, Ant. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, Example: ตามปกติอาหารจะมีแป้งเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยจะเป็นน้ำตาล
ส่วนน้อย(n) minority, Syn. ฝ่ายข้างน้อย, Ant. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, Example: การปกครองระบอบประชาธิปไตยเราต้องการฟังเสียงส่วนใหญ่ แต่ก็ต้องรับฟังเสียงส่วนน้อยด้วย
เด็กน้อย(n) baby, See also: infant, Example: เด็กน้อยหัวร่อเอิ๊กอ้ากด้วยความจั๊กจี้เพราะหนวดริมฝีปากของพ่อ
เล็กน้อย(adv) a little, See also: a bit, Syn. นิดหน่อย, น้อย, Ant. มาก, Example: เขาเติมน้ำผึ้งลงในชาเล็กน้อยเพื่อให้ชามีกลิ่นหอมขึ้น, Thai Definition: อย่างที่มีปริมาณหรือจำนวนน้อย
เล็กน้อย(adj) trifling, See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor, Syn. นิดหน่อย, เล็ก, Ant. สำคัญ, Example: เขาไม่น่าทำเรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่เลย, Thai Definition: ที่ไม่มีความสำคัญ
กองพลน้อย(n) brigade, Example: เขารับผิดชอบโดยตรงในการจัดตั้งกองพลน้อยที่ 22 เพราะเหตุนี้เขาจึงมีฉายาว่า จอมโหดแห่งพม่า, Count Unit: กอง
ทีละน้อย(adv) gradually, See also: bit by bit, Ant. ทีละมาก, Example: ฝนซาเม็ดแล้ว แต่อากาศก็เริ่มเยือกเย็นลงทีละน้อยๆ
ภรรยาน้อย(n) minor wife, See also: concubine, lesser wife, second wife, Syn. เมียน้อย, Example: สภาพภรรยาน้อยของเขาไม่ต่างกับคนใช้เท่าไรนัก, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยา แต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวงหรือไม่ได้จดทะเบียน
หนุ่มน้อย(n) young man, See also: lad, Example: หล่อนรู้สึกสนใจหนุ่มน้อยคนนี้ เพราะความช่างซักช่างถามของเขา, Thai Definition: ชายที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยม อายุ 15 ปีขึ้นไป
อย่างน้อย(adv) at least, See also: minimally, Example: กุลีจีนคนหนึ่งแบกข้าวบนหลังได้อย่างน้อยสามกระสอบ, Thai Definition: จำนวนต่ำสุด
กองทัพน้อย(n) brigade, See also: minor army, Example: เขาเป็นทหารในกองทัพน้อย, Count Unit: กองทัพ, Thai Definition: หน่วยทหารที่ประกอบด้วยทหารหลายกองพล มีจำนวนไม่แน่นอน เป็นการจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง มีแม่ทัพน้อยเป็นผู้บังคับบัญชา
กี่มากน้อย(adv) how many, See also: how much, Syn. เท่าไร, Example: ฉันไม่ได้แก่กว่าเมื่อวานนี้ หรือเมื่อปีที่แล้วกี่มากน้อย
ความน้อยใจ(n) resentment, See also: offense, pique, displeasure, Syn. ความน้อยอกน้อยใจ, ความน้อยเนื้อต่ำใจ
ชนหมู่น้อย(n) minority, Syn. ชนกลุ่มน้อย, Example: แม้วเป็นชนหมู่น้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
น้อยที่สุด(det) least, See also: smallest, slightest, tiniest, minutest, fewest, Ant. มากที่สุด, Example: ในความคิดเห็นของบางคน มะลิอาจเป็นดอกไม้ที่สวยน้อยที่สุด
เล็กๆน้อย(adj) small, See also: little, tiny, slight, Syn. นิดๆ หน่อยๆ, Example: เขาทำงานประณีตมาก ให้ความสนใจแม้แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ, Thai Definition: ที่ไม่มีความสำคัญ
ข้าหลวงน้อย(n) a personal attendant of princes or nobles, Syn. ข้ารับใช้, ข้าหลวง, Example: หล่อนได้มารยาทงามมาจากข้าหลวงน้อยในวัง, Count Unit: คน, Thai Definition: คนใช้ของเจ้านาย
คนกลุ่มน้อย(n) minority, Syn. ชนกลุ่มน้อย, ชนหมู่น้อย, Example: พวกมองโกเลียนเป็นคนกลุ่มน้อยในเมืองนี้, Count Unit: กลุ่ม, Thai Definition: กลุ่มคนที่มีอยู่เป็นจำนวนน้อยในประเทศนั้นๆ เมื่อเทียบกับประชากรส่วนใหญ่
คูณร่วมน้อย(n) least common multiple, See also: lowest common multiple, l.C.M., Example: นักเรียนกำลังเรียนเรื่องคูณร่วมน้อย, Thai Definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น 70 เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ 14 และ 35, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.
ชนกลุ่มน้อย(n) minority, Syn. ชนหมู่น้อย, Example: ประเทศไทยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่หลายกลุ่ม, Count Unit: กลุ่ม, พวก, เผ่า
ชั้นผู้น้อย(n) subordinate, See also: inferior, low ranker, Ant. ชั้นผู้ใหญ่, Example: ในปัจจุบันข้าราชการส่วนใหญ่โดยเฉพาะข้าราชการผู้น้อยยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ, Thai Definition: ผู้น้อย, ผู้ที่มียศต่ำกว่า, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
ธงมหาราชน้อย(n) kind of Thai king's flag, See also: Royal standard, Count Unit: ผืน
ธงราชินีน้อย(n) kind of queen's flag, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ธงสำหรับพระราชินี
น้อยอกน้อยใจ(v) feel hurt, See also: sensitive, feel neglected by, Syn. น้อยใจ, Thai Definition: เสียใจที่ไม่สมหวัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทงน้อยน. ชื่อเพลงไทย สมัยอยุธยา อยู่ในตำรามโหรีของเก่า.
กล้วยน้อยน. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด <i> Xylopia vielana</i> Pierre ในวงศ์ Annonaceae กิ่งสีนํ้าตาลดำ ดอกหอม รากสีดำ กลิ่นเหมือนนํ้ามันดิน เชื่อกันว่ารากใช้แก้พิษงู.
กองทัพน้อยน. หน่วยทหารที่ประกอบด้วยทหารหลายกองพล มีจำนวนไม่แน่นอน เป็นการจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง มีแม่ทัพน้อยเป็นผู้บังคับบัญชา.
กินเล็กกินน้อยก. เบียดบังแม้แต่เงินหรือของเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ถ้าเจ้าหน้าที่ในโครงการไม่กินเล็กกินน้อย โครงการนี้คงจะก้าวหน้าไปไกลแล้ว.
กินกุ้งน้อย<i>ดู ปลาบ ๒</i>.
กี่มากน้อยว. เท่าไร.
เก็บเล็กผสมน้อยก. เก็บไว้ทีละเล็กละน้อย.
ขมิ้นน้อยน. ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Irenidae ปากยาวแหลมตรง ขนตามลำตัวและปีกส่วนใหญ่สีเหลืองอมเขียว ขนคลุมตะโพกสีเหลืองและเขียวอ่อนนุ่มและหนาแน่น หางสั้นสีดำหรือสีเทาเข้ม ปลายหางตัด ในประเทศไทย มี ๓ ชนิด คือ ขมิ้นน้อยธรรมดา [ <i> Aegithina tiphia</i> (Linn.) ] ขมิ้นน้อยสีเขียว [ <i> A. viridissima</i> (Bonaparte) ] และขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ [ <i> A. lafresnayei</i> (Hartlaub) ].
ขอคำน้อยน. ว่านขอทอง.
ข้าน้อยส. คำใช้แทนตัวผู้พูด, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.
ข้าวใหม่น้อยน. ชื่อไข้ที่เป็นผื่นตามตัวเหมือนมดกัด มีหัวสีขาว เวลาเป็นทำให้ตัวร้อนจัด.
คิดเล็กคิดน้อยก. คิดละเอียดถี่ถ้วนเกินไป ไม่ยอมเสียเปรียบใคร.
คูณร่วมน้อย<i>ดู ตัวคูณร่วมน้อย</i>.
เครื่องทองน้อยน. เครื่องบูชาชนิดหนึ่งสำหรับพระเจ้าแผ่นดินทรงใช้บูชาเฉพาะวัตถุ เช่นพระบรมอัฐิ มีเชิงเทียน ๑ เชิง เชิงธูป ๑ เชิง กรวยปักดอกไม้ ๓ กรวย ตั้งในพานทองลงยาราชาวดี เรียกเต็มว่า เครื่องนมัสการทองน้อย.
ใจน้อยว. โกรธง่าย.
ฉลองพระกรน้อยน. ชื่อเสื้อชั้นในที่แขนต่อแถบรัด, คู่กับฉลองพระองค์ทรงประพาส, พระกรน้อย ก็ว่า.
ฉากน้อย, ฉากใหญ่น. ท่าละครชนิดหนึ่ง.
ชนกลุ่มน้อย, ชนหมู่น้อยน. ชนต่างเผ่าหรือต่างเชื้อชาติที่อยู่อาศัยรวมกันกับชนเผ่าอื่นหรือเชื้อชาติอื่นที่มีจำนวนมากกว่า.
ช้างน้อยน. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์มูลา มี ๙ ดวง, ดาวแมว ดาวมูล หรือ ดาวมูละ ก็เรียก.
ตรัสน้อย(ตฺรัด-) น. คำยกย่องเรียกเจ้านายฝ่ายในชั้นเจ้าฟ้า.
ตัดช่องน้อยแต่พอตัวก. ด่วนตายไปก่อนโดยทิ้งภาระไว้ภายหลัง
ตัดช่องน้อยแต่พอตัวเอาตัวรอดแต่ผู้เดียว.
ตัวคูณร่วมน้อยน. จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำจำนวนเต็มบวกอื่น ๆ ตั้งแต่ ๒ จำนวนขึ้นไปมาหาร แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น ๗๐ เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ ๑๔ และ ๓๕, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.
ตาเล็กตาน้อยน. ตาที่แสดงอาการว่าชอบพอรักใคร่ เป็นการทอดไมตรีในทางชู้สาว, ตาเฟื้องตาสลึง ก็ว่า.
ตายน้อยว. เกือบตาย เช่น สิ้นแผ่นดินปิ่นเกล้ามาเปล่าอก น้ำตาตกตายน้อยลงร้อยหน (นิราศพระประธมของสุนทรภู่).
ถั่วน้อย<i>ดู ถั่วลันเตา</i>.
ถูกน้อยก. อาการที่ผู้ขี่ใช้ขากระตุ้นม้าเบา ๆ เพื่อให้ม้าซอยเท้าพร้อมจะเคลื่อนไป เช่น ครั้นใกล้รถระเด่นบุษบา ก็ชักม้าถูกน้อยคอยที (อิเหนา).
ทวดน้อยน. เรียกคนชั้นน้องของทวด ว่า ทวดน้อย.
