ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ทองเหลือง*

   
120 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทองเหลือง, -ทองเหลือง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทองเหลือง[N] brass, Syn. ทองสัมฤทธิ์, ทองบรอนซ์, Example: แจกันใบนั้นทำมาจากทองเหลือง, Thai definition: โลหะเจือชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยทองแดงและสังกะสี ลักษณะเป็นโลหะสีเหลือง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทองเหลืองน. โลหะเจือชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยทองแดงและสังกะสี ลักษณะเป็นโลหะสีเหลือง.
กระแจะ ๓น. ชื่อรูปปลอกเหล็กสำหรับจับช้างดุ ทางปลายสัณฐานปากเปิดอย่างคีมคีบเบ้าทองเหลือง มีกำลังหดตัวให้ปลายจดเข้าหากันได้ ที่ริมปากมีงาแซงทำด้วยเหล็กปลายแหลมข้างละอัน ที่โคนปลอกมีที่สำหรับสวมคันไม้ไผ่ที่ทะลวงให้กลวง ร้อยเชือกซึ่งผูกจากปลอกลอดออกมาจากคันไม้ ใช้สำหรับพุ่งเข้าไปเกาะขาช้างข้างใดข้างหนึ่งไว้ เมื่อเกาะได้แล้ว โรยปลายไปผูกกับขอนไม้ไว้เพื่อช้างจะได้ลาก ช้างกำลังดุก็ลากไป งาแซงก็จะฝังลึกเข้าไปทุกทีจนไม่สามารถจะก้าวขาได้ ก็เป็นอันจับได้
กระทะทองน. กระทะกลมก้นลึกมีหู ๒ ข้าง ทำด้วยทองเหลือง มักใช้ทำของหวานประเภทเชื่อม เช่นกล้วยเชื่อม ฝอยทอง หรือใช้ทำของคาวเช่นขาหมูพะโล้.
กรับพวงน. กรับชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้แผ่นบาง ๆ หรือแผ่นทองเหลืองหรือแผ่นงาช้างหลาย ๆ อัน ด้ามจิ้ว ตอนหัวข้างหนึ่งเจาะรูร้อยเชือก เวลาตีใช้มือข้างหนึ่งจับตรงหัวทางเชือกร้อย แล้วฟาดข้างหนึ่งลงบนฝ่ามืออีกข้างหนึ่ง สำหรับตีเป็นจังหวะประกอบการฟ้อนรำและขับร้อง หรือใช้ตีรัวเป็นอาณัติสัญญาณ.
กังสดาล(-สะดาน) น. เครื่องตีให้เกิดเสียงอย่างหนึ่ง เป็นแผ่นโลหะหล่อจากสัมฤทธิ์หรือทองเหลือง รูปร่างคล้ายพัดที่คลี่ออก ด้านบนเจาะรูแขวน ด้านล่างเป็นวงโค้งคล้ายวงเดือน เช่น แว่วสำเนียงเสียงระฆังกังสดาล (อิเหนา).
ขันสาครน. ขันขนาดใหญ่ทำด้วยโลหะผสม ได้แก่ สัมฤทธิ์ ทองเหลือง ตัวขันเป็นทรงลูกมะนาวตัด ก้นขันมีเชิง ข้างขันทำเป็นรูปหน้าสิงโตปากคาบห่วงซึ่งใช้เป็นหูหิ้วข้างละหู ใช้บรรจุน้ำสำหรับทำน้ำมนต์ หรือสำหรับผู้มีบรรดาศักดิ์ใช้อาบ.
แคนน. เครื่องเป่าชนิดหนึ่ง เสียงคล้ายออร์แกน เป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ นิยมเล่นในทุกจังหวัดของภาคอีสานตอนเหนือ ทำด้วยไม้ซาง เรียกว่า ไม้กู่แคนหรือไม้เฮี้ย มีขนาดยาวลดหลั่นกัน เรียงติดเป็นตับในเต้าแคนที่ทำด้วยไม้ ลิ้นแคนทำด้วยโลหะเงินหรือทองเหลือง ทำเสียงสูง-ต่ำ ด้วยการเปิดปิดนิ้วที่รูเล็ก ๆ ซึ่งเจาะไว้ข้างกู่แคน กู่แคนติดแน่นกับเต้าแคนด้วยขี้สูดหรือชันโรง มีหลายขนาด ตั้งแต่ ๓ คู่ จนถึง ๙ คู่ ที่นิยมที่สุดคือคู่ ๘ ใช้บรรเลงเพื่อความบันเทิงทั่วไปและประกอบหมอลำหรือวงพิณ วงโปงลาง ในงานมงคล เป็นมหรสพประจำของชาวอีสาน.
