ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตัน*

   
383 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตัน, -ตัน-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฌาณ (n ) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
동방신기[ทงบังชินกิ] (n uniq ) เป็นบอยแบนด์จากเกาหลีใต้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 2003 ในสังกัดเอสเอ็มเอ็นเตอร์เทนเมนต์ชื่อวงแปลว่า "เหล่าเทวาผู้เจิดจรัสแห่งบุรพทิศ" แรกก่อตั้ง วงประกอบด้วยสมาชิก 5 คน คือ ยูโน ยุนโฮ หัวหน้าวง, ชเวคัง ชางมิน, ยองอุง แจจุง, มิกกี ยูชอน และซีอา จุนซู กระทั่งเดือนกรกฎาคม 2009 แจจุง ยูชอน และจุนซู ฟ้องร้องตันสังกัด กิจกรรมต่าง ๆ ของวงจึงหยุดเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน ภายหลัง สมาชิกทั้งสามลาออกไปตั้งวงใหม่ชื่อ เจวายเจ (JYJ) สังกัดซีเจสเอนเตอร์เทนเมนต์ (C-JeS Entertainment) ทงบังชินกีจึงกลายเป็นกลุ่มนักร้องคู่โดยเหลือสมาชิกคือ ยุนโฮ และ ชางมิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัน[V] clog, See also: block, choke, (get) stuck, Ant. กลวง, ทะลุ, Example: เธอชอบทิ้งเศษอาหารลงไปในนี้ทำให้ท่อตันและส่งกลิ่นเหม็น, Thai definition: ไม่กลวง, ไม่ทะลุตลอด
ตัน[CLAS] ton, Syn. หนึ่งพันกิโลกรัม, Example: ขยะตกค้างในกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีมากกว่า 2,000 ตัน
กัปตัน[N] captain, Example: กัปตันบอกลูกเรือให้เตรียมสละเรือหลังจากไฟไหม้เรือ, Count unit: คน, Thai definition: นายเรือ, Notes: (ทับศัพท์-อังกฤษ)
ซอยตัน[N] blind alley, Syn. ทางตัน, Example: เธอต้องกลับรถที่กลางซอยเพราะซอยนี้เป็น ซอยตัน ทะลุไปไหนไม่ได้, Count unit: ซอย, Thai definition: ซอยที่ไม่มีทางออกหรือไม่ทะลุไปทางอื่นๆ ได้
ตีบตัน[V] be constricted, See also: narrow, Syn. ลีบ, ตีบ, แคบ, Example: ยาบางชนิดอาจจะทำให้ปากแหว่ง หัวใจพิการ ลำไส้ตีบตันได้, Thai definition: ไม่สามารถกลืนอาหารได้สะดวก
ทางตัน[N] dead end, See also: blind alley, Syn. สุดถนน, สุดทาง, Example: สุดซอยถนนคอนกรีตจะเป็นทางตัน มีคูน้ำเล็กๆ ขวางกั้นระหว่างกันซอยกับบ้านหลังนั้น, Thai definition: ทางที่ไม่มีทางออก
ทางตัน[N] deadlock, See also: impasse, stalemate, Syn. การจนมุม, การจนตรอก, การเข้าตาจน, การหมดหนทาง, Example: ในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของอเมริกาเริ่มพบทางตัน, Thai definition: ไม่มีหนทางไป หรือไม่มีทางแก้ไขอื่นอีกแล้ว
อุดตัน[ADJ] blocked, See also: clogged, Syn. ตัน
อุดตัน[V] block up, See also: clog up, Syn. ตัน, Example: การกินไขมันมากๆ มักทำให้หลอดเลือดแดงแข็ง รูเล็กลง และอาจอุดตันได้
ตื้นตัน[V] be delighted, See also: be imbued, be full of, be choked, be blissful, Syn. ซาบซึ้ง, ตื้นตันใจ, Example: แม่จำปีตกตะลึงแล้วก็ตื้นตันกับคำฝากฝังของคุณนายจนแทบพูดอะไรไม่ออก, Thai definition: รู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจ
ตันปัญญา[V] have no idea, See also: be at the end of one's wit, have no alternative, be stumped, at the end of one's tether, Syn. จนปัญญา, Example: เวลามีปัญหาเขาต้องปรึกษาคนอื่นๆ เพราะเขาตันปัญญาจริงๆ, Thai definition: คิดอะไรไม่ออก
ตันติภาษา[N] classical language, See also: systematizied language, Example: ครูกำลังอธิบายความหมายของตันติภาษา, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีแบบแผน
ตื้นตันใจ[V] be delighted, See also: be imbued, be full of, be choked, be blissful, Syn. ตื้นตัน, ซาบซึ้ง, Example: แม่ตื้นตันใจที่ได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกชาย, Thai definition: รู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจ
เมตริกตัน[CLAS] metric ton, Example: สินค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากประมาณ 800 ล้านเมตริกตันเพิ่มเป็น 3,500 ล้านเมตริกตัน, Thai definition: ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม หรือ 60 หาบ, Notes: (อังกฤษ)
แบดมินตัน[N] badminton, Example: การออกกำลังกายหนักๆ เช่น การเล่นเทนนิส แบดมินตัน สามารถผ่อนคลายความเครียดได้, Notes: (อังกฤษ)
กัปตันเรือ[N] captain of the ship, Example: กัปตันเรือทำงานหนักมาก, Count unit: คน
ตันอกตันใจ[V] constrain, See also: depress, downcast, melancholy, be at one's wit end, be helpless, Syn. อัดอั้นใจ, อึดอัดใจ, สับสน, ตีบตันใจ, อัดอั้นตันใจ, Ant. โล่งอก, โล่งใจ, Example: เธอตันอกตันใจที่จะต้องเลือกระหว่างครอบครัวและหัวใจ, Thai definition: ตัดสินใจไม่ถูก
ความตื้นตัน[N] joyfulness, See also: gratefulness, impressiveness, gratification, Syn. ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้ง, Example: ความตื้นตันท่วมท้นอยู่ในใจของนาง, Thai definition: ความรู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจเป็นต้น
ถึงชีวิตันตราย[V] pass away, See also: die, Thai definition: ประสบอันตรายถึงตาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กปิตันน. กัปตัน, นายเรือ
กปิตันหัวหน้าหมู่ชน.
กัปตันน. นายเรือ.
ตันว. ไม่กลวง, ไม่ทะลุตลอด, เช่น ซอยตัน ตรอกตัน ท่อตัน
ตันโดยปริยายหมายความว่า ติดขัด, ไม่มีทางออก, เช่น ตำแหน่งตัน, ไม่ปลอดโปร่ง เช่น สมองตัน.
ตันคอหอยก. พูดไม่ออกด้วยความดีใจหรือเสียใจ.
ตันปัญญาก. จนปัญญา, คิดอะไรไม่ออก.
ตันอกตันใจก. อึดอัดใจ, ตัดสินใจไม่ถูก.
ตันน. มาตรานํ้าหนักและมาตราวัด มีหลายอัตราแล้วแต่วัตถุที่ใช้ คือ ๑. เมตริกตัน มาตราชั่งเท่ากับนํ้าหนัก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ หาบหลวง หรือเป็นมาตราวัดเท่ากับ ๑.๑๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔๐ ลูกบาศก์ฟุต. ๒.ตันระวางเรือ ถ้าคำนวณระวางบรรทุกสินค้าและห้องทั่วไป เรียก ตันกรอส, ถ้าคำนวณเฉพาะบรรทุกสินค้า เรียก ตันเน็ต, และถ้าคำนวณนํ้าหนักทั้งลำเรือเช่นเรือรบ เรียก ตันระวางขับน้ำ, ทั้ง ๓ นี้วัด ๑๐๐ ลูกบาศก์ฟุต เป็นตันหนึ่งเช่นเดียวกัน. ๓. ตันระวางบรรทุกอื่น ๆ ถ้าของหนักคิด ๑,๐๑๖.๐๔๗ กิโลกรัม เป็นตันหนึ่ง ถ้าเป็นของเบาคิดวัด ๑.๑๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔๐ ลูกบาศก์ฟุต เป็นตันหนึ่ง.
ตันตระ ๑(-ตฺระ) น. ส่วนสำคัญ, หัวข้อ, คำสอน.
ตันตระ ๒(-ตฺระ) น. ชื่อนิกายหนึ่งในศาสนาฮินดู ว่าด้วยพิธีกรรมเพื่อบูชาพระอุมาและพระศิวะ.
ตันติน. แบบแผน
ตันติเชือก, เส้นด้าย, สายเชือก.
ตันติภาษาน. ภาษาที่มีแบบแผน เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาละติน ภาษากรีก.
ตันหยงน. ดอกพิกุล. (จินดามณี). (ช. bunga tanjong ว่า ดอกพิกุล).
ตันหยงชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. ในวงศ์ Leguminosae ดอกเล็ก สีขาว กลิ่นหอม.
ตันเหิมก. รื่นเริง, บันเทิงใจ.
ตื้นตัน, ตื้นตันใจว. รู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจเป็นต้น.
บ้องตันน. เนื้อสันที่โคนหางของจระเข้เป็นต้น.
บ้องตันแทงเสือดู กระตั้วแทงเสือ.
แบดมินตันน. ชื่อกีฬาชนิดหนึ่ง ผู้เล่นใช้แร็กเกตตีลูกขนไก่ข้ามตาข่ายโต้กันไปมา.
ปัศตัน(ปัดสะ-) น. ลูกปืนที่บรรจุดินและแก๊ปในตัว
ปัศตันเรียกปืนที่ใช้ลูกชนิดนี้ ว่า ปืนปัศตัน.
พันตันน. ต้นมังตาน. (ดู มังตาน).
พุทธตันตระ(-ตันตฺระ) น. นิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งเกิดขึ้นจากการนำหลักพิธีกรรมของฮินดูตันตระมาผสมกับหลักปรัชญาปารมิตาของนิกายมาธยมิกะหรือศูนยวาท.
เมตริกตันน. ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐ หาบ, อักษรย่อว่า ต.
ยางตันน. ยางที่หุ้มล้อรถจักรยานหรือรถยนต์เป็นต้น มีลักษณะตัน ไม่ต้องใช้ลม.
ลมสลาตันน. ลมทะเลที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในปลายฤดูฝน.
ลูกแบดมินตันน. ลูกขนไก่ที่ใช้ในการเล่นแบดมินตัน, ลูกขนไก่ ก็ว่า.
สตน, สตัน(สะตน, สะ-) น. เต้านม.
ตันย์(สะ-) น. นํ้านม.
