ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ต่อจากนี้*

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ต่อจากนี้, -ต่อจากนี้-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อจากนี้[CONJ] henceforth, See also: from now on, from this time on, Syn. หลังจากนี้, ถัดจากนี้, Example: เขาทำตัวเหลวไหลมานาน ต่อจากนี้เขาสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวและประพฤติตนเป็นคนใหม่, Thai definition: นับจากเวลาต่อจากปัจจุบันต่อไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Many years from nowในอีกหลายปีต่อจากนี้ Yellow Submarine (1968)
Well, he'll vote from now on.เอาล่ะ ต่อจากนี้ไปเขาจะได้เลือก An American Tail (1986)
But it gets a lot worse from here on in.แต่ต่อจากนี้มีแต่ ยิ่งยากมากขึ้น Labyrinth (1986)
Obviously, somebody made a mistake.แล้วแผนของคุณต่อที่นี่ต่อจากนี้ล่ะครับ *batteries not included (1987)
I will be in my office if anybody's got any problems, for the next hour and a half.ผมจะอยู่ในออฟฟิต ถ้าใครมีปัญหาอะไร, ในอีกชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Yakov said he will meet you in Leningrad in four days from now.ยาโคฟกล่าวว่าเขาจะได้พบคุณในเลนินกราดในสี่วันต่อจากนี้ The Russia House (1990)
I don't want to hear a word about her anymore.ต่อจากนี้หล่อนต้องไม่ยุ่งเกี่ยว \ N อะไรกับชีวิตเธออีก Goodfellas (1990)
I'm talking about now. From now. Here and now.ฉันหมายถึงที่นี่ และตอนนี้ และต่อจากนี้ไป Goodfellas (1990)
But you know, a week from now, I probably won't even remember him.แต่คุณรู้ไหม อาทิตย์ต่อจากนี้ ฉันอาจจะไม่รู้จักเขาแล้ว Basic Instinct (1992)
Thirty seconds flat from now, we are gone on our separate ways.30 วินาทีต่อจากนี้แยกย้ายกันไปเอามั้ย Heat (1995)
And pretty soon they asked my dad if he wouldn't mind keeping me home from now on.และสวยเร็ว ๆ นี้ พวกเขาถามพ่อของฉัน ถ้าเขาจะไม่คิดทำให้ฉัน ที่บ้านต่อจากนี้ไป Contact (1997)
I've felt it too. You must be careful now.ฉันก็เคยรู้สึกมาก่อน เธอต้องระวังตัวต่อจากนี้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
What about me then?แล้วต่อจากนี้ไป จะให้ผมทำยังไง Crazy First Love (2003)
Now, what would be the odds of that?จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ The Chronicles of Riddick (2004)
Thank you, gentlemen. We'll take over from here.ขอบคุณท่านสุภาพบุรุษ เราจะดูแลต่อจากนี้เอง Resident Evil: Apocalypse (2004)
What I'm saying we see how it goes later on.สิ่งที่ฉันพูดเราก็เห็นๆ กันอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไง / ต่อจากนี้ The Notebook (2004)
What I will do now is go into your office and become naked.สิ่งที่ชั้นจะทำต่อจากนี้คือไปที่ห้องนาย ด้วยเรือนร่างที่เปลือยเปล่า 50 First Dates (2004)
- That's three months from now.- นั่นมันสามเดือนต่อจากนี้ The Woodsman (2004)
Sir, in less then 5 minutes from now the clean sweep kicks in, and then I think our problem will evaporate.เซอร์ในน้อยกว่า 5 นาทีต่อจากนี้กวาดทำความสะอาด kicks ใน แล้วผมคิดว่าปัญหาของเราจะระเหย Cubeº: Cube Zero (2004)
Then, from now on we're dating.งั้น ต่อจากนี้เราไปออกเดทกันนะ My Little Bride (2004)
And now....และต่อจากนี้ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
From now on, I'm doing the disciplining around here, end of story.ต่อจากนี้ไป,ผมจะวางกฎระเบียบที่นี้เด็ดขาด The Amityville Horror (2005)
I'm glad that's over. Now we can meet as indifferent acquaintances.พี่ดีใจที่มันสิ้นสุดลงแล้ว ต่อจากนี้ไป เราจะพบกันอย่างคนรู้จักธรรมดา Pride & Prejudice (2005)
The limit of the 86 has been reached. It's time for my FC to shine.ข้อจำกัดของ 86 ได้มาถึงแล้ว .ต่อจากนี้และนายจะได้เห็นว่าFCของฉันมันเหนือกว่า Initial D (2005)
After all... our destiny is one and only.ต่อจากนี้ Boys Over Flowers (2005)
What are you doing from now on?พี่จะทำอะไร ต่อจากนี้ Grave of the Fireflys (2005)
