ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ถ่อมตัว*

   
117 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ถ่อมตัว, -ถ่อมตัว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่อมตัว[V] humble, See also: be modest, Syn. นอบน้อม, ถ่อมตน, Example: พระเยซูทรงสอนให้คนตั้งอยู่ในความอดทน รู้จักถ่อมตัว เจียมตัว, Thai definition: แสดงฐานะหรือความรู้ความสามารถต่ำกว่าที่เป็นจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ่อมตัวก. พูดแสดงความรู้ความสามารถหรือฐานะในลักษณะที่ตํ่ากว่าที่เป็นจริง.
ลดตัวก. ถ่อมตัว, ไม่ถือตัว, เช่น ลูกจ้างนิยมนายจ้างที่ลดตัวมาเล่นหัวกับตน, ไม่ไว้ตัว เช่น เป็นผู้ใหญ่แล้วยังลดตัวไปทะเลาะกับเด็ก.
อปจายนมัยว. ที่สำเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตัวต่อผู้ใหญ่ (ใช้แก่บุญ), เป็นธรรมข้อ ๑ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Modesty forbids.ถ่อมตัวจริงๆ The Great Dictator (1940)
So you wouldn't aid the humble, the unhappyดังนั้นคุณไม่มีผู้ช่วย Nthe ถ่อมตัว,\เศร้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He was a man who made humility and simple truth more powerful than empires."เขาเป็น ผู้ทำให้ความถ่อมตัว และความจริง Gandhi (1982)
Penitent man is humble kneels before God.ผู้ที่รู้สึกผิดที่ถ่อมตัว... ...คุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้า. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- Now, don't be modest.-อย่าถ่อมตัวน่า The Nightmare Before Christmas (1993)
- That condescending, embarrassed look.แล้วไม่อยากเห็นนายถ่อมตัวมามองชั้น Good Will Hunting (1997)
In my humble opinion, this is ridiculous.ขอแนะนำอย่างถ่อมตัวเลย มันงี่เง่ามาก Seven Years in Tibet (1997)
Then since you are so humble, we won't ask your opinion.เมื่อนายถ่อมตัวขนาดนี้ เราก็จะไม่ถามความเห็นนาย Seven Years in Tibet (1997)
- Our humble, friendly ways?-ความเป็นมิตรและถ่อมตัวของเรารึ Hope Springs (2003)
- Not the humble, friendly ways.-ไม่ ไม่ใช่เรื่องความเป็นมิตรและถ่อมตัว Hope Springs (2003)
Oh, you are so modest.โอ้ คุณช่างถ่อมตัวจริงๆ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Well, you better give me a moment alone with him so I can eat some humble pie.งั้นให้เวลาผมกับกัปตันตามลำพังหน่อย.. เผื่อผมจะได้ถ่อมตัวลงมาบ้าง The Great Raid (2005)
I'm modest about some things, but not this.ฉันอาจจะถ่อมตัวในบางเรื่อง แต่ไม่ใช่เรื่องนี้แน่ The Perfect Man (2005)
Courteous, self-effacing,ที่หาญกล้า ที่ถ่อมตัว The Constant Gardener (2005)
He would never tell you himself.เขาคงไม่เล่าเรื่องส่วนตัวให้คุณฟังหรอก เขาถ่อมตัวเกินไป Memoirs of a Geisha (2005)