ชวาลาน. เครื่องตามไฟชนิดหนึ่ง ทำด้วยทองเหลือง มีรูปอย่างหม้อขนาดย่อม ๆ สำหรับใส่น้ำมัน มีพวยต่อออกมาข้าง ๆ ๒ พวยบ้าง ๓ พวยบ้าง ใส่ด้ายดิบเป็นไส้ ใช้จุดไฟ และประกอบกับแกนรับหม้อใส่น้ำมันตั้งบนถาด ใช้ได้ทั้งตั้งและแขวน เช่น ถับถึงคฤหาสน์หอทอง ชวาลาเรืองรองรยับด้วยรัตนรัศมี (สรรพสิทธิ์).
ตรีโลหกะ(-หะกะ) น. พิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนธาตุที่สำเร็จรูปแล้ว ๓ อย่าง คือ ทอง เงิน ทองเหลือง.
ตรีโลหะน. แร่ทั้ง ๓ คือ ทองแดง ทองเหลือง ทองหล่อระฆัง, หรืออีกตำราหนึ่งว่า ทองคำ เงิน ทองแดง
ตรีโลหะพิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนตัวยาอันเป็นธาตุที่ถลุงเป็นรูปแล้ว ๓ อย่าง คือ ทองแดง ทองเหลือง ทองหล่อ (ทองสัมฤทธิ์).
ตะบัน ๑น. เครื่องตำหมากของคนแก่ มีรูปทรงคล้ายกระบอก โดยมากทำด้วยทองเหลือง มีลูกตะบันสำหรับตำ และมีดากอุดก้น. (เทียบ ข. ตฺบาล่ ว่า ครก).
แตรวงน. วงดนตรีซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองจำพวกแตร และเครื่องตีเช่นกลอง จะจัดเป็นวงใหญ่หรือวงเล็กก็ได้ ใช้ในการบรรเลงเพลงต่าง ๆ.
แตรวงโยธวาทิต(-โยทะวาทิด) น. วงดนตรีทหารหรือตำรวจเป็นต้นซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่ทำด้วยทองเหลือง จำพวกแตร เครื่องตี เช่น กลองใหญ่เล็ก และเครื่องลมต่าง ๆ มักจัดเป็นวงใหญ่ ใช้ในเวลากองทหารเดินและอื่น ๆ.
โตกภาชนะมีเชิงสูงรูปคล้ายพาน มีพื้นตื้นสำหรับวางหรือใส่สิ่งของ มักทำด้วยโลหะ เช่น เงิน ทองคำ ทองเหลือง, โต๊ะ ก็ว่า, ลักษณนามว่า ใบ หรือ ลูก.
โต๊ะ ๒น. ภาชนะมีเชิงสูงรูปคล้ายพาน มีพื้นตื้นสำหรับวางหรือใส่สิ่งของ มักทำด้วยโลหะ เช่น เงิน ทองคำ ทองเหลือง, โตก ก็ว่า, ลักษณนามว่า ใบ หรือ ลูก.
ทรพี ๑(ทอระ-) น. เครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อน แต่ใหญ่กว่า ทำด้วยทองเหลืองเป็นต้น, ทัพพี หรือ สารพี ก็เรียก.
ทอง ๑เรียกสิ่งที่ทำด้วยทองเหลือง ว่า ทอง ก็มี เช่น กระทะทอง หม้อทอง, โดยปริยายหมายถึงสีเหลือง ๆ อย่างสีทอง เช่น เนื้อทอง ผมทอง แสงทอง, ใช้ประกอบสิ่งต่าง ๆ บางอย่างโดยอนุโลมตามลักษณะสี เป็นชื่อเรียกเฉพาะ เช่น ขนมทอง คือขนมชนิดหนึ่ง รูปวงกลม มีนํ้าตาลหยอดข้างบน, ปลาทอง คือปลาชนิดหนึ่ง ตัวสีเหลืองหรือแดงส้ม.
