ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ถูกกฎหมาย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ถูกกฎหมาย, -ถูกกฎหมาย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกกฎหมาย(v) be lawful, See also: be legal, be licit, be legitimate, Ant. ผิดกฎหมาย, Example: การจำแนกผิวผิดกฎหมายในสหรัฐแต่ถูกกฎหมายในแอฟริกาใต้, Thai Definition: ไม่ขัดกับกฎหมาย
โดยถูกกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, legitimately, Example: คนพวกนี้มาชุมนุมประท้วงโดยถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน, Thai Definition: เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใต้ดินว. ไม่เปิดเผย, ไม่ถูกกฎหมาย, เช่น ขบวนการใต้ดิน กองทัพใต้ดิน.
ถูก ๑ตรงกันกับ เช่น ถูกลอตเตอรี่, ไม่ผิด เช่น ถูกกฎหมาย คิดถูก ทำถูก, ถูกต้อง ก็ว่า
นอกกฎหมายว. ไม่ถูกกฎหมาย เช่น บุตรนอกกฎหมาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legitimate theatreละครถูกกฎหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
legalizationการทำให้ถูกกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
silence, estoppel byการถูกกฎหมายปิดปากเพราะการนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estoppel by silenceการถูกกฎหมายปิดปากเพราะการนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abortion, Legalการทำแท้งถูกกฎหมาย, การทำแท้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Break up this illegal gathering!หยุดการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมายนี้! Akira (1988)
- Hash is legal there, right?- กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายที่นั่นใช่มั้ย? Pulp Fiction (1994)
-I'm not sure how legal that is.ผมไม่แน่ใจว่านั่นถูกกฎหมาย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-'Tis legal, isn't it?มันถูกกฎหมายใช่มั้ย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Ofcourse, it's illegal to discriminate. "Genoism," it's called.แน่นอน, การแบ่งแยกแบบนี้มันไม่ถูกกฎหมาย "เหยียดยีนส์" เค้าเรียกอย่างนั้นนะ Gattaca (1997)
No offence, but a moron pushing the last legal drug.ทึมทะมึน งี่เง่า ขายยาเสพติด ถูกกฎหมายอยู่นี่แหละ As Good as It Gets (1997)
We're willing to consider... all legitimate demands."เราจะรับพิจารณา... เฉพาะข้อเรียกร้องที่ถูกกฎหมาย" The Dreamers (2003)
As a citizen and voter in the city of Los Angeles, it is up to you to decide if you will allow...การที่คุณเป็นประชากรที่ถูกกฎหมายของ ลอส แองเจลลีส คุณสามารถตัดสินใจ ถ้านายจะอนุญาต Latter Days (2003)
The principal one of which is earning large growing sustained legal returns for the people who own the business.หลักการข้อแรกสุดคือการทำรายได้มาก ๆ เติบโต, มีผลตอบแทนถูกกฎหมายที่ยั่งยืน ให้แก่กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ The Corporation (2003)
The pills were legal, Viv.ยามันถูกกฎหมายนะ, วิฟ Walk the Line (2005)
- Legal ones.- เปล่า อันนี้ถูกกฎหมาย. V for Vendetta (2005)
Sometimes I can't even believe it's legal.บางครั้งแทบไม่อยากเชื่อว่ามันถูกกฎหมาย Gridiron Gang (2006)
It's very simple, Mr. Farmer it's illegal to try to obtain such a high-grade fuel for private use.มันง่าย ๆ มาก คุณฟาร์มเมอร์ ...มันถูกกฎหมายที่จะเอา เชื้อเพลิงชั้นดีมาใช้เป็นการส่วนตัว The Astronaut Farmer (2006)
- We have to find them legitimately.- เราต้องเลือกตัวที่ถูกกฎหมาย The Astronaut Farmer (2006)
Hey, I may not have a warrant... but this is at least halflegal.เฮ้ย แม้ฉันจะไม่มีหมาย... แต่นี่ก็ถูกกฎหมายแค่ครึ่งเดียว The City of Violence (2006)
I tried every avenue, legal and otherwise, but there ain't no paper trail on the early years of Dexter Morgan.ฉันลองมาทุกทาง ทั้งที่ถูกกฎหมายและอย่างอื่น แต่ก็ไม่มีเอกสารให้ตามรอย ในช่วงต้นๆ ชีวิตของคนชื่อ เด็กซ์เตอร์ มอร์แกน That Night, a Forest Grew (2007)