Rosings Park, and she often condescends to drive by my humble dwelling in her little phaeton and ponies.โรสซิ่งส์ ปาร์ค และบ่อยครั้งที่ท่านถ่อมตัวลงมา ให้รถม้าแสนงาม ผ่านบ้านหลังน้อยของผมไป Pride & Prejudice (2005)
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ Pride & Prejudice (2005)
- Too modern a style for him, of course. - (LAUGHTER)ถ่อมตัวเสียจริงๆ The Illusionist (2006)
- Don't be so modest.- ไม่ต้องถ่อมตัวหรอกน่า The Last King of Scotland (2006)
He's so modest.เขาถ่อมตัวจะตาย The Holiday (2006)
But while I was gone, I had the chance to see the world through newly-humbled eyes.แต่ระหว่างที่หายไป ผมมีโอกาสได้ มองโลกผ่านสายตาที่ถ่อมตัวแบบใหม่ Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
-No, Hermione, I'm notเขาก็แค่ถ่อมตัว / ไม่ เฮอร์ไมโอนี่ ฉันไม่ได้ถ่อมตัว Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Look, don't be so modest. You're a rat, for Pete's sake.นี่ ไม่ต้องถ่อมตัวหรอก แกก็แค่หนู ขอร้องเลย Ratatouille (2007)
I hate false modesty. It's just another way to lie.ฉันไม่ชอบให้แกล้งถ่อมตัว มันก็เหมือนโกหก Ratatouille (2007)
Hey, don't you think we should give her a hand?อย่าถ่อมตัวเลยน่า. Bridge to Terabithia (2007)
Oh, you're much too modest, Troy.โฮ้ อย่าถ่อมตัวไปเลยนะ ทรอย High School Musical 2 (2007)
a humble sign of friendship from a stranger who's come into your house.การถ่อมตัวจะให้มิตรภาพ จากคนแปลกหน้าที่เข้ามาหาคุณ Orientación (2007)
Are humble traders journeying to China.คือ พ่อค้าผู้ถ่อมตัวนี้จะเดินทางไปจีน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Would this be a good time to teach you that a Jedi is humble, my young Padawan?สงสัยคงถึงเวลาสอนให้เจ้ารู้ว่า พวกเจไดต้องถ่อมตัวแล้ว พาดาวันของข้า Star Wars: The Clone Wars (2008)
- Oh... Don't be modest.- อย่าถ่อมตัวไปเลย The Dragon's Call (2008)
Don't give me that.ไม่ต้องถ่อมตัวหรอก Back in Business (2008)
No need to be so modest, Merlin.ไม่จำเป็นต้องถ่อมตัวหรอก เมอร์ลิน To Kill the King (2008)
Don't be modest. Come on, give us the details.อย่าถ่อมตัวเลยค่ะ เอาล่ะ เล่ารายละเอียดหน่อยสิคะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
- I'm not being modest about this.ฉันไม่ได้ถ่อมตัวนะ! 2012 (2009)
He's being modest. He was the best.เขาถ่อมตัวน่ะค่ะ เขาเยี่ยมมากเลยนะคะ Crime Doesn't Pay (2009)
- It's to remind us to be humble and never too proud to accept a gift when it comes our way.- มันเป็นข้อเตือนใจเรา ให้ถ่อมตัวและอย่าทะนงตัวมากเกินไป ในการที่จะรับของขวัญที่ไม่คาดคิด ที่บังเอิญผ่านเข้ามา Dooku Captured (2009)
He's just being modest.เขาถ่อมตัวน่ะค่ะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Ben, modest?เบนเนี่ยนะถ่อมตัวBen 10: Alien Swarm (2009)
