Search result for

*ทิวทัศน์*

(105 entries)
(0.03 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทิวทัศน์, -ทิวทัศน์-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิวทัศน์[N] view, See also: scenery, landscape, Syn. วิว, ทิวภาพ, ทัศนียภาพ, ขอบฟ้า, Example: การใช้บริการสามล้อสามารถนั่งชมทิวทัศน์เมือง และถ่ายรูปได้คล่องตัว, Thai definition: ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏให้เห็นตามธรรมชาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทิวทัศน์(ทิวทัด) น. ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติ เช่น ทิวทัศน์ทุ่งนา ทิวทัศน์ป่าเขา ทิวทัศน์ทางทะเล, เรียกภาพเขียนหรือภาพถ่ายจากทิวทัศน์ ว่า ภาพทิวทัศน์.
ภาพ, ภาพ-รูปที่ปรากฏเห็นหรือนึกเห็น เช่น ภาพทิวทัศน์ ภาพในฝัน, สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูปหรือสิ่งที่ถ่ายแบบไว้ เช่น ภาพสีน้ำมัน ภาพถ่าย.
ระบายสีก. ลงสี, แต้มสี, ป้ายสี, เช่น ระบายสีภาพทิวทัศน์ด้วยสีน้ำ
รื่นว. ชื่น, สบาย, เช่น ฟังเสียงรื่นหู ดูทิวทัศน์รื่นตา เสียใจแต่แสร้งทำหน้ารื่น.
รูปภาพสิ่งที่ปรากฏบนพื้น กระดาษ ผนัง ผ้าใบ เป็นต้น เกิดขึ้นจากการวาดหรือระบายสีเป็นภาพคน ภาพสัตว์ ภาพทิวทัศน์ เป็นต้น.
วาด ๑ก. เขียนหรือลากเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพ เช่น วาดภาพดอกไม้ วาดภาพทิวทัศน์, เขียนเป็นลายเส้น เช่น วาดภาพลายไทย, โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น วาดวิมานในอากาศเสียสวยหรู วาดโครงการในอนาคต
วาดภาพก. วาดเป็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น วาดภาพคน วาดภาพทิวทัศน์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
landscape๑. ภูมิทัศน์๒. ภาพทิวทัศน์บก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seascapeภาพทิวทัศน์ทะเล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
townscapeภาพทิวทัศน์เมือง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Landscape photographyการถ่ายภาพทิวทัศน์ [TU Subject Heading]
Street photographyการถ่ายภาพทิวทัศน์ของชุมชน [TU Subject Heading]
View camerasกล้องทิวทัศน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I said genre painting, not landscape!ข้าเขียนภาพผู้คน ไม่ใช่ภาพทิวทัศน์ Portrait of a Beauty (2008)
Not landscape or angels?ทำไมไม่เขียนภาพทิวทัศน์ หรือภาพผู้หญิงสวย Portrait of a Beauty (2008)
You sure it's not the view?นายแน่ใจนะ ว่าไม่ใช่เพราะทิวทัศน์Haunted (2009)
Oh, a change of pace, new scenery.โอ้ การเปลี่ยนแปลงใหม่ ทิวทัศน์ใหม่ๆ History Repeating (2009)
I just wanna...check out the view thereก็อยากไปดู... วิวทิวทัศน์นะ The Expendables (2010)
- Pictures of architecture, landscape.-รูปสถาปัตยกรรม ทิวทัศน์ The American (2010)
My dad and I, we'd go hiking for days at a time, find these amazing vistas and canyons, waterfalls...พ่อและฉัน เราไปปีนเขากัน เป็นเวลา1วันเต็มๆ มองหาทิวทัศน์ที่สวยงามแบบนี้ Faith (2010)
To enjoy the scenery.ที่จะสนุกกับทิวทัศน์ Faith (2010)
Did me good, Aunt. A change of scenery lends perspective.จริงเหรอคะคุณป้า สงสัยเพราาะมุมมองทิวทัศน์ที่ได้พบ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Well, maybe just a change of scenery might clear your head, make you feel better.ดี บางทีแค่การเปลี่ยนทิวทัศน์ อาจทำหัวโล่งสบาย ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