ท้องน้อยน. ส่วนของท้องระหว่างสะดือกับหัวหน่าว.
ไทยน้อยน. ชนชาติไทสาขาหนึ่ง ซึ่งมาเป็นไทยแห่งประเทศไทย.
ธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อยน. ชื่อธงมีลักษณะเป็นผ้าสีเหลืองรูปสี่เหลี่ยม มีภาพครุฑที่กลางผืนธง คันธงท่อนบนทำด้วยเหล็ก ยอดเรียวแหลมคร่ำทอง ท่อนล่างทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ติดกาบโลหะจำหลักเป็นภาพครุฑจับนาคจำนวน ๔ กาบ มีหางนกยูงผูกเป็นแพนเสียบที่กาบ ใช้เชิญนำกระบวนพยุหยาตรา และเชิญประดิษฐานในพิธีมณฑลในการพระราชพิธีต่าง ๆ เป็นต้น เข้าคู่กับ ธงชัยราชกระบี่ธุชน้อย หรือ ธงชัยราชกระบี่ยุทธ โดยธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อยอยู่ทางด้านขวาของประธานในงาน และธงชัยราชกระบี่ธุชน้อยหรือธงชัยราชกระบี่ยุทธอยู่ทางด้านซ้าย.
ธงชัยราชกระบี่ธุชน้อยน. ชื่อธงมีลักษณะเป็นผ้าสีแดงรูปสี่เหลี่ยม มีภาพพระกระบี่คือหนุมานที่กลางผืนธง คันธงท่อนบนทำด้วยเหล็ก ยอดเรียวแหลมคร่ำทอง ท่อนล่างทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ติดกาบโลหะจำหลักเป็นภาพหนุมานจำนวน ๔ กาบ มีหางนกยูงเป็นแพนเสียบที่แผ่นกาบ มีอีกชื่อหนึ่งว่า ธงชัยราชกระบี่ยุทธ ใช้เชิญนำกระบวนพยุหยาตรา และเชิญประดิษฐานในพิธีมณฑลในการพระราชพิธีต่าง ๆ เป็นต้น เข้าคู่กับ ธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อย โดยธงชัยราชกระบี่ธุชน้อยอยู่ทางด้านซ้ายของประธานในงาน และธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อยอยู่ทางด้านขวา.
ธงบรมราชวงศ์น้อยน. ธงสำหรับองค์สมเด็จพระบรมราชชนนี แบ่งตามความยาวออกเป็น ๒ ตอน ตอนต้นมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับตอนต้นของธงบรมราชวงศ์ใหญ่แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีแดงแปลงเป็นรูปธงยาวเรียว โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของธงตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงบรมราชวงศ์ใหญ่ หมายความว่า โปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ.
ธงมหาราชน้อยน. ธงสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ แบ่งตามความยาวออกเป็น ๒ ตอน ตอนต้นมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงมหาราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียวโดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงมหาราชใหญ่ หมายความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ.
ธงเยาวราชน้อยน. ธงสำหรับองค์สมเด็จพระยุพราช แบ่งความยาวออกเป็น ๒ ตอน ตอนต้นมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงเยาวราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียวโดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงเยาวราชใหญ่ หมายความว่า โปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ.
ธงราชินีน้อยน. ธงสำหรับองค์สมเด็จพระราชินี มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงมหาราชน้อย เว้นแต่ชายต่อเป็นสีแดง ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงราชินีใหญ่ หมายความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคำนับ.
นวลน้อยน. ชื่อหญ้าชนิด <i>Zoysia</i> <i>matrella</i> (L.) Merr. ในวงศ์ Gramineae ใช้เป็นหญ้าสนาม.
น้อยว. ตรงข้ามกับ มาก, ไม่มาก เช่น ฝนน้อย น้ำน้อย มีเงินน้อย พูดน้อย, ตรงข้ามกับ ใหญ่, ไม่ใหญ่, เช่น ข้าราชการชั้นผู้น้อย
น้อยโดยปริยายหมายถึงลักษณะที่ด้อยความสำคัญหรือเป็นรอง เช่น ครูน้อย ผู้น้อย, แสดงความรู้สึกว่าน่ารักน่าเอ็นดู เช่น เณรน้อย เด็กน้อย น้องน้อย สาวน้อย หนูน้อย.
น้อยแง่ก. น้อยหน้า
น้อยแง่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม.
น้อยใจ, น้อยเนื้อต่ำใจ, น้อยอกน้อยใจก. รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นต้น.
น้อยหน้าก. ไม่เทียมหน้าเขา.
น้อยหรือว. คำแสดงความหมายว่า มาก
น้อยหรือคำเปล่งแสดงความไม่พอใจ เช่น น้อยหรือทำได้, ตัดพ้อต่อว่าด้วยความเอ็นดู เช่น น้อยหรือช่างว่า.
น้อยน. คำเติมหน้าชื่อผู้ที่เคยบวชเป็นสามเณร, ถ้าเคยบวชเป็นภิกษุเติมหน้าชื่อว่า หนาน.
น้อยหน่าน. ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กชนิด <i>Annona</i> <i>squamosa</i> L. ในวงศ์ Annonaceae ดอกสีเหลืองแกมเขียว กลีบดอกหนา มี ๓ กลีบ ผลสีเขียว ผิวนูนเป็นตา ๆ เนื้อในผลหนาขาว รสหวาน มีเมล็ดมาก.
น้อยโหน่งน. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางชนิด <i>Annona</i> <i>reticulata</i> L. ในวงศ์ Annonaceae ดอกคล้ายดอกน้อยหน่า แต่ผลโตกว่า เปลือกบางแต่เหนียว ค่อนข้างเรียบ ไม่นูนเป็นตา ๆ สีเขียวจาง ๆ ปนสีแดงเรื่อ ๆ เนื้อในผลหนาขาว รสหวานไม่สนิทเหมือนน้อยหน่า มีเมล็ดมาก.
น้ำน้อยแพ้ไฟน. ฝ่ายข้างน้อยย่อมแพ้ฝ่ายข้างมาก.
น้ำบ่อน้อยน. นํ้าลาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petty bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นนายทุนน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preferred riskการเสี่ยงภัยน้อยกว่าปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premolar๑. ฟันกรามน้อย [ มีความหมายเหมือนกับ bicuspid ๓ และ tooth, bicuspid; tooth, premolar ]๒. -หน้าฟันกราม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premolar; bicuspid; bicuspid tooth; premolar toothฟันกรามน้อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
premolar tooth; tooth, bicuspidฟันกรามน้อย [ มีความหมายเหมือนกับ bicuspid ๓ และ premolar ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premolar tooth; bicuspid; bicuspid tooth; premolarฟันกรามน้อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pelvis minor; pelvis, small; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyhypomenorrhea; polyhypomenorrhoeaอาการระดูถี่และน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyhypomenorrhoea; polyhypomenorrheaอาการระดูถี่และน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, small; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, true; pelvis minor; pelvis, smallเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracerebellarข้างสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parencephalon; cerebella (พหู.); cerebellum (เอก.); opisthencephalonสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, weak-mayorเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจน้อย (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pilferageการลักเล็กขโมยน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilferageการลักเล็กขโมยน้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
less developed countryประเทศพัฒนาน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
less developed countryประเทศที่พัฒนาน้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
leucocytopenia; leucopeniaภาวะเม็ดเลือดขาวน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
L.C.M. (least common multiple; lowest common multiple)ค.ร.น. (ตัวคูณร่วมน้อย) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lowest common multiple; least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
linguistic minorityชนกลุ่มน้อยทางภาษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
least common denominatorตัวส่วนร่วมน้อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least common multiple; lowest common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least developed countryประเทศพัฒนาน้อยที่สุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
least integer functionฟังก์ชันจำนวนเต็มน้อยสุด [ มีความหมายเหมือนกับ ceiling ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least upper boundขอบเขตบนน้อยสุด [ มีความหมายเหมือนกับ supremum ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least-square, method ofวิธีกำลังสองน้อยสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
leucopenia; leucocytopeniaภาวะเม็ดเลือดขาวน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity, cerebellarสภาพแข็งเกร็งเหตุสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ranking minority memberสมาชิกคนสำคัญของพรรคฝ่ายข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representation, minority๑. การให้มีผู้แทนของฝ่ายข้างน้อย๒. การเป็นตัวแทนของฝ่ายข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repandเป็นคลื่นเล็กน้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
report, minorityบันทึกความเห็นแย้งของฝ่ายข้างน้อย (เช่น ในสภา ในศาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
religious minorityชนกลุ่มน้อยทางศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
right, minorityสิทธิของฝ่ายข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
small additional or return premiums clauseข้อกำหนดการเพิ่มหรือคืนเบี้ยประกันภัยจำนวนเล็กน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary wifeภริยาน้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sporangiolumอับสปอร์มีสปอร์น้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
second bicuspid; second bicuspid tooth; second premolar; second premolar toothฟันกรามน้อยซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
second bicuspid tooth; second bicuspid; second premolar; second premolar toothฟันกรามน้อยซี่ที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
short ballotการลงคะแนนเลือกตั้งน้อยตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subinflammationการอักเสบเล็กน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subinflammatory-อักเสบเล็กน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subarcuateโค้งเล็กน้อย, งอเล็กน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
span(o)-มีน้อย, หายาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
small pelvis; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
small scale integration (SSI)วงจรรวมความจุน้อย (เอสเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
subperitoneopelvic; subpelviperitonealใต้เยื่อบุท้องน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sub-ใต้, ต่ำกว่า, ใกล้, เกือบ, ปานกลาง, กึ่ง, เล็กน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เครื่องทองน้อยพานพุ่มดอกไม้ ธูป เทียน ที่ใช้บูชาพระพุทธรูปในพระราชพิธี [ศัพท์พระราชพิธี]
พระเมรุพิมานอาคารถาวรที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งตั้งพระบรมศพ หรือพระศพเวลาถวายพระเพลิงอัญเชิญพระบรมศพหรือพระศพจากพระเมรุพิมานไปถวายพระเพลิงที่พระเมรุ (ขนาดน้อย) อีกแห่งใกล้ ๆ หรือไม่ไกลกันมาก [ศัพท์พระราชพิธี]
เมรุพระบุพโพเมรุขนาดน้อย สำหรับถวายพระเพลิงพระบุพโพ (น้ำเหลือง) ส่วนใหญ่จะทำที่วัดมหาธาตุ ฯลฯ [ศัพท์พระราชพิธี]