But you always felt like you had to make less of yourself...แต่ลูกก็มักจะถ่อมตัวอยู่เสมอ S.O.B. (2009)
Eric, you don't do humble well.อีริค อย่าถ่อมตัวไปเลย Keep This Party Going (2009)
I was not being humble. This happens to be true.ฉันไม่ได้ถ่อมตัว มันเป็นเรื่องจริง Keep This Party Going (2009)
I don't even expect a little modesty from someone who has so much.ฉันไม่เข้าใจว่าการถ่อมตัวเล็กๆน้อยๆ จากใครซักคนมันจะมากเกินไป Episode #1.1 (2009)
Oh, come on!อย่าถ่อมตัวสิครับ Summer Wars (2009)
It is, my lady, your courage, your modesty and you are as you always were. Ever since you were a child.ความกล้าหาญ ความอ่อนน้อมถ่อมตัวของท่าน ข้าเคยเห็นมาตั้งแต่ครั้งท่านยังเด็ก Beauty and the Beast (2009)
I like to think that in my humble capacity I have advised you to the best of my ability, and that my advice has proven to be of value to you.ข้ามักจะคิดว่าความอ่อนโน้มถ่อมตัวของข้าที่ข้ามีให้ท่าน และทักษะที่ดีที่สุดของข้า พร้อมทั้งคำปรึกษาคงพอจะมีค่าบ้างสำหรับท่าน Beauty and the Beast (2009)
He's styling.ถ่อมตัวจริง Despicable Me (2010)
The vampire agenda, pure and simple.พวกแวมพ์ช่างมีระเบียบ บริสุทธิ์ผุดผ่อง และถ่อมตัวจริงๆ Evil Is Going On (2010)
Chuck is just being modest.ชัคแค่ถ่อมตัวน่ะค่ะ Chuck Versus the Three Words (2010)
Gold. Wow. It's very understated.ทองซะด้วย ว้าว ถ่อมตัวมากไปรึเปล่าเนี่ย Chuck Versus the Fake Name (2010)
Yes,but I wanted to hear holt sounded with a touch of modesty.ใช่ แต่ฉันอยากให้มันเป็นการถ่อมตัว The Bones on the Blue Line (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนที่ถ่อมตัว[n. exp.] (khon thī thǿmtūa) EN: humble person   FR: personne humble [f]
ความถ่อมตัว[n.] (khwām thǿmtūa) EN: humbleness ; modesty ; meekness   FR: humilité [f]
ถ่อมตัว[adj.] (thǿmtūa) EN: humble ; meek ; modest   FR: humble ; modeste
อย่างถ่อมตัว[n. exp.] (yāng thǿmtūa) EN: meekly   FR: humblement

English-Thai: Longdo Dictionary
my two cents(phrase ) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abject[ADJ] ถ่อมตัว
deign[VT] ถ่อมตัวลงมา, See also: ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา, Syn. condescend, vouchsafe, stoop
deign[VI] ถ่อมตัวลงมา, See also: ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา, Syn. condescend, vouchsafe, stoop
humble[ADJ] สมถะ, See also: เรียบง่าย, ถ่อมตัว
knowtow to[PHRV] ถ่อมตัว
mild[ADJ] อ่อนโยน, See also: สุภาพ, ถ่อมตัว, Syn. easygoing
modest[ADJ] ถ่อมตัว, See also: ไม่คุยโม้โอ้อวด, สงบเสงี่ยม, Syn. humble, Ant. vain, proud, showy
modestly[ADV] อย่างถ่อมตัว, See also: อย่างไม่คุยโม้โอ้อวด, อย่างสงบเสงี่ยม, Syn. humbly, Ant. boldly, boastfully
