ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตะคอก*

   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตะคอก, -ตะคอก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะคอก[V] bawl, See also: browbeat, bellow, reprove loudly, shout, yell, reproach, Syn. ตวาด, ขู่, Example: ตำรวจบางนายตะคอกข่มขู่ราษฎรเพราะเห็นว่าตนมีอำนาจมากกว่า
ตะคั้นตะคอก[V] bellow, See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly, Syn. ขู่ตะคอก, ตะคอก, Example: พ่อแม่ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กหรือตะคั้นตะคอกใส่เด็กอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะคอกก. ตวาด, ขู่เสียงดัง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(GRUNTlNG)ตะคอก Fighting (2009)
Faye.วัน ๆ มีแต่ตะคอกใส่เขา ให้รู้สึกว่าไม่เคยดีพอ *batteries not included (1987)
Why must you yell?ทำไมคุณต้องตะคอกด้วยนะ? The Story of Us (1999)
-Who yelled?- ใครตะคอกThe Story of Us (1999)
That's not a yell.นั่นไม่ใช่การตะคอก The Story of Us (1999)
He hears everything as a yell.เขาได้ยินทุกอย่างว่าเป็นการตะคอก The Story of Us (1999)
On anyone's yeII-o-meter, that was a yell.ใครก็ตามที่ ตะคอก ใกล้ ๆ นั่นแหละตะคอก The Story of Us (1999)
Was that a yell?คุณว่าตะคอกหรือเปล่า? The Story of Us (1999)
He didn't hear it as a yell.เห็นไหม เขาไม่ได้ยินเสียงตะคอกซะหน่อย The Story of Us (1999)
His mom was a yeller. He still hears her.แม่ของเขาชอบตะคอก ก็เลยคิดว่าได้ยินเสียงของแม่ตะคอกอยู่ The Story of Us (1999)
Hey, do you have any paper?อย่าตะคอกสิครับ One Piece: Wan pîsu (1999)
...Don't yell at her! All right, since you're all not gonna eat.อย่าตะคอกนะ ก็ได้ ถ้าพวกเธอไม่กินอะไร Signs (2002)
Snapdragon.เจ้าตะคอกข้าเหรอ Mulan 2: The Final War (2004)
Stop screaming at me!อย่ามาตะคอกฉันนะ! Wicker Park (2004)
( grunti )(ตะคอกPilot (2004)
Actually,she screamed lt was a quite frighteningจริง ๆ แล้ว เธอร้องตกใจ เพราะรอนถามเหมือนตะคอกมากกว่า Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Not too smart on your part.ตะคอกพี่เค้าดังๆไม่ดีนะ The Longest Yard (2005)
Why are you yelling at me? All I did was care!แกตะคอกฉันทำไม ฉันสู้เป็นห่วงแกนะ The Longest Yard (2005)
-Edward, why are you yelling at me?คุณมาตะคอกฉันทำไม The Wicker Man (2006)
Is it that of a big deal to get mad at?แค่นี้ก็ต้องตะคอกใส่เขาด้วยหรอ Bomui walcheu (2006)
Okay, fine. No need to yell at me.ก็ได้ ไม่ต้องตะคอกก็ได้ Arang (2006)
I am so sorry that I snapped at you tonight.ฉันเสียใจที่ตะคอกใส่เธอเมื่อคืน The Game (2007)
And You're Kind Of Yelling At Me-Also A Problem.คุณก็กำลังตะคอกใส่ฉันเเหมือนกัน นั่นก็อีกเรื่อง Something's Coming (2007)
GETTING YELLED AT BY DAVID SEDARISโดนdavid sedarisตะคอกใส่ Family/Affair (2007)
I mean, I yell a lot...หมายถึง ส่วนใหญ่ฉันจะตะคอก There's Something About Harry (2007)
Then, she yells at me and Cody.แล้วมาตะคอกใส่หนูกับโคดี้ด้วย Waiting to Exhale (2007)
The neighbors heard him yelling at her this morning, then he comes home for lunch, motive and opportunity.เพื่อนบ้านได้ยินเขาตะคอกใส่เธอเมื่อตอนเช้า แล้วเขาก็กลับมาบ้านเพื่อทานมื้อเที่ยง แรงจูงใจกับโอกาส That Night, a Forest Grew (2007)
-I'm sorry I yelled at you.ฉันขอโทษที่ตะคอกคุณ Chuck Versus the Helicopter (2007)
Marion, I'm sorry I yelled at you.แมเรี่ยน ฉันขอโทษที่ตะคอกใส่เธอ Dead Silence (2007)
What? Are you yelling at me?เธอตะคอกใส่ชั้นเหรอ? A Good Day to Have an Affair (2007)
I don't know. I guess she doesn't like it when you smack me.ไม่รู้สิ ชั้นว่าเพราะมันไม่ชอบที่เธอมาตะคอกใส่ชั้นมั้ง Hello, Little Girl (2008)
Or i give carlos a little smack, and she growls.พฉันตะคอกคาร์ลอสหน่อยเดียว มันก็คำรามใส่ชั้น Hello, Little Girl (2008)
Don't you feel sorry for yelling at that snoopy old bitch.แกอย่าไปเสียใจเรื่อง ตะคอกใส่อีแก่นั่นเล้ย Cold Ground (2008)