ทองขาวน. โลหะสีขาวแกมเทา บุเป็นแผ่นรีดเป็นลวดได้ อาจหมายถึงโลหะนิกเกิล หรือโลหะแพลทินัม ก็ได้ เช่น แลสิ่งของอันมิควรแก่สมณเปนต้น แลทองเหลือง ทองขาว ทองสำฤทธิ แก่ภิกษุสามเณร (สามดวง), แลรูปประพรรณทองขาวทองเหลืองทองแดงตกั่วสำฤท (สามดวง)
ทองจังโกน. ทองเหลืองที่ตีแผ่เป็นแผ่นบาง ลงรักแล้วปิดทองคำเปลว นิยมใช้หุ้มองค์พระเจดีย์ ป้องกันการผุกร่อน, ทองสักโก ก็ว่า.
ทองปรายน. ปืนคาบศิลาอย่างโบราณ ลำกล้องทำด้วยทองเหลือง ปากบาน ยิงด้วยกระสุนลูกปราย เช่น ล้วนถือทองปรายทุกคน (รามเกียรติ์ ร. ๑).
ทะนานน. เครื่องตวงอย่างหนึ่งทำด้วยกะโหลกมะพร้าว ด้านที่มีตา โดยตัดด้านตรงข้ามออก หรือทำด้วยทองเหลืองเป็นต้น โบราณใช้ตวงสิ่งของต่าง ๆ เช่น งา ข้าวเปลือก น้ำมัน
ทัพพีน. เครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อน แต่ใหญ่กว่า ทำด้วยทองเหลืองเป็นต้น, ทรพี หรือ สารพี ก็เรียก.
น้ำชุบ ๑น. นํ้าที่เจือด้วยธาตุเงิน ธาตุทองแดง หรือธาตุทองคำ สำหรับชุบของต่าง ๆ มีทองเหลืองเป็นต้นให้เป็นสีเงินหรือสีทอง, นํ้าที่เอาเหล็กเผาไฟให้แดงแล้วชุบลงเพื่อให้เหล็กแกร่งและเหนียว.
บานพับน. เหล็กหรือทองเหลืองที่ใช้ติดบานประตูหรือหน้าต่างเป็นต้น เพื่อให้พับเข้ามาหรือเปิดออกได้, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น บานพับเครื่องแต่งตัวละคร.
ปี่อ้อน. ปี่ที่ตัวปี่หรือเลาปี่ทำด้วยไม้รวกปล้องเดียวไม่มีข้อ ยาวราว ๒๔ เซนติเมตร ตามลำตัวนิยมใช้ไฟหรือตะกั่วร้อน ๆ ลนให้เป็นลวดลายต่าง ๆ ตอนหัวและท้ายของเลาปี่มักใช้ทองเหลืองหรือเงินเลี่ยมไว้เพื่อกันแตกและให้ดูงาม.
ปี้ ๑น. กระเบื้องถ้วยหรือทองเหลืองหรือแก้วทำเป็นเครื่องหมายสำหรับใช้แทนเงินในบ่อนเบี้ย
โป ๑น. เครื่องเล่นการพนันของจีน กลักทำด้วยทองเหลืองสี่เหลี่ยม มีลูกแดงขาวข้างในใช้ปั่น, ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง เล่นโดยเจ้ามือเอาลิ้นโปใส่ลงในฝาครอบโป ไม่ให้คนแทงเห็น ปิดฝาครอบโปแล้วตั้งให้แทง โดยยอมให้คนแทงปั่นโปได้ตามใจชอบ เมื่อเปิด ถ้าลิ้นชักโปซีกขาวตรงกับช่องแต้มไหน ก็นับว่าโปออกแต้มนั้น โปมีประตูสำหรับแทงเพียง ๔ ประตู คือ หน่วย สอง สาม และครบ มีวิธีแทง ๗ วิธี คือ เหม็ง กั๊ก เลี่ยม อ๋อ ชั้ว ถ่อ และ อา, โปปั่น ก็เรียก.
ฝักน. ซอง, สิ่งที่ใช้สวมหอกดาบเป็นต้น มีรูปคล้ายตัวหอกดาบที่อยู่ข้างใน มักทำด้วยหนัง ไม้ ทองเหลือง
มีดคว้านน. มีดขนาดเล็ก ใบมีดรูปยาวรีคล้ายใบหญ้า มักทำด้วยทองเหลือง ปลายแหลมโค้งเล็กน้อย ด้ามมักทำด้วยไม้หรือเขาสัตว์ ใช้ปอก จัก คว้านผลไม้.