สลาตัน(สะหฺลา-) น. เรียกลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในปลายฤดูฝน ว่า ลมสลาตัน, เรียกลมพายุที่มีกำลังแรงจัดทุกชนิด เช่น ไต้ฝุ่น ไซโคลน ว่า ลมสลาตัน, โดยปริยายใช้เป็นความเปรียบเทียบหมายถึงอาการที่ไป มา หรือเกิดขึ้นรวดเร็วอย่างลมสลาตัน เช่น เวลาเขาโกรธอย่างกับลมสลาตัน.
สุตตันตปิฎก, สุตตันตะ(สุดตันตะปิดก) น. ชื่อปิฎก ๑ ในพระไตรปิฎก.
ไส้ตันน. ไส้ติ่ง
ไส้ตันมดลูกหมู.
ไส้ตันดูใน ไส้ ๑.
ไส้ตันน. ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กทุกชนิดโดยเฉพาะในสกุล Encrasicholinaรวมทั้งในสกุล Stolephorusวงศ์ Engraulidae หรือ Engraulididae รูปร่างกลมยาว แบนข้างเล็กน้อยหรือปานกลาง ปากกว้างมาก และอยู่ต่ำกว่าจะงอยปาก เกล็ดเป็นแบบเรียบและบาง ครีบอกอยู่ใกล้แนวสันท้อง ระหว่างครีบอก และครีบท้องมีหนามแหลมเล็กมาก ๒-๗ อัน มีสีเด่นเพียงแถบสีเงินพาดตลอดข้างลำตัว อยู่รวมกันเป็นฝูงใกล้ผิวน้ำเพื่อหากินแพลงก์ตอนบริเวณใกล้ฝั่ง ใช้ทำน้ำปลาที่มีคุณภาพดีหรือทำเป็นปลาตากแห้งทั้งตัว โดยเฉลี่ยยาว ๕-๑๐ เซนติเมตร บางชนิดยาวถึง ๑๕ เซนติเมตร มีชื่อเรียกที่รู้จักกันดีอีก คือ กะตัก ชื่ออื่น ๆ ที่แตกต่างกันตามขนาดหรือตามท้องถิ่นจากปลาขนาดเล็กถึงโตตามลำดับ คือ สายไหม เส้นขนมจีน ข้าวสาร หัวไม้ขีด หัวอ่อน และ ชินชัง นอกจากนี้ก็ยังมีชื่อ กล้วย มะลิ และ เก๋ย.
ไส้ตันน. ชื่อไม้เถาหรือไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Aganosma marginata G. Don ในวงศ์ Apocynaceae ดอกสีขาว กลิ่นหอม, โมกเครือ ก็เรียก.
หมูเขี้ยวตันน. บุคคลที่คิดว่าจะหลอกหรือเอาชนะได้ง่าย ๆ แต่กลับปรากฏว่าตรงกันข้าม เช่น นักมวยที่สั่งมาชกโดยคิดว่าจะเป็นหมู กลับกลายเป็นหมูเขี้ยวตันไป.
หูตันว. อาการที่หูฟังไม่ได้ยินเพราะมีขี้หูเต็มช่องหู, โดยปริยายหมายความว่าไม่ได้ยิน เช่น เรียกเท่าไรก็ไม่ได้ยิน หูตันหรืออย่างไร.
อัดอั้น, อัดอั้นตันใจก. เก็บอัดความรู้สึกแน่นอยู่ในใจ เพราะไม่สามารถพูดหรือกระทำตามต้องการได้เนื่องจากอยู่ในภาวะจำทน.
กตัญชลี(กะตันชะลี) ก. ยกมือไหว้.
กตัญญุตา(กะตัน-) น. ความกตัญญู, ความเป็นผู้รู้อุปการคุณที่ท่านทำให้, ความเป็นผู้รู้คุณท่าน, เป็นคำคู่กันกับ กตเวทิตา.
กตัญญู(กะตัน-) ว. ซึ่งรู้อุปการะที่ท่านทำให้, ซึ่งรู้คุณท่าน, เป็นคำคู่กันกับ กตเวที. [ป. กต ว่า อันเขาทำแล้ว + ญู ว่า ซึ่งรู้].
กถามรรคเทศนา(-มักคะเทดสะหฺนา) น. เทศนาฝ่ายกถามรรค, คู่กับ สุตตันตเทศนา.
กรวย ๑รูปตันมีลักษณะฐานกลมและแหลมเรียวไปโดยลำดับ เรียกว่า รูปกรวย.
กระตั้วแทงเสือน. ชื่อการเล่นชนิดหนึ่งของชาวบ้าน ประกอบขบวนแห่ทั่วไป, บางทีเรียก บ้องตันแทงเสือ.
กระบอก ๑รูปตันที่กำเนิดขึ้นจากการเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นแกนแล้วหมุนโดยรอบฐาน ปลายทั้ง ๒ ข้างมีหน้าเป็นวงกลม เรียกว่า รูปทรงกระบอก หรือ รูปกระบอก, ลักษณะได้แก่ รูปที่มีสัณฐานกลมยาวและตรงซึ่งมีส่วนสัดกลมเท่ากันตั้งแต่ต้นจนปลาย. (อ. cylinder).
กลวง ๑(กฺลวง) ว. เป็นรูเป็นโพรงข้างใน, ไม่ตัน.
กล้วย ๒ดู ไส้ตัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudo-obstructionการอุดตันเท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periphery๑. เส้นรอบนอก๒. ผิวทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
platonic solidทรงตันเพลโต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perish๑. ถึงชีวิตันตราย๒. พินาศ๓. เสียง่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regular solidทรงตันปรกติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rhinostegnosisช่องจมูกตัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solid geometryเรขาคณิตทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid of revolutionทรงตันการหมุนรอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid ringวงแหวนตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solidทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid angleมุมตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid figureรูปทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
occludeปิดมิด, อุดตัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occlusionการปิดมิด, การอุดตัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atresia๑. สภาพตีบตัน๒. ภาวะฝ่อ๓. ภาวะไม่เจริญ, ภาวะด้อยเจริญ (อวัยวะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atresia, biliaryท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Albertanหินสมัยแอลเบอร์ตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Augustan Ageสมัยออกัสตัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
assay tonสอบวิเคราะห์ต่อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Buerger's disease; thromboangiitis obliteransโรคหลอดเลือดอักเสบอุดตัน, โรคเบอร์เกอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biliary atresiaท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chitonไคตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
closureสภาพปิดตัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cul de sac (Fr.)ทางตัน, ภาวะจนตรอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Dalton's law of partial pressureกฎความดันย่อยของดอลตัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
disease, Buerger's; thromboangiitis obliteransโรคหลอดเลือดอักเสบอุดตัน, โรคเบอร์เกอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impermeable rock; impervious rockหินเนื้อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
impervious rock; impermeable rockหินเนื้อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thromboangiitis obliterans; disease, Buerger'sโรคหลอดเลือดอักเสบอุดตัน, โรคเบอร์เกอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
TR (ton of refrigeration)ตันความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
typhl(o)-๑. กระพุ้งไส้ใหญ่๒. บอด, ตัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ton of refrigeration (TR)ตันความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
typhl(o)-๑. กระพุ้งไส้ใหญ่๒. บอด, ตัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Newton-Raphson methodวิธีนิวตัน-ราฟสัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Newton-Raphson methodวิธีนิวตัน-ราฟสัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Compton scatteringการกระเจิงแบบคอมป์ตัน, ปรากฏการณ์เมื่อโฟตอนวิ่งชนอิเล็กตรอนของอะตอม แล้วเกิดการกระเจิง โฟตอนที่กระเจิงออกไปจะมีพลังงานลดลงจากเดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมของการกระเจิงและมวลของอนุภาคที่ถูกชน ปรากฏการณ์นี้ตั้งชื่อตามผู้ค้นพบ คือ อาร์เทอร์ ฮอลลี คอมป์ตัน (Arthur Holly Compton) ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลในปี พ.ศ.2470 [นิวเคลียร์]
Equivalent tonตันสมมูล, หน่วยหรือมาตราที่ใช้ระบุแรงระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ โดยเทียบต่อหน่วยน้ำหนักของระเบิดทีเอ็นที 1 ตัน ที่ปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่ากัน (ดู TNT equivalent ประกอบ) [นิวเคลียร์]
TNT equivalentสมมูลทีเอ็นที, การวัดพลังงานที่ปลดปล่อยจากระเบิดนิวเคลียร์ โดยเทียบเป็นน้ำหนักของระเบิดทีเอ็นที (TNT, trinitrotoluene เป็นวัตถุระเบิดชนิดเคมี) ซึ่งปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่ากัน มีหน่วยเป็นกิโลตันหรือเมกะตันของทีเอ็นที [นิวเคลียร์]
Art, Tantricศิลปะตันตระ [TU Subject Heading]
Art, Tantric-Buddhistศิลปะพุทธศาสนาลัทธิตันตระ [TU Subject Heading]
Badminton (Game)แบดมินตัน [TU Subject Heading]
Badminton playersนักแบดมินตัน [TU Subject Heading]
Biliary atresiaท่อน้ำดีตีบตัน [TU Subject Heading]
Churchill, Winston, Sir, 1874-1965เชอร์ชิล, เซอร์วินสตัน เลียวนาร์ด สเปนเซอร์, ค.ศ. 1874-1965 [TU Subject Heading]
Gastric outlet obstructionทางเดินอาหารอุดตัน [TU Subject Heading]
Intestinal obstructionลำไส้อุดตัน [TU Subject Heading]
Lexington, Battle of, 1775การรบที่เลกซิงตัน, ค.ศ. 1775 [TU Subject Heading]
Lung diseases, Obstructiveโรคปอดอุดตันเรื้อรัง [TU Subject Heading]
Norton Destop (Computer file)นอร์ตัน เดสก์ทอป [TU Subject Heading]
Norton Ghost (Computer file)นอร์ตัน โกสต์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Phlogistonฟลอจิสตัน [TU Subject Heading]
Renal artery obstructionหลอดเลือดไตอุดตัน [TU Subject Heading]
Ship captainsกัปตันเรือ [TU Subject Heading]
Tantric Buddhismพุทธศาสนาตันตระ [TU Subject Heading]
Tantrismลัทธิตันตระ [TU Subject Heading]
Thrombophiliaแนวโน้มเกิดหลอดเลือดอุดตัน [TU Subject Heading]