From now onwards, you are going to pretend that you are lovers in front of other people.ต่อจากนี้ไป,คุณจะต้องแกล้ง ว่าคุณนั้นเป็นแฟนกันต่อหน้าคนอื่น Sweet Spy (2005)
From now on, you have my trust.ต่อจากนี้ไป เจ้าได้รับความไว้วางใจจากข้า Episode #1.42 (2006)
A thousand years from now, it will still be ice.พันกว่าปี ต่อจากนี้ มันก็ยังเป็นน้ำแข็ง Ice Age: The Meltdown (2006)
He will handle all of my security matters from now on.เขาจะมาดูและความปลอดภัยต่อจากนี้ The Last King of Scotland (2006)
But could you just for now be quiet?ต่อจากนี้ไป คุณช่วยเงียบได้มั้ย ได้โปรด The Holiday (2006)
And there are now two major studies showing that within the next 50 to 70 years, in summertime it will be completely gone.มีการศึกษาครั้งใหญ่ 2 ครั้งแสดงว่า ภายใน 50 ถึง 70 ปีต่อจากนี้ มันจะหายไปหมดสิ้นในฤดูร้อน An Inconvenient Truth (2006)
Now the auto companies have sued california to prevent this law from taking effect because, as they point out, 1 1 years from now this would mean that california would have to have cars for sale that are as efficient 1 1 years from nowตอนนี้บริษัทรถยนต์ได้ฟ้องร้องรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อไม่ให้กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ ในอีก 11 ปีต่อจากนี้ ตามที่พวกเขาบอก An Inconvenient Truth (2006)
Hey, stick to what's going on now.เฮ้ ยึดติดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้สิ Almost Love (2006)
You, stop being foolish from now on.นี่ ต่อจากนี้ไปก็เลิกโง่ได้แล้ว Almost Love (2006)
but from now onแต่ต่อจากนี้ไป Sapuri (2006)
A month from now we're not just gonna be Carlos and Gaby.อีกหนึ่งเดือนต่อจากนี้เราจะไม่ใช่แค่ คาร์ลอสกับแก็บบี้อีกต่อไปแล้ว It Takes Two (2006)
Hey, what do I do after this?แล้วฉันต้องทำอะไรต่อจากนี้Heavenly Forest (2006)
Huh? Yakuza?ต่อจากนี้ไป.. My Boss, My Hero (2006)
Next year...and all the years after that, I'm going to bring it for himและทุกปีต่อจากนี้ ฉันจะเอามันมาแทนเขาเอง เขาให้ฉันไว้มาเป็นร้อยอันเลย Koizora (2007)
Now that your leave of absence has been approved, let's get something to eat.ต่อจากนี้ก็รอการอนุมัติเท่านั้น เราไปหาอะไรกินกันมั๊ย Sex Is Zero 2 (2007)
But please to know from now on...แต่ต่อจากนี้ไป Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
It lets I care for now.ต่อจากนี้ให้ฉันจัดการเถอะ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Now all I have to do is concentrate on the area for the next eight hours.ตอนนี้ทั้งหมดที่ต้องทำคือจดจ่อ กับพื้นที่ใน8ชั่วโมงต่อจากนี้ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
After all I did for you?ต่อจากนี้ตาแกบ้างล่ะ P2 (2007)
I'm gonna take care of you now.ผมจะเป็นคนดูแลคุณเอง ต่อจากนี้ The Ten (2007)
From now on, you Big Buster's wife.ต่อจากนี้ แกคือเมียของ พี่บึ้ก บัสเตอร์ The Ten (2007)
You got any plans after this?เธอมีแผนต่อจากนี้หรือไง? Shooter (2007)
How do you plan on doing that?คุณมีแผนไรต่อจากนี้ Return to House on Haunted Hill (2007)
There's going to be more from now on.- ต่อจากนี้มันจะเพิ่มมากขึ้น Operation Proposal (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
henceforth[ADV] ต่อจากนี้ (คำทางการ), See also: จากนี้ไป, นับจากนี้, นับแต่นี้เป็นต่อไป, Syn. from now on, hence
hereafter[ADV] ต่อไปนี้, See also: หลังจากนี้, ต่อจากนี้ไป, Syn. from now on, henceforth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hereafter(เฮียร์อาฟ'เทอะ) adv. ต่อจากนี้,หลังจากนี้ต่อไป. n. ชีวิตในโลกหน้า,ชาติหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
hereafter(adv) ต่อจากนี้,ภายหลังจากนี้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: ต่อจากนี้ไปอีก English: in succession

German-Thai: Longdo Dictionary
an die Reihe kommenมาถัดไป, มาต่อจากนี้, เป็นคนถัดไป เช่น Er kommt jetzt an die Reihe.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top