ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*นักวิเคราะห์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นักวิเคราะห์, -นักวิเคราะห์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักวิเคราะห์(n) analyst, Example: ในอนาคตบริษัทของเราจะจ้างนักวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบอีกสามคน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำการวิเคราะห์, ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคระห์
นักวิเคราะห์ข่าว(n) commentator, See also: news analyst, Syn. นักพิเคราะห์ข่าว, นักวินิจฉัยข่าว, Example: ทางรายการมีโอกาสต้อนรับนักวิเคราะห์ข่าวชื่อดังซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
system analystนักวิเคราะห์ระบบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
systems analystนักวิเคราะห์ระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
systems analystนักวิเคราะห์ระบบ, Example: ตำแหน่งงานของนักวิเคราะห์ระบบ นักวิเคราะห์ระบบที่ดีควรมีความรู้หลายด้าน ด้านหนึ่งคือความรู้ในระบบที่กำลังวิเคราะห์ว่าระบบนั้นควรมีวิธีการทำงานอย่างไร ด้านหนึ่งคือความรู้เกี่ยวกับการจัดงาน อีกด้านหนึ่งคือความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเป็นคนช่างสังเกต และช่างถามเพื่อจะได้สามารถกำหนดหาความต้องการและระบุปัญหาในระบบงานเดิมได้ [คอมพิวเตอร์]
The Securities Analyst Associationสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์, Example: สมาคมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และมูลนิธิอาเซียจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาการด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการเงิน เสริมสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณและคุณภาพของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อการเจริญก้าวหน้าของตลาดทุนไทย สมาคมนี้จัดอบรมโครงการ CFA (Chartered Financial Analyst) ของสหรัฐอเมริกา [ตลาดทุน]
Analystsนักวิเคราะห์ [การแพทย์]
system analystนักวิเคราะห์ระบบ, ผู้ทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบจะทำการวิเคราะห์ระบบงานและออกแบบระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจรวมถึงงานด้านการออกแบบฐานข้อมูลด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not an analyst.คุณไม่ใช่นักวิเคราะห์ Basic Instinct (1992)
Kelly met the analyst during her little stay at Holloway Prison.เคลลี่ได้พบกับนักวิเคราะห์ระหว่าง การมาอยู่ที่เรือนจำฮอลโลเวย์ Basic Instinct (1992)
He had a nickname at the Academy.กล่าวได้ว่า เขาเป็นนักวิเคราะห์ ด้านอาชญากรรมรุนแรง ที่เยี่ยมที่สุด Deep Throat (1993)
Psychiatrist. We should both see him.เราทั้งคู่น่าจะไปพบนักวิเคราะห์ทางจิต Junior (1994)
If we're meant to be analysts, we'd be working upstairs!ถ้าเรากำลังหมายถึงการเป็นนักวิเคราะห์ที่เราต้องการจะทำงานชั้นบน! Cubeº: Cube Zero (2004)
Didn't think you could hide that from an old profiler, now, did ya?อย่าคิดว่าคุณจะปิดมันจาก นักวิเคราะห์เก่าได้น่า ใช่ไหม? Extreme Aggressor (2005)
- You're a corporate research analyst. - Research analyst.คุณเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงิน The Devil Wears Prada (2006)
As Ms. Donovan stated, a top video forensic analyst has disputed the authenticity of a surveillance tape that was the key piece of evidence in convicting Lincoln Burrows.ตามที่คุณโดโนแวนให้การไว้ \ มีนักวิเคราะห์ภาพมือดี ได้ทำการปรับแต่งภาพจากกล้องรปภ. หลักฐานสำคัญที่ทำให้ลินคอล์น เบอโรวส์ต้องรับโทษ The Rat (2006)
He's an analyst.- เขาเป็นนักวิเคราะห์ Chuck Versus the Wookiee (2007)
Douglas Freeman, analyst.ดักลาส ฟรีแมน_BAR_ นักวิเคราะห์ Rendition (2007)
- Lee... analyst is not a jackal.- ลี นักวิเคราะห์ไม่ค่อยถ่อยนะ Rendition (2007)
Say hello to our Autonomous Reconnaissanceทักทายนักวิเคราะห์ภาพรวม Eagle Eye (2008)
Look, I'm, I'm just an analyst, okay?ฟังนะ, ผมแค่นักวิเคราะห์ Chuck Versus Santa Claus (2008)
