Search result for

*น่าห่วง*

(33 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น่าห่วง, -น่าห่วง-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห่วงหน้าพะวงหลัง, ห่วงหน้าห่วงหลังก. พะว้าพะวัง.
พะว้าพะวังก. ห่วงหน้าห่วงหลัง, ห่วงหน้าพะวงหลัง.
ละล้าละลังว. ห่วงหน้าห่วงหลัง, พะวงหน้าพะวงหลัง, พะวักพะวน, เช่น เกิดไฟไหม้ละล้าละลังคว้าอะไรไม่ถูก.
อะร้าอร่าม ๑ก. ห่วงหน้าห่วงหลัง, งกเงิ่นด้วยความห่วงใย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Water's fine now. That's not your worry.แหล่งน้ำปลอดภัยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไป ที่น่าห่วงน่ะ The Mark of Nimueh (2008)
Well, she doesn't have to worry about college.เธอไม่น่าห่วงเรื่องมหา'ลัย London. Of Course (2009)
Oh, seriously. That's your big worry right now?โอ้ซีเรียสกันหน่อย นั่นเป็นเรื่องน่าห่วงมากๆ ของคุณน่ะ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Actually, the one they should be concerned about is you.หลายคนก็ห่วง คนนึงที่น่าห่วงคือคุณ Boom Crunch (2009)
It's nothing to worry about.ไม่มีอะไรน่าห่วง The Twilight Saga: Eclipse (2010)
It's worrisome even if the two of you date.มันคงน่าห่วงอยู่นะ ถ้าเธอสองคนเดทกัน One (2010)
Why was I even concerned?คงไม่มีอะไรน่าห่วงหรอก The Sorcerer's Apprentice (2010)
His arms they most concerns about.ที่น่าห่วงสุด คือแขนสองข้างของเขา Jax, Sonya and Kano: Part 2 (2011)
Nothing to worry about.ไม่มีอะไรน่าห่วงเลย The Wicked Day (2011)
Even so, I'm still worried!แม้ว่าจะเป็นอย่างนั้น แต่ก็ยังน่าห่วงอยู่  ()
It doesn't mean anything to our bottom line.ไม่น่าห่วงงั้นเหรอ? Dark Shadows (2012)
Because Elena put your life before her own.เพราะเอเลน่าห่วงชีวิตของนายมากกว่าตัวเธอเอง Growing Pains (2012)
Within moderation, but I'm not worried.ถ้ามันไม่มากจนเกินไป แต่ก็ดูไม่น่าห่วงนะ Give Me the Blame (2012)
But if you're a crappy teacher, that means something.แต่ถ้านายเป็นครูที่ไม่ได้เรื่อง อันนั้นน่าห่วงนะ Sweet Dreams (2013)
There's no need to be worried about it, Brenda.ไม่มีอะไรน่าห่วงหรอก เบรนด้า Little Red Corvette (2013)
Now, this is serious stuff we're doing here.ตอนนี้ สิ่งที่เรากำลังทำ เป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก Cain and Gabriel (2014)
That's the half I'm worried about.ครึ่งนั้นแหละที่น่าห่วง Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Of all the necks on this boat, Highness, the one you should be worrying about is your own.ในบรรดาคอทั้งหมดบนเรือลำนี้ เจ้าหญิง... คอที่น่าห่วงที่สุดก็คือคอของพระองค์เอง The Princess Bride (1987)
- Nothing that concerns you spacemen; just us toys.- ไม่มีอะไรน่าห่วงคุณนักบินอวกาศ แค่ของเล่นพวกเรา Toy Story (1995)
I wouldn't worry about it. Hate fades.ฉันว่าไม่น่าห่วงเท่าไร เดี๋ยวความเกลียดก็เลื่อนหาย The Story of Us (1999)
A rather troubling piece of evidence.คือหลักฐานซึ่งค่อนข้างน่าห่วง - หลักฐานอะไร I Heart Huckabees (2004)
I told you, you'd be the least of my worries.ผมบอกแล้วไง, เรื่องคุณน่ะไม่น่าห่วง V for Vendetta (2005)
The avian flu, of course, quite a serious matter, as you know.ไข้หวัดนก ก็ใช่ เป็นเรื่องน่าห่วงอย่างยิ่ง An Inconvenient Truth (2006)
All you gotta worry about from my side of the family is a history of cancer and heart disease.เรื่องที่น่าห่วงจากครอบครัวชั้นก็มีแค่ ประวัติมะเร็งกับเรื่องหัวใจ Chapter Six 'Better Halves' (2006)
tell me what is wrong with that boy?บอกผม เด็กนั่นมีอะไรน่าห่วงNamastey London (2007)
But if we don't secure the satellite, then Jeff's safety is gonna be the least of our concerns.แต่ถ้าเราไม่ได้ดาวเทียมนั่นมา ความปลอดภัยของเจฟฟ์ ก็เป็นสื่งที่น่าห่วงน้อยที่สุด Chuck Versus Tom Sawyer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วงหน้าห่วงหลัง[v. exp.] (huang nā huang lang) EN: worry   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top