Asteroidดาวเคราะห์น้อย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bottled Gasก๊าซโปรเพน (C3) มีก๊าซบิวเทนเป็นส่วนน้อย, ก๊าซโปรเพน (C3) มีก๊าซบิวเทนเป็นส่วนน้อย หรือเป็นส่วนผสมระหว่างโปรเพนและบิวเทน ถูกอัดให้อยู่ในสภาพของเหลว, Example: Bottled gas จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในชนบทสำหรับทำความอบอุ่นในบ้านเรือน การหุงต้ม การเกษตรกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ง bottled gas ก็คือก๊าซ LPG [ปิโตรเลี่ยม]
Swingปริมาณก๊าซที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลง, Example: ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ขายส่งให้แก่ผู้ซื้อในปริมาณที่มากกว่าหรือน้อยกว่าข้อตกลงในสัญญาการส่งก๊าซแต่ละวัน [ปิโตรเลี่ยม]
Wet Gasก๊าซธรรมชาติที่มีมีเทนในสัดส่วนที่น้อยลง, Example: ก๊าซธรรมชาติที่มีมีเทนในสัดส่วนที่น้อยลง มีอีเทน โปรเพน และบิวเทนในสัดส่วนที่มากขึ้น และมี C5+ ด้วย ก๊าซธรรมชาติชนิดนี้เมื่อผลิตขึ้นมาส่วนหนึ่งจะมีสภาพเป็นของเหลว (ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของ C5+) [ปิโตรเลี่ยม]
Kickปรากฏการณ์ที่ของไหลจากชั้นหินทะลักเข้าสู่หลุมเจาะ, ปรากฏการณ์ที่ของไหลจากชั้นหินทะลักเข้าสู่หลุมเจาะเนื่องจากการเสียสภาพสมดุลย์ความดันที่ก้นหลุมเจาะ เนื่องจาก Hydrostatic pressure ของน้ำโคลนในหลุมเจาะมีค่าความดันน้อยกว่าความดันของไหลในชั้นหิน (formation pore pressure), Example: การเรียกชื่อ kick สามารถเรียกได้ตามลักษณะของไหลที่ไหลเข้าหลุม เช่น เป็นก๊าซ ก็เรียกว่า gas kick เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Kill Wellการปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุม, การปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุมโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะ (หรือหากมีก็ให้น้อยที่สุด) [ปิโตรเลี่ยม]
Light Oilน้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นน้อยและมีค่า API อยู่ระหว่าง 35-45 องศา , น้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นน้อยและมีค่า API อยู่ระหว่าง 35-45 องศา ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet light) จะเป็นสีขาว [ปิโตรเลี่ยม]
Oligopolyการผูกขาดโดยผู้ขายน้อยราย [เศรษฐศาสตร์]
As Low As Reasonably Achievableอะลารา, การดำเนินการใดๆ ในทางปฏิบัติที่ทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยได้รับรังสีชนิดก่อไอออนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ [นิวเคลียร์]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที, Example: [นิวเคลียร์]
Binding energyพลังงานยึดเหนี่ยว, พลังงานยึดเหนี่ยวของโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียส มีค่าเท่ากับพลังงานที่น้อยที่สุดสำหรับการแยกนิวเคลียสออกเป็นโปรตอนและนิวตรอน นอกจากนี้ยังหมายถึง พลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนด้วย ซึ่งมีค่าเท่ากับพลังงานที่ต้องใช้เพื่อแยกอิเล็กตรอนออกมาจากอะตอมหรือโมเลกุล [นิวเคลียร์]
Clean bombคลีนบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย (ดู dirty bomb ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Clearance levelระดับปล่อยผ่าน, ค่าที่เท่ากับหรือน้อยกว่า ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสี หรือค่ากัมมันตภาพรังสีรวมของวัสดุกัมมันตรังสี หรือสารกัมมันตรังสี ที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติกำหนดไว้ ให้พ้นจากการควบคุม [นิวเคลียร์]
Critical massมวลวิกฤต, มวลน้อยที่สุดของวัสดุที่เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสได้ ซึ่งเพียงพอต่อการเกิดและสืบเนื่องของปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส (ดู fissionable material ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Depleted uraniumยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ, ยูเรเนียมที่มีองค์ประกอบของยูเรเนียม-235 น้อยกว่าร้อยละ 0.7 พบได้ในเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว หรือผลพลอยได้จากการผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งมียูเรเนียม-235 อยู่ ร้อยละ 0.20-0.25 นอกนั้นเป็นยูเรเนียม-238 (ดู natural uranium และ spent fuel ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี, ค่ากำหนดสูงสุดของปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสี ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiation Protection, ICRP) ได้กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสีไว้ดังนี้ 1. ผู้ปฏิบัติงาน -ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปีในระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน โดยในปีใดปีหนึ่งต้องได้รับปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่เลนส์ตา ไม่เกิน 150 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี -ปริมาณรังสีสมมูลที่มือและเท้า หรือที่ผิวหนัง ไม่เกิน 500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 2. บุคคลทั่วไป ปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยไม่รวมปริมาณรังสีจากธรรมชาติและปริมาณรังสีจากการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติต้องจำกัดให้ได้รับรังสีน้อยที่สุด (ดู sievert ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radiumเรเดียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะ มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 88 ไอโซโทปที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ คือ เรเดียม- 226 เกิดปนอยู่เล็กน้อยในสินแร่ยูเรเนียม เช่น แร่พิตช์เบลนด์ และคาร์โนไทต์ เรเดียม-226 เกิดจากการสลายของทอเรียม-230 ในอนุกรมยูเรเนียม (ดู decay, radioactive และ uranium series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radiographyการถ่ายภาพรังสี, การใช้รังสีชนิดก่อไอออน เช่น รังสีเอกซ์ หรือ รังสีแกมมา ถ่ายภาพวัตถุบนแผ่นฟิล์มโดยอาศัยหลักการดูดกลืนรังสี ส่วนของวัตถุที่ดูดกลืนรังสีไว้น้อยกว่าจะปรากฏภาพเงาบนฟิล์มทึบกว่าส่วนของวัตถุที่ดูดกลืนรังสีไว้มากกว่า [นิวเคลียร์]
Radiochemical purityความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี, ความบริสุทธิ์ของสารประกอบกัมมันตรังสี ซึ่งมีสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการ โดยคำนวณจากสัดส่วนกัมมันตภาพของสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการต่อกัมมันตภาพของสารประกอบกัมมันตรังสีทั้งหมด <br>ความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี ใช้เป็นค่ากำหนดคุณภาพของสารเภสัชรังสีซึ่งมีสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ เจือปนอยู่น้อยที่สุด ตามมาตรฐานเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกา (United States Pharmacopoeia, USP) เภสัชตำรับอังกฤษ (British Pharmacopoeia, BP) และ เภสัชตำรับยุโรป (European Pharmacopoeia, EP) เช่น ในการผลิตสารไอโอดีน-131 (<sup>131I</sup>) ตามเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกาต้องมีอัตราส่วนของสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปโซเดียมไอโอไดด์ (Na<sup>131</sup>I) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 และสารประกอบกัมมันตรังสีที่มีธาตุไอโอดีนอยู่ในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 5</br> [นิวเคลียร์]
Radioactive tracerสารกัมมันตรังสีตามรอย, สารกัมมันตรังสีปริมาณน้อย ใช้ในกระบวนการทางชีวภาพ เคมี หรือกระบวนการอื่นๆ โดยติดตามการเคลื่อนที่ของสารกัมมันตรังสีในกระบวนการนั้น [นิวเคลียร์]
Radiation protectionการป้องกันรังสี, การดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และวิธีปฏิบัติ ซึ่งกำหนดขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไปได้รับรังสีชนิดก่อไอออนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ALARA: as low as reasonably achievable) [นิวเคลียร์]
Positron Emission Tomographyเพ็ต, เทคนิคการถ่ายภาพการทำงานของอวัยวะด้วยวิธีกราดวิเคราะห์โพซิตรอนที่ปล่อยออกมาหลังจากฉีดเภสัชภัณฑ์รังสีที่มีครึ่งชีวิตสั้นมากซึ่งผลิตจากไซโคลทรอนเข้าไปในกระแสเลือด เช่น การตรวจการทำงานของสมอง จะใช้กลูโคสซึ่งฝังตรึงด้วยสารกัมมันตรังสี ฟลูออร์-18 เพื่อแสดงการทำงานของสมองส่วนต่างๆ เป็นภาพสามมิติที่มีสีสันแตกต่างกัน ข้อดีของเทคนิคนี้ คือ สามารถแสดงผลได้รวดเร็วในเวลาน้อยกว่า 1 นาที นอกจากนี้ยังสามารถใช้วินิจฉัยด้านอื่นๆ ได้ด้วย เช่น โรคหัวใจร่วมหลอดเลือด เนื้องอก และด้านลิ่มเลือดหรือโรคลมต่างๆ [นิวเคลียร์]
Point mutationการกลายเฉพาะจุด, การกลายที่เกิดจากการแทนที่คู่เบสหนึ่งโดยอีกคู่เบสหนึ่ง หรือจากนิวคลีโอไทด์จำนวนเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาหรือขาดหายไป, Example: [นิวเคลียร์]
Nuclear materialวัสดุนิวเคลียร์, วัสดุเฟอร์ไทล์ พลูโทเนียมที่มีพลูโทเนียม-238 น้อยกว่าร้อยละ 80 ยูเรเนียม-233 ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ยูเรเนียมที่มีส่วนผสมของไอโซโทปต่างไปจากที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ ที่ไม่ใช่แร่หรือกากแร่ และวัสดุใดๆ ที่เป็นส่วนผสมวัสดุดังกล่าวข้างต้น, Example: [นิวเคลียร์]
Nuclear fissionการแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Normal exposureการรับรังสีตามปกติ, การรับรังสีที่คาดไว้จากการดำเนินงานตามสภาวะปกติ ในโรงงานหรือกิจกรรมทางนิวเคลียร์ รวมถึงความผิดปกติเล็กน้อยที่สามารถควบคุมได้ระหว่างการดำเนินงาน [นิวเคลียร์]
Neutron captureการจับยึดนิวตรอน, กระบวนการที่นิวเคลียสของอะตอมดูดกลืนหรือจับยึดนิวตรอนเอาไว้ โอกาสที่วัสดุจะจับยึดนิวตรอนได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพลังงานของนิวตรอนและธรรมชาติของวัสดุนั้น <br>(ดู cross section ประกอบ)</br> [นิวเคลียร์]
Neutron bombลูกระเบิดนิวตรอน, ลูกระเบิดไฮโดรเจนขนาดเล็ก ออกแบบเป็นพิเศษให้มีผลทำลายน้อยที่สุดจากแรงระเบิดและความร้อนในวงจำกัดรัศมีสองร้อยถึงสามร้อยเมตร แต่มีผลในวงกว้างทำให้สิ่งมีชีวิตถึงตายได้จากอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมา ลูกระเบิดนิวตรอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายรถถังและกองทหารในสนามรบโดยไม่เป็นอันตรายต่อตัวเมืองและย่านชุมชนที่อยู่ห่างออกไป <br>(ดู H-bomb ประกอบ)</br> [นิวเคลียร์]
Neutronนิวตรอน, อนุภาคมูลฐานที่ไม่มีประจุ มีมวลมากกว่าโปรตอนเล็กน้อย และพบในนิวเคลียสของทุกอะตอมยกเว้นอะตอมไฮโดรเจนธรรมดา นิวตรอนอิสระไม่เสถียร มีครึ่งชีวิต 10.3 นาที สลายเป็นอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวทริโน [นิวเคลียร์]
Neutrinoนิวทริโน, อนุภาคมูลฐานที่มีมวลน้อยมาก ไม่มีประจุไฟฟ้า มีอำนาจทะลุทะลวงสูง และมีปฏิสัมพันธ์กับสสารน้อย ทำให้ตรวจหาได้ยาก พบได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์หลายชนิด เช่น การสลายแบบให้อนุภาคบีตา รวมทั้งอนุภาคจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านมายังโลก, Example: [นิวเคลียร์]
Natural uraniumยูเรเนียมธรรมชาติ, ยูเรเนียมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ประกอบด้วยยูเรเนียม-235 ร้อยละ 0.7200 ยูเรเนียม-238 ร้อยละ 99.2745 และยูเรเนียม-234 ปริมาณเล็กน้อย <br>(ดู uranium และ depleted uranium ประกอบ)</br> [นิวเคลียร์]