I- i-i didn't mean to yell.ผมไม่ได้ตั้งใจจะตะคอกใส่คุณ Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
I'm sorry that I snapped at you.ฉันขอโทษที่ตะคอกเสียงใส่นาย Capybara (2008)
Deeper.รู้แล้วว่าลึก อย่าตะคอกได้ไหม The Ramen Girl (2008)
Didn't I ask you not to yell at me?บอกแล้วใช่ไหม.. ว่าอย่าตะคอกน่ะ? G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
(GRUNTS)ตะคอก Fighting (2009)
(AJAX GRUNTS VlCTORlOUSLY)เอแจ็ค ตะคอกอย่างมีชัยชนะ Fighting (2009)
And I don't do anything.- อย่าบังอาจตะคอกฉัน The Girlfriend Experience (2009)
What is it?รีบหา เร็วเข้า อย่าพึ่งตะคอกฉันสิ My Bloody Valentine (2009)
You want me to spend screaming at them?คุณจะให้ผมตะคอกลูกงั้นหรอ Connect! Connect! (2009)
You saw me yelling at her, right?ฉันตะคอกเธอเห็นมั้ย Episode #1.9 (2009)
Lester, before you shout at me, I'm really sorry.เลสเตอร์ ก่อนคุณตะคอกผม ผมเสียใจจริงๆ Episode #3.5 (2009)
- [grunting]-[เสียงตะคอกDirty Harry (2009)
- He really yelled at me.เค้าถึงกับตะคอกฉันเลย Don't Walk on the Grass (2009)
- You yelled at her?- คุณตะคอกเธอหรอ? Don't Walk on the Grass (2009)
- I don't recall yelling.ผมจำไม่ได้ว่าตะคอกนะ Don't Walk on the Grass (2009)
- You kinda did.- ใช่พ่อตะคอก Don't Walk on the Grass (2009)
Plus, i just yelled at him.อีกอย่าง ฉันเพิ่งตะคอกใส่เขาไป Debate 109 (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bark[VT] ตะคอก, See also: พูดก้าวร้าว, Syn. yell, shout, Ant. whisper
bawl[VT] ตะโกนหรือร้องเสียงดัง, See also: ตะคอก, ตวาด, Syn. shout, yell, Ant. whisper
bawl[N] ตะโกนหรือร้องเสียงดัง, See also: ตะคอก, ตวาด, Syn. yell
bellow[VT] แผดเสียง, See also: ร้อง, ตะโกน, ตวาด, คำราม, ตะคอก, ตะเบ็ง, Syn. howl, yell, Ant. whisper
bluster[VI] แผดเสียง, See also: ตะคอก, คำราม, ตวาด, คุยโต, Syn. roar
bollocking[N] การตะคอก
bark at[PHRV] ตะคอกใส่, See also: ตะโกนใส่, ขู่ตะคอก
be down on[PHRV] ตะคอกใส่, See also: พูดอย่างโกรธที่ทำผิด, Syn. tell off
grunt[VI] คำรามเสียงออกจมูก, See also: เห่า, ตะคอก, Syn. grumble, numble, Ant. articulate
snap at[PHRV] ตะคอกใส่
snarl at[PHRV] ตะคอกใส่ (คน), See also: ขู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bawl(บอล) vt.,vi. ตะโกน,ตะคอก,ตวาด,ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน, Syn. roar,bellow
bluster(บลัส'เทอะ) {blustered,blustering,blusters} vi.,n. (การ) พัดอย่างแรง,พัดคำราม,คำราม,กล่าวตะคอก,พูดวางโต,เสียงคำราม,การพัดอย่างแรง,การกล่าวตะคอก, See also: blusterer n. blustery,blusterous adj., Syn. storm,rage ,boast
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ,เกิดพายุ,คำราม,บ้าระห่ำ,ซึ่งตะคอก,ขู่ขวัญ
hangdogadj. ซึ่งถูกขู่ตะคอก,น่าสังเวช,อับอาย. n. คนที่น่าดูถูก
snap(สแนพ) vt.,vi.,n. (การ) ขบฟัน,ดีดนิ้ว,หวดแส้,ปิดดัง,งับกัดอย่างแรง,ตะครุบ,ทำให้แตกอย่างฉับพลัน,ทำหัก,พูดตะคอก,พูดอย่างรีบร้อน,ถ่ายรูป,เป็นประกาย,ยิงรวดเร็ว,สับไกปืน,ชิง,ช่วงชิง,กระทำอย่างรวดเร็ว,หวดแส้,ปิดดัง,โอกาสที่จะรวยอย่างรวดเร็ว,ช่วงระยะเวลาอันสั้น
snarl(สนาร์ล) vi.,vt.,n. (การ) เห่า,คำราม,แยกเขี้ยวคำราม,พูดอย่างโกรธเคือง,พูดตะคอก,เสียงเห่า,เสียงคำราม, See also: snarler n. snarlingly adv., Syn. grumble,growl,snap,grumble

English-Thai: Nontri Dictionary
bawl(vi) ส่งเสียงอึกทึก,ตะโกน,ตะคอก,ตวาด
bluster(n) การตะคอก,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงคำราม
bluster(vi) เอ็ดตะโร,คำราม,ตะคอก
grunt(vi) ร้องอย่างหมู,คำราม,ตะคอก,ทำเสียงฮึดฮัด
shout(n) การตะคอก,การตะโกน,การตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก
shout(vi) ตะคอก,ตะโกน,ตะเบ็งเสียง,ร้องเรียก
snap(vi) ส่งเสียงแหลม,พูดเร็ว,พูดสวน,ตะคอก
snort(vi) โกรธ,แหว,ตะคอก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
snarled (vt ) เป็นกริยาช่อง 2 และ 3 ของคำว่า snarl ขู่,ตะคอก,คำราม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top