มีดทองน. มีดขนาดกลางและเล็ก ทำด้วยทองเหลืองหรือทองม้าล่อ ใบมีดรูปยาวรี มีทั้งชนิดปลายมนและปลายเสี้ยว ด้ามมักทำด้วยเขาสัตว์ ใช้ปอกผลไม้.
ระฆังน. เครื่องใช้ตีให้เกิดเสียงเป็นอาณัติสัญญาณ หล่อด้วยทองเหลืองเป็นต้น รูปคล้ายลูกฟักตัด มีหูติดอยู่ตอนบน.
ระนาดทองน. ชื่อระนาดชนิดหนึ่ง มีเสียงสูง เลียนแบบระนาดเอกที่เป็นเครื่องไม้ ลูกระนาดทำด้วยทองเหลือง นิยมใช้บรรเลงในวงมโหรีเครื่องใหญ่.
ล่อหูล่อตาว. ชวนให้อยากได้หรือหยิบฉวยไปเป็นต้น เช่น แต่งทองเหลืองอร่ามล่อหูล่อตา.
ลุ้งน. ภาชนะใส่อาหารหรือของอย่างอื่น รูปทรงกระบอกมีฝาปิด สานอย่างตะกร้าหรือเครื่องเขินก็มี ทำด้วยโลหะมีทองเหลืองและเหล็กวิลาดเป็นต้นก็มี, ถ้าใช้ใส่อาหารมักแบ่งข้างในเป็นห้อง ๆ, ถ้าใช้ใส่ชฎา ก็มีฝาเรียวรูปกรวยเพื่อครอบยอดชฎาได้
ลูกกุญแจน. เครื่องมือชนิดหนึ่ง ทำด้วยเหล็กหรือทองเหลืองเป็นต้น สำหรับไขแม่กุญแจ.
ลูกตุ้มน. ไม้หรือเหล็กยาว ๆ มีลูกกลมข้างปลาย ใช้สำหรับเป็นอาวุธ หรือสายเชือกมีตุ้มเหล็กหรือทองเหลืองถ่วงสำหรับชั่งของเพื่อคิดนํ้าหนัก, ตุ้มนาฬิกาที่ถ่วงให้จักรนาฬิกาเดินพอเหมาะกับเวลา
ลูกพลูน. เครื่องประดับเครื่องแต่งตัวของช้างห้อยเป็นระย้าเรียงเป็นแถวลงมา มักทำด้วยทองเหลืองหรือเงินกะไหล่.
ลูกโม่น. วัตถุทำด้วยหิน เหล็ก ทองเหลือง เป็นต้น ให้มีรูปกลม ๆ ใช้โม่หรือบดสิ่งของ
เลี่ยม ๑ก. ใช้โลหะเช่นทองคำ ทองเหลือง ตะกั่ว หุ้มโดยรอบที่ปลาย หรือหุ้มเป็นแนวไปตามริม ขอบ หรือปากของสิ่งต่าง ๆ มีถ้วยชามเป็นต้น แล้วกวดให้แนบสนิทเพื่อทำให้แข็ง กันสึก กันบิ่น ปกปิดตำหนิ หรือเพื่อความงาม เช่น เลี่ยมหัวตะพด เลี่ยมป้าน เลี่ยมถ้วย.
โลหัชน. โลหะเจือ เช่น ทองเหลือง ทองบรอนซ์.
แว่น ๑เครื่องโรยขนมจีนเป็นแผ่นกลม ทำด้วยทองเหลืองหรือทองแดงเป็นต้นที่เจาะรูทั่วแผ่น เย็บติดไว้ตรงกลางผ้าสี่เหลี่ยมซึ่งเจาะรูให้พอเหมาะกับแผ่นทองเหลืองหรือทองแดงนั้น, หน้าแว่น ก็เรียก
แว่นเวียนเทียนน. แว่นสำหรับใช้ติดเทียนทำขวัญ ทำด้วยเงิน ทอง หรือทองเหลือง รูปแบน ๆ มีปลายแหลมเหมือนใบโพสำหรับติดเทียน มีด้ามถือ.