Low enriched uraniumยูเรเนียมสมรรถนะต่ำ, แอลอียู, ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่มียูเรเนียม-235 น้อยกว่าร้อยละ 20, Example: [นิวเคลียร์]
gallium arsenideแกลเลียม อาร์เซไนด์ สารประกอบที่ใช้สัญลักษณ์ว่า GaAs ใช้สำหรับทำชิปซึ่งมีความเร็วมากกว่าซิลิคอน ทนความร้อนและรังสีได้ดีกว่า และใช้พลังงานน้อยกว่า [คอมพิวเตอร์]
ขลุกขลิกเต๋าเขย่า (การพนัน), แกงเผ็ดที่มีน้ำน้อย, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ ขรุกขริก [คำที่มักเขียนผิด]
Specific fundกองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน, Example: กองทุนรวมที่มีนโยบายในการกระจายการลงทุนน้อยกว่ามาตรฐานการกระจายการลงทุนที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดสำหรับกองทุนรวมทั่วไป [ตลาดทุน]
Digital Divideความเหลื่อมล้ำ (ช่องว่าง) ในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้, ความเหลื่อมล้ำระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ ภายในประเทศ ที่มีโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้แตกต่างกัน เช่น ระหว่างประชากรในเมือง ใหญ่กับประชากรในชนบท ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีเพศ อายุ ต่างกัน ระหว่างผู้ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ระหว่างผู้ที่มีเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ต่างกัน รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ของผู้พิการ ที่อาจน้อยกว่าบุคคลทั่วไปอีกด้วย หรืออาจะไปเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในประเทศต่างๆ เพราะประเทศที่มั่งคั่ง จะมีความพร้อมมากกว่าประเทศยากจน [Assistive Technology]
Fissionฟิชชัน, การแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
ทยอยหย่อยๆ กันไปไม่ขาดระยะ อาการที่ไปหรือมาทีละน้อย, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ ทะยอย [คำที่มักเขียนผิด]
เผยอเปิดน้อยๆ เช่น เผยอปาก เผยอฝาหม้อไว้ ฝากาเผยอ หรือเป็นวลีทีีหมายถึง อวดดี ทำไปโดยไม่รู้จักประมาณตน เช่น เผยอทำ เผยอพูด, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ ผะเยอ [คำที่มักเขียนผิด]
ชอล์ก1. ชื่อแร่ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต มีซิลิกาปนอยู่เล็กน้อย เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยการรวมตัวของหินปูนจากซากสัตว์ พืช และเปลือกหอยในทะเล 2. เครื่องเขียนกระดานดำชนิดหนึ่งที่เป็นสีขาวทำจากแคลเซียมซัลเฟต ซึ่งได้จากเกลือจืดหรือยิปซัมผสมน้ำ, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ ชอคล์ [คำที่มักเขียนผิด]
Annona squamosaน้อยหน่า [TU Subject Heading]
Asteroidsดาวเคราะห์น้อย [TU Subject Heading]
Bicuspidฟันกรามน้อย [TU Subject Heading]
Hypesthesiaการรับรู้สัมผัสน้อยลง [TU Subject Heading]
Infant, Low birth weightทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย [TU Subject Heading]
Least squaresกำลังสองน้อยที่สุด [TU Subject Heading]
Low-income housingการเคหะเพื่อผู้มีรายได้น้อย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charming girl.สาวน้อย Pilot, Part 2 (2013)
But, Your Majesty, the little Princess!แต่คุณสมเด็จเจ้าหญิงน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What a cute little chair!อะไรเก้าอี้เล็ก ๆ น้อย ๆ น่ารัก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, there's seven little chairs!ทำไมมีเจ็ดเก้าอี้น้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, what adorable little beds!โอ้สิ่งที่น่ารักเตียงน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm a little sleepy myself.ฉันง่วงนอนน้อยตัวเอง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, why, you're little men!ทำไมทำไมคุณผู้ชายน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Bless the seven little men who have been so kind to me.อวยพรชายน้อยเจ็ด ที่ได้รับชนิดเพื่อให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The, the little men are not here?ที่ชายน้อยไม่ได้ที่นี่? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There must be something your little heart desires.ต้องมีบางสิ่งบางอย่าง ความปรารถนาของหัวใจน้อย ของคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The meddling little fools!แทรกแซงคนโง่น้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
At least till we've negotiated this loan.อย่างน้อย ให้การเจรจากู้ยืมนี้ผ่านไปก่อน The Great Dictator (1940)
And if we work hard and don't eat much, we can save money and buy a chicken farm.และเราจะทำงานหนัก กินน้อยๆ เราจะเก็บเงินซักก้อน และซื้อฟาร์มไก่ The Great Dictator (1940)
There are minor details to be cleaned up...มีเรื่องเล็กน้อย ที่จะชี้แจง... The Great Dictator (1940)
Ah, my little Hynky! My dictator brother!อ้า เฮนเคิล ช้างน้อยของฉัน น้องร่วมอุดมการ The Great Dictator (1940)
You're a cute little fellow.อ่า คุณเป็นเพื่อนน้อยน่ารัก Pinocchio (1940)
And cute little music boxes, each one a work of art.และน่ารักกล่องเพลงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ละคนเป็นงานศิลปะ Pinocchio (1940)
Cute little fella.ไอ้หนุ่มน้อยน่ารัก Pinocchio (1940)
Just a little more paint and he's all finished.เพียงแค่สีเล็ก ๆ น้อย ๆ และเขาคือทั้งหมดที่ดำเนินการ เสร็จสิ้น Pinocchio (1940)
Well, we'll leave it to little Woodenhead.ก็ เราจะปล่อยให้ ไม้หัว เล็ก ๆ น้อย Pinocchio (1940)
Little Woodenhead Go play your partเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม้หัว ไปเล่นเป็น ส่วนหนึ่งของคุณ Pinocchio (1940)
Bring a littlejoy to every heartนำความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุก หัวใจ Pinocchio (1940)
Little do you know and yet it's trueเล็ก ๆ น้อย ๆ คุณจะรู้และมันยัง เป็นความจริง Pinocchio (1940)
Little wooden feet and best of allฟุตไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ และดีที่สุด ของทั้งหมด Pinocchio (1940)
Little wooden seat in case you fallที่นั่งไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในกรณีที่ คุณตกอยู่ Pinocchio (1940)
My little Woodenheadไม้หัว เล็ก ๆ น้อย ๆ ของฉัน Pinocchio (1940)
Little funny face.หน้าตลกเล็ก ๆ น้อย Pinocchio (1940)
Good night, Cleo, my little water baby.นอนหลับฝันดี, คลีโอ, ทารกน้ำ ของฉันเล็ก ๆ น้อย Pinocchio (1940)
Now go to sleep, my little mermaid.ตอนนี้ไปนอนเงือกน้อยของฉัน Pinocchio (1940)
I wish that my little Pinocchio... might be a real boy.ฉันหวังว่า ปิโนคีโอ น้อยของ ฉัน อาจจะเป็นเด็กที่แท้จริง Pinocchio (1940)
Little puppet made of pine, wake.หุ่นเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำจากไม้ สน ปลุก Pinocchio (1940)
Give a little whistleให้นกหวีดเล็ก ๆ น้อย Pinocchio (1940)
-Maybe you and I had better have a little heart-to-heart talk.บางทีคุณและฉันได้ดีกว่ามีน้อย หัวใจเพื่อหัวใจพูดคุย ทำไม? Pinocchio (1940)
Give a little whistleให้นกหวีดเล็ก ๆ น้อย Pinocchio (1940)
Give a little whistleให้นกหวีดเล็ก ๆ น้อย Pinocchio (1940)
Give a little whistleให้นกหวีดเล็ก ๆ น้อย Pinocchio (1940)
Give a little whistleให้นกหวีดเล็ก ๆ น้อย Pinocchio (1940)
Not just a little squeak Pucker up and blowไม่ได้เป็นเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ สารภาพ รอยย่นขึ้นและระเบิด Pinocchio (1940)
Give a little whistleให้นกหวีดเล็ก ๆ น้อย Pinocchio (1940)
Give a little whistle Yoo-hoo!ให้นกหวีดน้อยยูฮู! Pinocchio (1940)
Give a little whistle Whoo-hoo!ให้นกหวีดน้อย วู ฮู! Pinocchio (1940)
She's my little water baby. Isn't she cute?เธอเป็นทารกน้ำของฉันเล็ก ๆ น้อย ๆ เธอไม่ได้เป็นที่น่ารัก? Pinocchio (1940)
For my little boyสำหรับเด็กน้อยของฉัน Pinocchio (1940)
Little man, you've had a busy night.คนส่วนน้อยที่คุณเคยมีคืนที่ วุ่นวาย Pinocchio (1940)
The merry laughter... of little innocent children wending their way to school.เด็กไร้เดียงสาของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางของพวกเขาไปโรงเรียน Pinocchio (1940)
Thirsty little minds rushing to the fountain of knowledge.ใจเล็ก ๆ น้อย ๆ วิ่งกระหายน้ำ น้ำพุแห่งความรู้ Pinocchio (1940)
A little wooden boy.เด็กเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำจากไม้ Pinocchio (1940)
Oh, little boy!โอ้เด็กน้อย! Pinocchio (1940)
For you, my little Pinocchio.สำหรับคุณ ปิโนคีโอ น้อยของ ฉัน Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุน้อย[āyu nøi] (adj) FR: jeune ; peu âgé
บ้านเล็กบ้านน้อย[bān lek bān nøi] (n, exp) EN: mistress's house
ดาวเคราะห์น้อย[dāokhrǿ nøi] (n, exp) EN: asteroid ; minor planet  FR: astéroïde [ m ]
เด็กน้อย[dek nøi] (n, exp) EN: baby ; infant  FR: jeune enfant [ m, f ] ; petit enfant [ m ]
เอวบางร่างน้อย[ēo bāng rāng nøi] (adj) EN: slender
ให้หน่อย[hai nøi] (x) EN: please ; will you ?  FR: s'il vous plait
อีกหน่อย[īk nøi] (x) EN: a little bit more  FR: encore un peu ; un peu plus
อีกสักหน่อย[īk saknøi] (adv) EN: a little more ; a little longer  FR: un peu plus ; un peu plus longtemps
ใจน้อย[jainøi] (adj) EN: touchy ; sensitive ; easily offended ; peevish  FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
จำนวนเล็กน้อย[jamnūan leknøi] (n, exp) FR: un petit nombre
จำนวนน้อย[jamnūan nøi] (n, exp) EN: the minority ; few people  FR: une minorité de ; un petit nombre de ; peu de personnes
จิ้งหรีดน้อย[jingrīt nøi] (n, exp) EN: Ground Cricket
จุดแดงน้อย[jut daēng nøi] (n, exp) EN: Red junior ; Red Spot junior
ข้าหลวงน้อย[khālūang nøi] (n, exp) EN: personal attendant of princes or nobles
คะแนนเสียงข้างน้อย[khanaēnsīeng khāng nøi] (n, exp) EN: minority vote
ข้างน้อย[khāngnøi] (n) EN: minority  FR: minorité [ f ]
เขตบางกอกน้อย[Khēt Bāngkøk Nøi] (n, prop) EN: Bangkok Noi district
คิดหน่อย[khit nøi] (v, exp) FR: réfléchir
เขยน้อย[khoēi nøi] (n, exp) EN: husband of a younger daughter  FR: mari de la fille cadette [ m ]
ขอคิดหน่อยนะ[khø khit nøi na] (xp) EN: let me see  FR: voyons voir
คนกลุ่มน้อย[khon klum nøi] (n, exp) EN: minority
ขอไปหน่อย[khø pai nøi] (xp) FR: laissez-moi passer
เครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ)[khreūangmāi paiyān nøi] (n, exp) FR: [ symbole de troncature ]
คูณร่วมน้อย[khūn ruam nøi] (n, exp) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m.  FR: plus petit commun multiple [ m ] ; P.P.C.M. = PPCM [ m ]
กินเล็กกินน้อย[kin lek kin nøi] (v, exp) EN: ?  FR: ?