Chuck, you're way more than just an analyst.ชัค, นายเป็นมากกว่านักวิเคราะห์ Chuck Versus Santa Claus (2008)
I told you, he's an analyst, not a spy!ฉันบอกแล้ว เค้าเป็นนักวิเคราะห์ ไม่ใช่สายลับ Chuck Versus the Seduction (2008)
He was a data analyst.รู้สิ เขาเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล Selfless (2008)
Why would a blood spatter analyst spend time searching the sheriff department's database for information on my dead brother?ทำไมนักวิเคราะห์รอยเลือด ต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลใน หน่วยงานของนายอำเภอ เพื่อข้อมูลของน้องชายผมด้วย? Our Father (2008)
A trusty spatter analystนักวิเคราะห์เลือดผู้น่าไว้ใจ Go Your Own Way (2008)
He was one of our more promising analysts, in fact.ที่จริง เขาเป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ทางจิต ที่เราฝากความหวัง The Dreamscape (2008)
we'll also run the calls through our analyst at quantico. she can triangulate cell calls.เราจะให้นักวิเคราะห์ของเราที่ควอนติโกช่วยอีกแรง ถ้าเขาใช้โทรศัพท์มือถือ เธอจะสามารถหาจุดเชื่อมสัญญาณได้ The Instincts (2008)
Ozzie. I'm a great fucking analyst.- เพราะผมเป็นนักวิเคราะห์ชั้นเซียน Burn After Reading (2008)
Kolyma Two tells us they have computer files from an ex-analyst of mine, Osborne Cox.โคลีม่า 2 บอกว่าพวกเขามีไฟล์คอมพิวเตอร์ จากออสบอร์น ค็อกซ์นักวิเคราะห์เก่าของผม โคลีม่า 2 เหรอ Burn After Reading (2008)
Shot your analyst?ยิงนักวิเคราะห์คุณเหรอ Burn After Reading (2008)
And this analyst, ex-analyst...แล้วนักวิเคราะห์เก่านี่ Burn After Reading (2008)
Well, this analyst, Cox, was attacking the gym guy.คือค็อกซ์ที่เป็นนักวิเคราะห์ ไปทำร้ายคนจากยิม Burn After Reading (2008)
He shot the analyst. He shot Cox.เขาเลยยิงนักวิเคราะห์ เขายิงค็อกซ์ครับ Burn After Reading (2008)
The analyst who died in the hall today.นักวิเคราะห์ที่ตายที่ทางเดินวันนี้ Chapter Three 'Building 26' (2009)
Government analysts tell us the order to launch any operation in these circumstances would rest with the vice president.นักวิเคราะห์ได้เตรียมความพร้อม สำหรับเหตุการณ์เช่นนี้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรองประธานาธิบดี Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
According to her file, he's a level-six analyst, too.จากข้อมูลของเธอ เขาเป็นนักวิเคราะห์ระดับ 6 เหมือนกัน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Chloe O'Brian... she was senior analyst at CTU.โคลอี้ โอ ไบรอัน เธอเป็นนักวิเคราะห์ ที่ CTU Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
They do independent scientific analysis.เขาเป็นนักวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อิสระ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
But I can guarantee you it has nothing to do with the fact that you're the most attractive researcher I have ever worked with.แต่ผมรับประกันใด้ว่า มันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับความจริงที่ว่า คุณเป็นนักวิเคราะห์ที่มีเสน่ห์ที่สุดเท่าที่ผมเคยทำงานด้วย Ninja Assassin (2009)
Forensic researcher.นักวิเคราะห์พยานหลักฐาน Ninja Assassin (2009)
I'm just a forensic researcher.ฉันเป็นแค่นักวิเคราะห์หลักฐานเท่านั้น . Ninja Assassin (2009)
It was my first case For the b.a.u. As lead profiler.ปี 1998 มันเป็นคดีแรกของผมในบีเอยู ในฐานะหัวหน้านักวิเคราะห์ Omnivore (2009)
LOOKING AT PEOPLE LIKE THATฉันไม่ใช่นักวิเคราะห์พฤติกรรม House on Fire (2009)
Now, our first guest is an author and an entrepreneur.ขณะนี้ แขกคนแรกของพวกเราคือนักเขียนและนักวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนทางธุรกิจ S.O.B. (2009)
One of my analysts spotted Sylar on a surveillance camera near K Street.นักวิเคราะห์ของเราคนหนึ่งตรวจพบไซลาร์ จากกล้องตรวจตรา ใกล้ถนน K Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Chuck, leave the search for Orion up to the team of brilliant analysts.ชัค ปล่อยเรื่องการตามหาโอไรออน ให้เป็นหน้าที่ของทีมนักวิเคราะห์เถอะ Chuck Versus the Predator (2009)