Me rumpled bedding legitimized.ร่วมเรียงเคียงหมอน ต้องทำให้ถูกกฎหมาย Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Oh, my hat, yes. I love the Astros.เราจะไปในที่ที่กัญชาถูกกฎหมาย อย่างที่เราต้องการ Harold (2008)
Who knows what will be legal next year.ใครจะไปรู้ ว่าปีต่อไปจะทำถูกกฎหมายอะไรบ้าง A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
It's all going to be legal next year when Willie Nelson's president. "ปีถัดไปทุกอย่างจะถูกกฎหมาย เมื่อไหร่ที่วิลลี่ เนลสันเป็นประธานาธิบดี A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
I mean, some other stuff is legal that shouldn't be.ฉันหมายถึง สิ่งอื่นที่ถูกกฎหมาย ที่ไม่สมควร A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
You sure that's legal?แน่ใจเหรอว่า นั่นถูกกฎหมาย? Chuck Versus the Sensei (2008)
Because it's not exactly legal.เพราะมัน ไม่ถูกกฎหมายซะทีเดียวน่ะสิ Alpine Fields (2008)
All from legitimate sources.จากแหล่งถูกกฎหมาย Brothers of Nablus (2008)
This corporation is strong-arming the owners into selling their slips and then renting them back to them.แล้วก็เอากลับมาให้พวกเขาเช่า ดูเหมือนถูกกฎหมาย แต่เป็นการกรรโชคทรัพย์ Raging Cannibal (2008)
I run a perfectly legal all-girl escort service.ฉันทำทุกอย่างถูกกฎหมาย ผู้หญิงทุกคนได้รับการดูแล Cheating Death (2008)
We were about to have all the legal weed we wanted.เราจะไปในที่ที่กัญชาถูกกฎหมาย อย่างที่เราต้องการ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
If you like weed so much, why don't you just legalize it?ถ้าท่านชอบกัญชามาก ๆ ทำไมท่านไม่ทำให้ถูกกฎหมายล่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Look, when you're in office, you gotta do a lot of things sometimes that are not always, in the strictest sense of the law, legal, but you do them because they're in the greater interests of the nation!นี่ เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่ง คุณต้องทำเรื่องต่าง ๆ มากมาย บางครั้งก็ไม่ได้ ถูกกฎหมายแบบเคร่งครัดสุด ๆ เสมอไป แต่คุณก็ทำ Frost/Nixon (2008)
There he is!เป็นสถาณที่ที่ทำเรื่องผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย ได้กำไรดีที่สุดในโลก Gomorrah (2008)
Wang's got a legitimate business.แวงทำธุรกิจถูกกฎหมาย Chuck Versus the Best Friend (2009)
I'm 9! Is that even legal?หนุอายุ 9 ขวบเองนะคะ มันถูกกฎหมายเหรอคะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I do want to say that we try to do the story legally.ผมอยากจะบอกว่าเราพยายามทำ ภาพยนต์เรื่องนี้อย่างถูกกฎหมาย บ้า เอ้ย The Cove (2009)
This is something more legitimate.นี่มันเป็นอะไรที่ถูกกฎหมายนะ The Freshmen (2009)
No VIN, clean plates, no fingerprints.ไม่มีกลิ่น ป้ายถูกกฎหมาย ไม่มีรอยนิ้วมือ Hostile Takeover (2009)
I... Am, in fact, inebriated.But that's legal, you know?อืม ผมเมาจริงๆ แต่มันก็ถูกกฎหมายนะ จริงไหม? Invest in Love (2009)
This is professional asset seizure.นี่เป็นการครอบครองอย่างถูกกฎหมาย In Plane Sight (2009)
This is a professional asset seizure.นี่เป็นการยึดคืนอย่างถูกกฎหมาย In Plane Sight (2009)
This is a professional asset seizure."นี่เป็นการยึดคืนอย่างถูกกฎหมาย" In Plane Sight (2009)
In three days, they can legally come take my heart.อีกสามวัน พวกเขาสามารถจะ ทวงเอาหัวใจผมคืนได้ อย่างถูกกฎหมาย Repo Men (2010)
But if this were legalized, it could lead to cost- containment strategies.แต่ถ้าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย มันจะนำไปสู่กลยุทธ์ในการควบคุมต้นทุน You Don't Know Jack (2010)