กองทัพน้อย[køngthap nøi] (n, exp) EN: brigade ; minor army  FR: brigade [ f ]
เล็ก ๆ น้อย[lek-lek nøi-nøi] (adj) EN: small ; little ; tiny ; slight ; trivial  FR: insignifiant ; menu
เล็กน้อย[leknøi] (adj) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly  FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; misérable ; mesquin
เล็กน้อย[leknøi] (adv) EN: a little ; a bit  FR: un peu ; légèrement
ลดหน่อย[lot nøi] (v, exp) EN: lower the price  FR: baisser le prix
ลดน้อยลง[lot nøi] (v, exp) EN: deteriorate
ลดน้อยลง[lot nøi long] (v, exp) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen  FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer
แม้แต่น้อย[maētaē nøi] (conj) EN: not in the least ; not even a little  FR: pas même un peu
มักน้อย[maknøi] (adj) EN: unambitious ; modest ; unostentatious  FR: humble ; modeste
เมียน้อย[mīa nøi] (n, exp) EN: minor wife ; mistress ; concubine  FR: maîtresse [ f ] ; concubine [ f ]
มีเงินน้อย[mī ngoēn nøi] (v, exp) EN: have little money  FR: avoir peu de moyens ; avoir peu d'argent
แน่อยู่แล้ว[naē yū laēo] (x) EN: of course  FR: évidemment
ในปริมาณน้อย[nai parimān nøi] (n, exp) FR: en petite quantité ; en faible quantité
เงียบ ๆ หน่อย[ngīep ngīep nøi] (interj) EN: hush! ; silence!  FR: silence ! ; chut !
เงียบหน่อย[ngīep nøi] (adj) EN: silent  FR: silencieux ; calme
นิด ๆ หน่อย ๆ[nit-nit nøi-nøi] (adj) EN: small
นิด ๆ หน่อย ๆ[nit-nit nøi-nøi] (adv) EN: a little bit
นิดหน่อย[nitnøi] (x) EN: a little ; a little bit  FR: un petit peu
น้อย[nøi] (adj) EN: little ; small ; slight ; tiny; sparse ; scant ; scanty  FR: petit ; faible ; bas
น้อย[nøi] (adv) EN: few ; less ; not many ; not much  FR: peu ; très peu ; pas beaucoup
หน่อย[nøi] (adv) EN: a little while ; for a while ; for a little while ; a little ; slightly  FR: un peu ; pas très
หน่อย[nøi] (x) EN: please  FR: s'il vous plait
น้อยใจ[nøijai] (x) EN: feel slighted ; feel resentful ; take offense ; be hurt  FR: être blessé ; être offensé ; être froissé ; en vouloir à qqn
น้อยกว่า[nøi kwā] (adv) EN: less  FR: moins
น้อยกว่า ...[nøi kwā ...] (adv) EN: less than ...  FR: moins que ... ; inférieur à ... ; moindre que ...

English-Thai: Longdo Dictionary
MMC[M-M-C] (abbrev, uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, See also: flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
SD(abbrev, uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, See also: flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
lower abdomen(n) ท้องน้อย
less then(adj) น้อยกว่า, ต่ำกว่า
nag(vi, n) เหน็บแนม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเล็กๆน้อยๆในแง่ลบ, คนที่ชอบป่วนรบกวนคนอื่น
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.
travel light(vt) พกของมาน้อย, ไม่เป็นภาระ, ไม่คิดมาก, See also: be relatively free of responsibilities or deep thoughts, Syn. take little baggage
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response., See also: huffy, Syn. touchy
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), See also: smallest common multiple, lcm, Syn. least common multiple
LCM(abbrev) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), Syn. lowest common multiple
premolar(n) ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม
keeping up with the joneses(phrase) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.
my two cents(phrase) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)
alogia[ออโลเจีย] (n) ความผิดปกติด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการด้านลบ ลักษณะคือพูดน้อย, เนื้อหาที่พูดมีน้อย , ใช้เวลานานกว่าจะตอบ
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n, name) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100, 000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100, 000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abate(vt) ทำให้น้อยลง, See also: บรรเทา, เบาบาง, Syn. reduce, lower, lighten
abate(vi) น้อยลง, See also: ลดลง
aftershock(n) แผ่นดินไหวเล็กน้อยที่เกิดหลังจากแผ่นดินไหวรุนแรง
alleviate(vt) ทำให้ลดลง, See also: ทำให้น้อยลง
alleviation(n) การบรรเทา, See also: การทำให้น้อยลง, Syn. relief
any(adv) บ้าง, See also: สักเล็กน้อย
aperitif(n) การดื่มเหล้าเล็กน้อยเพื่อช่วยให้เจริญอาหาร
at least(adv) อย่างน้อยที่สุด, See also: อย่างต่ำที่สุด
atom(n) ปริมาณที่น้อยมาก, Syn. fragment, mite, particle
atomic(adj) เล็กมาก, See also: น้อยมาก, Syn. minute, tiny, microscopic
at least(idm) อย่างน้อยที่สุด
bank(vt) ทำให้เอียง, See also: เครื่องบิน เอียงเล็กน้อย
bare(adj) น้อยมาก, See also: แทบจะไม่พอ
barely(adv) เกือบไม่พอ, See also: น้อยมาก, Syn. hardly, Ant. greatly
base metal(n) แร่โลหะ (มีค่าน้อยกว่าทอง เช่น ดีบุก, สังกะสี, ตะกั่ว ฯลฯ), Syn. mineral, ore
bated(adj) ซึ่งน้อยลง
bit(n) ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆ, Syn. whit, Ant. lot, mass
boggle(vt) ทำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ, See also: ทำให้เสียหาย
brigade(n) กองพลน้อย, Syn. corps
brusque(adj) พูดน้อยคำและไม่สุภาพ
buff(vt) ทำให้แรงน้อยลง
byways(n) ส่วนที่สำคัญน้อยมาก
be below(phrv) (จำนวน) น้อยกว่า, See also: ลดลง, Syn. drop below
be down(phrv) ลดลง, See also: น้อยลง, Syn. go down
be down to(phrv) เหลือไว้เพียง (เงินหรือสิ่งอื่นเล็กน้อย), See also: เหลือแค่
be hard up for(idm) มีไม่เพียงพอ, See also: มีน้อยมาก, ไม่สนใจ
be out of all proportion to(idm) เกินหรือน้อยกว่าความเป็นจริง, See also: เกินจริง, Syn. get out of
be under(phrv) น้อยกว่า (จำนวน), Syn. drop below
be under the weather(idm) ไม่ค่อยสบายเล็กน้อย
big fish in a small pond(idm) คนสำคัญในชนกลุ่มน้อย
break down(phrv) พังหรือทำให้พัง, See also: ทุบ, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
break up(phrv) ทำให้เเหลก, See also: ทำให้แตกละเอียด, แหลก, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
brew up(phrv) เพิ่มทีละน้อย
brush over(phrv) ให้ความสนใจน้อยมาก, See also: พูดถึงเล็กน้อย
burn down(phrv) ค่อยๆ มอด, See also: เผาไหม้อ่อนลง, เผาไหม้น้อยลง, Syn. burn low
cavil(vi) หาข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ, See also: พยายามจับผิด, Syn. carp, quibble
chamber music(n) บทเพลงที่เขียนขึ้นสำหรับวงที่มีเครื่องดนตรีน้อยชิ้น
chasten(vt) ทำให้รุนแรงน้อยลง, See also: ทำให้อ่อนลง, Syn. moderate, temper
chick(n) สาวน้อย, See also: หญิงสาว, Syn. bird, doll, skirt
chicken feed(n) จำนวนเงินเล็กน้อย
choke(vt) ควบคุมเครื่องยนต์ให้อากาศเข้าไปในคาบิวเรเตอร์น้อยลง
close(adj) ที่คล้ายกัน, See also: ที่แตกต่างกันน้อยมาก, Syn. similar, resembling
cockerel(n) ไก่ที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
commissionaire(n) ผู้ที่รับจ้างทำงานเล็กๆ น้อย
compact(adj) กระชับ, See also: ที่ใช้คำพูดน้อย
compact(adj) ที่ใช้เนื้อที่น้อย
concubine(n) เมียน้อย, See also: ภรรยาน้อย, ภรรยาที่ไม่ได้สมรสด้วย, Syn. kept women, harlot, courtesan
condensation(n) การทำให้ลดลง, See also: การทำให้น้อยลง, Syn. compression, reduction
condense(vt) ทำให้น้อยลง, See also: ทำให้ลดลง, Syn. contract, compress
continental(n) จำนวนที่เล็กน้อย, Syn. whit, jot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abate(อะเบท') vt., vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
acnitisผื่นนูนแบบอักเสบ แล้วเป็นแผลเล็กน้อย
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone , hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
agranulocytosis(อะแกรนนิวโลไซโท' ซิส) ภาวะที่เลือดมีเม็ดโลหิตน้อยกว่าปกติมาก
allay(อะเล') vt. ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง. -allayer n., Syn. quiet, soothe
allen's lawเป็นภาวะที่เกิดในผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งมีทฤษฎีนี้กล่าวว่า มีการรับคาร์โบไฮเดรตมากแต่มีการใช้ยิ่งน้อยลง
alleviate(อะลี' วิเอท) vt. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, Syn. lessen, mitigate, Ant. aggravate
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง
alleviative(อะลี' วิเอทิฟว, อะลี' วอะโทรี) adj. ซึ่งทำให้ลดน้อยลง, ซึ่งบรรเทา
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด
amoretto(แอมมะเรท' โท) n., (pl. -retti) กามเทพน้อย (a little cupid)
amphiarthrosis(แอมฟีอาร์โธร'ซิส) n., (pl. -ses) ข้อต่อกระดูกที่เคลื่อนได้เพียงเล็กน้อย, -amphiarthrodial adj.
