Search result for

*ต้องการมาก*

(75 entries)
(0.5149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ต้องการมาก, -ต้องการมาก-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
2[ไทย] ในเวลาว่างของฉัน.ฉันมักใช้เวลาไปกับการนอนหลับ.เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน.จากการเหนื่อยล้าในวันปกติ.การได้นอนหลับพักผ่อนคือความสุขที่ฉันต้องการมาก.มันเหมือนได้เดินในสวนดอกไม้ อากาศเย็นสบาย.และจะมีความสุขมากถ้าเป็นการนอนในฤดูหนาว.ฉันจะขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆอากาศเย็นๆ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demand, Excessiveความต้องการมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I've been beaten up a lot,ใช่... ฉันกำลังต้องการมากๆ Last Resort (2008)
Your Majesty might prefer more than words.ฝ่าบาทอาจต้องการมากกว่าคำพูดลมๆแล้งๆเพคะ Ambush (2008)
I'm gonna need a lot more than dew and universe juice.ต้องการมากกว่านี้แน่ และน้ำซุปจากสวรรค์ Kung Fu Panda (2008)
To get ahead in this world, you need more than fair looks and a kind heart.แต่การที่จะก้าวหน้ากว่าใครในโลก ต้องการมากกว่าหน้าตาสวยงาม ..และจิตใจดี The Other Boleyn Girl (2008)
Too much desire... or love... or hate.ต้องการมาก, รักมาก, เกลียดมาก Shutter (2008)
It is a shame, because she is really quite stunning once you get her on her backบางอย่างที่คุณต้องการมาก น่าเสียดายนะ อันที่จริงมันก็น่าตื่นเต้นดี เวลาคุณกำลังเข้าตาจนแบบนี้ Quantum of Solace (2008)
I don't need much.ผมไม่ต้องการมากมาย The Echo (2008)
My father wants to say the dumping you're doing on our land isn't garbage.เราต้องการมากกว่าเดิม ลูกชายคุณอธิบายให้ฟังแล้ว Gomorrah (2008)
Now, of course, it isn't very desirable at this end.ตอนนี้แน่นอนก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการมากในตอนท้ายนี้ Revolutionary Road (2008)
I wanted to wait until we're safe to do this but...ฉันต้องการมาก ****** ไม่ The Art of the Deal (2008)
That's all I care about.ฉันเข้าใจ แต่ฉันไม่มีอารัยต้องการมากว่า Scylla (2008)
The more a country develops, the more meat its inhabitants consume.ยิ่งประเทศพัฒนามากเท่าไร เนื้อสัตว์ก็ยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นเท่านั้น Home (2009)
You know, I gave you a place to stay, Shawn, 'cause that's what you needed.นายรู้ไหมฉันให้สถานที่นายอยู่นะชอว์น เพราะว่าอะไร ที่นายต้องการมาก Fighting (2009)
It was a place to stay, it didn't have any of this other stuff.มันต้องเป็นที่จะอยู่มันไม่มีอะไร ที่เป็นสิ่งต้องการมากไปกว่านี้อีกแล้ว Fighting (2009)
But i still need moreแต่ฉันยังคงต้องการมากกว่านั้น Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Alette Naylor is going to see the little green scarf girl to give her the one thing that she wants most in all the world.อเล็ต เนย์เลอร์ กำลังจะพบกับสาวผ้าพันคอเขียว เพื่อให้สิ่งที่เธอ/N ต้องการมากที่สุด Confessions of a Shopaholic (2009)
I'm going away for the weekend. " All right? You don't even know this guy.ผมต้องการมากกว่า เฮ้ สบายดีหรือเปล่า The Girlfriend Experience (2009)
Craig, ari, I want to know more about unr's environmental record.เครก, แอรี่,ฉันต้องการมากกว่านี้เกี่ยวกับ บันทึกด้านสิ่งแวดล้อมของUNR I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I'm gonna need more than a hallpass and a note from mom.ผมต้องการมากกว่าบัตรผ่านห้องโถงและข้อความจากแม่ Law Abiding Citizen (2009)
