Search result for

*ต่ำช้า*

(140 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ต่ำช้า, -ต่ำช้า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่ำช้า[ADV] basely, See also: immorally, badly, Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: เขาทำกับลูกของเขาอย่างต่ำช้าผิดมนุษย์, Thai definition: อย่างที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
ต่ำช้า[ADJ] mean, See also: base, despicable, vicious, vile, villainous, wicked, Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: ผมต้องกำจัดคนต่ำช้าที่ฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กโดยเร็วที่สุด, Thai definition: ที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
ความต่ำช้า[N] wickedness, See also: badness, Syn. ความเลวทราม, ความชั่วช้า, Ant. ความดี, Example: ดิฉันไม่เคยคิดอะไรที่มันเป็นการทำร้ายทำลายหรือเป็นความต่ำช้าแบบนั้นหรอก
เลวทรามต่ำช้า[ADV] basely, See also: viciously, wickedly, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาประพฤติกับผู้มีพระคุณอย่างเลวทรามต่ำช้ามาก
เลวทรามต่ำช้า[ADJ] bad, See also: evil, wicked, base, vicious, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: คนเลวทรามต่ำช้าอย่างเขาสมควรได้รับโทษแล้ว
เลวทรามต่ำช้า[V] be bad, See also: be evil, be wicked, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: แม้ว่าเขาจะเลวทรามต่ำช้าขนาดไหน ผมก็ยังยินดีจะค้อมหัวให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่ำช้าว. เลวทราม.
กุ๊ยคนเลว, คนไม่สุภาพไร้มารยาท, คนชั่วต่ำช้า, เช่น หมอนั่นมันกุ๊ยชัด ๆ.
ชิงหมาเกิดคำเปรียบเปรยคนที่เลวต่ำช้า เช่น หมามันจะเกิดชิงหมาเกิด มึงไปตายเสียเถิดอ้ายห้าเบี้ย (ขุนช้างขุนแผน).
อุลามกว. เลวทรามต่ำช้า, อุจาดลามก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A disgrace!ต่ำช้าHigh Sparrow (2015)
Can you believe how crappy people are?เธอเชื่อมั๊ยว่าคนเราต่ำช้าแค่ไหน The Happening (2008)
Your king is a vile bag of filth who murders his own allies.กษัตริย์ของเจ้ามันคือความต่ำช้า ฆ่าได้แม้แต่พันธมิตรของตน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Are you basing that on that he's got a normal, healthy brain or something?และคุณคิดว่าเรื่องเลวทรามต่ำช้านั่น มันเป็นเรื่องปกติของเขา คนสติดีหรือว่าอะไร Seven Thirty-Seven (2009)
It was kind of low anyways. But okay, okay, I'll take it.มันเป็นเรื่องที่ต่ำช้าสกปรก แต่โอเคๆ ฉันยอมรับข้อเสนอแล้ว Better Call Saul (2009)
Seems awfully nefarious for mechanics and Harley enthusiasts.ดูเหมือนเป็นการหากินที่ต่ำช้ามาก สำหรับช่างซ่อมรถ และคนคลั่งรถมอไซค์ฮาเลย์ Smite (2009)
But now, thanks to you, we're safe to grovel before every petty tyrant who enters our system.แต่ตอนนี้ ขอบคุณท่านมาก พวกเราปลอดภัยพอที่จะทำตัวอ่อนน้อม ต่อไอ้พวกทรราชต่ำช้าทุกคนที่เข้ามาในระบบดาวของเรา Defenders of Peace (2009)
I'm asking you to give me my dad.ถึงแม้เขาจะดูต่ำช้าสำหรับเธอ Tainted Obligation (2009)
Somehow he bound the spirits of the dead to their bodies, yes as an amplifier, probably through some form of ritual or desecration.บางที เขาเชื่อม วิญญาณกับศพของวิญญาณเหล่านั้น - ใช่ เหมือนเครื่องขยายเสียง คือผ่านพิธีกรรมที่ต่ำช้า The Haunting in Connecticut (2009)