สนับมือเครื่องสวมมือมักทำด้วยทองเหลืองเป็นรูปเหมือนแหวน ๔ วงติดกันสำหรับสวมนิ้วมือเวลาชก.
สพั้น(สะ–) น. ทองเหลือง, ทองแดง.
สาคร ๒(-คอน) น. ชื่อขันขนาดใหญ่ทำด้วยโลหะผสม ได้แก่ สัมฤทธิ์ ทองเหลือง ตัวขันเป็นทรงลูกมะนาวตัด ก้นขันมีเชิง ข้างขันทำเป็นรูปหน้าสิงโตปากคาบห่วงซึ่งใช้เป็นหูหิ้วข้างละหู ใช้บรรจุน้ำสำหรับทำน้ำมนต์ หรือสำหรับผู้มีบรรดาศักดิ์ใช้อาบ เรียกว่า ขันสาคร.
สายม่านน. ชื่องูขนาดกลางหลายชนิด ในวงศ์ Colubridae ยาวประมาณ ๑.๕ เมตร ส่วนมากลำตัวสีนํ้าตาล เกล็ดสันหลังมักวาวคล้ายสีทองเหลือง ว่องไวปราดเปรียว ออกหากินเวลากลางวันตามป่าหญ้าและบนต้นไม้ กินกบ เขียด กิ้งก่า พบทุกภาคของประเทศไทย ไม่มีพิษ เช่น สายม่านลิ้นแดง [Dendrelaphis pictus (Gmelin)] สายม่านหลังทอง [D. formosus (Boie)].
สุกปลั่งว. สุกใสเป็นมันแวววาว เช่น ทองสุกปลั่ง ขัดถาดทองเหลืองเสียสุกปลั่ง.
หน้าแว่นน. เครื่องโรยขนมจีนเป็นแผ่นกลม ทำด้วยทองเหลืองหรือทองแดงเป็นต้นที่เจาะรูทั่วแผ่น เย็บติดไว้ตรงกลางผ้าสี่เหลี่ยมซึ่งเจาะรูให้พอเหมาะกับแผ่นทองเหลืองหรือทองแดงนั้น, แว่น ก็เรียก, เรียกขนมปังกรอบที่มีรูปเช่นนั้น ว่า ขนมปังหน้าแว่น
หม้อน. ภาชนะประเภทหนึ่ง มีรูปทรงต่าง ๆ สำหรับใส่ของหรือใช้งานบางอย่าง, เรียกตามสิ่งที่ใช้ทำก็มี เช่น หม้อดิน หม้อทองเหลือง หม้ออะลูมิเนียม, เรียกตามสิ่งที่บรรจุก็มี เช่น หม้อข้าว หม้อน้ำมนตร์, เรียกตามวัตถุประสงค์ที่ใช้สอยก็มี เช่น หม้อตุ๋น หม้อนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brassesทองเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Brassทองเหลือง [TU Subject Heading]
Brassทองเหลือง [การแพทย์]
Brass, Polishedทองเหลืองเป็นเงา [การแพทย์]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're bad as cornets...เราไม่ดีเท่าทองเหลืองขนาดเล็ก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To think you once handed out cornets on a Sunday afternoon.ทองเหลืองขนาดเล็กในบ่ายวัน อาทิตย์ How I Won the War (1967)
The hotels, brass spittoons in the lobbies, brass beds in the rooms.โรงแรม กระโถนทองเหลืองที่ล็อบบี้ เตียงทองเหลืองในห้องนอน Field of Dreams (1989)
I'm the red carpet. And the bunting, and the brass band.ฉันพรมแดง และธงทิวและวงทองเหลือง The Russia House (1990)
Artie puts the brass on the melody and Sidney slides all over it with his own version.อาร์ตี้ เล่นเสียงประสาน ด้วยเครื่องเป่าทองเหลือง แล้ว ซิดนี่ย์เล่นสอดในแบบฉบับของเขา. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Pretty lady, buy a pot. No finer pot in brass or silver.สาวสวย ซื้อหม้อนี่สิ ไม่มีหม้อดีกว่านี้อีกแล้วแม้จะเป็น ทองเหลืองหรือเงิน Aladdin (1992)
Let's get down to brass tacks, gentlemen.ให้ของได้รับลงไป tacks ทองเหลืองสุภาพบุรุษ Pulp Fiction (1994)
These are all brass ones!มีแต่ทองเหลือง Titanic (1997)
Best brass money can buyทองเหลืองเนื้อดีที่สุด The Legend of 1900 (1998)
Brown leather chesterfield, brass stud decoration... in slightly distressed condition at £90.หนังแท้เชสเตอร์ฟิลด์ สีน้ำตาล ประดับทองเหลือง สภาพยังพอไหวอยู่ครับ เริ่มที่ 90 Imagine Me & You (2005)
Legend goes a dagger made of pure brass.ตำนานบอกว่า ให้ใช้กริช ที่ทำจากทองเหลืองล้วนนะ Everybody Loves a Clown (2006)