Hey, Vicki, you want to come over later?เฮ้ วิคกี้ คุณต้องการมากับผมหลังเลิกงานมั๊ย? The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
What men want more than the no strings attached sexอะไรที่ผู้ชายต้องการมากกว่าเซ็กส์ Pleasure Is My Business (2009)
ANYTHING YOU NEED, ANYTHING AT ALL, YOU GOT IT.สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือความช่วยเหลือของคุณครับ House on Fire (2009)
Let's just say that I have more of what men want.พูดก็พูดเถอะ ฉันมีสิ่งที่ผู้ชายต้องการมากกว่า Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
And you get the one thing you really need.เมื่อคุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Gone with the Will (2009)
The only thing she wanted more than me.นั่นเป็นสิ่งเดียวที่เธอต้องการมากกว่าตัวฉัน The Grandfather (2009)
What's Hale want more than anything?สิ่งที่เฮลต้องการมากกว่าทุกสิ่งคืออะไรล่ะ Fix (2009)
- Let me get you some help. - No, no, no. Take this and go to this address.สิ่งหนึ่งที่ไทเลอร์ต้องการมากกว่าทุกสิ่ง V (2009)
We need more.เราต้องการมากกว่านี้ Snap (2009)
A lot of help!ต้องการมากChuck Versus the First Kill (2009)
We need more!เราต้องการมากกว่านี้ Water (2009)
Better get your story straight, Alex.นายน่าจะทำสิ่งที่นายต้องการมากกว่านะ อเล็กซ์ Rates of Exchange (2009)
If we're to survive, or for that matter, get back to Earth one day, then I'm convinced that this chair is the only way to do that.ถ้าพวกเราอยากรอดตาย หรือต้องการมากกว่านั่น สักวันหนึ่งได้กลับไปที่โลก Justice (2009)
I want something a little more than theoretical.ฉันต้องการมากกว่าทฤษฎี Episode #3.3 (2009)
Because this person needs someone with a warm spirit.ก็เพราะว่าสิ่งที่คนๆนี้ต้องการมากที่สุด/Nก็คือ ความอบอุ่น Episode #1.22 (2009)
But I want more, Sarah.แต่ผมต้องการมากกว่านั้น. ซาร่าห์ Chuck Versus the Ring (2009)
But she wants more.แต่หล่อนต้องการมากกว่านั้น New World in My View (2009)
Some more than others.บางคนก็ต้องการมากกว่าคนอื่น Living the Dream (2009)
I'm going to need more.ฉันต้องการมากกว่านี้ The Plain in the Prodigy (2009)
How much do you need?คุณต้องการมากเท่าไร? Haunted (2009)
It will need more than just words to break this enchantment.เจ้าต้องการมากกว่าแค่คำพูด ที่จะทำลายคาถาบทนี้ The Fires of Idirsholas (2009)
Those journals are private property. I demand that you return them to me.ฉันต้องการมากตะลึงพรึงเพริด. Angels & Demons (2009)
If we wanna rule more than one fucking town we have to have it.ถ้าเราต้องการมากกว่าเมืองเส็งเครงนี่ เราต้องการมัน The Book of Eli (2010)
Well, yeah. He wasn't gonna do it for 50.ก็ใช่น่ะสิ เขาต้องการมากกว่า 50 นี่นา Frozen (2010)
More of her usual pretending to be my wife?สิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดคือเป็นภรรยาของเรางั้นเหรอ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I wish more than anything, but I can't imagine you with all your complexity all your perfection, all your imperfection.ฉันต้องการมากกว่าสิ่งใด แต่ ... ... ฉันไม่สามารถจินตนาการคุณกับทุกความซับซ้อนของคุณ ... ... ทุกความสมบูรณ์แบบของคุณทั้งหมดไม่สมบูรณ์ของคุณ Inception (2010)
He is much in demand.เข้าเป็นที่ต้องการมาก Great and Unfortunate Things (2010)
You want more?ต้องการมากกว่านี้ไหม? หา? 9 Crimes (2010)
