ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ทำขวัญ*

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทำขวัญ, -ทำขวัญ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำขวัญ[V] perform ceremony for encouragement, Example: พราหมณ์กำลังทำขวัญให้นาคที่กำลังจะบวช, Thai definition: ทำพิธีเชิญขวัญหรือเรียกขวัญมาอยู่กับตัว
ทำขวัญ[V] compensate, Syn. ชดใช้, ให้เงิน, ชดใช้ค่าเสียหาย, Example: นายจ้างต้องจ่ายเงินทำขวัญให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น, Thai definition: ให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, เสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท
การทำขวัญ[N] compensation, See also: indemnification, repayment, reimbursement, Example: ท่านสนใจชีวิตชาวบ้าน ชีวิตชาวนา ตลอดจนประเพณีพื้นๆ อย่างการทำขวัญหรือการเกิดการตาย, Thai definition: การให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, การเสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท
การทำขวัญ[N] compensation, See also: indemnification, repayment, reimbursement, Syn. การชดใช้ค่าเสียหาย, Thai definition: การให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, การเสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท
ค่าทำขวัญ[N] indemnity, See also: compensation, redress, remuneration, reimbursement, Syn. เงินค่าทำขวัญ, Example: ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของพนักงานรถไฟ อาจถูกขับไล่ออกจากรถไฟหรือที่ดินรถไฟ โดยมิต้องคิดค่าทำขวัญให้เลย, Thai definition: เงินที่จ่ายให้เพราะอีกฝ่ายเกิดความเสียหาย
เบี้ยทำขวัญ[N] damages, See also: compensation, Syn. เงินทำขวัญ, ค่าทำขวัญ, Example: ข้าจะต้องจ่ายเบี้ยทำขวัญให้แกไปอีกกี่รายกัน, Thai definition: เงินที่ฝ่ายหนึ่งต้องเสียให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าเสียหาย, Notes: (โบราณ)
การทำขวัญนาค[N] performing a ceremony for chanting parents' loving kindness, Example: ราคาค่าทำขวัญจะมากหรือน้อยแล้วแต่หมอทำขวัญ ว่าจะโด่งดังและมีความชำนาญในการทำขวัญนาคแค่ไหน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำขวัญก. ทำพิธีเชิญขวัญหรือเรียกขวัญมาอยู่กับตัว เช่น ทำขวัญนาค ทำขวัญเรือน
ทำขวัญให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, เสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท.
เบี้ยทำขวัญน. เงินที่ฝ่ายหนึ่งต้องเสียให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าเสียหาย.
หมอทำขวัญน. ผู้รู้พิธีทำขวัญ, หมอขวัญ ก็เรียก.
ขวัญผู้รู้พิธีทำขวัญ เรียกว่า หมอขวัญ
ขวัญการเสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท เรียกว่า ทำขวัญ
ขวัญสิ่งของที่ให้แก่เจ้าของขวัญเมื่อเสร็จพิธีทำขวัญแล้ว หรือสิ่งของที่ให้กันในเวลาอื่นเป็นการถนอมขวัญหรือเพื่ออัธยาศัยไมตรี เรียกว่า ของขวัญ
ขวัญข้าวน. มิ่งขวัญของข้าวซึ่งเจ้าของทำพิธีเชื้อเชิญ เรียกว่า ทำขวัญข้าว, ค่าสินบนซึ่งเจ้าของไข้บนไว้ต่อหมอ เมื่อไข้หายก็ยกขวัญข้าวนี้ไปเป็นค่ารักษา.
ของขวัญน. สิ่งของที่ให้แก่เจ้าของขวัญเมื่อเสร็จพิธีทำขวัญแล้ว
เบิกแว่นเวียนเทียนก. เริ่มทำพิธีเวียนเทียนทำขวัญ โดยจุดเทียนที่ติดบนแว่นเทียน วักแว่นเทียนเข้าหาตัว ๓ ครั้ง ใช้มือขวาปัดควันออกไปข้างหน้า เพื่อให้สิริมงคลเข้าสู่บุคคลหรือสิ่งที่รับการเวียนเทียน แล้วส่งแว่นเทียนให้คนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายต่อ ๆ ไปให้ครบรอบ.
พัดชาน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่ มี ๒ ท่อน ปรากฏอยู่ในเพลงเรื่องทำขวัญและในตับนางนาค.
มโนห์ราโอดน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่ ปรากฏในเรื่องทำขวัญ
มหาชัยน. ชื่อเพลงไทยโบราณ อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่ มี ๒ ท่อน อยู่ในเรื่องทำขวัญ ต่อมาแปลงเป็นทางฝรั่งใช้เป็นเพลงคำนับเมื่อบุคคลสำคัญมาถึงมณฑลพิธี, สำนักพระราชวังและข้อบังคับกระทรวงกลาโหมกำหนดให้ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยรับและส่งเสด็จในพิธีการที่พระบรมวงศ์เสด็จพระราชดำเนินหรือเสด็จไปทรงเป็นประธาน และบรรเลงรับและส่งประธานในพิธีการที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และบรรเลงเป็นเพลงเคารพธงราชวงศ์เวลาผ่านหรือขึ้นลง นายทหารที่มียศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ.
