ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตัวแทนจำหน่าย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตัวแทนจำหน่าย, -ตัวแทนจำหน่าย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวแทนจำหน่าย(n) agent, Syn. ตัวแทนขาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dealerตัวแทนจำหน่าย, Example: <p>ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย (Dealer) มีความหมายคล้ายกับคำว่า Agent ในความหมายทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาให้แก่ห้องสมุด ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่ง การต่ออายุสมาชิก การทวง การจ่ายเงิน และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ <p>การจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่าย ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ และ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ปัจจุบันตัวแทนจำหน่ายมีบทบาทมากขึ้น เพราะห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้บริการสั่งซื้อ จัดหา บอกรับ ผ่านตัวแทนจำหน่าย และเพราะการผูกขาดของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับสิทธิจากสำนักพิมพ์ให้เป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในแต่ละประเทศ ส่งผลให้ห้องสมุดต้องดำเนินการจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่ายดังกล่าว <p>การจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่าย มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ข้อดี คือ ประหยัดเวลาและแรงงานในการดำเนินงาน ข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายในการบอกรับเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการผ่านตัวแทน (Service charge) และที่สำคัญ กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายได้รับสิทธิผูกขาดในการจำหน่ายจากสำนักพิมพ์แต่เพียงรายเดียว เรื่องการเจรจาต่อรองราคา ห้องสมุดทำได้ยากมาก เพราะไม่มีคู่แข่งในการจำหน่าย หากห้องสมุดมีความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย จะมีพลังในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำลง ช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้มากยิ่งขึ้น <p>เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย ห้องสมุดสามารถใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือสอบถามไปยังผู้ดำเนินงานจัดหาของห้องสมุดอื่น ๆ เพื่อสอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What do you mean, to a distributor?- คุณหมายถึงอะไร ตัวแทนจำหน่ายเหรอ Crazy Handful of Nothin' (2008)
We need a distributor. Now, do you know anyone like that?เราต้องมีตัวแทนจำหน่าย ตอนนี้ นายรู้จักใครแบบนั้นไหม Crazy Handful of Nothin' (2008)
The brand is Surf Glide.ลองหาชื่อตัวแทนจำหน่ายดู Raging Cannibal (2008)
You're a drug dealer. Negotiate.นายเป็นตัวแทนจำหน่ายยาเสพติด เจรจาต่อรองสิ Pilot (2008)
That's for everybody, that ?ใช่ค่ะ แค่ตอนนี้ตื่นเต้น ที่ได้ตัวแทนจำหน่ายใหญ่ๆ Loyal and True (2008)
We don't have a vendor, we don't have an insurance company, we don't have anybody down there who knows anything about what the hell Formavale does.ไม่เจอตัวแทนจำหน่าย ไม่เจอกระทั่ง บ .ประกันภัยสินค้า ไม่เจอหน้าไหนทั้งสิ้น ใครบอกฉันที ว่าไอ้"ฟอร์มาเวล"ห่านี่คืออะไรกันแน่ Duplicity (2009)
The nords are running proxy for a bigger player.พวกเดอะนอร์ดเป็นตัวแทนจำหน่ายยา ให้กับผู้ค้ารายใหญ่ Fix (2009)
We need guns. Our distributor is temporarily offline--พวกเราต้องการปืน ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเรา ติดต่อไม่ได้ชั่วคราว Fa Guan (2009)
And my latest job I'm too smart for is selling cars at Orson's last surviving car dealership.และงานล่าสุดของฉันคือ.. ..ขายรถตัวแทนจำหน่าย รายสุดท้ายที่เหลือรอดของออร์สัน Pilot (2009)
Speak to an agent.ขอพูดกับตัวแทนจำหน่ายคะ Insidious (2010)
Does the Homecoming queen own a car dealership and two pawn shops?จะให้ราชินีเป็นตัวแทนจำหน่ายรถ หรือหุ้นส่วนหรอไงกัน Homecoming (2010)
Financing for the Ehlert Motors...ฝ่ายขายของตัวแทนจำหน่าย.. Thanksgiving II (2010)