Ureteral obstructionหลอดไตอุดตัน [TU Subject Heading]
White House (Washington D.C.)ไวท์เฮาส์ (วอชิงตัน ดี. ซี.) [TU Subject Heading]
Break of Diplomatic Relationsการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อสองรัฐตัดความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งกันและกัน เพราะมีการไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรง หรือเพราะเกิดสงคราม จึงไม่มีหนทางติดต่อกันได้โดยตรง ดังนั้น แต่ละรัฐมักจะขอให้มิตรประเทศที่เป็นกลางแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง ช่วยทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนในอีกรัฐหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ช่วยดูแลคนชาติของรัฐนั้น ตัวอย่างเช่น ในตอนที่สหรัฐอเมริกากับคิวบาได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกดัน สหรัฐอเมริกาได้ขอให้คณะผู้แทนทางการทูตของสวิส ณ กรุงฮาวานา ช่วยพิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในประเทศคิวบา ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตเช็คโกสโลวาเกียในกรุงวอชิงตัน ก็ได้รับการขอจากประเทศคิวบา ให้ช่วยพิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนในสหรัฐอเมริกาถึงสังเกตว่า การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตนี้ มิได้หมายความว่าความสัมพันธ์ทางกงสุลจะต้องตัดขาดไปด้วย มาตรา 45 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติว่า ?ถ้าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองรัฐขาดลง หรือถ้าคณะผู้แทนถูกเรียกกลับเป็นการถาวรหรือชั่วคราวก. แม้ในกรณีการขัดแย้งกันด้วยอาวุธ รัฐผู้รับจะต้องเคารพและคุ้มครองสถานที่ของคณะผู้แทน รวมทั้งทรัพย์สินและบรรณสารของคณะผู้แทนด้วยข. รัฐผู้ส่งอาจมอบหมายการพิทักษ์สถานที่ของคณะผู้แทน รวมทั้งทรัพย์สินและบรรณสารของคณะผู้แทน ให้แก่รัฐที่สามซึ่งเป็นที่ยอมรับแก่รัฐผู้รับก็ได้ค. รัฐผู้ส่งอาจมอบหมายการอารักขาผลประโยชน์ของคนและคนชาติของตน แก่รัฐที่สามซึ่งเป็นที่ยอมรับได้แก่รัฐผู้รับก็ได้ [การทูต]
D-8กลุ่มความร่วมมือของประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นมุสลิมและเป็นสมาชิก OIC " ซึ่งมีประชากรมากที่สุด ประกอบด้วยสมาชิก 8 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ปากีสถาน อินโดนีเซีย มาเลเซีย อียิปต์ อิหร่าน ตุรกี และไนจีเรีย จัดการประชุมสุดยอดครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2540 ที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี " [การทูต]
Gorbachev doctrineนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ เป็นศัพท์ที่สื่อมวลชนของประเทศฝ่ายตะวันตกบัญญัติขึ้น ในตอนที่กำลังมีการริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของโซเวียตในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอภิมหา อำนาจตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นต้นมา ภายใต้การนำของ นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ ในระยะนั้น โซเวียตเริ่มเปลี่ยนทิศทางของสังคมภายในประเทศใหม่ โดยยึดหลักกลาสนอสต์ (Glasnost) ซึ่งหมายความว่า การเปิดกว้าง รวมทั้งหลักเปเรสตรอยก้า (Perestroika) อันหมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ถึง 1986 บุคคลสำคัญชั้นนำของโซเวียตผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนี้ ได้เล็งเห็นและสรุปว่าการที่ประเทศพยายามจะรักษาสถานภาพประเทศอภิมหาอำนาจ และครองความเป็นใหญ่ในแง่อุดมคติทางการเมืองของตนนั้นจำต้องแบกภาระทาง เศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง แต่ประโยชน์ที่จะได้จริง ๆ นั้นกลับมีเพียงเล็กน้อย เขาเห็นว่า แม้ในสมัยเบรสเนฟ ซึ่งได้เห็นความพยายามอันล้มเหลงโดยสิ้นเชิงของสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม การปฏิวัติทางสังคมนิยมที่เกิดขึ้นในแองโกล่า โมซัมบิค และในประเทศเอธิโอเปีย รวมทั้งกระแสการปฏิวัติทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในแถบประเทศละตินอเมริกา ก็มิได้ทำให้สหภาพโซเวียตได้รับประโยชน์ หรือได้เปรียบอย่างเห็นทันตาแต่ประการใด แต่กลับกลายเป็นภาระหนักอย่างยิ่งเสียอีก แองโกล่ากับโมแซมบิคกลายสภาพเป็นลูกหนี้อย่างรวดเร็ว เอธิโอเปียต้องประสบกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างสาหัส และการที่โซเวียตใช้กำลังทหารเข้ารุกรานประเทศอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1979 ทำให้ระบบการทหารและเศรษฐกิจของโซเวียตต้องเครียดหนักยิ่งขึ้น และการเกิดวิกฤตด้านพลังงาน (Energy) ในยุโรปภาคตะวันออกระหว่างปี ค.ศ. 1984-1985 กลับเป็นการสะสมปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก ขณะเดียวกันโซเวียตตกอยู่ในฐานะต้องพึ่งพาอาศัยประเทศภาคตะวันตกมากขึ้นทุก ขณะ ทั้งในด้านวิชาการทางเทคโนโลยี และในทางโภคภัณฑ์ธัญญาหารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพลเมืองของตน ยิ่งไปกว่านั้น การที่เกิดการแข่งขันกันใหม่ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์กับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแผนยุทธการของสหรัฐฯ ที่เรียกว่า SDI (U.S. Strategic Defense Initiative) ทำให้ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งทางการเงินด้วยเหตุนี้โซเวียตจึงต้องทำการ ประเมินเป้าหมายและทิศทางการป้องกันประเทศใหม่ นโยบายหลักของกอร์บาซอฟนี่เองทำให้โซเวียตต้องหันมาญาติดี รวมถึงทำความตกลงกับสหรัฐฯ ในรูปสนธิสัญญาว่าด้วยกำลังนิวเคลียร์ในรัศมีปานกลาง (Intermediate Range Force หรือ INF) ซึ่งได้ลงนามกันในกรุงวอชิงตันเมื่อปี ค.ศ. 1987เหตุการณ์นี้ถือกันว่าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญที่สุดในด้านการควบคุม ยุทโธปกรณ์ตั้งแต่เริ่มสงครามเย็น (Cold War) ในปี ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา และเริ่มมีผลกระทบต่อทิศทางในการที่โซเวียตเข้าไปพัวพันกับประเทศ อัฟกานิสถาน แอฟริกาภาคใต้ ภาคตะวันออกกลาง และอาณาเขตอ่าวเปอร์เซีย กอร์บาชอฟถึงกับประกาศยอมรับว่า การรุกรานประเทศอัฟกานิสถานเป็นการกระทำที่ผิดพลาด พร้อมทั้งถอนกองกำลังของตนออกไปจากอัฟกานิสถานเมื่อปี ค.ศ. 1989 อนึ่ง เชื่อกันว่าการที่ต้องถอนทหารคิวบาออกไปจากแองโกล่า ก็เป็นเพราะผลกระทบจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟ ซึ่งได้เปลี่ยนท่าทีและบทบาทใหม่ของโซเวียตในภูมิภาคตอนใต้ของแอฟริกานั้น เอง ส่วนในภูมิภาคตะวันออกกลาง นโยบายหลักของกอร์บาชอฟได้เป็นผลให้ นายเอ็ดวาร์ด ชวาดนาเซ่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกอร์บาชอฟ เริ่มแสดงสันติภาพใหม่ๆ เช่น ทำให้โซเวียตกลับไปรื้อฟื้นสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศอิสราเอล ทำนองเดียวกันในเขตอ่าวเปอร์เซีย โซเวียตก็พยายามคืนดีด้านการทูตกับประเทศอิหร่าน เป็นต้นการเปลี่ยนทิศทางใหม่ทั้งหลายนี้ ถือกันว่ายังผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ ด้านสังคมของโซเวียต อันสืบเนื่องมาจากนโยบาย Glasnost and Perestroika ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองในที่สุด เหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้นำไปสู่การล่มสลายอย่างกะทันหันของสหภาพ โซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 พร้อมกันนี้ โซเวียตเริ่มพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้ทันสมัยอย่างขนานใหญ่ นำเอาทรัพยากรที่ใช้ในด้านการทหารกลับไปใช้ในด้านพลเรือน พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดจิตใจ (Spirit) ของการเป็นมิตรไมตรีต่อกัน (Détente) ขึ้นใหม่ในวงการการเมืองโลก เห็นได้จากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งโซเวียตไม่เล่นด้วยกับอิรัก และหันมาสนับสนุนอย่างไม่ออกหน้ากับนโยบายของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรนัก วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างประเทศหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า การที่เกิดการผ่อนคลาย และแสวงความเป็นอิสระในยุโรปภาคตะวันออกอย่างกะทันหันนั้น เป็นผลจากนโยบายหลักของกอร์บาชอฟโดยตรง คือเลิกใช้นโยบายของเบรสเนฟที่ต้องการให้สหภาพโซเวียตเข้าแทรกแซงอย่างจริง จังในกิจการภายในของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก กระนั้นก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยกันไม่น้อยว่า อนาคตทางการเมืองของกอร์บาชอฟจะไปได้ไกลสักแค่ไหน รวมทั้งความผูกพันเป็นลูกโซ่ภายในสหภาพโซเวียตเอง ซึ่งยังมีพวกคอมมิวนิสต์หัวรุนแรงหลงเหลืออยู่ภายในประเทศอีกไม่น้อย เพราะแต่เดิม คณะพรรคคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตนั้น เป็นเสมือนจุดรวมที่ทำให้คนสัญชาติต่าง ๆ กว่า 100 สัญชาติภายในสหภาพ ได้รวมกันติดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 6 ส่วนของพื้นที่โลก และมีพลเมืองทั้งสิ้นประมาณ 280 ล้านคนจึงสังเกตได้ไม่ยากว่า หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว พวกหัวเก่าและพวกที่มีความรู้สึกชาตินิยมแรง รวมทั้งพลเมืองเผ่าพันธุ์ต่างๆ เกิดความรู้สึกไม่สงบ เพราะมีการแก่งแย่งแข่งกัน บังเกิดความไม่พอใจกับภาวะเศรษฐกิจที่ตนเองต้องเผชิญอยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิของโซเวียตต้องแตกออกเป็นส่วน ๆ เช่น มีสาธารณรัฐที่มีอำนาจ ?