And so, one weekend, we all gathered at a charming inn in Connecticut where the view was breathtaking... and the wedding was legal.แล้วในวันสุดสัปดาห์ เราได้มารวมตัวที่โรงแรมในคอนเน็คติกัท ที่ซึ่งวิวสวยขาดใจ และการแต่งงานถูกกฎหมาย Sex and the City 2 (2010)
Yes, but only in the 45 states where we're not legally married.ได้ ใน 45 รัฐ ที่การแต่งงานเราไม่ถูกกฎหมาย Sex and the City 2 (2010)
This is legal. It's legal because he's been here forever, okay?มันถูกกฎหมายนะ เพราะเขาอยู่นี่มาตลอด Easy A (2010)
And it's illegal in the U.S. Because if you eat just a little bit too much it causes painful urination, fever and bloody discharge.แต่มันไม่ถูกกฎหมายในอเมริกาเพราะว่า ถ้าเธอกินมากไปหน่อย... ...มันจะทำให้เจ็บตอนฉี่ เป็นไข้และมีเลือดไหลออกมา Easy A (2010)
He's detective Mark Hoffman.ฉันเซ็น ถามจริงอันนี้ถูกกฎหมายใช่ไหม Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Is that even legal?นั่นมันไม่ถูกกฎหมาย Night on the Sun (2010)
I mean, it was indisputably mine, but I had no way of proving he'd got his hands on it.ผมหมายถึงชิ้นงานเป็นผมเอง แต่ผมไม่มีทางเลือกอื่น ต้องให้เขามีส่วนเกี่ยวด้วย อย่างไม่ถูกกฎหมายนัก Blowback (2010)
You can do that legally?คุณสามารถทำเรื่องนั่น ได้อย่างถูกกฎหมายรึ? Let No Man Put Asunder (2010)
Is that legal?- ถูกกฎหมายเหรอนั่นน่ะ? Never Been Kissed (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยถูกกฎหมาย[dōi thūk kotmāi] (adv) EN: legally
ทำให้ถูกกฎหมาย[thamhai thūk kotmāi] (v, exp) EN: legalize ; legitimate  FR: légaliser
ถูกกฎหมาย[thūk kotmāi] (v) EN: be lawful ; be legal ; be licit ; be legitimate
ถูกกฎหมาย[thūk kotmāi] (adj) EN: lawful ; legal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kick back(phrv) จ่ายคืน (อย่างลับๆ หรือไม่ถูกกฎหมาย), See also: จ่ายเงินให้, Syn. pay off, rake off
legal(adj) ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ถูกกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. licit, legitimate, lawful, Ant. illicit, illegal, unlawful
legalize(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย, See also: การให้อำนาจตามกฎหมาย, Syn. authorization, validity, legitimization, enactment, legislation
legally(adv) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ทางนิตินัย, อย่างชอบด้วยกฎหมาย, อย่างถูกกฎหมาย, Syn. lawfully, de jure
legitimate(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย, Syn. legalize
licit(adj) ถูกกฎหมาย, See also: ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. lawful, legal, legitimate, Ant. illicit
misbegotten(adj) ซึ่งไม่ถูกกฎหมาย, Syn. baseborn, unlawful
kosher(sl) ที่ถูกต้อง, See also: ที่ถูกกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
licit(ลิซ'ซิท) adj. ถูกกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย., Syn. lawful
misbegotten(มิสบิกอท'เทิน) adj. ไม่ถูกกฎหมาย, ไม่ดี, Syn. illicit
proposition(พรอพพะซิซ'เชิน) n. การสอน, ข้อเสนอ, แผน, โครงการ, หัวข้อ, ข้อวินิจฉัย, ญัตติ, เรื่องราว, ปัญหา, จุดประสงค์, ข้อเสนอเพื่อร่วมประเวณีที่ไม่ถูกกฎหมาย. vt. เสนอ, เสนอข้อเรียกร้อง, See also: propositional adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bastard(adj) ที่ไม่ถูกกฎหมาย
legal(adj) ถูกกฎหมาย, เกี่ยวกับกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย
legalize(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย, ปฎิบัติตามกฎหมาย
legitimate(adj) ถูกกฎหมาย, ถูกทำนองคลองธรรม
legitimate(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย, ให้สิทธิตามกฎหมาย
rightful(adj) โดยชอบธรรม, ถูกกฎหมาย, ยุติธรรม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top