His dad's got a dealership.พ่อของเขาเป็นตัวแทนจำหน่าย JJ (2010)
Like the man in the newsagent.เหมือนพวกตัวแทนจำหน่ายนิตยสาร A Lonely Place to Die (2011)
Are you one of our new sales reps?เป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ของเราหรือเปล่า? Deadline (2011)
You just scout the dealership, pretend you want to buy.คุณเพียงแค่ทหารพรานตัวแทนจำหน่าย แกล้งคุณต้องการซื้อ. The Iceman (2012)
No reason to fear a Death Dealer who fell in love with a Lycan who murdered two of our elders and who, at every turn, has betrayed her own kind.ไม่มีเหตุผล จะกลัวตายตัวแทนจำหน่ายที่ตก อยู่ในความรักกับ ไลแคน ใครฆ่าสองของผู้สูงอายุของเรา Underworld Awakening (2012)
When I get 7, I'm gonna go and buy an ounce of smack... and I'm gonna become a dealer.เมื่อฉันได้รับ 7 ผมจะไปซื้อออนซ์ตี ... และผมจะกลายเป็นตัวแทนจำหน่าย Killing Them Softly (2012)
He's a car dealer.เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ครับ De Marathon (2012)
He owned a bunch of car dealerships.เขาเป็นเจ้าของพวง ของตัวแทนจำหน่ายรถ. Oldboy (2013)
Today, he runs a successful car dealership and a popular restaurant in Pittsburgh.วันนี้เขาทำงานตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จ และร้านอาหารที่เป็นที่นิยมในพิตส์เบิร์ก Grudge Match (2013)
I have a dealership. I can't have my son drive around in that old piece of shit.ฉันมีตัวแทนจำหน่าย ฉันไม่สามารถมีลูกของฉัน ขับรถไปรอบ ๆ ในที่ชิ้นเก่าของอึ Grudge Match (2013)
My brother owns a broker-dealer, he offered me a job.พี่ชายของฉันเป็นเจ้าของนายหน้าตัวแทนจำหน่าย เขาเสนอให้ฉันงาน. Runner Runner (2013)
Last night we got a call from a C.I., busted up a drug sale between a big time dealer and the Russian mob.เมื่อคืนเราได้รับโทรศัพท์จากซี.ไอ. พบการขายยาเสพติดระหว่างตัวแทนจำหน่ายครั้งใหญ่ และมาเฟียรัสเซีย Vertigo (2013)
For busting dealers selling in clubs and colleges.สำหรับตัวแทนจำหน่าย ขายในคลับและวิทยาลัย We Are Family (2013)
We've already checked garages and dealerships.เราตรวจสอบโรงรถและตัวแทนจำหน่ายแล้ว #6 (2013)
We're stopping at a dealer The delivery of a shipment of bombs Altherometekihเราหยุดที่ตัวแทนจำหน่ายการส่งมอบการจัดส่งของระเบิด Altherometekih The Expendables 3 (2014)
If I want to kill... one of my dealers who's stealing from me, ถ้าผมต้องการที่จะฆ่า ... หนึ่งในตัวแทนจำหน่ายของฉัน ผู้ที่ขโมยจากฉัน Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
And the dealer will take two.และตัวแทนจำหน่ายจะใช้เวลาสอง Sin City: A Dame to Kill For (2014)
A Death Dealer.ตัวแทนจำหน่ายตาย Underworld: Blood Wars (2016)
One of the first things a Death Dealer must learn... is how to fight in a confined space.หนึ่งในสิ่งแรกที่ตัวแทนจำหน่าย ตายจะต้องเรียนรู้ เป็นวิธีการที่จะต่อสู้ในสถานที่ คับแคบ Underworld: Blood Wars (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวแทนจำหน่าย[tūathaēn jamnāi] (n, exp) EN: agent
ตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียว[tūathaēn jamnāi tāe phū dīo] (n, exp) EN: sole agent  FR: agent exclusif [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newsagent(n) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ, See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. newsdealer, paper shop
newsdealer(n) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ, See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. newsagent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dealership(ดี'ละชิพ) n. อำนาจในการขาย, ตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจดังกล่าว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
resellerตัวแทนจำหน่าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
代理店[だいりてん, dairiten] ตัวแทนจำหน่าย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top