That was low, Liv.มันต่ำช้าสุดๆ Bride Wars (2009)
- God save the King. - Very good."อาจเรียกได้ว่าร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์" ไอ้เลวทรามต่ำช้า The King's Speech (2010)
But I couldn't believe you would sink so low.แต่ไม่คิดว่าเธอจะต่ำช้าได้ถึงขนาดนี้ My Two Young Men (2010)
He's not above playing the dead meemaw card. Yes! Enjoy the accolades now, Wil Wheaton, but like your time on Star Trek:เขาต่ำช้าขนาดใช้ลูกไม้คุณย่าเสีย ปลี้มกับชัยชนะไปเหอะ วิล วีทตัน The Wheaton Recurrence (2010)
I mean, literally. It's so gross.ผมหมายถึง ก็มันเป็นเรื่องจริง ช่างต่ำช้า Fly (2010)
I got to give you credit for thinking outside the box on that one, but problem is, I loathe the little bastard.ฉันคงต้องให้เครดิตนาย ที่คิดนอกกรอบ เกี่ยวกับเรื่องนั้น แต่ปัญหาคือ ฉันมันต่ำช้าตัวพ่อ Weekend at Bobby's (2010)
With such a low-life scum.ต่ำช้าจริงๆ Episode #1.17 (2010)
I suppose it makes no difference as the King has the devil in his.มันคงไม่ต่างอะไรกัน สำหรับราชา จิตใจต่ำช้านั่น Ironclad (2011)
Why fight for a doomed race who will hunt us down as soon as they realize their reign is coming to an end?ทำไมสู้เพื่อเผ่าพันธุ์ต่ำช้า ที่จะตามล่าพวกเรา ทันที่ที่พวกมันรู้ตัวว่า ใก้ลถึงจุดจบ X-Men: First Class (2011)
You're the bearded devil!แกไอ้เคราใจต่ำช้า The Hangover Part II (2011)
It is absolutely at the bottom of the list.เป็นที่สุดของความต่ำช้า The Help (2011)
I thought that was beneath you?ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต่ำช้าสำนายซะอีก Let It Bleed (2011)
You're rotten to the core, just like your daddy was!ลูกจะกลายเป็นคนต่ำช้า เหมือนที่พ่อของลูกเคยเป็น You Smell Like Dinner (2011)
I'm your daddy, and I ain't rotten and neither are you.พ่อเป็นพ่อหนู และพ่อก็ไม่ได้ต่ำช้าด้วย You Smell Like Dinner (2011)
He's a cad, a philandering S.O.B., but I love him.เขาไม่ใช่ เขามันต่ำช้า หน้าตัวเมีย แต่ฉันรักเขา Putting It Together (2011)
You low life sob of a bitch.คนต่ำช้า ไอ้บ้า Miss Ripley (2011)
You say all that, and then you go back on your word, you punk?-แล้วนายก็ใช่เล่ห์เหลี่ยมที่ต่ำช้า ไอ้สารเลวN-ไม่ใช่อย่างนั้น ฉัน... Flower Boy Ramyun Shop (2011)
It was a despicable and cowardly act.อันขลาดเขลาและต่ำช้า The Smile (2012)
No, you're vile.ไม่ คุณมันต่ำช้ามาก Is This What You Call Love? (2012)
Your nights of sacrilege are numbered, Roman!ค่ำคืนที่แสนต่ำช้าของแก กำลังจะหมดลง, โรมัน! Let's Boot and Rally (2012)
It was a despicable and cowardly act.อันขลาดเขลาและต่ำช้า Q&A (2012)
It was a despicable and cowardly act.อันขลาดเขลาและต่ำช้า A Gettysburg Address (2012)
It was a despicable and cowardly act.อันขลาดเขลาและต่ำช้า I'll Fly Away (2012)
It was a despicable and cowardly act.อันขลาดเขลาและต่ำช้า Two Hats (2012)
She's a wretched influence.ยายนั่นชักจูงไปในทางต่ำช้า Nor'easter (2012)