อัตตาธิปไตย? (Autonomous) หลายแห่ง ต้องการมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐยูเกรน ไบโลรัสเซีย มอลดาเวีย อาร์เมเนีย และอุสเบคิสถาน เป็นต้น แต่ก็เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ มากกว่า และอธิปไตยที่เป็นอยู่ขณะนี้ดูจะเป็นอธิปไตยที่มีขอบเขตจำกัดมากกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะสาธารณรัฐมุสลิมในสหภาพโซเวียตเดิม ซึ่งมีพลเมืองรวมกันเกือบ 50 ล้านคน ก็กำลังเป็นปัญหาต่อเชื้อชาติสลาฟ และการที่พวกมุสลิมที่เคร่งครัดต่อหลักการเดิม (Fundamentalism) ได้เปิดประตูไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประะเทศอิหร่านและตุรกีจึงทำให้มีข้อ สงสัยและครุ่นคิดกันว่า เมื่อสหภาพโซเวียตแตกสลายออกเป็นเสี่ยง ๆ ดังนี้แล้ว นโยบายหลักของกอร์บาชอฟจะมีทางอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงและอภิปรายกันอยู่พักใหญ่และแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1991 ก็ได้เกิดความพยายามที่จะถอยหลังเข้าคลอง คือกลับนโยบายผ่อนเสรีของ Glasnost และ Perestroika ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยมีผุ้ที่ไม่พอใจได้พยายามจะก่อรัฐประหาร ขึ้นต่อรัฐบาลของนายกอร์บาชอฟ แม้การก่อรัฐประหารซึ่งกินเวลาอยู่เพียงไม่กี่วันจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดผลสะท้อนลึกซึ้งมาก คือเป็นการแสดงว่า อำนาจของรัฐบาลกลางย้ายจากศูนย์กลางไปอยู่ตามเขตรอบนอกของประเทศ คือสาธารณรัฐต่างๆ ซึ่งก็ต้องประสบกับปัญหานานัปการ จากการที่ประเทศเป็นภาคีอยู่กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความตกลงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งสหภาพโซเวียตเดิมได้ลงนามไว้หลายฉบับผู้นำของสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือ นายบอริส เยลท์ซินได้ประกาศว่า สหพันธ์รัฐรัสเซียยังถือว่า พรมแดนที่เป็นอยู่ขณะนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแก้ไขเสียมิได้และในสภาพการณ์ด้านต่างประทเศที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ การที่โซเวียตหมดสภาพเป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ทำให้โลกกลับต้องประสบปัญหายากลำบากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ ที่เคยสังกัดอยู่ในสหภาพโซเวียตเดิม จึงเห็นได้ชัดว่า สหภาพโซเวียตเดิมได้ถูกแทนที่โดยการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐต่างๆ อย่างหลวมๆ ในขณะนี้ คล้ายกับการรวมตัวกันระหว่างสาธารณรัฐภายในรูปเครือจักรภพหรือภายในรูป สมาพันธรัฐมากกว่า และนโยบายหลักของกอร์บาชอฟก็ได้ทำให้สหภาพโซเวียตหมดสภาพความเป็นตัวตนใน เชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) [การทูต]
International Bank for Reconstruction and Developmentธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ธนาคารโลก (World Bank) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 เพื่อส่งเสริมให้เงินทุนมีการไหลเวียนระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านการให้กู้ในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา [การทูต]
Inter-Governmental Maritime Consultative Organizationองค์การที่ปรึกษาทางทะเลระหว่างรัฐบาล หมายถึงองค์การที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเล ระหว่างรัฐบาล องค์การนี้มีฐานะเป็นองค์การชำนัญพิเศษแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ประเทศทั้งหมดรวม 35 ประเทศ ได้ประชุมร่วมกันจัดทำอนุสัญญาขององค์การนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ในการประชุมขององค์การที่ปรึกษาการเดินเรือทางทะเล ณ กรุงเจนีวา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1948 อนุสัญญามีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1958 เมื่อมีประเทศต่าง ๆ รวม 21 ประเทศได้ให้สัตยาบัน ซึ่งในจำนวนนี้ 7 ประเทศเป็นอย่างน้อยจะต้องมีเรือเดินทะเลของตนไม่น้อยกว่า 1 ล้านตัน (Gross tons) วัตถุประสงค์ขององค์การ IMCO คือ1. จัดวางกลไกเพื่อความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิก ในด้านการวางระเบียบข้อบังคับของราชการ และการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องทางวิชาการหรือเทคนิค รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล2. สนับสนุนให้มีการยกเลิกการกระทำที่เลือกที่รักมักที่ชัง และข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นของรัฐบาล3. รับพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในทำนองตั้งข้อจำกัดอย่างไม่ยุติธรรมของบริษัท หรือองค์การเดินเรือทั้งหลาย4. รับพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ที่องค์การหนึ่งใดหรือองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติส่งมาให้พิจารณา 5. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อสนเทศใด ๆ ระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องที่องค์การ IMCO กำลังพิจารณาอยู่องค์การนี้ยังจัดให้มีการร่างอนุสัญญาและความตกลงต่าง ๆ รวมทั้งส่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปให้รัฐบาล และองค์การระหว่างรัฐบาลทั้งหลาย รวมทั้งจัดการประชุมเท่าที่พิจารณาเห็นว่าจำเป็นองค์การนี้ประชุมกันทุกสอง ปี มีหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเล ระหว่างสมัยประชุมจะมีคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การ เรียกว่า คณะมนตรี (Council) ทำหน้าที่บริหารงานในองค์การ คณะมนตรีประกอบด้วยสมาชิก 16 คน ในจำนวนนี้ 8 คน เป็นผู้แทนจากประเทศที่สนใจให้การบริการเกี่ยวกับการเดินเรือระหว่างประเทศ และอีก 8 คนเป็นตัวแทนจากประเทศที่สนใจการค้าทางทะเลระหว่างประเทศ องค์การมีสำนักเลขาธิการ ประกอบด้วยตัวเลขาธิการ เลขานุการคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล และเจ้าหน้าที่ประจำตามจำนวนที่องค์การต้องการแล้วแต่กรณี สำนักงานใหญ่ขององค์การตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ [การทูต]
International Development Associationเป็นองค์การให้กู้เงิน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.1960 อยู่ภายใต้การบริหารควบคุมของธนาคารระหว่างประเทศ ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของธนาคารระหว่างประเทศหรือธนาคารโลก ย่อมสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศนี้ได้วัตถุประสงค์ สำคัญของไอดีเอ คือ ให้ประเทศที่ด้อยพัฒนาทำการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศของตน โดยกำหนดเงื่อนไขการกู้ยืมที่ยืดหยุ่นมากกว่าเงื่อนไขของการกู้ยืมทั่ว ๆ ไป ช่วยให้มีผลกระทบต่อดุลแห่งการชำระเงินของประเทศนั้น ๆ ไม่มากนัก ซึ่งเป็นไปตามแนววัตถุประสงค์การให้กู้ยืมของธนาคารโลก อันเท่ากับเสริมการดำเนินงานของธนาคารโลก ที่มีต่อประเทศเหล่านั้นอีกด้วยไอดีเอมีโครงสร้างการดำเนินงานที่คล้ายคลึง กับของธนาคารโลก คณะผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั้งหมดเป็นคนคนเดียวกับที่มีตำแหน่ง หน้าที่อยู่ในธนาคารโลก จึงเท่ากับเข้าไปทำงานมีหน้าที่ในไอดีเอโดยตำแหน่ง (Ex officio) นั่นเอง ไอดีเอมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี [การทูต]
International Finance Corporationคือบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1956 และเริ่มมีฐานะเป็นองค์การชำนัญพิเศษที่มีสัมพันธ์กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1957 แม้บรรษัทจะดำเนินงานใกล้ชิดกับธนาคารโลก แต่ก็มีฐานะเป็นสิ่งที่มีตัวตนทางกฎหมายแยกต่างหาก และมีกองทุนที่แตกต่างจากกองทุนของธนาคารโลกด้วยวัตถุประสงค์ของบรรษัทคือ ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนให้การผลิตของวิสาหกิจของเอกชนในประเทศสมาชิกเจริญเติบโตยิ่ง ขึ้น การที่จะกระทำตามวัตถุประสงค์นี้ได้ บรรษัทจะนำเงินไปลงทุนในวิสาหกิจด้านการผลิตฝ่ายเอกชน โดยดำเนินงานร่วมกับเอกชนผู้ลงทุน ทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี (Clearing House) คล้ายกับเป็นแหล่งรวมโอกาสต่าง ๆ ของการลงทุนฝ่ายเอกชนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งฝ่ายจัดการที่มีประสบการณ์ชำนาญ นอกจากนั้น ยังช่วยกระตุ้นการลงทุนด้านการผลิตของเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศด้วย บรรษัทยังได้รับอนุญาตให้ทำการกู้ยืมเงินโดยใช้วิธีขายพันธบัตรของตนเอง รวมทั้งตั๋วสัญญาการใช้เงินบรรษัทการเงินระหว่างประเทศดำเนินงานโดยองค์กร ต่าง ๆ ของตน คืออำนาจทั้งหมดของบรรษัทจะขึ้นอยู่กับคณะผู้ว่าการ (Board of Govemors) ประกอบด้วยผู้ว่าการและผู้ว่าการสำรอง (Altemates) จากธนาคารโลกซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศต่าง ๆ อันเป็นสมาชิกของบรรษัทด้วย คณะผู้ว่าการจะคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบรรษัทให้ถูกต้อง ตัวประธานธนาคารโลก จะทำหน้าที่เป็นประธานคณะผู้ว่าการของบรรษัทโดยตำแหน่งด้วย บรรษัทมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซี [การทูต]