I can't believe you're thinking about a view right now.ไม่อยากจะเชื่อว่าคุณ กำลังคิดเรื่องทิวทัศน์ได้ในตอนนี้ JJ (2010)
Nam-Song Sea View is not too bad.ทิวทัศน์ที่ที่ทะเลนัมซองก็ไม่เลวนะ Dae Mul (2010)
The point of this villa is the interior and the view.จุดสนใจของวิลล่านี่คือการตกแต่งภายใน และวิวทิวทัศน์ Episode #1.12 (2010)
I was sight seeing.ฉันกำลังชมวิวทิวทัศน์ Episode #1.8 (2010)
Looking at such beautiful scenery...ตอนที่ฉันเห็นความสวยงามของทิวทัศน์ Episode #1.5 (2010)
We have fishing, hunting and a charming view of the sunsets.พวกเราตกปลา ล่าสัตว์ และทิวทัศน์ยามอัศดงช่างงามแท้ How to Train Your Dragon (2010)
Although maybe we should've just played a few rounds of Savagescape 2:แม้ว่าบางทีเราอาจจะทำไม่กี่รอบ ของทิวทัศน์ที่โหดร้าย 2: Bombshells (2011)
No, I'm just admiring the view.ไม่เป็นไร ฉันชอบยืนดูทิวทัศน์ On Guard (2011)
The office in this picture has an unobstructed view of midtown from an upper floor.ออฟฟิศในรูปนี้มีทิวทัศน์เปิดโล่ง เห็นใจกลางเมืองจากชั้นบนได้ Scott Free (2011)
Frigid winter landscapes.ทิวทัศน์ฤดูหนาว ฤดูร้อนที่เขียวชอุ่ม Always in Control (2011)
I get to enjoy the scenery of the South sea.ข้ามีความสุขที่ได้ชมทิวทัศน์ของทะเลใต้ Warrior Baek Dong-soo (2011)
We have the best views, the most advanced security system, keyless entry, 24-hour video vibration detection.เรามีทิวทัศน์ที่สวยงาน การรักษาความปลอดภัยขั้นเทพ ระบบไรกุญแจควบคุมเข้าออกตลอด 24 ชม. วิดิโอตรวจจับการสั่นไหว Tower Heist (2011)
The scenery here is extraordinary.ทิวทัศน์ที่นี่สวยจริงๆ Episode #1.1 (2011)
It has beautiful scenery.นอกจากนี้ มันยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะ Episode #1.6 (2011)
I'd like to paint a winter landscape.ฉันอยากวาดรูปทิวทัศน์ฤดูหนาวน่ะ Ernest & Celestine (2012)
Once you get there, trust me, the view's incredible.เมื่อคุณไปถึงจุดนั้น เชื่อผมเถอะ ทิวทัศน์มันช่างเหลือเชื่อจริงๆ. There Will Be Blood (2012)
The scenery is just exquisite during a full moon, don't you think?ทิวทัศน์ก็แค่ ช่วงพระจันทร์เต็มดวงที่สวยงาม คิดว่่างั้นไหม The Ties That Blind (2012)
So, you black out most of the light in the room except for one spot on the glass, and the light naturally projects.ทำให้ทั้งห้องมืดกว่าไฟที่อยู่ในห้อง ยกเว้นจุดเดียว บนกระจก และแสงจะฉาย ทิวทัศน์ข้างนอกให้เห็น Identity Crisis (2012)
"And the Sight of the Other Side.""และทิวทัศน์จากอีกด้านหนึ่ง" The Silencer (2012)
Since the time I first met you, you were my "scenery."ตั้งแต่ฉันพบเธอครั้งแรก เธอกลายเป็นทิวทัศน์ของฉัน Episode #1.2 (2012)
Yeah. Gives you a chance to see the scenery, eh?ช่วยให้คุณได้มีโอกาสดื่มด่ำกับทิวทัศน์โดยรอบจริงมั้ย Tracks (2013)
To see the sights.ไปดูวิวทิวทัศน์The Man from U.N.C.L.E. (2015)
- Just here to see the sights.- ผมมาท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Take the scenic route.เดินชมทิวทัศน์ไปเรื่อยๆ Inside Out (2015)
You may wish to proceed to a viewing area.ขอแนะนำให้ท่านไปยังจุดชมทิวทัศน์ Passengers (2016)
And as Lun drank in the view, she was filled with something quite magical.ขณะที่ลูน่าดื่มด่ำทิวทัศน์ เธอรู้สึกเหมือนต้องมนต์ขลัง This Beautiful Fantastic (2016)