modesty[N] ความถ่อมตัว, See also: ความอ่อนน้อม, ความสงบเสงี่ยม, Syn. humbleness, Ant. immodesty, boastfulness
pigeon-livered[ADJ] อ่อนโยน, See also: ถ่อมตัว, นิ่มนวล
simple[N] คนถ่อมตัว, See also: สามัญชน, คนง่ายๆ, สิ่งที่ง่ายๆ
simplicity[N] ความเรียบง่าย, See also: ความถ่อมตัว, Syn. modesty, plainness, Ant. extravagance, ostentation
stoop[VI] ถ่อมตัว, See also: ลดตัว, Syn. condescend, deign
take someone down (a peg or two)[IDM] ทำให้ถ่อมตัว, See also: ทำให้ลดความยโส, Syn. bring down
unassuming[ADJ] ซึ่งถ่อมตัว, See also: ซึ่งไม่อวดดี, Syn. modest, quiet, reserved, Ant. showy, gaudy, pretentious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
condescend(คอนดิเซนดฺ') {condescended,condescending,condescends} vt. ยอมรับ,ถ่อมตัวลง,ล้มลงมา,ก้มหัวให้., See also: condescendent adj. ดูcondescend condescender n. ดูcondescend, Syn. patronize,deign
condescension(คอนดิเซน'เชิน) n. การยอมรับ,การถ่อมตัวลงมา,การก้มหัวลง,ท่าทีที่กรุณา,ท่าทีที่เอื้อเฟื้อ., See also: condescensive adj. ดูcondescension, Syn. condescendence
deign(เดน) vi. ถ่อมตัวลงมา,ยอมลดเกียรติ vt. กรุณาให้,กรุณาอนุมัติ,กรุณา,ทรงพระกรุณา
descend(ดิเซนดฺ') vi. ตก,ตกลงมา,สืบสายโลหิต,ตกเป็นสมบัติของ,โจมตี,ถ่อมตัว,ลดเกียรติ. vi. เคลื่อนลง,นำไปสู่
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall
honest(ออน'นิสทฺ) adj. ซื่อสัตย์,สุจริต,ชื่อตรง,ไม่ปลอม,ไม่เจือปน,น่าเชื่อถือ,ถ่อมตัว,ง่าย ๆ ,เรียบ ๆ, See also: honestness n., Syn. open,truthful,just,fair,sincere
humble(ฮัม'เบิล) adj. ถ่อมตัว,นอบน้อม,อ่อนน้อม,ต่ำต้อย. vt. ลดต่ำ,ทำให้ต่ำลง,ทำลายอิสรภาพอำนาจกำลังใจหรืออื่น ๆ ทำให้ถ่อมตัว. หมอบราบ., See also: humbleness n. humbler n. humblingly adv. humbly adv., Syn. meek,modest
humility(ฮิวมิล'ลิที) n. ความถ่อมตัว,ความนอบน้อม, Syn. meekness
lowly(โล'ลี) adj.,adv. ถ่อมตัว,ต่ำต้อย,สามัญ,แผ่วเบา,นิ่มนวล., See also: lowliness n. ดู lowly, Syn. humble,humbly
meek(มีค) adj. ถ่อมตัว,ว่าง่าย,เชื่อง,ผ่อนตาม, See also: meekly adv. meekness n.
milky(มิล'คี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายนม,มีสีขาว,ให้น้ำนมมาก,เชื่อง,ถ่อมตัว,ซีด., See also: milkily adv. milkiness n., Syn. opaque
mim(มิม) adj. สงบเสงี่ยม,กระดาก,ไม่รุนแรง,ถ่อมตัว
modest(มอด'ดิสทฺ) adj. ถ่อมตัว,ไม่รุนแรง,พอประมาณ,เรียบ ๆ ,สุภาพ,สงบเสงี่ยม., See also: modestly adv., Syn. backward,
modesty(มอด'ดิสที) n. ความถ่อมตัว,ความไม่รุนแรง,ความพอประมาณ,ความไม่หรูหรา
peg(เพก) n. หมด,ตอหมุด,ตะปู,เดือย,สลัก,หลัก,ไม้ปักที่สั้น,จุกไม้,แกนซอ,ขอแขวนหมวก,ที่หนีบเสื้อผ้า,หัวข้อ,ข้ออ้าง,ขาไม้,ขา,กางเกง -Phr. (take down a peg ถ่อมตัว) . vt. ตรึงหรือตอกติดด้วยหมุด,ตะปู เดือยหรืออื่น ๆ ,ขว้างลูกเบสบอล,จำแนกชนิด,เข้าใจ คำที่มีความหม