You want more?ต้องการมากกว่านี้ไหม? 9 Crimes (2010)
- She wants to be with me. - Hence the restraints.เธอต้องการมากับฉันเอง เก็บอารมณ์ซะ Trouble (2010)
No, we need it more.ไม่ เราต้องการมากกว่านี้ Disciple (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความต้องการมาก[n. exp.] (khwām tǿngkān māk) EN: heavy demand ; huge demand   FR: demande soutenue [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avid[ADJ] ซึ่งปรารถนา, See also: ซึ่งต้องการมาก, Syn. keen, greedy
be dying for[PHRV] กระหาย, See also: ปรารถนาอย่างมาก, ต้องการมาก
peak[N] ช่วงเวลาที่หนาแน่น (จราจร), See also: ช่วงเวลาที่มีความต้องการมาก, Ant. off-peak
pine[VI] ต้องการมาก, See also: อยากได้มาก, Syn. yearn, hunger
voluptuary[N] ผู้มีกิเลสมาก, See also: ผู้มีความต้องการมาก, ผู้ยึดติดกับความหรูหราฟุ่มเฟือย
voluptuous[ADJ] ที่มีกิเลสมาก, See also: ที่มีความต้องการมาก, Syn. sensuous, epicurean, Ant. puritanical
voraciously[ADV] อย่างต้องการมาก, See also: อย่างตะกละ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
desiderate(ดิซิด'ดะเรท) vt. ปรารถนา,ต้องการมาก,, See also: desideration n.
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก,ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก,เกรี้ยวกราด,พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
hunger(ฮัง'เกอะ) n.ความหิว,ความต้องการมาก. vi. รู้สึกอยาก,รู้สึกหิว., Syn. famine,starvation
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง,กังวล,ร้อนใจ,กระวนกระวาย,อยาก,ต้องการมาก,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring,concerned
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง,ความกังวลใจ,ความร้อนใจ,ความกระวนกระวาย,ความ่อยาก,ความต้องการมาก,เรื่องที่เป็นห่วง
spoil(สพอยลฺ) {spoilt/spoiled,spoiling,spoils} vt. ทำให้เสีย,ทำให้แย่,ทำอันตราย,โอ๋จนเสียคน,ทำให้เสื่อมเสีย,ปล้น,แย่ง. vi. เสีย,เสื่อมเสีย,แย่ลง,ปล้น,แย่ง. n. ของโจร,สิ่งที่ปล้นมา,ของเสีย -Phr. (be spoiling for อยากมาก ต้องการมาก) -S...
strain(สเทรน) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ตึง,ขึงให้แน่น,ทำให้เครียด,ทำให้เคล็ด,ทำให้ตึงเครียด,ขยายเกินไป,ต้องการมากเกินไป,เทของเหลวผ่านที่กรอง,กรองออก,ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด,กอดรัด,ยับยั้ง,รูปงอคดเนื่องจากถูกดึง,ความตึงเครียด,พันธุ์,ชนิด,เชื้อชาติ,วงศ์,สกุล,บรรพบุรุษ
thirst(เธิร์ซฺทฺ) vi.,vt.,n. (ความ) กระหายน้ำ,ต้องการมาก,อยากมาก, See also: thirster n., Syn. longing,craving,crave
yearn(เยิร์น) vi. อยาก,ต้องการมาก,คิดถึงอย่างรักใคร่,ใฝ่ฝัน, See also: yearner n., Syn. crave,desire,after
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก,ความต้องการมาก,ความคิดถึงอย่างรักใคร่,ความใฝ่ฝัน,ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire,craving
yen(เยน) n. ชื่อเหรียญเงินตราของญี่ปุ่น ใช้สัญลักษณ์ว่า Y,ความต้องการ,ความอยาก vi. ต้องการมาก,อยาก pl. yen

English-Thai: Nontri Dictionary
needy(adj) ยากจน,ขาดแคลน,จำเป็น,ซึ่งต้องการมาก
thirst(vi) กระหาย,อยาก,ต้องการมาก

German-Thai: Longdo Dictionary
begehren(vt) |begehrte, hat begehrt| ต้องการมาก, อยากมี, อยากมีความสัมพันธ์ด้วย เช่น eine Frau begehren ต้องการอยากรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง, die Uhr begehren อยากได้นาฬิกาเรือนนี้มาก, See also: Related: begehrt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top