ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ถางพง*

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ถางพง, -ถางพง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หักร้างถางพง[V] clear the jungle, See also: clear land for farming, make a clearing in a virgin forest, Example: ชาวไร่ช่วยกันหักร้างถางพงเข้าไปทำมาหากินในป่า, Thai definition: ฟันป่าลงให้เตียน
หักร้างถางพง[V] clear a path, Syn. หักร้าง, Example: ชาวไร่ช่วยกันหักร้างถางพงเข้าไปทำมาหากินในป่า
หักล้างถางพง[V] clear the jungle, See also: prepare field for planting, Example: ในอดีตชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการ เพื่อทำการปลูกฝิ่น, Thai definition: เตรียมพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หักร้างถางพงก. ฟันป่าพงลงให้เตียน.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pioneer[N] นักบุกเบิก, See also: ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม, ผู้หักร้างถางพง, Syn. explorer, guide, pathfinder
pioneer[VT] สำรวจ, See also: บุกฝ่าป่ารก, หักร้างถางพง
reclaim[VT] หักร้างถางพง, See also: ทำให้ที่ดินใช้การได้, Syn. develop, open up
squatter[N] คนที่เข้าครอบครองสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต, See also: ผู้จับจองที่ดินโดยไม่มีใบจับจอง, คนหักร้างถางพง, Syn. intruder, trespasser
tame[VT] เพาะปลูกพืช, See also: หักร้างถางพง, Syn. cultivate
weald[N] บริเวณที่เป็นป่า (คำโบราณ), See also: ที่ดินที่ยังไม่ได้มีการหักล้างถางพง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pioneer(ไพ'อะเนียร์) n. ผู้บุกเบิก,ผู้นำทาง,ผู้ริเริ่ม,กองหน้า,ผู้หักร้างถางพง,ทหารช่างหรือทหารโยธาที่นำหน้า -v. บุกเบิก,หักร้างถางพง,ริเริ่ม,นำทาง adj. ริเริ่ม,ดั้งเดิม, Syn. innovator,inventor
reclaim(รีเคลม') vt.,n. (การ) หักร้างถางพง,บุกเบิก,ทำประโยชน์ที่ดิน,ทำให้ที่ดินใช้การได้,ทำประโยชน์จากของเสีย,ปรับปรุง,ปฏิรูป, See also: reclaimant n. reclaimable adj.
reclamation(เรคละเม'เชิน) n. การหักร้างถางพง,การบุกเบิก,การทำประโยชน์ในที่ดิน,การทำประโยชน์จากของเสีย,การปรับปรุง
squat(สควอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) (การ) นั่งยอง ๆ ,นั่งขัดสมาธิ,นั่งราบ,นั่งถ่าย,หมอบ,นั่งพับเพียบ,นั่งบนพื้น,ขดตัว,หักร้างถางพง. adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,กว้างเตี้ย., Syn. stocky,chunky,
squatter(สควอท'เทอะ) n. ผู้นั่งยอง ๆ ,ผู้นั่งบนพื้น,สัตว์ที่หมอบหรือขดตัว,ผู้ตั้งรกรากในที่ดินของรัฐเพื่อจับจองการครอบครอง,ผู้หักร้างถางพงที่ดิน vi. ลุยน้ำ,เดินลุยน้ำ
tame(เทม) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) เชื่อง,เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง,อ่อนน้อม,เชื่อฟัง,คล้อยตาม,จืดชืด,ไม่ตื่นเต้น,ขี้ขลาด ,ควบคุม,เพาะปลูก,หักร้างถางพง., See also: tameness n. tamer n. tameable adj. tamable adj. tameability n. tamability

English-Thai: Nontri Dictionary
hew(vt) ฟัน,ตัด,ถาก,หักร้างถางพง,สับ,โค่น,ผ่า
pioneer(vt) บุกเบิก,สำรวจ,หักร้างถางพง,ริเริ่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top