The murder weapon is a brass Buddha statue.อาวุธที่ใช้ฆาตรกรรมเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปทองเหลือง Confession of Pain (2006)
- I don't mean braze.ไม่ได้หมายถึงทองเหลืองนะ No Country for Old Men (2007)
- I didn't say braze.- ฉันไม่ได้บอกว่าทองเหลือง No Country for Old Men (2007)
- Wow, bronze mirrors!- ว้าว กระจกทองเหลือง Portrait of a Beauty (2008)
Known simply as "hrg" sometimes, for "horn-rimmed glasses,"เป็นที่รู้จักในนาม "hrg" บางครั้งเรียกว่า แก้วที่ขอบเป็นทองเหลือง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Most clubs have a brazing composition to secure the titanium alloy that's on the club head.รองเท้ากอล์ฟคลับทั้งหมด จะมีทองเหลืองเป็น ส่วนประกอบ เพื่อยึดเกาะไททาเนียมอัลลอยด์ ตรงที่หัวของมัน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Nickel-plated brass casing, Lubalox coat for panache.ปลอกทองเหลืองชุบนิเกิล กระสุนเคลือบเทปล่อน One Minute (2010)
Brass casing.หุ้มทองเหลือง As You Were (2011)
Big brass ones!ลูกใหญ่เป็นทองเหลือง The Penelope Papers (2011)
He's got big, brass ones.เขามีตุ้มทองเหลืองใหญ่ The Penelope Papers (2011)
What is that... copper? brass?ทองแดง หรือทองเหลืองคะ Suspicion Song (2011)
These beans is colder than titties in a brass bra. - Come on, now.ถั่วพวกนี้มันเย็นกว่า นมที่สวมชั้นในทองเหลืองอีกนะ Whatever I Am, You Made Me (2012)
According to ballistics, the makeup of the brass identifies the company as Deutsche Waffen munitions, who manufactured their bullets for their Luger semi-automatic pistols.จากกระสุนปืน, ทำมาจากทองเหลือง ระบุบริษัท ดอยช์ ดอฟเฟน อาวุธ ที่ผลิตกระสุนของพวกเขา Cat and Mouse (2012)
Uh, it's just a straight piece of brass, pointed slightly on each end.มันเทำด้วยทองเหลือง ส่วนปลายจะมีความคมเล็กน้อย A New Hope (2012)
Fibres, fingerprints, stray brass, I mean...ไฟเบอร์, ลายนิ้วมือทองเหลืองจร จัดฉันหมายถึง Jack Reacher (2012)
Wouldn't have to worry about my brass.จะได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ ทองเหลืองของฉัน Jack Reacher (2012)
And Guy De Cornet was our forger.และ Guy De ทองเหลืองปลอมเป็นของเรา The Art of the Steal (2013)
Guy De Cornet will be in that building doing the same.Guy De ทองเหลืองจะอยู่ในที่ อาคารทำแบบเดียวกัน The Art of the Steal (2013)
I've run into a myriad of problems using a traditional brass jacket and gunpowder.ผมลองแก้ปัญหามากมาย โดยการใช้กระสุนที่หุ้มด้วย ทองเหลืองและดินปืนแบบดั้งเดิม The Shot in the Dark (2013)
Now, you're probably wondering why my droogs aren't in there giving you the bum's rush, so let's brass these tacks, shall we?ตอนนี้อาจสงสัยว่า ทำไมหมารับใช้ของฉันไม่ทำให้แกวิ่งหางจุกตูด ดังนั้นปล่อยทองเหลือง ตะปู Clip Show (2013)
Gronski's gone. A lot of the top brass are. Running off a new playbook now.Gronski หายไป จำนวนมากของทองเหลืองด้านบนเป็น วิ่งออก playbook ใหม่ในขณะนี้ American Sniper (2014)