pigeon-livered(พิจ'เจินลิฟเวิร์ด) adj. อ่อนโยน,ถ่อมตัว,นิ่มนวล, Syn. meek-tempered,mild
simple(ซิม'เพิล) adj. ง่าย ๆ ,ง่าย,ไม่ยุ่งยาก,ไม่สลับซับซ้อน,เข้าใจยาก,ชัดแจ้ง,เรียบ,ถ่อมตัว,บริสุทธิ์,เซ่อ ๆ ,ขาดประสบการณ์หรือความรู้,ประกอบด้วยสารหรือธาตุเดียว,ไม่เจือปน,ไม่แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,มีองค์ประกอบเดียว,เกี่ยวกับเส้นตรง n.. คนเรียบ ๆ ,คนเซ่อ,คนโง่,สิ่งที่ง่าย ๆ
small(สมอล) adj. เล็ก,น้อย,จ้อย,นิด,บอบบาง,ถ่อมตัว,ตัวเล็ก,อ่อนแรง,อ่อนกำลัง,เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย,เล็กน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก., See also: smallness n., Syn. wee,little,mean
stoop(สทูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้ม,ก้มลง,โค้ง,โก้งโค้ง,ห่อตัว,ยืนย่อตัว,ถ่อมตัว, (เหยี่ยว) ถลาลง,โฉบลง,ลดลง,ยอม,ยินยอม,ท่าก้ม,ท่าโค้งลง,การถ่อมตัว,การโฉบลง., See also: stooper n. stoopingly adv., Syn. nod,bend,kneel,bow
submissive(ซับมิส'ซิฟว) adj. ยอม,ยอม จำนน,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,ถ่อมตัว,สอนง่าย., See also: submissiveness n., Syn. docile,obedient

English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
condescend(vi) ถ่อมตัว,ยอมรับ,ก้มลงมา,ก้มหัวให้
condescension(n) การถ่อมตัว,การยอมรับ,การก้มลงมา
descent(n) การตกทอด,การสืบเชื้อสาย,สายเลือด,การถ่อมตัว
humble(vt) ทำให้สุภาพ,ถ่อมตัว,ทำให้ต่ำลง
humbleness(n) ความสุภาพ,ความถ่อมตัว,ความอ่อนน้อม
lowliness(n) ความเจียมตัว,ความต่ำต้อย,ความถ่อมตัว
lowly(adj) เจียมตัว,ต่ำต้อย,ถ่อมตัว
meek(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,ถ่อมตัว,ว่าง่าย,เชื่อง
modest(adj) สุภาพ,ถ่อมตัว,สงบเสงี่ยม,ไม่รุนแรง,ขี้อาย,พอประมาณ
modesty(n) ความสุภาพ,ความพอดี,ความสงบเสงี่ยม,ความถ่อมตัว
stoop(n) การโค้งลง,การก้มลง,การถ่อมตัว,การถลาลง,การโฉบลง
stoop(vi) โค้งลง,ก้มลง,ถ่อมตัว,ถลาลง,ลดลง,โฉบลง
submissive(adj) อ่อนน้อม,ยอมจำนน,ยอมแพ้,ถ่อมตัว,ว่าง่าย
unassuming(adj) สุภาพ,ไม่อวดดี,ถ่อมตัว
vouchsafe(vi) ถ่อมตัวลงมา,ลดตัวลง,ยอมรับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[むすめ, musume] (n) ลูกสาว (แบบถ่อมตัว ใช้เรียกลูกตนเอง ถ้าลูกคนอื่นเรียก 娘さん[musumesan]), See also: A. 息子,
弊社[へいしゃ, heisha] (n) บริษัทของผู้พูด เป็นคำสุภาพแบบถ่อมตัว เมื่อพูดถึงบริษัทของตนเอง มักใช้เป็นภาษาเขียนในจดหมาย, See also: A. 御社,
息子[むすこ, musuko] (n) ลูกชาย (แบบถ่อมตัว ใช้เรียกลูกตนเอง ถ้าลูกคนอื่นเรียก 息子さん)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
小生[こせい, kosei] (n) ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า (เป็นคำใช้เรียกแทนตัวเองแบบถ่อมตัว) ตัวอย่างเช่น 小生からもお願いいたします。 (ทางผมเองต้องรบกวนขอร้องด้วยนะครับ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top