anabolism(อะแนบ' โบลิสซึม) n. การสังเคราะห์สารเชิงช้อนจากสารที่เชิงช้อนน้อย กว่าในสิ่งมีชีวิต
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
anecdotal(แอน' นิโดท' เทิล) adj. เกี่ยวกับประวัติหรือเรื่องราวเล็กน้อย. -anecdotalism, anecdotalist n.
anecdote(แอน' นิโดท) n. ประวัติหรือเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , เกร็ดประวัติ. -anecdotic, anecdotical adj. -anecdotal adj., Syn. story, tale, yarn
anecdotist(แอน' นิโดทิสทฺ) n. ผู้เล่าเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , ผู้เล่าเกร็ดประวัติ
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก
anuria(อะนิว' เรีย) n. ภาวะไร้ปัสสาวะหรือปัสสาวะน้อยผิดปกติ. -anuric, anuretic adj.
apathetic(แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์, สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., Syn. unfeeling, indifferent, Ant. concerned, caring, moving
apeak(อะพีค') adj., adv.ตั้งตรงดิ่ง, ไม่มากก็น้อย (more or less vertical)
apeek(อะพีค') adj., adv.ตั้งตรงดิ่ง, ไม่มากก็น้อย (more or less vertical)
aperitif(เอเพอริทีฟ') n. การดื่มเหล็กเล็กน้อยเพื่อเจริญอาหาร (small drink of alcoholic liquor)
arbor vitae(อาร์'บอร์'ไว'ที) n. ส่วนของสมองน้อย (cerebellum) ที่คล้ายต้นไม้ ซึ่งเป็นลักษณะรูปแบบ ของเนื้อเยื่อสีเทา และขาวของประสาท (treelike appearance)
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง, ความโค้ง, สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง, สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve, arch, bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
arena theatreโรงละครที่มีเวทีและมีอย่างน้อยสามด้านที่ล้อมเวที
arteriosclerosis(อาร์เทอรี่โอสคละโร'ซิส) n. ภาวะผนังเส้นโลหิตแดงหนาและมีความยึดหยุ่นน้อยลง -arteriosclerotic adj.
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
asteroid(แอส'เทอรอยด) n. กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet)
atom(แอท'เทิม) n. อะตอม, ปรมาณู, สิ่งที่เล็กมาก ๆ , ปริมาณที่น้อยมาก. -atomic (al) adj.
attenuate(อะเทน'นูเอท) vt., vi. ทำให้เจือจาง, ทำให้น้อยลง, ทำให้เบาบาง. -adv. น้อยลง, เจือจาง, อ่อนกำลัง, เบาบาง. -attenuation n., Syn. weaken, reduce, Ant. fortify
ax(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน, การตัด, การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน, ตัด, แยก, ทอน, ไล่ออก, ทำลายอย่างทารุณ
axe(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน, การตัด, การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน, ตัด, แยก, ทอน, ไล่ออก, ทำลายอย่างทารุณ
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ, คุณนาย, ท่าน) ของชาวฮินดู, สุภาพบุรุษชาวฮินดู, ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo, Sir, Mr.
bare(แบร์) adj. เปลือย, เปล่า, ไร้สิ่งตกแต่ง, โกร๋น, น้อยมาก, นิดเดียว, เปิดเผย, แท้ ๆ , ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย, เปิดออก, เอาสิ่งคลุมออก, เปลือย, Syn. naked
bare bonesn. ปริมาณหรือจำนวนที่น้อยที่สุดแล้ว, ส่วนที่สำคัญที่สุด, See also: barebones adj.
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา
bate(เบท) { bated, bating, bates } vt., vi., adj. ผ่อนลง, น้อยลง, เบาลง, กลั้น, ข่ม, ลดหย่อน, เบาลง
bauble(บอ'เบิล) n. การประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ , ของฉาบฉวย, สิ่งที่ไม่มีค่า, ของเด็กเล่น, Syn. trifle
belittle(บิลิท'เทิล) { belittled, belittling, belittles } vt. ดูถูก, ดูแคลน, ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, See also: belittler n. ดูbelittle, Syn. deride, Ant. promote
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน, สิ่งค้ำ, ของเล็ก ๆ น้อย ๆ , ครู่เดียว, การกระทำ, บทบาทเล็กน้อย, เหรียญเล็ก ๆ , หน่วย, กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
bite(ไบทฺ) { bit, bitten/bit, biting, bites } v. กัด, กิน, ตอด, กินอาหาร, ต่อย (แมลง) , ยึดแน่น, เกาะแน่น, โกง, มีผลต่อ, งับ, ติดเหยื่อ, ยึด, ติด, ทำได้ผล n. การกัด, แผลกัด, ความคม, ความได้ผล, ชิ้นอาหาร, มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
booby(บู'บี) n. คนโง่, คนเซ่อ, คนที่เล่นเลวที่สุดในทีม, คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด, Syn. dunce
breath(เบรธ) n. ลมหายใจ, การหายใจ, ชีวิต, พลังชีวิต, การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง, การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย, ร่องรอย, กระแสลมอ่อน, กลิ่นปาก, กลิ่น, ไอ -Conf. breathe, breadth

English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา, ลดน้อยลง, เบาบาง
abatement(n) การหยุด, การเลิก, การระงับ, การลดน้อยลง
abridge(vt) ทำให้สั้น, ย่อ, ทำให้น้อยลง
allay(vt) ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง, ระงับ
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง, บรรเทา, ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, การระงับ
anecdote(n) เกร็ด(พงศาวดาร), เรื่องเล็กๆน้อย
bate(vt) น้อยลง, ผ่อนลง, เบาลง
bit(n) ของเล็กน้อย, เหรียญเล็กๆ, ชิ้นอาหาร, เศษ, การกัด
brigade(n) กองทหาร, กองพลน้อย, กองพัน, กลุ่มคน, หมู่คณะ
broken(adj) เป็นเศษเล็กเศษน้อย, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
char(vi, vt) เผา, ทำให้เป็นถ่าน, ไหม้เกรียม, ทำงานเล็กๆน้อยๆ, ปัดกวาดบ้าน
cheap(adj) ถูก, ไม่แพง, ย่อมเยา, มีค่าน้อย, ด้อย, เลว
chore(n งานบ้าน, งานหยุมหยิม, งานเล็กๆ) น้อย
concubine(n) เมียน้อย, นางสนม, นางบำเรอ, อนุภรรยา, ภรรยาลับ
cutpurse(n) นักล้วงกระเป๋า, พวกลักเล็กขโมยน้อย, ขโมย
debris(n) ซากปรักหักพัง, เศษเล็กเศษน้อย, ตะกอน
decrease(vi, vt) บรรเทา, ลดน้อยลง, สั้นลง
deplete(vt) ใช้หมด, ทำให้สูญเสีย, ทำให้สิ้นเปลือง, ทำให้ลดน้อยลง
derrick(n) ปั้นจั่น, คนขี้ขโมย, คนลักเล็กขโมยน้อย
diminish(vi, vt) ลดลง, น้อยลง, ดูหมิ่น
diminution(n) การลดลง, การทำให้น้อยลง, การดูหมิ่น
diminutive(adj) เล็ก, จิ๋ว, น้อย, แคระ, จุ๋มจิ๋ม
drop(n) หยด, การตก, หยาด, ลูกตุ้ม, ของเล็กน้อย
extenuate(vt) ลดหย่อน, บรรเทา, ลดโทษ, ทำให้น้อยลง, ทำให้เบาลง
few(adj) เล็กน้อย, ไม่มาก, น้อย, สอง-สาม
few(n) ส่วนน้อย, จำนวนน้อย, จำนวนเล็กน้อย
filch(vt) ลักเล็กขโมยน้อย, ฉกฉวย, ฉกชิง, ขโมย
flight(n) สายการบิน, การบิน, ฝูงบิน, กองบินน้อย, การหนี
fraction(n) เศษส่วน, เศษ, ปลีกย่อย, ส่วนหนึ่ง, ส่วนเล็กน้อย
fractional(adj) เป็นเศษส่วน, เป็นเศษ, เป็นส่วนน้อย, ปลีกย่อย
gewgaw(n) ของเล็กน้อย, ของไม่มีประโยชน์, ของไม่มีค่า
glen(n) หุบเขาน้อย
gradual(adj) ทีละน้อยๆ, ค่อยๆ
gradually(adv) ทีละน้อยๆ, ค่อยๆ
heavyweight(n นักมวยหนักไม่น้อยกว่า 175) ปอนด์
hillock(n) ภูเขาน้อย, เนินเขา, โคก, ควน
imperceptible(adj) รู้สึกไม่ได้, มองไม่เห็น, เล็กน้อย
inconsequential(adj) ไม่สมเหตุผล, เล็กน้อย, ไม่สำคัญ
inconsiderable(adj) ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, ไม่ถูกเรื่อง
insignificance(n) ความไม่สำคัญ, ความไม่มีความหมาย, ความเล็กน้อย
insignificant(adj) ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, ไม่มีความหมาย
insubstantial(adj) ไร้สาระ, ขี้ปะติ๋ว, เล็กน้อย
iota(n) ส่วนน้อยนิด
junior(adj) อ่อนกว่า, อายุน้อยกว่า, รอง
junior(n) เด็ก, ผู้อายุน้อยกว่า, รอง
knickknack(n) ของกระจุ๋มกระจิ๋ม, ของเล็กๆน้อย
laconic(adj) พูดน้อย, ห้วน, กะทัดรัด
lad(n) เด็กหนุ่ม, พ่อหนุ่ม, หนุ่มน้อย
