Search result for

*ตีกลับ*

(64 entries)
(0.0385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตีกลับ, -ตีกลับ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีกลับ[V] send back, See also: return, Syn. คืนกลับ, Example: พัสดุที่แม่ส่งไปให้พี่ตีกลับ เพราะไม่มีที่อยู่ตามที่จ่าไว้บนกล่อง, Thai definition: ส่งย้อนหรือคืนกลับมาที่เดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตีกลับก. ย้อนกลับคืนผู้ส่ง (ใช้แก่หนังสือหรือจดหมาย) เช่น หนังสือถูกตีกลับ จดหมายถูกตีกลับเพราะหาผู้รับไม่ได้.
ตีโต้ก. ตีกลับไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
steering kickbackพวงมาลัยตีกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're going on the offensive, R3.เรากำลังโจมตีกลับ อาร์ทรี Downfall of a Droid (2008)
My check was returned for insufficient funds.เช็คของผมถูกตีกลับ เพราะบอกว่าเงินไม่พอ Burn After Reading (2008)
Well, you saw for yourself what happened on the boat.คนของเราโดนพวกคริสเตียนตีกลับมา! Agora (2009)
Chuck, uh, this came back in the mail for you.ชัค, จดหมายถูกตีกลับมา Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Hit me back.ตีกลับสิ I Will Rise Up (2009)
If we send it to our friends, it's just gonna bounce around Dworkin.ถ้าเราส่งไปให้เพื่อน, มันจะตีกลับมาหาเรา The Social Network (2010)
There's no major recoil issues.ไม่มีปัญหาแรงตีกลับ The American (2010)
We attack them back.เราจะโจมตีกลับ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Don't do that. Don't turn this back on me.อย่าทำแบบนี้ อย่าตีกลับเรื่องนี้มาที่น้า Bloodlines (2010)
Yeah, and it's on the rebound.จริง และมันเป็นการตีกลับว่า Basic Genealogy (2010)
If all you do is thrash at your opponent, you're gonna get nailed.เธอจะโดนตีกลับจนแพ้ เธอยังมัวแต่คิด Rough Trade (2010)
Why? Wouldn't want any blowback from the triads.ไม่อยากโดนพวกไทรแอดตีกลับ Rough Trade (2010)
I give you a graceful way to spare my feelings, and you clobber me with facts.ผมทำดีกับคุณเพื่อจะบอกความรู้สึก และคุณกลับตีกลับผมด้วยความจริง Then I Really Got Scared (2011)
The Dark will note the vacuum in power and then pounce! Boop! All of which will lead to--ฝ่ายมืดจะโจมตีกลับแล้วก็.. สิ่งจะนำไปสู่.. Original Skin (2011)
The fiber analysis came back from the lab in L.A.ผลตรวจเยื่อตีกลับมา จากห้องแล็บที่แอลเอ Wolf Moon (2011)
What we really need to worry about are microbursts, sudden downbursts of air associated with thunderstorms.สิ่งที่เราต้องกังวลจริงๆ ก็คือกระแสลมหวน ลมที่ตีกลับมากะทันหัน บวกกับพายุฝนฟ้าคะนอง There's No Place Like Home (2011)
I only have two switches in my life-- one turns off my emotions, the other makes a car bounce.ฉันมีเพียงแค่สองสวิทช์ในชีวิตของฉัน ฉันจะปิดหนึ่งความรู้สึกของฉันไม่งั้น ไม่งั้นมันจะตีกลับเหมือนรถเช่า And the Really Petty Cash (2011)
WHICH BOUNCED THE SIGNAL ALL OVER THE GLOBEด้วยการตีกลับสัญญาณทั่วทุกมุมโลก Skyfall (2012)
And other places, too, swinging back our way.ที่อื่นด้วย /ตีกลับมาทางเรา Red Dawn (2012)
Yes, because my automatic payments are bouncing right now.ใช่เพราะการชำระเงินอัตโนมัติของฉัน ถูกตีกลับได้ในขณะนี้. Disconnect (2012)
And they won't run away when we hit back.และจะไม่หนีเมื่อเราโจมตีกลับ The Ghost of Harrenhal (2012)
So I called my bank to tear 'em a new one, and they told me my last paycheck was returned for insufficient funds... boss.ผมเลยโทรถามทางธนาคาร ให้ออกใบใหม่ให้ แต่เขาบอกว่า เช็คใบล่าสุดของผม ถูกตีกลับมาเพราะมีปัญหาเช่นกัน Who Can Say What's True? (2012)
One day, perhaps soon, they will strike back.วันหนึ่ง, บางทีอาจจะเร็ว ๆ นี้ พวกเขาจะตีกลับ Chosen Path (2012)
Attack Stig is back, everybody! Watch out! And across the line.สติกจอมตีกลับมาแล้ว ระวังด้วย และเข้าเส้นชัย Episode #18.2 (2012)
I sent him was returned to me, unopened.ฉันส่งให้เขา แต่มันถูกตีกลับ ในสภาพที่ยังไม่ได้ถูกเปิดด้วยซ้ำ The Role You Were Born to Play (2012)
To hit back at Elias?เพื่อตีกลับอีเลียส Shadow Box (2012)