Landscapes mostly, but I was always just... copying the world outside me.ภาพทิวทัศน์ซะส่วนใหญ่ แต่ฉันก็แค่ คัดลอกภาพของโลกที่ฉันเคยเห็นเท่านั้น Trompe L'Oeil (2016)
This way, I shall have a view of the mountains.ทางนี้ ผมจะเห็นทิวทัศน์ของภูเขา The Great Dictator (1940)
And this, a view through the glass ceiling.และนี่ ทิวทัศน์ผ่านกระจกฝ่าเพดาน The Great Dictator (1940)
Well, I'd... I'd concentrate on the view instead, if I were you. Much more worthwhile.ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะเน้นไปที่วิวทิวทัศน์ น่าจะเหมาะกว่า Rebecca (1940)
A new fantastic point of viewที่ซึ่งมีวิวทิวทัศน์เหนือกว่าจินตนาการ Aladdin (1992)
All that sand... that sky, those vistas, you'll have a wonderful time.มีแต่ทราย ท้องฟ้า ทิวทัศน์ คุณจะมีเวลาที่วิเศษสุด Don Juan DeMarco (1994)
But I believe I must date it from my first seeing his beautiful grounds at Pemberley!แต่ฉันเชื่อว่าฉันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ที่ ได้เห็นทิวทัศน์อันแสนงดงามของเพมเบอร์ลี่เป็นครั้งแรก Episode #1.6 (1995)
He does landscapes.เขาวาดรูปทิวทัศน์ Titanic (1997)
One piece of land to call your own one landscape to look at one way to die?ที่ดินผืนหนึ่ง ทิวทัศน์แห่งหนึ่งเอาไว้มอง มีทางตายวิธีหนึ่ง The Legend of 1900 (1998)
Makes it easier to work underground, thinking there's a view.ทำให้มันง่ายต่อการทำงานใต้ดิน คิดว่าตรงนั้นเป็นทิวทัศน์ Resident Evil (2002)
- For your landscapes?-เอาไว้วาดภาพทิวทัศน์ไงคะ Hope Springs (2003)
Now her husband - there's a face that'll move you on to doin' landscapes.ถ้าคุณได้เห็นหน้าสามีหล่อนนะ คุณจะหันไปวาดภาพทิวทัศน์แทนแน่ Hope Springs (2003)
Oh, thank you, Markl. When you're old, all you want to do is stare at the scenery.ขอบใจจ๊ะ มาร์ค \ พอเราแก่ตัวลง ก็อยากแค่จะนั่งมองวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆ Howl's Moving Castle (2004)
The scenery never changes.เหมือนกับวิวทิวทัศน์ที่ไม่เคยเปลี่ยน Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพทิวทัศน์[n. exp.] (phāp thiūthat) FR: photo de paysage [f] ; photo paysagère [f]
ทิวทัศน์[n.] (thiūthat) EN: panorama ; vista ; view ; scenery ; landscape ; scene   FR: vue [f] ; paysage [m]
ทิวทัศน์[v.] (thiūthat) EN: point out   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cityscape[N] ภาพทิวทัศน์ของเมือง
landscape[N] ภูมิประเทศ, See also: ภูมิทัศน์, ภาพภูมิประเทศ, ทิวทัศน์, Syn. view, scenery, vista, prospect
observation car[N] รถพ่วงรถไฟที่ออกแบบให้ผู้โดยสารชมทิวทัศน์ได้ชัดเจน, See also: เช่น มีหลังคาเป็นกระจกใส
perspective[N] ทัศนียภาพ, See also: ทิวทัศน์, Syn. panorama, scene, view, vista
scene[N] ทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพ, สิ่งแวดล้อม, Syn. landscape, panorama, view
scenery[N] ทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพ, Syn. landscape, prospect
scenic[ADJ] เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ, See also: เกี่ยวกับทัศนียภาพ, มีทิวทัศน์สวยงาม, มีฉากดึงดูดใจ
setting[N] สถานที่ติดตั้ง, See also: สภาพแวดล้อม, ทิวทัศน์, ฉาก, ดนตรีประกอบ, Syn. environment, surroundings