You are utterly depraved.คุณมันต่ำช้าอย่างที่สุด The Origins of Monstrosity (2012)
It was a despicable and cowardly act.อันขลาดเขลาและต่ำช้า Beirut Is Back (2012)
It was a despicable and cowardly act.อันขลาดเขลาและต่ำช้า State of Independence (2012)
It was a despicable and cowardly act.อันขลาดเขลาและต่ำช้า New Car Smell (2012)
It was a despicable and cowardly act.อันขลาดเขลาและต่ำช้า Broken Hearts (2012)
It was a despicable and cowardly act.อันขลาดเขลาและต่ำช้า In Memoriam (2012)
I want you to give me every single copy of that obscenity that the two of you made to discredit Hank.ฉันอยากให้พี่ เอาสำเนาวิดีโออันต่ำช้านั่นมาให้ฉันทุกอัน Ozymandias (2013)
A demon is a human soul, twisted and corrupted by its time in Hell.ปีศาจก็คือวิญญาณของมนุษย์เรานีเเหละ เเต่ถูกทำให้ต่ำช้าลงเเละไม่บริสุทธิ์เหมือนดิม ตอนที่พวกเขาอยู่ในนรกน่ะ Clip Show (2013)
Father Thompson believed that you could wash that taint away and restore their humanity.คุณพ่อทอมป์สันเชื่อว่า คุณสามารถที่จะชำระล้างความต่ำช้าเลวทรามออกไป เเล้วนำพาความเป็นมนุษย์กลับคืนมาอีกครั้ง Clip Show (2013)
And if you die this day, they will never face justice for these and all the other vile crimes they have committed in the lord's name.และถ้าหากท่านตายในวันนี้ พวกมันก็จะไม่มีวันได้เผชิญหน้ากับความยุติธรรม สำหรับสิ่งที่มันทำ และการกระทำอันต่ำช้าอื่นๆของพวกมัน A Whiff of Sulfur (2013)
The names of every fucking person in Westeros?ชื่อของพวกต่ำช้าในเวสเทอรอส Internment (2013)
You would have done the same thing but you're such a little, measly... let her die in cold storage.หากเป็นเธอ เธอก็จะทำสิ่งเดียวกัน แต่คุณมันก็แค่สิ่งเลวทรามต่ำช้า ที่ปล่อยในเธอตายในห้องเย็นๆนี่ House of the Rising Son (2013)
Chester Ming, the depraved Chinaman, thought jujitsu was in Israel.เชสเตอร์หมิงที่ต่ำช้าจีน, คิดยิวยิตสูอยู่ในอิสราเอล The Wolf of Wall Street (2013)
The one place where all men truly share... the same rank, regardless of what kind of parasitic scum they were going in.สถานที่ๆทุกคน จะทิ้งยศและมีฐานะเท่ากัน ไม่ว่าคนๆนั้น จะเลวทรามต่ำช้าแค่ไหน เอาหล่ะเข้าไป Edge of Tomorrow (2014)
Well, Mrs. Mapleton, that sounds like gross insubordination to me.อ้อ คุณนายเมเปิลตัน นั่นฟังดูแล้ว เหมือนเป็นการขัดคำสั่งอย่างต่ำช้าต่อข้า VIII. (2014)
It's twisted.มันต่ำช้า Elle (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความต่ำช้า[n.] (khwām tamchā) EN: wickedness ; vileness   
ต่ำช้า[adj.] (tamchā) EN: base ; low ; ignoble ; vile ; mean ; base ; despicable ; vicious ; vvillainous ; wicked   FR: méprisable ; ignoble
ต่ำช้า[adv.] (tamchā) EN: basely ; immorally ; badly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abject[ADJ] ต่ำช้า, See also: เลวทราม
abominable[ADJ] เลวทรามต่ำช้า, See also: น่าชัง, น่ารังเกียจ, Syn. hatful
base[ADJ] ต่ำช้า, See also: เลวทราม, ชั่ว, ร้าย, เลวร้าย, เลวทราม, Syn. immoral, Ant. moral
despicable[ADJ] เลวทราม, See also: ระยำ, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, เลว, ต่ำช้า, น่ารังเกียจ, Syn. abject, contemptible, mean