Right through the red light and hit the back of the car.ขวาผ่านไฟแดง และตีกลับของรถ. Paranoia (2013)
Act like the dummy is real and the dummy's hitting back.การกระทำเช่นหุ่นที่เป็นจริง และหุ่นของตีกลับ Grudge Match (2013)
Your moobs, they bounce when you jump. It's like bad Baywatch.moobs ของพวกเขาตีกลับเมื่อ ที่คุณจะกระโดด มันก็เหมือนกับการที่ไม่ดีเบย์วอช Grudge Match (2013)
Text me, girl. I gotta bounce.ข้อความ ฉันสาวฉันต้องตีกลับ คุณรู้ว่าสิ่งที่ฉันพูดว่า We're the Millers (2013)
He's hot. - Okay.Okay ฉันต้องตีกลับ We're the Millers (2013)
Looks like you've bounced from job to job.ดูเหมือนว่าคุณได้ตีกลับจากงานเพื่องาน White House Down (2013)
I found a credit card that won't bounce.ฉันเจอบัตรเครดิตที่ไม่ถูกตีกลับ What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
Play their fucking game and then bounce.เล่นเกมร่วมเพศของพวกเขาแล้วตีกลับ Starred Up (2013)
Peer review threw it back at me.ตอนตรวจทานระดับเดียวกัน ถูกตีกลับ Red in Tooth and Claw (2013)
And these defenders were just bouncing off him.และป้อมปราการเหล่านี้ถูกตีกลับมาปิดเพียงแค่เขา Locke (2013)
I can see what he sees, the other monitor feeds, but the trace is bouncing.ผมเห็นในสิ่งที่เขาเห็น ภาพฟีดมาจากกล้องตัวอื่นๆ แต่ตามรอยไม่ได้ สัญญาณมันตีกลับ Cain and Gabriel (2014)
- Maybe if we can cap the other end.ให้พลังนิวเคลียร์ตีกลับไปอีกด้านล่ะ Avengers: Age of Ultron (2015)
He caught a good bounce.เขาตีกลับได้ดี Always Accountable (2015)
Here he comes! Come on mate!ลูกมาแล้ว เอาเลย ไอ้หนู ตีกลับไปเลย Lion (2016)
"The breakfast with the built-in bounce.""อาหารเช้าด้วยในตัวในการตีกลับ". 12 Angry Men (1957)
And then bounces back through the windscreen.แล้วตีกลับหลังผ่าน Mad Max (1979)
Very good but brick not hit back.ดีมาก ... ... แต่อิฐไม่ได้ตีกลับ Bloodsport (1988)
It wasn't too bad. The bullet bounced off the kneecap and out the other side.มันไม่ได้เลวร้ายเกินไป bullet ตีกลับ ปิดกระดูกสะบ้าหัวเ? In the Name of the Father (1993)
And now back to Action News 5. Our top story tonight, "When Toys Attack. "กลับมาชมข่าวกันต่อที่ แอ็คชั่น นิวส์ 5 เรื่องเด่นคืนนี้ คือ 'เมื่อของเล่นโจมตีกลับDeath Has a Shadow (1999)
I can meet you at pine creek. Ennis Del Mar (DECEASED)เราไปเจอนายที่ห้วยสนได้นะ ลงชื่อ เอ็นนิส เดล มาร์ (ตีกลับ ผู้รับเสียชีวิต) Brokeback Mountain (2005)
Why did he turn it off?ทำไมถึงตีกลับนะ? My Boyfriend Is Type-B (2005)
Try hitting back, jerk!ตีกลับมาเลย! ไอ้โง่! Sweet Spy (2005)
One bounce, it counts. My bad.หนึ่งตีกลับจะนับ ฉันไม่ดี Balls of Fury (2007)
You're going to take it back and through.ตีกลับอย่างนี้ แล้วก็ตี High School Musical 2 (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fight back[PHRV] ต่อสู้กลับ, See also: โจมตีกลับ
hit back[PHRV] ตีกลับ, See also: ฟาดกลับ, ชกกลับ, ต่อยกลับ, ตบกลับ, Syn. strike back
hit back[VI] โต้กลับ, See also: ตีกลับ, ตอกกลับ, Syn. retaliate
kick back at[PHRV] โจมตีกลับ, See also: โต้กลับ
play back[PHRV] ส่งกลับ (ลูกบอล), See also: ตีกลับ, โยนกลับ
return[N] ลูกตีกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kick(คิค) {kicked,kicking,kicks} v. เตะ,ถีบ,ตีกลับ,เตะฟุตบอล ได้คะแนน,เลิก,ต่อต้าน,ตีกลับ,มีกำลังวังชา n. การเตะ,การเตะลูกออกนอกเส้น,การไล่ออกจากงาน,การถีบกลับ (ของปืน) ,ข้อขัดแย้ง,การบ่น,พลังงาน,กำลัง,ความตื่นเต้น (อย่างมีความสุข) ,ความสนใจที่รุนแรงแต่ชั่วคราว,ล
overrule(โอ'เวอะรูล) adj. ตีกลับ,ลบล้าง,ไม่ยอมตาย,ส่งกลับ,ปกครอง,ใช้อำนาจเหนือ,บังคับอยู่,พิชิต, See also: overruler n., Syn. cancel
repel(รีเพล') vt. ขับไล่,ผลักออก,ตีกลับ,ต้านทาน,โต้กลับ,ด้านการซึมผ่าน,ยับยั้ง,ปฏิเสธ,ขจัด,ทำให้รังเกียจ vi. ขับไล่,ผลักออก,ทำให้รังเกียจ, See also: repellence,repelency n. repeller n., Syn. reject,refuse ###A. accept,attract

English-Thai: Nontri Dictionary
kick(vt) เตะ,ถีบ,เป่า,คัดค้าน,ขัดขืน,เด้ง,ตีกลับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top