Iron Curtainม่านเหล็ก เป็นศัพท์ที่อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ผู้ล่วงลับไปแล้ว คือ เซอร์วินสตัน เชอชิลล์ เป็นผู้บัญญัติขึ้นหมายถึงเครื่องกีดขวางปิดกั้นเขต ซึ่งโซเวียตรัสเซียและประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกไม่ยอมให้มีการ ติดต่อหรือเดินทางเข้าไปในอาณาเขตของประเทศดังกล่าว ที่เรียกกันว่า ประเทศหลังม่านเหล็ก เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองในระหว่างสงครามเย็น แต่ภายหลังที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ล่มสลาย ม่านเหล็กก็พลอยหมดสภาพไปในที่สุด [การทูต]
Organization of American Statesคือองค์การของรัฐในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1947 สหรัฐอเมริกา และประเทศต่าง ๆ ในละตินอเมริกา ยกเว้นประเทศนิคารากัวและอีเควดอร์ ได้ตกลงทำสนธิสัญญาระหว่างรัฐในอเมริกาด้วยกัน ณ กรุงริโอเดจาเนโร เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า สนธิสัญญาริโอ ประเทศเหล่านั้นต่างมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือกันอย่างมีประสิทธิผล ถ้าหากรัฐในอเมริกาหนึ่งใดถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธหรือถูกคุกคามจาการรุกราน ต่อมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1948 ได้มีการจัดตั้งองค์การของรัฐอเมริกัน (Organization of American States) ขึ้น ณ กรุงโบโกตา ประเทศโบลิเวีย ประกอบด้วยรัฐต่าง ๆ ในอเมริการวม 21 ประเทศ ยกเว้นประเทศแคนาดา เพื่อดำเนินการให้เป็นผลตามสนธิสัญญาริโอ และจัดวางระบบการรักษาความมั่นคงร่วมกันขึ้น กฎบัตร (Charter) ขององค์การได้มีผลบังคับให้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1951องค์การโอเอเอสนี้ เป็นองค์การส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่ง ภายในกรอบของสหประชาชาติ ประเทศสมาชิกต่างปฏิญาณร่วมกันที่จะทำการธำรงรักษากระชับสันติภาพ ตลอดจนความมั่นคงในทวีปอเมริกา เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุแห่งความยุ่งยากใด ๆ และต้องการระงับกรณีพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันโดย สันติวิธี อนึ่ง ถ้าหากมีการรุกรานเกิดขึ้นก็จะมีการปฏิบัติการร่วมกัน นอกจากนี้ ยังจะหาทางระงับปัญญาหาทางการเมือง ทางการศาล และทางเศรษฐกิจ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างประเทศสมาชิก พร้อมทั้งจะพยายามร่วมกัน ในการหาหนทางส่งเสริมพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม สำนักงานใหญ่ขององค์การโอเอเอสตั้งอยู่ ณ กรุงวอชิงตันดีซี นครหลวงของสหรัฐอเมริกา [การทูต]
Presentation of Credentialsหมายถึง การยื่นสารตราตั้ง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตว่า ผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศใดประเทศหนึ่ง ก่อนที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ จะต้องนำสารตราตั้ง (Credentials) ไปยื่นต่อประมุขของรัฐนั้น ๆ พิธียื่นสารตราตั้งจะกระทำไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ แล้วแต่จะพิจารณาเห็นความเหมาะสม และความเคร่งต่อธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นสำคัญ เช่น อังกฤษเป็นประเทศหนึ่งที่พิธียื่นสารตราตั้งของเอกอัครราชทูตต่อองค์ประมุข ของประเทศค่อนข้างวิจิตรพิสดารมาก ส่วนบางประเทศมีพิธียื่นสารอย่างง่าย ๆ แทบจะไม่มีพิธีรีตองอย่างใดในสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตันดีซี พิธียื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กระทำอย่างเรียบง่าย กล่าวคือ พอถึงเวลาที่กำหนดในวันยื่นสารตราตั้ง อธิบดีกรมพิธีการทูตหรือผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะนำรถยนต์ลีมูซีนสีดำไปยังทำเนียบของเอกอัครราชทูต เพื่อรับเอกอัครราชทูตและครอบครัวไปยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ณ ตึกทำเนียบขาว ( White House)มีข้อน่าสนใจอันหนึ่งคือ ทางฝ่ายสหรัฐฯ จะสนับสนุนให้เอกอัครราชทูตพาภรรยาและบุตรทั้งชายหญิงไปร่วมในการยื่นสารตรา ตั้งนั้นด้วย การแต่งกายของเอกอัครราชทูตก็สวมชุดสากลผูกเน็คไทตามธรรมดา ระหว่างที่ยื่นสารมีการปฏิสันถารกันพอสมควรระหว่างเอกอัครราชทูตกับ ประธานาธิบดีสหรัฐฯมีช่างภาพของทางราชการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และมอบภาพถ่ายให้แก่เอกอัครราชทูตในวันหลัง (ต่างกับพิธีของอังกฤษมาก) เอกอัครราชทูตไม่ต้องพาคณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย หลังจากพบกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ แล้ว อธิบดีกรมพิธีการทูตจะนำเอกอัครราชทูตและครอบครัวกลับไปยังทำเนียบที่พักโดย รถยนต์คันเดิม เป็นอันเสร็จพิธียื่นสารตราตั้ง โดยที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกต่างมีสถานเอกอัครราชทูตของตนตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี ดังนั้น ในวันไหนที่มีการยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ทางการทำเนียบขาวมักจะกำหนดให้เอกอัครราชทูตใหม่จากประเทศต่าง ๆ เข้ายื่นสารในวันนั้นราว 4-5 ประเทศติดต่อกัน มิใช่วันละคนอย่างที่ปฏิบัติในบางประเทศทันทีที่เอกอัครราชทูตยื่นสารตรา ตั้งต่อประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้ว เอกอัครราชทูตจะมีหนังสือเวียนไปยังหัวหน้าคณะทูตทุกแห่งในกรุงวอชิงตันดีซี แจ้งให้ทราบว่าในวันนั้น ๆ เขาได้ยื่นสารตราตั้งต่อประมุขของรัฐ ในฐานะเอกอัครราชทูตเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแสดงความหวังในหนังสือว่าความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ระหว่างคณะผู้ แทนทางการทูตทั้งสอง ทั้งในทางราชการและทางส่วนตัว จะมั่นคงเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นอีก จากนั้น เอกอัครราชทูตใหม่ก็จะหาเวลาไปเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีทีละราย กว่าจะเยี่ยมหมดทุกคนก็กินเวลานานอยู่หลายเดือนทีเดียว [การทูต]
Size of Staff of Diplomatic Missionขนาดของคณะผู้แทนทางการทูต โดยพฤตินัย จำนวนคณะผู้แทนทางการทูตจะมีตั้งแต่แห่งละหนึ่งหรือสองคนขึ้นไป จนถึงแห่งละ 100 กว่าคนได้ แต่โดยส่วนเฉลี่ย คณะผู้แทนทางการทูต จะมีจำนวนระหว่าง 12 ถึง 24 คน สำหรับคณะผู้แทนทางการทูตที่ประจำอยู่ในนครหลวงของประเทศใหญ่ๆ เช่น ที่กรุงวอชิงตันดีซี กรุงลอนดอน กรุงปารีส กรุงมอสโก กรุงปักกิ่ง และกรุงโตเกียว เป็นต้น จะมีเจ้าหน้าที่ทูตมากกว่าปกติอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทาง การทูตได้บัญญัติอยู่ในมาตรา 11 ว่า ?1. เมื่อไม่มีความตกลงเฉพาะในเรื่องขนาดของคณะผู้แทน รัฐผู้รับอาจเรียกร้องให้ขนาดของคณะผู้แทนอยู่ในจำนวนจำกัดตามที่ตนเห็นว่า เหมาะหรือเป็นปกติได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์หรือสภาวการณ์ในรัฐผู้รับ และความจำเป็นของคณะผู้แทนเฉพาะราย 2. ภายในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน และบนมูลฐานที่ไม่เลือกปฏิบัติ รัฐผู้รับอาจปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน ที่จะยอมรับพนักงานเฉพาะรายประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้? [การทูต]
Stalemateภาวะจนมุม เป็นคำที่ยืมมาจากเกมหมากรุกและใช้ในความหมายที่ว่า ตกอยู่ในสภาพชะงักงันหรือทางตัน คำนี้จะใช้กันแพร่หลายในด้านการทูต และในด้านการเจรจาระหว่างประเทศ คือ ทั้งสองฝ่ายต่างยึดมั่นในหลักการของแต่ละฝ่าย ซึ่งแตกต่างกันได้ก็ด้วยอาศัยมือที่สาม หรือประเทศที่สามเข้ามาแทรกแซงแก้ไขให้ [การทูต]
synchrotronเครื่องซินโครตรอน, เป็นเครื่องเร่งอนุภาคชนิดหนึ่ง อนุภาคถูกเร่งภายใต้สนามไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนแปลงด้วยความถี่ ในย่านความถี่ของคลื่นวิทยุ ในขณะเดียวกันกับที่อนุภาคถูกบังคับให้วิ่งเป็นวงกลมรัศมีคงที่ โดยการควบคุมของสนามแม่เหล็กที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมสัมพันธ์กับความเร็วของอนุภาคที่เพิ่มขึ้น ซินโครตรอนเครื่องแรกชื่อ คอสโมตรอน (cosmotron) ตั้งอยู่ที่ห้องปฏิบัติการบรูคเฮเวน (Brookhaven National Laboratory) มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2495 เครื่องมือนี้ใช้แม่เหล็กมีน้ำหนักถึง 2,200 ตัน สามารถเร่งโปรตรอนให้มีพลังงานสูงถึง 2,300 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ [พลังงาน]
Coagulum contentปริมาณยางจับเป็นก้อน หมายถึง ปริมาณของสารที่ตกค้างอยู่บนตัวกรองสเตนเลสที่ทดสอบ สารเหล่านี้ประกอบด้วยเศษยางจับตัวและสารอื่นที่เจือปนมากับน้ำยาง ค่านี้มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตที่เข้มงวด เช่น ในการผลิตเส้นด้ายยางยืด ถ้าน้ำยางมีค่า coagulum content สูงอาจก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันที่ปลายหลอดในระหว่างกระบวนการผลิตได้ [เทคโนโลยียาง]