sight[N] ภาพ, See also: วิว, ทิวทัศน์, สิ่งที่มองเห็น, Syn. view
scape[SUF] ทิวทัศน์, See also: วิว
townscape[N] ภาพทิวทัศน์ของเมือง
view[N] ภาพทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพที่มองเห็น, Syn. landscape, illustration
vista[N] ทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพ, Syn. view, prospect, scene

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cityscapen. ทิวทัศน์ของเมือง
landscape(แลนดฺ'สเคพ) n. ทิวทัศน์,ลักษณะภูมิประเทศ. vt. ทำให้ทิวทัศน์ดีขึ้น, Syn. view,scenery
paysage(เพ'เซจ) n. ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์
perspective(เพอสเพค'ทิฟว) n. เทคนิคการเขียนภาพให้ได้ส่วนสัด เช่นเดียวกับที่เห็นด้วยตาจริง,ภาพที่ได้จากการเขียนด้วยเทคนิคดังกล่าว,ทัศนียภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ความซึ้ง,ภาพซึ้งที่มองไปข้างหน้า. adj. เกี่ยวกับเทคนิค หรือภาพดังกล่าว, Syn. discr
scenery(ซี'เนอรี) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ,ฉากทั้งหลาย,สิ่งแวดล้อม
scenic(ซี'นิค,เซน'นิค) adj. เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ,เกี่ยวกับทัศนียภาพ,มีทิวทัศน์ที่สวยงาม หรือดึงดูดใจ,มีฉากที่สวยงามหรือดึงดูดใจ,เกี่ยวกับฉาก, Syn. picturesque,pictorial
sea piecen. ภาพทิวทัศน์ทะเล
sight(ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด
sightseeing(ไซทฺ'ซีอิง) n. การเยี่ยมชม,การท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์. adj. เยี่ยมชม,ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์., Syn. sight-seeing, See also: sightseer,sight seer n.
sightseer(ไซทฺ'ซีเออะ) n. ผู้เยี่ยมชม,ผู้ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์., Syn. sight-seer
skyscrape(สคายสเครพ') n. ภาพทิวทัศน์บนอากาศ. vi. สร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นสูงเทียมฟ้า
view(วิว) n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
vista(วิส'ทะ) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ทิวภาพ,การระลึกถึงเหตุการณ์อันยาวนานของอดีต
visual(วิส'ชวล) adj. เกี่ยวกับสายตา,เกี่ยวกับการมอง,เกี่ยวกับการเห็น,ใช้ในการมอง,เกี่ยวกับจักษุประสาท,มองเห็นได้,เข้าใจได้,เกี่ยวกับกำลังสายตา,เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องทัศนศึกษา., See also: visuals ภาพ,ทิวทัศน์, Syn. opti

English-Thai: Nontri Dictionary
landscape(n) ทิวทัศน์,ภูมิประเทศ
perspective(n) ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ทัศนวิสัย,กล้องส่องทางไกล
scenery(n) วิว,ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ฉาก
seascape(n) ทิวทัศน์ท้องทะเล
sightseeing(adj) เยี่ยมชม,เที่ยวชมสถานที่,ชมทิวทัศน์
sightseeing(n) การเยี่ยมชม,การเที่ยวชมสถานที่,การชมทิวทัศน์
view(n) การมองเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย
vista(n) ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ช่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
景色[けしき, keshiki] (n) ทิวทัศน์, สภาพภูมิประเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
風景[ふうけい, fuukei] (n ) (ซี'เนอรี) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ,ฉากทั้งหลาย,สิ่งแวดล้อม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*nblick {m}; Ansicht {f}; Sicht {f}; Blick {m}; Aus*n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top