lamb(n) ลูกแกะ, คนไร้เดียงสา, หนูน้อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
against all odds(phrase) เป็นไปได้ยาก, เป็นไปได้น้อยมาก
amblyopia(n) ตาขี้เกียจ ตาที่มีความชัดเจนในการมองเห็นน้อยกว่าปกติ เกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์ของระบบการมองเห็น สามารถรักษาได้ในเด็กที่อายุไม่เกิน 6 ปี
au(n, slang) (อุ๊) เด็กทารกน้อย
common iora(n, name, uniq) นกขมิ้นน้อยธรรมดา
compound(vi, vt) ชำระหนี้ในจำนวนน้อยกว่าที่เป็นหนี้อยู่ โดยปกติจะชำระทันทีเป็นเงินก้อน
drainกรอง, สะเด็ดน้ำ, ทำให้มีน้ำน้อยลง
dwarfedเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สำคัญ ไม่เอาใจใส่โดยมองข้ามไป
firewireFireWire คือชื่อเรียกของ apple หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link คือชื่อเรียกของ Sony หรือที่เรียกว่า มาตรฐาน IEEE 1394 เป็นเทคโนโลยีสำหรับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล ด้วยความเร็ว 400 และ 800 เมกะบิตต่อวินาที ส่งผลให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดดิส ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีช่อง FireWire ทำงานได้อย่างรวดเร็ว FireWire มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกับ USB เพียงแต่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ทางด้านมัลติมีเดียมากกว่า เนื่องจาก USB เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอินพุต เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ (USB มีความเร็วน้อยกว่า FireWire) นอกจากนี้ FireWire ยังสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไแบบ Daisy Chain ได้ถึง 67 ชิ้น และสนับสนุนการทำงานแบบ Hot plug คือสามารถต่อแล้วใช้งานได้เลยทันที นอกจาก นี้ ยังสามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปกำหนดการทำงานของกล้องวิดีโอได้ด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานในขั้นตอนเดียวกันได้ เช่น การอัดภาพจากกล้องลงมาคอมพิวเตอร์ ก็เพียงแค่สั่งจากคอมพิวเตอร์ กล้องก็จะเริ่มต้นทำงาน พร้อมกับดึงภาพมาให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปสั่งเล่นจากกล้องแล้วมาสั่งอัดที่คอมพิวเตอร์
flesh eating bacteria(n) แบคทีเรียกินเนื้อมนุษย์ เป็นแบคทีเรียเติบโตในบริเวณที่มีออกซิเจนน้อย จะเป็นจุดที่แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี หรือ เมื่อติดเชื้อแบคทีเรียนี้แล้วออกซิเจนและการหมุนเวียนของเลือดจะชลอการแบ่งตัวของแบคทีเรีย
Hey junior[Indy] (adv) ตี๋น้อยเตะจูเนียร์โดนหัวกาก้า
if nothing else, (idm) อย่างน้อย
itti-bittiเล็กๆน้อยๆ, Syn. a little
joe job(n, slang) งานที่น่าเบื่อ, งานที่ต่ำต้อย, งานที่ได้เงินน้อย, งานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถ, Syn. menial task
kinda(slang) นิดหน่อย, เล็กน้อย, See also: kind of, Syn. kind of
knickknack(n, adj) n. เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ / ของเล็ก ๆ น้อย ๆ syn. nicknack, -knickkancked adj. knickknacky adj-syn., n. trifle, trinket, gimgrack, bauble, gewgaw, knack, bric-a brac, nicknack, bagatelle, bibelot, See also: gimgrack, Syn. trifle
knickknack(n, adj) n. เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ / ของเล็ก ๆ น้อย ๆ syn. nicknack, -knickkancked adj. knickknacky adj-syn., n. trifle, trinket, gimgrack, bauble, gewgaw, knack, bric-a brac, nicknack, bagatelle, bibelot, See also: gimgrack, Syn. trifle
knickknack(n, adj) n. เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ / ของเล็ก ๆ น้อย ๆ syn. nicknack, -knickkancked adj. knickknacky adj-syn., n. trifle, trinket, gimgrack, bauble, gewgaw, knack, bric-a brac, nicknack, bagatelle, bibelot, See also: gimgrack, Syn. trifle
last but not leastสุดท้าย แต่สำคัญไม่น้อยกว่าคน หรือเรื่อง หรือสิ่ง ที่กล่าวมาแล้ว
less than(adj) น้อยกว่า, ต่ำกว่า
lolicon[โล ลิ ค่อน] (n, adj) สาวน้อย, ชายที่นิยมชมชอบสาวน้อย
man of a few words(adj) พูดน้อย ไม่ปริปาก ไม่พูด, See also: silent, A. talkative, Syn. reticent
Minor injury[けいしょう] (n) บาดเจ็บเล็กน้อย
mulled wine[มัลด-ไวน์] (n) ไวน์ผสมเครื่องเทศ เป็นเครื่องดื่มที่มักจะทำจากไวน์แดงอุ่นให้ร้อนผสมเครื่องเทศ น้ำตาลเล็กน้อย และผลไม้เช่นส้มฝานบาง เสิร์ฟร้อนหรืออุ่น นิยมดื่มกันระหว่างฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรป (ข้อมูลจาก wikipedia.org)
oligohydramnios(n) ถุงน้ำคร่ำแตกตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ทำให้น้ำคร่ำในโพรงมดลูกลดน้อยลง ทารกในครรภ์จะถูกกดทับโดยผนังมดลูกจนทำให้ทารกมีความพิการเกิดขึ้น เช่น เท้าปุก (club foot) บางครั้งทำให้ทารกมีกลุ่มอาการคล้ายกับที่พบใน Potter’s syndrom ซึ่งเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า
oligohydramnios(n) ถุงน้ำคร่ำแตกตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ทำให้น้ำคร่ำในโพรงมดลูกลดน้อยลง ทารกในครรภ์จะถูกกดทับโดยผนังมดลูกจนทำให้ทารกมีความพิการเกิดขึ้น เช่น เท้าปุก (club foot) บางครั้งทำให้ทารกมีกลุ่มอาการคล้ายกับที่พบใน Potter’s syndrom ซึ่งเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า oligohydramnios tetrad
oligopolisticลักษณะทางการตลาดแบบหนึ่งที่มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการจำนวนน้อย ซึ่งทำให้การกระทำการใดๆของบริษัทผู้ให้บริการเพียงบริษัทเดียวอาจมีผลกระทบต่อราคาของสินค้าหรือบริการนั้นๆในท้องตลาด และอาจรวมถึงส่งผลกระทบถึงคู่แข่งด้วย ตัวอย่าง เช่นธุรกิจสายการบิน ในยุคแรกๆ
One Piece(n, name) มังงะ(หนังสือการ์ตูน) ชื่อดังของญี่ปุ่นซึ่งมียอดขายอยู่ในลำดับต้นๆของโลก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยของลูฟี่ หนุ่มน้อยผู้อยากเป็นจ้าวแห่งโจรสลัด!
overlapping territorial claims area(n) พื้นที่ทับซ้อน, พื้นที่ทางบกหรือทางทะเลซึ่งมีประเทศมากกว่า ๑ ประเทศ อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สงคราม ความเชื่อทางศาสนา ที่ตั้งของชุมชนทางชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย หรือผลประโยชน์แห่งรัฐ เช่น พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา. หมู่เกาะสแปรตลีที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน มีหลายประเทศต่างอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะทั้งหมดหรือบางส่วนของหมู่เกาะ ได้แก่ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน บูรไน และ มาเลเซีย
Parasymapathetic[ซิมพะเธท'ทิค] adj. เห็นอกเห็นใจ - เป็นระบบประสาทที่มีใยประสาทมาจากไขสันหลังส่วนอก และเอว แต่มี center อยู่ในไขสันหลัง เป็นระบบประสาทที่มักใช้ในผู้ที่ใช้พลังงานทันทีทันใด หรือในขณะตื่นเต้น สู้รบ หรือป่วยไข้ ทำให้ม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว หลอดลมขยายตัว หลอดเลือดหดตัวเล็กน้อย ความดันเลิอดสูงขึ้น เหงื่อออกมาก อุณหภูมิร่างกายเพิ่มมากขึ้น กระเพาะปัสสาวะยืดอออก การบีบตัวของมดลูกลดลง ต่อมขับฮอร์โมนน้อยลง คำที่มีความหมายเหมือนกัน: kindly, kind
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
post-truth[โพสต์-ทรูธ] "เรื่องจริงไว้ทีหลังก็ได้" เป็นคำศัพท์ใหม่สุดของ Oxford ที่บัญญัติไว้ในอาทิตย์นี้เอง หลังจากเหตุการณ์ Brexit ของอังกฤษ และการเลือกตั้งของอเมริกา.....พจนานุกรมอ๊อกซเฝิด บัญญัติไว้ว่าคือ "ภาวะหรือสภาพซึ่ง...ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจริง.. จะมีน้ำหนักโน้มน้าวทัศนคติผู้คนทั่วไปได้น้อยกว่า การโน้มน้าวให้แต่ละคน มีความเชื่อหรืออารมณ์คล้อยตาม" "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief."//Oxford Dict.