My analysts believe you walked into a FULCRUM trap.นักวิเคราะห์ของฉันเชื่อว่า คุณกำลังติดกับดักพวกฟัลครั่ม Chuck Versus the Predator (2009)
I've had an army of analysts and spies hunting for Orion since before you were in a training bra.ฉันมีนักวิเคราะห์ และสายลับ เป็นกองทัพ ที่จะตามล่าตัวโอไรออน ตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเข้ามาฝึกซะอีก Chuck Versus the Predator (2009)
We'd like you to be an analyst.เราต้องการให้คุณเป็นนักวิเคราะห์ Chuck Versus the Ring (2009)
How is my favorite blood spatter analyst?นักวิเคราะห์รอยเลือด คนโปรดของผม เป็นยังไงบ้าง? Living the Dream (2009)
You didn't mention that you were a, uh, spatter analyst, คุณไม่ได้บอกว่าคุณทำอะไร อืม ประเด็นคือ คุณเป็นนักวิเคราะห์ Dex Takes a Holiday (2009)
In the world of blood spatter, ในโลกของนักวิเคราะห์รอยเลือด Road Kill (2009)
Well, Greg Dorit wasn't an agent; he was an analyst.คือ เกร็ก ดอริท ไม่ได้เป็นเอเจนท์ เขาเป็นนักวิเคราะห์ The Bond in the Boot (2009)
So you got an analyst to assassinate a Russiacourier?แล้ว คุณได้ให้นักวิเคราะห์ ไปสังหารคนส่งข่าวของรัสเซีย The Bond in the Boot (2009)
You knowthey said that he wasn't a good analyst.พวกเขาบอกว่า เกร๊กเป็น นักวิเคราะห์ที่ไม่ได้ความ The Bond in the Boot (2009)
d so you killed your own analyst cause he got in your way?คุณฆ่านักวิเคราะห์\ เพราะเขาขวางทางคุณเหรอ? The Bond in the Boot (2009)
Now, i understand that profilers thinkตอนนี้ฉันเข้าใจ สิ่งที่นักวิเคราะห์คิด Faceless, Nameless (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักวิเคราะห์[nakwikhrǿ] (n) EN: analyst  FR: analyste [ m ]
นักวิเคราะห์ข่าว[nak wikhrǿ khāo] (n, exp) EN: commentator ; news analyst  FR: commentateur [ m ] ; commentatrice [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analyst(n) นักวิเคราะห์, Syn. examiner, investigator, interpreter
analyst(n) นักวิเคราะห์ทางจิต, Syn. psychoanalyst, psychiatrist
news commetator(n) นักวิเคราะห์ข่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analyst(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้วิเคราะห์, นักวิเคราะห์, จิตแพทย์ผู้ทำการวิเคราะห์
computer personnelบุคลากรคอมพิวเตอร์หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ผู้ควบคุมเครื่อง พนักงานเตรียมข้อมูล ๆ บางทีเรียกรวม ๆ ว่า นักคอมพิวเตอร์ (computerese) หรือ peoplewareมีความหมายเหมือน liveware
livewareหมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า1. วิศวกรคอมพิวเตอร์ (computer engineer) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องการบำรุงรักษาตัวเครื่อง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับส่วนตัวเครื่อง (hardware) 2. นักวิเคราะห์ระบบ (system analyst) คือ ผู้ที่จะวิเคราะห์ระบบงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล3. นักเขียนชุดคำสั่งหรือผู้ทำโปรแกรม (programmer) คือผู้ที่จะเขียนคำสั่งต่าง ๆ ให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม4. ผู้ควบคุมเครื่อง (operator) คือผู้ที่จะบังคับควบคุมคอมพิวเตอร์ ด้วยการกดปุ่มบนแผงหน้าปัด ให้ทำงานตามคำสั่ง5. ผู้เตรียมข้อมูล (data entry operator) หมายถึงผู้ที่นำข้อมูลลงในสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น แถบบันทึก จานบันทึกมีความหมายเหมือน peopleware
peoplewareส่วนบุคลากรในวงการคอมพิวเตอร์ หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น นักเขียนโปรแกรม (programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (systems analyst) วิศวกร (engineer) ผู้เตรียมข้อมูล (data entry) รวมไปถึงผู้ควบคุมเครื่อง (operator) อย่างไรก็ตาม สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว คำว่า "ผู้ใช้เครื่อง" (user) จะถูกรวมอยู่ในบุคลากรคอมพิวเตอร์ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
critic(n) นักวิจารณ์, นักวิเคราะห์, ผู้ติ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top