มหาฤกษ์(-เริก) น. ชื่อเพลงไทย มี ๒ ทาง คือ ทางไทย เป็นเพลงอัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่ ปรากฏในเรื่องทำขวัญ และทางฝรั่ง, ใช้เป็นเพลงเกียรติยศของข้าราชการทุกชั้น ที่ต่ำกว่าชั้นพระบรมวงศ์ตลอดจนถึงสามัญชน เพื่อใช้ในเวลาอวยพรซึ่งกันและกันในงานพิธีมงคลฤกษ์ต่าง ๆ.
เวียนเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้ วักเข้าหาตัว ๓ ครั้ง แล้วโบกควันออก และส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปโดยรอบสิ่งที่ทำขวัญ
แว่นเวียนเทียนน. แว่นสำหรับใช้ติดเทียนทำขวัญ ทำด้วยเงิน ทอง หรือทองเหลือง รูปแบน ๆ มีปลายแหลมเหมือนใบโพสำหรับติดเทียน มีด้ามถือ.
สอนนาคก. กล่าวคำทำขวัญนาคเพื่อสอนกุลบุตรที่จะอุปสมบทให้รู้สึกซาบซึ้งถึงพระคุณของพ่อแม่ และให้เห็นว่าการบวชนั้นเป็นการตอบสนองพระคุณพ่อแม่อย่างหนึ่ง.
หมอขวัญน. ผู้รู้พิธีทำขวัญ, หมอทำขวัญ ก็เรียก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boteค่าทดแทน, ค่าทำขวัญ (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At least for a 'Compensation of Mental Stress'?อย่างน้อยก็น่าจะเรียกค่าทำขวัญMy Girl (2005)
'Compensation of Mental Stress'...?เรียกค่าทำขวัญใช่ไหม? สู้ตาย... My Girl (2005)
This is for your comfort, and send me the hospital expenses once you're done.นีสำหรับค่าทำขวัญ ส่งบิลค่าใช้รักษาตัวมาให้ฉัน Fly, Daddy, Fly (2006)
Thirty-five for the pound of meth you stole and another fifteen for my partner's pain and suffering.000 ดอลลาร์ ค่ายาไอซ์ 1ปอนด์ที่แกขโมยไป 000 ดอลลาร์ ค่าทำขวัญที่คู่หูฉันบาดเจ็บและอาการสาหัส Crazy Handful of Nothin' (2008)
We'll call it reparations.เป็นค่าทำขวัญชดเชยคืนให้ Service (2009)
Will we receive any kind of financial restitution?แล้วเราจะได้รับเงิน ค่าทำขวัญมั้ยล่ะ? Hopeless (2012)
And that, as compensation for the mental anguish you caused us, you'll give us an "A".และเพื่อเป็นค่าทำขวัญ ที่คุณเล่มเกมเจาะจิตกับเรา คุณจะให้ A เรา Intro to Knots (2013)
I'm sorry. Did I scare you?โทษทีนะ ทำขวัญผวาเหรอ Smurfs: The Lost Village (2017)
Let's call it compensation for his trauma.หลังจากที่คุณบังคับให้เขา ใช้นิ้วช่วยคุณข้างหลังถังขยะ ถือว่าเป็นค่าทำขวัญให้เขาก็แล้วกัน The Secret of Sales (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำขวัญ[n.] (kān thamkhwan) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement   FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
ค่าทำขวัญ[n. exp.] (khā thamkhwan) EN: indemnity ; compensation ; damages ; amends   
ทำขวัญ[n.] (thamkhwan) EN: gift ; offering ; donation   
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: compensate ; pay damages ; make amends ; indemnify (for)   
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: bring back one's spirits ; perform ceremony for encouragement   
ทำขวัญ[v.] (thamkhwan) EN: compensate   FR: indemniser ; dédommager
ทำขวัญนาค[v. exp.] (thamkhwan nāk) EN: perform the rite of reminding an ordinand to be grateful to his parents   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indemnify(-เดม' นะไฟ) vt. ชดใช้ค่าเสียหาย, ชดใช้, ทำขวัญ, คุ้มครอง., See also: indemnifier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
indemnify(vt) ประกัน,ปรับ,ชดใช้,ทำขวัญ
indemnity(n) การประกัน,ค่าปรับ,ค่าทำขวัญ,ค่าสินไหมทดแทน
reparation(n) การชดใช้,การซ่อมแซม,การฟื้นฟู,การปฏิสังขรณ์,ค่าทำขวัญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
慰謝料[いしゃりょう, isharyou] (n) ค่าทำขวัญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top