semiarid(adj) ที่ที่มีฝนตกน้อย
shotacon[โช ตะ ค่อน] (n, adj) ผู้ซึ่งหลงรักชื่นชมเด็กผู้ชายตัวน้อย
Simethiconeเป็นตัวแทนที่มีการใช้ยาต่อต้านฟองเพื่อลดอาการท้องอืดความรู้สึกไม่สบายหรือความเจ็บปวดที่เกิดจากก๊าซมากเกินไปซึ่งจะกลืนกินอากาศที่มีปริมาณไฮโดรเจนและมีเทนในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กน้อย
Sims positionตําแหน่งซิมส์เป็นตําแหน่งมาตรฐานที่ผู้ป่วยอยู่ทางด้านซ้ายของพวกเขาด้วยสะโพกขวาและหัวเข่างอ แขนส่วนล่างอยู่ด้านหลังต้นขางอ หัวเข่าซ้ายเอียงเล็กน้อย แขนขวาอยู่ในตําแหน่งที่สะดวกสบายต่อหน้าร่างกายแขนขวาวางอยู่ด้านหลังร่างกาย เรียกอีกอย่างว่าตําแหน่ง "ด้าน"
slightlyเล็กน้อย, นิดหน่อย, ค่อนข้าง
soonest(n, adj, adv) เร็วที่สุด, ด่วบที่สุด, ใช้เวลาน้อยที่สุด, See also: fastest, A. latest, Syn. earliest
sote(vt) ผัดเพียงเล็กน้อย
Stoneflies(n) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: Stonefly, Plecoptera, Stonefly, Syn. Plecoptera
tad(n) เด็กผู้ชาย เล็กน้อย หรือ นิดหน่อย
tight-lipped(adj) พูดน้อย ไม่ปริปาก ไม่พูด, See also: silent, A. talkative, Syn. reticent
under-commit and over-deliver(phrase) ทำงานให้เหนือความคาดหมาย, ให้คำมั่นไว้น้อยๆ แต่ส่งมอบให้ได้มากกว่าที่คาดหวัง (เป็นวิธีบริหารงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า), See also: over deliver, Syn. under promise
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ เขาก่อร่างสร้างประเทศเขาตั้งใจมองไปที่คนเล็กคนน้อย เขาเล็งไปที่ "ชาวอาหรับ" ที่เป็นประชาชนในอาณาบริเวณของเขา เขาจึงใช้ชื่อประเทศว่า United Arab Emirates: ภาษาอาหรับก็บอกชัดเจนอ่านจากคำขวาก่อนคือ อิมิเรต หากดูตรงกลางพบคำว่า "อาระบียะห์" ซึ่งหมายถึงคนอาหรับ และคำสุดท้ายแปลว่ามารวมกัน الإمارات العربيّة المتّحدة‎ )
wholegrain(n) ธัญพืชที่ผ่านกระบวนการขัดสีน้อย, Syn. whole-grain; whole seed
กุศล(n, adj) กุศล ควรจะหมายถึง การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา
อย่างน้อยได้ค่าจ้างอย่างน้อยตามค่าแรงขั้นต่ำ
อุกาบาต(n) (แอส'เทอรอยด) n. ดาวเคราะห์น้อย, อุกาบาต, กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet) หมายเหตุ. ฝรั่งเขาใช่คำว่า asteroid 2014 แต่ไทยใช้คำว่า อุกาบาต 2014, See also: meteorite, pallasite

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ちょっぴり[ちょっぴり, choppiri] (adj, slang) เล็กน้อย, เล็กๆ
[ぼく, boku] (n) สรรพนามบุรุษที่ 1 สำหรับผู้ชาย, สุภาพน้อยกว่า わたし
取り敢えず[とりあえず, toriaezu] มีสิ่งที่ต้องทำหรือจัดการหลายอย่าง แต่อย่างน้อยก็เลือกทำสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน
少々[しょうしょう, shoushou] (adj, adv) เล็กๆ น้อย
少し[すこし, sukoshi] (adj) (ปริมาณ) น้อยๆ, นิดหน่อย
確保[かくほ, kakuho] (n, vt) รับประกันหรือมั่นใจได้ว่าจะเป็นไปตามนั้น เช่น 3位を確保した แปลว่า มั่นใจได้ว่าจะได้ที่ 3 เป็นอย่างน้อย
若い[わかい, wakai] (adj) อายุน้อย, หนุ่มสาว
軽罪[けいざい, keizai] (n) การกระทำความผิดเล็ก ๆ น้อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
緩み[ゆるみ, yurumi] หลวม ไม่แน่น คลายออก นิ่มยวบ แย้มรุ่น รุนแรงหรือเข้มงวดน้อยลง
僅か[わずか, wazuka] (adj, adv) เท่านั้น, เพียงเท่านั้น, เล็กน้อย
ひたひた[ひたひた, hitahita] (adj) เสียงคลื่นซัด, น้ำปริ่มๆ, ทีละเล็กทีละน้อย
異例[いれい, irei] ไม่ค่อยเคยปรากฏ , ผิดปกติ , น้อยรายนัก
乙女[おとめ, otome] สาวน้อย
補数[ほすう, hosuu] ภาษาไทยมักใช้ทับศัพท์ว่า Complement เป็นศัพท์เฉพาะทางในสายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ One Complement 1の補数, Two Complement 2の補数 One Complement คือ จำนวนที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้ได้เป็นค่าสูงสุดของเลขฐานนั้นๆ ในจำนวน digit ที่เท่ากัน เช่น คำถาม: ให้หา One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 คำตอบ: 345 มี 3 หลัก (digit) ค่าสูงสุดของเลขฐาน 10 ที่มี 3 หลักคือ 999 999-345=654 654 คือ One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 Two Complement คือ จำนวนน้อยที่สุดที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้จำนวนหลัก (digit) ของผลลัพธ์เพิ่มขึ้น 1 หลัก (digit) โดยปกติ วิธีการหา Two Complement ก็คือ เอา One Complement + 1 เช่น คำถามข้างบน ก็จะได้ Two Complement ของ 345 เป็น 655
[じゃく, jaku] (adj) น้อยกว่า, ต่ำกว่า
気持ち[きもち, kimochi] น้ำใจเล็กๆน้อย
僻む[ひがむ, higamu] (vt) (v.) น้อยใจ, รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียม (by กิ๊ด)
甲状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง
甲状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง
甲状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง
和やか[なごやか, nagoyaka] (adj) [ ADJ ] (โทษ) เบา, See also: ไม่หนัก, ไม่รุนแรง, น้อย, ไม่มาก, Syn. light
無関心[むかんしん, mukanshin] (adj) (แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์, สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., S. unfeeling, indifferent ###A. concerned, caring, moving)
[かげ, kage] (n) n. ร่ม, ที่ร่ม, เงามืด, ความมืด, บังร่ม, โป๊ะโคม, ที่บังแดด, ที่กำบัง, กะบัง, บังตา, เงามืดในภาพ, เครื่องเตือนความจำ, ความคลุมเครือ, ผี, ปีศาจ, ลำดับแลเงา, จำนวนเล็กน้อย, การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา, ทำให้มืดมัว, ทำให้สลัว, บังเงา, บังร่ม, บังแดด, ระบายเงา, วาดเงามืด vi.
段々[だんだん, dandan] ค่อยๆ ; ทีละเล็กทีละน้อย
ソテー[そてー, sote] (vt) ทอดด้วยเนยหรือน้ำมันเพียงเล็กน้อย
ちょっと[ちょっと, chotto, chotto , chotto] (adv) นิดหน่อย, เล็กน้อย, สักครู่
地方交付税[ちほうこうふぜい, chihoukoufuzei] (n) เงินอุดหนุนประเภทหนึ่งที่ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการประกันว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย จะได้เงินอุดหนุนประเภทนี้มากกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้มาก
そろそろ[ちほうこうふぜい, sorosoro] ใกล้ถึงเวลา อย่างช้าๆ ทีละน้อย
小官[しょうかん, shoukan] (n) กระผม, ข้าน้อย เป็นคำแทนตนเมื่อพูดกับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาของตนเอง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
少しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] TH: ทีละเล็กทีละน้อย
以下[いか, ika] TH: น้อยกว่า  EN: less than
年下[としした, toshishita] TH: มีอายุน้อยกว่า อ่อนวัยกว่า  EN: younger
品薄[しなうす, shinausu] TH: สินค้ามีน้อยจนดูท่าทางไม่พอกับความต้องการ
減らす[へらす, herasu] TH: ลดให้น้อยลง
こだわる[こだわる, kodawaru] TH: จู้จี้เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  EN: to fuss over

German-Thai: Longdo Dictionary
Mädchen(n) |das, pl. Mädchen| เด็กหญิง, สาวน้อย
du(pron) คุณหรือเธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2 (สุภาพน้อยกว่า Sie, ใช้เวลาคุยกับคนที่สนิท หรือ ไม่เป็นทางการ)
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: zumindest, Syn. wenigsten
kleinเล็ก, น้อย
mindestensอย่างน้อยที่สุด
wenigน้อย
wenigerน้อยกว่า
zumindestอย่างน้อย
mager(adj) ที่มีไขมันน้อย เกือบไร้ไขมัน, See also: fettarm, dünn
treten(vi) |tritt, trat, hat/ist getreten| ก้าวเท้าไป(เล็กน้อยไม่กี่ก้าว)เช่น Sie ist zur Seite getreten. เธอก้าวหรือเขยิบไปข้างๆ
Das ist mir Wurst!(phrase) ช่างหัวมัน ไม่เห็นน่าสนใจ |หยาบเล็กน้อย|
etwasนิดหน่อย, บ้าง เช่น mit etwas Glück พร้อมโชคเล็กๆ, etwas warm อุ่นเล็กน้อยหรือค่อนข้างร้อน
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert
Minderheit(n) |die, pl. Minderheiten| ส่วนน้อย
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
Minderheit(n) |die, pl. Minderheiten| เสียงส่วนน้อย, See also: A. die Mehrheit
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
Wahrscheinlichkeit(n) |die, nur Sg.| ความน่าจะเป็น , ความเป็นไปได้ เช่น Die Wahrscheinlichkeit, daß er kommt, ist so gering. การที่เขาจะมามีความเป็นไปได้น้อยมาก
Theke(n) |die, pl. Theken| ซุ้มหรือเคาน์เตอร์ขายของเล็กๆ น้อยๆ (ส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น heiße Theke ซุ้มขายอาหารร้อน
erheblich(adj) สำคัญ, มาก, ที่ต้องนึกถึง เช่น Es ist kein erhebliches Problem. มันไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญนัก, In Thailand verdient man erheblich weniger als in Deutschland. ที่เมืองไทยผู้คนทำงานได้เงินเดือนน้อยกว่าที่เยอรมนีมาก, See also: viel, Syn. wesentlich
reduzieren(vt) |reduzierte, hat reduziert| ลดลง, ทำให้จำนวนน้อยลง เช่น den Preis von 200 auf 150 Euro reduzieren ลดราคาจากสองร้อยเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบ, See also: verringern, A. erhöhen, Syn. erniedrigen
jeยิ่ง (ใช้บ่งว่าของสองสิ่งขึ้นอยู่ซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าสิ่งหนึ่งมากขึ้น อีกสิ่งน้อยลง ใช้คู่กับ umso หรือ desto) เช่น Je kälter es ist, desto mehr Gas für die Heizung verbraucht man. ยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่ เราก็ยิ่งใช้ก๊าซสำหรับเครื่องทำความร้อนมากขึ้นเท่านั้น
senken(vt) |senkte, hat gesenkt, etw.(A)| ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งลดน้อยลง, ทำให้น้อยลง, ทำให้ต่ำลง เช่น Die Regierung hat die Steuern gesenkt. รัฐบาลลดภาษีลง, See also: A. erhöhen, steigern, Related: sinken, verringern, Syn. herabsetzen
warnen(vi, vt) |warnte, hat gewarnt, jmdn. vor etw. (D)| เตือน เช่น Das Kaufhaus warnt Kunden vor dem Diebstahl. ห้างสรรพสินค้าเตือนลูกค้าให้ระวังการลักเล็กขโมยน้อย
schüchtern(adj, adv) (คน)ที่ขี้อาย, เหนียมอาย, พูดน้อย, Syn. scheu
weniger alsต่ำกว่า, น้อยกว่า เช่น Er ißt weniger als ich. เขากินน้อยกว่าฉัน
widmen(vt) |widmete, hat gewidmet| อุทิศ เช่น Ich widme meinem Vater so selten Zeit. ฉันอุทิศเวลาให้กับพ่อน้อยมาก

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fräulein { n } (Frl.) (Anrede)(n) เด็กสาว เด็กหญิง สาวน้อย
Harz { n }(n) เล็กน้อย, See also: A. huge, Syn. little
kindlein Au(n) ทารกน้อยกลอยใจ (จากวรรณกรรมโบราณของเยอรมัน)

French-Thai: Longdo Dictionary
ils(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่มีเพศชายอย่างน้อย 1 คนในนั้น, พวกเขา, พวกมัน
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Syn. fille, madame, femme, Ant. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), See also: madame, Ant. monsieur, Related: madame
chaton, -s(n) แมวน้อย, ลูกแมว, See also: chat, chatte
Image:
fille, -s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว, Ant. garcon, fils
moins(adv) น้อยกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est moins riche que moi. เขารวยกว่าฉัน
jeune(adj) ที่อายุน้อยอ่อนหรือยังเด็ก
De rien!(phrase) ไม่เป็นไร, เป็นเรื่องเล็กน้อย (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), Syn. Je t'en prie!, Il n'y pas de quoi!, Je vous en prie.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top