ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*น่าสะอิดสะเอียน*

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น่าสะอิดสะเอียน, -น่าสะอิดสะเอียน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสะอิดสะเอียน[V] be disgusting, See also: be nauseating, be sickening, be repellent, be repugnant, Syn. น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง, Example: ภาพฆาตกรรมในหนังสือพิมพ์ดูแล้วน่าสะอิดสะเอียน, Thai definition: ชวนให้คลื่นไส้อย่างรุนแรง ทั้งโดยตรงและโดยปริยายต่อสิ่งที่เร้าเร่งให้เกิดอารมณ์เช่นนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลื่นไส้(คฺลื่น-) ก. ปั่นป่วนในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ชวนให้อาเจียน, โดยปริยายหมายความว่า น่ารังเกียจ, น่าสะอิดสะเอียน.
สากหยาก(สากกะหฺยาก) ว. ขรุขระ, น่าสะอิดสะเอียนอย่างหนังคางคก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jesus, Elin, you're insane! That's disgusting!พระเจ้า Elin เธอมันโรคจิต\ น่าสะอิดสะเอียน Show Me Love (1998)
A monarch who fails to keep his word is uncivilized, unenlightened and ungrateful.พระราชาธิบดีที่ไม่รักษาคำพูดของเขาจะไม่พัฒนา ไม่มีความรู้ และน่าสะอิดสะเอียนAnna and the King (1999)
He's positively vomititious, Giselle.เขาทำตัวน่าสะอิดสะเอียนที่สุด Mona Lisa Smile (2003)
Disgusting animal.น่าสะอิดสะเอียน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Ellis, you might wanna close your ears. This is nasty shit.เอลลิส นายจะปิดหูก็ได้นะ มันน่าสะอิดสะเอียน Four Brothers (2005)
"His appetite was not of that squeamish kind which cannot feed on a dainty"ความต้องการของเขาไม่ใช่สิ่งน่าสะอิดสะเอียน ที่หล่อเลี้ยงความงามนั้นไม่ได้" Becoming Jane (2007)
All this nauseating talk of "true love's kiss."ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสะอิดสะเอียน"จุมพิตแห่งรักแท้." Enchanted (2007)
No, it's disgusting!มันน่าสะอิดสะเอียนที่สุด Goal II: Living the Dream (2007)
What kind of nasty shit did your mama do to you?เป็นสิ่งน่าสะอิดสะเอียนที่แม่ของแกทำกับแกใช่ไหม Seeds (2008)
Don't try and justify this. This is sick.ไม่ต้องอธิบายถึงมัน น่าสะอิดสะเอียน City on Fire (2008)
disgusting about this. - How so?แต่มันมีอะไรบางอย่าง น่าสะอิดสะเอียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ The Reader (2008)
I know. It's disgusting, right?ผมรู้ มันน่าสะอิดสะเอียน ถูกมั้ย? Bound (2009)
Ugh. Ugh. Disgusting.อ๊ะ, น่าสะอิดสะเอียนจริงๆ Chuck Versus the First Kill (2009)
Ahh! Who's indecent here?โอ้ ใครแถวนี้ที่มันน่าสะอิดสะเอียน Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Don't tell me that you've been wearing these pants since we met, because that really would be gross.อย่าบอกนะ ว่าเธอใส่ตัวนี้ตั้งแต่ที่เราเจอกัน มันจะเป็นอะไรที่น่าสะอิดสะเอียนมาก The Freshmen (2009)
It's gross.มันน่าสะอิดสะเอียน Bolt Action (2009)
Oh, don't do that, daddy. Don't quote the bible at me. "it is an abomination."พ่ออย่ามาเอาคำในคัมภีร์ไบเบิลมาบอกหนู \ \"เป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน\\\" Invasion (2009)
This is the most ill-conceived, sapless, vomitous, gargoyle of gastronomityนี่คือที่สุดของ ความไม่เหมาะสม, อ่อนปวกเปียก, น่าสะอิดสะเอียน, ของประหลาดสำหรับการกิน The Dwarf in the Dirt (2009)
You're obnoxious, you're cramping my style,นายมันน่าสะอิดสะเอียน ชอบล้อเลียนฉัน Comparative Religion (2009)
Out of an overwhelming sense of deep repulsion,ความรู้สึกที่ไหลล้นที่อยู่ลึก ในความน่าสะอิดสะเอียนนี้ Hell-O (2010)
HE COUGHS That's disgusting. What is that?มันน่าสะอิดสะเอียนมากมันคืออะไร The Eleventh Hour (2010)
Nasty stuff.น่าสะอิดสะเอียนนะ Chuck Versus the Tooth (2010)
Okay, that's gross.โอ้ว น่าสะอิดสะเอียนจัง The Couple in the Cave (2010)
Not just a bad song, an offensive song.ไม่ใช่แค่ทำให้เพลงเสีย มันจะต้องน่าสะอิดสะเอียนด้วย Duets (2010)
I can't believe how gross I am.ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่า ฉันจะทำตัวน่าสะอิดสะเอียนได้ขนาดนี้ The Psychology of Letting Go (2010)
I'm twice as gross.ฉันสิน่าสะอิดสะเอียนเป็นสองเท่า The Psychology of Letting Go (2010)