Air Flow Limitation, Chronicโรคอุดตันของปอดเรื้อรัง [การแพทย์]
Airway Obstructionทางเดินอากาศหายใจอุดตัน, ทางเดินหายใจอุดตัน, อุดทางเดินหายใจ [การแพทย์]
Airway Obstruction, Completeการอุดกั้นทางหายใจถึงตัน [การแพทย์]
Airway Obstruction, Partialการอุดกั้นทางหายใจไม่ถึงตัน [การแพทย์]
Airway, Partially Blockedทางผ่านอากาศถูกอุดตันบางส่วน [การแพทย์]
Alkali, Causticหลอดอาหารอุดตันเนื่องจากกินโซดาไฟ [การแพทย์]
Amniotic Fluid Embolismน้ำคร่ำอุดตันหลอดเลือด, น้ำคร่ำอุดกั้นหลอดเลือด [การแพทย์]
Aneurysmส่วนโป่งพองของหลอดเลือด, อนิวริสม์, หลอดเลือดโป่งพอง, เส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้, หลอดโลหิตซึ่งโป่งออกมา, หลอดเลือดโป่ง, หลอดเลือดแดงพอง, อนิวริสม์, การอุดตันและโป่งพอง [การแพทย์]
Anus, Constrictiveการตีบตันของปากทวารหนัก [การแพทย์]
Anus, Imperforateรูก้นตัน, รูทวารหนักตัน, ทวารหนักไม่เปิด, ทวารหนักไม่มิรู, ทวารหนักปิด [การแพทย์]
Aortic Atresiaลิ้นเอออร์ติกตัน [การแพทย์]
Arterial Diseases, Obstructive Peripheralเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Captain!กัปตันCaptain America: The First Avenger (2011)
Remington Colt Farroute Smith Wesson Colt from the Navy....เรมิงตัน, โคลต์, เฟอรูต์ ...สมิธ เวสสัน, โคลต์ จากกองทัพเรือ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Jocelyn another Remington and this--จอสลิน นี่เรมิงตันอีกกระบอก และอันนี้... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm a captain!ฉันคือกัปตัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Yes because soon you can Join the gallant heroes of Branston Bridge.ใช่ เพราะไม่นานพวกแกจะกลายเป็น วีรบุรุษคนกล้าของสะพานแบรนสตัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You'll all turn to dust but one thing is sure boys Branston Bridge will stand unbroken.แกทั้งหมดจะกลายเป็นเถ้าถ่าน แต่ที่แน่ๆ ไอ้หนูเอ๋ย... ...สะพานแบรนสตันจะอยู่ยง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Doctor quick! The captain's wounded!เร็วเข้าหมอ กัปตันได้รับบาดเจ็บ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The name on the grave is Arch Stanton....อาร์ช แสตนตัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Arch Stanton?อาร์ช แสตนตันThe Good, the Bad and the Ugly (1966)
'There's a grave marked 'unknown' right beside Arch Stanton.''มีหลุมศพที่เขียนว่า "ไม่มีชื่อ" อยู่ข้างๆกับ อาร์ช แสตนตันThe Good, the Bad and the Ugly (1966)
Yeah, that's right, you was there.หลังจากรับประทานอาหารเช้า ในแพดดิงตัน How I Won the War (1967)
Huh? Educated at Wellington and Marlborough.การศึกษาที่เวลลิงตันมาร์ล โบโรห์ How I Won the War (1967)
Let's see 'em, at the end of your hype - not waving about like a hampton searching for a hand.ลองมาดู 'em ในตอนท้ายของ hype ของคุณ ไม่ได้เกี่ยวกับการโบกเช่น แฮมพ์ตัน ค้นหามือ How I Won the War (1967)
Captain, Captain!กัปตัน กัปตันYellow Submarine (1968)
- Log sign, clog sign, big thingamabob.เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบเกิด การอุดตัน, สิ่ง ใหญ่ Yellow Submarine (1968)
-The kid's clean, Captain.- ทำความสะอาดเด็กกัปตัน The Godfather (1972)
I found out about Captain McCluskey, who broke Mike's jaw.ผมพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับกัปตันคสัสที่ยากจนกรามของไมค์ The Godfather (1972)
Nobody has ever gunned down a New York police captain.ไม่มีใครเคยยิงกัปตันตำรวจนิวยอร์ก The Godfather (1972)
Now you want to shoot a police captain because he slapped you?ตอนนี้คุณต้องการที่จะยิงกัปตันตำรวจเพราะเขาตบกับคุณหรือไม่ The Godfather (1972)
Just think, sir Washington, Jefferson Lincoln....วอชิงตัน, เจฟเฟอร์สัน... ...ลินคอล์น Blazing Saddles (1974)
If they can't swim here they'll be glad to swim at the beaches of Cape Cod, the Hamptons, Long Island.ถ้าว่ายนํ้าที่นี่ไม่ได้... คนเขาก็ไปว่ายกันที่หาดเคปคอด เเฮมป์ตันส์ หรือลองไอส์เเลนด์ Jaws (1975)
There's too many captains on this island.เกาะนี่มีกัปตันเยอะเกินไปเเล้ว Jaws (1975)
See if Boston will pick it up and go national.ดูซิว่าบอสตันจะรับเสนอข่าวทั่วประเทศมั้ย Jaws (1975)
You're on board my vessel, I'm mate, master, pilot and I'm captain.คุณอยู่บนเรือผม ผมเป็นเพื่อน เป็นหัวหน้า เป็นผู้นํา... เเละเป็นกับตัน Jaws (1975)
For we've received orders for to sail back to Bostonเพราะมีคําสั่ง ให้เราล่องกลับบอสตัน Jaws (1975)
Three tons of him.หนักสัก 3 ตันเเน่ๆ Jaws (1975)
Knocko Nolans, St. Patty's Day, Boston.ร้านน็อคโคโนเเลนส์ วันเซ็นต์เเพทริก ในบอสตัน Jaws (1975)
For we received order for to sail back to Bostonเพราะมีคําสั่ง ให้เราล่องกลับบอสตัน Jaws (1975)
Hall Captain Fifi Macaffee doesn't like this any more than you.ฮอลล์กัปตัน ฟีฟี มคแอฟี ไม่ ชอบ มากไปกว่าคุณ แต่เราต้องไม่ได้ Mad Max (1979)
Captain Macaffee in convoy from the courthouse to the Halls of Justice.กัปตัน มคแอฟี ในขบวน จากศาลไปยังห้องโถงแห่ง ความยุติธรรม Mad Max (1979)
Captain Oveur, white courtesy phone.กัปตันโอเวอร์ รับโทรศัพท์เครื่องสีขาวด้วยค่ะ Airplane! (1980)
Captain Clarence Oveur, white courtesy phone.กัปตันคลาเรนซ์ โอเวอร์ รับโทรศัพท์ภายในด้วยค่ะ Airplane! (1980)
This is Captain Oveur.กัปตันโอเวอร์พูดครับ Airplane! (1980)
Captain Oveur, white courtesy phone.กัปตันโอเวอร์ โทรศัพท์เครื่องสีขาวค่ะ Airplane! (1980)
Good evening. This is Captain Oveur speaking.สวัสดีครับ นี่กัปตันโอเวอร์พูด Airplane! (1980)
I'll talk to the captain and see what I can arrange.ฉันจะคุยกับกัปตัน ดูว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะจ๊ะ Airplane! (1980)
Captain Oveur, Mr Murdock, and Mr Basta, this is Joey Hammen.กัปตันโอเวอร์ คุณเมอร์ด็อค และคุณบาสต้า นี่โจอี้ แฮมเมนค่ะ Airplane! (1980)
Tell your old man to drag Walton and Lanier up and down the court for 48 minutes.บอกพ่อเธอให้ดึงวอลตันกับลาเนียร์มา วิ่งขึ้นลงสนามสัก 48 นาที Airplane! (1980)
Captain, a woman passenger is very sick.กัปตันคะ มีผู้หญิงคนหนึ่งไม่สบายมากค่ะ Airplane! (1980)
Tell the captain to land. She must go to a hospital.บอกกัปตันให้นำเครื่องลง เธอต้องเข้าโรงพยาบาล Airplane! (1980)
- Captain, how soon can you land?- กัปตัน คุณนำเครื่องลงได้เร็วแค่ไหน Airplane! (1980)
Find out what the sick people had for dinner. This is Captain Oveur speaking.เช็คดูว่าคนป่วยกินอาหารเย็นอะไร นี่กัปตันโอเวอร์พูดนะครับ Airplane! (1980)
Captain Oveur's passed out. We've lost the co-pilot and navigator, too.กัปตันโอเวอร์หมดสติไปแล้วค่ะ นักบินผู้ช่วยกับเจ้าหน้าที่นำเส้นทางด้วย Airplane! (1980)
Hello. I'm Paul Carey from the airline. I'm here to pick up Captain Kramer.สวัสดีครับ ผมพอล แครีย์จากสายการบิน มารับกัปตันเครมเมอร์ครับ Airplane! (1980)
The first officer is ill. The captain needs someone to help him with the radio.เจ้าหน้าที่ไม่สบาย กัปตันต้องการคนไปช่วยวิทยุค่ะ Airplane! (1980)
You can work them direct from here, Captain.คุณทำงานกับพวกเขา จากที่นี่ได้เลย กัปตัน Airplane! (1980)
Striker? Striker, this is Captain Rex Kramer speaking.สไตรค์เกอร์ นี่กัปตันเร็กซ์ เครมเมอร์พูดนะ Airplane! (1980)
Yes, Captain Kramer. Read you loud and clear.ครับ กัปตันเครมเมอร์ ได้ยินคุณชัดเจน Airplane! (1980)
Let Captain Oveur's wife know what's going on.บอกภรรยากัปตันโอเวอร์ ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น Airplane! (1980)
"I'm glad. Captain made the right decision.""ผมดีใจที่กัปตันตัดสินใจถูกต้อง" Airplane! (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสตัน วิลล่า[TM] (Aēstan Willā) EN: Aston villa   FR: Aston Villa [m]
ไอแซก นิวตัน = ไอแซค นิวตัน[n. prop.] (Aisaēk Niūtan) EN: Isaac Newton   FR: Isaac Newton
แบดมินตัน[n.] (baētmintan) EN: badminton   FR: badminton [m]
บิล คลินตัน[n. prop.] (Bil Khlintan = Bin Khlintan) EN: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)   FR: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)
โบลตัน[TM] (Bōltan) EN: Bolton   FR: Bolton
ชาร์ลตัน[n. prop.] (Chāltan) EN: Charlton   FR: Charlton
เอฟเวอร์ตัน[TM] (Ēfwoētan) EN: Everton F.C.   FR: Everton F.C.
