Search result for

*ท้องตลาด*

(34 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ท้องตลาด, -ท้องตลาด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้องตลาด[N] market, See also: market place, Syn. ตลาด, Example: สินค้าเหล่านี้ไม่มีขายในท้องตลาด, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้องตลาดน. ตลาดทั่ว ๆ ไป, ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่าง ๆ.
ขาดตลาดก. ไม่มีขายในท้องตลาดอย่างที่เคยมี.
ราคาตลาดน. ราคาที่ซื้อขายกันทั่วไปในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งและในขณะใดขณะหนึ่ง, ราคาท้องตลาด ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
salable valueราคาที่ซื้อขายกัน (ในท้องตลาด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marketตลาด, ท้องตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's really nothing else like it on the market.และไม่เหมือนใคร ในท้องตลาด Julie & Julia (2009)
A friend, from the marketplace.เพื่อน, จากท้องตลาด Mark of the Brotherhood (2010)
I'll swoop in and give you fair-Market price.ลุงจะเข้ามา แล้วเสนอซื้อด้วยราคาท้องตลาด The Sixteen Year Old Virgin (2010)
I can offer you well above market value.ผมจะเสนอราคาที่สูงกว่าราคาในท้องตลาดให้ Down the Block There's a Riot (2010)
He wasn't interested. Did you tell him I'm willing to pay above market value?แล้วได้บอกรึเปล่าว่าผม ให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดLet Me Entertain You (2010)
I can offer you well above market value.ผมเสนอราคาสูงกว่าท้องตลาดให้คุณเลย Pleasant Little Kingdom (2010)
The Yoshim dual knife is the best on the market.มีดคู่ของโยชิม/Nเป็นมีดที่ดีที่สุดในท้องตลาด Remembrance of Things Past (2010)
It's called the "Special T", and it's not even out on the market yet.นี่คือของใหม่เรียกว่า.. ที และไม่มีในท้องตลาดเลย Episode #1.4 (2010)
Or just a hot HMO administrator who likes to bake cookies and rub your head while you discuss the evils of generics.หรือผู้บริหารจากสถาบันสุขภาพ ที่ชอบทำคุกกี้ และลูบหัวคุณเวลาพูดถึง ข้อเสียของยาในท้องตลาด Love & Other Drugs (2010)
PV wanted to know how much it would cost to take this drug off the market.พีแอนด์วี อยากจะรู้ว่ามันจะเสียหายสักเท่าไหร่ ถ้าจะดึงยาตัวนี้ออกจากท้องตลาด Deadline (2011)
But with my modifications, it is unlike any other Zhviegel on the market.แต่ด้วยการพลิกแพลงของฉัน มันทำให้ไม่เหมือน Zhviegel ทั่วไปตามท้องตลาดนะ Deadline (2011)
Well, at least the drug's off the market, and we've got Carter and Sullivan on conspiracy to commit murder.อืมม์ ดีแล้ว อย่างน้อยยาก็หายไปจากท้องตลาด และเราก็จับตัวคาร์เตอร์และซัลลิแวน ในข้อหาสมคบกันฆาตกรรม Deadline (2011)
It is, sir. Car batteries with some after-market configurations.ใช่แล้วครับ ประกอบด้วยแบ็ตเตอรี่รถยนต์ กับของที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด Would You Rather (2012)
I went after market on most of the parts here.ผมพยายามหาซื้อตามท้องตลาด ที่มีชิ้นส่วนของอะไหล่พวกนี้มากที่สุด Fifty-One (2012)
Ok, so, I double-checked, and this fabric is not manufactured for commercial sale.โอเค ผมเช็กซ้ำอีกครั้งแล้ว และผ้าชนิดนี้ไม่ได้ถูกผลิต เพื่อวางขายตามท้องตลาด Heathridge Manor (2012)
A little over a thousand pounds. Street value on that kind of weight is $30 to $35 million.ราคาตามท้องตลาดสำหรับน้ำหนัก ขนาดนี้ก็ 30-35 ล้านเหรียญ La O Na Makuahine (2012)
It's not gonna be out on the market until this summer, but I was able to pull a couple of strings.มันยังไม่ได้ออกวางขายในท้องตลาด\ จนกว่าจะถึงฤดูร้อน แต่ฉันพอมีเส้นสายอยู่บ้าง Noosphere Rising (2012)
I mean, this is the cheapest stuff that money can buy.แบบที่ถูกที่สุดในท้องตลาด The Bod in the Pod (2012)
You wanted to know if it ever went on the market? ♪ I'm going oh-oh-oh-oh-oh-o-oh ♪ is it really for sale♪คุณอยากรู้ว่ามันเคยมีขาย ในท้องตลาดไหม ฉันเอามาให้ดูเพื่อ Frederick Barnes (No. 47) (2013)
Market value is over $300 million...มูลค่าในท้องตลาดมันมากกว่า 300 ล้าน.. Chuck Versus the DeLorean (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้องตลาด[n.] (thøngtalāt) EN: market place ; market   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drug on the market[IDM] มีเกลื่อนกลาด, See also: มีมากมายในท้องตลาด
marketplace[N] ตลาดสินค้า, See also: ท้องตลาด, ตลาด, Syn. selling place, bazaar, mall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ
price currentn. ราคาท้องตลาด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
global positioning system (n ) GPS (global positioning system) จีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลตำแหน่งโลก คือ จีพีเอส ที่ทำให้เราทราบค่าตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ของโลก โดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณคือ อุปกรณ์จีพีเอส ดาวเทียมกำหนดตำแหน่งบนโลก มีอยู่สามค่ายคือ 1. NAVSTAR เป็นของประเทศอเมริกา 2. GLONASS เป็นของประเทศรัสเซีย 3. GALILEO เป็นของยุโรป แต่ที่เราใช้สัญญาณในปัจจุบันด้วย จีพีเอสที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนั้นใช้ของ NAVSTAR แต่เรานิยมเรียกของค่ายนี้ว่า ดาวเทียมจีพีเอส
oligopolisticลักษณะทางการตลาดแบบหนึ่งที่มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการจำนวนน้อย ซึ่งทำให้การกระทำการใดๆของบริษัทผู้ให้บริการเพียงบริษัทเดียวอาจมีผลกระทบต่อราคาของสินค้าหรือบริการนั้นๆในท้องตลาด และอาจรวมถึงส่งผลกระทบถึงคู่แข่งด้วย ตัวอย่าง เช่นธุรกิจสายการบิน ในยุคแรกๆ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top