Because... men are even grosser?เพราะ... พวกผู้ชายน่าสะอิดสะเอียนยิ่งกว่าเหรอ? The Psychology of Letting Go (2010)
I wanna rub purell on my brain.น่าสะอิดสะเอียนเป็นที่สุด Accounting for Lawyers (2010)
Blood. It's gross.เลือด มันน่าสะอิดสะเอียน Hello, Bandit (2010)
Gross.น่าสะอิดสะเอียน Dead Tooth (2010)
I realize that. That's why I said "gross."ผมรู้แล้ว ว่าทำำไมผมถึงได้พูดคำว่า "น่าสะอิดสะเอียนDead Tooth (2010)
That image of you is laughable, and disgusting.นายนี่มันน่าขำ น่าสะอิดสะเอียนซะจริง Episode #1.3 (2010)
You are disgusting.แกมันน่าสะอิดสะเอียน The Rite (2011)
Disgusting.น่าสะอิดสะเอียน Bridesmaids (2011)
It was the grossest one yet.มันเป็นเรื่อง น่าสะอิดสะเอียนที่สุด เรื่องหนึ่ง Super 8 (2011)
Sex is kinda gross, but it feels good, don't it?เซ็กส์เป็นอะไรที่น่าสะอิดสะเอียน แต่มันก็รู้สึกดี ใช่ไหม? I'm Alive and on Fire (2011)
So gross...น่าสะอิดสะเอียน Thanksgiving (2011)
Then you've grossly misjudged my sense of humor.ฉันขอบอกว่ามันน่าสะอิดสะเอียน และฉันคงตลกมากค่ะ Guilt (2011)
Here, piggy, piggy, pig.觷駻ǧԴ¹蹴Թš ҹ ͧ ͧ... Piggy Piggy (2011)
I met this girl, and she's great.นั่นน่าสะอิดสะเอียนจัง The Good Guy Fluctuation (2011)
I spend all night writing an editorial about the nausea this town has come to inspire.ฉัน... เขียนบทบรรณาธิการ เรื่องความน่าสะอิดสะเอียนของเมือง The Green Hornet (2011)
Mm, gross.อืม น่าสะอิดสะเอียน True Believer (2012)
Ma, that's gross.แม่ น่าสะอิดสะเอียนจริงๆ เลย De Marathon (2012)
Shock value is what got my "Inside Out" serial attention.ความน่าสะอิดสะเอียนที่ฉันได้รับ "อย่างทะลุปรุโปร่ง" สนใจอย่างจริงจัง Monstrous Ball (2012)
Oh, that is the most disgusting thing I've ever seen!โอ้ววว นี่เป็นอะไรที่น่าสะอิดสะเอียน ที่สุดเท่าที่ข้าเคยเจอ Hotel Transylvania (2012)
- That is disgusting. - That is...นั้นน่าสะอิดสะเอียน นั้น... Safe Haven (2013)
A bit gruesome for my taste.น่าสะอิดสะเอียน ไปหน่อยนะสำหรับข้า Dark Wings, Dark Words (2013)
You're hagged out, you're in love with Blaine, and it's creepy.เธอหลงรักเบลน และมันน่าสะอิดสะเอียนมาก I Do (2013)
And the sick thing is is that somebody gave you the power to act on it.และที่มันน่าสะอิดสะเอียนก็คือ ใครบางคนดันให้อำนาจคุณ เพื่อมาทำเรื่องนี้ Smoke Alarm (2013)
"Thou shalt not lie with mankind as with womankind, for it is an abomination.""เจ้าอย่าสมสู่กับผู้ชายใช้ต่างผู้หญิง เป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนBroken (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disgusted[ADJ] ซึ่งน่าสะอิดสะเอียน, See also: ซึ่งน่ารังเกียจ, Syn. displeased, offended, Ant. attracked
disgusting[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, น่าขยะแขยง, Syn. loathsome, repellent, Ant. attracktive
gross[ADJ] หยาบช้า, See also: ต่ำช้า, เลวร้าย, น่าสะอิดสะเอียน, Syn. repugnant
gruesome[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าขยะแขยง, น่าสยดสยอง, น่าสะอิดสะเอียน, น่ารังเกียจ, Syn. dredful, grisly, ghastly, horrid, Ant. pleasant
nasty[ADJ] น่าคลื่นไส้, See also: น่าสะอิดสะเอียน, ไม่น่ายินดี, ไม่น่าพอใจ
obnoxious[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าสะอิดสะเอียน, น่าขยะแขยง, Syn. nasty, offensive, Ant. pleasing, pleasant
obscene[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าสะอิดสะเอียน, Syn. disgusting, repulsive
offensive[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: ที่ไม่พึงปรารถนา, น่าสะอิดสะเอียน, Syn. disgusting, unpleasant, Ant. pleasant, pleasing
ungrateful[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, Syn. disapproval, Ant. grateful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
ungrateful(อันเกรท'ฟูล) n. เนรคุณ,ไม่สำนึกบุญคุณ,น่าเบื่อ,น่าสะอิดสะเอียน,ไม่มีรสชาติ., See also: ungratefully adv. ungratefulness n., Syn. thankless,unmindful

English-Thai: Nontri Dictionary
nasty(adj) สกปรก,น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,ฉุนเฉียว
repulsive(adj) น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,น่าผลักไส
revolting(adj) น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ,กำเริบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top