Stonebanks got all the brass in his pocketStonebanks มีทั้งหมดทองเหลืองในกระเป๋าของเขา The Expendables 3 (2014)
Your brass.ทองเหลืองของคุณ Beyond the Reach (2014)
And these brass bastards... they buy fear and panic... which makes them a whole lot cleaner than money.และสิ่งเหล่านี้ไอ้ทองเหลือง พวกเขาซื้อความกลัวและความ หวาดกลัว ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นจำนวนมาก ทั้งสะอาดกว่าเงิน The Hollow Point (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดกรีทองเหลือง[v. exp.] (batkrī thøngleūang) EN: braze   
ทองเหลือง[n.] (thøngleūang) EN: brass   FR: cuivre [m] ; cuivre jaune [m] ; laiton [m]
ทองเหลืองแท้[n. exp.] (thøngleūang thaē) FR: pur cuivre [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brass[N] ทองเหลือง
brass[N] แผ่นทองเหลืองที่จารึกนามหน้าประตู
brass[N] เครื่องเป่าทองเหลือง
brazier[N] ช่างทองเหลือง
cornet[N] แตรทองเหลืองขนาดเล็ก, Syn. horn, trumpet
euphonium[N] แตรทองเหลืองขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง, See also: แตรทองเหลืองชนิดหนึ่งที่คล้ายกับแตรทูบาแต่เล็กกว่า มักใช้ในกองทหารหรือวงดนตรีทองเหลื
French horn[N] แตรทองเหลืองรูปร่างโค้งงอชนิดหนึ่ง
kettledrum[N] กลองหน้าเดียวขนาดใหญ่, See also: กลองโลหะขนาดใหญ่มีก้นกลม ด้านล่างทำด้วยทองเหลือง
laver[N] อ่างทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ใช้ในการชำระล้าง (ทางศาสนาของยิว)
saxhorn[N] แตรทองเหลือง
saxtuba[N] แตรทองเหลืองขนาดใหญ่
verdigris[N] สนิมเขียว/น้ำเงินบนผิวภาชนะทองเหลือง/ทองแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brass(บราส) n. ทองเหลือง,ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง,เครื่องดนตรีประเภทTrumpet,ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,เงินทหารชั้นผู้ใหญ่ adj. เกี่ยวกับทองเหลือง, See also: brassish adj., Syn. effrontery
braze(เบรซ) {brazed,brazing,brazes} vt. ทำด้วยทองเหลือง,ปกคลุมหรือประดับด้วยทองเหลือง,ใช้ทองแดงหรือสังกะสีเชื่อม
brazen(เบร'เซิน) {brazened,brazening,brazens} adj. ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ไร้ความอาย vt. กระทำอย่างไร้ยางอาย, See also: brazenness n. ดูbrazen
brazier(เบร'เซอะ) n. ช่างทำเครื่องทองเหลือง,ภาชนะที่ใส่ถ่านสำหรับปิ้งหรือเผาเนื้อ -S.brasier
cornet(คอร์'เนท) n. แตรทองเหลืองขนาดเล็ก
cornetist(คอร์เนท'ทิสทฺ) n. คนเป่าแตรทองเหลืองขนาดเล็ก, Syn. cornettist
filled goldn. ทองเหลืองหุ้มทอง
kettledrum(เคท'เทิลดรัม) n. กลอง ก้นกลมหน้าเดียว ส่วนล่างทำด้วยทองเหลืองหรือทองแดง, See also: kettle-drummer n.
saxhorn(แซคซฺ'ฮอร์น) n. แตรทองเหลืองชนิดหนึ่ง
verdigris(เวอ'ดะกรีส) n. สนิมเขียวหรือสนิมน้ำเงินบนผิวหน้าของภาชนะทองเหลืองส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารcopper sulfate., See also: verdigrisy adj., Syn. aerugo

English-Thai: Nontri Dictionary
brasier(n) ช่างทำภาชนะทองเหลือง
brass(n) ทองเหลือง,เครื่องทองเหลือง,ความทะลึ่ง,ความไม่ละอาย
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ทะลึ่ง
cornet(n) แตรทองเหลือง,กรวยกระดาษ,กรวยไอศกรีม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top