gross[ADJ] หยาบช้า, See also: ต่ำช้า, เลวร้าย, น่าสะอิดสะเอียน, Syn. repugnant
in the gutter[IDM] อย่างเลวร้าย, See also: อย่างเลวทราม, อย่างต่ำช้า
into the gutter[IDM] อย่างเลวร้าย, See also: อย่างเลวทราม, อย่างต่ำช้า
raw[N] หยาบ, See also: โหด, ต่ำช้า, ทารุณ, Syn. crude, harsh, nature
reptilian[ADJ] เลวทราม, See also: ต่ำช้า, Syn. groveling, mean
scurrilous[ADJ] หยาบคาย, See also: สามหาว, ต่ำช้า, Syn. abusive, foul-mouthed, scornful, defamatory
scurvy[ADJ] น่าดูถูก, See also: เลวทราม, ต่ำช้า, น่าเหยีดหยาม, Syn. mean, low, rotten, contemptible
shoddy[ADJ] เลวทราม, See also: ต่ำช้า, ไม่ซื่อสัตย์
squalid[ADJ] เลวทราม, See also: ร้ายกาจ, ต่ำช้า, Syn. wretched, degraded, sordid
vileness[N] ความเลวร้าย, See also: ความต่ำช้า, Syn. turpitude, lewdness
vulgarian[N] คนหยาบคาย, See also: คนต่ำช้า, Syn. boor, barbarian, churl, Ant. sophisticate, gallant
vulgarity[N] ความหยาบคาย, See also: ความต่ำช้า, Syn. coarseness, ribaldry, Ant. decency, modesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
bawdry(บอ'ดรี) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความลามก,ภาษาลามก,การผิดประเวณี
crappy(แครพ'พี) adj. น่าซัง,น่าขยะแขยง,ต่ำช้า
cullion(คัลเยิน) n. คนต่ำช้า,คนชั่วช้า
dirt(เดิร์ท) n. สิ่งสกปรก,ดิน,สิ่งที่ต่ำช้า,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,คำผรุสวาท,ภาษาลามก,การนินทา -Id. (do someone dirt กระทำสิ่งที่ชั่วแก่เขา), Syn. filth,obscenity
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย,น่าขายหน้า,ต่ำช้า,เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble,corrupt
hilding(ฮิล'ดิง) n. บุคคลที่น่าดูถูก,คนต่ำช้า adj. ต่ำช้า,น่ารังเกียจ,น่าดูถูก
hound(เฮาดฺ) n. สุนัขล่าเนื้อ,คนต่ำช้า,ขี้ยา vt. ล่าสัตว์,ไล่ตาม,กระตุ้น,ส่งเสริม, Syn. harass,pursue
ignoble(อิกโน'เบิล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,มีคุณภาพเลว,ชั้นต่ำ,ไพร่., See also: ignobility,ignobleness n. ignobly adv.
lousy(เลา'ซี) adj. มีเหา (หมัด,เล็น,โลนหรือไร) ,ต่ำช้า,ชั่ว,น่าเหยียดหยาม,เลว. -Phr. (lousy with มีมาก), See also: lousily adv. ดูlousy lousiness n. ดูlousy, Syn. mean
ornery(ออร์'เนอรี) adj. ต่ำช้า,ต่ำต้อย,เจ้าอารมณ์,มีนิสัยไม่ดี., See also: orneriness n., Syn. low
pettily(เพท'ทิลี) adv. อย่างหยุมหยิม,อย่างต่ำช้า,อย่างใจแคบ
pettiness(เพท'ทิเนสฺ) n. ความหยุมหยิม,ความต่ำช้า,ความใจแคบ
petty(เพท'ที) adj. เล็กน้อย,ใจแคบ,ต่ำช้า, See also: pettily adv. pettiness n., Syn. small
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า,การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.
raw(รอ) adj. ดิบ,ยังไม่ได้เสริมแต่ง,หยาบ,ไร้ประสบการณ์,ยังไม่ได้รับการฝึกฝน,ยังไม่คุ้น, (หนัง) ยังไม่ได้ฟอก, (แผล) สด,หนาวเหน็บ,เย็นแสบ,ยังไม่ได้ผสมให้เจือจาง, (ชายผ้า) ยังไม่ได้เย็บ,โหด,หยาบคาย,ต่ำช้า,ทารุณ,ไม่ยุติธรรม n. แผลถลอก,, See also: rawly adv.
scabbed(สแคบ'บิด) adj. เป็นสะเก็ดแผล,ปกคลุมไปด้วยสะเก็ดแผล,เลวทราม,ต่ำช้า,เป็นหิด., See also: scabbedness n.