ฮิลลารี คลินตัน[n. prop.] (Hillārī Khlintan) EN: Hillary Clinton (Hillary Rodham Clinton)   FR: Hillary Clinton (Hillary Rodham Clinton)
อิสตันบูล[n. prop.] (Istanbūl) EN: Istanbul   FR: Istanboul
กัปตัน[n.] (kaptan) EN: captain   FR: capitaine
กัปตันเรือ[n.] (kaptan reūa) EN: captain   FR: capitaine
กฎการเย็นตัวของนิวตัน[n. exp.] (kot kān yen tūa khøng Niūtan) EN: Newton's Law of Cooling   FR: loi de refroidissement de Newton [f]
ลูตัน[TM] (Lūtan) EN: Luton   FR: Luton
เมตริกตัน[n. exp.] (metrik tan) EN: metric ton   
นักกีฬาแบดมินตัน[n. exp.] (nakkīlā baētmintan) EN: badminton player   FR: joueur de badminton [m]
นิวตัน[n.] (niūtan) EN: newton (N)   FR: newton (N) [m]
อกตัน[adj.] (ok tan) EN: tough ; sturdy   
ปริญญา ตันติสุข[n. prop.] (Parinyā Tantisuk) EN: Parinya Tantisuk   FR: Parinya Tantisuk
แพลงก์ตัน[n.] (phlaēngtan) EN: plankton   FR: plancton [m]
เพรสตัน[TM] (Phrēstan) EN: Preston   FR: Preston
ผู้เล่นแบดมินตัน[n. exp.] (phūlēn baētmintan) EN: badminton player   FR: joueur de badminton [m]
เปรสตัน[TM] (Prēstan) EN: Preston   FR: Preston
รองเท้าแบดมินตัน[n. exp.] (røngthāo baētmintan) EN: badminton shoe   FR: chaussures de badminton [fpl]
สนามแบดมินตัน[n. exp.] (sanām baētmintan) EN: badminton court   FR: terrain de badminton [m]
เซาธ์แฮมป์ตัน[TM] (Saothaēmptan) EN: Southampton   FR: Southampton
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี [n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Wøchingtan Dī.Sī.) EN: Royal Thai Embassy in Washington, D.C.,   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Washington [f]
ซอยตัน[n. exp.] (søi tan) EN: blind alley   FR: voie sans issue [f]
ทรงตัน[n.] (songtan) EN: solid   FR: solide [m]
ตัน[n.] (tan) EN: ton   FR: tonne [f]
ตัน[v.] (tan) EN: clog ; block ; choke ; get stuck ; stuck ; become choked; become clogged   FR: boucher
ตัน[adj.] (tan) EN: blocked; stopped up ; blind ; without a future   FR: bouché ; bloqué ; sans issue
ตัน[adj.] (tan) EN: not hollow ; solid   FR: plein ; massif ; solide
ตันคอหอย[v. exp.] (tan khøhøi) EN: be choked ; be speechless   
ตันอกตันใจ[v. exp.] (tanoktanjai) EN: be at one's wit's end ; be helpless ; constrain ; depress ; downcast   
ตันปัญญา[v. exp.] (tan panyā) EN: have no idea ; be at the end of one's wit ; have no alternative ; be stumped ; at the end of one's tether   
ตันติภาษา[n.] (tantiphāsā) EN: classical language ; systematizied language   
ตื่นตัน[adj.] (teūntan) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless   FR: accablé
ตื่นตันใจ[adj.] (teūntanjai) FR: émouvant ; sentimental
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: dead end ; blind alley   FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac (pop.) [m]
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: deadlock ; impasse ; stalemate   FR: impasse [f] (fig.)
ถึงทางตัน[v. exp.] (theung thāng tan) EN: reach an impasse ; reach a deadend ; be deadlocked ; have no future   FR: être dans une impasse
ท่อตัน[n. exp.] (thø tan) EN: blocked pipe   
ต่อตัน[n. exp.] (tø tan) EN: per ton   FR: par tonne
ตรอกตัน[n. exp.] (trøk tan) EN: blind alley ; dead end ; impasse   FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac [m]
วอชิงตัน[n. prop.] (Wøchingtan) EN: Washington   FR: Washington
ยางตัน[n. exp.] (yāng tan) EN: solid tyre = solid tire (Am.)   FR: pneu plein [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air lock[N] ภาวะอากาศอุดตัน
badminton[N] แบดมินตัน (กีฬา), See also: การเล่นแบดมินตัน
baseline[N] เส้นขอบด้านหลังของสนามกีฬา, See also: (เช่น เทนนิส, แบดมินตัน, เบสบอล)
blind[ADJ] ตัน, See also: ปิด
block up[PHRV] อุดตัน, See also: ถูกปิดกั้น, Syn. seal up, stop up, stuff up
bung up[PHRV] ปิดกั้น, See also: อุดตัน, Syn. block up, seal up, stop up, stuff up
bung up[PHRV] (จมูกอุดตัน)หายใจไม่ค่อยออก, See also: แน่นจมูก, Syn. stuff up
captain[N] กัปตัน, See also: หัวหน้าผู้ควบคุมเรือ, Syn. shipmaster
choke[VT] ทำให้อุดตัน, See also: ทำให้ท่ออุดตัน, Syn. block up, obstruct
coronary[N] การอุดตันของเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ, Syn. coronary thrombosis
choke up[PHRV] ทำให้แน่น, See also: ทำให้อุดตัน, Syn. chock up, clog up
clog up[PHRV] อุดตันด้วย (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ปิดกั้นไว้ด้วย, Syn. chock up, choke up
clog with[PHRV] อุดตันด้วย
decongestant[N] ยาลดอาการคัดจมูก, See also: ยาลดบวมและอุดตัน, Syn. respiratory drug
delighted[ADJ] น่าชื่นชมยินดี, See also: น่าปิติยินดี, น่าชื่นใจ, น่ายินดี, น่าดีใจ, น่าตื้นตัน, น่าปลาบปลื้ม, Syn. happy, glad, pleased, Ant. depressed, unhappy
embolism[N] การอุดตันของเส้นเลือดแดง
embolism[N] สิ่งอุดตันเส้นเลือด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. embolus
embolus[N] สิ่งอุดตันเส้นเลือด, Syn. embolism
Eton collar[N] (เครื่องแบบของวิทยาลัยอีตันในประเทศอังกฤษ) ปกเสื้อทรงกว้าง สีขาว
Eton jacket[N] (เครื่องแบบของนักเรียนของวิทยาลัยอีตันในประเทศอังกฤษ) เสื้อแจ๊คเก็ตทรงสั้นสีดำผ่าหน้า
foul[VI] อุดตัน
foul[VT] อุดตัน
gratefulness[N] ความกตัญญู, See also: ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้งใจ, Syn. appreciation, gratitude
harass[VT] ทำให้ลำบากใจ, See also: ทำให้อัดอั้นตันใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้เจ็บปวด
Harlem[N] ย่านหนึ่งของกรุงนิวยอร์กทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของแมนแฮตตัน, See also: ฮาเล็ม
one's words stick in one's throat[IDM] พูดไม่ออก, See also: (คำพูด) ตีบตันอยู่ในลำคอ
impacted[ADJ] ซึ่งมีอุจจาระอัดแน่นหรืออุดตัน (ทางการแพทย์)
impaction[N] การอัดแน่น, See also: การอุดตัน
impasse[N] ทางตัน, See also: การจนตรอก, Syn. blind alley, deadlock
inexpressibly[ADV] อย่างไม่อาจบรรยายได้, See also: อย่างตื้นตันใจ, Syn. indescribably, unutterably
infarct[N] บริเวณเนื้อตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน
kiloton[N] จำนวนหนึ่งพันตัน
Kingston[N] เมืองคิงสตัน, See also: เมืองหลวงของประเทศจาไมก้า
libidinous[ADJ] ที่เต็มไปด้วยตันหาราคะ, Syn. lascivious, lewd, lustful
Library of Congress[N] ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในรัฐวอชิงตัน
master[N] กัปตันเรือสินค้า, See also: กัปตัน, นายเรือสินค้า
net ton[N] หน่วยชั่งน้ำหนักเรียกว่า ตัน มีค่าเท่ากับ 2000 ปอนด์, Syn. ton
Presidents' Day[N] จันทร์ที่ 3 ก.พซึ่งเป็นวันรำลึกถึงจอร์จ วอชิงตันและอับราฮัม ลินคอร์น
racket[N] ไม้ตีลูกในการเล่นกีฬา (เช่น เทนนิส, แบดมินตัน ฯลฯ), Syn. racquet
racquet[N] ไม้ตีลูกในการเล่นกีฬา (เช่น เทนนิส, แบดมินตัน ฯลฯ), Syn. racket
Bean Town[SL] เมืองบอสตัน (ในรัฐแมสซาชูเส็ตส์)
Samaritans[N] สมาคมสะมาริตัน (องค์กรของประเทศอังกฤษ)
second mate[N] ผู้ช่วยกัปตัน
second mate[N] ผู้ช่วยกัปตันเรือ
shipmaster[N] กัปตันเรือ
short ton[N] น้ำหนักหนึ่งตัน (2000 ปอนด์)
shuttlecock[N] กีฬาแบดมินตัน, See also: การตีลูกขนไก่
solid[ADJ] แข็ง, See also: มีลักษณะตัน, Syn. hard, substantial, compact
stricture[N] การตีบตัน, See also: การตีบของอวัยวะ, Syn. stenosis
stroke[N] การอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง, Syn. cerebrovascular accident

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acacia(อะเค' เซีย) พืชจำพวก สีเสียดหรือยางอาหรับ, ตันยางอาหรับ (gum arabic)
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
air lockภาวะอากาศอุดตัน, ห้องอากาศอุดตัน. -vt. ใช้ประตูอากาศอุดตัน
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
badminton(แบด'มินเทิน) n. แบดมินตัน,ลูกขนไก่
berth(เบิร์ธ) {berthed,berthing,berths} n. ที่นอนในรถไฟ ในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ ,ห้องกัปตันเรือ,งาน,ตำแหน่ง,ที่ทอดสมอเรือ,ที่จอด vt.,vi. จอดเรือ,หาที่จอดเรือ -Conf. birth
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก
captain(แคพ'เทน) {captained,captaining,captains} n. ร้อยเอก,เรือเอก,เรืออากาศเอก,นาวาเอก,หัวหน้า,ผู้นำ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักบิน,ไต้ก๋ง,หัวหน้าชุดนักกีฬา vt. เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,บัญชาการ, See also: captancy n. ดู captain, captainship n. ดู captain
choke(โชค) vt. ทำให้หายใจขัด,ทำให้สำลัก,สกัด,กลั้น,จุกแน่น,ดับ,ห้าม,ยับยั้ง vi. สำลัก,ถูกอุด,ถูกสกัด,ตัน -n. การสำลัก,การอุดตัน, Syn. garrotte, See also: choker n.
choking(โช'คิง) adj. ซึ่งทำให้อึดอัด,ซึ่งทำให้หอบ,ตื้นตัน.
clog(คลอก) {clogged,clogging,clogs} v. ขัดขวาง,เต็มไปด้วย,อุดตัน,ติดเกาะ,ติดกัน,n. สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค,รองเท้าส้นไม้., See also: clogginess n. ดูclog cloggy adj. ดูclog, Syn. choke,
cul-de-sac(คัล'ดะแซค) n. ทางตัน,ตรอกตัน,การจนตรอก,ความลำบาก,โพรงหรือท่อที่ปลายต้น,สถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้น, Syn. alley -pl. culs-de-sac
dead endn. ทางตัน,ภาวะที่ไร้ความหวัง,ย่านสลัม, See also: dead-end adj. ดูdead end
embolism(เอม'บะลิสซึม) n. ภาวะเส้นเลือดอุดตันโดยก้อน embolus, See also: embolismic adj.
forehand(ฟอร์'แฮนดฺ) adj.,adv. เกี่ยวกับหน้ามือ (ตีลูกเทนนิสหรือแบดมินตัน) ,ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งกระทำมาก่อน. n. การตีหน้ามือ,ตำแหน่งที่เหนือกว่า,ตำแหน่งที่ได้เปรียบ
gross tonตันอังกฤษ (2240ปอนด์) ,long-ton,=gross tonnage
gut(กัท) n. ไส้พุง,ไส้ใน,ความกล้าหาญ,ความอดทน,เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิสหรือแบดมินตัน,ทางแคบ,ช่องแคบ. vt. ควักไส้ในออก,เอาเครื่องในออก,ปล้นสะดม,ทำลายส่วนใหญ่ adj. สำคัญ,เป็นรากฐาน, Syn. lay,disembowel,
impactedadj. อัด,ยัดเยียด,ซึ่งถูกกระทบกระเทือน,อุดตัน
impactionn. การกระทบ,การปะทะ,การติดกันแน่น,การถูกอัดแน่น,ภาวะที่ถูกอัดแน่น,ภาวะอุดตัน
impasse(อิม'แพส,อิมแพส') n. ทางตัน,ที่อับจน, Syn. blind alley -pl. impasses
infarct(อินฟาร์คทฺ') n. บริเวณเนื้อตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน, See also: infarcted adj.
infarction(อินฟาร์ค'เชิน) n. การเกิดบริเวณเนื้อตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน,บริเวณเนื้อตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน
jam-up(แจม'อัพ) n. การติดขัด,การอุดตัน,ความขลุกขลัก
library of congressn. ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน
master(มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ
megaton(เมก'กะเทิน) n. หนึ่งล้านตัน
microsoftไมโครซอฟต์เป็นชื่อบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่ง ตั้งอยู่ในเมืองเรดมอนด์ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริ กา ผลิตภัณฑ์ที่แพร่หลายมากได้แก่ โปรแกรมระบบดอส (MS-DOS) , วินโดว์ (MS WINDOWS) และยังมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้กับเครื่องพีซี และแมคอินทอชอีกหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า Microsoft Office, WORD, EXCEL ฯลฯ
millier(มีลเย') n. หนึ่งพันกิโลกรัม,หนึ่งเมตริกตัน
occlusive(อะคลู'ซิฟว) adj. ซึ่งอุดตัน,ซึ่งหยุดยั้ง, (ฟันบนและล่าง) ซึ่งขบติด, See also: occlusiveness n.
old mann. บิดา,สามี,ผู้มีอำนาจ,หัวหน้า,กัปตันหรือ
oppilate(ออพ'พะเลท) vt. ขัดขวาง,ต่อต้าน,ยับยั้ง,ทำให้อุดตัน,ทำให้ท้องผูก, See also: oppilation n.
opponency(อะโพ'เนินซี) n. การขัดขวาง,การต่อต้าน,การทำให้อุดตัน,ความเป็นศัตรู, Syn. opposition
pad(แพด) n. เบาะ,เครื่อง,บุรอง,เสียงฝีเท้าที่เบา,เสียงแปะ ๆ ,ตรอก,ซอย,โจรปิดทางปล้น vi.,vt. บุ,รอง,ตัน,อุด,เดินเบา ๆ, See also: padding n.
padrone(พะโดรน') n. นาย,นายจ้าง,เจ้าของ,หัวหน้า,กัปตันเรือ,เจ้าของเรือ,เจ้าของโรงแรม, See also: padronism n.
passion(แพช'เชิน) n. กิเลส,ตันหา,อารมณ์,โทสะ, See also: passional adj.
racket(แรค'คิท) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงหนวกหู, กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,กิจกรรมต้มคน,ธุรกิจอาชีพ,การค้าขาย vi. ทำเสียงอึกทึกครึกโครม,ร่วมงานสังคมที่อึกทึกครึกโครม,ไม้ตีลูก (เทนนิส,แบดมินตันและอื่น ๆ), Syn. noisy confusion
second maten. ผู้ช่วยกัปตัน (เรือพาณิชย์), Syn. second officer
shipmaster(ชิพ'มาสเทอะ) n. กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ, Syn. master,captain
shipping(ชิพ'พิง) n. การขนส่ง,การลำเลียง,การขนส่งทางเรือทะเล,การเดินเรือ,ธุรกิจการเดินเรือ,จำนวนเรือ (โดยเฉพาะเรือสินค้า) ,จำนวนตันของเรือ
shuttlecock(ชัท'เทิลคอค) n. ลูกขนไก่,กีฬาแบดมินตัน,การตีลูกขนไก่,สิ่งที่โต้แย้งกัน,บุคคลที่ลังเล,บุคคลที่มีอารมณ์อ่อนไหว. vt. ส่งไปส่งมา,ส่งกลับไปมา. vt. เดินไปมา,ส่งไปมา adj. ไป ๆ มา ๆ ,ลังเลใจ
silt(ซิลทฺ) n. โคลน,เลน,ตะกอน vi.,vt. (ทำให้) เต็มไปด้วยโคลนเลน,อุดตันด้วยโคลนเลน
skipper(สคีพ'เพอะ) n.,vt. (เป็น) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ,ผู้นำทีม
solid(ซอล'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน
spheroid(สเฟีย'รอยดฺ) n. รูปตันเรขาคณิตที่เกิดจากการหมุนรูปไข่ (ellipse) รอบแกนใดแกนหนึ่งของมัน,รูปแบนกลม, Syn. spherical
stopper(สทอพ'เพอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ห้าม,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ทำให้อุดตัน,จุก. vt. ปิด,อุด,จุก., Syn. plug
thoroughfare(เธอ'โรแฟร์) n. ถนนที่ไม่ตัน,ทางสัญจร,ถนนหลวง,ทางสายใหญ่,ทางผ่าน,ช่องแคบที่เป็นทางผ่าน,แม่น้ำที่เป็นทางผ่าน.
thrombosis(ธรอมโบ'ซิส) n. การเกิดลิ่มเลือดthrombusที่ทำให้เส้นเลือดอุดตันได้.
ton(ทัน) n. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ 2000 ปอนด์ (short ton) ในอเมริกาหรือ 2240 ปอนด์ (long ton) ในอังกฤษ,หน่วยปริมาตรที่หนักหนึ่งตัน,หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ 1000 กิโลกรัม (metric ton) ,=displacement ton (ดู) ,หน่วยปริมาตรที่เท่ากับ 40 ลูกบาศก์ฟุต (shipping ton,measurementton)
tonnage(ทัน'นิจฺ) n. ระวางน้ำหนักเรือคิดเป็นตัน (ระวางน้ำหนักเรือทั้งลำคิดเป็น gross tonnage) ,ระวางน้ำหนักเรือสำหรับน้ำที่เรือขับออก ในกรณีนี้ระวางขับน้ำคิดเป็น displacement tonnage,ระวางน้ำหนักเรือสำหรับบรรทุกสินค้าคิดเป็นnet tonnageหรือregister tonnage,ระวางน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
aeronaut(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
aviator(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
berth(n) ที่นอนบนเรือหรือรถไฟ,ห้องกัปตันเรือ
captain(n) หัวหน้า,ผู้นำ,นายทหาร,ไต้ก๋งเรือ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักกีฬา
choke(n) การสำลัก,การอุดตัน
choke(vi) สำลัก,ตัน,อุด,หายใจไม่ออก
clog(vt) ขัดขวาง,ถ่วง,ทำให้ตัน,อุด,กีดขวาง
impassable(adj) ข้ามไม่ได้,ที่เป็นทางตัน,อับจน
racket(n) ไม้แร็กเก็ต,ไม้แบดมินตัน,ไม้เทนนิส,ไม้ปิงปอง
racquet(n) ไม้แร็กเก็ต,ไม้แบดมินตัน,ไม้เทนนิส,ไม้ปิงปอง
shipmaster(n) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ
shuttlecock(n) กีฬาแบดมินตัน,ลูกขนไก่
skipper(n) ผู้บังคับการเรือ,กัปตันเรือ,ผู้นำทาง,กัปตันทีม
solid(adj) แน่น,แข็ง,ตัน,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ดีเลิศ,เป็นเอกฉันท์
speechless(adj) หมดคำพูด,พูดไม่ได้,ตื้นตัน,เงียบ,เป็นใบ้
ton(n) น้ำหนักเป็นตัน
tonnage(n) ระวางน้ำหนักเป็นตัน
tornado(n) ลมสลาตัน,พายุหมุนทอร์นาโด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cystic fibrosisโรคทางพันธุกรรมที่มีผลต่อต่อมขับออก(ภายนอก) มันทําให้เกิดการผลิตของเมือกหนาผิดปกติ, นําไปสู่การอุดตันของท่อตับอ่อน, ลําไส้, และหลอดลมและมักจะส่งผลให้ติดเชื้อทางเดินหายใจ.
infarction[อิน ฟาร์ค ชั่น] (n ) เป็นการตายของเนื้อเยื่อ (necrosis)เนื่องจากบริเวรที่เกิดปัญหามีเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอหรือไม่มีเลือดไปเลี้ยงเลยทำให้เกีดเป็นบริเวณเนื้อตาย อาจเกีดจากการอุดตัน การแตกของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง ซึ่งรอยโรคที่เกิดจากพภาวะดังกล่าวเรียกว่า an infarct (มาจากภาษาลาตินคำว่า infartus "อุดตัน.) ตัวอย่าง cerebral infarction "เนื้อสมองตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง"
Library of Congress (n ) ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในเขตที่ตั้งรัฐบาลวอชิงตัน ดี.ซี.
Macrovascularโรคของหลอดเลือดขนาดใหญ่เช่นที่พบในหัวใจ ไขมันและเลือดอุดตันสร้างขึ้นในหลอดเลือดขนาดใหญ่และอาจทำให้เกิดหลอดเลือด, โรคหัวใจ, หลอดเลือดสมอง, และโรคหลอดเลือดต่อมา
MT (n ) เมตริกตัน
Trabeculationของกระเพาะปัสสาวะเกิดจากสิ่งกีดขวางซ้ำในท่อปัสสาวะ เมื่อเกิดการอุดตัน, ผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะจะต้องทำงานยากเกินไปที่จะย้ายปัสสาวะที่ผ่านการกีดขวาง. นี้นำไปสู่ความหนาของผนังกล้ามเนื้อและการสูญเสียความยืดหยุ่น.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
感動[かんどう, kandou] (n) ความตื้นตันใจ,ความซาบซึ้ง
腸閉塞[ちょうへいそく, chouheisoku] (n ) ภาวะลำไส้อุดตัน
塞栓症[そくせんしょう, sokusenshou] การอุดตันของเส้นเลือด, อาการเส้นเลือดอุดตัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
機長[きちょう, kichou] Thai: กัปตันเครื่องบิน English: a captain, a pilot
詰まる[つまる, tsumaru] Thai: ตัน English: to be blocked

German-Thai: Longdo Dictionary
Einheit(n) |die, pl. Einheiten| หน่วยทางฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ เช่น Die Krafteinheit ist in Newton ( N ) angegeben. = หน่วยของแรง(ทางฟิสิกส์)ถูกกำหนดให้เป็นหน่วยนิวตัน
Sackgasse(n) |die, pl. Sackgassen| ทางตัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top