scum(สคัม) n. ฝ้าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ,ขยะ,กากสวะ,สวะสังคม,คนชั้นต่ำ,คนต่ำช้า,สิ่งที่เลว vt.,vi. ตักเอาฝ้าผิวน้ำออก,ขจัดเอาสิ่งที่ไม่ดีทิ้ง,เอาทิ้ง,เกิดเป็นฝ้าผิวน้ำขึ้น,ปกคลุมไปด้วยฝ้าผิวน้ำ,กลายเป็นกาก,กลายเป็นสวะ, Syn. film,crust,flo
scurrilous(สเคอ'เริส) adj. หยาบคาย,ด่าว่า,สามหาว,ต่ำช้า, See also: scurrilousness n., Syn. coarse
scurvy(สเคอ'วี) n. โรคลักปิดลักเปิดที่มีเลือดออกตามไรฟัน เนื่องจากขาดวิตามินซี. adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,เลวทราม,ต่ำช้า., See also: scurviness n., Syn. despicable
slavish(สเล'วิช) adj. เกี่ยวกับทาส,มีลักษณะของทาส,ชั่วช้า,ต่ำช้า,เลวทราม,ลอกเลียน,เลียนแบบ,อ่อนน้อม,ไม่มีลักษณะสร้างสรรค์ของตัวเอง, See also: slavishness n., Syn. servile
turpitude(เทอ'พิทูด) n. ความต่ำช้า,ความเลวทราม,พฤติกรรมที่เลวทราม
vulgar(วัล'กะ) adj. หยาบคาย,หยาบ,ต่ำช้า,ไพร่,สามหาว,พื้น ๆ ,สามัญ,ปัจจุบัน. n. คนสามัญ., See also: vulgarly adv. vulgarness n., Syn. ordinary, rude
vulgarian(วัลแก'เรียน) n. คนหยาบคาย,คนต่ำช้า,คนสามหาว,คนธรรมดา ๆ
vulgarise(วัล'กะไรซ) vt. ทำให้หยาบคาย,ทำให้ต่ำช้า,ทำให้มีลักษณะธรรมดา ๆ, See also: vulgarisation n. vulgarization n. vulgariser n. vulgariser,vulgarizer n.
vulgarity(วัลแก'ริที) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,สิ่งที่หยาบคาย,ภาษาหยาบคาย, Syn. coarseness, obscenity
vulgarize(วัล'กะไรซ) vt. ทำให้หยาบคาย,ทำให้ต่ำช้า,ทำให้มีลักษณะธรรมดา ๆ, See also: vulgarisation n. vulgarization n. vulgariser n. vulgariser,vulgarizer n.
wormy(เวิร์ม'มี) adj. ประกอบด้วยหนอน,มีหนอนหรือพยาธิมากมาย,ถูกหนอนกิน,คล้ายหนอน,ต่ำช้า,เลวทราม, See also: worminess n.
wretch(เรทชฺ) n. ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้น่าเวทนา,ผู้ต่ำช้า, Syn. ruffian,villain,victim
wretched(เรช'ชิด) adj. เคราะห์ร้าย,น่าเวทนา,ต่ำช้า,ยากจน,เศร้าหมอง,ไร้ค่า, See also: wretchedly adv. wretchedness n., Syn. miserable,destitute,poor

English-Thai: Nontri Dictionary
base(adj) ต่ำต้อย,ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า
bawdy(n) ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร
cad(n) คนหยาบคาย,คนถ่อย,ไพร่,คนต่ำช้า
caitiff(adj) สารเลว,เลว,ต่ำช้า,หยาบ
caitiff(n) คนเลว,คนสารเลว,คนต่ำช้า,คนหยาบ
canaille(n) ไพร่,คนชั้นต่ำ,คนสารเลว,คนต่ำช้า
depraved(adj) เลวทราม,ต่ำช้า,ไม่มีศีลธรรม,ชั่วช้า
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม
hound(n) สุนัขล่าสัตว์,คนต่ำช้า,พวกขี้ยา
ignoble(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,เป็นไพร่,ชั้นต่ำ
ignobly(adv) อย่างต่ำช้า,อย่างเลวทราม,อย่างไพร่
miscreant(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,นอกรีต,สารเลว,เชื่อในสิ่งผิด
nefarious(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,สามานย์
obscene(adj) ลามก,ต่ำช้า,หยาบคาย,หยาบโลน
obscenity(n) ความลามก,ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,ความหยาบโลน
scurrilous(adj) สามหาว,หยาบคาย,ต่ำช้า,สถุล
scurvy(adj) ต่ำช้า,เลว,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
slavish(adj) เลวทราม,อย่างทาส,ต่ำช้า
squalid(adj) ต่ำช้า,สกปรก,มอซอ,ซอมซ่อ,ยากแค้น,น่าสงสาร
turpitude(n) ความต่ำช้า,ความชั่วร้าย,ความเลวทราม
unhallowed(adj) ชั่วช้า,ต่ำช้า,ไม่ศักดิ์สิทธิ์
vile(adj) สารเลว,เลวทราม,ต่ำช้า,สามานย์
vulgar(adj) หยาบคาย,ต่ำช้า,สามหาว,สามานย์
vulgarity(n) ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,คำหยาบ
vulgarize(vt) ทำให้ต่ำช้า,ทำให้หยาบคาย
wretched(adj) ยากจน,ชั่วร้าย,ชั่วช้าสามานย์,ต่ำช้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Shoddilyอย่างต่ำช้า อย่างเลว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
淫ら[みだら, midara] ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top